Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής ΑττικήςΤσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ
2. Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ
α. Ο εκχριστιανισμός των Μοραβών
Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας
Σελ.
39 http://xtsat.blogspot.gr/
Διδακτικοί στόχοι:
Κατανόηση των
προϋποθέσεων
εκχριστιανισμού
των Μοραβών και
των Βουλγάρων με
όργανο τη σλαβική
γλώσσα.
Στάδια του
εκχριστιανισμού
και επισήμανση των
διαφορών ανάμεσα
στις δύο
περιπτώσεις.
Αποτίμηση της
σημασίας του
εκχριστιανισμού
των σλαβικών
λαών.
Εκχριστιανισμός
Μοραβών και
Βουλγάρων
Ραστισλάβος
– Βόρης
Φώτιος
Κωνσταντίνος
(Κύριλλος) -
Μεθόδιος
Σλαβικό
αλφάβητο
Εκπόρευση του
Αγίου
Πνεύματος και
εκ του Υιού
(filioque)
Σύνοδοι του
867 και του
870
Όροι – κλειδιά της ενότητας
Βόρης
Ραστισλάβος
Φώτιος
Τι γνωρίζετε για τον
εκχριστιανισμό των Μοραβών και
το ιεραποστολικό έργο του
Κων/νου και του Μεθόδιου; Γιατί
ήθελαν οι Μοραβοί να
εκχριστιανιστούν από τους
Βυζαντινούς και γιατί οι
Βυζαντινοί δέχτηκαν να στείλουν
ιεραποστόλους;
Ο ηγεμόνας της Μοραβίας Ραστισλάβος ζήτησε από το
Βυζάντιο ιεραποστόλους:
για να διδάξουν στο λαό του το
(862/3).
Ήθελε να στηριχτεί στο Βυζάντιο, για
να αποκρούσει τις απειλές των και των
.
Ο , ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του βυζαντινού
πολιτισμού, ξεκίνησε από τη .
Ραστισλάβος
Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ' και ο
πατριάρχης Φώτιος αντιλήφθηκαν τα οφέλη
της πρότασης Ραστισλάβου για το Βυζάντιο:
Το Βυζάντιο θα μπορούσε να επεκτείνει
την επιρροή και την πνευματική του
ακτινοβολία στην κεντρική Ευρώπη.
Η αποστολή ανατέθηκε σε δύο αδελφούς από τη
Θεσσαλονίκη:
• Το και τον (που
αργότερα πήρε το μοναστικό όνομα ).
• Οι δύο αδελφοί έφτασαν στη Μοραβία το
θέρος του
Χάρτης της Μοραβίας, όπου στάλθηκαν ο
Κύριλλος και ο Μεθόδιος κατά τον 9ο αι. μ.Χ.
Υψηλή
κοινωνική
καταγωγή
Γενέθλια γη :
Θεσσαλονίκη
Γλώσσες:
Ελληνική +
Σλαβική
Σπουδές στη
Θεσσαλονίκη
Ιερέας.
Επίσκοπος
Μεθόδιος
(815/20-885)
Διοικητής
Θεσσαλίας
Μοναχός σε
μοναστήρι
(Όλυμπος)
Επίσκοπος
Σιρμίου
Κωνσταντίνος
(Κύριλλος)
Μεθόδιος
Κύριλλος
( 827/8-869
Ρώμη)
Απόστολοι
των Σλάβων
Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος.
Μουσείο Φιλιππούπολης.
Κύριλλος και Μεθόδιος. Κρατούν στα χέρια τους κυλίνδρους με
τη Βίβλο γραμμένους στα σλάβικα με το κυριλλικό αλφάβητο.
Νωπογραφία του 16ου αιώνα. Άγιος Μάρκος Dracevo. ΠΓΔΜ.
Δημιουργία σλαβικού (γλαγολιτικού) αλφαβήτου (Κωνσταντίνος)
Απόδοση της Θείας Λειτουργίας και των ιερών βιβλίων στα
σλαβικά
Το γλαγολιτικό αλφάβητο αντικαταστάθηκε από τον 12ο αι. από
ένα νέο αλφάβητο που ονομάστηκε κυριλλικό.
Ραστισλάβος
Χάρτης με την γεωγραφική διασπορά του Κυριλλικού αλφαβήτου
Σλαβική πρεσβεία ζητάει βοήθεια από βυζαντινό αυτοκράτορα
Ανασκευή της θεωρίας των τριών γλωσσών
Όταν ο Κωνσταντίνος ήταν στη Βενετία, μαζεύτηκαν οι λατίνοι
επίσκοποι, ιερείς και μοναχοί και στράφηκαν εναντίον του, όπως οι
κουρούνες ενάντια στο γεράκι, και διατύπωσαν την αίρεση των τριών
γλωσσών, λέγοντας: «Πώς συμβαίνει να έχεις επινοήσει για τους
Σλάβους μια γραφή και να τους διδάσκεις κείμενα γραμμένα σ' αυτή, μια
γραφή που δεν τη βρήκε ποτέ κανένας ως σήμερα ούτε απόστολος ούτε
πάπας ούτε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ούτε κι ο Ιερώνυμος; Εμείς
ξέρουμε μόνο τρεις γλώσσες, στις οποίες επιτρέπεται να δοξολογείται
γραπτώς ο θεός, την εβραϊκή, τη λατινική και την ελληνική». Ο
Φιλόσοφος απάντησε: «Μήπως η βροχή δεν έρχεται από το Θεό και δεν
πέφτει για όλους τους ανθρώπους; Μήπως ο ήλιος δεν λάμπει για
όλους τους ανθρώπους και μήπως όλοι δεν αναπνέουμε τον ίδιο αέρα;
[...] Πολλοί λαοί έχουν δική τους γραφή και κάθε λαός τιμά το θεό στη
δική του γλώσσα [...]».
Βίος Κωνσταντίνου, γερμ. μετ. Jo. Bujnoch (Slavische Geschichtschreiber 1), Γκρατς-
Βιέννη-Κολονία 1958, 71-72
Σε ποια γλώσσα ή σε ποιες γλώσσες πίστευαν αντίστοιχα οι εκπρόσωποι της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής Εκκλησίας
ότι έπρεπε να εκχριστιανίζονται οι ξένοι λαοί σύμφωνα με το πρώτο παράθεμα; Τι συμπεραίνεις από αυτή τη στάση
…………………..για τη νοοτροπία των δύο Εκκλησιών και τη στάση τους απέναντι στους άλλους λαούς;
Κύριλλος και Μεθόδιος. Εικόνα από
το Βουκουρέστι (19ος αι.)
Οι εκπρόσωποι της
Ρωμαϊκής Εκκλησίας
υπερασπίζονταν τη
θεωρία των τριών ιερών
γλωσσών: η διάδοση του
Χριστιανισμού μπορεί να
γίνει μόνο στη λατινική,
την ελληνική και την
εβραϊκή, την οποία
γνώριζαν και
χρησιμοποιούσαν οι ιεροί
πατέρες. (συντηρητική
νοοτροπία – άκαμπτη)
Ο Κων/νος απέρριψε το
επιχείρημα αυτό
λέγοντας ότι όλοι οι λαοί
έχουν το δικαίωμα να
δοξολογούν το Θεό στη
γλώσσα τους.
Προώθησε, έτσι μια
δημοκρατική ιδέα, αυτή
της ισότητας όλων των
λαών και των γλωσσών
ενώπιον του Θεού.
Η στάση του δείχνει τη
διορατικότητα, την
ανεκτικότητα και την
προσαρμοστικότητα της
Βυζαντινής Εκκλησίας
και του Βυζαντινού
Κράτους στις ανάγκες και
τα δεδομένα του νέου
διεθνούς περιβάλλοντος
που είχε διαμορφωθεί
στα μέσα του 9ου αι.
Ο πάπας Ανδριανός Β΄ υποδέχεται τον
Κύριλλο και το Μεθόδιο. Βασιλική Saint –
Clément. Ρώμη
Απόσπασμα για τον άγιο Κύριλλο σε παλαιοβουλγαρικό γλαγολιτικό χειρόγραφο του
Codex Assemanianus από τα τέλη του 10ου αιώνα και βίος του αγίου Μεθοδίου.
Τοιχογραφία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας
I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ
2. Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ
β. Σημασία του εκχριστιανισμού
Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας
Σελ.
39
http://xtsat.blogspot.gr/
Ποια ήταν η
σημασία του
εκχριστιανισμού των
σλαβικών φύλων;
Κατανόηση
κηρύγματος
και
λειτουργίας
από τους
Μοραβούς
Επιτυχία
ιεραποστολικού
έργου (χρήση
σλαβικής)
Οργάνωση
σλαβικής
εκκλησίας
(863-866)
Μύηση Σλάβων
στο πολιτιστικό
σύστημα των
Ελλήνων και του
Χριστιανισμού
Ενίσχυση της
ενότητας
Σλάβων: κοινή
πίστη
β. Η σημασία του
εκχριστιανισμού των
Μοραβών
I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ
2. Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ
γ. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων
Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας
Σελ.
39
http://xtsat.blogspot.gr/
Δύο δυνάμεις διεκδίκησαν
τον εκχριστιανισμό των
Βουλγάρων. Ποιες ήταν και
ποια τα κατάφερε τελικά;
Σε ποιες αποφάσεις
κατέληξαν οι Σύνοδοι του
867 και 870;
Βουλγαρικό κράτος με
ηγεμόνα τον Βόρη
Το Βουλγαρικό
κράτος είχε
δημιουργηθεί σε
πρώην Βυζαντινά
εδάφη. Οι Βυζαντινοί
το θεωρούσαν
υποτελές.
Οι Βούλγαροι ήθελαν
να δεχτούν το
Χριστιανισμό από την
εκκλησία της Ρώμης
που είχε σχέσεις με
το Φράγκικο βασίλειο
ενώ είχε κακές
σχέσεις με το
Βυζάντιο.
Στόχος : Επιδίωκαν
να έχουν τους
Φράγκους συμμάχους
ενάντια στο Βυζάντιο
αφού ήθελαν να
διεκδικήσουν την
ανεξαρτησία τους
από τους
Βυζαντινούς.
γ. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων  σύγκρουση Βυζαντίου με πάπα
Πάπας↝ Προσπάθεια
επέκτασης επιρροής
Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας στα
Βαλκάνια (την άμεση
γειτονιά του
Βυζαντίου)
864 :Αναγκαστική
βάπτιση Βόρη, ηγεμόνα
Βουλγάρων κάτω από
πίεση βυζαντινού
στρατού. Ανάδοχος
ο αυτοκράτορας
Μιχαήλ Γ’
Επέμβαση πάπα
( μετά από
πρόσκληση Βόρη)
στη Βουλγαρική
Εκκλησία
Αντίδραση
Φώτιου:
-Κατήγγειλε
επέμβαση Ρώμης
στη Βουλγαρία
-Κατηγόρησε
Ρωμαιοκαθολική
Εκκλησία για
δογματικά και
λειτουργικά λάθη
γ. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων  σύγκρουση Βυζαντίου με πάπα
Ο πάπας Νικόλαος Α΄
Η βάπτιση του Βόρη (Μιχαήλ).
Μικρογραφία από το σλαβονικό
χειρόγραφο της Χρονογραφίας τον
Κωνσταντίνου Μανασσή (Ρώμη,
Βατικανή Βιβλιοθήκη).
1ο βήμα 2ο βήμα
3ο βήμα
Βάπτιση του τσάρου των Βουλγάρων Βόρη
Α' το 864 (από το χρονικό του Ιωάννη
Σκυλίτζη)
Βόρης
4ο βήμα
Στόχος Φώτιου: η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Βυζαντινής
Εκκλησίας και των ζωτικών συμφερόντων του βυζαντινού κράτους
Αναθεματισμός
Πάπα
Απόρριψη
δόγματος περί
ἐκπορεύσεως τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος
καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ
(Filioque)
Kαταδίκη
επέμβασης
Ρώμης στη
Βουλγαρία
867
Σύνοδος Η Εκκλησία της
Βουλγαρίας
υπάγεται στο
Πατριαρχείο
Κωνσταντινούπολης
870
Σύνοδος
Βόρης
“filioque”
«και εκ του Υιού»
Απόψεις του Φωτίου για τη ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
Ο Φώτιος [...]αναφέρει τις άθλιες συνήθειες και τις ψευδείς διδασκαλίες που
επέβαλαν οι μοχθηροί Λατίνοι στους άτυχους Βουλγάρους: αυτές περιλάμβαναν την
πρακτική της νηστείας του Σαββάτου και τη συντόμευση της Τεσσαρακοστής κατά μια
εβδομάδα, την καταδίκη των νυμφευμένων ιερέων και την επιμονή στο ότι μόνο
επίσκοποι μπορούν να τελούν το μυστήριο του χρίσματος [...]. Ακόμη σοβαρότερο ήταν
το γεγονός, τόνιζε ο Φώτιος, ότι οι λατίνοι κληρικοί στη Βουλγαρία προπαγάνδιζαν το
δόγμα της διπλής εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος• αυτό ήταν καθαρή αίρεση [...].
D. Obolensky, Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία. Η Ανατολική Ευρώπη, 500-1453, μετ. Γ. Τσεβρεμές,
Θεσσαλονίκη 1991, 158-159.
Το παράθεμα αναφέρεται σε επιστολή του
Φωτίου στους εκπροσώπους των
ανατολικών Πατριαρχείων. Ποιες
δογματικές και λειτουργικές αποκλίσεις
αποδίδει στη Ρωμαϊκή εκκλησία ο Φώτιος;
Η διάδοση του Χριστιανισμού σε άλλους
λαούς είχε μεγάλη πολιτική σημασία.
Δημιουργούσε σχέσεις εξάρτησης και
ευκαιρία επέμβασης στα εσωτερικά ενός
γειτονικού λαού. Από την άλλη
δημιουργούσε ισχυρές συμμαχίες,
οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις.
Το Σχίσμα των δύο εκκλησιών είχε
πολιτικά αίτια : το κυριότερο ήταν ο
ανταγωνισμός ανάμεσα στην Εκκλησία της
Κωνσταντινούπολης και την εκκλησία της
Ρώμης που επιθυμούσαν να επεκτείνουν την
επιρροή τους σε όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη επικράτεια.
επισημάνσεις
842 - 867
Βασιλεία Μιχαήλ Γ΄
863
867
Ο Βασίλειος Α΄
δολοφόνησε Μιχαήλ Γ΄
Σύνοδος αναθεματίζει
τον πάπα
843
Αναστήλωση
εικόνων από
Θεοδώρα
863
Κύριλλος και Μεθόδιος
στη Μοραβία
843 864 867 870
864
Ο Βόρης βαπτίζεται με
ανάδοχο Μιχαήλ Γ΄
870
Υπαγωγή
βουλγαρικής
εκκλησίας στο
πατριαρχείο
Κων/πολης
Βόρης
Βασίλειος Α΄
Φώτιος
Ραστισλάβος
Η βάπτιση του Βόρη (Μιχαήλ).
Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
1 de 27

Recomendados

1. Η εξάπλωση των Αράβων. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Ι... por
1. Η εξάπλωση των Αράβων. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Ι...1. Η εξάπλωση των Αράβων. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Ι...
1. Η εξάπλωση των Αράβων. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Ι...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
24.3K visualizações40 slides
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής por
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας ΕποχήςKvarnalis75
41.9K visualizações33 slides
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης por
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης Kvarnalis75
81.1K visualizações37 slides
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων por
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των Ρώσων
6. H ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός των ΡώσωνKvarnalis75
47.2K visualizações26 slides
Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους δυνατούς. por
Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους δυνατούς.Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους δυνατούς.
Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους δυνατούς.Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
33K visualizações20 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών. por
3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών.3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών.
3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών.Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
20.7K visualizações24 slides
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο por
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το BυζάντιοKvarnalis75
24.1K visualizações13 slides
Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του: Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης. por
Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του: Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης.Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του: Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης.
Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του: Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης.Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
28.1K visualizações48 slides
1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο por
1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο
1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το ΒυζάντιοKvarnalis75
35.2K visualizações14 slides
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας por
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της ΑυτοκρατορίαςKvarnalis75
36.8K visualizações40 slides

Mais procurados(20)

2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο por Kvarnalis75
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
Kvarnalis7524.1K visualizações
1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο por Kvarnalis75
1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο
1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο
Kvarnalis7535.2K visualizações
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας por Kvarnalis75
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
Kvarnalis7536.8K visualizações
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών por Kvarnalis75
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
Kvarnalis7537.1K visualizações
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους por Kvarnalis75
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
Kvarnalis7556.5K visualizações
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων por Kvarnalis75
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Kvarnalis7546.2K visualizações
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη por Kvarnalis75
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
Kvarnalis7553.9K visualizações
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους por Kvarnalis75
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
Kvarnalis7541.4K visualizações

Destaque

διαδοση χριστιανισμου στους μοραβους και βουλγαρους por
διαδοση χριστιανισμου στους μοραβους και βουλγαρουςδιαδοση χριστιανισμου στους μοραβους και βουλγαρους
διαδοση χριστιανισμου στους μοραβους και βουλγαρουςΕλενη Ζαχου
3.9K visualizações1 slide
Εικαστικές τέχνες : βυζαντινή αρχιτεκτονική και ζωγραφική por
Εικαστικές τέχνες : βυζαντινή αρχιτεκτονική και ζωγραφικήΕικαστικές τέχνες : βυζαντινή αρχιτεκτονική και ζωγραφική
Εικαστικές τέχνες : βυζαντινή αρχιτεκτονική και ζωγραφικήvserdaki
40.5K visualizações24 slides
Τα κτίσματα του Ιουστινιανού por
Τα κτίσματα του ΙουστινιανούΤα κτίσματα του Ιουστινιανού
Τα κτίσματα του Ιουστινιανούvserdaki
40.2K visualizações17 slides
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου(330 - 717) .Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας por
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου(330 - 717) .Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίαςΟι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου(330 - 717) .Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου(330 - 717) .Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίαςvserdaki
50.5K visualizações5 slides
Η φεουδαρχία και η διαμόρφωση της δυτικής Ευρώπης στα τέλη του Μεσαίωνα por
Η φεουδαρχία και η διαμόρφωση της δυτικής Ευρώπης στα τέλη του ΜεσαίωναΗ φεουδαρχία και η διαμόρφωση της δυτικής Ευρώπης στα τέλη του Μεσαίωνα
Η φεουδαρχία και η διαμόρφωση της δυτικής Ευρώπης στα τέλη του Μεσαίωναvserdaki
68.2K visualizações25 slides
Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί Χρόνοι por
Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί ΧρόνοιΕλληνιστικοί και Ρωμαϊκοί Χρόνοι
Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί Χρόνοιvserdaki
82.1K visualizações17 slides

Destaque(15)

διαδοση χριστιανισμου στους μοραβους και βουλγαρους por Ελενη Ζαχου
διαδοση χριστιανισμου στους μοραβους και βουλγαρουςδιαδοση χριστιανισμου στους μοραβους και βουλγαρους
διαδοση χριστιανισμου στους μοραβους και βουλγαρους
Ελενη Ζαχου3.9K visualizações
Εικαστικές τέχνες : βυζαντινή αρχιτεκτονική και ζωγραφική por vserdaki
Εικαστικές τέχνες : βυζαντινή αρχιτεκτονική και ζωγραφικήΕικαστικές τέχνες : βυζαντινή αρχιτεκτονική και ζωγραφική
Εικαστικές τέχνες : βυζαντινή αρχιτεκτονική και ζωγραφική
vserdaki40.5K visualizações
Τα κτίσματα του Ιουστινιανού por vserdaki
Τα κτίσματα του ΙουστινιανούΤα κτίσματα του Ιουστινιανού
Τα κτίσματα του Ιουστινιανού
vserdaki40.2K visualizações
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου(330 - 717) .Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας por vserdaki
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου(330 - 717) .Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίαςΟι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου(330 - 717) .Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου(330 - 717) .Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
vserdaki50.5K visualizações
Η φεουδαρχία και η διαμόρφωση της δυτικής Ευρώπης στα τέλη του Μεσαίωνα por vserdaki
Η φεουδαρχία και η διαμόρφωση της δυτικής Ευρώπης στα τέλη του ΜεσαίωναΗ φεουδαρχία και η διαμόρφωση της δυτικής Ευρώπης στα τέλη του Μεσαίωνα
Η φεουδαρχία και η διαμόρφωση της δυτικής Ευρώπης στα τέλη του Μεσαίωνα
vserdaki68.2K visualizações
Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί Χρόνοι por vserdaki
Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί ΧρόνοιΕλληνιστικοί και Ρωμαϊκοί Χρόνοι
Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί Χρόνοι
vserdaki82.1K visualizações
Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ por vserdaki
Το εμπόριο και ο πολιτισμός του ΙσλάμΤο εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
vserdaki71.6K visualizações
ο πολιτισμός του βυζαντίου - καθημερινή ζωή por vserdaki
ο πολιτισμός του βυζαντίου - καθημερινή ζωήο πολιτισμός του βυζαντίου - καθημερινή ζωή
ο πολιτισμός του βυζαντίου - καθημερινή ζωή
vserdaki44.2K visualizações
Oδύσσεια, ε, 1 -165 por Matoula Mk
Oδύσσεια, ε, 1 -165Oδύσσεια, ε, 1 -165
Oδύσσεια, ε, 1 -165
Matoula Mk11.4K visualizações
η διαδοση του χριστιανισμου στουσ μοραβουσ και τουσ βουλγαρουσ por mavraroda
η διαδοση του χριστιανισμου στουσ μοραβουσ και τουσ βουλγαρουση διαδοση του χριστιανισμου στουσ μοραβουσ και τουσ βουλγαρουσ
η διαδοση του χριστιανισμου στουσ μοραβουσ και τουσ βουλγαρουσ
mavraroda4K visualizações
ιστορια σταυρολεξο por Ελενη Ζαχου
ιστορια σταυρολεξοιστορια σταυρολεξο
ιστορια σταυρολεξο
Ελενη Ζαχου2.9K visualizações
ιδρυση ρωσικου κρατους por Ελενη Ζαχου
ιδρυση ρωσικου κρατουςιδρυση ρωσικου κρατους
ιδρυση ρωσικου κρατους
Ελενη Ζαχου3.2K visualizações
ορισμοι ιστορια por Ελενη Ζαχου
ορισμοι ιστοριαορισμοι ιστορια
ορισμοι ιστορια
Ελενη Ζαχου3.1K visualizações
5.η διαδοση του χριστιανισμου στους μοραβους και τους βουλγαρους por Ελενη Ζαχου
5.η διαδοση του χριστιανισμου στους μοραβους και τους βουλγαρους5.η διαδοση του χριστιανισμου στους μοραβους και τους βουλγαρους
5.η διαδοση του χριστιανισμου στους μοραβους και τους βουλγαρους
Ελενη Ζαχου2.6K visualizações
φυλλο εργασιας ο Ιουστινιανος και το εργο του por Konstantia Tsapra
φυλλο εργασιας ο Ιουστινιανος και το εργο τουφυλλο εργασιας ο Ιουστινιανος και το εργο του
φυλλο εργασιας ο Ιουστινιανος και το εργο του
Konstantia Tsapra17K visualizações

Similar a Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους. Ιστορία Β΄... por
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους. Ιστορία Β΄...4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους. Ιστορία Β΄...
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους. Ιστορία Β΄...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
5.1K visualizações26 slides
1. Προοίμιο της ακμής Του Βυζαντινού Κράτους (843-867) por
1. Προοίμιο της ακμής Του Βυζαντινού Κράτους (843-867)1. Προοίμιο της ακμής Του Βυζαντινού Κράτους (843-867)
1. Προοίμιο της ακμής Του Βυζαντινού Κράτους (843-867)Kvarnalis75
11.1K visualizações22 slides
Η διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους por
Η διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους ΒουλγάρουςΗ διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
Η διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους ΒουλγάρουςEvangelia Patera
1.8K visualizações8 slides
εκχριστιανισμός Mοραβών por
εκχριστιανισμός Mοραβώνεκχριστιανισμός Mοραβών
εκχριστιανισμός MοραβώνΙωάννα Ορφανουδάκη
895 visualizações10 slides
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους por
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και BούλγαρουςThan Kioufe
4K visualizações18 slides
O εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών και το ιεραποστολικό έργο του Kυρίλλου κα... por
O εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών και το ιεραποστολικό έργο του Kυρίλλου κα...O εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών και το ιεραποστολικό έργο του Kυρίλλου κα...
O εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών και το ιεραποστολικό έργο του Kυρίλλου κα...ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ
771 visualizações17 slides

Similar a Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους(20)

1. Προοίμιο της ακμής Του Βυζαντινού Κράτους (843-867) por Kvarnalis75
1. Προοίμιο της ακμής Του Βυζαντινού Κράτους (843-867)1. Προοίμιο της ακμής Του Βυζαντινού Κράτους (843-867)
1. Προοίμιο της ακμής Του Βυζαντινού Κράτους (843-867)
Kvarnalis7511.1K visualizações
Η διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους por Evangelia Patera
Η διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους ΒουλγάρουςΗ διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
Η διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
Evangelia Patera1.8K visualizações
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους por Than Kioufe
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους
Than Kioufe4K visualizações
O εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών και το ιεραποστολικό έργο του Kυρίλλου κα... por ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ
O εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών και το ιεραποστολικό έργο του Kυρίλλου κα...O εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών και το ιεραποστολικό έργο του Kυρίλλου κα...
O εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών και το ιεραποστολικό έργο του Kυρίλλου κα...
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ771 visualizações
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βούλγαρους por Nasia Fatsi
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βούλγαρους4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βούλγαρους
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βούλγαρους
Nasia Fatsi6.4K visualizações
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ por Ελενη Ζαχου
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
Ελενη Ζαχου4.6K visualizações
Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (Ιστορία Β' Γυ... por elnas
Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (Ιστορία Β' Γυ...Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (Ιστορία Β' Γυ...
Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (Ιστορία Β' Γυ...
elnas800 visualizações
22. εκχριστιανισμος σλαβων - Ράλλης Χαράλαμπος ΠΕ01 por lampisrallis
22. εκχριστιανισμος σλαβων -  Ράλλης Χαράλαμπος ΠΕ0122. εκχριστιανισμος σλαβων -  Ράλλης Χαράλαμπος ΠΕ01
22. εκχριστιανισμος σλαβων - Ράλλης Χαράλαμπος ΠΕ01
lampisrallis1.2K visualizações
Η διάδοση του Χριστιανισμου στους Μοραβουσ και τουσ por isakell
Η διάδοση του Χριστιανισμου στους Μοραβουσ και τουσΗ διάδοση του Χριστιανισμου στους Μοραβουσ και τουσ
Η διάδοση του Χριστιανισμου στους Μοραβουσ και τουσ
isakell2.9K visualizações
Iστορία του Mεσαιωνικού & Nεότερου Kόσμου - Tράπεζα Θεμάτων : 2ο κεφάλαιο por Thanos Stavropoulos
Iστορία του Mεσαιωνικού & Nεότερου Kόσμου - Tράπεζα Θεμάτων : 2ο κεφάλαιοIστορία του Mεσαιωνικού & Nεότερου Kόσμου - Tράπεζα Θεμάτων : 2ο κεφάλαιο
Iστορία του Mεσαιωνικού & Nεότερου Kόσμου - Tράπεζα Θεμάτων : 2ο κεφάλαιο
Thanos Stavropoulos14.3K visualizações
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων por Papanikolaou Dimitris
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμωνΕλληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Papanikolaou Dimitris9.1K visualizações
O-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptx por ssuser2f8893
O-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptxO-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptx
O-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptx
ssuser2f889312 visualizações
διδάσκαλοι γένους por Elisavet Koubarouli
διδάσκαλοι γένουςδιδάσκαλοι γένους
διδάσκαλοι γένους
Elisavet Koubarouli10.3K visualizações
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους por varalig
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
varalig80 visualizações
δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών por desphan
 δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών
δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών
desphan4.7K visualizações
ΜΑΘΗΜΑ 9 ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ por Manolis Savorianakis
ΜΑΘΗΜΑ 9 ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝΜΑΘΗΜΑ 9 ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ 9 ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ
Manolis Savorianakis2K visualizações

Mais de Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής

Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdf por
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdfΕπαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdf
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdfΤσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
1.4K visualizações141 slides
Ρέα Γαλανάκη, Η μεταμφίεση. Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Γυμνασίου por
Ρέα Γαλανάκη, Η μεταμφίεση. Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ ΓυμνασίουΡέα Γαλανάκη, Η μεταμφίεση. Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Γυμνασίου
Ρέα Γαλανάκη, Η μεταμφίεση. Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ ΓυμνασίουΤσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
1.2K visualizações37 slides
Ενότητα 35, Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρα... por
Ενότητα 35, Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρα...Ενότητα 35, Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρα...
Ενότητα 35, Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρα...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
2.4K visualizações26 slides

Mais de Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής(20)

Último

Zoologiko_Nov_2023.pptx por
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
44 visualizações5 slides
Politexneio_2023.pptx por
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
18 visualizações6 slides
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx por
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxRoula Michalopoulou
15 visualizações3 slides
Η Ασπρούδα por
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η ΑσπρούδαDimitra Mylonaki
14 visualizações19 slides
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
17 visualizações2 slides
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx por
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
11 visualizações4 slides

Último(20)

Zoologiko_Nov_2023.pptx por 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist44 visualizações
Politexneio_2023.pptx por 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist18 visualizações
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx por Roula Michalopoulou
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Roula Michalopoulou15 visualizações
Η Ασπρούδα por Dimitra Mylonaki
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki14 visualizações
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 visualizações
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx por psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa11 visualizações
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf por Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas8 visualizações
Veroia in Autumn.pdf por dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou10 visualizações
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c11 visualizações
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212502 visualizações
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx por Stella Mpezantakou
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou69 visualizações
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf por Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou23 visualizações
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212543 visualizações
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo990 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου65 visualizações
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas7 visualizações
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b35 visualizações
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Theresa Giakoumatou42 visualizações
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki14 visualizações
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212411 visualizações

Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

 • 1. I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 2. Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ α. Ο εκχριστιανισμός των Μοραβών Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας Σελ. 39 http://xtsat.blogspot.gr/
 • 2. Διδακτικοί στόχοι: Κατανόηση των προϋποθέσεων εκχριστιανισμού των Μοραβών και των Βουλγάρων με όργανο τη σλαβική γλώσσα. Στάδια του εκχριστιανισμού και επισήμανση των διαφορών ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις. Αποτίμηση της σημασίας του εκχριστιανισμού των σλαβικών λαών.
 • 3. Εκχριστιανισμός Μοραβών και Βουλγάρων Ραστισλάβος – Βόρης Φώτιος Κωνσταντίνος (Κύριλλος) - Μεθόδιος Σλαβικό αλφάβητο Εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού (filioque) Σύνοδοι του 867 και του 870 Όροι – κλειδιά της ενότητας Βόρης Ραστισλάβος Φώτιος
 • 4. Τι γνωρίζετε για τον εκχριστιανισμό των Μοραβών και το ιεραποστολικό έργο του Κων/νου και του Μεθόδιου; Γιατί ήθελαν οι Μοραβοί να εκχριστιανιστούν από τους Βυζαντινούς και γιατί οι Βυζαντινοί δέχτηκαν να στείλουν ιεραποστόλους;
 • 5. Ο ηγεμόνας της Μοραβίας Ραστισλάβος ζήτησε από το Βυζάντιο ιεραποστόλους: για να διδάξουν στο λαό του το (862/3). Ήθελε να στηριχτεί στο Βυζάντιο, για να αποκρούσει τις απειλές των και των . Ο , ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού, ξεκίνησε από τη . Ραστισλάβος
 • 6. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ' και ο πατριάρχης Φώτιος αντιλήφθηκαν τα οφέλη της πρότασης Ραστισλάβου για το Βυζάντιο: Το Βυζάντιο θα μπορούσε να επεκτείνει την επιρροή και την πνευματική του ακτινοβολία στην κεντρική Ευρώπη. Η αποστολή ανατέθηκε σε δύο αδελφούς από τη Θεσσαλονίκη: • Το και τον (που αργότερα πήρε το μοναστικό όνομα ). • Οι δύο αδελφοί έφτασαν στη Μοραβία το θέρος του
 • 7. Χάρτης της Μοραβίας, όπου στάλθηκαν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος κατά τον 9ο αι. μ.Χ.
 • 8. Υψηλή κοινωνική καταγωγή Γενέθλια γη : Θεσσαλονίκη Γλώσσες: Ελληνική + Σλαβική Σπουδές στη Θεσσαλονίκη Ιερέας. Επίσκοπος Μεθόδιος (815/20-885) Διοικητής Θεσσαλίας Μοναχός σε μοναστήρι (Όλυμπος) Επίσκοπος Σιρμίου Κωνσταντίνος (Κύριλλος) Μεθόδιος Κύριλλος ( 827/8-869 Ρώμη) Απόστολοι των Σλάβων
 • 9. Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Μουσείο Φιλιππούπολης. Κύριλλος και Μεθόδιος. Κρατούν στα χέρια τους κυλίνδρους με τη Βίβλο γραμμένους στα σλάβικα με το κυριλλικό αλφάβητο. Νωπογραφία του 16ου αιώνα. Άγιος Μάρκος Dracevo. ΠΓΔΜ.
 • 10. Δημιουργία σλαβικού (γλαγολιτικού) αλφαβήτου (Κωνσταντίνος) Απόδοση της Θείας Λειτουργίας και των ιερών βιβλίων στα σλαβικά Το γλαγολιτικό αλφάβητο αντικαταστάθηκε από τον 12ο αι. από ένα νέο αλφάβητο που ονομάστηκε κυριλλικό. Ραστισλάβος
 • 11. Χάρτης με την γεωγραφική διασπορά του Κυριλλικού αλφαβήτου Σλαβική πρεσβεία ζητάει βοήθεια από βυζαντινό αυτοκράτορα
 • 12. Ανασκευή της θεωρίας των τριών γλωσσών Όταν ο Κωνσταντίνος ήταν στη Βενετία, μαζεύτηκαν οι λατίνοι επίσκοποι, ιερείς και μοναχοί και στράφηκαν εναντίον του, όπως οι κουρούνες ενάντια στο γεράκι, και διατύπωσαν την αίρεση των τριών γλωσσών, λέγοντας: «Πώς συμβαίνει να έχεις επινοήσει για τους Σλάβους μια γραφή και να τους διδάσκεις κείμενα γραμμένα σ' αυτή, μια γραφή που δεν τη βρήκε ποτέ κανένας ως σήμερα ούτε απόστολος ούτε πάπας ούτε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ούτε κι ο Ιερώνυμος; Εμείς ξέρουμε μόνο τρεις γλώσσες, στις οποίες επιτρέπεται να δοξολογείται γραπτώς ο θεός, την εβραϊκή, τη λατινική και την ελληνική». Ο Φιλόσοφος απάντησε: «Μήπως η βροχή δεν έρχεται από το Θεό και δεν πέφτει για όλους τους ανθρώπους; Μήπως ο ήλιος δεν λάμπει για όλους τους ανθρώπους και μήπως όλοι δεν αναπνέουμε τον ίδιο αέρα; [...] Πολλοί λαοί έχουν δική τους γραφή και κάθε λαός τιμά το θεό στη δική του γλώσσα [...]». Βίος Κωνσταντίνου, γερμ. μετ. Jo. Bujnoch (Slavische Geschichtschreiber 1), Γκρατς- Βιέννη-Κολονία 1958, 71-72 Σε ποια γλώσσα ή σε ποιες γλώσσες πίστευαν αντίστοιχα οι εκπρόσωποι της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής Εκκλησίας ότι έπρεπε να εκχριστιανίζονται οι ξένοι λαοί σύμφωνα με το πρώτο παράθεμα; Τι συμπεραίνεις από αυτή τη στάση …………………..για τη νοοτροπία των δύο Εκκλησιών και τη στάση τους απέναντι στους άλλους λαούς; Κύριλλος και Μεθόδιος. Εικόνα από το Βουκουρέστι (19ος αι.)
 • 13. Οι εκπρόσωποι της Ρωμαϊκής Εκκλησίας υπερασπίζονταν τη θεωρία των τριών ιερών γλωσσών: η διάδοση του Χριστιανισμού μπορεί να γίνει μόνο στη λατινική, την ελληνική και την εβραϊκή, την οποία γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν οι ιεροί πατέρες. (συντηρητική νοοτροπία – άκαμπτη) Ο Κων/νος απέρριψε το επιχείρημα αυτό λέγοντας ότι όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα να δοξολογούν το Θεό στη γλώσσα τους. Προώθησε, έτσι μια δημοκρατική ιδέα, αυτή της ισότητας όλων των λαών και των γλωσσών ενώπιον του Θεού. Η στάση του δείχνει τη διορατικότητα, την ανεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα της Βυζαντινής Εκκλησίας και του Βυζαντινού Κράτους στις ανάγκες και τα δεδομένα του νέου διεθνούς περιβάλλοντος που είχε διαμορφωθεί στα μέσα του 9ου αι. Ο πάπας Ανδριανός Β΄ υποδέχεται τον Κύριλλο και το Μεθόδιο. Βασιλική Saint – Clément. Ρώμη
 • 14. Απόσπασμα για τον άγιο Κύριλλο σε παλαιοβουλγαρικό γλαγολιτικό χειρόγραφο του Codex Assemanianus από τα τέλη του 10ου αιώνα και βίος του αγίου Μεθοδίου. Τοιχογραφία των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας
 • 15. I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 2. Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ β. Σημασία του εκχριστιανισμού Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας Σελ. 39 http://xtsat.blogspot.gr/
 • 16. Ποια ήταν η σημασία του εκχριστιανισμού των σλαβικών φύλων;
 • 17. Κατανόηση κηρύγματος και λειτουργίας από τους Μοραβούς Επιτυχία ιεραποστολικού έργου (χρήση σλαβικής) Οργάνωση σλαβικής εκκλησίας (863-866) Μύηση Σλάβων στο πολιτιστικό σύστημα των Ελλήνων και του Χριστιανισμού Ενίσχυση της ενότητας Σλάβων: κοινή πίστη β. Η σημασία του εκχριστιανισμού των Μοραβών
 • 18. I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 2. Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ γ. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας Σελ. 39 http://xtsat.blogspot.gr/
 • 19. Δύο δυνάμεις διεκδίκησαν τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων. Ποιες ήταν και ποια τα κατάφερε τελικά; Σε ποιες αποφάσεις κατέληξαν οι Σύνοδοι του 867 και 870;
 • 20. Βουλγαρικό κράτος με ηγεμόνα τον Βόρη Το Βουλγαρικό κράτος είχε δημιουργηθεί σε πρώην Βυζαντινά εδάφη. Οι Βυζαντινοί το θεωρούσαν υποτελές. Οι Βούλγαροι ήθελαν να δεχτούν το Χριστιανισμό από την εκκλησία της Ρώμης που είχε σχέσεις με το Φράγκικο βασίλειο ενώ είχε κακές σχέσεις με το Βυζάντιο. Στόχος : Επιδίωκαν να έχουν τους Φράγκους συμμάχους ενάντια στο Βυζάντιο αφού ήθελαν να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους από τους Βυζαντινούς. γ. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων  σύγκρουση Βυζαντίου με πάπα
 • 21. Πάπας↝ Προσπάθεια επέκτασης επιρροής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στα Βαλκάνια (την άμεση γειτονιά του Βυζαντίου) 864 :Αναγκαστική βάπτιση Βόρη, ηγεμόνα Βουλγάρων κάτω από πίεση βυζαντινού στρατού. Ανάδοχος ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ’ Επέμβαση πάπα ( μετά από πρόσκληση Βόρη) στη Βουλγαρική Εκκλησία Αντίδραση Φώτιου: -Κατήγγειλε επέμβαση Ρώμης στη Βουλγαρία -Κατηγόρησε Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για δογματικά και λειτουργικά λάθη γ. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων  σύγκρουση Βυζαντίου με πάπα Ο πάπας Νικόλαος Α΄ Η βάπτιση του Βόρη (Μιχαήλ). Μικρογραφία από το σλαβονικό χειρόγραφο της Χρονογραφίας τον Κωνσταντίνου Μανασσή (Ρώμη, Βατικανή Βιβλιοθήκη). 1ο βήμα 2ο βήμα 3ο βήμα Βάπτιση του τσάρου των Βουλγάρων Βόρη Α' το 864 (από το χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη) Βόρης 4ο βήμα
 • 22. Στόχος Φώτιου: η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Βυζαντινής Εκκλησίας και των ζωτικών συμφερόντων του βυζαντινού κράτους Αναθεματισμός Πάπα Απόρριψη δόγματος περί ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ (Filioque) Kαταδίκη επέμβασης Ρώμης στη Βουλγαρία 867 Σύνοδος Η Εκκλησία της Βουλγαρίας υπάγεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης 870 Σύνοδος Βόρης
 • 24. Απόψεις του Φωτίου για τη ρωμαιοκαθολική Εκκλησία Ο Φώτιος [...]αναφέρει τις άθλιες συνήθειες και τις ψευδείς διδασκαλίες που επέβαλαν οι μοχθηροί Λατίνοι στους άτυχους Βουλγάρους: αυτές περιλάμβαναν την πρακτική της νηστείας του Σαββάτου και τη συντόμευση της Τεσσαρακοστής κατά μια εβδομάδα, την καταδίκη των νυμφευμένων ιερέων και την επιμονή στο ότι μόνο επίσκοποι μπορούν να τελούν το μυστήριο του χρίσματος [...]. Ακόμη σοβαρότερο ήταν το γεγονός, τόνιζε ο Φώτιος, ότι οι λατίνοι κληρικοί στη Βουλγαρία προπαγάνδιζαν το δόγμα της διπλής εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος• αυτό ήταν καθαρή αίρεση [...]. D. Obolensky, Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία. Η Ανατολική Ευρώπη, 500-1453, μετ. Γ. Τσεβρεμές, Θεσσαλονίκη 1991, 158-159. Το παράθεμα αναφέρεται σε επιστολή του Φωτίου στους εκπροσώπους των ανατολικών Πατριαρχείων. Ποιες δογματικές και λειτουργικές αποκλίσεις αποδίδει στη Ρωμαϊκή εκκλησία ο Φώτιος;
 • 25. Η διάδοση του Χριστιανισμού σε άλλους λαούς είχε μεγάλη πολιτική σημασία. Δημιουργούσε σχέσεις εξάρτησης και ευκαιρία επέμβασης στα εσωτερικά ενός γειτονικού λαού. Από την άλλη δημιουργούσε ισχυρές συμμαχίες, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις. Το Σχίσμα των δύο εκκλησιών είχε πολιτικά αίτια : το κυριότερο ήταν ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και την εκκλησία της Ρώμης που επιθυμούσαν να επεκτείνουν την επιρροή τους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικράτεια. επισημάνσεις
 • 26. 842 - 867 Βασιλεία Μιχαήλ Γ΄ 863 867 Ο Βασίλειος Α΄ δολοφόνησε Μιχαήλ Γ΄ Σύνοδος αναθεματίζει τον πάπα 843 Αναστήλωση εικόνων από Θεοδώρα 863 Κύριλλος και Μεθόδιος στη Μοραβία 843 864 867 870 864 Ο Βόρης βαπτίζεται με ανάδοχο Μιχαήλ Γ΄ 870 Υπαγωγή βουλγαρικής εκκλησίας στο πατριαρχείο Κων/πολης Βόρης Βασίλειος Α΄ Φώτιος Ραστισλάβος Η βάπτιση του Βόρη (Μιχαήλ).