O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kako promijeniti nepoželjna ponašanja (2)

Nastavak priče o nepoželjnim ponašanjima, ovoga puta s posebnim naglaskom na primjenu kazne i njene učinke na djetetovo ponašanje.
Kazna u tradicionalnom smislu, koja najčešće ima značenje tjelesnog kažnjavanja neće vašem mališanu donijeti nikakve benefite, ali postoji puno drugih načina na koje mu možete dati do znanja što je dobro, a što nije!
Pogledajte!

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kako promijeniti nepoželjna ponašanja (2)

 1. 1. Kako promijeniti nepoželjna ponašanja? Kažnjavanje: da ili ne?
 2. 2. Kažnjavanje • ... je posljedica koja smanjuje vjerojatnost ponovne pojave ponašanja nakon kojeg je uslijedila • obično kažnjavanjem smatramo postupke poput udaranja po stražnjici, uskraćivanja gledanja televizije ili nekih drugih aktivnosti koje dijete voli, zatvaranje djeteta u njegovu sobu i slično... • mnogi roditelji koriste ovakve postupke nadajući se pritom da se kažnjeno ponašanje neće više pojaviti
 3. 3. Intenzitet kazne • Umjerena do stroga kazna zaista se pokazala učinkovitom u smanjenju nepoželjnog ponašanja, ukoliko se ista primjenjivala dosljedno i jasno • Za razliku od toga, blaga kazna može povećati vjerojatnost pojavljivanja kažnjenog ponašanja ukoliko je pažnja koja je usmjerena na dijete u tom trenutku jedina pažnja koju dijete obično dobiva
 4. 4. Koji su popratni učinci kažnjavanja? • Stroga kazna može izazvati agresiju i druga neželjena emocionalna ponašanja poput plača, izljeva bijesa, lupanja glavom • Dijete može naučiti povezivati kaznu s osobom koja ga kažnjava te početi izbjegavati interakciju s tom osobom • Kažnjavanje može ograničiti niz reakcija – katkad i ona ponašanja koja nisu problematična (npr. ako je dijete kažnjeno zbog toga što je govorilo dok drugi govore, ono može reagirati na način da smanji stupanj svih svojih verbalnih aktivnosti u sličnim situacijama u kojima je doživjelo kaznu
 5. 5. Koji su popratni učinci kažnjavanja? • roditelji koji kažnjavaju mogu poslužiti kao modeli za ponašanja koje ne bi željeli da njihova djeca oponašaju (npr. mnoge delikventne mlade osobe bile su u djetinjstvu izloženi tjelesnom kažnjavanju te su imitacijom ponašanja svojih roditelja naučili da agresija i nasilje rješavaju stvari) • kažnjavanje nije dobro sredstvo poučavanja jer ono govori djeci što su učinili krivo ali ne govori im kako bi se trebali ponašati, što je „ispravno” ponašanje • umjesto toga, važno je djetetu dati do znanja kad učini nešto dobro i to ponašanje pohvaliti i istaknuti
 6. 6. Koji su popratni učinci kažnjavanja? • kažnjavanje ima kvalitetu ovisnosti – budući da je često uspješno u privremenom zaustavljanju djetetova neželjenog ponašanja, roditelji ga primjenjuju sve više • na taj način ulazite u začarani krug iz kojeg je teško izaći, a dijete i dalje ne zna kako se treba ponašati, nego samo kako se NE treba ponašati
 7. 7. Zaključno... • Kažnjavanje uvijek treba koristiti u kombinaciji s potkrepljivanjem za prikladna ponašanja koja želimo da dijete pokazuje • Čak i tada, važno je kažnjavanje koristiti umjereno i u obliku uklanjanjanja nečeg pozitivnog, a ne zadavanja nečeg negativnog kao što je pljuskanje i udaranje
 8. 8. Dakle, što učiniti? • Pohvalite dijete za svako ponašanja koje je poželjno, pogotovo za ona koja ranije nije pokazivalo! • Dajte mu do znanja koje su posljedice određenih ponašanja! • Kada se nepoželjno ponašanje pojavi, odmah reagirajte kako bi dijete znalo zbog kojeg ponašanja je nastala određena posljedica! • Budite dosljedni i jasni – ako ste mu zabranili gledanje televizije cijeli dan, onda neka tako i bude! Popuštanje je loše jer daje djetetu do znanja da posljedica nije ozbiljna, pa će nepoželjno ponašanje ponoviti! • Nemojte tjelesno kažnjavati dijete jer ga time učite da se nasiljem rješavaju problemi, zbog čega će ono taj princip koristiti u interakciji s drugim ljudima (posebno vršnjacima) a to svakako ne želite!
 9. 9. Hvala na pažnji!

×