O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Etyka

2.140 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

Etyka

 1. 1. Marcin Boryczko [email_address]
 2. 2. <ul><li>Etyka – nauka o moralności. </li></ul><ul><li>2 aspekty etyki: </li></ul><ul><li>Ocenno – normatywny </li></ul><ul><li>Opisowy </li></ul><ul><li>Moralność – konkretne relacje człowiek – inne istoty </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Etyka normatywna – opisuje w jaki sposób powinniśmy postępować </li></ul><ul><li>Etyka opisowa – bada faktyczny sposób postępowania w sferze moralnej </li></ul><ul><li>Metaetyka – przedmiotem badań jest język moralności </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Składają się na nią powinności przekazywane w formie zasad czyli zakazów i nakazów moralnych: </li></ul><ul><li>Szanowanie samego siebie </li></ul><ul><li>Szanowanie innych ludzi </li></ul><ul><li>Szanowanie innych istot </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Jakie kryteria stosuje się przy ocenie moralnej czyjegoś działania? </li></ul><ul><li>Na czym polega moralna dobroć? </li></ul><ul><li>Na czym polega moralna słuszność? </li></ul><ul><li>Deontologizm – realizacja maksymy zgodnej z prawem moralnym </li></ul><ul><li>Konsekwencjalizm – pozytywne konsekwencje </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Bada faktyczny sposób postępowania w sferze moralnej. Składają się z dwóch działów: </li></ul><ul><li>Psychologia moralności – bada zależności między życiem psychicznym człowieka i jego życiem moralnym: </li></ul><ul><li>Psychologia oceniania moralnego </li></ul><ul><li>Psychologia postępowania </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Socjologia moralności – bada związki między życiem społecznym a życiem moralnym </li></ul><ul><li>Czynniki determinujące charakter życie moralnego: </li></ul><ul><li>Przyrost naturalny </li></ul><ul><li>Gęstość zaludnienia </li></ul><ul><li>Formacje społeczno – polityczne: </li></ul><ul><li>Społeczeństwo industrialne/nowoczesne </li></ul><ul><li>Społeczeństwo postindustrialne/ponowoczesne </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Szczególny typ namysłu nad etyką właściwą </li></ul><ul><li>Charakterystyczne problemy metaetyki </li></ul><ul><li>Nurty metaetyki: </li></ul><ul><li>Naturalizm metaetyczny – oceny etyczne posiadają wartość poznawczą </li></ul><ul><li>Intuicjonizm – poznanie etyczne ma charakter intuicyjny </li></ul><ul><li>Emotywizm – sądy etyczne jako narzędzia wyrażania emocji </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Geneza etyki, stanowiska: </li></ul><ul><li>Hobbes – etyka jest efektem umowy </li></ul><ul><li>Chrześcijaństwo – moralność to zgodność między wolą człowieka i Boga </li></ul><ul><li>Koncepcja egoizmu jako źródła moralności </li></ul><ul><li>Indywidualizm – naukowe wyjaśnienie zjawiska moralności </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Tradycja indyjska </li></ul><ul><li>Tradycja chińska </li></ul><ul><li>Tradycja buddyjska </li></ul><ul><li>Tradycja islamska </li></ul><ul><li>Tradycja żydowska </li></ul><ul><li>Tradycja europejska </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Wczesna etyka indyjska (1500 – 800 p.n.e.) </li></ul><ul><li>Etyka hinduizmu: </li></ul><ul><li>Aśrama – cykl życia </li></ul><ul><li>Dharma – obowiązek </li></ul><ul><li>Karma – działanie </li></ul><ul><li>Puruszarta – cel człowieka </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Etyka dżinizmu: </li></ul><ul><li>Ahimsa </li></ul><ul><li>Satja </li></ul><ul><li>Astya </li></ul><ul><li>Brahmacharya </li></ul><ul><li>apigraha </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Etyka Gandhiego: </li></ul><ul><li>Satya </li></ul><ul><li>Ahimsa </li></ul><ul><li>Satyagraha </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Początki islamu, działalność Mahometa: </li></ul><ul><li>Rola objawienia </li></ul><ul><li>Historia Adama </li></ul><ul><li>Taqwa </li></ul><ul><li>Ummah </li></ul><ul><li>Zakat </li></ul><ul><li>Dżihat </li></ul><ul><li>Rola społeczności muzułmańskiej </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Stanowiska w zakresie etyki: </li></ul><ul><li>Mutazylici – człowiek ma wolny wybór, rola rozumu, zaprzeczenie „złośliwej” istocie Boga </li></ul><ul><li>Tradycjonaliści – nie rozum a objawienie jest źródłem oceny moralnej, ludzie nabywają odpowiedzialności za swoje działania </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Czyny obowiązkowe </li></ul><ul><li>Działania zalecane </li></ul><ul><li>Działania dozwolone </li></ul><ul><li>Działania, których się odradza </li></ul><ul><li>Działania kategorycznie zakazane </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Al – Farabi </li></ul><ul><li>Ibn Sina (Awicenna) </li></ul><ul><li>Ibn Ruszd (Awerres) </li></ul><ul><li>Sufizm </li></ul>

×