Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

1 Sistem Hardware

  1. Fiecare microprocesor este alc ă tuit din mai multe micromodule interconectate prin intermediul unor c ă i de comunica ţ ie numite magistrale interne , pe care circul ă date sau instruc ţ iuni, a c ă ror vitez ă de deplasare depinde de doi factori: lăţimea - numărul benzilor de circula ţ ie; deoarece pe fiecare band ă circulă un bit, se poate vorbi despre lă ţ imi convenabile (de 8, 16, 32, 64 sau 128 de bi ţ i transmişi î n paralel); frecvenţa de tact - numărul de paşi de lucru (tacturi) pe care poate să îi facă procesorul î n fiecare secundă; se măsoară î n megahertzi (MHz), iar mai nou, î n gigahertzi (GHz).
  2. Memoria extern ă sau suplimentar ă este aceea care foloseşte dispozitive speciale pentru stocarea datelor: hard disk, CD, floppy disk, disc ZIP. Memoria cache este un mecanism de stocare de mare viteză. Poate fi sau o sec ţ iune rezervată din memoria principală, sau un dispozitiv independent. Uneori este î ncorporat î n arhitectura microprocesorului (de exemplu la calculatoarele Pentium).
  3. 7. Microfon - folosit pentru a î nregistra diverse sunete pe calculator, conectat la placa de sunet. Este utilizat î n telefonia prin Internet şi la introducerea verbal ă a comenzilor. 8. Light pen (creion luminos) - dispozitiv asem ă nator unui mouse, care foloseşte un detector sensibil la lumin ă pentru selectarea obiectelor de pe un ecran de afişare prin punctarea direct ă .
Anúncio