Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a SLIDE 1.ppt(20)

Anúncio

SLIDE 1.ppt

 1. THIẾT KẾ VÀ BÓC TÁCH CHI TIẾT VỚI AUTOCAD Bài 1: Bắt đầu tìm hiểu về giao diện AutoCAD 2014 và cách đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật MUL317 – Autocad 2D Bài 1
 2.  Làm quen với giao diện AutoCAD 2014  Khám phá không gian làm việc AutoCAD  Ribbon AutoCAD  Thiết lập các đơn vị bản vẽ  Làm quen các công cụ vẽ cơ bản  Hướng dẫn cách đọc và nhận biết chi tiết bản vẽ kỹ thuật 2 Nội dung bài học MUL – Thiết kế và bóc tách chi tiết với Autocad
 3. Mở phần mềm AutoCAD 2014 LÀM QUEN VỚI GIAO DIỆN AUTOCAD 2014 KHÁM PHÁ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG - Làm quen giao diện đồ họa của AutoCAD. Giao diện người dùng AutoCAD 2014
 4. KHÁM PHÁ GIAO DIỆN AUTOCAD 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 5. Menu trình ứng dụng CÁCH SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRONG MENU TRÌNH ỨNG DỤNG GIAO DIỆN AUTOCAD 2014 KHÁM PHÁ GIAO DIỆN AUTOCAD 2014
 6. Bảng menu trình ứng dụng (H1) Nhập text polygon (H2) - Menu trình ứng dụng là thanh công cụ tạo bản vẽ mới, mở bản vẽ hiện hành, truy xuất, save, in ấn bản vẽ, tìm kiếm lệnh … (H1) - Nhập lệnh Polygon để tìm kiếm các lệnh trong menu trình ứng dụng , khi chưa chắc chắn làm thế nào để truy cập một lệnh trong giao diện. (H2) Kích dấu X để trở về giao diện ban đầu (H1) CÁCH SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRONG MENU TRÌNH ỨNG DỤNG
 7. CÁCH MỞ FILE BẢN VẼ File bản vẽ kết thúc làm việc gần nhất Mở trực tiếp file vẽ nếu tiếp tục làm việc - Mở menu trình ứng dụng sẽ xuất hiện mặc định file bản vẽ kết thúc gần nhất. Có thể mở trực tiếp để tiếp tục làm viêc.
 8. Kích đúp mở Open Hiện bảng Select file – Tìm đường dẫn đến file cần mở - Click đúp chuột trái trực tiếp vào Open; hiện bảng Select file, chọn đường dẫn đến file đã vẽ từ trước hoặc file tư liệu cần mở. CÁCH MỞ FILE BẢN VẼ File bản vẽ AutoCAD
 9. Tìm đường dẫn đến Manufacturing Chọn VW252-2-0142.dwg Click open hiện hộp thoại Select file vào look in tìm đường dẫn: CÁCH MỞ FILE BẢN VẼ MANUFACTURING
 10. Bản vẽ mẫu VW252- 2-0142.dwg Thanh Palette Click bật tắt chế độ Auto Hide Thu gọn Palette -AutoCAD có nhiều Palette để tổ chức các công cụ và nội dung bản vẽ để tái sử dụng - Click vào Tab Sheet Views : Tab cung cấp các phương tiện để truy cập nội dung giao diện bổ sung. Bật tắt chế độ Auto hide Menu Palette các thuộc tính Tab CÁCH SỬ DỤNG THANH PALETTE
 11. Các tùy chọn để có thể sử dụng tổ chức giao diện cho phù hợp với từng cách làm việc Click đúp vào Door Sub Assy Trong tập hợp Palette Manufact uring. Bản vẽ mới xuất hiện trong cửa sổ bản vẽ. MỞ FILE TRONG THANH PALETTE
 12. Bản vẽ Door Sub Assy Trong tập hợp Palette Manufacturing. Bảng Palette Bản vẽ được mở MỞ FILE TRONG TAB SHEETS
 13. MỞ VỚI NÚT QUICK VIEW Click vào lút Quick View Drawings - Truy cập các bản vẽ đang mở với Quick View Không gian các bản vẽ nổi bật Mở các bản vẽ Bản vẽ hiện hành Nút đóng Quick View Mở nút Quick View
 14. KHÁM PHÁ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC AUTOCAD CLASSIC Không gian làm việc AutoCAD Classic Thanh Menu Classic Thanh công cu neo Tool palettes Thanh cuộn Thanh công cụ nổi
 15. THANH CÔNG CU LÀM ViỆC TOOBARS Bảng thanh công cụ trong Toolbars – AutoCAD ( Dấu V là hiển thị công cụ đang mở ) Thanh công cụ được mở Cách mở và tắt các thanh công cụ trong Toobars
 16. KHÔNG GIAN LÀM VIỆC 3DBASICS Không gian làm việc 3D Basics Ribbon Panel điển hình Nút Minimize ribbon Tool palettes * Tìm hiểu hông gian làm việc 3D Basics - Ribbon
 17. GIAO DIỆN TRONG MINIMIZE RIBBON * Các chế độ Ribbon Giao diện tab Ribbon đầy đủ Các nút panel Panel tiêu đề Các tab 1 2 3 4
 18. CÁC CHÚ THÍCH MINH HỌA TRONG CÔNG CỤ VẼ * Các chú thích minh họa Giữ con trỏ chuột trong một khoảng thời gian sẽ cho thấy một bản vẽ hay một đoạn video trực quan cho thấy những gì của công cụ : Đồ họa cho các xác lập của công cụ
 19. CÁC TỪ KHÓA LỆNH TẮT Nhấn chuột vào giao diện đồng thời giữ phím Alt xuất hiện các từ khóa lệnh tắt quan trọng xuất hiện trện Ribbon. Các từ khóa lệnh tắt Các từ khóa lệnh tắt cho phép nhấn phím để thao tác Ribbon bằng bàn phím. Đánh lệnh tắt Hiện bảng lệnh tùy chọn Lệnh được chọn Lệnh được chọn
 20. DÒNG LỊCH SỬ CÂU LỆNH MÌNH SỬ DỤNG Nhấn F2 để mở AutoCAD Text Window: Dòng lệnh (Command) Dòng lịch sử ( đánh vào dòng lệnh Command sẽ xuất hiện dòng lịch sử ở bên dưới) Dòng lệnh (Command) Toàn bộ dòng lịch sử
 21. THANH TRẠNG THÁI Thanh trạng thái trình ứng dụng , trạng thái bản vẽ và các khay Các trạng thái bật tắt Điều phối đọc số liệu Click vào thanh menu trình ứng dụng hiện bảng : - Chuyển đổi các trạng thái bật tắt các đối tượng. (được đánh dấu màu xanh là các đối tượng được mở và không có dấu là tắt). 1 2 3 5 4 6 7
 22. TÌM KẾM CÁC LỆNH Các tính năng của dòng lệnh AutoComplete – Tìm kiếm các lệnh Danh sách dòng lệnh AutoComplete Tìm kiếm sự trợ giúp Tìm kiếm trên Internet Nhập POL hiện bảng Di chuyển qua bât kỳ các lệnh trong danh sách sẽ hiện 1 bản vẽ minh họa việc sử dụng các lệnh
 23. THANH INOCENTER Hộp tìm kiếm Nút tìm kiếm Trao đổi các ứng dụng Đánh tìm kiếm Solid Đánh tìm kiếm Solid Hiện bảng Solid Autodesk 360 Nâng cấp sản phẩm Trợ giúp
 24. THIẾT LẬP CÁC ĐƠN VỊ BẢN VẼ Click nút New trên thanh công cụ Quick Access Hiện hộp thoại Select Template Chọn Open with no Template - Imperial Bản vẽ không phải khuôn mẫu
 25. Đánh lệnh tắt UN và nhấn Enter Hiển thị hộp thoại Drawing Ulnits UN là lệnh viết tắt của lệnh đơn vị. Hầu hết các lệnh đều có lệnh tắt để nhập lệnh nhanh và rễ nhớ hơn. THIẾT LẬP CÁC ĐƠN VỊ BẢN VẼ
 26. Sử dụng hệ m nên chọn đơn vị Decimal Thiết lập sang 0.00 (hai chữ số thập phân) Chọn Decimel Degrees Thiết lập sang 0.00 (hai chữ số thập phân) Chọn Minimeters Kết thúc nhấn OK THIẾT LẬP CÁC ĐƠN VỊ BẢN VẼ
 27. LÀM QUEN VỚI CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN Nhóm lệnh vẽ cơ bản Draw Bảng hiển thị lệnh đang vẽ * Lệnh Line vẽ đường thẳng không liên kết (lệnh tắt L ) 1 2 3 4 5
 28. Tìm hiểu Lệnh vẽ Polyline Lệnh PolyLine vẽ đường cong( Đánh PL Click điểm bắt đầu nhập A tạo đường vẽ cong ) * Lệnh PolyLine vẽ đường thẳng và đường cong liên kết (lệnh tắt PL). 1 2 3 4 5
 29. 1 2 3 4 5 Tìm hiểu Lệnh vẽ Cirle * Lệnh Circle vẽ hình tròn khép kín (Lệnh tắt C)
 30. 1 2 4 3 5 Tìm hiểu Lệnh vẽ ARC * Lệnh ARC vẽ cung tròn không khép kín ( lệnh tắt A )
 31. CÁCH ĐỌC BẢN VẼ MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT
 32. CÁCH ĐỌC BẢN VẼ MẶT BẰNG BỐ TRÍ NỘI THẤT
 33. ĐỌC BẢN VẼ
 34. MUL – Thiết kế và bóc tách chi tiết với Autocad  Nhận biết được giao diện đồ họa AutoCAD 2014  Biết tự khám phá không gian làm việc AutoCAD  Hiểu cách chuyển giao diện Ribbon AutoCAD  Biết thiết lập các đơn vị bản vẽ  Biết vẽ các công cụ vẽ trong nhóm lệnh vẽ cơ bản  Hiểu đọc và nhận biết chi tiết bản vẽ kỹ thuật  Biết cách xây dựng một bản vẽ kỹ thuật cơ bản Kết thúc bài học

Notas do Editor

 1. Yêu cầu sinh viên đến lớp đúng giờ và điểm danh ngay.
 2. 1. Menu trình ứng dụng 5. InoCenter 9. Thanh điều hướng 13. Biểu tượng UCS 2. Thanh công cụ Quick Access 6. Thanh tiêu đề bản vẽ 10. Ứng dụng điều khiển 14. Vùng làm việc 3. Workspaces 7. Điều khiển cửa sổ bản vẽ 11. Cửa sổ dòng lệnh 15. Con trỏ chuột 4. Thanh tiêu đề bản vẽ 8. ViewCube 12. Thanh trạng thái 16. Cửa sổ bản vẽ
 3. 1. Đánh dấu hiển thị giao diện Minimize to Tabs 2. Đánh dấu hiển thị giao diện Minimize to Panel Titles 3. Đánh dấu hiển thị giao diện Minimize to Panel Buttons 4. Đánh dấu hiển thị giao diện Cyclethrough All (GD ban đầu)
 4. - Bài tập dạng cá nhân
 5. 1. Giấy/ Mô hình 4. Thanh trạng thái bản vẽ 7. lean Screen 2. Các kiểu Quick View 5. Khay 3. Các công cụ chuyên môn 6. Thanh menu trình ứng dụng * Giảng viên Hướng dẫn
 6. Click vào AutoCAD xuất hiện nút Help một bảng nội dung trợ giúp sẽ mở ra trong trình duyệt. Tất cả các tài liệu AutoCAD có thể truy cập thông qua giao diện này.
 7. 1. Lệnh Line vẽ đường thẳng 4. Hiện bảng lệnh ( cuộn) 2. Bảng minh họa câu lệnh và cách vẽ 5. Bảng vẽ minh họa lệnh Line 3. Đánh L (lệnh tắt Line) * Giảng viên Hướng dẫn vẽ demo
 8. 1. Lệnh PolyLine vẽ đường thẳng và cong liên kết 4. Hiện bảng lệnh ( cuộn) 2. Bảng minh họa câu lệnh và cách vẽ 5. Lệnh PolyLine vẽ đường thẳng 3. Đánh PL (lệnh tắt Polyline) * Giảng viên Hướng dẫn vẽ demo
 9. 1. Lệnh Circle vẽ hình tròn 4. Hiện bảng lệnh (cuộn) 2. Bảng minh họa câu lệnh và cách vẽ 5. Bảng vẽ minh họa lệnh Circle 3. Đánh C (lệnh tắt của Circle) * Giảng viên Hướng dẫn vẽ demo
 10. 1. Lệnh ARC vẽ đường cung tròn 4. Hiện bảng lệnh (cuộn) 2. Bảng minh họa câu lệnh và cách vẽ 5. Bảng vẽ minh họa lệnh ARC 3. Đánh A (lệnh tắt của ARC) * Giảng viên Hướng dẫn vẽ demo và chỉ thêm một số lệnh trong nhóm lệnh vẽ cơ bản
 11. * Giảng viên Hướng dẫn đọc bản vẽ chỉ cách nhận biết ký hiệu trong bản vẽ kỹ thuật (thay bài tập linh hoạt )
 12. * Giảng viên Hướng dẫn đọc bản vẽ chỉ cách nhận biết ký hiệu trong bản vẽ kỹ thuật (thay bài tập linh hoạt )
 13. * Giảng viên Hướng dẫn đọc bản vẽ chỉ cách nhận biết ký hiệu trong bản vẽ kỹ thuật (thay bài tập linh hoạt )
Anúncio