بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون

chargoon
17 de Jan de 2018
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون
1 de 68

Mais conteúdo relacionado

Similar a بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون

در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب
در نگهداشت و مدیریت دارائی ITILبکارگیری چارچوب Mohammad Ahmadzadeh
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCOPaniz Fazlali
SAP business solutionSAP business solution
SAP business solutionPaniz Fazlali
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)Rayvarz Software Engineering Company | شرکت مهندسی نرم افزار رایورز
F5 BIG-IP Tutorial Part 1( Introduction )F5 BIG-IP Tutorial Part 1( Introduction )
F5 BIG-IP Tutorial Part 1( Introduction )Mohammad Najafikhah
psmaco rezumepsmaco rezume
psmaco rezumesaman monavar Ostovar

Similar a بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون(20)

Mais de chargoon

ماژول درآمد از نرم افزار بودجه و اعتبارات راهکار مالی دیدگاهماژول درآمد از نرم افزار بودجه و اعتبارات راهکار مالی دیدگاه
ماژول درآمد از نرم افزار بودجه و اعتبارات راهکار مالی دیدگاهchargoon
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراهمجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراهchargoon
سیستم انبارداری چیست؟سیستم انبارداری چیست؟
سیستم انبارداری چیست؟chargoon
Refah systemRefah system
Refah systemchargoon
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاهسیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاهchargoon
اتوماسیون اداری آموزش و پرورشاتوماسیون اداری آموزش و پرورش
اتوماسیون اداری آموزش و پرورشchargoon

بخش دوم ارائه هفتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون

Notas do Editor

 1. خبری که باید در موردش صحبت بکنم تحولی هست که دیدگاه را و کیفیت زندگی سازمانی بیش از یک میلیون نفر کاربرش را تغییر خواهد داد اما قبل از آن مایلم چند دستآورد مهم در سال 96 را معرفی کنم
 2. برای اینکه بتونیم دیدگاه امن‌تری را داشته باشیم در دو سال گذشته تلاش کردیم که از الزامات امنیتیCommon criteria ISO 15408 تبعیت کنیم، و این یعنی مجموعه تغییراتی وسیع از جمله کنترل‌ بیشتر بر روی ورودی‌ها، تشدید کنترل دسترسی‌ها، تولید Log هایی حجیم تر، پیچیده تر شدن الگوریتم‌های رمزنگاری و افزایش بسیار زیاد در تعداد مواردی که آن ها را رمزنگاری می کنیم و این تغییرات یعنی افزایش پردازش و کاهش کارایی. برای اینکه بتونیم این کاهش کارایی را جبران کنیم به همراه این تغییرات و بعد از آن تغییرات گسترده‌ای را در مکانیزم‌ها و عملکرد‌های سیستم دنبال کردیم. در نتیجه امروز دیدگاهی را به شما ارائه می‌کنیم که نه تنها نکات امنیتی را با دقت مورد توجه قرار می‌دهد که از لحاظ کارایی افت محسوسی را نشان نمی‌دهد.
 3. در راستای بهبود کارایی تغییر بزرگی هم در دیدگاه 5 داشتیم. برای حصول این مهم نگاه مون را از تفکیک فیزیکی نرم‌افزارها به تفکیک منطقی تغییر دادیم و این موضوع منجر شد به اینکه نرم‌افزارها بتونند بهتر از منابع بصورت مشترک استفاده کنند. این تغییر جدای از بهبود کارایی، استفاده از منابع حیاتی Application Server ها مثل RAM را بشدت کاهش داد به نحوی که به تناسب تعدد نرم‌افزارهای موجود در دیدگاه 5 در سازمان مشتری مقدار RAM مورد استفاده در نسخه بهار امسال نسبت به نسخه زمستان 95 به نصف تا یک ششم کاهش پیدا کرده
 4. بدون تردید ضعیف‌ترین حلقه از حلقه‌های زنجیره امنیت برای نفوذ به سیستم‌های اطلاعاتی، کاربران هستند، جایی که افشای رمز اون‌ها می‌تونه امنیت سیستم را بطورکلی به خطر بندازه. احراز هویت‌های دو‌عاملی این خطر را از بین می‌برند، قطعا همگی با استفاده از رمزهای یکبار مصرف در سیستم‌های بانکی و نظایر آن آشنا هستید، خبر اول در این حوزه اینکه از این پس شما استفاده‌کنندگان دیدگاه هم می‌تونید برای جلوگیری از این خطرات از زیرساخت OTP استفاده کنید و در زمان ورود رمز دوم را با استفاده از SMS یا ایمیل دریافت کنید.
 5. روش دیگه لاگین دو عاملی استفاده از توکن سخت‌افزاری هست. همونطور که می‌دانید دیدگاه از چند سال قبل می‌تونسته از توکن‌های سخت‌افزاری تولید شده توسط پیام‌پرداز استفاده کنه، در سال گذشته پروژه PKI Enabling (زیرساخت کلید عمومی کشور) را در دیدگاه دنبال کردیم و در این راستا تغییر جذابی در دیدگاه اتفاق افتاده، امروز دیگه ارتباط دیدگاه با توکن‌های سخت‌افزاری را با استفاده از دستبنه انجام میشه که اولا طیف وسیعتری از مرورگر‌ها ازش پشتیبانی می‌کنند و ثانیا می‌تونه با هر توکن سخت‌افزاری و یا Smart Card که استاندارد PKCS 7 یا بالاتر را پشتیبانی نماید ارتباط برقرار کنه و فرآیندهای مربوط به ورود و امضا را با Certificate های موجود بر‌ آن انجام بده.
 6. امکان مهم دیگه‌ای که در راستای PKE شدن دیدگاه بوجود آمد اضافه شدن زیرساخت امضای دیجیتال مستندات PDF هست، از این به بعد مشتریان دیدگاه که از زیرساخت کلید عمومی استفاده می‌کنند می‌تونند مستندات‌شون را در مرحله نهایی به pdf تبدیل کنند و اون pdf را امضای دیجیتال کنند و این موضوع انکار ناپذیری را نه فقط در محیط دیدگاه که خارج از اون تامین می‌کنه. گفتنیه که تنها مستندی که از دید دستگاه قضا می‌تونه حاوی امضای دیجیتالی معتبر باشه مستندات pdf هست.
 7. دیدبان حاصل دغدغه پشتیبانی پیشگیرانه از مشتریان است. دیدبان ابزاری است که با دو هدف طراحی و پیاده‌سازی شده است: پشتیبانی پیشگیرانه جمع‌آوری داده‌ از عملکرد دیدگاه در سرورهای عملیاتی مشتریان با هدف بهینه‌سازی آن
 8. برای این منظور سرویسی تولید شده که بر روی سرورهای شما نصب می‌شود، این ابزار به دقت موارد متعددی را زیر نظر دارد و اطلاعات خوبی را در مورد آن‌ها بر روی سرور شما دخیره می‌کنه و البته به محض مشاهده شرایط ویژه اون را به ما خبر میده.
 9. دیدبان چه چیزهایی را زیرنظر داره و برای ما ارسال می کنه؟ اطلاعات مهمی مثل اجرای برنامه‌های پشتیبان گیری، میزان موفقیت اجرای طرح‌های نگهداشت و وجود کاربران غیر مجاز برروی سرور و میزان استفاده از منابع حیاتی سخت افزاری. اگر سرور یکی از شما از لحاظ منابع حیاتی دچار مشکل بشه بلادرنگ به ما اطلاع‌داده میشه و ما می‌تونیم با یک کلیک به سرویس دیدبان دستور بدیم که اطلاعات را با جزییات کاملتری برای ما ارسال کنه.
 10. به این شکل می‌تونیم به جزییات نحوه استفاده از این منابع نظارت کنیم.
 11. خبر بعدی اینکه سرویس‌های دیدگاه را در لایه تبادل اطلاعات بازنویسی کردیم، و امروز این سرویس‌ها از هر زمانی کاراتر و کامل‌تر شده: در حوزه فکس علاوه بر Elastix به Cisco Telephony System متصل شدیم. در حوزه ایمیل روی Mail Serverهای IMAP از Push پشتیبانی می‌کنیم و در نتیجه می‌تونیم دریافت ایمیل‌های تعداد بسیار زیادی آدرس ایمیل را با تاخیری نزدیک به صفر ثانیه انجام بدیم. و در حوزه پیام کوتاه نه تنها ارتباط با مگفا را بازنویسی کردیم که دیگه محدود به مگفا نیستیم و امکان ارتباط با طیف وسیعی از تامین کنندگان سرویس‌های پیام کوتاه را فراهم کردیم.
 12. امروز در میانه راهی قرار داریم که دو سال پیش آنرا آغاز کردیم ، ما زیرساخت ها و فرآیندها مون را آماده این تغییر بزرگ کردیم و اکنون نرم افزارهای مختلفی در همه راه کارها مشغول تولید و یا انتقال به این معماری جدید هستند. این انتقال به نوبه خود بخش مهمی از این پروژه بزرگ را شکل میده و پیش بینی می کنیم ظرف دو سال آینده به سرانجام برسه.
 13. تابلو اعلانات نمایی از سیگما
 14. عکس معرفی کارها
 15. عکس دبیرخانه
 16. آقای رحمانی
 17. عکس
 18. عکس
 19. آقای رحمانی
 20. حقوق و دستمزد امیرعباس نوشین روزبه
 21. کنترل هوشمند حکم و شرایط احراز داینامیک
 22. کنترل هوشمند حکم و شرایط احراز داینامیک
 23. سازمان بورس اوقاف تاکید بر کیفیت و سرعت ارزیابی ارزیابی عملکرد شدنی می شود تاکید بر بخشنامه های سازمان اداری استخدامی بلوغ سازمانی
 24. سازمان بورس اوقاف تاکید بر کیفیت و سرعت ارزیابی ارزیابی عملکرد شدنی می شود تاکید بر بخشنامه های سازمان اداری استخدامی بلوغ سازمانی
 25. اتوماسیون فرآیندهای لجستیکی یکپارچگی Self Service انعطاف جامعه مخاطب مشتریان بانک‌ها دانشگاه‏ها سازمان‌های دولتی شرکت‌های دولتی شرکت‌های غیر دولتی
 26. مقدمه تغییر نقش از اپراتور به ناظر فرآیند
 27. فرآیند
 28. آمار اسناد اتومات سازمان نمونه
 29. دولتی و غیر دولتی رنگ یکی پررنگ و کمرنگ
 30. عامل مالی
 31. Timeline مسعود / گزارش سناما
 32. س
 33. س
 34. عکس امضای قرارداد
 35. قراردادها