O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Newsletter Europe Direct Maramures_noiembrie 2015

989 visualizações

Publicada em

Informatii europene

Publicada em: Governo e ONGs
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Newsletter Europe Direct Maramures_noiembrie 2015

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Drepturile noastre în Uniunea Europeană Anul VII, Nr. 11 Noiembrie 2015 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în Uniunea Europeană - COSTURILE DE ROAMING • Un copil din patru riscă sărăcia în Europa • O mai bună protecție pentru victimele criminalității • Utile pentru tineri: -- Jocurile Olimpice de tineret 2016 -- Ghidul programului Erasmus+ În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre DREPTURI pe care le avem când CĂLĂTORIM: COSTURILE DE ROAMING Când utilizați telefonul mobil în alte țări din UE (pentru a efectua apeluri, trimite mesaje sau naviga pe internet), tariful aplicat de ope- rator nu poate depăși un anumit prag. Peste tot în UE, „eurotariful” pentru roaming permite stabilirea unui plafon pentru aceste servicii, astfel încât consumatorii să nu fie nevoiți să plătească prețuri excesive. Tarifele maxime pentru apeluri, mesaje, internet (descărcare de date) sunt următoarele: 1 iulie 2014 30 aprilie 2016 15 iunie 2017** Apeluri efectuate (pe minut) 0,19 EUR se aplică tarifele naționale + până la 0,05 EUR Fără taxe suplimentare de roaming; se vor aplica tari- fele naționale Apeluri primite (pe minut) 0,05 EUR se va stabili până la 31.12.2015 SMS-uri trimise (pe text) 0,06 EUR se aplică tarifele naționale + până la 0,02 EUR Internet (descărcare de date, pe MB*) 0,20 EUR se aplică tarifele naționale + până la 0,05 EUR * Plafonul este stabilit pe MB, dar veți fi facturat pentru fiecare kilobit utilizat. ** Tarifele de roaming nu se vor mai aplica atâta timp cât folosiți telefonul în străinătate doar temporar. Furnizorii pot încă să vă taxeze pentru utilizarea cartelei SIM în altă țară din UE în mod permanent. Prețurile nu includ TVA. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 11/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Aceste plafoane tarifare li se aplică tuturor consumatorilor, cu excepția cazului în care aceștia au optat pentru un serviciu sau un pachet diferit. Desigur, furnizorul are libertatea de a oferi tarife mai avantajoase, așa încât nu ezitați să comparați ofertele. Informații despre tarife Când treceți frontiera unui stat membru al UE, operatorul de telefonie mobilă trebuie să vă trimită un mesaj prin care să vă informeze care sunt prețurile pe care urmează să le plătiți când efectuați apeluri tele- fonice, când trimiteți SMS-uri sau când vă conectați la internet (pentru a descărca date) în țara respectivă. Protecție împotriva facturilor exorbitante Pentru a vă proteja împotriva facturilor exagerat de mari, s-a stabilit o limită pentru volumul de date des- cărcate pe mobil în regim de roaming. Dacă nu contactați operatorul pentru a stabili o altă limită, aceasta este de 50 de euro. Veți primi un mesaj de avertizare în momentul în care atingeți 80% din limita convenită. Alte informații despre tarifele de roamning găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/yo- ureurope/citizens/travel/money-charges/mobile-roaming-costs/index_ro.htm Continuare din pag. 1 • Un copil din patru riscă sărăcia în Europa Mai mult de un sfert dintre copiii din Europa sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, lucru ce va avea repercusiuni pentru ei pe tot parcursul vieții. Conform Convenției ONU privind drepturi- le copilului, toți copiii ar trebui să aibă garan- tat dreptul la educație, servicii de sănătate, locuințe, timp liber și un regim alimentar echi- librat. Cu toate acestea, în Europa lucrurile arată destul de diferite. Potrivit Eurostat, aproximativ 26 de milioane de copii (sub 18 ani) riscă sărăcia și exclu- ziunea socială (2014). Acest număr reprezintă 27,7% din totalul copiilor din UE. Copiii care trăiesc în sărăcie pot fi găsiți în fiecare stat UE, chiar dacă procentele variază. Copiii riscă sărăcia cel mai mult în România (51%), Bulgaria (45,2%) și Ungaria (41,4%), în timp ce procentul este mult mai mic în țări precum Danemarca (14,5%), Finlanda (15,6%) și Suedia (16.7%). Problema malnutriției în rândul copiilor este, de asemenea, în creștere în Europa. Potrivit UNICEF, pro- centul de copii care nu își pot permite să mănânce carne sau pește o dată la cel puțin două zile s-a dublat în Estonia, Grecia și Italia (din 2008). Excluziunea socială Sărăcia nu este doar o chestiune de bani. Pe lângă imposibilitatea de a acoperi nevoile de bază ale copi- ilor, cum ar fi alimentele, îmbrăcămintea și locuința, sărăcia mai înseamnă și excluziunea socială sau lipsa de acces la sănătate și educație de calitate. Copiii care trăiesc cu părinții singuri, în special mame singure, sunt supuși unui risc mai mare de sărăcie. Deputații europeni dezbate un raport ce îndeamnă țările UE să stimuleze eforturile de combatere a sărăciei în rândul copiilor și a inegalităților sociale.
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 11/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • O mai bună protecție pentru victimele criminalității Începând de luni, 16 noiembrie, victimele criminalității se bucură de noi drepturi în întreaga Uniune Eu- ropeană. Un nou act legislativ la nivel european stabilește obligații clare pentru statele membre în vederea asigurării unui nivel adecvat și personalizat de protecție pentru victimele infracțiunilor. Principalele noi drepturi includ: • drepturile membrilor de familie ai victimelor – membrii de familie ai victimelor decedate vor be- neficia de aceleași drepturi ca și victimele directe, inclusiv de dreptul la informare, la asistență și la des- păgubiri. Membrii de familie ai victimelor în viață au, la rândul lor, dreptul la asistență și la protecție; • dreptul de a înțelege și de a se face înțeles - trebuie să se comunice cu victimele într-un limbaj simplu și accesibil. Forma de comunicare trebuie să fie adaptată nevoilor specifice ale fiecărei victime, in- clusiv, de exemplu, nevoilor legate de vârstă, limbă și orice eventual handicap; • dreptul la informare - autoritățile naționale au obligația de a furniza victimelor o serie de informații privind drepturile acestora, cazul lor, serviciile și asistența de care pot beneficia. Aceste informații tre- buie furnizate de la primul contact cu o autoritate competentă, fără întârziere; • dreptul la asistență - statele membre trebuie să garanteze accesul victimelor la servicii de asistență, iar autoritățile trebuie să faciliteze îndrumarea către astfel de servicii. Asistența trebuie să fie gratuită și să garanteze confidențialitatea, iar victimele care nu denunță în mod oficial infracțiunea trebuie să poată beneficia, de asemenea, de această asistență. Trebuie să fie disponibile atât servicii de asistență generală (accesibile tuturor victimelor criminalității), cât și servicii de asistență specializată. Asistența specializată include oferirea unui adăpost, asistență în caz de traume și consiliere adaptată diferitelor tipuri de victime; • dreptul de a participa în procedurile penale - victimele vor avea un rol mai activ în procedurile pe- nale. Vor avea dreptul de a fi audiate și de a fi informate cu privire la diferitele etape ale procedurilor. În cazul în care victimele nu sunt de acord cu hotărârea de neîncepere a urmăririi penale, ele au dreptul de a contesta decizia. De asemenea, victimele au dreptul la despăgubiri și, dacă în cadrul sistemului național se recurge la procedurile de justiție reparatorie, există acum norme care asigură participarea în condiții de siguranță a victimelor la aceste proceduri; • dreptul la protecție - victimele trebuie protejate atât de autorul infracțiunii, cât și de sistemul judiciar penal în sine. Pentru a identifica nevoile de protecție ale victimelor, trebuie efectuată o evaluare indivi- duală în cazul tuturor acestor persoane, pentru a determina dacă sunt vulnerabile la alte vătămări care ar putea apărea în cursul procedurilor judiciare. În caz afirmativ, trebuie luate măsuri de protecție spe- ciale pentru a asigura protecția victimelor pe durata derulării procedurilor, precum și împotriva oricărei amenințări posibile din partea autorului infracțiunii. Se acordă o atenție specială protejării copiilor. Aceste norme ale UE trebuie acum transpuse și aplicate de toate statele membre. Întrucât multe din- tre drepturile instituite de directivă sunt clare și precise, persoanele le pot invoca direct în fața instanțelor naționale, chiar dacă statul membru respectiv nu le-a transpus pe deplin în legislația sa națională. Context Comisia a propus în luna mai 2011 o directivă a UE privind instituirea unor standarde minime pentru vic- time (IP/11/585 și MEMO/11/310). În septembrie 2012, Parlamentul European a sprijinit normele propuse (MEMO/12/659), iar în octombrie 2012, Consiliul UE le-a adoptat (IP/12/1066). Anterior, în iunie 2012, după negocieri intense mediate de Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord. În fiecare an, 75 de milioane de cetățeni ai Uniunii cad victime unor infracțiuni de natură penală. Detalii: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6095_ro.htm
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Participă la Jocurile Olimpice de tineret 2016 - YOG 2016, ce vor avea loc la Lillehammer, Norvegia, între 12-22 februarie 2016. YOG 2016 este un eveniment sportiv de elită cre- at de şi pentru tineri. Alături de cei 1100 de sportivi reprezentând 70 de naţiuni, şi cei aproape 3000 de voluntari, tinerii se reunesc pentru a organiza cel mai complex eveniment sportiv în Norvegia, încă de la aprinderea flăcării olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă din 1994. Aceste jocuri olimpice se adresează tinerilor, iar aceas- ta este a patra ediţie a Jocurilor Olimpice de tineret, prima ediţie fiind lansată la Singapore în vara anului 2010. Lillehammer2016 va implica 70 de exerciţii în ca- drul a 15 discipline sportive de iarnă, festivalul cul- tural de tineret “Sjoggfest” - care organizează mai multe evenimente culturale gratuite în oraşele gzdă, acestea adăugându-se la programul extensiv de în- văţare “Learn & Share”, în care tinerii pot dobândi cunoştinţe atât în arena sportivă, cât şi în afara ei. Jocurile Olimpice se vor desfăşura pe 13 arene sportive diferite din oraşele Lillehammer, Hamar, Gjøvik şi Oslo. Festivalul de tineret „Sjoggfest” va avea loc în diferite spaţii din oraşele gazdă. Dacă vrei să te implici în Jocurile Olimpice de ti- neret 2016 de la Lillehammer, este încă posibil să te înscrii ca voluntar. Cum te poţi implica? • trebuie să ai cel puţin 16 ani la 1 ianuarie 2016; • trebuie să îţi asiguri cheltuielile de călătorie; orga- nizatorii YOG 2016 vor pune la dispoziţia volunta- rilor autobuze gratuite pentru a fi transportaţi de la un oraş gazdă la altul pe parcursul evenimentului; • produsele alimentare şi băuturile vor fi oferite voluntari- lor de către organizatori pe toată durata evenimentului; • voluntarii îşi pot rezerva cazarea prin intermediul liderului de grup, pe portalul de rezervare. Preţul pentru cazare este de 150 NOK (aprox. 15 EUR) pe noapte, cu mic-dejun inclus. Vizitează Website-ul Lillehammer2016 pen- tru mai multe informaţii despre eveniment şi cum te poţi implica la festivităţi: http://www.lilleham- mer2016.com/en/ • Ghidul programului Erasmus+ Ghidul programului oferă informații privind prioritățile programului, acțiunile sprijinite, fondu- rile disponibile pentru diferitele acțiuni și informații detaliate privind participarea. În acest ghid, un ac- cent deosebit se pune pe încurajarea proiectelor care sprijină incluziunea socială (în special a refugiaților și imigranților), precum și pe prevenirea radicalizării. Ghidul este disponibil în prezent doar în limba en- gleză, însă, pe parcursul următoarelor săptămâni, vor fi publicate şi traducerile în alte limbi europene. Printre principalele modificări se numără: - noi oportunități pentru mobilitate în educație și formare profesională (organizațiile își pot depune candidatura pentru proiecte de mobi- litate cu și fără cartă pentru mobilitate); - parteneriate strategice mai focalizate (o distincție mai clară între proiectele care sprijină ino- varea și cele care sprijină schimbul de bune practici); - un format revizuit al alianțelor pentru competențe sectoriale: două componente pentru identificarea nevoilor și pentru conceperea și punerea în aplicare a ofertei în materie de educație și formare profesională; - noi oportunități în domeniul sportiv: parte- neriate de colaborare la scară mică. Detalii: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/discover/guide/index_ro.htm

×