O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Vattenfall På Facebook?

3.732 visualizações

Publicada em

Rapport skriven av Cecilia Wemming student inom marknadsföring under praktik på Vattenfall. En grundläggande hjälp för företag som funderar på att använda Internet som kommunikationskanal.

Publicada em: Negócios, Tecnologia
 • Login to see the comments

Vattenfall På Facebook?

 1. 1. Vattenfall på Facebook? - affärskommunikation och interaktion på Webben Av: Cecilia Wemming praktikant, Public Affairs, Vattenfall ht- 2008 ceciliawemming@gmail.com 0739-415200
 2. 2. Sammanfattning Internet är ett medium på ständig framväxt. Att som företag uppdatera sina kommunikativa insatser så att de ständigt är à jour med webbens utveckling är ett styvt jobb. För bästa möjliga intressentkontakt verkar det dock vara mödan värd. På bara några få år har den genomsnittlige Internetanvändaren gått från att ha varit konsument av information till att vara en del i ett producerande kooperativ. Samtidigt blir Internetanvändarna fler och fler. Medialt sett sägs vi befinna oss i ett paradigmskifte. Att inte bemöta digitala målgrupper med digitala kanaler anses vara att negligera en kommunikativ rörelse på frammarsch. Det interaktiva Internet, eller Web 2.0 som det populärt kallas, står på var organisations tröskel och kan om man inte passar sig, ta vem som helst på sängen. Samtidigt finns det, för den som spelar sina kort väl, enorma möjligheter att med relativt små medel vinna stora kommunikativa framgångar. Nå, hur skall man då som organisation hantera de utmaningar som det nya medielandskapet för med sig? På det skall den här rapporten försöka ge några perspektiv. Jag kommer först att gå igenom grunderna över vad som anses vara karakteristiskt för Web 2.0. Därefter kommer jag att redovisa vissa av de tankar som finns kring varför man som företagare skall ge sig ut i den digitala världen. För att belysa hur man kan göra detta har jag gjort en kort fallstudie. Att känna sin motståndare är som bekant ett framgångsrikt recept på gott resultat. Jag redogör därför vilka man kan komma att träffa på Internet, med extra fokus på den politiska bloggosfären. Därefter diskuterar jag vilka aspekter det finns att ta hänsyn till när man som företag står i begrepp att ge sig ut i bloggosfären. Vad det finns för slags bloggar och rekomendationer på hur de bör och inte bör skötas. Till sist avslutar jag med en kort diskussion kring Vattenfall på Internet och hur man kan gå vidare i den frågan.
 3. 3. Innehåll Web 2.0 – vad är det alla pratar om?................................................4 Karakteristiska forum för Web 2.0.....................................................4 Web 2.0 - Varför ge sig in i leken?......................................................6 Hur kan en organisation möta Web 2.0.............................................7 – fallstudie Centerns ungdomsförbund Aktiv på webben - vem är det man möter?......................................10 Gemene man – beter sig som vanligt….nästan!...............................10 Kapitalet, PR-konsulterna och den första kompisen.........................11 Torgmöten… fast levande – bloggosfären som opinionsbildare.......14 Positionering på Webben, vad är bäst för företaget?......................15 Alla eller inga – om att göra ett urval i bloggosfären........................15 Kontakt med bloggare – ytterligare tips...........................................19 Hur gör man företagets Webnärvaro till en framgångssaga?..........19 Olika typer av bloggar – så vässar du ditt budskap..........................20 Checklista- så här kommer vi närmare en företagsblogg .................23 Redan på väg in? Här kommer tre tips på vägen... .......................24 Nu är det dags att lansera. Hur gör man INTE!................................25 Vattenfall + Web 2.0 = sant?...........................................................26 I get the point – hur fortsätter jag?..................................................28 Kontaktuppgifter - Cecilia Wemming................................................29 bilagor..............................................................................................30 Nr. 1.................................................................................................31 Nr. 2 ................................................................................................34
 4. 4. Web 2.0 – vad är det alla pratar om? Web 2.0 är ett uttryck som myntades år 2004 av mediajätten Tim O’Reilly. Fyra år är inte lång tid, ändå menar insatta i ämnet att Web 2.0 för alltid har förändrat medievärldens landskap. I takt med att webben blivit ett allt viktigare kommunikativt verktyg så benämns de klassiska medierna, press, radio och TV, idag som ”gammelmedia”. Nå, exakt vad är då Web 2.0? Termen för tankarna till en teknisk uppgradering av Internet men ska egentligen mer ses som ett samlingsbegrepp över hur utvecklare och den enskilde användaren utnyttjar webben idag i förhållande till igår. Tim O’Reilly har själv beskrivit web 2.0 som följer: “ Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the Internet as platform, and an attempt to understand the rules for success on that new platform.” Om detta är version två av webben, vad skiljer då den från föregångaren? Förenklat kan man säga att när Internet utvecklades så användes det mest som en broschyr i digital form. Det var tydligt vem som var publicist och vem som var mottagare. I Web 2.0 finns det inte en sådan gräns. Ena dagen är mannen på gatan publicerare medan redaktörerna på de tryckta tidningarna spejar efter webbtrender i en roll som mottagare. Andra dagar är det tvärtom. Det finns heller inte längre vattentäta skott mellan publicerare/mottagare utan kommunikation dem emellan sker ständigt. Webben har blivit interaktiv. Karakteristiska forum för Web 2.0 Webplatser blir numera alltså mer utformade så att användaren känner sig (och är) i centrum. Användaren kan bidra till webplatsens innehåll och bildar tillsammans med andra, s.k. ”communities” kring innehållet. Ett nytt sätt att möta andra människor och få nya tankegångar har skapats. På Internet kan alla mötas närsomhelst oberoende av tid och rum. De potentiella kontaktytorna människor emellan har ökat exponentiellt. Vad som karakteriserar dessa digitala möten beror på vilken inriktning sajten ifråga har. Det kan röra sig om att skaffa nya kompisar, passionerat dela med sig av sitt favoritintresse eller göra ett inlägg i en politisk debatt. Några tjänster som anses klassiska för Web 2.0 är de som går under benämningen sociala medier. De fyra stora segmenten inom de sociala medierna är: 4
 5. 5. • Socialt nätverkande, t.ex. Facebook och MySpace • Foto/video – delning, t.ex. Bilddagboken, Twitter och Youtube • Wikis, t.ex. Wikipeida • Bloggar t.ex. Knuff, Blogspot Gemensamt för alla dessa tjänster är att de ger användaren lätthanterliga och billiga verktyg för text/bild/video/ljud- publicering. Detta ses som en av andledningarna kring den enorma ökningen av information på Internet. Det har blivit naturligt att delta bidragande till innehållet på en sajt. Långt borta är den tid där publicering på Internet krävde avancerade datorkunskaper. Att publicera på Internet har blivit folkligt! I takt med att webben blivit folklig så har också den kommunikativa utmaningen för företag och organisationer på Internet ökat. Då utrymme i media förr krävde betydande kostnader i form av t.ex. Långt borta är den tid då det krävdes kunskap i reklam eller trycksaksproduktion html.kodning för att kunna publicera. hade man möjlighet till en annan kontroll över t.ex. träffkvoten på en marknadsföringskampanj. Ju mer pengar du betalade desto synligare blev du. I och med webbens utveckling och informationssamhällets frammarsch är korrelationen mellan pengar och publicitet inte lika självklar. Idag handlar det snarare om att lyckas attrahera läsare/användare på en arena där proffs och amatör konkurrerar på lika villkor. Business Tidningsutdelaren, ett utdöende släkte? Week skrev tidigare i år att bloggar är det största som hänt sedan Gutenbergs tryckpress. Vi är mitt uppe i ett paradigmskifte inom mediavärlden! 5
 6. 6. Web 2.0 - Varför ge sig in i leken? ”We must accept the fact that there are no mass in massmedia anymore, and leverage more targeted approaches”. Jim Stengel, Proctel and Gamble Att ha en kommunikations/informations -avdelning är idag en självklarhet för de flesta större företag och organisationer. Kärnan i många av dessa avdelningar är att arbeta med sina intressenter via media. Om det görs offensivt eller defensivt varierar, men i slutändan är nog syftet för de allra flesta avdelningar gemensamt; att stärka och förvalta det egna varumärket i relation till sina intressenter och målgrupper. Som tidigare sagt är medielandskapet i och med Web 2.0 i ständig förändring. Vissa, som t.ex. ovan citerade Jim Stengel, går så långt att de helt räknar bort massanvändandet av ”gammelmedierna”. I vilken styrka medierna färdas från att beröra en massa till vara små och väldigt nishade finns det delade meningar om, men att det finns målgrupper som inte nås av de traditionella PR- kanalerna är det många som kan skriva under på. Dessa målgrupper finns istället i stor utsträckning verksamma på nätet, där de istället för att hämta sina nyheter från ett fåtal stora aktörer har en mängd små kanaler som påverkar deras världsbild. Att inte arbeta aktivt mot webben är att ignorera en kommunikationskanal på stark frammarsch. Däremot finns det mycket att vinna. I en undersökning gjord av pr-byrån GCI så är det endast 8 % av Sveriges företagare som använder de nya kanaler som Web 2.0 erbjuder. När de används är det främst i dess egenskap som plattformer för annonsering . På frågan vad man som företag riskerar när man inte håller koll på vad som skrivs om ens varumärke på nätet säger GCI att ”man förlorar kunskap om hur ens varumärke och produkter uppfattas. Även bra input som kan vara till hjälp för din produktutveckling kan gå förlorad”. Vidare säger man att: ”alla företag borde lyssna och läsa för att höra hur diskussionerna går. Om du följer vad som sägs om ditt varumärke och själv kontaktar kunderna innan de kontaktar dig så uppfattas det som vaket och du vinner massor av goodwill (”företagen missar Facebook”, SvD Näringsliv onsdag 14 maj 2008)”.Liknande argument förs vid diskussionen om företagsbloggandet: ”Glöm din borg,din powerpointpresentation och ditt säljsnack. Det handlar om att visa kunderna vem du är. Konversera med kunderna”, menar bloggföretaget Six Apart (http://computersweden.idg.se/2.2683/1.15161). Att vara verksam på de kanaler Web 2.0 6
 7. 7. erbjuder verkar till synes vara en god idé, men frågan är hur man arbetar med en sådan kommunikation i det operationella arbetet. Att anpassa en kommunikationsavdelning vars arbete är grundat på de traditionella medierna till ett arbetssätt som fungerar även för Web 2.0 är en utmaning, Att skickar ett pressmeddelande ut i bloggosfären är inte helt enkelt. Hur kan en organisation möta Web 2.0 – fallstudie Centerns ungdomsförbund Hur företag och organisationer utnyttjar Web 2.0 i sitt kommunikativa arbete varierar. Centerns ungdomsförbund var i förhållande till andra politiska organisationer tidiga med att på allvar anamma webben och utgör ett gott exempel på hur man målgruppsanpassar sitt kommunikativa kanalval. Som man ser på bilden nedan så visar CUF upp på vilka sociala forum de verkar och om de för närvarande är online. Utöver att ta kontakt med en CUF-representant på telefon, fax, mejl eller via post, så kan man också kontakta dem på Facebook, Youtube, Myspace eller MSN. Vad kan då antas vara de främsta anledningarna till att man så aktivt använder sig av Web 2.0? Kontakta oss? En digital målgrupp kräver digitala kanaler. Exempel på hur en organisation kan arbeta med webben. Om man möter CUF på de forum där de är närvarande så präglas de främst av information om kommande möten, tips om litteratur eller länkar till videoklipp där förbundsordförande syns i TV. Alltså väldigt likt en vanlig hemsida. Dock finns det en stor skillnad som bygger på det faktum att webben har blivit interaktiv; det skvallras och nya kontakter knyts! Eftersom sajterna till dess natur är interaktiva så är det inte alla inlägg som följer 7
 8. 8. partiprogrammet till punkt och pricka, snarare tvärtom. Även om det för den utomstående läsaren kan ge ett svagt intryck av förbundet så ser man inte detta som en anledning till att ändra det öppna klimatet. Genom att inte försöka motarbeta interaktiviteten och den stundtals negativa publiciteten det medför, så ökar man sannolikheten för att en diskussion om den egna organisationen inte orerar fritt i cyberspace, utan att den istället existerar på ett forum man har bevakning av. Nyttan övervinner eventuell skada. Man har dragit nytta av interaktiviteten. Det är med anledning av detta moderata ungdomsförbundet, Muf, valde att bygga om sin hemsida. På Muf.se ska även kritiker kunna bidra med åsikter och innehåll. Vem som helst ska i princip kunna skriva en artikel, bifoga en bild eller ett videoklipp och sedan Exempel på hur Webben kan bygga sig själv. Skapa ett forum och låt medlemmarna göra jobbet! hamna på sajtens förstasida. Dock sker en granskning av innehållet innan det går ut på nätet. På frågan varför man bjuder in sina motståndare svarar förbundsordförande Niklas Wykamn: ”du äger inte kommunikationen på nätet. Det gäller att skapa en plattform som handlar om att både skapa och sprida information. Förut var vår sajt exkluderande mot dem som inte var moderater, nu ska du kunna vara ”moderat för en dag”. Sajten gör ingen skillnad på om du är vänsterpartist eller moderat. (http://internetworld.idg. se/2.1006/1.176953)” Ett annat sätt för att attrahera användare till sina webplatser är förutom att negligera negativa inlägg, att undvika alltför stark pådyvling av åsikter. Att använda sajterna som 8
 9. 9. propagandaplank går tvärs emot det som anses vara effektivt. Tvåvägskommunikationen vinner över envägsinformationen. På CUF-sidorna löser man detta genom att erbjuda den läsare som vill ta ytterligare del av den centerpartistiska ungdomspolitiken länkar till bloggar mm. Väl inne bland CUFbloggarna så kan man hitta länkar till Youtubeklipp från en förbundsstämma och länkar till citat av Thorbjörn Fälldin på Wikiquote. Webplatsen på Myspace, Facebook etc. kan alltså ses som en trailer eller ett smakprov för en mer åsiktstyngd värld. Ett öppenhjärtigt förarbete är det som krävs. Användaren måste attraheras till din sida. Man använder alltså flera olika plattformer för att nå ut med sitt budskap. Visseligen långt ifrån alla tillgänliga men ändå mer än det klassiska nyhetsbrevet! Spännande i allt det här är att innehållet på webben inte skulle fortsätta öka om det inte ansågs finnas ett behov av det. Oavsett hur nischad du är med ditt budskap så verkar det finnas en läsare för alla! Vid närmre granskning av CUF på webben så blir det tydligt att deras aktivitet, medvetet eller omedvetet, är ett skolboksexempel på hur PR-arbete skall bedrivas. På ett relativt enkelt och självgående sätt så har man borgat för att: • Man ständigt är närvarande • Man skapar nätverk och underhåller redan befintliga kontakter. • Man skapar ”snackisar”/ buzz-marketing • Man ägnar sig åt lobbying med verkningsgrad. Genom att CUF har en profil på Myspace, Facebook med mera, så är man inte bara öppen för kontakt, vilket är viktigt för ett politiskt förbund, man är också ständigt närvarande på en arena där deras rykte snabbt kan komma att ändras. Man har säkerställt en viss nivå av kontroll av det egna varumärket. Jag och den moderata riksdagspolitikern Sofia Arkelsten visar sig ha fyra gemensamma vänner, något jag med stor sannolikhet inte skulle fått reda på utan Facebooks framväxt. 9
 10. 10. Aktiv på webben - vem är det man möter? Allt eftersom Internet har utvecklats så har det också präglats av olika typer av användare. Xlent, ett företag verksamma inom webstrategier, talar om fyra olika grupper signifikanta för de olika faser av som webbens utveckling tagit. Idag har den genomsnittlige personen på Internet egenskaper någonstans mellan ”Användaren” och personen 1995 – entusiaster med ”Internet i vardagen”. Då essensen i Web 2.0 2000 – publicister är att dagens Internetanvändare står i centrum, 2005 – Användare samtidigt som vi går mot en tid då Internet mer 2010 – Internet i vardagen och mer används i vardagen, kan man säga att webben blivit ett tvärsnitt av vardagslivet för alla med Internetuppkoppling. Vilka finns då representerade i Sveriges vardagsliv offline idag? En klassisk statsvetenskaplig analys säger att det är staten, kapitalet och den lilla människan. Vilket i en modernare och mer digitaliserad tidsålder då kan översättas till: bloggarna, pr-konsulterna och den Facebookande allmänheten. Gemene man – beter sig som vanligt….nästan! Att den man möter på forum runt om på Internet troligtvis kan betecknas som ”gemene man”, ligger i naturen för Web 2.0. De preferenser människor har offline reflekteras också på webben. Precis som det skildras i traditionella medier så finns det i den digitala världen såväl motståndare som förespråkare i en debatt. Vid en sökning med ordet ”klimat” avgränsat till facebookgrupper så dyker t.ex. gruppen ”Moder jord” upp. Där drivs diskussionen ”Vattenfall förstör både i Sverige och i Tyskland” vilket länkar till en Vad är mest verkningsfullt, 453 medlemmar eller nio dedikerade fans? 10
 11. 11. namninsamling mot en muddring av Ångermanälven som Vattenfall initierat. Å andra sidan finner man vid precis samma sökning gruppen ”Vi som väljer vår el från Vattenfall” vilket består av grupp Vattenfallpositiva personer. Förespråkare och motståndare till Vattenfalls verksamhet, precis som i den icke-digitala världen. Vid en överskådlig betraktelse av den digitala debattkulturen så finns det dock kanske en slående skillnad från den i gammelmedierna; på webben lyfter fler bladet från munnen och diskussion tar en skarpare ton. Om det beror på en avsaknad av pressetiska regler, möjlighet till anonymitet bakom digitala pseudonymer eller om skillnaden endast är den att TV-profilen Patrik Ekwall är en av det sedan evigheter existerande skitsnacket nu fått en dem som blivit hårt angripen av publik form, återstår att diskutera. den så kallad nätmobbiningen. Kapitalet, PR-konsulterna och den första kompisen Marknadsföring på nätet går ofta under benämningen viral digital marknadsföring. Verktyget man använder sig av är mun-mot-mun metoden, dvs. att istället för att trycka ut ett budskap på klassiskt manér via t.ex. annonsering så vill man att budskapet skall färdas från person till person, oberoende av företagets medverkan. Den virala marknadsföringen andas och lever på det som är essensen i Web 2.0, nämligen att din målgrupp måste attraheras av ditt budskap för att bli emottaglig för detsamma. Om inte intresse finns kommer budskapet försvinna i meidabruset och inte att färdas särskilt långt. Ett klassiskt exempel på viral marknadsföring är när Nike publicerade en film på Youtube. Filmen visar fotbollsgeniet Ronaldinho när han trixar med en fotboll på det mest fantastiska vis. Filmen spred sig från mun till mun som en löpeld mellan precis de målgrupper Nike var intresserade av att nå. Detta för att filmen var så fantastik. Det fina i kråksången för Nike var att deras produkter, vilka satt på Ronaldinhos kropp, fick en enorm exponering. Detta utan att de behövde tryckta reklam på sina målgrupper (ofta tillhörande de såkallade ”digital natives” d.v.s. Internetvana 15-20åringar med extremt cynisk och resistent inställning till meningslös marknadsföring). Målgruppen attraherades istället. Essensen i marknadsföring; att få maximal effekt av minimala resurser, är något som verkligen efterlevs inom den virala markandsföringen som karakteriseras av enkelhet och låga 11
 12. 12. kostnader. Utmaningen ligger i att få snöbollen i rullning, att få budskapet att börja färdas. Detta görs lättast genom att hitta ”ankarpunkter” i form av personer vilka har stor trovärdighet hos sin omgivning. Får du t.ex ”rätt” bloggare att nämna ditt budskapet rullar snöbollen mycket fortare än om du träffat mindre precist. Och för att den berörda bloggaren skall bry sig om att nämna ditt budskap måste den vara intresserad. Den peronsen blir ”den första kompisen” som tipsar om någonting häftigt. Och det är den kompisen PR-konsulten vill känna. Detta blir återigen ett bevis på att inom Web 2.0 så är det användaren som är i centrum, att rollerna är omvända i det mediala samhället. En genväg för PR-konsulterna i sin kamp om att få bollen snabbt i rullning är att leka Frankenstein och själva skapa den perfekta ambassadören varumärket. Det kan handla om att bygga upp en profil på Myspace som bara ”råkar” prata mycket om sin nya mobil och som i sitt uppträdande och val av musik/kläder ”råkar” attraherar en för mobilleverantören populär målgrupp. Än så länge så kan du också köpa bloggare vilka då använder sig av produktplacering i sina texter. Detta har träffande har gett PR-konsult på jobb? dem öknamnet ”bloggmarionetter”. Dock är det något som anses vara på upphällningen då det ofta genomskådas av dagens kräsna Internetanvändare. Värt att ha i bakhuvudet vid upphandling av tjänster inom viral marknadsföring är att de klassiska PR-byråerna enligt rykten inte är de mest uppdaterade inom ämnet. De sitter ofta fast i ett handlingsmönster riktat mot gammelmedia. Vill man få nya infallsvinklar och ligga i framkant på just det här området kan det vara värt att undersöka en ny byrå bestående av personer vilka rör sig mer naturligt i det digitala medielandskapet. 12
 13. 13. Utöver att vissa företag anlitar en konsult för att sköta det kommunikativa arbetet på webben så blir det mer och mer vanligt att företag är öppna med sin aktivitet på Internet. Först ut med företagsbloggandet var av naturliga skäl dotcom-företagen. Men för var dag startar fler och fler börsnoterade företag en egen blogg eller ger sig på annat vis ut på de sociala forumen. I Sverige är det finansbranschen som är den vanligaste bloggbranschen efter konsult- och mediebranschen. En anledning anses vara att det är en bransch som omgärdas av förhållandevis regit regelverk och att man därför ser ett stort behov med ett sådant fritt medium som bloggen ändå är. 13
 14. 14. Torgmöten… fast levande – bloggosfären som opinionsbildare När det diskuteras bloggande finns det ett påstående som aldrig är frånvarande, nämligen det att: ”aldrig har så många tyckt till om så mycket”. Antal bloggar på ett internationellt plan har passerat tio miljoner och bara i Sverige så startades det mellan maj och augusti 2008 8000 nya bloggar . Även om det under året pratats om det som populärt kallats ”bloggdöden” så är inte nyetableringen på nedåtgående. Om gemene man befinner sig på Internet för att det är en del av det vardagliga livet och näringslivet är där för att det tjänar affärsmålen, så är bloggarna där för att påverka. Man kan utan att ljuga kalla Web 2.0 för ett opinionsbildarnas Klondyke. Blogganalysföretaget ”PRfekt” har delat in bloggarna i tre kategorier. De är grovt generaliserande men kan ändå ge en viss bild. De tre kategorierna är: Koncept-människor: Programmerare, journalister och politiker. Impuls-människor: Fjortisar som skriver om mode och skvaller. Nyp mig i rumpan-människor: Uttråkade tvåbarnsmorsor som bloggar om sina barn, tv-program eller livet i villa. Tre typer av bloggare, alla väldigt populära inom sina respektive gebit. Impulsmänniskan (Blondinbella), Konceptmänniskan (Bisonblogg) och nyp mig i rumpan-människan (Vimsig.com) De olika grupperna attraherar olika typer av läsare och kan därmed ses som ankarpunkter kring vilka tre typer av målgrupper cirkulerar. Ingen av de olika bloggarna är värda att ignoreras. Alla påverkar de sin digitala omgivning och de varumärken de kommer i kontakt med, fast på olika vis. 14
 15. 15. Positionering på Webben, vad är bäst för företaget? Det finns en mängd sätt för en organisation att arbeta mot och i webben. Man kan hoppas att ens personal tillhör den ”facebookande allmänheten” och genom sitt privata internetanvändande verkar som goda ambassadörer för det egna varumärket. Man kan anlita en uppdaterad PR-konsult att sköta webkontakterna och hoppas att den är dig lojal eller man kan som organisation själv sitta på ansvaret för kontakten med de sociala medierna genom att t.ex. ansluta sig till bloggosfären. Även om en stor del av kontakten med webben kan outsourcas till experter på området, anser jag att viss kompetens måste finnas inom organisationen. För vem kan ditt budskap bäst om inte du själv? I nedanstående del har jag valt att fokusera på aspekter kring det sociala mediet som bloggen utgör, då jag märkt att det internt inom Vattenfall är här det största intresset ligger. Alla eller inga – om att göra ett urval i bloggosfären. Ur ren marknadsföringssynpunkt finns det mycket att vinna på att ha en etablerad kontakt med bloggosfären. Som tidigare sagt finns det mycket att hämta med relativt liten insats. Dock krävs det precis som vid kontakten med gammelmedia att man har gör sin research. För en månad sedan pågick en debatt på diverse forum på temat bloggare och pr. En bloggare tillika PR-konsult, Sandra Beijer, skriver: ”Jag är fruktansvärt irriterad. Orsaken till min irritation är att fortfarande, den 14 augusti 2008, verkar det som att människor som har betalt för att förstå media, vägrar att sätta sig in i vad en blogg är.” Anledningen till irritationen är att man blivit kontaktad av Bindefeld PR med ett erbjudande om att få visa artisten Brolles nya video, exklusivt, på sin blogg. “Hade de bara tagit en titt på förstasidan på min blogg så hade de förstått att jag aldrig skulle skriva om Brolles nya video. ej vä (http://www.dagensmedia.se/mallar/ lk dagensmedia_mall.asp?version=181951)” om me Att kräva av sitt företag att en första kontakt n! med de sociala medierna måste föregås av en uppdaterad kartläggning av världens nio miljoner bloggare är absurt. Också det att 15
 16. 16. kartlägga svenska relevanta bloggare inför en nationell kampanj är troligtvis övermäktigt. Det görs istället antagligen bäst av en byrå med expertis inom området. Däremot finns det inget som säger att man som beställare inte kan ha en grov uppfattning om vilka bloggosfären består av och hur man skall närma sig dem… Impulsmänniskorna – de mest populära Den grupp av bloggare som har flest unika besökare, alltså mest trafik till sin webplats, är utan tvekan de som i ett tidigare kapitel benämndes ”impulsmänniskorna”. Både bland professionella bloggare såväl som bland privata så dominerar de listorna över de mest populära. När man gjort undersökningar på impulsmänniskornas läskrets så har det visat sig att deras läsare prioriterar harmoni och trygghet i livet, eller för att översätta det; de är människor med konflikträdsla vilket genererar ett stort behov av att vara ”rätt” i förhållande till sin omgivning. Till sin hjälp i detta läser de bloggar vilka i sin tur får rollen som ett rättesnöre i Inlägg om Vattenfall på ett forum för marknadsföring: ”Smart och behjärtansvärt på samma gång! Det kan knappast livet. Impulsbloggarna och deras bli bättre!//Karin” läsekretsar är alltså personer väl emottagliga för impulser från sin omgivning. Man kan ju bara spekulera i vilka ringar på vattnet som genererades av att Blondinbella, Sveriges mest lästa bloggare och en sann impulsmänniska, hyllade Vattenfalls nyligen lanserade childhoodinitiativ… Konceptmänniskorna – de mest inflytelserika Blondinbella hade senaste veckan (v. 38) drygt 490 000 besökare. Samma vecka hade en annan känd blogg, politikerbloggen drygt 20 000. Även om det bara är ungefär en tjugondel lika många läsare som Blondinbella så är det verkligen inte en blogg att räkna bort. Tvärtom. Politkerbloggen räknas nämligen efter det att Alex Schulman slutat blogga, som Sveriges mest inflytelserika. Graden av inflytelserikedom beräknas inte utifrån besökarantal utan är istället baserat på antalet länkar som bloggen drar till sig från andra bloggare. Antalet länkar blir ett sätt att validera den spridning en specifik bloggares ord har i bloggosfären. Ju fler länkar, desto mer engagerad läsekrets. Att visa sig insatt i den aktuella debatten knuten till den egna branschen (vilket skyltande av länkar är ett mått på) är något typiskt för konceptmänniskorna. Det som sägs i en 16
 17. 17. vällänkad blogg har alltså potential att få stor digitalmedial spinn. Om man därtill lägger att många av konceptbloggarnas läsare har stort inflytande offline (i egenskap av journalister, politiker, affärsmän/kvinnor osv.) så behöver den relativt tunna läsekretsen inte säga något om styrkan i konceptbloggarna som kanal. Nyp mig i rumpan-människorna – de mest trovärdiga ”Nyp-mig-i-rumpan”-männniskorna skulle man kunna betrakta som obetydliga då de varken har många läsare eller blir länkade till i stor utsträckning. Dock har de (föga förvånande) också en stor potential som påverkare, men på ett annat plan. Deras generella styrka är att de har en liten men väldigt hängiven läseskara. Deras ord har hög trovärdighet och läses som de sagda av en nära vän. En av de mest framgångsrika kampanjerna riktade mot detta segment av bloggare var den gjord av pr-byrån JMW på uppdrag av saxtillverkaren Fiskars. De valde att sponsra de bloggar som handlar om ”scrapbooking”, det vill säga ett hantverkspyssel som går ut på klippa och klistra in minnen i speciell bok. Fiskars satsning blev en veritabel succé, vilket till stor del förklaras av de berörda bloggarnas små men starka nätverk. Det är svårt att se en liknande succé framför sig om Fiskars istället valt att kontakta den mest lästa/länkade bloggen. För vad är det som säger att just de skulle de vara intresserade av just kvalitetssaxar? Politiska bloggare – därför är de betydelsefulla Som sagt är konceptmänniskorna de mest inflytelserika i bloggosfären. Och en stor del av konceptmänniskorna bloggar om politik. Företaget Twingly sammanställer två gånger per år en rapport om bloggosfären . I den senaste rapporten för Sverige visade det sig att 13 av de 20 mest länkade bloggarna handlar om politik vardagsbetraktelser (övriga var vardagsbetraktelser kultur 4 st, kultur 2 st och medier 3 st.). medier Jag ämnar ge politikerbloggarna politik lite exta hänsyn. I egenskap av bloggosfärens mest inflytelserika är de numera starka opinionsbildare inom svensk politik och tillhör därmed 13 av 20 mest länkade bloggarna är politiska den digitala allmänbildningen. De ger också en allmän bild av hur annorlunda bloggosfären 17
 18. 18. som forum är i förhållande till tryckt press där politikerbloggarnas bröder och systrar; ledarskribenterna, härbärgerar. I bilaga nr. 1 visas en tio-i-topp listan över de mest inflytelserika politikerbloggarna samt en kort beskrivning av varje bloggare . Som synes är många av de stora namnen inom bloggosfären långt ute på de politiska kanterna. Den genomsnittlige politiske bloggaren anses vara liberal medan det bland yrkespolitiker är vanligare att tillhöra socialdemokraterna. För den intresserade av bloggosfären som opinionsbildare finns att läsa i Twinglys rapport om dikussionen kring FRA-lagen. Där slås det verkligen fast att de politiska bloggarna är en opinionbildarmakt att räkna med! Intressant läsning om bloggarnas makt i FRA-debatten finner man i Twinglys rapport. När man betraktar denna segmentering av bloggosfären blir det tydligt att bloggare, precis som skribenter offline, fascineras och intresseras av olika saker. Visserligen är det sant som marknadsföringsgurun Seth Godin säger: ” Remarkable things gets remarked about”, ett fantastiskt fenomen kommer alltid att få publicitet. Men det blir också tydligt att olika typer av människor har olika uppfattning om vad som är ett fantastiskt fenomen för just dem. Det kan handla om allt från saxar, till korallfärgat läppstifts varande eller icke varande, via en datorkomponent till en debatt om kulturkonservatism. Bruset i bloggosfären från andra marknadsförare blir starkare för var dag som går. Utan målgruppsanpassning är det lätt att försvinna! 18
 19. 19. Kontakt med bloggare – ytterligare tips Efter att ha konstaterat att man precis som i kontakten med gammelmedia behöver målgruppsanapassa sitt budskap även i kontakten med bloggosfären så finns det ytterligare råd att få. Åt den som hittat sin grupp av relevanta bloggare och som nu är redo att etablera en långvarig relation med desamma ger marknadsföringstidningen Media Bullseye ett par tips (http://mediabullseye.com/mb/2008/01/six-steps-to-better- blogger-re.html). Listan över vad som bör göras för att etablera en varaktig relation med en viss bloggare är lång men det mest basala är: By focusing on the relationship rather than the individual pitch, long-term results are built. One of the best ways to build a relationship remains showing interest in someone else. Comment on said blog frequently… If you want respect from a blogger(s), have a blog. Hur gör man företagets Webnärvaro till en framgångssaga? Att det mest effektiva sättet att bygga långaktiga relationer med bloggosfären på, är genom att själv blogga, är det fler som tycker. Efter research på området verkar detta vara den allmänna uppfattningen. Den övergripande fördelen med att vara närvarande på webben är som tidigare sagt att kontrollera, vårda och förbättra varumärket genom att skapa kontaktytor mot relevanta målgrupper. En blogg är något som Apsis, ett företag som arbetar med internetmarknadsföring, anser vara idealisk som motor för ett sådant kontaktyteskapande. För att påvisa hur formatet på ett generellt plan kan utnyttjas i det syftet har man författat en 15-punkts lista där några av rubrikerna är: internkommuniaktion, att synliggör kunskapsföretaget, skapa ett personligare företag, med mera. (För att läsa hela listan, se bilaga 2.) Av bloggarna på den politiska tio-i- topp listan att döma verkar man kunna vara inflytelserik på en mängd olika vis. Allt från att känna rätt folk (politikerbloggen), till att vara provocerande (Jinge, Blogge Bloggolito), till att muta in en aktuell fråga (Att arbeta som eskort). Eller allt på en gång. Att hitta och sedan kopiera ett framgångsrecept anser jag dock vara vanskligt. Ditt företag måste hitta sin röst. Det finns heller ingen given handlingsplan för hur 19
 20. 20. ”din företagsröst” blir framgångsrik. Inget givet recept på hur just du bör bygga din blogg. Men faktumet att företagsbloggen är ett bra kommunikationsverktyg att ha i din låda för affärskommuniaktion kvarstår. Hur skall man då bete i sig i utformningen av sin företagsblogg? Är det bara att kansta sig ut i cyberrymden med förbundna ögon och hålla tummarna för att utgången blir bra? Nej, självklart inte. Som all annan affärskommunikation är det viktigt att även bloggen stödjer affärsmålen och företagets övriga strategier. Genom att sätta upp ett ramverk kring det egna bloggandet ökar man chanserna för att göra detta och därmed nå kommunikativ framgång. Till hjälp i byggnationen av ett sådant ramverk finns inget recept men väl ett antal aspekter att ta hänsyn. Några av dessa skall jag redogöra för i kommande stycke. Olika typer av bloggar – så vässar du ditt budskap För att enkelt skapa en innehållsmässig riktlinje för bloggen bör man tänka igenom vilken ansats den skall ha. Många av de mest framgångsrika företagsbloggarna sätter annat än de egna produkterna och tjänsterna i centrum . Valet av ansats begränsas också ofta naturligt av naturen av ditt företags verksamhet. Men för det mångfacetterade företaget ger Online-PR inpiration med en tio-punkts lista (http://online-pr.se/tag/foretagsblogg/). Jag kommer fokusera på sex av dessa då jag anser de övriga ( Aplikationsbloggen, Inspirationsbloggen, Bloggen som företagswebbplats och ”the officebloggen” ) falla utanför Vattenfalls intesseområde. VD-blogg Om VDn på företaget har möjlighet, tid och intresse för att blogga så är det ett ypperligt sätt att bygga förtroende och stärka varumärket. I och med att VDn ofta har ett översiktsperspektiv på företaget kan inläggen skifta mellan olika ämnen som utveckling, marknadsföring, branschtrender med mera. VDn på ett företag är också ofta en publik person vilket ökar intresset för bloggen bland allmänhet och media. Exempel: Visit Swedens VD-blogg. En VD-blogg kan också tjäna ett internt syfte. Jim Estill är bloggare och VD för stort kanadensiskt företag och hela 25% av hans läsare hör till personalen. ( Övrigt: 50% suppliers/customers/industry, 15% personal development/bloggers, 10% friends/contacts ). Vi får också ett exempel på hur lång tid det tar honom att blogga — två timmar per vecka. Detta är en av de största farhågorna En VD kan kommunicera på inför ett eventuellt företagsbloggande och Estill slår fast “It andra sätt än med skriven text. 20
 21. 21. requires commitment and thought.” Praktiskt är dock att det numera är relativt enkelt att blogga via mobilen. De anställda kan då smidigt följa VDn “som ju jämt är ute och flänger” och se dennes verklighet om än bara med ett par biler. “Här står jag nu vid Schwarze Pumpe: klick!”. I USA där företagsbloggande är ett långt mycket vanligare fenomen har vissa av de VDar som inte finner tid för att blogga en slags videodagbok där de blir intervjuade ett par ganger i månaden.På så vis fyller de det behov som VD-bloggen annars skulle täckt. Detta är numera både möjligt och enkelt på grund av teknikutvecklingen inom rörlig bild. Utvecklingsblogg Användbart för till exempel tekniktunga företag som marknadsför nya produkter. På bloggen kan man berätta hur utvecklingen fortskrider och få direkt feedback från konsumenterna och användarna som får känna sig mer delaktiga i processen. Exempel: Twinglys blogg. Bloggen som verktyg är också utmärkt som verktyg vid organisationsförändrigar. I Sverige har den nya svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, börjar arbeta vid årsskiftet. Redan nu kan vi följa bildandet i kommitténs blogg — och den blivande generaldirektören är i högsta grad involverad, hon skriver: ” Så kom det äntligen – beskedet om vilka chefer jag har valt för de högsta befattningarna i MSB. Säkert vållar beskedet blandade känslor, både av glädje och besvikelse (http://www.wpr.se/2008/08/ny-myndighet-vaxer-fram-i-blogg/)”. Diskussionen på bloggen är inte intensiv men det finns kommentarer till vissa inlägg. Bara att möjligheten finns är en signal. Och framförallt ser vi en tydlig person som berättar i jag- form om sina val. Utan att vara allt för fördomsfulla kan man konstatera att det inte är standard för generaldirektörer. CSR-blogg För företag som jobbar med corporate social responsibility. Bloggformatet är ett bra sätt att berätta om det man som företag gör i sina CSR-projekt och ett verktyg för att föra en diskussion med andra om ämnet. Med en CSR-blogg etablerar man sig också som en auktoritet på området och skapar fler kontaktytor med personer av intresse. Exempel: Pfizers miljö- och ansvarsblogg. Internblogg Blogg som finns på intranätet eller i annat skyddat system inom organisationen. Kan användas för ett specifikt projekt, för att föra diskussion kring speciella frågor, delning av kunskap eller för att förstärka företagskulturen. En undersökning som genomförts av Guidewiregroup visar att två tredjedelar av företagen anser att internbloggens främsta fördel är kunskapsdelning .Att driva detta ännu längre skulle kunna vara att skapa en wiki för att verkligen dammsuga företaget på intressanta vinklar och idéer. 21
 22. 22. Produktblogg Produktbloggen kretsar kring att beskriva och förklara specifika produkter. Bra för de typer av produkter och tjänster som är lite mer komplicerade för gemene konsumenter att förstå sig på, som exempelvis bolån och pensioner. Exempel: AMF:s pensionsblogg. Den ”privata” företagsbloggen Bloggen är relaterad till företagets affärsområden, men skrivs som en privat blogg. Exempel: Sofies hundblogg på Agria Djurförsäkring. Något som Online-PR inte nämner här men som ändå är värt att ta upp är bloggen som verktyg i företagets krishanteringsarbete. Om varje företag verksamma på nätet hade en ”krishanteringsblogg” skulle ämnet snabbt bli mer än tröttsamt. Men det är inget som hindrar att det kan vara ett outtalat delmål med bloggen. Ju fler kontaktytor du har med dina intressenter desto snabbare kan du sända ut din bild av en specifik händelse eller stävja en oro grundat på rykten . Inte bara bloggen med dess snabbpublicerade natur är här ett bra verktyg, utan även andra plattformar på webben är effektiva av just samma anledning. Ju fler kanaler, desto mer kontroll har du den dag krisen inträffar. Ett annat delmål med Många kommunikationskanaler kan vara effektivt vid bloggen är att ha den som ett fönster situation av kris. mot gammelmedia. I USA som i det flesta hänseenden rörande digital marknadsföring ligger i framkant har man gjort en studie kring bloggläsandet hos journalister: ”A whopping 84% of journalists participating in the study said they have or would use blogs as a primary or secondary source while researching an article. A quarter of those surveyed said blogs make their jobs easier. Fifty-four percent say blogs have sparked story ideas and 72% say reading blogs is part of the average of 20 hours per week they spend on the Net (http://www.wpr.se/2007/11/ bloggande-bors-vd-jag-har-den-skyldigheten/)” Att välja inriktning för din blogg kan sägas vara ett av de större besluten man har att ta inför lanseringen av en blogg. Reflekterar du därefter på ett antal frågor av lättare karaktär så är du ännu ett långt stycke närmre publiceringsdatumet. 22
 23. 23. Checklista- så här kommer vi närmare en företagsblogg Nedanstående lista kan verka som ett verktyg vid skapandet av en företagsblogg och därefter som en komponent i en eventuell webstrategi. - vilka på företaget skall blogga? Att ha en huvudskribent eller flera likvärdiga skribenter kan nog kvitta. Det finns exempel på lyckosamma företagsbloggar av båda sorterna. Däremot ska värdet av att lära känna personerna inte underskattas, så gruppbloggarna behöver i takt med tiden mejsla ut en karaktär för var och en av individerna.” Låt produktutvecklaren eller någon från kundtjänsten blogga. Det blir intressantare än om VD:n gör det”, säger Fredrik Wackå, expert inom ämnet (http://www.idg.se/2.1085/1.72686). - Hur ofta ska vi blogga? Tyvärr är det många som inte inser att det krävs resurser. Den stora vinsten med en blogg bygger på att man etablerar sig som en återkommande röst och bygger upp en kontakt och en dialog med läsarna. ”Det krävs en duktig skribent som får tid på sig för att hålla en blogg intressant”, fortsätter Wackå. - Hur mycket ska företagets anda få genomsyra bloggen? När det gäller företag och organisationer är det ytterst viktigt att ha klara regler för de anställda som bloggar för att undvika problem och ge trygghet åt bloggarna. Avsaknaden av regler kan vara lika hämmande som hårda regler. IBM är ett företag med tydliga riktlinjer för vad som gäller för både interna och externa bloggar. Företaget är unikt eftersom det till och med uppmanar sina anställda att blogga både internt och externt. ”De får gärna identifiera sig som IBM-anställda. Samtidigt talar IBM-bloggare bara för sig själva och inte företaget”, säger Mikael Haglund, teknisk chef på IBM (http://www.idg. se/2.1085/1.72686). Övriga viktiga frågor för organisationen att ressonera kring: - Vilka är våra målgrupper, hur ska vi nå dem och berätta om den här bloggen? - Vilket domännamn, vilket bloggsystem och vilken layout ska bloggen ha? - Hur ska vi hantera kommentarer? - Var ska vi pinga bloggen? När du tänkt igenom dessa frågor så är det egentligen bara att sätta igång...strax! 23
 24. 24. Redan på väg in? Här kommer tre tips på vägen… Som med allt nytt är det lätt att rusa för fort fram. Självklart finns det fällor att ramla i då ett företag står i kast med att på allvar ge sig ut på webben. Om man inte är säker på att uppfylla de av mig upprättade tre nedanstående kriterierna samt om man inte kan lova att INTE efterleva den följande nio-punktslistan bör man skarpt överväga om bloggande verkligen är rätt för det egna företaget. Välskrivet En dåligt formulerad blogg kan snarare skapa negativ publicitet. Lisa Bjurwald på DN:s ledarsidor skriver: ”Det är inte ofta jag traskar runt i den särskrivande specialklass som är den svenska bloggsörjan, men när jag gör det blir jag alltid lika besviken” Transparent Gammelmediea har precis börjat uppmärksamma blogginlägg vilka varit maskerade till inlägg gjorda av privatpersoner medan de i verkligheten var skrivna av företag i markandsföringsintresse. Pinsamt! Oavsett hur välmaskerad du tror din marknadsföring är, så kan det upptäckas via ip-adresser. Öppenhet är A och O, allt annat kommer att slå tillbaka förr eller senare. Välmenande Jag ser inte att bloggande för bloggandets skull fyller någon funktion för ett företag. Det får inte endast bli ett skyddsnät där “delaktighet” blir en läpparnas bekännelse. Man måste ha ett syfte med sin blogg och därefter hålla den aktiv för att visa att den utrycker är mer än ett kast av trendkänslighet. Med webbens logik kommer man då inte heller få många läsare.Jag ansåg att ett löjets skimmer lade sig över bloggfenomenet när en ny reklamkampanj prydde Stockholms tunnelbanenät. Det var en VVS-montör i Sundyberg vars huvudbudskap i reklamen var att de nu drev en egen blogg. Att blogga för sakens skull kan möjligtvis vara framgångsrikt initialt men då endast i egenskap av nyhetens behag. 24
 25. 25. Nu är det dags att lansera. Hur gör man INTE! 1. Write a bunch of posts but never tell anyone you have a blog. 2. Write one post, tell everybody you started a blog, then don´t write anything for a month. 3. Fill your blog with every conceivable form of cheap advertising so that it drowns out your one lonely little post. 4. Do not think about what your About page should say. In fact, don’t even write one. Just leave the default text that says you should replace it with your own writing. 5. Don’t comment on other blogs. 6. Leave yourself no time to comment on other blogs because you´re scrambling to write posts every night 7. Write about the blog itself or blogging…when your topic isn’t blogging. 8. Do not get a Feedburner, Technorat, Twitter, BlogCatalogaccount. 9. Have no idea what you´re trying to accomplish or what your audience wants. Hämtat från: http://michaelmartine.com/ 25
 26. 26. Vattenfall + Web 2.0 = sant? Efter vad jag skrivit hittills är det väl ingen tvekan om vad jag anser om ett mer aktivt deltagane för Vattenfall på webben. Att Vattenfalls kommunikationsavdelning är framåtskridande i sitt arbete är tydligt för den yttre betraktaren. Jag som kommunikationsstuderande skulle till exempel aldrig sökt mig hit för min praktikperiod om så inte var fallet. Att Vattenfall är närvarande på listor över starka svenska varumärken talar ju också sitt tydliga språk. Att ilandsätta det redan existerande förslaget om en Vattenfallsaviserad blogg anser jag vara ett steg helt i linje med det progressiva kommunikationsarbetet som redan pågår. En blogg är också ett bra förstasteg för att närma sig webbens andra forum vilka för den oerfarne kan vara svåra att hitta eller röra sig naturligt på. Dock bör man resonera kring syfte och mål med bloggandet. Som företag betraktat så verkar insatta tycka att precis alla organisationer tjänar på att blogga. Jag är inte lika övertygad. För att kunna existera i bloggvärlden under en länge tid krävs ett genomtänkt budskap till omvärlden. Det har Vattenfall. Jag anser därmed att Vattenfall skulle vara idealiskt för en sådan satsning. En blogg skulle vara mer än ett bevis på att man ”hänger med”. Det skulle kunna vara en framgångsrik bestående kommunikationskanal och ett sätt att arbeta med Vattenfalls fem strategier. Efter en kort granskning av de nya riktlinjerna för mediarelationer som upparbetats inom Vattenfall så anser jag att en företagsblogg skulle ligga helt i linje med dessa. Jag är dock av den bestämda uppfattningen att det krävs mer än att initiera en blogg för ett aktivt och framgångsrikt deltagande på Webben, även om det är ett bra förstasteg. Varje större organisation bör ha en uppsättning strategier för sitt agerande på nätet. Ett förslag, vilket jag förstått också diskuteras inom organisationen, är en strategi för hur den virala markandsföring skall skötas kontinuerligt. En sådan strategi kan gärna få formen av en to-do-list och ta en självklar plats vid varje kampanjplanering. På så vid borgar man för webbens interaktion med övriga kommunikationskanaler. Dels anser jag också att varje större organisation bör (med stöd av Business Weeks konstaterande om bloggosfären mediahistoriska storhet jämförbar med Gutenbergs tryckpressar) ha en strategi för intern- och externbloggande. En ytterligare säkerhetsåtgärd, vore att anlita ett företag som sköter en regelbunden mediebevakning av Vattenfalls varumärke på webben. 26
 27. 27. För även om man inte väljer att gå in i alla diskussioner som sker på nätet så bör man i alla fall vara medveten om att de finns. Tror man sig kunna uppfylla dessa kriterier och känner inspiration inför uppgiften så är jag övertygad om att utfallet blir framgångsrikt. För vem vet… Korrelationen mellan nedanstående linjer skulle kunna bli ännu starkare lagom till Poznan! 27
 28. 28. I get the point – hur fortsätter jag? Bloggare som jag hämtat mycket inspiration av under arbetet med den här presentationen är: - Bisonblogg.se Fredrik Wass är kung inom digital markandsföring och ett tungt namn inom ämnet. Bloggen fungerar mycket som en nyhetsportal. Skrivet lättförståligt och icke-skrytsamt. - Wpr.se Fredrik Wackå driver ett företag som webbrådgivare. Mannen med stort M inom företagsbloggande. Utöver rådgivning ger han även kurser i ämnet. - Disruptive.nu En blogg om entreprenörskap, riskkapital och Web 2.0 - PRfekt.se Ett nystartat företag som har arbetat fram verktyg för att analysera bloggosfären och dess aktörer. Portaler jag använt mig mycket av är: - Knuff.se Publicerar, analyserar och sammanställer fakta om svenska bloggar. ”Den svenska bloggvärlden vid våra fingertoppar, bokstavligt talat. Här bevakar vi våra nördigaste intressen samtidigt som vi hänger med i debatten i mainstream-media. En given start för vilken omvärldsbevakare som helst. (Sveriges 100 bästa sajter 2007, Internetworld, 4/12 2007)”. - Bloggportalen.se Beskriver de flesta populära svenska bloggarna med några få rader. Praktiskt när man är osäker på vem som ligger bakom de ord man nyss läst. - Resume.se Med deras sökfunktion kan du hitta allt som någonsin skrivits om digital marknadsföring på svenska. - Newsmill.se Newsmill använder sig av ett nytt publicistiskt arbetssätt för att öppna upp redaktionen. Det innebär att de i förväg publicerar de frågeställningar de letar skribenter till och bjuder in läsarna att omedelbart medverka. Det grundar sig i tron på att läsare vet mer och att en pluralistisk, bred och modig aktualitetsdebatt bäst garanterar en allsidig belysning av samtiden. En bra inkörsport till ”mediasnackisar”. 28
 29. 29. Känner du att du fortfarande inte kan få nog… låt mig hjälpa till! Cecilia Wemming Statsvetare och kommunikatör Praktikant t.o.m. 26 september 2008 Arbetssökande fr.o.m. 21 februari 2009 ceciliawemming@gmail.com 0739-415 200 29
 30. 30. bilagor nr. 1 Sveriges tio mest inflytelserika politikerbloggar nr. 2 Företagsbloggens 15 användningsområden
 31. 31. Sveriges tio mest populära politikerbloggar (maj-augusti 2008) 1 (3) Politikerbloggen http://www.politikerbloggen.se antal länkar: 445 Startades av Niklas Svensson, politisk reporter på Expressen. Bloggen lades ner efter påtryckningar av Expressen. Svensson blev sparkad av Expressen efter det att han var inblandad i folkpartiets dataintrång. Startade upp politikerbloggen igen tillsammans med Daniel Alsén. Bloggen har nu blivit köpt av TV4. Svensson kommer ha ett stadigt inslag i TV fyras morgonnyheter med namnet ”hemligstämplat”. I dagsläget har politikerbloggen 20 000 läsare i veckan vilket är att jämföra med en medelstor lokaltidning. 2 (8) Jinge http://www.jinge.se antal länkar: 374 Drivs av Jan-Inge Flücht f.d. socialinspektör, pressfotograf, hacker och numera sjukpensionär. Ligger vänster om vänster. Bloggosfärens svarta får, beskylls ofta för att vara sexist. Stod bakom KU-anmälan mot Carl Bildts bloggande. 3 (4) Esbatis kommentarer http://esbati.blogspot.com antal länkar: 293 Förbundsordförande för ung vänster 2001-2004. Är idag bloggare och debattredaktör på den norska tidningen ”klassekampen”. Ligger långt ute på vänsterkanten. Har gått handelshögskolan. Bloggar privat om politik och kultur ur ett vänsterperspektiv. 4 (-) SvD:s ledarblogg http://blogg.svd.se/ledarbloggen antal länkar: 269 Mest drivande bakom SvD:s ledarblogg är blogglegendaren Per Gudmundsson. Han var den första ”bloggmartyren”, dvs. den förste officiella person som tvingades välja mellan jobb och sin blogg. Han valde bort sitt arbete på SVT. Fick efter en liten svacka jobb på SvD:s ledarredaktion. 31
 32. 32. 5 (1) Alla dessa dagar http://carlbildt.wordpress.com antal länkar: 245 Utrikesministern Carl Bildts KU-annmälda och nu friade blogg 6 (-) Blogge bloggelito http://www.xingfu.se/blogge antal länkar: 232 Uppkäftig och provocerande blogg, verkar tillhöra en extrem variant av liberalism. Är tillsammans med ”Jinge”, det politiska bloggandets svarta får, speciellt efter det att de båda gett bloggaren Blondinbella skuld för de sexuella övergrepp som hon råkat ut för i Italien. Säger sig verka för det fria ordets fortbestånd, mot det fascistoida storebrorssamhället, mot förbudsmentalitet, mot den sexualfientliga tokfeminismen och kristna högern. Bloggar även om kinesisk kultur. 7 (6) Federley http://federley.blogspot.com antal länkar: 211 Liberalpolitisk blogg av riksdagsledamoten Fredrik Federley. 8 (-) Promemorian http://promemorian.blogspot.com antal länkar: 192 Jonas Morian är ordförande i socialdemokratiska pressföreningen. Skriver om politik och mediefrågor ur ett socialdemokratiskt perspektiv. Bloggar som privatperson. Var initiativtagare till Almedalsbloggen. Är gift med Stina Morian som är liberal ledarskribent och dotter till Marit Paulsen 32
 33. 33. 9 (-) Att arbeta som eskort http://sensuellqkonsult.wordpress.com antal länkar: 169 Isabella Lund är 46 år och tjänar sitt levebröd på att sälja sex. Hon är universitetsutbildad och har två barn. På den här bloggen, via debattartiklar och tillsammans med SANS - sexsäljares och allierades nätverk i Sverige, försöker hon både informera och diskutera frågor som rör både försäljning av sexuella tjänster och sexuell människohandel. Vann ”årets politiska blogg” år 2007. 10 (-) Syrran http://syrran.wordpress.com antal länkar: 160 Heter Kristina Lindquist ä statsvetare och journalist, arbetar för närvarande som reporter på tidningen arbetaren samt frilans. Bloggar ilsket och malligt om politik med särskilt intresse för kriget om kvinnans kropp och rasism i alla dess former. Är 27 år och bekänner sig till den fria vänstern. Har bloggat sedan hösten 2006. Som synes är många av de stora namnen inom bloggosfären långt ute på de politiska kanterna. Den genomsnittlige politiske bloggaren anses vara liberal medan det bland yrkespolitiker är vanligare att tillhöra socialdemokraterna. 33
 34. 34. Företagsblogg (Corporate Blog) – exakt hur gagnar det verksamheten? Kundservice Effektiviserar företagets ansikte utåt och släpper in kunden lite längre. Via en blogg får man direktkontakt med kunderna och kan på distans serva dem med information. Marknadsföring & PR Nischade bloggar som vänder sig direkt mot intresserade kunder med speciella erbjudanden får snabbt många besökare tack vare VIP-känslan Artikelarkiv Kommenterade listor med länkar till information på webben, exempelvis artiklar värda att komma tillbaka till. Underlättar både för medarbetarna och kunderna. Internkommunikation Dagligen spills mycket tid i företag och organisationer på att ta reda på om kollegorna vet något om en speciell fråga. Personliga arbetsbloggar, åtkomliga endast för anställda, gör det enklare att hitta den information man söker. Minimal kostnad = Snabb ROI Tekniken med bloggar är näst intill gratis tack vare enkla publiceringssystem. Systemen är billiga och nästan vem som helst kan börja använda dem inom några minuter. Kompletterar webbplatsen Alla som känner att det alltid tar för mycket tid att skapa nytt ”riktigt” sajtinnehåll, borde prova att skriva en blogg istället. Det är ett smart sätt att skapa en uppdaterad webbplats. Synliggör kunskapsföretaget De flesta på ett företag är väl insatta i sitt ämne. De följer vad som skrivs på andra webbplatser och det innebär därför inget direkt merarbete att skriva ett par rader om intressanta iakttagelser och ge länktips. För kunderna blir det en genväg för att hålla sig uppdaterad. Ingen tidstjuv Eftersom bloggar ska vara korta och lättlästa är det enkelt för kunden att titta in när han/hon har ett par minuter över. Och på samma sätt är det för medarbetarna när de ska uppdatera. Det går fort. Ett personligare företag Personlighet lockar, utmanar, säljer och ger något att relatera till. En företagsblogg är den plats där människorna bakom ett företags mejl, telefoner och brev syns. Projektplats Bloggen fungerar utmärkt som arbetsverktyg i projekt. Medarbetarna kan löpande rapportera vad som händer och tycka till om varandras information. Eftersom all text automatiskt kan sorteras efter datum och ämne, går det att bygga upp en lättillgänglig ”projektplats”. 34
 35. 35. Almanacka Bloggar har ofta smarta kalendersystem som enkelt kan skräddarsys för att visa och lyfta fram aktiviteter, både interna och externa. Företagets historia Om några på företaget regelbundet bloggar vad som sker kring bolaget, då har man halva jobbet gjort inför årsredovisningen. Många företag upptäcker vid jubileum att det är ett enormt arbete att intervjua personer och samla ihop gammalt material. Men om allt finns sparat i en gemensam företagsblogg, ja – då är minnena redo att serveras. Håll kontakt med föräldraledig personal När anställda är mamma- eller pappalediga kan bilder på bebisen enkelt läggas upp online, och en kort dagbok som rapporterar om den lilles tillväxt underlättar återkomsten till jobbet eftersom bloggandet stärkt samhörigheten. VD-rapporter Reser företagets ledning mycket? Undrar de anställda var chefen är? Med hjälp av en kameramobiltelefon kan en bro öppnas som ger inblick i VD:s och andra chefers arbete. Kallas för ”moblogging”. Kommunicera i ljud Det allra senaste i bloggvärlden är möjligheten att ”podcasta”. Det är en teknik för att mixa ljud och text i dagboksformat. Lägga ut intervjuer med anställda, sända egna reklamjinglar tillsammans med musik som passar företagets image, och hålla presskonferenser så ofta man vill. 35

×