O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
MESA KİMYA ACENTA SÖZLEŞMESİ  İş bu sözleşme ……………….. tarihinde Beşevler mah. Beşevler cad. bircan sok. no:17  NİLÜFER...
v)     ‘‘Ticari Sırlar’’ Şahıs firması müşterilerine ve satın alma yöntemleri ve           uygulamalarına, ...
TARAFLAR ARASINDAKİ İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:1.  Acente her anlamda bağımsız bir müteşebbis olacaktır. D...
b)   Şahıs firması talebi üzerine, zaman zaman ve belli süreler için satışlar ve idari    konularda        da...
7.   a)   Acente işbu sözleşme gereğince, Şahıs firmasıe verdiği hizmetler karşılığında Şahısfirması tarafından   ...
siparişi grev, lokavt, yangın, sel, savaş, tabii afetler veya kendi kontrolü dışındakiherhangi bir        sebepten...
bir kişi adına bir Rakip Ürün satmamayı ve Acentelik Bölgesi haricindeki bir             bölgeye gönderilmek ...
üzere, kendi zilyetliğinde bulundurduğu tüm Şahıs firması mallarını Şahıs firması Merkezine   teslim suretiyle derhal i...
17.  Şahıs firması ve Acente arasında halen mevcut tüm anlaşmalar veya düzenlenmeler, eğer var    ise, işbu Sözleşme ...
17.  Şahıs firması ve Acente arasında halen mevcut tüm anlaşmalar veya düzenlenmeler, eğer var    ise, işbu Sözleşme ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Mesa kimya acente sözleşmesi mesa kimya

1.152 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Mesa kimya acente sözleşmesi mesa kimya

 1. 1. MESA KİMYA ACENTA SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme ……………….. tarihinde Beşevler mah. Beşevler cad. bircan sok. no:17 NİLÜFER-BURSA MESA KİMYA (bundan böyle ‘‘Şahıs firması’’ olarak anılacaktır) ile ……………………………………………………….. adresinde bulunan ………………….. (bundan böyle ‘‘ Acente’’ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. A. Şahıs firması, Türkiye Cumhuriyeti’nde dezenfektan, sabun, deterjan, temizlik malzemeleri, haşarat ilaçları, boyalar, su arıtma malzemeleri, yağlayıcı maddeler, kimyevi bakım malzemeleri, yağ sökücüler, asitler, hijyenik malzemeler, solventler, çeşitli aerosoller, yer bakım malzemeleri ve teçhizatları ve benzeri mamullerin (bundan böyle topluca veya ayrı ayrı ‘‘ Ürünler’’ olarak anılacaktır) fason olarak üretilmesi, geliştirilmesi, dağıtımı ve satışı ile iştigal etmektedir. B. Şahıs firması, Ürünlerin tamamını veya bir kısmına ilişkin olarak kurup geliştirdiği değerli ve yaygın ticari faaliyetlerini, iş ilişkilerini ve müşteri çevresini bundan böyle daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır. C. Acente, Acentelik Bölgesinde siparişlerin alınmasında aracılık etmek üzere Şahıs firması bağımsız Acentesi olmayı arzu etmektedir. Acente, bu Acentelik sebebiyle, hem acentelik görevinin olağan akışı hem de şahsi temasları ve Şahıs firması tarafından Satış Danışmanlığı ve /veya Satış Acenteleri için düzenlenmesi öngörülen konferanslar, seminerler, bilgi edinme kursları ve seansları ve Şahıs firması içerisindeki diğer bilgi alışverişi dolayısı ile, Ürünlerin satışına ilişkin olarak Şahıs firması, Şahıs firması alt kuruluşlarının, bağlı kuruluşlarının, haleflerinin veya ortak olduğu Şahıs firmasılerin (bundan böyle ‘‘Bağlı Kuruluşlar’’ olarak anılacaktır) ticari faaliyetleri ile ilgili değerli ve gizli bilgilere ( işbu sözleşme paragraf D’ de tanımlandığı şekilde) sahip olacaktır. D. Bu bilgiler ( ki bundan böyle bu bilgilerin tümü veya kısmı ‘‘Gizli Bilgi’’ olarak anılacaktır) : i) Ürünlerine ilişkin Teknik Bilgileri, yani bileşimleri, formülleri, işlemler,kullanımlar metodlar, üretim, makineler ve buluşlar ( ve bunlarda meydana gelecekgelişmeler) ile ilgili bilgileri, ii) Ticari Bilgileri, yani satışa sunulan her bir Ürün ile bu Ürünlerin fiyatları veAcente ve /veya Satış Danışmanlarının sayısı, isimleri ve yerleri ile ilgili bilgileri, iii) Müşteri Bilgilerini, yani Şahıs firması müşterilerinin ve bunların Şahıs firması temasta bulunduğu temsilcilerinin isimleri ve adresleri ile Şahıs firması, satışı için gerekli çalışmaları gerçekleştirdiği ürün çeşitlerine ilişkin bilgileri, iv) Şahıs firması, Bağlı Kuruluşlarının, işçilerinin ve Acentelerinin kullandığı reklam ve tanıtım kampanyaları ve satış araçlarına ilişkin bilgileri,
 2. 2. v) ‘‘Ticari Sırlar’’ Şahıs firması müşterilerine ve satın alma yöntemleri ve uygulamalarına, Şahıs firmasının Satış Elemanlarına, Şahıs firması fiyat politikalarına, satışları düzenleyen el kitaplarına, satışlar ve temas edilen müşteriler ile ilgili günlük analiz tablolarına, Ürünlerin tanıtımına ilişkin bilgiler ve diğer benzeri bilgileri kapsar.E. Acente işbu Sözleşmeye girmesinin ya da bu Sözleşmeyi ifasının, kanundan ya da sözleşmeden doğan Hiçbir yükümlülüğünü ihlal eder nitelikte olmadığını beyan eder. Acente, işbu sözleşmeyi bizzat imzalayacak, ancak, komisyona ilişkin faturaları, ortağı veya yöneticisi olduğu bir Şahıs firması adına kesebilecektir. Acente ayrıca resmi makamlara yapmış olduğu bildirimlerin de bu sözleşme ifasını yüklediği faaliyetleri kapsadığını beyan ile aşağıdaki belgeleri, Acentelik Sözleşmesin imzalanması sırasında Şahıs firmasıe vermeyi kabul eder: i) Acente bir Limited ve A.Ş. ortağı ise, Mesa kimya’ya fatura keseceği firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan Şahıs firması ana sözleşmesinin bir suretini vermelidir. Bu sözleşme dahilinde o Şahıs firması faaliyet alanı içersinde kimyasal madde satış ve ticareti ile komisyon faturası kesme açıkça belirtilmiş olmalıdır. ii) Acente olacak kişi şahsi olarak vergi mükellefi ise, mesa kimya’ ya fatura keseceği firma ile ilgili vergi dairesince mükellefiyet tesisi sırasında kişinin ibraz ettiği ve vergi dairesi onaylı faaliyet alanı bildirimi yer almalıdır. iii) Acente, Şahıs firması talep edilmesi durumunda her ay vermekle mükellef olduğu KDV Beyannamesini ve tahakkuk fişini Şahıs firması ulaştırmak zorundadır.F. İşbu sözleşmede geçen bazı terimlerin tanımı aşağıdaki gibidir. i) ‘‘Şahıs firması Malları’’, satış katalogları, broşürler, prosedür kitapları, fiyat listeleri, müşteri bilgi kartları, numuneler, numune kasaları, makineler ve teçhizat ve Şahıs firması zaman zaman Acentesinin kullanımına tahsis edeceği benzeri malzemeyi ifade eder. ii) ‘‘Kişi’’ adi ortaklık, ortaklık veya Şahıs firmasıi ifade eder.HAL BÖYLE İKEN,
 3. 3. TARAFLAR ARASINDAKİ İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:1. Acente her anlamda bağımsız bir müteşebbis olacaktır. Dolayısıyla, bu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, Şahıs firması ile Acente arasında bir iş akdinin doğmasına sebebiyet vermeyecektir.2. Şahıs firması ile Acente, sözleşme devam ettiği sürece Şahıs firması aşağıda sayılan edimleri ifası hususunda Mutabakata varmışlardır. a) Şahıs firması, aşağıda tanımı yapılan Acentelik bölgesi içerisinde Ürünlerin satışını desteklemek amacıyla, Şahıs firmasıe yüklü bir masrafa mal olan Şahıs firması mallarını Acentenin kullanımına bedelsiz olarak tahsis edecektir. b) Şahıs firması, masrafları kendisine ait olmak üzere ve Acenteye hiçbir masraf yüklemeden: i) Acente kullanım talimatnameleri ve bunların kullanımına ilişkin eğitim verecek, ii) Acenteyi, Şahıs firmasıe ait özel satış yöntemleri ve ticaret teknikleri hakkında bilgilendirecek, iii) Acentenin temsil ettiği Ürünleri kalitesini ve miktarını arttırması için gerekli görülebilecek Gizli Bilgileri açıklayacak. iv) Acentenin Ürünlerin satışını arttırması için tavsiye ve yardımda bulunacaktır.3. Acente,…………………. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işbu sözleşme ile BURSA bölümünde( bundan böyle ‘‘Acentelik Bölgesi’’ olarak anılacaktır) Şahıs firması Bağımsız Satış Acentesi olarak tayin edilmiştir. Acentelik Bölgesi, zaman Şahıs firması tarafından değiştirilebilir. Acente, kendisini Şahıs firması Ürünlerinin dağıtıcısı gibi tanıtmaya veya o şekilde hareket etmeye ya da tekrar satış amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde Ürünleri satın almaya yetkili değildir.4. Şahıs firması işbu sözleşme süresince, Acentenin Şahıs firması Satış Acentesi olarak tanımlanmasına izin verecektir. Ancak Acente, Şahıs firması ticari unvanını sadece Ürünlerin satışı ile bağlantılı olarak kullanmayı taahhüt eder ve işbu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Acente söz konusu ticari unvanın kullanımına derhal son vermeyi taahhüt eder.5. Acente, işbu sözleşme süresince: a) Ürünlerin satış ve tanıtımının, Acentelik Bölgesindeki tüm potansiyel müşterilere teşmili için gerekli gayreti göstermeyi;
 4. 4. b) Şahıs firması talebi üzerine, zaman zaman ve belli süreler için satışlar ve idari konularda danışmanlık hizmeti vermeyi; c) Doğrudan ya da dolaylı olarak, kendisi ya da başkası adına Şahıs firması işleri ile rekabet eden herhangi bir faaliyette bulunmamayı d) Gizli Bilgileri gizli tutmayı ve doğrudan veya dolaylı olarak ifşa etmemeyi, başkalarının kullanımına bırakmamayı ve Acentelik görevinin gerektirdiği haller dışında kullanmamayı ; e) Acenteliğe ilişkin rapor, istatistik ve diğer bilgileri zaman zaman Şahıs firması yazılı talebi üzerine, Şahıs firmasıe vermeyi; f) Şahıs firmasıi sorumluluk altına sokacak herhangi bir davranışta bulunmamayı veyaŞahıs firması itibarını hiçbir şekilde kendisi için teminat göstermemeyi ve bu yönde bir kanıuyandırmamayı ; g) Acenteliğe ilişkin tüm masrafları ödemeyi; h) Tüm yazışmalarda, ticari evrakta ve işyerindeki her türlü levhada veya ticari unvanınınyer aldığı tabelalarda kendisini Şahıs firması Satış Acentesi olarak tanıtmaya ve hiçbirşekilde kendisini ‘‘Satış’’ sözcüğü olmaksızın Şahıs firması ‘‘Acentesi’’ olarak tanıtmamayı; taahhütve kabul eder. 6. a) Şahıs firması, işbu sözleşmede yer alan aksine hükümlere helal gelmemek kaydı ile,Acentelik Bölgesi içerisinde değişik ticari unvanlar altında iş yapma ve Acentelik bölgesindebaşka Acenteler tayin etme ve kendi organizasyonu vasıtası ile Acentelik Bölgesindekiherhangi bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak satış yapma hakkını saklı tutar. Şahıs firması veyaherhangi bir diğer Acente tarafından Acentelik bölgesinde ve işbu sözleşmenin geçerlilik süresiiçerisinde yapılan bir satış dolayısıyla Acentenin komisyon veya diğer bir ödeme talep etmehakkı olmayacaktır. Meğer ki bu satış, Acentenin son 6 ay içerisinde satış yaptığı birmüşteriye Acentenin yazılı izni olmaksızın yapılmış olsun. b) Şahıs firması, Acentenin Acentelik Bölgesi içerisinde, herhangi bir zamanda, kendisinin işbu Sözleşmede yer alan sair hakları saklı kalmak kaydıyla, Acentelik bölgesini, uygun gördüğü şekilde, istediği bölümü veya bölümleri Acentelik Bölgesinin dışına çıkarmak suretiyle, değiştirebilir.
 5. 5. 7. a) Acente işbu sözleşme gereğince, Şahıs firmasıe verdiği hizmetler karşılığında Şahısfirması tarafından ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar, ürün kampanyadönemleri veya ürün satış fiyatlarından Acentenin yapacağı iskontolar göz önünde tutularak zaman zamandeğiştirilen Komisyon Listesine ve Komisyonlara İlişkin Kural ve Düzenlemelere( Ek A) görekomisyon alacaktır. Ancak müşterilerden çek olarak yapılan tahsilatlarda, çekin tahsilinemüteakip komisyon alacağı doğacaktır. Komisyon aylık olarak ve ilgili müşterilerden yapılantahsilat KDV’den arındırıldıktan sonra komisyon oranı uygulanarak hesaplanacaktır. Şahısfirması, her ayı takiben ( 7 ) işgünü içerisinde Acenteye ödenecek komisyonların bir dökümünüverecektir. b) Acente Şahıs firmasıçe tahsilat konusunda yetkilendirilmesi halinde kendisine Şahısfirmasıçe imza karşılığı teslim edilen tahsilat makbuzları ile tahsilat yapacak ve bu tahsilatları en geç ( 3 )işgünü içerisinde masrafları Şahıs firmasıe ait olmak üzere Şahıs firmasıe ulaştıracaktır. c) Müşterinin, Acentenin satışını gerçekleştirdiği Ürünlerin bedelini fatura tarihindenitibaren 150 gün içerisinde ödenmemesi halinde Acente, söz konusu satış dolayısıylakomisyon talep edemeyecektir. Bu 150 günlük süre ülkedeki ekonomik şartlarda meydana gelebilecek değişiklikler göz önünde bulundurularak Şahıs firması tarafından değiştirilebilecektir. d) İşbu sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi halinde, Acente almış olduğu, ancak bufesih tarihi itibarıyla sevk edilmemiş olan siparişler üzerinden Acentenin herhangi birkomisyon alacağı tahakkuk etmeyecektir. e) Şahıs firması, meblağı ve hatta böyle bir ödeme yapılıp yapılmayacağı tamamen kenditakdirine bağlı olmak üzere, henüz kazanılmamış komisyonlar üzerinden teşvik edici mahiyette periyodik avans ödemeleri yapabilir. Teşvik mahiyetindeki bu avans ödemelerinintoplamı herhangi bir tarihte kazanılmış toplam komisyonları aşarsa, Acente Şahıs firmasıtalebi üzerine, bu avansların komisyonları aşan miktarını derhal geri Şahıs firmasıe ödeyecektir. f) Şahıs firması, Ürünlere ilişkin tüm siparişleri ve satış sözleşmelerinin gerekleriniyerine getirmek için elinden geleni yapacaktır. Tüm siparişler, Şahıs firması bürosunda bulunan veŞahıs firması tarafından yetkilendirilmiş bir kişinin onayına bağlıdır ve bu şekilde onaylanmayan hiçbir sipariş bağlayıcı olmayacaktır. Şahıs firması herhangi bir siparişi reddetme hakkı saklıdır vebu şekilde reddedilen bir sipariş üzerinden Acente komisyon talep edemeyecektir. Şahıs firmasıherhangi bir
 6. 6. siparişi grev, lokavt, yangın, sel, savaş, tabii afetler veya kendi kontrolü dışındakiherhangi bir sebepten yerine getirememesi halinde herhangi bir komisyon alacağı tahakkuketmeyecektir. f) Şahıs firması, Acentenin Şahıs firmasıe borçlu olduğu tüm meblağları ve Şahıs firması yasal alacaklarını, Acenteye yapılacak ödemelerle takas etme hakkına sahiptir.8. Acente, aşağıdaki hususları, işbu Sözleşmenin yürürlük süresiyle bağlı olmaksızın taahhüt eder. Herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemesi açısından işbu madde kullanıldığı yerlerde ‘‘müşteri’’ ve ‘‘olası müşteri’’ terimleri, faaliyetlerini birden fazla yerde sürdüren organizasyon ya da işletme bakımından, o organizasyon veya işletmenin Acentelik Bölgesi içerisindeki bölümünü ifade edecektir. a) Acente işbu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonraki herhangi bir dönemde, herhangi bir Gizli Bilgiyi ifşa etmemeyi ve kendisinin ya da herhangi bir başka kişinin menfaati için kullanmamayı ve başkalarının kullanımına bırakmamayı taahhüt eder. Müşteri Bilgileri açısından değerlendirildiğinde bu taahhüt, sözleşmenin feshini takip eden 12 ayın sonunda Acentenin Şahıs firması müşterilerine ve olası müşterilerine satış yapmasını engellemeyecektir. Şu şartlar ki, Acente, Şahıs firması Müşteri Bilgilerini oluşturan herhangi bir liste veya evrakı, bu listelerin ve evrakın Şahıs firması listeleri ve evrakı veya bunlardan kaynaklanan liste veya evrak olup olmadığına bakılmaksızın, kullanmayacaktır. b) Acente işbu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesine müteakip 12 aylık bir süre içerisinde: i) Doğrudan veya dolaylı olarak, kendi namına veya herhangi bir kişi adına, işbu sözleşmenin feshinden önceki 12 ay içerisindeki Şahıs firmasıçe satmaya yetkili kılındığı herhangi bir ürün ile aynı veya benzer veya aynı veya benzeri amaçla kullanılan bir ürünü ( bundan böyle ‘‘Rakip Ürünler’’ veya gerektiğinde ‘‘bir Rakip Ürün’’ olarak anılacaktır), sözleşmenin feshinden önceki 12 ay içerisinde Şahıs firması hesabına iş yaptığı veya kendisini bu süre içerisinde Şahıs firması temsilcisi olarak tanımış herhangi bir Şahıs firması müşterisine veya olası bir müşterisine satmamayı, satmayı teklif etmemeyi veya satışı için faaliyette bulunmamayı; ii) Acente Bölgesi içerisinde, doğrudan veya dolaylı olarak, kendi namına veya herhangi
 7. 7. bir kişi adına bir Rakip Ürün satmamayı ve Acentelik Bölgesi haricindeki bir bölgeye gönderilmek veya teslim edilmek üzere sipariş almak amacıyla faaliyette bulunmamayı; ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak taahhüt eder. c) İşbu paragraf bakımından ‘‘Şahıs firması’’ kelimesi, Bağlı Kuruluşları da kapsayacaktır. Acente işbu sözleşme süresince veya bu sözleşmenin sona ermesini müteakip herhangi bir zamanda herhangi bir sebeple: i) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kendi adına veya bir başkası adına veya bir başkası ile ilişkili olarak Şahıs firması acentelerinden, eski acentelerinden, işçilerinden, veya eski işçilerinden herhangi birinin Şahıs firması ile olan Acentelik Anlaşmasını veya İş Akdini feshetmesine yardımcı olmamayı, teşvik etmemeyi veya fesih etmesini sağlayacak bir girişimde bulunmamayı; ii) Şahıs firması herhangi bir Acentesinin, eski Acentesinin, İşçisinin veya eski İşçisinin herhangi bir Gizli Bilgiyi herhangi bir kişiye ifşa etmesini teşvik etmemeyi veya ifşa etmesine yardımcı olmamayı; iii) Şahıs firması herhangi bir diğer acentesi, eski acentesi, işçisi veya eski işçisi ile söz konusu acentenin,eski acentenin, işçinin veya eski bir işçinin Şahıs firması ile olan Acentelik Anlaşmasını ve ya İş Akdini ihlal edecek nitelikte olan ve bir Ürünü satmasını ya da o Ürün için satış çalışmalarını yapmasını öngören herhangi bir anlaşmaya veya işe girmemeyi; ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak taahhüt eder. d) Acente, işbu 8. Maddenin hükümlerini ihlal etmesi halinde, Şahıs firması esaslı bir şekilde zarar görebileceğini kabul eder. Acente, buna ilaveten, zarar miktarının tespitinin zor olmasına rağmen, bu miktarın $ 3.500’ dan aşağı olmayacağını kabul eder. Bu sebeple, Acente sözleşmenin ihlali halinde Şahıs firmasıe $ 3.500 ödemeyi, ve bu halde dahi Şahıs firması bu miktarı aşan zararlarını talep hakkının saklı olduğunu kabul eder. Acente bu ödemeyi, Şahıs firması ilk yazılı talebi üzerine derhal ve ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları satış kuru üzerinden Şahıs firması Merkezine yapacaktır. 9. a) Taraflar işbu sözleşmeyi, karşı tarafın tebellüğü tarihinden itibaren hüküm ifadeedecek yazılı bir ihbarname ile haklı bir sebebe dayanarak veya karşılıklı anlaşma ile ya da TürkTicaret Kanunu hükümlerine uygun olarak feshedebilir. b) İşbu sözleşme taraflardan herhangi birinin ölümü, iflası, feshi veya hacir altınaalınması halinde kendiliğinden sona erecektir. 10. Acente, Şahıs firması herhangi bir zamanda yapacağı talep üzerine ve her halde bu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde masrafları Şahıs firmasıe ait olmak
 8. 8. üzere, kendi zilyetliğinde bulundurduğu tüm Şahıs firması mallarını Şahıs firması Merkezine teslim suretiyle derhal iade edecektir. Acente, aynı zamanda ve aynı şekilde, kendi Acenteliği ile ilgili olarak hazırlamış olduğu ve Gizli Bilgiler içeren tüm evrakı ve almış olduğu tüm notları iade edecektir. Acenteye verilen tüm Şahıs firması malları Şahıs firması tarafından büyük masraflara mal olarak geliştirilmiştir. Söz konusu Şahıs firması mallarının ve sözleşmenin D bendinde belirtilen gizli bilgilerin Şahıs firmasıe iade edilmemesi veya yetkili olmayan kişilerin eline geçmesi halinde Şahıs firması büyük zarar görecektir ve bu zararın miktarını tespit etmek çok zor olacaktır. Acente bu Şahıs firması Mallarını ve gizli bilgi içeren dokümanları iade etmemesi halinde Şahıs firmasıe bu malzemelerin bedeli olarak 500 USD ödeyecektir. Ödeme Şahıs firması ilk yazılı talebinde, Şahıs firması merkezine, ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası USD satış kuru uygulanarak yapılacaktır.11. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlal edilmiş olması karşısında Şahıs firması tarafından buna karşı mevcut hakların kullanılmamış olması bundan sonraki herhangi bir ihlale de muvafakat edildiği anlamına gelmeyecektir.12. Şahıs firması, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredebilir. Acente işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve hükümlülüklerini Şahıs firması yazılı ön izni olmaksızın devredemez.13. Bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve bunlara uygun olarak yorumlanacaktır. BURSA mahkemeleri münhasır yetkiye sahiptir.14. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün kanuna aykırı bulunması ya da kanunen veya hakkaniyet kurallarına göre uygulanmasının mümkün olması, işbu sözleşmede yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. İşbu sözleşmenin 8. ve 10. maddeleri, sözleşmenin feshinden sonra dahi taraflar arasında hüküm ifade etmeye devam edecektir.15. İşbu sözleşme uyarınca gönderilmesi mümkün ya da gerekli görülen ihbarnameler veya diğer yazışmalar elden, faks, veya iadeli taahhütlü posta ile aşağıdaki adrese veya ilgili tarafın yazılı olarak bildireceği diğer bir adrese veya numaraya gönderilecektir. Mesa kimya Beşevler bircan sokak no:17 nilüfer bursa Tel : 00 90 224 4431263 Fax: 00 90 224 443 2463 Ancak Türk Ticaret Kanunun 20 /iii maddesinde belirtilen ihbarname ve diğer yazışmalar ( özellikle ihlal ve fesih ihbarları ) noter, telgraf veya iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği takdirde, usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır. İhbarlar, Türk Ticaret Kanunlarına göre usulüne uygun olarak tebliğ edildikleri tarihte yapılmış kabul edileceklerdir.16. İşbu sözleşme, taraflar arasındaki anlaşmanın bütününü kapsamaktadır ve taraflar arasında işbu sözleşmede açıkça veya zımni olarak belirtilenler dışında yazılı veya sözlü herhangi bir taahhüt, şart, hüküm veya yükümlülük bulunmamaktadır.
 9. 9. 17. Şahıs firması ve Acente arasında halen mevcut tüm anlaşmalar veya düzenlenmeler, eğer var ise, işbu Sözleşme ile tarafların bu anlaşmalar veya düzenlenmelerden doğan haklarına halel getirmeksizin feshedilmiş sayılacaktır. 18. ürün gruplarından ( boya sökücü, yağ sökücü, kireç sökücü, leke sökücü, pas çözücü, yağ çözücü, solventler, ) birakçını seçebilir veya aşağıdakilerin hepsi ile ilgili anlaşmalar yapabilir. İşbu sözleşme, Şahıs firması usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcisi ve Acente tarafından,yukarıda yazılı tarihte imzalanmıştır.http://www.mesakimya.com/http://www.mesakimya.com/sayfa/107/Yag-sokucu-cozucu.htmlhttp://www.mesakimya.com/sayfa/282/Pas-sokucu-cozucu.htmlhttp://www.mesakimya.com/sayfa/106/Boya-sokucu.htmlhttp://www.mesakimya.com/sayfa/422/Kirec-sokucu.htmlhttp://www.mesakimya.com/sayfa/110/Agir-Yag-sokuculer.htmlhttp://www.mesakimya.com/sayfa/96/Sivi-sabun-cilt-hijyeni.htmlhttp://www.mesakimya.com/video/all/video-sayfasi.htmlŞahıs firması AcenteMesa KİMYA ………………………Not: İşbu sözleşme iki nüsha halinde düzenlenmiştir.
 10. 10. 17. Şahıs firması ve Acente arasında halen mevcut tüm anlaşmalar veya düzenlenmeler, eğer var ise, işbu Sözleşme ile tarafların bu anlaşmalar veya düzenlenmelerden doğan haklarına halel getirmeksizin feshedilmiş sayılacaktır. 18. ürün gruplarından ( boya sökücü, yağ sökücü, kireç sökücü, leke sökücü, pas çözücü, yağ çözücü, solventler, ) birakçını seçebilir veya aşağıdakilerin hepsi ile ilgili anlaşmalar yapabilir. İşbu sözleşme, Şahıs firması usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcisi ve Acente tarafından,yukarıda yazılı tarihte imzalanmıştır.http://www.mesakimya.com/http://www.mesakimya.com/sayfa/107/Yag-sokucu-cozucu.htmlhttp://www.mesakimya.com/sayfa/282/Pas-sokucu-cozucu.htmlhttp://www.mesakimya.com/sayfa/106/Boya-sokucu.htmlhttp://www.mesakimya.com/sayfa/422/Kirec-sokucu.htmlhttp://www.mesakimya.com/sayfa/110/Agir-Yag-sokuculer.htmlhttp://www.mesakimya.com/sayfa/96/Sivi-sabun-cilt-hijyeni.htmlhttp://www.mesakimya.com/video/all/video-sayfasi.htmlŞahıs firması AcenteMesa KİMYA ………………………Not: İşbu sözleşme iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

×