O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Maios do sequelo 2015

221 visualizações

Publicada em

Coplas de maio

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Maios do sequelo 2015

  1. 1. '1 ' . . . . . ' ' , . : - ' ' . , - . 1 mañe @le âeqmeüe L. a'. 2 Neste día tan fermoso Non había presuposto vimos todos a cantar, para a antiga "avenida", este maio do Sequelo houbo que esperar un pouco pensamos vos vai gustar. e chegou nova partida. _o_ A_ 4-. . . As. mL. . Ben pronto pasou o ano Se o estiran un pouco todos queremos cantar, máis arriba chegará, que chegou a primavera! e o Centro de Saúde que bonito todo está! por fin se construirá. $13.13: Recollemos moitas flores Se o estiran un pouco ños e agullas mercamos, máis arriba chegará, outros foron por fiuncho e o Centro de Saúde para facer o noso maio. por fin se construirá. f: : 1.: Estreamos este curso Que ben funcionan as cousas nova lei de educación cando hai algún interés, case os mestres tolean propoñemos desde agora facendo as programacións. que haxa eleccións cada mes. 'V ' ' "V" ' "V" Ademais da nova lei Vaia caste de políticos estreamos o E-DIXGAL, coa que temos que lidiar, non saben que discurrir sexan de a cor que sexan para facernos traballar. non nos podemos fiar. , ÍIZVZZÇ “I” H4. _V_ A. . Menos mal que ao cole vimos Por conseguiren o voto agora de mellor gana, todo se pode cambiar, do gusto que da baixar os impostos que subiron pola rúa asfaltada. din que agora os van baixar. . 4 , A . A4 (A. _A TA . é. Non foi esta a única rúa Para saír desta crise que cambiou na nosa vila, pídennos austeridá, fixádevos no empedrado que doado é dicilo que se puxo en Almuiña. tendo unha "tarxeta black". W" ' 'í ' ' ' ' . ém. é . ›. .
  2. 2. v . . Lv. ,A. I] . r N -. ,é 7/ -í« «Iç- : V- _A é: .z-À. ›: . . é. : V- g4 5X9:: ;A 0 honorable Pujol tan honrado parecia, vaia arte para evadir el e toda a súa familia. Os cursos de formación parecían un gran plan, pero nun fraude quedaron según dixo un tal Griñán. A palabra "dimisión" non está no dicionario, todos din que non dimiten ata seren imputados. A chapuza é notable no caso da sanidade, se non pillamos o ébola foi pura casuali dade. Cerran seccións de hospitais fan que os turnos se dupliquen, e se logo protestamos bótanlle a culpa á gripe. Houbo eleccións europeas con gran sorpresa xeral, pois o líder da coleta fixo aos grandes moito mal. r. -r Por se este fora pouco apareceu outro máis, os votos a repartir agora con Cidadáns. Con achaques e velliño o noso rei abdicou, pasoulle o lío ao seu fillo vaia morro lle botou. Non é tarefa doada a que lle caeu enriba, restaurar todo o prestixio que perdeu a monarquia. Un xogo houbo este ano que garante diversión, atopar a Nicolás en cada celebración. Moito mellor é o fútbol iso non ten discusión, pero vaites cos horarios que impón a televisión. E hora de ir rematando que queremos merendar, e para repoñer forzas a rosquiña imos papar. Todo isto que cantamos foi para facelos sonrir, pois non é intención nosa ao respetable ferir. Marín, Maio 2015 A . V** z *s* . A. . L. . A A. . . A. A_ A'. A_ . A. . .L . A. A', .A. .. .h . .A '4ÓL¡› . A. . ÇÀÇÀÉAZL, .A. .A. . gm . “t , s
  3. 3. . m: c. .. :v . A. . , r, 34:_ Àm _MA_ , L4 v_ . , r; __ &A; _Ap ? à ÍÍH É? , . . . .. . _ r , . e _, @Je @EP9 âeqmeüe Xente de Marín o burro xa pasou, se oídes ornear non che somos nos. Cantando os maios somos os primeiros, coma nós ningún en todo o rueiro. Estes rapaciños que aquí están, diante dunha Escola foron cantar. Cantamos os maios, saiunos un soldado co fusil na man, dounolo alto. Tocamos toletes, o home a berrar, con tanto ruido saíu o capitán. Saiu o capitán, saiu o coronel, quedaron en cirolas dentro do cuartel. Preto dunha fábrica volvimos cantar e alí un cento de maios estábanche xa. Dou moito carto o gran cabaleiro de detrás das portas, das portas de ferro. Fragancias do mar, das rosas recendo. Que ben se respira cos petiños cheos! Mais antes diso, para poder saír ao noso maiño houbo que vestir. Manto de fiuncho, saia de espadaina, colares dourados, testa coronada. Monarca dos ventos ronseis de mar leva no seu peito este gran xeneral. © @me mamññeñme , .__. ., _a_ . . _ . . _. _ , _. . ,__~_. ,. ,_, .. . ~_. 4._ , . , _. _. . . __. ,, .___, ._. _. ... T , .
  4. 4. › “ _t_ í' % ^'%r : í ô* "l 4 . ., 'l : :f L ' L" f z', L L L L L L ›: ›,›' 2a- ', Xeneral dos campos, reiciño dos nenos, con flores e fiuncho así o fixemos Fomos a Penizas para fiuncho coller, chovía que Deus daba monte a través Non houbo finca a que non entrase esta grande gavilla de banadantes Pasamos lameiros, valados saltamos, gabeamos aos muros, fiuncho non topamos. Fomos a unha horta para flor apañar, e o que apañamos non é de contar. Con flores na man á porta estábamos, saiunos o dono. Que coso levamos! Este maio maiolo para aquí estar, chegouvos nantronte, veuvos do mar. Donas e señores, dádelle o quiñón, que lle custou moito pescar esta canción. Na súa chalana andívoche ao laño no mar da Marola, éche bo bandallo. Andivo ao boliche por todo Marín, deitou enriba nosa o moi palanquín. Reiseñores cantan espertando ao Maio e o moi preguiceiro non lles fai nin caso. Chían as anduriñas pra que o maio acorde, pasa o día roncando, non lles da nin corte. Soio espertará co repinicar dos cartos, cartiños nestas nosas mans. Levantate Maio, di adeus ao xurado cunha reverencia se ben educado. Marin, Maio 2015 ave *v ' 8-7- a a . o
  5. 5. 'll « . . « , « . . », , a y» n 'T' A ! Bete üemmaâüüem @exime 'l -7 , le/ *waz 'wa ' Bs copias be maio teñen unha función oposta a outras be carácter trabicional como son os cantos be berce. lllentres naquelas bo que se trata e be burmir, nestas trátase be “ÕSPERIHR”, espertar a natureza que está burmiba. 1: s* ; z “si” Coma outras copias be aguinalbo bo ciclo festivo galego, comparte unha certa estrutura, cbeganbo incluso ao intercambio be estrofas entre elas. ñnxeles somos, Somos piquiniños, bo ceo vimos, piquiniños coma un rato. .. bolsa traemos e cartos pebimos. (maio Casabor19ó3) "T" A 3.' "lIíÍUÇÍZ. ÍI 21:71 (lllaio politiqueiro S. Salvabor 1975) H bora be orbenar a estructura bas coplas os temas van, moitas veces mesturabos, comezanbo por un saúbo con petición be licencia para cantar e rematanbo na bespebiba ao público e xurabo, engabibo este benbe 1953 no primeiro concurso. flo mebio é repetitivo o uso be temas coma o ROUBO SlTllBÔlIlCO e non só bos probutos bo maio (que se ba noutras festas be ciclo coma S. Xoán), un canto a natureza, a presentación bo maio, a petición bo aguinalbo, que trabucibo aos tempos bo Concurso e o tratar be influenciar ao xurabo para que bea o premio, e os traballos e peripecias, ficticias ou reais que ocorreron na proceso be elaboración bo fllaio.1'1s veces, coma neste maio be 1957 ba Cañota refírense aos ensaios previos ba copia. êmpezamos o ensaio llon birán señores ás 4 ba mañán, que non somos valientes, saíron os veciños, pra facer un maio quixeronnos matar. no mebio besa xente entre os comezos mais frecuentes bas copias be maios temos: ' 'A”A"V"”"*'V"^'A" " q. .. . o. . ¡ Príncípiamos a cantar Señoras e señores, Seguínbo o costume lilo¡ bos bías teñan " 1 por ser primeiro be maio. .. presten atención. .. be tóbolos anos. .- señoras e señores. .. “T A 6 entre as bespebibas: H bespebíba lles bamos Xa nos bespebímos Xa nos bespebimos que nos queremos marcbar. .. ata o ano que ven. .. oeste gran xurabo, beannos un premio polo traballo pasabo.
  6. 6. 'll « . . « , « . . », , a V' n @e mmüee e @e [vexame fl referencia ás aves nos maios parece ser algo moi frecuente, babo que a nosa fauna omítica se atopa no momento ba festa, precisamente no punto álxibo ba súa activibabe biolóxica, que xira precisamente entorno ao períobo reprobutor (máxima emisión be canto, construción be niños e crianza ba prole . ..); moi a xogo coa explosión be viba na natureza en xeral, que ocorre, xa ben entrabos na primavera. 1: r ; z “ser” ' Dimos be ano en ano, Canta o cuco, coma o paspallás, axúballe o grilo, traemos á vila tamen canta a rula, o noso cantar. o corvo e o mirlo. (maio Os pequenos bo forte 1960) "vc *' r , L Como paxariños bo niño voamos e o bía na vila enteíro pasamos. c¡ “X612, 1: LIÍÍ Co maio as costas, be aqui pra acolá, levanbo no bico o noso cantar. -r (0 ¡llaio ba Costa 1960) © @He nnee mmñee ílloito antes be ser Colexio, o lugar bo Sequelo aparece nos maios na copla trabicional: Iruxemos tres varas babas no Sequelo, con elas arranxamos este tarantelo. (lllaio preguiceiro 1957) Bs primeiras aparicións bos maios bo Sequelo coma colexio son bo ano 1975 (bous anos bespois ba sua apertura) e bo 77. *V A Señores bo Xurabo, lloso maio non e vello, presten moita atención, nin tampouco pibicbón, que o maio bo Sequelo vimos cantar con lebicia vai empezar a súa actuación pra sacar pra una excursíón. (maio bo Sequelo 1975) (maio bo Sequelo1979) g7 7.a_ . ._ A
  7. 7. n M53 co comezo alo Concurso ele Matos. comeza , a epoca alas copla: ele Maio impresa: en Marin. Ani' - Áesa data os Maios saian polas ruas e as coplas 'transmi- tianse ele xei+o oral ele pais a . Çillos. Àsi ckegaron a'l'a nos copla: -Çrecaentes nos maios ele 'toda Galicia do estilo ele: QO Levan+a+e Maio Levantate Maio que +0›V'l'o alurmickes. ele enriba ele min, o Barro xa pasou non vaia se-lo conto ¡ e 'l'i non o vickes. que mexe: por min, Õ 'BURRO ' A . Çigura simbílica alo barro que aparece na primeira copla, xa atende a Idade Media é a representaciín alo Inverno, pola súa lentituale que se asocia coa "taralanza en ' | pasar" ala es+aciín e a . fai-ta ele enerxfa que provoca que a ¡ Nahareza erl'ea ÍEVÃNÍÀÍÊ MÃÍÕ / o os maios mais primitivos, os maios humanos, os q l Õ enos (acian unha represen+acion simbolica alo pas › l alas ertacions. O neno-maio caberto de arriba abaixo can "traxe vexetal" que o inmovilizaba aleitaba I no chan mentres os seus acompañantes K ' cantabah para que levawlase. Ese x _ ano-Maio evolacionoa no neno qa , X can-ta atende debaixo do maio. x

×