O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
วิกฤตการณ์โมร็อกโกครั้งที่ 1
• เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์แทนเจียร์”
• มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมือง
ระหว่างฝรั่งเศสกับเ...
วิกฤตการณ์โมร็อกโกครั้งที่ 2
• เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์อากาดีร์”
• เกิดจากการเคลื่อนไหวล้มล้างอานาจสุลต่าน
ฝรั่งเศสส่งกองกา...
วิกฤตการณ์บอสเนีย
• เป็นผลสืบเนื่องมาจากออสเตรีย-ฮังการีเข้ายึดครองบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
• รัสเซียและเซอร์เบียต่อต้านการ...
วิกฤตการณ์สงครามบอลข่าน
• สงครามบอลข่านครั้งที่ 1 เกิดจากการที่
สันนิบาตบอลข่าน มุ่งยึดครองแคว้นมาซิโดเนีย
แคว้นคอโซโว และ...
สงครามโลกครั้งที่ 1
• เกิดจากการลอบปลงพระชนม์อาร์ชดุ๊กฟรานซิส เฟอร์ดินานด์มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย-ฮังการี
และพระชายาขณะเส...
• อังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสและรัสเซียจึงประกาศสงครามกับเยอรมนี
• สงครามขยายตัวเป็นสงครามระหว่างประเทศในภาคพื้นทวีป...
• สงครามโลกครั้งที่ 1 นาไปสู่การจัดตั้ง “สันนิบาต
ชาติ” เพื่อแก้ไขข้อพิพาทและความขัดแย้ง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามและธ...
สงครามโลกครั้งที่ 2
• เกิดจากการบุกโปแลนด์ของเยอรมนี ทาให้อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี
• ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 193...
• พันธมิตรผนึกกาลังกันเพื่อเอาชนะเยอรมนี นาไปสู่การยกพลขึ้นบกในวันดี-เดย์
• เยอรมนีเริ่มพ่ายแพ้และต่อมาก็ยอมยุติสงคราม สงค...
• สาหรับเอเชีย สงครามยังดาเนินต่อไป และสิ้นสุดลงหลังจากสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณู
ที่เมืองฮิโระชิมะและนะงะซะกิ
• การใช้ร...
ประธานาธิบดีเฮนรี เอสทรูแมนของสหรัฐอเมริกา
ลงนามในแผนการมาร์แชล ในการช่วยฟื้นฟูบูรณะ
ประเทศในยุโรปตะวันตก
สงครามเย็น
• เกิ...
• การขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต มีส่วนนาไปสู่วิกฤตการณ์ทาง
การเมืองหลายครั้ง เช่น การปิดกั้นเบอร์ลินสงครามเ...
• กลางทศวรรษ 1970 เกิดการผ่อนคลายความตึงเครียด นาไปสู่การประชุมเพื่อความมั่นคง
และร่วมมือกันในยุโรป
• การบุกอัฟกานิสถานของ...
การสิ้นสุดของสงครามเย็น
• มีฮาอิล กอร์บาชอฟ ขึ้นดารงตาแหน่งผู้นาประเทศของสหภาพโซเวียต ได้ปรับนโยบาย
ต่างประเทศใหม่ ทาให้เก...
• การจัดตั้งเครือรัฐเอกราช มีส่วนสาคัญทาให้สหภาพโซเวียตล่มสลายในค.ศ. 1991
• หลังสงครามเย็นสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศอภิมหา...
• ผลจากเหตุการณ์ 9/11 ทาให้ทุกประเทศตระหนักถึงปัญหาก่อการร้ายข้ามชาติ
• สหรัฐอเมริกาประกาศแข็งกร้าวที่จะทาสงครามต่อต้านการ...
ทหารอเมริกันในสงครามอิรัก
• นโยบายแข็งกร้าวของสหรัฐอเมริกาได้สร้างบรรยากาศความขัดแย้งและตึงเครียด
ระหว่างประเทศ
• สหรัฐอเม...
สงครามโลก
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

สงครามโลก

12.435 visualizações

Publicada em

ที่มา : อจท

Publicada em: Mídias sociais
 • Seja o primeiro a comentar

สงครามโลก

 1. 1. วิกฤตการณ์โมร็อกโกครั้งที่ 1 • เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์แทนเจียร์” • มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีในโมร็อกโก • จักรพรรดิวิลเลียมที่ 2 แห่งจักรวรรดิเยอรมัน ทรงประกาศว่า เยอรมนีจะปกป้องอานาจ อธิปไตยของโมร็อกโก คาประกาศของ พระองค์นาไปสู่วิกฤตการณ์โมร็อกโกครั้งที่ 1 • วิกฤตการณ์สิ้นสุดลง หลังการลงนามร่วมกัน ในความตกลงบัญญัติแห่งอัลเคซีราส จักรพรรดิวิลเลียมที่ 2 แห่งจักรวรรดิเยอรมัน วิกฤตการณ์ทางการเมือง
 2. 2. วิกฤตการณ์โมร็อกโกครั้งที่ 2 • เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์อากาดีร์” • เกิดจากการเคลื่อนไหวล้มล้างอานาจสุลต่าน ฝรั่งเศสส่งกองกาลังเข้าไปควบคุม สถานการณ์ แต่เยอรมนีต่อต้านการ แทรกแซงของฝรั่งเศส และส่งเรือรบเข้าไป ยังเมืองอากาดีร์ • อังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรของฝรั่งเศสเตรียม กาลังทางทะเล เพราะเข้าใจว่าเยอรมนีอาจใช้ อากาดีร์เป็นฐานทัพเรือโจมตีอังกฤษ • เยอรมนียังไม่พร้อมจะทาสงคราม จึงขอ เจรจากับฝรั่งเศส โดยยอมรับรองให้ โมร็อกโกเป็นรัฐใต้อารักขาของฝรั่งเศส เหตุการณ์จึงยุติลง ภาพการ์ตูน “กาปั้นเหล็กของจักรพรรดิแห่งเยอรมนี ทุบเมืองท่าอาการดีร์” แสดงถึงการต่อต้านฝรั่งเศส ของเยอรมนี ในวิกฤตการณ์อากาดีร์ครั้งที่ 2
 3. 3. วิกฤตการณ์บอสเนีย • เป็นผลสืบเนื่องมาจากออสเตรีย-ฮังการีเข้ายึดครองบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา • รัสเซียและเซอร์เบียต่อต้านการยึดครองดังกล่าวโดยเซอร์เบียเรียกร้องให้ออสเตรีย-ฮังการี คืนบอสเนียแก่เซอร์เบีย • เยอรมนีสนับสนุนออสเตรีย-ฮังการี และพร้อมใช้กาลังทหารตัดสินหากเซอร์เบียยังคงยืนยัน ให้คืนดินแดน • รัสเซียสนับสนุนเซอร์เบียแต่ไม่พร้อมจะก่อสงครามจึงเจรจาลับกับเยอรมนี • รัสเซียยอมรับการผนวกบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และออสเตรีย-ฮังการี ต้องยอมให้รัสเซีย ใช้น่านน้าในช่องแคบบอสฟอรัส ดาร์ดะเนลล์ • ข้อตกลงดังกล่าวทาให้วิกฤตการณ์บอสเนียยุติลง โดยปราศจากสงคราม
 4. 4. วิกฤตการณ์สงครามบอลข่าน • สงครามบอลข่านครั้งที่ 1 เกิดจากการที่ สันนิบาตบอลข่าน มุ่งยึดครองแคว้นมาซิโดเนีย แคว้นคอโซโว และเกาะครีตจากตุรกี • ตุรกีเป็นฝ่ายแพ้และต้องสูญเสียดินแดน ในคาบสมุทรบอลข่านเกือบทั้งหมดให้แก่ สันนิบาตบอลข่าน • สงครามบอลข่านครั้งที่2 เกิดจากการที่บัลแกเรีย ไม่พอใจที่เซอร์เบียและกรีซได้ครอบครอง ดินแดนในมาซิโดเนียมากกว่าตนจึงประกาศ สงคราม • บัลแกเรียเป็นฝ่ายแพ้ทาให้สูญเสียอิทธิพลใน คาบสมุทรบอลข่าน • เซอร์เบียกลายเป็นมหาอานาจสาคัญของภูมิภาค แผนที่แสดงที่ตั้งประเทศในคาบสมุทรบอลข่าน ค.ศ. 1914
 5. 5. สงครามโลกครั้งที่ 1 • เกิดจากการลอบปลงพระชนม์อาร์ชดุ๊กฟรานซิส เฟอร์ดินานด์มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย-ฮังการี และพระชายาขณะเสด็จประพาสกรุงซาราเยโว • ออสเตรีย-ฮังการีเรียกร้องให้เซอร์เบียส่งบุคคลที่ก่อการมาลงโทษ และให้ออสเตรียมีสิทธิเข้าไต่สวน • เซอร์เบียขอความช่วยเหลือจากรัสเซีย เพราะไม่สามารถทาตามข้อเรียกร้องได้ทั้งหมด ทาให้ออสเตรีย-ฮังการีประกาศสงครามกับเซอร์เบีย ซึ่งทาให้เยอรมนีต้องประกาศสงครามกับรัสเซีย และฝรั่งเศส
 6. 6. • อังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสและรัสเซียจึงประกาศสงครามกับเยอรมนี • สงครามขยายตัวเป็นสงครามระหว่างประเทศในภาคพื้นทวีปยุโรปขึ้น และกลายเป็นมหา สงคราม ที่นาประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง สงครามในยุโรปจึงกลายเป็น สงครามโลกในที่สุด • สงครามโลกนาไปสู่การปฏิวัติรัสเซีย • เป็นสงครามเบ็ดเสร็จเพราะมีการทาลายล้างกันในทุกด้านทุกรูปแบบนาไปสู่การเริ่มต้นสมัย แห่งความรุนแรงที่มีผลต่อโลกและประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
 7. 7. • สงครามโลกครั้งที่ 1 นาไปสู่การจัดตั้ง “สันนิบาต ชาติ” เพื่อแก้ไขข้อพิพาทและความขัดแย้ง เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามและธารงรักษา สันติภาพ • ทาให้เกิดประเทศใหม่ในยุโรปตะวันออกหลาย ประเทศ เช่น เชโกสโลวะกีย โปแลนด์ ฮังการี การลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซาย ถือเป็นการสิ้นสุดสงคราม
 8. 8. สงครามโลกครั้งที่ 2 • เกิดจากการบุกโปแลนด์ของเยอรมนี ทาให้อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี • ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1939 - 1940 เยอรมนียึดครองยุโรปได้เกือบหมด ยกเว้นอังกฤษ • เยอรมนีบุกสหภาพโซเวียต ทาให้อังกฤษสนับสนุนสหภาพโซเวียต นาไปสู่ความร่วมมือของ ประเทศประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ตลอดช่วงสงคราม • เมื่อญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์ล ทาให้สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงคราม ส่งผลให้สงครามขยายตัวจาก ยุโรปไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกและตะวันออกไกล
 9. 9. • พันธมิตรผนึกกาลังกันเพื่อเอาชนะเยอรมนี นาไปสู่การยกพลขึ้นบกในวันดี-เดย์ • เยอรมนีเริ่มพ่ายแพ้และต่อมาก็ยอมยุติสงคราม สงครามในยุโรปจึงสิ้นสุดลง
 10. 10. • สาหรับเอเชีย สงครามยังดาเนินต่อไป และสิ้นสุดลงหลังจากสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณู ที่เมืองฮิโระชิมะและนะงะซะกิ • การใช้ระเบิดปรมาณูของสหรัฐอเมริกาทาให้ยุโรปและโลกหวาดผวาไปตลอดศตวรรษที่ 20 • การใช้อาวุธนิวเคลียร์นาไปสู่การเกิดยุคปรมาณูขึ้น การทิ้งระเบิดปรมาณูของสหรัฐอเมริกาที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ
 11. 11. ประธานาธิบดีเฮนรี เอสทรูแมนของสหรัฐอเมริกา ลงนามในแผนการมาร์แชล ในการช่วยฟื้นฟูบูรณะ ประเทศในยุโรปตะวันตก สงครามเย็น • เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการหลังการประกาศหลักการทรูแมนของสหรัฐอเมริกา • ทาให้ยุโรปถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ยุโรปตะวันตก และยุโรปตะวันออก • การเมืองโลกอยู่ในภาวะตึงเครียด และถูกแบ่งเป็นระบบสองขั้วอานาจ • สงครามเย็นเกิดขึ้นในยุโรปก่อน และต่อมาขยายขอบเขตไปทั่วโลก
 12. 12. • การขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต มีส่วนนาไปสู่วิกฤตการณ์ทาง การเมืองหลายครั้ง เช่น การปิดกั้นเบอร์ลินสงครามเกาหลี การสร้างกาแพงเบอร์ลิน วิกฤตการณ์ขีปนาวุธที่คิวบาเป็นต้น กาแพงเบอร์ลิน สัญลักษณ์ความขัดแย้งในสงครามเย็น
 13. 13. • กลางทศวรรษ 1970 เกิดการผ่อนคลายความตึงเครียด นาไปสู่การประชุมเพื่อความมั่นคง และร่วมมือกันในยุโรป • การบุกอัฟกานิสถานของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1979 ทาให้สงครามเย็นก่อตัวขึ้นอีกครั้ง กองกาลังของสหภาพโซเวียตในอัฟกานิสถาน
 14. 14. การสิ้นสุดของสงครามเย็น • มีฮาอิล กอร์บาชอฟ ขึ้นดารงตาแหน่งผู้นาประเทศของสหภาพโซเวียต ได้ปรับนโยบาย ต่างประเทศใหม่ ทาให้เกิดบรรยากาศการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองโลก • นโยบายของกอร์บาชอฟนาไปสู่การเจรจาสุดยอดระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต หลายครั้งระหว่าง ค.ศ. 1985-1989 • การเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในยุโรปตะวันออกทาให้ระบอบคอมมิวนิสต์พังทลายใน ค.ศ. 1989 กาแพงเบอร์ลินสัญลักษณ์ของสงครามเย็นถูกทุบทิ้ง ต่อมา ค.ศ. 1991 สหภาพโซเวียต ล่มสลาย สงครามเย็นจึงสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ ประธานาธิบดีจอร์จ บุช และประธานาธิบดี กอร์บาชอฟ ร่วมรับประทานอาหารระหว่างการประชุมที่มอลตา
 15. 15. • การจัดตั้งเครือรัฐเอกราช มีส่วนสาคัญทาให้สหภาพโซเวียตล่มสลายในค.ศ. 1991 • หลังสงครามเย็นสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศอภิมหาอานาจเดียวแต่ไม่สามารถผูกขาด อานาจไว้เพียงลาพัง จาเป็นต้องพึ่งพาประเทศมหาอานาจอื่นๆ การลงนามก่อตั้งเครือรัฐเอกราชของอดีต สาธารณรัฐโซเวียตต่างๆ 11 รัฐ
 16. 16. • ผลจากเหตุการณ์ 9/11 ทาให้ทุกประเทศตระหนักถึงปัญหาก่อการร้ายข้ามชาติ • สหรัฐอเมริกาประกาศแข็งกร้าวที่จะทาสงครามต่อต้านการก่อการร้าย โดยเฉพาะ ขบวนการอัลเคดา • โดยกล่าวอ้างว่าประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ผู้นาอิรักให้การช่วยเหลือและครอบครอง อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงไว้ • สหรัฐอเมริกาจึงจาเป็นต้องใช้กาลังทหารกับอิรัก เพื่อทาลายระบอบการปกครองของ ประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน สงครามอิรัก การตรวจสอบอาวุธชีวภาพในประเทศอิรักของ ตัวแทนองค์การสหประชาชาติ
 17. 17. ทหารอเมริกันในสงครามอิรัก • นโยบายแข็งกร้าวของสหรัฐอเมริกาได้สร้างบรรยากาศความขัดแย้งและตึงเครียด ระหว่างประเทศ • สหรัฐอเมริกาตัดสินใจโจมตีอิรักโดยไม่รอฉันทานุมัติจากคณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติ และการคัดค้านของนานาประเทศ • สงครามอิรัก นามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น และสิ้นสุดลงภายใน ระยะเวลาอันสั้น

×