O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Resultats enquesta equip directiu

1.768 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Resultats enquesta equip directiu

  1. 1. ENQUESTA FUNCIONAMENT DE L’EQUIP DIRECTIU. ENQUESTA CONTESTADA EN MAIG DE 2011 PER: 15 Professor/a de 27 membres del claustre ( no es té en compte l’equip directiu). Puntuació màxima esperada 15 x 5= 75. 1: de 0 a 15 2: de 16 a 30 3: de 31 a 45 4: de 46 a 60 5: de 61 a 75 BASTANT ADEQUAT RESULTAT GENS MOLTMarcar el grau de satisfacció corresponent. POC 1 2 3 4 51.- Gestió de les funcions de Direcció 4 7 4 BAST2.- Capacitat de delegació. 4 8 3 BAST3.- Atenció a la diversitat de l’alumnat. 5 7 3 BASTBAST4.-Interès per facilitar la participació en les activitats del 2 8 5 BASTcentre, tant escolars com extraescolars i complementàries.5.- Capacitat de relació i comunicació amb els diferents sectors 3 5 7 BASTde la comunitat escolar.6.- Gestió democràtica. 5 5 5 BAST7.- Analitza el rendiment escolar trimestralment i proposa 5 3 7 BASTmesures de millora.BA8.- Té estratègies de resolució de conflictes i de compliment 2 4 9 MOLTdel Pla de Convivència.9.-Té interès per la negociació en la recerca de consens. 4 5 6 BAST10.- Capacitat d’organització. 8 7 MOLT11.- Voluntat de superació de problemes. 1 7 7 MOLT12.- Capacitat de planificació. 2 7 6 BAST13.- Capacitat d’interlocució amb les institucions. 4 4 7 MOLT14.- Proposta de plans de millora. 4 4 7 MOLT
  2. 2. 15.- Voluntat d’informació constant. 1 6 8 BAST16.- Acceptació de programes innovadors. 1 4 10 MOLT17.-La informació es divulga periòdicament a la comunitat 1 4 10 MOLTeducativa.18.- Es propicia la integració de la diversitat. 4 5 6 MOLT19.- Es demana col·laboració en la resolució de conflictes. 5 4 6 MOLT20.- Fomenta la formació en el nostre centre. 3 4 8 MOLT21.- Fomenta la formació contextualitzada, atenent els MOLT 3 4 8problemes i les necessitats quotidianes22.- Organització de les reunions: Claustre_ 1 4 4 6 BAST 6 ENQUESTES NO CONTESTADES Consell Escolar_ 3 2 4 BAST 6 ENQUESTES NO CONTESTADES Comissió de 3 2 4 BAST Convivència_9 NQUESTES NO CONTESTADES Comissió de fons de llibres 2 2 2 BAST 4 ENQUESTES NO CONTESTADES CCP_ 4 4 3 BAST Reunions de cicle_ 7 5 3 BAST 5 ENQUESTES NO CONTESTADES Comissió de CCBB_ 4 3 3 BAST 9 ENQUESTES NO CONTESTEN Comissió lingüística_ 2 4 BAST 9 ENQUESTES NO CONTESTEN Comissió ecoambiental_ 2 4 BAST 9 ENQUESTES NO CONTESTEN Comissió Revista_ 2 4 BAST 8 ENQUESTES NO CONTESTEN Comissió Programes BAST 2 2 2 europeus_ 8 ENQUESTES NO CONTESTEN Comissió d’avaluació de BAST 2 2 2 diagnòstic_ Reunions amb l’equip de suport_ 1 5 2 7 BAST 3 ENQUESTES NO CONTESTEN Reunió general amb les ADEQ 6 3 3 famílies_ 3 ENQUESTES NO CONTESTEN Reunió individual amb les 6 3 3 ADEQ famílies_ 6 ENQUESTES NO CONTESTEN Junta de delegats_ 1 3 2 3 ADEQ Observacions i/o altres aspectes a tenir en compte.
  3. 3. Els mestres que no han contestat a les reunions es degut a que no tenen un criteri ja que no assisteixen a les reunions tot el claustre. Cadascun ha evaluat segons a la que pertany.____________________________________________________________________________________________ CONCLUSIÓ DE L’AVALUACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU ÉS BASTANT SATISFACTÒRIA.

×