O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Comte Rius QuíMica

401 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Comte Rius QuíMica

 1. 1. Crèdit de Síntesi 2008/09 Clara Bosquet Laura Nieto Maite Teruel
 2. 2. 1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia < ÍNDEX >
 3. 3. <ul><li>Realitzar assajos químics, fisicoquímics i microbiològics d’una mostra d’aigua de riu. </li></ul><ul><li>Comparar els resultats amb els paràmetres d’un aigua potable per saber si la nostra aigua és potable o si es pot potabilitzar. </li></ul><ul><li>Conèixer la legislació sobre aigües potables. </li></ul><ul><li>Estudiar el procés de potabilització de l’aigua d’un riu. </li></ul>< OBJECTIUS > 1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia
 4. 4. RIU GAIÀ – SANTES CREUS (Pont d’Armentera) Mostreig: Directe (4L en botelles estèrils). Conservació : Nevera a 4 ºC. Transport : Botelles en posició vertical, aïllades i ben tapades, dins d’una nevera portàtil. < PRESA DE MOSTRA > 1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia
 5. 5. < PRESA DE MOSTRA > 1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia
 6. 6. < ANÀLISIS REALITZADES > 1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia - Temperatura - pH - Conductivitat - Residu sec - Clorurs - Duresa total - Nitrats - Coliforms - Aerobis mesòfils totals
 7. 7. < RESULTATS > 1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia Anàlisi Resultat Aigua potable (max.) Temperatura 8 ± 0.1 ºC 25 ºC pH 8,41 ± 0,02 entre 6,5 i 9,5 Conductivitat 1288 ± 2 µS/cm 400 µS/cm Residu sec 1006 ± 79 ppm 1500 ppm sòlids Clorurs 58 ± 1 ppm 200 ppm Duresa total 773 ± 6 ppm CaCO 3 > 45O ppm CaCO 3 es considera aigua molt dura Nitrats 8,8 ± 0,3 ppm 10 ppm Coliforms C. totals > 2400 UFC/100 mL C. fecals = 93 UFC/100 mL 0 UFC / 100mL per qualsevol coliform Aerobis mesòfils totals 77 UFC / mL 10 UFC/ mL
 8. 8. Diagrama de blocs: < POTABILITZACIÓ DE L’AIGUA > 1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia
 9. 9. <ul><li>Respecte d’un aigua potable, l’aigua del riu Gaià té: </li></ul><ul><li>una temperatura sensiblement inferior. </li></ul><ul><li>un pH dins de l' interval, encara que una mica alt perquè deu contenir bastants carbonats. </li></ul><ul><li>una conductivitat alta, degut a un contingut elevat en ions. </li></ul><ul><li>un contingut en sòlids dins del marge. </li></ul>< CONCLUSIONS > 1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia
 10. 10. <ul><li>un contingut en clorurs dins del marge. </li></ul><ul><li>una duresa elevada, perquè passa per un tram subterrani de roca calcària. </li></ul><ul><li>una quantitat de nitrats que s’apropa molt al límit, degut als adobs que fan servir els camps de cultiu que hi ha al voltant. </li></ul><ul><li>un alt contingut microbiològic (presència de citrobacter ). </li></ul>< CONCLUSIONS > 1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia
 11. 11. En resum, tots els paràmetres analitzats s’ajusten amb un procés de potabilització. De fet, l’aigua d’aquest riu es comercialitza sota la marca “Font Nova”. < CONCLUSIONS > 1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia
 12. 12. < SEGURETAT I GESTIÓ DE RESIDUS > 1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia <ul><li>Disposar de bata i ulleres en tot moment dins del laboratori. </li></ul><ul><li>Utilitzar la campana extractora quan tractem amb reactius tòxics. </li></ul><ul><li>Agafar el material calent amb drap de cotó. </li></ul><ul><li>No introduir pipetes i espàtules dins dels envasos o ampolles. </li></ul><ul><li>Etiquetar sempre les ampolles. </li></ul><ul><li>Rentar-se les mans abans de sortir del laboratori. </li></ul>Normes de seguretat i higiene :
 13. 13. <ul><li>1. Residus de cromat de potassi . </li></ul><ul><li>- Acidificar la dissolució i reduir el crom +6 a crom +3. </li></ul><ul><li>Precipitar el crom portant la dissolució a medi bàsic. </li></ul><ul><li>Filtrar el precipitat i llançar-lo a la brossa. </li></ul><ul><li>Neutralitzar el filtrat i llançar-lo per la pica. </li></ul><ul><li>2. Residus d’EDTA . </li></ul><ul><li>- Neutralitzar i llançar per la pica. </li></ul>< SEGURETAT I GESTIÓ DE RESIDUS > 1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia
 14. 14. <ul><li>3. Residus microbiològics . </li></ul><ul><li>Esterilitzar a l’autoclau: </li></ul><ul><li>Si el residu es sòlid, tirar a la brossa. </li></ul><ul><li>Si el residu es líquid, abocar per la pica. </li></ul><ul><li>4. Residus de nitrats i DQO . </li></ul><ul><li>Retornar a l’empresa distribuïdora del kit. </li></ul>1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia < SEGURETAT I GESTIÓ DE RESIDUS >
 15. 15. < BIBLIOGRAFIA > <ul><li>L’AIGUA: </li></ul><ul><li>Francisco I. Coloma: AGUAS DE USO Y CONSUMO. SALUT AMBIENTAL, EDITEX, MADRID, 2002 </li></ul><ul><li>http://wikipedia.org/wiki/agua_potable (consulta: 16-03-09) </li></ul><ul><li>http: //wikipedia.org/wiki/calidad_del_agua (consulta: 14-03-09) </li></ul><ul><li>POTABILITZACIÓ: http://construsur.com.ar/atricle109.html (consulta: 10-03-09) </li></ul><ul><li>AGUA POTABLE: http://www.who.int/topics/drinking_water/es/ (consulta: 15-03-09) </li></ul>1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia
 16. 16. < BIBLIOGRAFIA > <ul><li>RIU GAIÀ: http://ca.wikipedia.org/wiki/riu_gai%c3%a0 (consulta: 05-03-09) </li></ul><ul><li>AIGÜES SUPERFICIALS: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/23231 (consulta: 13-03-09) </li></ul><ul><li>PARÀMETRES AIGUA POTABLE: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_10.pdf (consulta: 16-03-09) </li></ul>1. Objectius 2. Presa de mostra 3. Anàlisis realitzades 4. Resultats 5. Potabilització de l’aigua 6. Conclusions 7. Seguretat i gestió de residus 8. Bibliografia

×