SlideShare uma empresa Scribd logo
______________________________________________________________________________________________________________________________________________АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом
ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7
Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3
Рачун: 145-18285-22
Телефон: +381605030402
Мејл: office@aids-support.org, Сајт: http://aids-support.org/ Мајке Јевросиме 21, Стари Град, 11000 Београд
Preporuke sačinjene na osnovu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa „Službeni
glasnik Republike Srbije” 05 broj 011-8872/2014, usvojenih od strane Vlade Republike Srbije u Beogradu, 26. avgusta 2014.
godine, sproveden je informativno savetodavni proces sa ciljem da uključi i izgradi partnerstvo organa državne uprave i
organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pripremi, donošenje i praćenje pokrenutih inicijativa Evropske komisije radi
obezbeđivanja njihove delotvorne i efikasne primene.
Zdravstvena zaštita osoba koje imaju HIV, AIDS ili koinfekciju sa hepatitisom C
Srbija spada u kategoriju zemalja sa niskom prevalencijom HIV infekcije i epidemija je stavljena pod kontrolu zahvaljujući
uloženim 40 miliona dolara podrške Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije GFATM1
, iz Ženeve sa ciljem
uspostavljanja decentralizovanih održivih servisa i prevencije HIV-a, podrške, nege i tretmana za osobe koje žive sa, pogođeni
su ili su najranjiviji na HIV/AIDS, hepatitise (HCV/HBV), tuberkulozu (TB) i polno prenosive infekcije (PPI).
Organizacije civilnog društva koje pružaju podršku osobama koje imaju HIV infekciju ili AIDS nisu uspele da obezbede održivost
minimalnog paketa usluga i zbog toga je potrebno da se kreira Model saradnje sa institucijama zdravstvenog sistema sa ciljem
razvoja održivih nacionalnih programa za HIV i ko-infekcije uključujući prevenciju, dijagnozu i univerzalni pristup lečenju uz
omogućavanje zajedničkog pribavljanja lekova2
u saradnji sa drugim zemljama iz regiona, što može biti način da se omogući
dostupnost pristupačnim i jeftinim lekovima koristeći alate razvijene tokom implementacije Evropskih programa HP 2008-2013,
EQUITY action3
i ACTION for HEALTH4
.
U proteklom periodu su definisani glavni ishodi Konsenzus konferencije koji se podudaraju sa potrebama zajednice osoba koje
imaju HIV i imaju ključne intervencije/usluge da bi se omogućio dalji uspešan i sveobuhvatan odgovor na HIV u Srbiji uz naznaku
da su NKHA i Batut u saradnji sa institucijama, agencijama i OCD, početkom 2014 godine pokrenule proces kreiranja Plana
održivosti. Definisane mere podrazumevaju:
 Dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV u terenskim uslovima;
 Program smanjenja štete među korisnicima droga;
 Terenski rad i mobilna medicinska jedinica za rad sa populacijama pod povećanim rizikom od HIV-a;
 Centri za podršku (drop-in centri) za populacije pod povećanim rizikom od HIV-a;
 Program brige i podrške za osobe koje žive sa HIV-om kroz model „Pozitivna prevencija“ koji ima za cilj da poveća
samopouzdanje, osećaj kompetentnosti i sposobnosti ljudi koji žive sa HIV-om (PLHIV) da zaštite svoje zdravlje i izbegnu
prenošenje infekcije nekom drugom uz smisleno uključivanje i učešće osoba koje imaju HIV. Praksa „Pozitivne prevencije“ u
Republici Srbiji obuhvata podršku asocijacijama i uključivanje PLHIV u kreiranje zdravstvenih i socijalnih politika, procese
odlučivanja i sprovođenje procedura koje se odnose na HIV-prevenciju, lečenje i osnaživanje u cilju omogućavanja
nesmetanog i kontinuiranog sprovođenja programa brige i podrške za osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS.
Plan održivosti je veoma važna tema za Srbiju, a naš zajednički prioritet je da pronađemo najbolji način da pokrijemo finansijski
nedostatak za HIV/AIDS programe. Koncept za održivost usko je povezan sa rastućim osećajem za društvenu odgovornost,
izgradnjom jačih mreža, kontrolom troškova i optimizacijom postojećih resursa. Imajući na umu tešku finansijsku situaciju, zbog
razarajućih poplava koje su pogodile Srbiju 2014. godine, jasno nam je da će razvoj finansijske održivosti biti izazovan zadatak,
ali će nam istovremeno omogućiti da poboljšamo zdravstveni sistem zemlje. Očekuje se da Plan za održivost bude deo revizije
nacionalne strategije. Da bismo omogućili uspešnu implementaciju ovih koncepata, uz dogovor sa Vladom Srbije i drugim
zainteresovanim stranama, predlaže se sledeće:
1. Da se dopuni uredba o zdravstvu, što bi nam omogućilo da bolje razumemo kako HIV i AIDS, tako i finansijske tokove.
2. Da se istraži mogućnost smanjenja ART troškova u pregovorima sa farmaceutskim kompanijama i dobavljačima. Bilo bi
korisno istražiti ART troškove susednih zemalja.
3. Da se organizuje detaljna i jasna evaluacija HIV/AIDS programa, koji su sprovođeni od strane nacionalnih, internacionalnih
stručnjaka i zainteresovanih strana kako bi se ustanovili prioriteti i načini za uštedu.
4. Da se napravi radni plan i obezbedi finansiranje IBBS-a. Skorašnji rezultati pokazuju povećanje HIV infekcije među MSM
populacijom u Srbiji.
1. http://portfolio.theglobalfund.org/en/Country/Index/SRB
2. Inicijativa za zajedničke nabavke, Luksemburg, maj 2014, 6.3.2 ARV za HIV/AIDS: http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/jpa_explanatory_en.pdf
3. EQUITY Action - guidance for structural funds, http://fundsforhealth.eu/
4. Action for health - Strategic regional plans, www.action-for-health.eu
______________________________________________________________________________________________________________________________________________АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом
ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7
Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3
Рачун: 145-18285-22
Телефон: +381605030402
Мејл: office@aids-support.org, Сајт: http://aids-support.org/ Мајке Јевросиме 21, Стари Град, 11000 Београд
Izazovi sa kojima se suočavaju osobe koje imaju HIV, AIDS ili koinfekciju sa hepatitisom C
Pristup kvalitetnim i pouzdanim informacijama i uslugama nije zadovoljavajući zbog nedostatka informacija, znanja i iskustva
za suočavanje sa institucijama i pružaocima usluga, kome i na koji način izložiti slučaj, kako prići profesionalcu), nedostatak
poverenja prema zajednici i profesionalcima i uverenje da će pretrpeti diskriminaciju ukoliko se budu žalili i tražili ostvarivanje
svojih Ustavom zagarantovanih prava.
Dostupnost lečenja i medikamentozne terapije je poboljšano 2014. godine stavljanjem 4 nova leka druge generacije na
pozitivnu listu (Prezistra, Isentres, Viread i Celsentri), ali omogućena samo za 6% pacijenata koji su rezistentni na postojeću
terapiju. Međutim, novi medikamenti su odavno prevaziđeni za Evropu i svet gde se koristi treća, četvrta pa čak i peta
generacija generičkih lekova koji su ujedno i najjeftiniji. Bilo je potrebno punih deset godina da bi se novi lekovi stavili na
pozitivnu listu. Proces registracije je potrebno ubrzati i omogućiti pokretanje razgovora među bivšim republikama SFRJ o
stvaranju jedinstvenog tržišta za nabavku ARV terapije, to bi spustilo cenu lekova ili uvoz generičkih lekova. UNAIDS baza
podataka5
navodi da je Srbija nakon Bosne i Hercegovine druga zemlja u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji po drastično velikoj
ceni lekova za HIV u odnosu na druge države. Sa druge strane na globalnom nivou Srbija je među prve dve zemlje koja najmanje
sredstava, svega 250 evra ulaže u lečenje pacijenata.
Testovi, reagensi i aparati za dijagnostiku i praćenje progresije HIV infekcije i imunološkog stanja su često nedostupni i
pacijenti nemaju mogućnost da rade potrebne analize koje su veoma bitne, jer pomažu infektologu u određivanju najbolje
kombinacije lekova i praćenje toka same infekcije i bolesti. Iako je Svetska zdravstvena organizacija preporučila da se analize
rade tri puta godišnje, u Srbiji se testiranja rade jednom godišnje ili nijednom. Nemogućnost da se uradi test rezistencije i
nedostatak PCR i CD4 testova ugrožava zdravlje, život pacijenata i povećava troškove lečenja. Zbog toga treba ispitati
odgovornost i utvrditi zaduženja zaposlenih zbog kojih dolazi do kašnjenja u nabavci.
Ravnopravnost i tolerancija prema osobama koje imaju HIV je neophodna zbog niskog nivoa društvene svesti o HIV-u i
osobama koje imaju HIV, što u stvarnosti stvara povećanje predrasuda. Zbog straha od stigme i diskriminacije, osobe sa HIV-om
su često izolovane iz društvenih procesa što dovodi do ekstremne socijalne ugroženosti. Radi uspešnog tretmana, rehabilitacije
i pomoći osetljivim grupama uz inkluzivno delovanje, neophodno je da organizacije civilnog društva nastave sa radom i da
razvijaju nove usluge za svoje korisnike uz pružanje kvalitetnih informacija, psihosocijalnih usluga i zaštite ljudskih prava uz
promociju pozitivne prevencije, tolerancije i zdravih stilova života.
Više od 556
Institucija, saveza, organizacija civilnog društva i neformalnih grupa iz Srbije dale podršku7
i priključile se Akcijama
Evropske komisije zajedno sa OCD, mrežama i alijansama iz Evropske Unije i Azije, Dopisom8
koji je upućen Ministrima zdravlja
EU i zamalja u okruženju, Evropskoj komisiji9
, generalnom direktoratu (DG)10
za javno zdravlje i potrošaće Evropske Unije
(SANCO11
), relevantnim činiocima i zainteresovanim stranama u EU i na globalnom nivou, kao i za:
Zajedničke akcije za HIV i smanjenje štetnih efekata12
uz Poziv Ministrima zdravlja i direktorima farmaceutskih kompanija13
(Abbvie, BMS, Gilead, Janssen, Merck/MSD) o univerzalnom pristupu lečenja i tretmana hepatitisa C;
Poziv zvaničnicima Ministarstva zdravlja14
da izraze podršku obnovi političke posvećenosti borbi protiv HIV/AIDS-a i za
nastavak implementacije Dablinske deklaracije;
Poziv: "Hepatitis C: Bolja zaštita i lečenje u 2015. za sve u Evropi15
" sa zahtevom da se prva generacija PI (Boceprevir i
Telaprevir) zamene za sigurnije i efikasnije lekove za lečenje hepatitisa C (HCV),;
Manifest o prevenciji HIV-a: Hitno nam je potreban PreP!16
za Evropske, nacionalne institucije i farmaceutske kompanije;
Apel upućen Komesaru za zdravlje i sigurnost hrane EU, da planira koordinisan odgovor na tuberkulozu17
u Evropi;
Apel svim zainteresovanim stranama u Evropi i farmaceutskim kompanijama za nastavak finansiranja DAD studije.
5 http://www.aidsactioneurope.org/system/files/9._basics_generics_-_raminta_stuikyte.pdf
6 https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=666B992080FB07B8&resid=666B992080FB07B8%2118807&app=WordPdf
7 http://www.slideshare.net/centaras/report-for-eucsfhivaids
8 https://onedrive.live.com/redir?resid=666B992080FB07B8%2118584
9 http://ec.europa.eu/about/index_en.htm
10 http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm
11 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
12 https://onedrive.live.com/redir?resid=666B992080FB07B8%218269
13 https://onedrive.live.com/redir?resid=666B992080FB07B8%2118283
14 https://onedrive.live.com/redir?resid=666B992080FB07B8%2118498
15 https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=666B992080FB07B8!19391&app=WordPdf
16 http://www.eatg.org/gallery/171805/The%20HIV%20Prevention%20Manifesto%20FINAL.pdf
17 http://www.tbcoalition.eu/wp-content/uploads/2015/03/CSO-letter-to-Commissioner-Andriukatis-26022015.pdf
______________________________________________________________________________________________________________________________________________АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом
ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7
Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3
Рачун: 145-18285-22
Телефон: +381605030402
Мејл: office@aids-support.org, Сајт: http://aids-support.org/ Мајке Јевросиме 21, Стари Град, 11000 Београд
AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om18
poseduje širok spektar veština i kompetencija za
zastupanje i rad za bolje informisanje, definisanje prioriteta i Modela saradnje sa zdravstvenim institucijama i podrške za osobe
koje imaju HIV infekciju ili AIDS sa ciljem zajedničkog kreiranja sistema održivosti i servisa podrške za period 2015-2020, sa
tendencijom daljeg usavršavanja što podrazumeva potrebu za:
 Uspostavljanje Foruma OCD za HIV/AIDS/HCV/HVB/TB/PPI (CSF) Srbije, kao kosultativno telo predstavnika najvećih
mreža i organizacija civilnog društva, sa ciljem da olakša učešće osoba koje žive sa, pogođeni su ili su najranjiviji na HIV/AIDS,
njihovih roditelja i prijatelja u procese razvoja nacionalne i evropske politike i implementaciju evropskih projekata, uz
razmenu informacija, preporuka i iskustava sa kreatorima politike, Evropskim institucijama, zainteresovanim stranama,
članovima EU foruma građanskog društva za HIV/AIDS (CSF), i članovima odbora EU HIV/AIDS Think Tank19
foruma koga čine
predstavnici država članica EU i zemalja u okruženju, uz ko-predsedavanje EU grupe za terapiju AIDS-a (EATG)20
i AAE21
EU
AIDS mreže. Forum organizacija civilnog društva za HIV/AIDS (CSF) Srbije bi imao zadatak da radi na uspostavljanje saradnje,
jačanje kapaciteta institucija i organizacija uz davanje podrške Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku,
Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitniku građana, Ministarstvu omladine i sporta i drugim zainteresovanim stranama
u sprovođenju monitoringa i evaluacije nacionalnog odgovora na HIV, tako što bi svoje aktivnosti usmerilo na sledeće:
Da se inicira donošenje odredbi koje bi doprinele da dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV (DPST)
budu dostupniji građanima koji su ranjiviji na HIV da bi se što veći broj savetovao i testirao i time saznao svoj HIV status.
Rano saznanje HIV statusa ima ogoman značaj na individualnom i kolektivnom nivou jer pomaže da osoba nastavi život
odgovorno, produktivno i ispunjeno, a u slučaju pozitivnog rezultata omogućava da na vreme započnemo terapiju koja će u
dugom periodu sprečiti nastanak AIDS-a.
Da se obezbedi dostupnost novih i generičkih lekova jer od 1998. godine, odnosno od uvođenja ARV terapije u lečenje
HIV infekcije u Srbiji se registruje dvostruko manje obolelih i trostruko manje umrlih od AIDS-a. Trenutna terapija prve
generacije daje rezultate ali uz mnogobrojne neželjene efekte i dugotrajne posledice po opšte zdravlje čoveka koji ih
konzumira svakodnevno dugi niz godina. Svetska istraživanja navode da pristup ARV terapiji poboljšava kvalitet života osoba
koje imaju HIV i smanjuje verovatnoću transmisije virusa za 96%.
Da se obezbedi sveobuhvatna resocijalizacija što uključuje medicinsku, pravnu, psihološku podršku, profesionalno
osnaživanje i učešće osoba koje imaju HIV, postavljanjem lokalnih koordinatora u pet opštinska centra (Novi Sad, Niš,
Pančevo, Beograd i Subotica), sa zadatkom da definišu standarde rada i kompetencije za odgovorno, profesionalno i
blagovremeno obavljali lobiranje i zagovaranje na lokalnom nivou uz konsultacije, obuke i pružanje usluga, korišćenjem
internet tehnologija kao koncept tokom kog se razvijaju mehanizmi delegiranja i definišu funkcije i odgovornosti koje se
odnose na razvoj, implementaciju i praćenje Nacionalnih i lokalnih strategija, akcionih planova i razvojnih programa.
Da se poveća vidljivost i uticaj osoba koje imaju HIV na donosioce odluka u Srbiji i EU, uključenjem osoba koje imaju HIV
u donošenje odluka u lokalnoj zajednici, a koji su sposobni, imaju jake informativne, metodološke i kvalifikovane resurse za
zastupanje interesa i zaštite svojih građanskih prava i sloboda, da neposredno i kontinuirano prate implementaciju aktivnosti
u saradnji sa partnerskim organizacijama i mrežama; da kroz inovativne oblike obrazovanja steknu preduzetnička znanja i
veštine koje im omogućavaju da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis, što pozitivno utiče na poboljšanje društveno-
ekonomske situacije u lokalnoj i regionalnoj zajednici.
Da se uspostavi Nacionalni dan posvećen osobama koje imaju HIV da bi se povećala vidljivost osoba koje imaju HIV.
Inicijativa je dobila podršku Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije i objavljena je u redovnom godišnjem
Izveštaju za 201322
koji je predstavljen Narodnoj Skupštini Republike Srbije. Inicijativa je u skladu sa primerom dobre prakse
u SAD i ciljevima Memoranduma o saradnji iza kojeg su stale 15 organizacija civilnog društva iz Srbije.
Podrška obnovi političke posvećenosti borbi protiv HIV/AIDS-a i razmatranje nastavka implementacije Dablinske
deklaracije23
u svim segmentima.
Implementacija Rezolucije 199724
usvojena maja 2014, od strane Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope25
: "Migranti i
izbeglice i borbi protiv AIDS-a26
", koja predviđa da programi obezbede odgovarajuć i dovoljan nivo usluge za migrante sa
HIV-om posebno u tačkama: 9.1. u pogledu zakonskih mera: 9.2. pristupa testiranju, lečenju i preventivne mere: 9.3. u vezi
sa merama politike.
18 http://aids-support.org/o-nama/
19 http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/hiv_aids/think_tank/index_en.htm
20 http://www.eatg.org/
21 http://www.aidsactioneurope.org/
22 http://www.ravnopravnost.gov.rs/images/files/Poverenik%20za%20zastitu%20ravnopravnosti%20-%20Izvestaj%202013.pdf
23 https://onedrive.live.com/redir?resid=666B992080FB07B8%2118498
24 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefATDetails_E.asp?FileID=20929
25 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20929&lang=en
26 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=20929&Language=EN
______________________________________________________________________________________________________________________________________________АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом
ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7
Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3
Рачун: 145-18285-22
Телефон: +381605030402
Мејл: office@aids-support.org, Сајт: http://aids-support.org/ Мајке Јевросиме 21, Стари Град, 11000 Београд
Preporuke za trenutno i konkretno ublažavanje postojećeg stanja:
1. Omogućiti dostupnost nova 4 leka druge generacije za sve pacijente uz nastavak zagovaranja za dostupnost (2,3 i 4)
generacije lekova za sve pacijente ili uvoz generičkih lekova, uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku situaciju u kojoj se Srbija
nalazi, nastaviti sa praćenjem EU trendova i raditi na harmonizaciji domaćih, sa standardima EU u oblasti zdravlja.
2. Omogućiti osnovne laboratorijske biohemijske analize krvi u klinikama koje su u vezi sa praćenjem opšteg zdravstvenog
stanja svakog pacijenta u Srbiji i podizanje ARV terapije i analizu PCR, CD4 i testa rezistencije uz recept u privatnim i
državnim apotekama i laboratorijama u gradovima gde već postoje klinički centri.
3. Omogućiti distribuciju metadonske terapije za osobe koje imaju HIV ili koinfekciju sa hepatitisom C, jednako na čitavoj
teritoriji Srbije uz mogućnost da se Metadon, Buprenorfin i HAART mogu uz recept podizati u državnoj i privatnoj apoteci.
Na ovaj način se lečenje olakšava i rešava se problem manjka kadra zdravstvenog osoblja pri metadonskim centrima.
4. Omogućiti prijem bez uputa i saglasnosti lekarske komisije za pacijente koje se nalaze van Kliničkih centara (Beograd,
Novi Sad, Niš i Kragujevac). Osiguranici iz unutrašnjosti su obavezni da svakog meseca prolaze kroz proces vađenja uputa od
lekara opšte prakse i lekarske komisije koja odobrava uput za Infektivnu kliniku. Otežavajuća okolnost za svakog pacijenta u
unutrašnjosti je stigma i strah od diskriminacije usled saznanja okoline za HIV status, u malim sredinama dovodi do
odustajanja od daljeg lečenja što otežava adekvatno praćenje i kontrolu infekcije.
5. Raditi na promeni zakonske regulative da bi se omogućilo infektologu prepisivanje pratećih lekova koji služe za lečenje
oportunističkih infekcija ili za ublažavanje tegoba, simptoma i neželjenih efekata u skladu sa potrebama pacijenta.
6. Raditi na uspostavljanje međusektorske saradnje da bi se započeo konsultatlivni proces i dijalog koji bi omogućio
dostupnost lekova i redovnost lečenja osoba koje se nalaze u pritvorskim jedinicama i kazneno popravnim zavodima na
izdržavanju zatvorskih sankcija na teret zdravstvenog sistema Ministarstva zdravlja. Trenutno finansiranje lekova je na teret
Pravosudnog sistema (Ministarstva pravde) i često dolazi do nestašice usled izostanka blagovremenih nabavki.
Proces prikupljanja informacija i preporuka sproveden na osnovu preuzetih mandata27
i članstvom u Nacionalni savet za
praćenje sprovođenja projekata iz oblasti HIV/AIDS, TB, malarije (CCM)28
, Nacionalni konvent (NKEU)29
za praćenje toka
pregovora o pristupanju sa EU u okviru Radne grupe za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja30
, Upravni odbor Unije organizacija
Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om (USOP)31
, Evropski forum civilnog društva za HIV/AIDS (CSF)32
pri Evropskoj komisiji Generalnog direktorata33
za zdravlje i potrošaće EU (SANCO)34
EU AIDS mreži (AAE)35
, Evroazijskoj mreži
za smanjenje štetnih efekata (EHRN)36
, EU mreži za korelaciju, socijalnu inkluziju i zdravlje37
, EU mreži za smanjenje štetnih
efekata EuroHRN38
, EU C:E:T:39
platformi zapadnog Balkana za mobilnost mladih40
, EU mreži za inkluziju i digitalno osnaživanje
(Unite IT e-inclusion Network)41
, Upravni odbor Saveza udruženja pacijenata Srbije (SUPS)42
, Krovnoj organizaciji mladih Srbije
(KOMS)43
, Sektorskim organizacijama civilnog društva za oblasti: građansko društvo44
, mediji i kultura, vladavina prava45
,
pravda, unutrašnji poslovi, zaštita ljudskih i manjinskih prava (SEKO)46
, Federaciji nevladinih organizacija Srbije (FENS)47
i
Regionalnoj mreži za prevenciju torture (RNNPM)48
.
27
http://ccm.gov.rs/download/doc/documents/srp/VodicZaIzborPLWD.pdf
28
http://ccm.gov.rs/index.php?cont=4
29
http://eukonvent.org/o-nacionalnom-konventu/
30
http://eukonvent.org/radna-grupa-2/
31
http://www.unijaplhiv.rs/
32
http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/hiv_aids/civil_society_forum/index_en.htm
33
http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/hiv_aids/civil_society_forum/index_en.htm
34
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
35
http://www.aidsactioneurope.org/members/center-empowerment-young-people-who-are-living-hiv-and-aids
36
http://www.harm-reduction.org/
37
http://correlation-net.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=55
38
http://www.eurohrn.eu/
39
http://cetplatform.org/
40
http://eu-wb.com/about/
41
http://www.unite-it.eu/profile/DjuricaStankov
42
https://www.facebook.com/pages/Savez-udru%C5%BEenja-pacijenata-Srbije/455985691155954
43
http://www.koms.rs/clanstvo/organizacije-clanice/
44
http://www.cdspredlaze.org.rs/default.asp?Category=3&Static=mreza
45
http://www.cdspredlaze.org.rs/default.asp?Category=1&static=mreza
46
http://www.cdspredlaze.org.rs/
47
http://www.gradjanske.org/page/fens/sr.html
48
http://ombudsman.npm.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=304%3A2013-03-27-12-40-50&catid=87%3A2011-10-24-12-47-07&Itemid=75&lang=sr
______________________________________________________________________________________________________________________________________________АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом
ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7
Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3
Рачун: 145-18285-22
Телефон: +381605030402
Мејл: office@aids-support.org, Сајт: http://aids-support.org/ Мајке Јевросиме 21, Стари Град, 11000 Београд
Predpostavka za uspeh je da se kreira, dostavi i usvoji nova Strategija za HIV infekciju i AIDS; prateći Akcioni plan, Nacionalni
M&E Plan za HIV i Model saradnje udruženja osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS sa zdravstvenim institucijama, uz
sprovođenje programa podrške za osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS u sistemu zdravstvene, socijalne i pravne zaštite koji
podrazumeva konkretne ishode:
1. Institucionalizacija udruženja osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS, u Srbiji doprinosi smanjenju broja novih slučajeva
infekcija, poboljšava kvalitet života i umanjuje stigmu i diskriminaciju prema osobama koje imaju HIV infekciju ili AIDS
1.1. Model prijateljske saradnje udruženja osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS sa zdravstvenim institucijama
1.2. Smernice za pružanje socijalnih usluga u udruženjima osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS,
1.3. Procedure za uspostavljanje 5 koordinatora, osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS u lokalnoj samoupravi
1.4. Sistem kvaliteta u udruženjima osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS
1.5. Standardi usluga za osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS u nacionalnom odgovoru na HIV
1.6. Forum OCD za HIV/AIDS u Republici Srbiji kao spona sa Evropskom Unijom i svetom;
1.7. Procedure formiranja multidisciplinarnog tela za praćenje programa namenjenih osobama koje imaju HIV ili AIDS
1.8. Plan za monitoring i evaluaciju programa podrške za osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS
1.9. Procedure izveštavanja, revizije i publikovanja rezultata programa namenjenim osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS.
Zasnovanost:
 Izveštaj Evropske Komisije 201349
za Srbiju i Poziv EK50
za EU program zdravlja (2014-2020)51
uz Program rada za 2014, sa još
dva paralelna programa EU: Zdravlje za rast (Health for Growth)52
i HORIZON 202053
u sklopu programa finansiranja podrške
zemljama EU u kojima se sprovodi program i kandidatima za prijem u EU, su instrumenti EK za sprovođenje Zdravstvene
strategije EU "Zajedno za zdravlje54
" koja podržava ukupnu strategiju Evropa 202055
(A strategy for smart, sustainable and
inclusive growth EUROPE 2020)56
.
 Produženi Akcioni plan EU57
i zemalja u okruženju za HIV/AIDS definisan ciljevima komunikacije u Saopštenju EK58
;
 Agenda za zastupanje osoba koje žive sa HIV-om, 2013-201559
, je revolucionarni dokument osmišljen da ojača i unapredi
postojeće inicijative javnog zagovaranja, pokrenuta u decembru 2012 od strane Globalne mreže ljudi koji žive sa HIV-om60
i
drugih organizacija, uz Poziv na akciju osoba koje žive sa HIV-om61
, i definisane rezultate i aktivnosti u Operativnom
Programu “Pozitivno zdravlje, dostojanstvo i prevencija62
”.
 Poziv za globalni proces dijaloga63
i smernice za angažovanje64
upućen 12.06.2014. predstavnicima institucija, civilnog
društva, ključnim predstavnicima populacija i ključnim članovima u CCM, od strane Globalnog fonda za borbu protiv side
tuberkuloze i malarije (GFATM) sa ciljem da se izvrši potražnja na osnovu mapiranih neizmirenih potreba ljudi koji žive sa
HIV-om u odnosu na prevenciju, lečenje, negu i podršku; Ljudska prava; mobilizaciju zajednice i participaciju ranjivih
populacija, jačanje njihovih kapaciteta i građenje aktivizma.
 Strategija za HIV infekciju i AIDS (2011-2015)65
; Nacionalni M&E Plan66
za HIV (2011-2015), GAP analiza67
odgovora na HIV
2012; Politika za participaciju mladih68
, Platforma o saradnji OCD69
u okviru NPM70
; strategija: protiv diskriminacije71
; za
smanjenje siromaštva72
; razvoja zdravlja mladih73
; za mlade74
; javnog zdravlja75
;
49
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/sr_rapport_2013.pdf
50
http://ec.europa.eu/chafea/news/news327.html
51
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2014_en.pdf
52
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_en.pdf
53
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
54
http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf
55
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
56
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
57
http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/docs/ec_hiv_actionplan_2014_en.pdf
58
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52009DC0569
59
http://www.gnpplus.net/assets/Eng-GAA-WebReady.pdf
60
http://www.gnpplus.net/
61
http://www.hivadvocacynow.org/wp-content/uploads/2012/12/ENG-A-Call-to-Action-to-People-Living-with-HIV1.pdf
62
http://www.gnpplus.net/assets/positive_health_dignity_and_prevention_operational_guidelines_-_unaids_gnp_2013.pdf
63
http://www.gnpplus.net/call-full-expression-demand
64
http://www.gnpplus.net/assets/Engage-Brochure.pdf
65
http://www.hivpodrska.org.rs/uploads/docs/HivStrategija2012.pdf
66
http://www.batut.org.rs/download/publikacije/Plan za monitoring.pdf
67
http://ccm.gov.rs/download/doc/documents/srp/GapAnaliza2012.pdf
68
http://www.koms.rs/images/dokumenta/pppparticipacija.pdf
69
http://www.ian.org.rs/dogadjaji/platformaosaradnji.htm
70
http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/NPM/SEE_NETWORK/Zajedno_protiv_turture__bilten_.pdf
71
http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=114
72 http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/211704/strategija-za-smanjenje-siromastva-u-srbiji_cyr.pdf
73 Службени гласник РС бр.104/06
74 Службени гласник РС бр. 55/08
75 Службени гласник РС бр.20/09
______________________________________________________________________________________________________________________________________________АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом
ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7
Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3
Рачун: 145-18285-22
Телефон: +381605030402
Мејл: office@aids-support.org, Сајт: http://aids-support.org/ Мајке Јевросиме 21, Стари Град, 11000 Београд
 Strategija: razvoja zaštite mentalnog zdravlja76
; za palijativno zbrinjavanje77
; za borbu protiv droga 2009. do 201378
; za
obezbeđenje adekvatnih količina bezbedne krvi79
; za poboljšanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti žena80
; za bolji
kvalitet zdravstvene zaštite pacijenata i Zakoni o javnom zdravlju81
; Krivični zakonik82
; o palijativnom zbrinjavanju 2013, o
ravnopravnosti polova83
; o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom84
; o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti85
; o
zdravstvenoj zaštiti86
; o zdravstvenom osiguranju87
; o zaštiti podataka o ličnosti88
...
Dodatna dokumenta:
Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a Health for Growth Programme, the third
multi­annual programme of EU action in the field of health for the period 2014­2020.
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_en.pdf
Regulation (EU) No 282/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the establishment of a third
Programme for the Union's action in the field of health (2014­2020) and repealing Decision No 1350/2007/EC (with EEA
relevance) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0282&from=EN
Commission Staff working document ­ Action Plan on HIV/AIDS in the EU and neighbouring countries: 2014­2016
http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/docs/ec_hiv_actionplan_2014_en.pdf
Commission implementing Decision of 26.5.2014 concerning the work programme for 2014 in the framework of the third
Programme of the Union's action in the field of health (2014­2020) and the EU financial contribution to the WHO Framework
Convention on Tobacco Control, serving as a financing decision.
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2014_en.pdf
Public Health Programme - Work Programme for 2014
Annexes I to VI: http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/wp2014_annex_en.pdf
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions. Combating HIV/AIDS in the European Union and neighbouring countries, 2009 -2013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0569&from=EN
White Paper: Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013
http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf
76 Службени гласник РС бр. 8/07
77 Службени гласник РС бр.17/09
78 Службени гласник РС бр.22/09
79 Службени гласник РС бр.20/09
80 Службени гласник РС бр.15/09
81 Службени гласник РС бр.15/09
82 Службени гласник РС бр.85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09
83 Службени гласник РС бр.104/09
84 Службени гласник РС бр.33/06
85 Службени гласник РС бр.125/04
86 Службени гласник РС бр.107/05, 72/09 - др. закон, 88/10 и 99/10
87 Службени гласник РС бр.107/05, 109/05 и 106/06
88 Службени гласник РС бр.97/08 i 104/09 - др. закон

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbiji

Program 3P
Program 3PProgram 3P
Program 3P
AS Centar
 
EU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week SrbijaEU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week Srbija
AS Centar
 
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHAForum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
AS Centar
 
Presek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
Presek stanja - Pacijenti 2020 u SrbijiPresek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
Presek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
AS Centar
 
marijana pešić - voluntary testing
marijana pešić - voluntary testingmarijana pešić - voluntary testing
marijana pešić - voluntary testing
Partnerships in Health
 
Razvojni plan as centar
Razvojni plan  as centarRazvojni plan  as centar
Razvojni plan as centar
AS Centar
 
Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji ...
Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji  ...Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji  ...
Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji ...
PinHealth
 
EY indeks-promena-navika-potrošača
EY indeks-promena-navika-potrošačaEY indeks-promena-navika-potrošača
EY indeks-promena-navika-potrošača
Mila Dimitrijević
 
Donacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji maja stosic
Donacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji  maja stosicDonacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji  maja stosic
Donacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji maja stosic
PinHealth
 
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisaPriručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
AS Centar
 
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar
 
dubravka malohodzic - zena plus
dubravka malohodzic - zena plusdubravka malohodzic - zena plus
dubravka malohodzic - zena plus
Partnerships in Health
 
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Catalyst Balkans
 
sandra mancic - podrska plhiv
sandra mancic - podrska plhivsandra mancic - podrska plhiv
sandra mancic - podrska plhiv
Partnerships in Health
 
Prezentacija TOC
Prezentacija TOCPrezentacija TOC
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalaziSrbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Catalyst Balkans
 
Eu program za_zdravlje_2014-2020_full
Eu program za_zdravlje_2014-2020_fullEu program za_zdravlje_2014-2020_full
Eu program za_zdravlje_2014-2020_full
AS Centar
 
Izmena clana 250_zkp
Izmena clana 250_zkpIzmena clana 250_zkp
Izmena clana 250_zkp
AS Centar
 
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
PinHealth
 

Semelhante a Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbiji (20)

Program 3P
Program 3PProgram 3P
Program 3P
 
EU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week SrbijaEU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week Srbija
 
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHAForum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
 
Presek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
Presek stanja - Pacijenti 2020 u SrbijiPresek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
Presek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
 
marijana pešić - voluntary testing
marijana pešić - voluntary testingmarijana pešić - voluntary testing
marijana pešić - voluntary testing
 
Razvojni plan as centar
Razvojni plan  as centarRazvojni plan  as centar
Razvojni plan as centar
 
Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji ...
Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji  ...Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji  ...
Oblasti djelovanja u pravcu poboljšanja odgovora na hiv u republici srbiji ...
 
EY indeks-promena-navika-potrošača
EY indeks-promena-navika-potrošačaEY indeks-promena-navika-potrošača
EY indeks-promena-navika-potrošača
 
Donacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji maja stosic
Donacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji  maja stosicDonacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji  maja stosic
Donacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji maja stosic
 
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisaPriručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
 
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
 
dubravka malohodzic - zena plus
dubravka malohodzic - zena plusdubravka malohodzic - zena plus
dubravka malohodzic - zena plus
 
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
 
Association Portfolio
Association PortfolioAssociation Portfolio
Association Portfolio
 
sandra mancic - podrska plhiv
sandra mancic - podrska plhivsandra mancic - podrska plhiv
sandra mancic - podrska plhiv
 
Prezentacija TOC
Prezentacija TOCPrezentacija TOC
Prezentacija TOC
 
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalaziSrbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
 
Eu program za_zdravlje_2014-2020_full
Eu program za_zdravlje_2014-2020_fullEu program za_zdravlje_2014-2020_full
Eu program za_zdravlje_2014-2020_full
 
Izmena clana 250_zkp
Izmena clana 250_zkpIzmena clana 250_zkp
Izmena clana 250_zkp
 
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
Mreža zemalja sa niskom prevalencijom hiv a u centralnoj i jugoistočnoj evrop...
 

Mais de AS Centar

Testirajse rs
Testirajse rsTestirajse rs
Testirajse rs
AS Centar
 
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
AS Centar
 
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhoviNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
AS Centar
 
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je herojNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
AS Centar
 
Pres kliping projekta ko je heroj
Pres kliping projekta ko je herojPres kliping projekta ko je heroj
Pres kliping projekta ko je heroj
AS Centar
 
Uhc measure what matters
Uhc  measure what mattersUhc  measure what matters
Uhc measure what matters
AS Centar
 
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
AS Centar
 
Support of ministry of health Serbia to AS Center
Support of ministry of health Serbia to AS CenterSupport of ministry of health Serbia to AS Center
Support of ministry of health Serbia to AS Center
AS Centar
 
Contribution e forum gfatm 2015 from serbia
Contribution e forum gfatm 2015 from serbiaContribution e forum gfatm 2015 from serbia
Contribution e forum gfatm 2015 from serbia
AS Centar
 
Ko je heroj
Ko je herojKo je heroj
Ko je heroj
AS Centar
 
Kako da se zastitim od hiv a
Kako da se zastitim od hiv aKako da se zastitim od hiv a
Kako da se zastitim od hiv a
AS Centar
 
Podrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu BancicPodrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu Bancic
AS Centar
 
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
AS Centar
 
Chapter 28 eu report 2015
Chapter 28 eu report 2015Chapter 28 eu report 2015
Chapter 28 eu report 2015
AS Centar
 
Serbia alternative report uncat
Serbia alternative report uncatSerbia alternative report uncat
Serbia alternative report uncat
AS Centar
 
Program strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS CentarProgram strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS Centar
AS Centar
 
Sve o HIV infekciji i AIDS-u
Sve o HIV infekciji i AIDS-uSve o HIV infekciji i AIDS-u
Sve o HIV infekciji i AIDS-u
AS Centar
 
Registar transparentnosti as centar
Registar transparentnosti as centarRegistar transparentnosti as centar
Registar transparentnosti as centar
AS Centar
 
Prevention, Control and Support for the PLHIV in Serbia
Prevention, Control and Support for the PLHIV in SerbiaPrevention, Control and Support for the PLHIV in Serbia
Prevention, Control and Support for the PLHIV in Serbia
AS Centar
 

Mais de AS Centar (19)

Testirajse rs
Testirajse rsTestirajse rs
Testirajse rs
 
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
 
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhoviNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
 
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je herojNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
 
Pres kliping projekta ko je heroj
Pres kliping projekta ko je herojPres kliping projekta ko je heroj
Pres kliping projekta ko je heroj
 
Uhc measure what matters
Uhc  measure what mattersUhc  measure what matters
Uhc measure what matters
 
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
 
Support of ministry of health Serbia to AS Center
Support of ministry of health Serbia to AS CenterSupport of ministry of health Serbia to AS Center
Support of ministry of health Serbia to AS Center
 
Contribution e forum gfatm 2015 from serbia
Contribution e forum gfatm 2015 from serbiaContribution e forum gfatm 2015 from serbia
Contribution e forum gfatm 2015 from serbia
 
Ko je heroj
Ko je herojKo je heroj
Ko je heroj
 
Kako da se zastitim od hiv a
Kako da se zastitim od hiv aKako da se zastitim od hiv a
Kako da se zastitim od hiv a
 
Podrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu BancicPodrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu Bancic
 
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
 
Chapter 28 eu report 2015
Chapter 28 eu report 2015Chapter 28 eu report 2015
Chapter 28 eu report 2015
 
Serbia alternative report uncat
Serbia alternative report uncatSerbia alternative report uncat
Serbia alternative report uncat
 
Program strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS CentarProgram strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS Centar
 
Sve o HIV infekciji i AIDS-u
Sve o HIV infekciji i AIDS-uSve o HIV infekciji i AIDS-u
Sve o HIV infekciji i AIDS-u
 
Registar transparentnosti as centar
Registar transparentnosti as centarRegistar transparentnosti as centar
Registar transparentnosti as centar
 
Prevention, Control and Support for the PLHIV in Serbia
Prevention, Control and Support for the PLHIV in SerbiaPrevention, Control and Support for the PLHIV in Serbia
Prevention, Control and Support for the PLHIV in Serbia
 

Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbiji

 • 1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7 Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3 Рачун: 145-18285-22 Телефон: +381605030402 Мејл: office@aids-support.org, Сајт: http://aids-support.org/ Мајке Јевросиме 21, Стари Град, 11000 Београд Preporuke sačinjene na osnovu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa „Službeni glasnik Republike Srbije” 05 broj 011-8872/2014, usvojenih od strane Vlade Republike Srbije u Beogradu, 26. avgusta 2014. godine, sproveden je informativno savetodavni proces sa ciljem da uključi i izgradi partnerstvo organa državne uprave i organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pripremi, donošenje i praćenje pokrenutih inicijativa Evropske komisije radi obezbeđivanja njihove delotvorne i efikasne primene. Zdravstvena zaštita osoba koje imaju HIV, AIDS ili koinfekciju sa hepatitisom C Srbija spada u kategoriju zemalja sa niskom prevalencijom HIV infekcije i epidemija je stavljena pod kontrolu zahvaljujući uloženim 40 miliona dolara podrške Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije GFATM1 , iz Ženeve sa ciljem uspostavljanja decentralizovanih održivih servisa i prevencije HIV-a, podrške, nege i tretmana za osobe koje žive sa, pogođeni su ili su najranjiviji na HIV/AIDS, hepatitise (HCV/HBV), tuberkulozu (TB) i polno prenosive infekcije (PPI). Organizacije civilnog društva koje pružaju podršku osobama koje imaju HIV infekciju ili AIDS nisu uspele da obezbede održivost minimalnog paketa usluga i zbog toga je potrebno da se kreira Model saradnje sa institucijama zdravstvenog sistema sa ciljem razvoja održivih nacionalnih programa za HIV i ko-infekcije uključujući prevenciju, dijagnozu i univerzalni pristup lečenju uz omogućavanje zajedničkog pribavljanja lekova2 u saradnji sa drugim zemljama iz regiona, što može biti način da se omogući dostupnost pristupačnim i jeftinim lekovima koristeći alate razvijene tokom implementacije Evropskih programa HP 2008-2013, EQUITY action3 i ACTION for HEALTH4 . U proteklom periodu su definisani glavni ishodi Konsenzus konferencije koji se podudaraju sa potrebama zajednice osoba koje imaju HIV i imaju ključne intervencije/usluge da bi se omogućio dalji uspešan i sveobuhvatan odgovor na HIV u Srbiji uz naznaku da su NKHA i Batut u saradnji sa institucijama, agencijama i OCD, početkom 2014 godine pokrenule proces kreiranja Plana održivosti. Definisane mere podrazumevaju:  Dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV u terenskim uslovima;  Program smanjenja štete među korisnicima droga;  Terenski rad i mobilna medicinska jedinica za rad sa populacijama pod povećanim rizikom od HIV-a;  Centri za podršku (drop-in centri) za populacije pod povećanim rizikom od HIV-a;  Program brige i podrške za osobe koje žive sa HIV-om kroz model „Pozitivna prevencija“ koji ima za cilj da poveća samopouzdanje, osećaj kompetentnosti i sposobnosti ljudi koji žive sa HIV-om (PLHIV) da zaštite svoje zdravlje i izbegnu prenošenje infekcije nekom drugom uz smisleno uključivanje i učešće osoba koje imaju HIV. Praksa „Pozitivne prevencije“ u Republici Srbiji obuhvata podršku asocijacijama i uključivanje PLHIV u kreiranje zdravstvenih i socijalnih politika, procese odlučivanja i sprovođenje procedura koje se odnose na HIV-prevenciju, lečenje i osnaživanje u cilju omogućavanja nesmetanog i kontinuiranog sprovođenja programa brige i podrške za osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS. Plan održivosti je veoma važna tema za Srbiju, a naš zajednički prioritet je da pronađemo najbolji način da pokrijemo finansijski nedostatak za HIV/AIDS programe. Koncept za održivost usko je povezan sa rastućim osećajem za društvenu odgovornost, izgradnjom jačih mreža, kontrolom troškova i optimizacijom postojećih resursa. Imajući na umu tešku finansijsku situaciju, zbog razarajućih poplava koje su pogodile Srbiju 2014. godine, jasno nam je da će razvoj finansijske održivosti biti izazovan zadatak, ali će nam istovremeno omogućiti da poboljšamo zdravstveni sistem zemlje. Očekuje se da Plan za održivost bude deo revizije nacionalne strategije. Da bismo omogućili uspešnu implementaciju ovih koncepata, uz dogovor sa Vladom Srbije i drugim zainteresovanim stranama, predlaže se sledeće: 1. Da se dopuni uredba o zdravstvu, što bi nam omogućilo da bolje razumemo kako HIV i AIDS, tako i finansijske tokove. 2. Da se istraži mogućnost smanjenja ART troškova u pregovorima sa farmaceutskim kompanijama i dobavljačima. Bilo bi korisno istražiti ART troškove susednih zemalja. 3. Da se organizuje detaljna i jasna evaluacija HIV/AIDS programa, koji su sprovođeni od strane nacionalnih, internacionalnih stručnjaka i zainteresovanih strana kako bi se ustanovili prioriteti i načini za uštedu. 4. Da se napravi radni plan i obezbedi finansiranje IBBS-a. Skorašnji rezultati pokazuju povećanje HIV infekcije među MSM populacijom u Srbiji. 1. http://portfolio.theglobalfund.org/en/Country/Index/SRB 2. Inicijativa za zajedničke nabavke, Luksemburg, maj 2014, 6.3.2 ARV za HIV/AIDS: http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/jpa_explanatory_en.pdf 3. EQUITY Action - guidance for structural funds, http://fundsforhealth.eu/ 4. Action for health - Strategic regional plans, www.action-for-health.eu
 • 2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7 Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3 Рачун: 145-18285-22 Телефон: +381605030402 Мејл: office@aids-support.org, Сајт: http://aids-support.org/ Мајке Јевросиме 21, Стари Град, 11000 Београд Izazovi sa kojima se suočavaju osobe koje imaju HIV, AIDS ili koinfekciju sa hepatitisom C Pristup kvalitetnim i pouzdanim informacijama i uslugama nije zadovoljavajući zbog nedostatka informacija, znanja i iskustva za suočavanje sa institucijama i pružaocima usluga, kome i na koji način izložiti slučaj, kako prići profesionalcu), nedostatak poverenja prema zajednici i profesionalcima i uverenje da će pretrpeti diskriminaciju ukoliko se budu žalili i tražili ostvarivanje svojih Ustavom zagarantovanih prava. Dostupnost lečenja i medikamentozne terapije je poboljšano 2014. godine stavljanjem 4 nova leka druge generacije na pozitivnu listu (Prezistra, Isentres, Viread i Celsentri), ali omogućena samo za 6% pacijenata koji su rezistentni na postojeću terapiju. Međutim, novi medikamenti su odavno prevaziđeni za Evropu i svet gde se koristi treća, četvrta pa čak i peta generacija generičkih lekova koji su ujedno i najjeftiniji. Bilo je potrebno punih deset godina da bi se novi lekovi stavili na pozitivnu listu. Proces registracije je potrebno ubrzati i omogućiti pokretanje razgovora među bivšim republikama SFRJ o stvaranju jedinstvenog tržišta za nabavku ARV terapije, to bi spustilo cenu lekova ili uvoz generičkih lekova. UNAIDS baza podataka5 navodi da je Srbija nakon Bosne i Hercegovine druga zemlja u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji po drastično velikoj ceni lekova za HIV u odnosu na druge države. Sa druge strane na globalnom nivou Srbija je među prve dve zemlje koja najmanje sredstava, svega 250 evra ulaže u lečenje pacijenata. Testovi, reagensi i aparati za dijagnostiku i praćenje progresije HIV infekcije i imunološkog stanja su često nedostupni i pacijenti nemaju mogućnost da rade potrebne analize koje su veoma bitne, jer pomažu infektologu u određivanju najbolje kombinacije lekova i praćenje toka same infekcije i bolesti. Iako je Svetska zdravstvena organizacija preporučila da se analize rade tri puta godišnje, u Srbiji se testiranja rade jednom godišnje ili nijednom. Nemogućnost da se uradi test rezistencije i nedostatak PCR i CD4 testova ugrožava zdravlje, život pacijenata i povećava troškove lečenja. Zbog toga treba ispitati odgovornost i utvrditi zaduženja zaposlenih zbog kojih dolazi do kašnjenja u nabavci. Ravnopravnost i tolerancija prema osobama koje imaju HIV je neophodna zbog niskog nivoa društvene svesti o HIV-u i osobama koje imaju HIV, što u stvarnosti stvara povećanje predrasuda. Zbog straha od stigme i diskriminacije, osobe sa HIV-om su često izolovane iz društvenih procesa što dovodi do ekstremne socijalne ugroženosti. Radi uspešnog tretmana, rehabilitacije i pomoći osetljivim grupama uz inkluzivno delovanje, neophodno je da organizacije civilnog društva nastave sa radom i da razvijaju nove usluge za svoje korisnike uz pružanje kvalitetnih informacija, psihosocijalnih usluga i zaštite ljudskih prava uz promociju pozitivne prevencije, tolerancije i zdravih stilova života. Više od 556 Institucija, saveza, organizacija civilnog društva i neformalnih grupa iz Srbije dale podršku7 i priključile se Akcijama Evropske komisije zajedno sa OCD, mrežama i alijansama iz Evropske Unije i Azije, Dopisom8 koji je upućen Ministrima zdravlja EU i zamalja u okruženju, Evropskoj komisiji9 , generalnom direktoratu (DG)10 za javno zdravlje i potrošaće Evropske Unije (SANCO11 ), relevantnim činiocima i zainteresovanim stranama u EU i na globalnom nivou, kao i za: Zajedničke akcije za HIV i smanjenje štetnih efekata12 uz Poziv Ministrima zdravlja i direktorima farmaceutskih kompanija13 (Abbvie, BMS, Gilead, Janssen, Merck/MSD) o univerzalnom pristupu lečenja i tretmana hepatitisa C; Poziv zvaničnicima Ministarstva zdravlja14 da izraze podršku obnovi političke posvećenosti borbi protiv HIV/AIDS-a i za nastavak implementacije Dablinske deklaracije; Poziv: "Hepatitis C: Bolja zaštita i lečenje u 2015. za sve u Evropi15 " sa zahtevom da se prva generacija PI (Boceprevir i Telaprevir) zamene za sigurnije i efikasnije lekove za lečenje hepatitisa C (HCV),; Manifest o prevenciji HIV-a: Hitno nam je potreban PreP!16 za Evropske, nacionalne institucije i farmaceutske kompanije; Apel upućen Komesaru za zdravlje i sigurnost hrane EU, da planira koordinisan odgovor na tuberkulozu17 u Evropi; Apel svim zainteresovanim stranama u Evropi i farmaceutskim kompanijama za nastavak finansiranja DAD studije. 5 http://www.aidsactioneurope.org/system/files/9._basics_generics_-_raminta_stuikyte.pdf 6 https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=666B992080FB07B8&resid=666B992080FB07B8%2118807&app=WordPdf 7 http://www.slideshare.net/centaras/report-for-eucsfhivaids 8 https://onedrive.live.com/redir?resid=666B992080FB07B8%2118584 9 http://ec.europa.eu/about/index_en.htm 10 http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm 11 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm 12 https://onedrive.live.com/redir?resid=666B992080FB07B8%218269 13 https://onedrive.live.com/redir?resid=666B992080FB07B8%2118283 14 https://onedrive.live.com/redir?resid=666B992080FB07B8%2118498 15 https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=666B992080FB07B8!19391&app=WordPdf 16 http://www.eatg.org/gallery/171805/The%20HIV%20Prevention%20Manifesto%20FINAL.pdf 17 http://www.tbcoalition.eu/wp-content/uploads/2015/03/CSO-letter-to-Commissioner-Andriukatis-26022015.pdf
 • 3. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7 Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3 Рачун: 145-18285-22 Телефон: +381605030402 Мејл: office@aids-support.org, Сајт: http://aids-support.org/ Мајке Јевросиме 21, Стари Град, 11000 Београд AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om18 poseduje širok spektar veština i kompetencija za zastupanje i rad za bolje informisanje, definisanje prioriteta i Modela saradnje sa zdravstvenim institucijama i podrške za osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS sa ciljem zajedničkog kreiranja sistema održivosti i servisa podrške za period 2015-2020, sa tendencijom daljeg usavršavanja što podrazumeva potrebu za:  Uspostavljanje Foruma OCD za HIV/AIDS/HCV/HVB/TB/PPI (CSF) Srbije, kao kosultativno telo predstavnika najvećih mreža i organizacija civilnog društva, sa ciljem da olakša učešće osoba koje žive sa, pogođeni su ili su najranjiviji na HIV/AIDS, njihovih roditelja i prijatelja u procese razvoja nacionalne i evropske politike i implementaciju evropskih projekata, uz razmenu informacija, preporuka i iskustava sa kreatorima politike, Evropskim institucijama, zainteresovanim stranama, članovima EU foruma građanskog društva za HIV/AIDS (CSF), i članovima odbora EU HIV/AIDS Think Tank19 foruma koga čine predstavnici država članica EU i zemalja u okruženju, uz ko-predsedavanje EU grupe za terapiju AIDS-a (EATG)20 i AAE21 EU AIDS mreže. Forum organizacija civilnog društva za HIV/AIDS (CSF) Srbije bi imao zadatak da radi na uspostavljanje saradnje, jačanje kapaciteta institucija i organizacija uz davanje podrške Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitniku građana, Ministarstvu omladine i sporta i drugim zainteresovanim stranama u sprovođenju monitoringa i evaluacije nacionalnog odgovora na HIV, tako što bi svoje aktivnosti usmerilo na sledeće: Da se inicira donošenje odredbi koje bi doprinele da dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV (DPST) budu dostupniji građanima koji su ranjiviji na HIV da bi se što veći broj savetovao i testirao i time saznao svoj HIV status. Rano saznanje HIV statusa ima ogoman značaj na individualnom i kolektivnom nivou jer pomaže da osoba nastavi život odgovorno, produktivno i ispunjeno, a u slučaju pozitivnog rezultata omogućava da na vreme započnemo terapiju koja će u dugom periodu sprečiti nastanak AIDS-a. Da se obezbedi dostupnost novih i generičkih lekova jer od 1998. godine, odnosno od uvođenja ARV terapije u lečenje HIV infekcije u Srbiji se registruje dvostruko manje obolelih i trostruko manje umrlih od AIDS-a. Trenutna terapija prve generacije daje rezultate ali uz mnogobrojne neželjene efekte i dugotrajne posledice po opšte zdravlje čoveka koji ih konzumira svakodnevno dugi niz godina. Svetska istraživanja navode da pristup ARV terapiji poboljšava kvalitet života osoba koje imaju HIV i smanjuje verovatnoću transmisije virusa za 96%. Da se obezbedi sveobuhvatna resocijalizacija što uključuje medicinsku, pravnu, psihološku podršku, profesionalno osnaživanje i učešće osoba koje imaju HIV, postavljanjem lokalnih koordinatora u pet opštinska centra (Novi Sad, Niš, Pančevo, Beograd i Subotica), sa zadatkom da definišu standarde rada i kompetencije za odgovorno, profesionalno i blagovremeno obavljali lobiranje i zagovaranje na lokalnom nivou uz konsultacije, obuke i pružanje usluga, korišćenjem internet tehnologija kao koncept tokom kog se razvijaju mehanizmi delegiranja i definišu funkcije i odgovornosti koje se odnose na razvoj, implementaciju i praćenje Nacionalnih i lokalnih strategija, akcionih planova i razvojnih programa. Da se poveća vidljivost i uticaj osoba koje imaju HIV na donosioce odluka u Srbiji i EU, uključenjem osoba koje imaju HIV u donošenje odluka u lokalnoj zajednici, a koji su sposobni, imaju jake informativne, metodološke i kvalifikovane resurse za zastupanje interesa i zaštite svojih građanskih prava i sloboda, da neposredno i kontinuirano prate implementaciju aktivnosti u saradnji sa partnerskim organizacijama i mrežama; da kroz inovativne oblike obrazovanja steknu preduzetnička znanja i veštine koje im omogućavaju da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis, što pozitivno utiče na poboljšanje društveno- ekonomske situacije u lokalnoj i regionalnoj zajednici. Da se uspostavi Nacionalni dan posvećen osobama koje imaju HIV da bi se povećala vidljivost osoba koje imaju HIV. Inicijativa je dobila podršku Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije i objavljena je u redovnom godišnjem Izveštaju za 201322 koji je predstavljen Narodnoj Skupštini Republike Srbije. Inicijativa je u skladu sa primerom dobre prakse u SAD i ciljevima Memoranduma o saradnji iza kojeg su stale 15 organizacija civilnog društva iz Srbije. Podrška obnovi političke posvećenosti borbi protiv HIV/AIDS-a i razmatranje nastavka implementacije Dablinske deklaracije23 u svim segmentima. Implementacija Rezolucije 199724 usvojena maja 2014, od strane Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope25 : "Migranti i izbeglice i borbi protiv AIDS-a26 ", koja predviđa da programi obezbede odgovarajuć i dovoljan nivo usluge za migrante sa HIV-om posebno u tačkama: 9.1. u pogledu zakonskih mera: 9.2. pristupa testiranju, lečenju i preventivne mere: 9.3. u vezi sa merama politike. 18 http://aids-support.org/o-nama/ 19 http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/hiv_aids/think_tank/index_en.htm 20 http://www.eatg.org/ 21 http://www.aidsactioneurope.org/ 22 http://www.ravnopravnost.gov.rs/images/files/Poverenik%20za%20zastitu%20ravnopravnosti%20-%20Izvestaj%202013.pdf 23 https://onedrive.live.com/redir?resid=666B992080FB07B8%2118498 24 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefATDetails_E.asp?FileID=20929 25 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20929&lang=en 26 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=20929&Language=EN
 • 4. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7 Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3 Рачун: 145-18285-22 Телефон: +381605030402 Мејл: office@aids-support.org, Сајт: http://aids-support.org/ Мајке Јевросиме 21, Стари Град, 11000 Београд Preporuke za trenutno i konkretno ublažavanje postojećeg stanja: 1. Omogućiti dostupnost nova 4 leka druge generacije za sve pacijente uz nastavak zagovaranja za dostupnost (2,3 i 4) generacije lekova za sve pacijente ili uvoz generičkih lekova, uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku situaciju u kojoj se Srbija nalazi, nastaviti sa praćenjem EU trendova i raditi na harmonizaciji domaćih, sa standardima EU u oblasti zdravlja. 2. Omogućiti osnovne laboratorijske biohemijske analize krvi u klinikama koje su u vezi sa praćenjem opšteg zdravstvenog stanja svakog pacijenta u Srbiji i podizanje ARV terapije i analizu PCR, CD4 i testa rezistencije uz recept u privatnim i državnim apotekama i laboratorijama u gradovima gde već postoje klinički centri. 3. Omogućiti distribuciju metadonske terapije za osobe koje imaju HIV ili koinfekciju sa hepatitisom C, jednako na čitavoj teritoriji Srbije uz mogućnost da se Metadon, Buprenorfin i HAART mogu uz recept podizati u državnoj i privatnoj apoteci. Na ovaj način se lečenje olakšava i rešava se problem manjka kadra zdravstvenog osoblja pri metadonskim centrima. 4. Omogućiti prijem bez uputa i saglasnosti lekarske komisije za pacijente koje se nalaze van Kliničkih centara (Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac). Osiguranici iz unutrašnjosti su obavezni da svakog meseca prolaze kroz proces vađenja uputa od lekara opšte prakse i lekarske komisije koja odobrava uput za Infektivnu kliniku. Otežavajuća okolnost za svakog pacijenta u unutrašnjosti je stigma i strah od diskriminacije usled saznanja okoline za HIV status, u malim sredinama dovodi do odustajanja od daljeg lečenja što otežava adekvatno praćenje i kontrolu infekcije. 5. Raditi na promeni zakonske regulative da bi se omogućilo infektologu prepisivanje pratećih lekova koji služe za lečenje oportunističkih infekcija ili za ublažavanje tegoba, simptoma i neželjenih efekata u skladu sa potrebama pacijenta. 6. Raditi na uspostavljanje međusektorske saradnje da bi se započeo konsultatlivni proces i dijalog koji bi omogućio dostupnost lekova i redovnost lečenja osoba koje se nalaze u pritvorskim jedinicama i kazneno popravnim zavodima na izdržavanju zatvorskih sankcija na teret zdravstvenog sistema Ministarstva zdravlja. Trenutno finansiranje lekova je na teret Pravosudnog sistema (Ministarstva pravde) i često dolazi do nestašice usled izostanka blagovremenih nabavki. Proces prikupljanja informacija i preporuka sproveden na osnovu preuzetih mandata27 i članstvom u Nacionalni savet za praćenje sprovođenja projekata iz oblasti HIV/AIDS, TB, malarije (CCM)28 , Nacionalni konvent (NKEU)29 za praćenje toka pregovora o pristupanju sa EU u okviru Radne grupe za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja30 , Upravni odbor Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om (USOP)31 , Evropski forum civilnog društva za HIV/AIDS (CSF)32 pri Evropskoj komisiji Generalnog direktorata33 za zdravlje i potrošaće EU (SANCO)34 EU AIDS mreži (AAE)35 , Evroazijskoj mreži za smanjenje štetnih efekata (EHRN)36 , EU mreži za korelaciju, socijalnu inkluziju i zdravlje37 , EU mreži za smanjenje štetnih efekata EuroHRN38 , EU C:E:T:39 platformi zapadnog Balkana za mobilnost mladih40 , EU mreži za inkluziju i digitalno osnaživanje (Unite IT e-inclusion Network)41 , Upravni odbor Saveza udruženja pacijenata Srbije (SUPS)42 , Krovnoj organizaciji mladih Srbije (KOMS)43 , Sektorskim organizacijama civilnog društva za oblasti: građansko društvo44 , mediji i kultura, vladavina prava45 , pravda, unutrašnji poslovi, zaštita ljudskih i manjinskih prava (SEKO)46 , Federaciji nevladinih organizacija Srbije (FENS)47 i Regionalnoj mreži za prevenciju torture (RNNPM)48 . 27 http://ccm.gov.rs/download/doc/documents/srp/VodicZaIzborPLWD.pdf 28 http://ccm.gov.rs/index.php?cont=4 29 http://eukonvent.org/o-nacionalnom-konventu/ 30 http://eukonvent.org/radna-grupa-2/ 31 http://www.unijaplhiv.rs/ 32 http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/hiv_aids/civil_society_forum/index_en.htm 33 http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/hiv_aids/civil_society_forum/index_en.htm 34 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm 35 http://www.aidsactioneurope.org/members/center-empowerment-young-people-who-are-living-hiv-and-aids 36 http://www.harm-reduction.org/ 37 http://correlation-net.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=55 38 http://www.eurohrn.eu/ 39 http://cetplatform.org/ 40 http://eu-wb.com/about/ 41 http://www.unite-it.eu/profile/DjuricaStankov 42 https://www.facebook.com/pages/Savez-udru%C5%BEenja-pacijenata-Srbije/455985691155954 43 http://www.koms.rs/clanstvo/organizacije-clanice/ 44 http://www.cdspredlaze.org.rs/default.asp?Category=3&Static=mreza 45 http://www.cdspredlaze.org.rs/default.asp?Category=1&static=mreza 46 http://www.cdspredlaze.org.rs/ 47 http://www.gradjanske.org/page/fens/sr.html 48 http://ombudsman.npm.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=304%3A2013-03-27-12-40-50&catid=87%3A2011-10-24-12-47-07&Itemid=75&lang=sr
 • 5. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7 Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3 Рачун: 145-18285-22 Телефон: +381605030402 Мејл: office@aids-support.org, Сајт: http://aids-support.org/ Мајке Јевросиме 21, Стари Град, 11000 Београд Predpostavka za uspeh je da se kreira, dostavi i usvoji nova Strategija za HIV infekciju i AIDS; prateći Akcioni plan, Nacionalni M&E Plan za HIV i Model saradnje udruženja osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS sa zdravstvenim institucijama, uz sprovođenje programa podrške za osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS u sistemu zdravstvene, socijalne i pravne zaštite koji podrazumeva konkretne ishode: 1. Institucionalizacija udruženja osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS, u Srbiji doprinosi smanjenju broja novih slučajeva infekcija, poboljšava kvalitet života i umanjuje stigmu i diskriminaciju prema osobama koje imaju HIV infekciju ili AIDS 1.1. Model prijateljske saradnje udruženja osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS sa zdravstvenim institucijama 1.2. Smernice za pružanje socijalnih usluga u udruženjima osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS, 1.3. Procedure za uspostavljanje 5 koordinatora, osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS u lokalnoj samoupravi 1.4. Sistem kvaliteta u udruženjima osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS 1.5. Standardi usluga za osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS u nacionalnom odgovoru na HIV 1.6. Forum OCD za HIV/AIDS u Republici Srbiji kao spona sa Evropskom Unijom i svetom; 1.7. Procedure formiranja multidisciplinarnog tela za praćenje programa namenjenih osobama koje imaju HIV ili AIDS 1.8. Plan za monitoring i evaluaciju programa podrške za osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS 1.9. Procedure izveštavanja, revizije i publikovanja rezultata programa namenjenim osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS. Zasnovanost:  Izveštaj Evropske Komisije 201349 za Srbiju i Poziv EK50 za EU program zdravlja (2014-2020)51 uz Program rada za 2014, sa još dva paralelna programa EU: Zdravlje za rast (Health for Growth)52 i HORIZON 202053 u sklopu programa finansiranja podrške zemljama EU u kojima se sprovodi program i kandidatima za prijem u EU, su instrumenti EK za sprovođenje Zdravstvene strategije EU "Zajedno za zdravlje54 " koja podržava ukupnu strategiju Evropa 202055 (A strategy for smart, sustainable and inclusive growth EUROPE 2020)56 .  Produženi Akcioni plan EU57 i zemalja u okruženju za HIV/AIDS definisan ciljevima komunikacije u Saopštenju EK58 ;  Agenda za zastupanje osoba koje žive sa HIV-om, 2013-201559 , je revolucionarni dokument osmišljen da ojača i unapredi postojeće inicijative javnog zagovaranja, pokrenuta u decembru 2012 od strane Globalne mreže ljudi koji žive sa HIV-om60 i drugih organizacija, uz Poziv na akciju osoba koje žive sa HIV-om61 , i definisane rezultate i aktivnosti u Operativnom Programu “Pozitivno zdravlje, dostojanstvo i prevencija62 ”.  Poziv za globalni proces dijaloga63 i smernice za angažovanje64 upućen 12.06.2014. predstavnicima institucija, civilnog društva, ključnim predstavnicima populacija i ključnim članovima u CCM, od strane Globalnog fonda za borbu protiv side tuberkuloze i malarije (GFATM) sa ciljem da se izvrši potražnja na osnovu mapiranih neizmirenih potreba ljudi koji žive sa HIV-om u odnosu na prevenciju, lečenje, negu i podršku; Ljudska prava; mobilizaciju zajednice i participaciju ranjivih populacija, jačanje njihovih kapaciteta i građenje aktivizma.  Strategija za HIV infekciju i AIDS (2011-2015)65 ; Nacionalni M&E Plan66 za HIV (2011-2015), GAP analiza67 odgovora na HIV 2012; Politika za participaciju mladih68 , Platforma o saradnji OCD69 u okviru NPM70 ; strategija: protiv diskriminacije71 ; za smanjenje siromaštva72 ; razvoja zdravlja mladih73 ; za mlade74 ; javnog zdravlja75 ; 49 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/sr_rapport_2013.pdf 50 http://ec.europa.eu/chafea/news/news327.html 51 http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2014_en.pdf 52 http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_en.pdf 53 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 54 http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf 55 http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 56 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 57 http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/docs/ec_hiv_actionplan_2014_en.pdf 58 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52009DC0569 59 http://www.gnpplus.net/assets/Eng-GAA-WebReady.pdf 60 http://www.gnpplus.net/ 61 http://www.hivadvocacynow.org/wp-content/uploads/2012/12/ENG-A-Call-to-Action-to-People-Living-with-HIV1.pdf 62 http://www.gnpplus.net/assets/positive_health_dignity_and_prevention_operational_guidelines_-_unaids_gnp_2013.pdf 63 http://www.gnpplus.net/call-full-expression-demand 64 http://www.gnpplus.net/assets/Engage-Brochure.pdf 65 http://www.hivpodrska.org.rs/uploads/docs/HivStrategija2012.pdf 66 http://www.batut.org.rs/download/publikacije/Plan za monitoring.pdf 67 http://ccm.gov.rs/download/doc/documents/srp/GapAnaliza2012.pdf 68 http://www.koms.rs/images/dokumenta/pppparticipacija.pdf 69 http://www.ian.org.rs/dogadjaji/platformaosaradnji.htm 70 http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/NPM/SEE_NETWORK/Zajedno_protiv_turture__bilten_.pdf 71 http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=114 72 http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/211704/strategija-za-smanjenje-siromastva-u-srbiji_cyr.pdf 73 Службени гласник РС бр.104/06 74 Службени гласник РС бр. 55/08 75 Службени гласник РС бр.20/09
 • 6. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом ПИБ: 1 0 6 6 2 1 8 7 7 Матични број: 2 8 0 1 3 9 7 3 Рачун: 145-18285-22 Телефон: +381605030402 Мејл: office@aids-support.org, Сајт: http://aids-support.org/ Мајке Јевросиме 21, Стари Град, 11000 Београд  Strategija: razvoja zaštite mentalnog zdravlja76 ; za palijativno zbrinjavanje77 ; za borbu protiv droga 2009. do 201378 ; za obezbeđenje adekvatnih količina bezbedne krvi79 ; za poboljšanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti žena80 ; za bolji kvalitet zdravstvene zaštite pacijenata i Zakoni o javnom zdravlju81 ; Krivični zakonik82 ; o palijativnom zbrinjavanju 2013, o ravnopravnosti polova83 ; o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom84 ; o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti85 ; o zdravstvenoj zaštiti86 ; o zdravstvenom osiguranju87 ; o zaštiti podataka o ličnosti88 ... Dodatna dokumenta: Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a Health for Growth Programme, the third multi­annual programme of EU action in the field of health for the period 2014­2020. http://ec.europa.eu/health/programme/docs/prop_prog2014_en.pdf Regulation (EU) No 282/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the establishment of a third Programme for the Union's action in the field of health (2014­2020) and repealing Decision No 1350/2007/EC (with EEA relevance) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0282&from=EN Commission Staff working document ­ Action Plan on HIV/AIDS in the EU and neighbouring countries: 2014­2016 http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/docs/ec_hiv_actionplan_2014_en.pdf Commission implementing Decision of 26.5.2014 concerning the work programme for 2014 in the framework of the third Programme of the Union's action in the field of health (2014­2020) and the EU financial contribution to the WHO Framework Convention on Tobacco Control, serving as a financing decision. http://ec.europa.eu/health/programme/docs/wp2014_en.pdf Public Health Programme - Work Programme for 2014 Annexes I to VI: http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/wp2014_annex_en.pdf Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Combating HIV/AIDS in the European Union and neighbouring countries, 2009 -2013 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0569&from=EN White Paper: Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013 http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf 76 Службени гласник РС бр. 8/07 77 Службени гласник РС бр.17/09 78 Службени гласник РС бр.22/09 79 Службени гласник РС бр.20/09 80 Службени гласник РС бр.15/09 81 Службени гласник РС бр.15/09 82 Службени гласник РС бр.85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09 83 Службени гласник РС бр.104/09 84 Службени гласник РС бр.33/06 85 Службени гласник РС бр.125/04 86 Службени гласник РС бр.107/05, 72/09 - др. закон, 88/10 и 99/10 87 Службени гласник РС бр.107/05, 109/05 и 106/06 88 Службени гласник РС бр.97/08 i 104/09 - др. закон