3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών.

Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής ΑττικήςΤσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
I. Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ
3. Η ΕΝΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας
Σελ.
57
http://xtsat.blogspot.gr/
α. Εμπορικά προνόμια
στους Βενετούς.
Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας
xtsat.blogspot.gr
Σκάλες
αποικιακή
αυτοκρατορία
Βενετών
Σχίσμα των
δύο
Εκκλησιών
Για ποιο λόγο
παραχωρήθηκαν τα
εμπορικά προνόμια
στους Βενετούς από
τον Αλέξιο Α΄
Κομνηνό;
Αλέξιος Α‘
Κομνηνός
Για να
αποκρούσει
το 1081 τους
Νορμανδούς
της Ιταλίας
ζήτησε τη
βοήθεια των
Βενετών
Ως αντάλλαγμα έδωσε
στους Βενετούς, με το
χρυσόβουλο (δηλ.
επίσημη έγγραφη
συμφωνία, υπογεγραμμένη
από τον αυτοκράτορα και
σφραγισμένη με τη χρυσή
του βούλα) του 1082
προνόμια
Με τη βοήθεια του πανίσχυρου
βενετικού στόλου, το Βυζάντιο
κατανίκησε τους Νορμανδούς.
α. Εμπορικά προνόμια στους Βενετούς.
Antonietta Brandeiw, τέλη 19ου αιώνα, άποψη πλατείας Αγίου Μάρκου
Οι εκστρατείες των Νορμανδών ενάντια στη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία (1081-1185)
Ποια προνόμια
παραχώρησε ο Αλέξιος
Α΄ Κομνηνός στους
Βενετούς με το
χρυσόβουλο του 1082;
Georg Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού
Κράτους, τόμος Γ΄, μέρος ΣΤ΄, Το καθεστώς
της στρατιωτικής αριστοκρατίας
Ποια προνόμια παραχώρησε ο Αλέξιος Α΄ στους
Βενετούς για να εξασφαλίσει τη βοήθειά τους;
1.Παραχώρησε τίτλους και χρηματικές χορηγίες στους κοσμικούς και
εκκλησιαστικούς άρχοντες της Βενετίας.
2.Παραχώρησε στους εμπόρους της Βενετίας
σκάλες (δηλ. αποβάθρες) και εμπορικά καταστήματα
στην προκυμαία της Κωνσταντινούπολης.
3.Επέτρεψε στους Βενετούς να εμπορεύονται
ελεύθερα και χωρίς να πληρώνουν δασμούς
σε όλα τα σημαντικά βυζαντινά λιμάνια
Βενετικό Δουκάτο
Το έμβλημα της Δημοκρατίας - ο βενετικός λέων
Από το χρυσόβουλο του έτους 1082
Επιπροσθέτως παραχωρούμε στους Βενετούς τα εργαστήρια μαζί με τους επάνω ορόφους που βρίσκονται στη συνοικία
του Περάματος (σημείο επιβίβασης για τη συνοικία του Γαλατά), που εκτείνεται από την Εβραϊκή Πύλη (Τσιφούτ-Καπού)
ως την Πύλη της Βίγλας (Οντούν-Καπί), όπου ζουν Βενετοί και Έλληνες• και [τους παραχωρούμε] τρεις σκάλες που
καταλήγουν σ' αυτή την περιοχή [...].
Δίνεται επίσης στους Βενετούς το δικαίωμα να κάνουν εμπόριο με κάθε λογής εμπορεύματα σ' όλα τα μέρη της
Ρωμανίας, γύρω από τη μεγάλη Λαοδικεία, την Αντιόχεια, τη Μάμιστρα, τα Άδανα, την Ταρσό, την Αττάλεια, τη Στρόβιλο,
τη Χίο, τον Θεολόγο (= Έφεσος), τη Φώκαια, το Δυρράχιο, την Αυλώνα, την Κορυφώ (=Κέρκυρα), τη Βονδίτσα (=Βόνιτσα),
τη Μεθώνη, την Κορώνη, τη Ναυπλία (το Ναύπλιο), την Κόρινθο, τις Θήβες, την Αθήνα, τον Εύριπο (= Χαλκίδα), τη
Δημητριάδα, τη Θεσσαλονίκη, τη Χρυσόπολη, το Περιθεώριον, την Άβυδο, τη Ραιδεστό, την Αδριανούπολη, την Άπρο, την
Ηράκλεια, τη Σηλυμβρία, και την ίδια τη Μεγαλόπολη Κωνσταντινούπολη) και γενικά όλα τα μέρη που είναι κάτω από την
εξουσία της ευσεβούς και ελεήμονος Εξοχότητάς μας, χωρίς να πληρώνουν εντελώς τίποτε για τις δραστηριότητές τους,
δηλ. το κομμέρκιον και τους άλλους δασμούς που μπαίνουν στο δημόσιο ταμείο, το ξυλοκάλαμον, το λιμεν(ι)ατικόν, το
ποριατικόν, το κανίσκιον, τις εξαφόλλεις, το αρχοντίκιον και τους άλλους εμπορικούς δασμούς. Σε όλους αυτούς τους
τόπους η αυτοκρατορική μου εξουσία τους δίνει το δικαίωμα να μη δέχονται οποιοδήποτε έλεγχο.
G. L. Fr.Tafel - G. M.Thomas, Urkunden zur alteren Handels- und Staatsgeschichte der RepublikVenedig mit besonderer
Beziehung auf Byzanz und die Levante vom 9. bis zum Ausgang des 15. Jh.s, πρώτο μέρος, Βιέννη
1856 (ανατύπ.: 'Αμστερνταμ 1964), 51-53.
Βυζαντινός Δρόμων
(10ος αι.)
Βενετοί έμποροι στις προκυμαίες της Κων/λης.
Μικρογραφία. Βιβλίο του Μάρκο Πόλο.
Χειρόγραφο του 15ου αι. Παρίσι. Εθνική
Βιβλιοθήκη.
Ποιες ήταν οι
συνέπειες του
χρυσόβουλου του 1082
για το Βυζάντιο και για
τους Βενετούς;
1. Παραιτήθηκε εκούσια από τα φορολογικά, ναυτιλιακά και οικονομικά δικαιώματά του.
2. Έχασε το ρόλο του μεσάζοντα μεταξύ Αράβων και Δυτικής Ευρώπης.
3. Έχασε την κυρίαρχη θέση του στο εμπόριο της Μεσογείου.
ΒΥΖΑΝΤΙΟ
1. Διείσδυσαν οικονομικά στην Ανατολή.
2.Ίδρυσαν μια πανίσχυρη αποικιακή αυτοκρατορία στην Ανατολή.
3. Κυριάρχησαν στο εμπόριο της Μεσογείου.
ΒΕΝΕΤΟΙ
Συνέπειες που προκλήθηκαν με το χρυσόβουλο του 1082 :
Χρυσόβουλο του Αλέξιου Γ'
προς τη Μονή Διονυσίου του
Αγ. Όρους
Xρυσόβουλο του Ανδρονίκου B΄, Βυζαντινό
και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα
ΓΑΛΑΤΑΣ
Συνοικία Ενετών
ΚΕΡΑΤΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΒΟΣΠΟΡΟΣ
Χάρτης των εμπορικών σχέσεων της Βενετίας κατά τη
διάρκεια του Μεσαίωνα.
Με ποιους τρόπους
προσπάθησαν οι
αυτοκράτορες μετά τον
Αλέξιο Α΄ Κομνηνό να
διορθώσουν την κατάσταση
που είχε δημιουργηθεί με
το χρυσόβουλο του 1082;
Στο παράθεμα παρουσιάζονται οι δυσάρεστες
για τους Βυζαντινούς συνέπειες από την
παραχώρηση προνομίων στους Βενετούς όσο
και οι προσπάθειες που κατέβαλαν για να
περιορίσουν αυτά τα προνόμια. Να
εντοπίσετε τόσο τις συνέπειες όσο και τις
προσπάθειες των Βυζαντινών και να τις
περιγράψετε με δικά σας λόγια.
Οι διάδοχοι του Αλέξιου Α΄ Κομνηνού επιχείρησαν αργότερα να
αντιδράσουν στην οικονομική κυριαρχία των Βενετών
δημεύοντας
περιουσίες
Βενετών
υποκινώντας
βιαιότητες του
πληθυσμού της
πρωτεύουσας εναντίον
τους
παραχωρώντας
προνόμια και στις
άλλες ιταλικές
ναυτικές πόλεις
(Πίζα και Γένουα)
Η παραχώρηση προνομίων στην Πίζα και
Γένουα εφαρμόστηκε κυρίως από τον
Μανουήλ Κομνηνό, ο οποίος πέτυχε
να διχάσει τους
αντιπάλους του
να παρέμβει στρατιωτικά
στην Ιταλία
(επαναφέροντας στη ζωή τη
φιλόδοξη πολιτική του
Ιουστινιανού Α‘)
α. Εμπορικά προνόμια στους Βενετούς.
Οι θαλάσσιες δημοκρατίες (κυρίως
ιταλικές) οι οποίες μεταξύ του 10ου και
του 13ου αιώνα γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη
χάρη στις εμπορικές τους δραστηριότητες
I. Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ
ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ
3. Η ΕΝΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας
http://xtsat.blogspot.gr/
β. Το Σχίσμα των
δύο Εκκλησιών.
Σελ.
57-58
Τι είναι το Σχίσμα των
Εκκλησιών, πότε, γιατί
και πώς έγινε; Ποιες
ήταν οι συνέπειες του
Σχίσματος για τους
χριστιανούς και για το
Βυζάντιο ειδικότερα;
Πού,
πότε,
ποιος;
Κωνσταντινούπολη
1054
(στα χρόνια του
Κωνσταντίνου Θ΄)
Γεγονός
Παπική πρεσβεία
με αρχηγό τον
καρδινάλιο
Ουμβέρτο
επισκέφτηκε την
Κωνσταντινούπολη
Σκοπός
συζήτηση με
πατριάρχη Μιχαήλ
Κηρουλάριο για
επίλυση
λειτουργικών -
δογματικών
διαφορών που
υπήρχαν ανάμεσα
στα δύο
πατριαρχεία.
Αποτέλεσμα
οριστική ρήξη,
πλήρης
διακοπή
σχέσεων
Σχίσμα δύο
Εκκλησιών:
Ορθόδοξη 
Ρωμαιοκαθολική
Εκκλησία.
Αίτια
αποτυχίας
εγωπαθής -
αλαζονική
συμπεριφορά
Ουμβέρτου
και
Κηρουλάριου
Βαθύτερα
αίτια
το ζήτημα της
κυριαρχίας επί
της χριστιανικής
οικουμένης
διαφορές
γλώσσας,
πολιτισμού,
νοοτροπίας
Στην εικόνα, το στέμμα του
αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ'
Μονομάχου (1042-1055).
Hungary, Budapest, Magyar
Nemzeti Museum
Μιχαήλ Θ΄Κηρουλάριος και
Πάπας Λέων Θ΄. Μικρογραφία.
Χειρόγραφο του 15ου αι. Εθνική
Βιβλιοθήκη. Παλέρμο
Στην εικόνα, ο πατριάρχης
Μιχαήλ Κηρουλάριος
καθισμένος σε θρόνο.
Μικρογραφία από το Χρονικό
του Ιωάννη Σκυλίτζη, τέλη
12ου-αρχές 13ου αιώνα.
Madrid, Biblioteca Nacional
Πάπας Λέων Θ΄
Επιστολή του Μιχαήλ Κηρουλαρίου για τις διαφορές
με τους Λατίνους
Πρέπει να ξέρεις ότι οι Ρωμαίοι δεν έχουν χτυπηθεί
από ένα μόνο βέλος (πλάνη), δηλ. τα άζυμα, αλλά πολλά
και διάφορα βέλη, που πρέπει να απομακρύνουμε.
[...] Στο άγιο σύμβολο [της Πίστεως] κάνουν την
ακόλουθη κακόβουλη και επικίνδυνη προσθήκη: «Και εις
το Πνεύμα το άγιον, το κύριον και ζωοποιόν, το εκ του
Πατρός καιΥιού εκπορευόμενον.
[...] Οι επίσκοποι τους φοράνε δαχτυλίδι στο χέρι τους,
σαν να έχουν τάχα παντρευτεί την εκκλησία, και λένε ότι
φοράνε τον αρραβώνα. Επιπλέον, πηγαίνουν στον
πόλεμο και βάφουν τα χέρια αλλά και τις ψυχές τους με
αίμα, φονεύοντας και φονευόμενοι.
Acta et scripta [...] de controversio ecclesiae Graecae et
Latinae [...], έκδ. C. Will, Λειψία-Marburg 1861, 180-
182.
Ποιες διαφορές μεταξύ των
δύο Εκκλησιών
επισημαίνονται στο
παράθεμα;
• Στη Δύση άρχισε να καλλιεργείται πνεύμα μίσους προς
την Ανατολή και δημιουργήθηκε η ιδέα της πολιτικής
υποταγής του Βυζαντίου. Αυτή θα πραγματοποιηθεί το
1204 με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους
Σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας.
• Όταν οι Οθωμανοί Τούρκοι απείλησαν τη
Βυζαντινή Αυτοκρατορία απέτυχαν όλες οι
προσπάθειες των Παλαιολόγων για βοήθεια
από τα χριστιανικά κράτη της δυτικής
Ευρώπης.
Συνέπειες Σχίσματος
3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών.
1 de 24

Recomendados

1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081) por
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)Kvarnalis75
37K visualizações24 slides
Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του: Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης. por
Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του: Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης.Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του: Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης.
Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του: Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης.Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
28.2K visualizações48 slides
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους por
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τουςKvarnalis75
56.6K visualizações27 slides
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών por
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των EκκλησιώνKvarnalis75
37.2K visualizações22 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη por
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτηKvarnalis75
54K visualizações29 slides
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας por
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίαςKvarnalis75
40.8K visualizações27 slides
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β... por
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
13.9K visualizações37 slides
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του por
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή τουKvarnalis75
23.8K visualizações26 slides
6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του ρωσικού κράτους. por
6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του ρωσικού κράτους.6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του ρωσικού κράτους.
6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του ρωσικού κράτους.Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
10.8K visualizações38 slides
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt por
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.pptI.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.pptKvarnalis75
46.6K visualizações27 slides

Mais procurados(20)

2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη por Kvarnalis75
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
Kvarnalis7554K visualizações
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας por Kvarnalis75
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
Kvarnalis7540.8K visualizações
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του por Kvarnalis75
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
Kvarnalis7523.8K visualizações
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt por Kvarnalis75
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.pptI.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
Kvarnalis7546.6K visualizações
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο por Kvarnalis75
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
Kvarnalis7524.1K visualizações
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων por Kvarnalis75
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Kvarnalis7546.4K visualizações
1. Οι ανακαλύψεις por Kvarnalis75
1. Οι ανακαλύψεις1. Οι ανακαλύψεις
1. Οι ανακαλύψεις
Kvarnalis7548.1K visualizações
2. Η άλωση της Πόλης por Kvarnalis75
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης
Kvarnalis7581.6K visualizações
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας por Kvarnalis75
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη Το σύστημα της Φεουδαρχίας
Kvarnalis7510.1K visualizações
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής por Kvarnalis75
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
Kvarnalis7542.1K visualizações

Destaque

Σλάβοι και Βούλγαροι por
Σλάβοι και ΒούλγαροιΣλάβοι και Βούλγαροι
Σλάβοι και ΒούλγαροιFlora Vivalamusica
4.5K visualizações40 slides
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ por
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣEvi Kousidou
11.8K visualizações40 slides
3. ενετικη οικονομικη διεισδυση και σχισμα por
3. ενετικη οικονομικη διεισδυση και σχισμα3. ενετικη οικονομικη διεισδυση και σχισμα
3. ενετικη οικονομικη διεισδυση και σχισμαΕλενη Ζαχου
4.5K visualizações1 slide
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Πρώτοι αιώνες por
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Πρώτοι αιώνεςΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Πρώτοι αιώνες
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Πρώτοι αιώνεςΚατερίνα Προκοπίου
5.3K visualizações13 slides
Τοπογραφικό σχέδιο Κωνσταντινούπολης por
Τοπογραφικό σχέδιο ΚωνσταντινούποληςΤοπογραφικό σχέδιο Κωνσταντινούπολης
Τοπογραφικό σχέδιο ΚωνσταντινούποληςAngeliki Chroni
26K visualizações62 slides
σλαβοι por
σλαβοισλαβοι
σλαβοιΕλενη Ζαχου
4.8K visualizações1 slide

Destaque(11)

Σλάβοι και Βούλγαροι por Flora Vivalamusica
Σλάβοι και ΒούλγαροιΣλάβοι και Βούλγαροι
Σλάβοι και Βούλγαροι
Flora Vivalamusica4.5K visualizações
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ por Evi Kousidou
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
Evi Kousidou11.8K visualizações
3. ενετικη οικονομικη διεισδυση και σχισμα por Ελενη Ζαχου
3. ενετικη οικονομικη διεισδυση και σχισμα3. ενετικη οικονομικη διεισδυση και σχισμα
3. ενετικη οικονομικη διεισδυση και σχισμα
Ελενη Ζαχου4.5K visualizações
Τοπογραφικό σχέδιο Κωνσταντινούπολης por Angeliki Chroni
Τοπογραφικό σχέδιο ΚωνσταντινούποληςΤοπογραφικό σχέδιο Κωνσταντινούπολης
Τοπογραφικό σχέδιο Κωνσταντινούπολης
Angeliki Chroni26K visualizações
1. οι σλαβοι και οι σχεσεισ τουσ με το βυζαντιο por mavraroda
1. οι σλαβοι και οι σχεσεισ τουσ με το βυζαντιο1. οι σλαβοι και οι σχεσεισ τουσ με το βυζαντιο
1. οι σλαβοι και οι σχεσεισ τουσ με το βυζαντιο
mavraroda15K visualizações
II. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης por Kvarnalis75
II. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσηςII. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης
II. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης
Kvarnalis7523.4K visualizações

Similar a 3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών.

Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά... por
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...Thanos Stavropoulos
6.6K visualizações4 slides
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των por
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα τωνH ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα τωνKonstantia Tsapra
2.7K visualizações13 slides
i enetiki oikonomiki diisdysi kai to schisma ton dyo ekklision por
i enetiki oikonomiki diisdysi kai to schisma ton dyo ekklisioni enetiki oikonomiki diisdysi kai to schisma ton dyo ekklision
i enetiki oikonomiki diisdysi kai to schisma ton dyo ekklisionΧαράλαμπος Γαρίτατζης
2.6K visualizações29 slides
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών por
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιώνH ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιώνirinikel
18.9K visualizações19 slides
0 τελικη 1ο γυμν χαλανδριου por
0 τελικη 1ο γυμν χαλανδριου0 τελικη 1ο γυμν χαλανδριου
0 τελικη 1ο γυμν χαλανδριουMZaxou
197 visualizações83 slides
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄ por
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄Χρήστος Χαρμπής
5K visualizações96 slides

Similar a 3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών.(20)

Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά... por Thanos Stavropoulos
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Thanos Stavropoulos6.6K visualizações
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των por Konstantia Tsapra
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα τωνH ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των
Konstantia Tsapra2.7K visualizações
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών por irinikel
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιώνH ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
irinikel18.9K visualizações
0 τελικη 1ο γυμν χαλανδριου por MZaxou
0 τελικη 1ο γυμν χαλανδριου0 τελικη 1ο γυμν χαλανδριου
0 τελικη 1ο γυμν χαλανδριου
MZaxou197 visualizações
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄
Χρήστος Χαρμπής5K visualizações
Oι σταυροφορίες / H περίοδος της Λατινοκρατίας por tonia dionysopoulou
Oι σταυροφορίες / H περίοδος της ΛατινοκρατίαςOι σταυροφορίες / H περίοδος της Λατινοκρατίας
Oι σταυροφορίες / H περίοδος της Λατινοκρατίας
tonia dionysopoulou977 visualizações
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204 por Χρυσούλα Κοσμά
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204
ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204
Χρυσούλα Κοσμά4.9K visualizações
30 άλωση από τους σταυροφόρους κράτη μετά την άλωση por george papadopoulos
30 άλωση από τους σταυροφόρους  κράτη μετά την άλωση30 άλωση από τους σταυροφόρους  κράτη μετά την άλωση
30 άλωση από τους σταυροφόρους κράτη μετά την άλωση
george papadopoulos1.7K visualizações
η ενετικη οικονομικη διεισδυση και το σχισμα των por isakell
η ενετικη οικονομικη διεισδυση και το σχισμα τωνη ενετικη οικονομικη διεισδυση και το σχισμα των
η ενετικη οικονομικη διεισδυση και το σχισμα των
isakell5K visualizações
Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της πόλης.pptx por Maria Kalorkoti
Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της πόλης.pptxΟι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της πόλης.pptx
Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της πόλης.pptx
Maria Kalorkoti42 visualizações
η Βενετία των Ελλήνων η Ελλάδα των Βενετών - 1ο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων... por eythymia
η Βενετία των Ελλήνων   η  Ελλάδα των Βενετών - 1ο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων...η Βενετία των Ελλήνων   η  Ελλάδα των Βενετών - 1ο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων...
η Βενετία των Ελλήνων η Ελλάδα των Βενετών - 1ο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων...
eythymia1.3K visualizações
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt por ssuser2f8893
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.pptA-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
A-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΒ.ppt
ssuser2f889327 visualizações
Eνετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των por Gabriella Aspraki
Eνετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα τωνEνετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των
Eνετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των
Gabriella Aspraki6K visualizações
30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης (Ε΄) por Maniatis Kostas
30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης (Ε΄)30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης (Ε΄)
30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης (Ε΄)
Maniatis Kostas27.4K visualizações
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος Τσόλκας por Iliana Kouvatsou
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος ΤσόλκαςΗ Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος Τσόλκας
Η Άλωση της Πόλης (1453), Κωνσταντίνος Τσόλκας
Iliana Kouvatsou72 visualizações
Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ... por Χρήστος Χαρμπής
Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ...Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ...
Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ...
Χρήστος Χαρμπής15.2K visualizações
1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός por Kvarnalis75
1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός
1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός
Kvarnalis7564.4K visualizações
Βυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία του por Angeliki Chroni
Βυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία τουΒυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία του
Βυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία του
Angeliki Chroni2.3K visualizações

Mais de Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής

Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdf por
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdfΕπαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdf
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου. Ύλη Εξετάσεων. Κεφ 1-29.pdfΤσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
1.4K visualizações141 slides
Ρέα Γαλανάκη, Η μεταμφίεση. Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Γυμνασίου por
Ρέα Γαλανάκη, Η μεταμφίεση. Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ ΓυμνασίουΡέα Γαλανάκη, Η μεταμφίεση. Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Γυμνασίου
Ρέα Γαλανάκη, Η μεταμφίεση. Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ ΓυμνασίουΤσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
1.2K visualizações37 slides
Ενότητα 35, Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρα... por
Ενότητα 35, Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρα...Ενότητα 35, Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρα...
Ενότητα 35, Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρα...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
2.4K visualizações26 slides

Mais de Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής(20)

Último

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
1.4K visualizações1 slide
Υπόμνημα για Σύσταση Οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών μαθημάτων Π... por
Υπόμνημα για Σύσταση Οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών μαθημάτων Π...Υπόμνημα για Σύσταση Οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών μαθημάτων Π...
Υπόμνημα για Σύσταση Οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών μαθημάτων Π...Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων
9 visualizações2 slides
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουRoy Akanthopoulou
73 visualizações4 slides
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"gymkeram
19 visualizações22 slides
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024EmployEdu
108 visualizações3 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023gymkeram
14 visualizações93 slides

Último(20)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.4K visualizações
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Roy Akanthopoulou73 visualizações
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 visualizações
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu108 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 visualizações
Τεστ στην Πληροφορική por Penelope Markellou
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην Πληροφορική
Penelope Markellou403 visualizações
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 visualizações
Xmas_2023.pptx por 41dimperisteriou
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx
41dimperisteriou173 visualizações
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες por Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki118 visualizações
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. por ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 visualizações
Είδη ζώων.pptx por peikoulini11
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptx
peikoulini1111 visualizações
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas32 visualizações
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.6K visualizações
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 visualizações
Palaiodologiko_2023.pptx por 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist53 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 visualizações
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 visualizações
ΑΝΑΠΗΡΙΑ. por ssuser43d27b
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ssuser43d27b9 visualizações

3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών.

 • 1. I. Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ 3. Η ΕΝΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας Σελ. 57 http://xtsat.blogspot.gr/ α. Εμπορικά προνόμια στους Βενετούς.
 • 2. Τσατσούρης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας xtsat.blogspot.gr Σκάλες αποικιακή αυτοκρατορία Βενετών Σχίσμα των δύο Εκκλησιών
 • 3. Για ποιο λόγο παραχωρήθηκαν τα εμπορικά προνόμια στους Βενετούς από τον Αλέξιο Α΄ Κομνηνό;
 • 4. Αλέξιος Α‘ Κομνηνός Για να αποκρούσει το 1081 τους Νορμανδούς της Ιταλίας ζήτησε τη βοήθεια των Βενετών Ως αντάλλαγμα έδωσε στους Βενετούς, με το χρυσόβουλο (δηλ. επίσημη έγγραφη συμφωνία, υπογεγραμμένη από τον αυτοκράτορα και σφραγισμένη με τη χρυσή του βούλα) του 1082 προνόμια Με τη βοήθεια του πανίσχυρου βενετικού στόλου, το Βυζάντιο κατανίκησε τους Νορμανδούς. α. Εμπορικά προνόμια στους Βενετούς. Antonietta Brandeiw, τέλη 19ου αιώνα, άποψη πλατείας Αγίου Μάρκου
 • 5. Οι εκστρατείες των Νορμανδών ενάντια στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (1081-1185)
 • 6. Ποια προνόμια παραχώρησε ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός στους Βενετούς με το χρυσόβουλο του 1082;
 • 7. Georg Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τόμος Γ΄, μέρος ΣΤ΄, Το καθεστώς της στρατιωτικής αριστοκρατίας Ποια προνόμια παραχώρησε ο Αλέξιος Α΄ στους Βενετούς για να εξασφαλίσει τη βοήθειά τους;
 • 8. 1.Παραχώρησε τίτλους και χρηματικές χορηγίες στους κοσμικούς και εκκλησιαστικούς άρχοντες της Βενετίας. 2.Παραχώρησε στους εμπόρους της Βενετίας σκάλες (δηλ. αποβάθρες) και εμπορικά καταστήματα στην προκυμαία της Κωνσταντινούπολης. 3.Επέτρεψε στους Βενετούς να εμπορεύονται ελεύθερα και χωρίς να πληρώνουν δασμούς σε όλα τα σημαντικά βυζαντινά λιμάνια Βενετικό Δουκάτο Το έμβλημα της Δημοκρατίας - ο βενετικός λέων
 • 9. Από το χρυσόβουλο του έτους 1082 Επιπροσθέτως παραχωρούμε στους Βενετούς τα εργαστήρια μαζί με τους επάνω ορόφους που βρίσκονται στη συνοικία του Περάματος (σημείο επιβίβασης για τη συνοικία του Γαλατά), που εκτείνεται από την Εβραϊκή Πύλη (Τσιφούτ-Καπού) ως την Πύλη της Βίγλας (Οντούν-Καπί), όπου ζουν Βενετοί και Έλληνες• και [τους παραχωρούμε] τρεις σκάλες που καταλήγουν σ' αυτή την περιοχή [...]. Δίνεται επίσης στους Βενετούς το δικαίωμα να κάνουν εμπόριο με κάθε λογής εμπορεύματα σ' όλα τα μέρη της Ρωμανίας, γύρω από τη μεγάλη Λαοδικεία, την Αντιόχεια, τη Μάμιστρα, τα Άδανα, την Ταρσό, την Αττάλεια, τη Στρόβιλο, τη Χίο, τον Θεολόγο (= Έφεσος), τη Φώκαια, το Δυρράχιο, την Αυλώνα, την Κορυφώ (=Κέρκυρα), τη Βονδίτσα (=Βόνιτσα), τη Μεθώνη, την Κορώνη, τη Ναυπλία (το Ναύπλιο), την Κόρινθο, τις Θήβες, την Αθήνα, τον Εύριπο (= Χαλκίδα), τη Δημητριάδα, τη Θεσσαλονίκη, τη Χρυσόπολη, το Περιθεώριον, την Άβυδο, τη Ραιδεστό, την Αδριανούπολη, την Άπρο, την Ηράκλεια, τη Σηλυμβρία, και την ίδια τη Μεγαλόπολη Κωνσταντινούπολη) και γενικά όλα τα μέρη που είναι κάτω από την εξουσία της ευσεβούς και ελεήμονος Εξοχότητάς μας, χωρίς να πληρώνουν εντελώς τίποτε για τις δραστηριότητές τους, δηλ. το κομμέρκιον και τους άλλους δασμούς που μπαίνουν στο δημόσιο ταμείο, το ξυλοκάλαμον, το λιμεν(ι)ατικόν, το ποριατικόν, το κανίσκιον, τις εξαφόλλεις, το αρχοντίκιον και τους άλλους εμπορικούς δασμούς. Σε όλους αυτούς τους τόπους η αυτοκρατορική μου εξουσία τους δίνει το δικαίωμα να μη δέχονται οποιοδήποτε έλεγχο. G. L. Fr.Tafel - G. M.Thomas, Urkunden zur alteren Handels- und Staatsgeschichte der RepublikVenedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante vom 9. bis zum Ausgang des 15. Jh.s, πρώτο μέρος, Βιέννη 1856 (ανατύπ.: 'Αμστερνταμ 1964), 51-53. Βυζαντινός Δρόμων (10ος αι.)
 • 10. Βενετοί έμποροι στις προκυμαίες της Κων/λης. Μικρογραφία. Βιβλίο του Μάρκο Πόλο. Χειρόγραφο του 15ου αι. Παρίσι. Εθνική Βιβλιοθήκη.
 • 11. Ποιες ήταν οι συνέπειες του χρυσόβουλου του 1082 για το Βυζάντιο και για τους Βενετούς;
 • 12. 1. Παραιτήθηκε εκούσια από τα φορολογικά, ναυτιλιακά και οικονομικά δικαιώματά του. 2. Έχασε το ρόλο του μεσάζοντα μεταξύ Αράβων και Δυτικής Ευρώπης. 3. Έχασε την κυρίαρχη θέση του στο εμπόριο της Μεσογείου. ΒΥΖΑΝΤΙΟ 1. Διείσδυσαν οικονομικά στην Ανατολή. 2.Ίδρυσαν μια πανίσχυρη αποικιακή αυτοκρατορία στην Ανατολή. 3. Κυριάρχησαν στο εμπόριο της Μεσογείου. ΒΕΝΕΤΟΙ Συνέπειες που προκλήθηκαν με το χρυσόβουλο του 1082 : Χρυσόβουλο του Αλέξιου Γ' προς τη Μονή Διονυσίου του Αγ. Όρους Xρυσόβουλο του Ανδρονίκου B΄, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα
 • 14. Χάρτης των εμπορικών σχέσεων της Βενετίας κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα.
 • 15. Με ποιους τρόπους προσπάθησαν οι αυτοκράτορες μετά τον Αλέξιο Α΄ Κομνηνό να διορθώσουν την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με το χρυσόβουλο του 1082;
 • 16. Στο παράθεμα παρουσιάζονται οι δυσάρεστες για τους Βυζαντινούς συνέπειες από την παραχώρηση προνομίων στους Βενετούς όσο και οι προσπάθειες που κατέβαλαν για να περιορίσουν αυτά τα προνόμια. Να εντοπίσετε τόσο τις συνέπειες όσο και τις προσπάθειες των Βυζαντινών και να τις περιγράψετε με δικά σας λόγια.
 • 17. Οι διάδοχοι του Αλέξιου Α΄ Κομνηνού επιχείρησαν αργότερα να αντιδράσουν στην οικονομική κυριαρχία των Βενετών δημεύοντας περιουσίες Βενετών υποκινώντας βιαιότητες του πληθυσμού της πρωτεύουσας εναντίον τους παραχωρώντας προνόμια και στις άλλες ιταλικές ναυτικές πόλεις (Πίζα και Γένουα) Η παραχώρηση προνομίων στην Πίζα και Γένουα εφαρμόστηκε κυρίως από τον Μανουήλ Κομνηνό, ο οποίος πέτυχε να διχάσει τους αντιπάλους του να παρέμβει στρατιωτικά στην Ιταλία (επαναφέροντας στη ζωή τη φιλόδοξη πολιτική του Ιουστινιανού Α‘) α. Εμπορικά προνόμια στους Βενετούς.
 • 18. Οι θαλάσσιες δημοκρατίες (κυρίως ιταλικές) οι οποίες μεταξύ του 10ου και του 13ου αιώνα γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη χάρη στις εμπορικές τους δραστηριότητες
 • 19. I. Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ 3. Η ΕΝΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Φιλόλογος Γυμνασίου Μαγούλας http://xtsat.blogspot.gr/ β. Το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών. Σελ. 57-58
 • 20. Τι είναι το Σχίσμα των Εκκλησιών, πότε, γιατί και πώς έγινε; Ποιες ήταν οι συνέπειες του Σχίσματος για τους χριστιανούς και για το Βυζάντιο ειδικότερα;
 • 21. Πού, πότε, ποιος; Κωνσταντινούπολη 1054 (στα χρόνια του Κωνσταντίνου Θ΄) Γεγονός Παπική πρεσβεία με αρχηγό τον καρδινάλιο Ουμβέρτο επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη Σκοπός συζήτηση με πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλάριο για επίλυση λειτουργικών - δογματικών διαφορών που υπήρχαν ανάμεσα στα δύο πατριαρχεία. Αποτέλεσμα οριστική ρήξη, πλήρης διακοπή σχέσεων Σχίσμα δύο Εκκλησιών: Ορθόδοξη  Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αίτια αποτυχίας εγωπαθής - αλαζονική συμπεριφορά Ουμβέρτου και Κηρουλάριου Βαθύτερα αίτια το ζήτημα της κυριαρχίας επί της χριστιανικής οικουμένης διαφορές γλώσσας, πολιτισμού, νοοτροπίας Στην εικόνα, το στέμμα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου (1042-1055). Hungary, Budapest, Magyar Nemzeti Museum Μιχαήλ Θ΄Κηρουλάριος και Πάπας Λέων Θ΄. Μικρογραφία. Χειρόγραφο του 15ου αι. Εθνική Βιβλιοθήκη. Παλέρμο Στην εικόνα, ο πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος καθισμένος σε θρόνο. Μικρογραφία από το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα. Madrid, Biblioteca Nacional Πάπας Λέων Θ΄
 • 22. Επιστολή του Μιχαήλ Κηρουλαρίου για τις διαφορές με τους Λατίνους Πρέπει να ξέρεις ότι οι Ρωμαίοι δεν έχουν χτυπηθεί από ένα μόνο βέλος (πλάνη), δηλ. τα άζυμα, αλλά πολλά και διάφορα βέλη, που πρέπει να απομακρύνουμε. [...] Στο άγιο σύμβολο [της Πίστεως] κάνουν την ακόλουθη κακόβουλη και επικίνδυνη προσθήκη: «Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον και ζωοποιόν, το εκ του Πατρός καιΥιού εκπορευόμενον. [...] Οι επίσκοποι τους φοράνε δαχτυλίδι στο χέρι τους, σαν να έχουν τάχα παντρευτεί την εκκλησία, και λένε ότι φοράνε τον αρραβώνα. Επιπλέον, πηγαίνουν στον πόλεμο και βάφουν τα χέρια αλλά και τις ψυχές τους με αίμα, φονεύοντας και φονευόμενοι. Acta et scripta [...] de controversio ecclesiae Graecae et Latinae [...], έκδ. C. Will, Λειψία-Marburg 1861, 180- 182. Ποιες διαφορές μεταξύ των δύο Εκκλησιών επισημαίνονται στο παράθεμα;
 • 23. • Στη Δύση άρχισε να καλλιεργείται πνεύμα μίσους προς την Ανατολή και δημιουργήθηκε η ιδέα της πολιτικής υποταγής του Βυζαντίου. Αυτή θα πραγματοποιηθεί το 1204 με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας. • Όταν οι Οθωμανοί Τούρκοι απείλησαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία απέτυχαν όλες οι προσπάθειες των Παλαιολόγων για βοήθεια από τα χριστιανικά κράτη της δυτικής Ευρώπης. Συνέπειες Σχίσματος