O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Polis

881 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Polis

 1. 1. H IS T Ò R IA D E G R È C IA II ÈPOCA ARCAICA
 2. 2. REPASSEM ÈPO CA O BSCURAA m b la c a ig u d a d e la c iv ilitz a c ió m ic è n ic a G r è c ia e n tr a e n u np e r ío d e d o b lit , a n o m e n b a d a E d a t O b s c u r a ( p e r q u è n o t e n img a ir e in f o r m a c i ó d e lla ) : · D e s a p a r e ix le s c r ip t u r a . · E ls r e is s ó n s u b s t it u ït s p e r g r u p s d a r is t ò c r a t e s . · E s tr e n q u e n le s r e la c io n s c o m e r c ia ls a m b a ltr e s p o b le s .
 3. 3. CRONOLOGIA Del 700 aC fins al 500aC aproximadament.Lèpoca Arcaica és un període de renaixement cultural,un temps de transició entre els negres anys de lÈpocaObscura i lesplendor de lÈpoca Clàssica. Aquestperíode es caracteritza per dos fenòmens importants:Laparició de la POLIS Lexpansió colonial Nosaltres, en aquest tema, ens centrarem en la POLIS .
 4. 4. 1.1 Què és una “polis”?● Del grec πό λις.● La traducció més comuna és “ciutat”. ...però aquesta definició és insuficient.● “Una POLIS és una COMUNITAT dindividus, lliure i sobirana, dotada dun centre administratiu i religiós, que sovint és la seva única aglomeració.”● La paraula clau és COMUNITAT: no eren Atenes o Milet les que prenien decisions... ...sinó els ATENESOS i els MILESIS.
 5. 5. 1.2. Com neix una “polis”? οἶ κος οἶ κος οἶ κος οἶ κος Π Ο οἶ κος οἶ κος οἶ κος οἶ κος Λ Ι οἶ κος οἶ κος οἶ κος οἶ κος ΣUn οἶ κος és un petit Un οἶ κος és indepen- La unió de diversosgrup aristocràtic, unit dent; té els seus propis οἶ κοι dóna com aper llaços de família que cultes i domina uns resultat: la POLIS.exerceix el poder sobre terrenys propis.altres individus.
 6. 6. 1.3 Com es governa una “polis”?Les POLIS gregues van passar per diversos estadis de govern: MONARQUIA Govern dun individu (rei) OLIGARQUIA Govern duna minoria (aristocràcia) TIRANIA Govern dun individu (tirà) DEMOCRÀCIA Govern de tot el δῆ μος (poble)
 7. 7. 1.4. Qui formava una “polis”? ARISTOCRÀCIA · Dominava la terra. · Exercia el govern. · Disposava de privilegis.GOVERN EXÈRCIT TERRES EL POBLE · Disposava de poca terra · No exercia el govern. · Es dedicava al comerç.
 8. 8. 1.5. La stasis La STASIS (en grec στά σις) és el conflicte que apareix en una polis quan lasristocràcia i el poble senfronten pels seus interessos. ARISTOCRÀCIA EL POBLE· Disposaven de més IS · Exigeix un nouterres que el δῆ μος. AS repartiment de terres.· Només els aristòcrates ST · Volia accedir a lespodien ser magistrats. magistratures.
 9. 9. 1.6. La tirania Un tirà (τύ ραννος) és personatge que expulsa els aristòcrates del poder amb el suport del poble i governa la ciutat com un monarca. El tirà és un noble que senfronta als altres aristòcrates,debilita laristocràcia, enforteix el poble per al qual governa. Quan el tirà abandona el poder (normalment són expulsats per la força) el poble pren les regnes del govern, perquè els aristòcrates ja no tenen prou força: és el naixement de la DEMOCRÀCIA.
 10. 10. 2.1. ATENES ATENES, a ligual que altres ciutats gregues, estava sota el poder duna classe aristocràtica: els EUPÀTRIDES (nascuts de bon pare).Els eupàtrides disposaven Els eupàtrides podien ser Els pagesos havien de de terres més extenses arconts (magistrats) i demanar crèdits als que els pagesos no formar part de lAreòpag eupàtrides, i si no els nobles, que no podien (senat); els no nobles podien tornar, eren competir amb ells. només servien a lexèrcit. convertits en esclaus. STASIS
 11. 11. Per posar fi al conflicte entre el poble i els aristòcrates, a principis del segle VIaC, els atenesos van encarregar una reforma de la constitució a un noble reformista: SOLÓ.Va prohibir lesclavitud per deutes i va alliberar tots els ciutadans que ho havien patit.Va distrubuir la població en quatreclasses segons la seva riquesa (nonaixement) i va donar plens drets a les dues clases més altes.Va treure poder a lAreòpag (consell dels aristòcrates) i va crear un nouConsell, la Bulé (βουλή), per a fer les lleis.
 12. 12. Pentacosiomedimnes Podien ser elegits arconts Formaven part de la Bulé. Formaven part de lassemblea. CavallersLes quatre classes socials delAtenes de Soló. Zeugites Podien ser elegits per a càrrecs menors. Formaven part de lassemblea. Thetes Formaven part de lassemblea.
 13. 13. Després de Soló, els Eupàtrides van intentar recuperar el poderperdut i es van enfrontar de nou amb el poble. Pisistrat, un noble, va apoderar-se del govern amb lajuda del poble, i va proclamar-se TIRÀ (560).Pisistrat va respectar les institucions democrà- tiques. A la seva mort (528) va ser succeït pel seus fills. Lany 510aC lúltim fill de Pisistrat va ser expulsat dAtenes i es va restaurar la democràcia a la polis.

×