Anúncio
Skolin- nr działki 579
Skolin- nr działki 579
Skolin- nr działki 579
Skolin- nr działki 579
Próximos SlideShares
Skolin - nr działki 594Skolin - nr działki 594
Carregando em ... 3
1 de 4
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Skolin- nr działki 579

  1. LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name Skolin,nr działki 579 Skolin,site no 579 Miasto / Gmina Town / Commune Skolin,Gmina Wielkie Oczy Skolin,Wielkie Oczy Community Powiat District Powiat Lubaczowskie Lubaczów County Województwo Province (Voivodship) podkarpackie Powierzchnia nieruchomości Area of property Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Max. area available (as one piece) ha 11 ha Kształt działki The shape ofthe site Kształt nieregularny Irregular shape Możliwości powiększenia terenu (krótkiopis) Possibilityfor expansion (shortdescription) Nie No Informacje dotyczące nieruchomoś ci Property information Orientacyjna cena gruntu PLN/m2  włączając 23% VAT Approx. land price PLN/m2  including 23% VAT Cena wywoławcza według wyceny rzeczoznawcy, sprzedaż w formie przetargu. The asking price according to expert assessment,in the form of tender. Właściciel /właściciele Owner(s) Gmina Wielkie Oczy Wielkie Oczy Community Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) Nie No Przeznaczenie wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning Teren inwestycyjny Investmentarea Charakterystyka działki Land specification Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha Ps IV, Ps V, Różnica poziomów terenu m Differences in land level m Teren płaski Flat area Obecne użytkowanie Presentusage Rolnicze – pastwisko Agricultural use - pasture Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) Soil and underground water pollution (Y/N) Nie No Poziom wód gruntowych m Underground water level m Średni Average
  2. Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) Nie No Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) Risk of flooding or land slide (Y/N) Nie No Przeszkody podziemne (T/N) Underground obstacles (Y/N) Nie No Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) Nie No Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) Ecological restrictions (Y/N) Nie No Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings /other constructions on site (Y/N) Nie No Połączenia transportowe Transport links Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) Droga gminna – 3,5 m Municipal road – 3,5 m Autostrada / droga krajowa km Nearestmotorway/ national road km Najbliższa droga krajowa: Korczowa 14 km Najbliższautostrada: Korczowa 14 km Nearestnational road: Korczowa 14 km Nearestmotorway:Korczowa 14 Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km Nie No Kolej km Railwayline km Lubaczów, 25 km Bocznica kolejowa km Railwaysiding km Lubaczów, 25 km Najbliższe lotnisko międzynarodowe km Nearestinternational airport km Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka – 110 km International Airport Rzeszów – Jasionka – 110 km Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearestprovince capital km Rzeszów – 105 km Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie (T/N) Electricity (Y/N) tak  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m ---  Napięcie Voltage kV Średnie Average
  3.  Dostępna moc Available capacity MW Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym Detailed reconciliation with the Energetic Pant Gaz na terenie (T/N) Gas (Y/N) Nie No  Odległość przyłącza od granicy działki Connection point(distance from boundary) m ~ 1500 m  Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3  Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym Detailed reconciliation with the Gas Plant  Średnica rury Pipe diameter mm Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym Detailed reconciliation with the Gas Plant  Dostępna objętość Available capacity Nm3 /h Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym Detailed reconciliation with the Gas Plant Woda na terenie (T/N) Water supply(Y/N) Nie  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m ~ 1500 m  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych Detailed reconciliation with Communal Services Office Kanalizacja na terenie (T/N) Sewage discharge (Y/N) Nie No  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m ~ 1500 m  Dostępna objętość Available capacity m3 /24h Szczegóły do uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych Detailed reconciliation with Communal Services Office Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatmentplant(Y/N) Nie No Telefony (T/N) Telephone (Y/N) Nie No  Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point(distance from boundary) m ~ 1500 m Uwagi Comments - Osoba przygotowująca ofertę Imię,nazwisko,stanowisko,tel.,tel. komórkowy,e-mail,znajomość języków obcych RobertKuchciak Inspektor ds.zamówień publicznych
  4. Offer prepared by Tel.: 16 631 01 92 wew. 22 e-mail:rkuchciak@wielkieoczy.info.pl, znajomość języków obcych: słaba znajomość j.niemieckiego RobertKuchciak Public ProcurementInspector Phone:16 631 01 92 wew. 22 e-mail:rkuchciak@wielkieoczy.info.pl, Foreing languages:weak German Małgorzata Chmiel, Konsultantds.inwestycji, tel.: 17 857 71 00, tel. kom.: 506 284 486, e-mail:morzech@pap.rzeszow.pl, znajomość języków obcych: słaba znajomość j.angielskiego Małgorzata Chmiel, Investment Consultant, phone:17 857 71 00, mobile: 506 284 486, e-mail:morzech@pap.rzeszow.pl, foreign languages:basic English Osoby do kontaktu Contact person Imię,nazwisko,stanowisko,tel.,tel. komórkowy,e-mail,znajomość języków obcych RobertKuchciak Inspektor ds.zamówień publicznych Tel.: 16 631 01 92 wew. 22 e-mail:rkuchciak@wielkieoczy.info.pl, znajomość języków obcych: słaba znajomość j.niemieckiego RobertKuchciak Public ProcurementInspector Phone:16 631 01 92 wew. 22 e-mail:rkuchciak@wielkieoczy.info.pl, Foreing languages:weak German
Anúncio