O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Công ty Anofa (Xị mạ nhôm, anod nhôm, anodizing nhốm, anodizing aluminium

Công ty Anofa là công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên mạ nhôm, xị mạ nhôm, anod nhôm, anodizing aluminium công nghệ 100% Nhật Bản

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Công ty Anofa (Xị mạ nhôm, anod nhôm, anodizing nhốm, anodizing aluminium

  1. 1. WE ARE MOVING FORWARD >>> • ANODIZING & HARD ANODE • NIKEL ELECTRO PLATING • CROMATE SURFACE ANODIZING –METAL FINISHING • ANODIZING & HARD ANODE • NIKEL ELECTRO PLATING • CROMATE SURFACE Company : ANOFA CO.;LTD Address : Vang Village,Co Loa Commune, Dong Anh Dist, Ha Noi, Viet Nam. Factory : Lot N46, Quang Minh Industrial Parks, Me Linh, Ha Noi. Tell : 0944975286 E-mail : anofa.sales@gmail.com Website : http://www.anofa.vn • ANODIZING & HARD ANODE • NIKEL ELECTRO PLATING • CROMATE SURFACE ANODIZING –METAL FINISHING
  2. 2. - Năm 2010, Anofa được chính thức thành l p và nhôm và magie. Nhà máy đ t khu công nghi p v và nh T Liêm - Hà N . V n pháp đ nh là 4 t đ ng và nhân s bao g m 7 công nhân. -Năm 2017, hoàn thành xây d ng nhà máy cơ khí m i, ANOFA chuy n n KCN Quang Minh t i huy n Mê Linh, Hà N i và b t đ u xây d g và hoàn thành nhà máy Anodizing & Niken Eletro Platin. - Hi n công ty có v n đi u l 15 t đ ng, nhân s g m 45 nhân viên và 3 phòng ban / đơn vị v i doanh thu hàng năm trên 10 t đ ng. ANOFA - ni m t hào của ngành s n xu t x lý b m t t i Vi t Nam. Trong quá trình tái c u trúc n n kinh t , ngành s n xu t nhôm Anodizing là một trong nh ng ngành công nghi p tương đ i m i ở Vi t Nam. ANOFA là một công ty chuyên l nh v c x lý b m t kim lo i đã được th a hư ng công ngh 100% t Nh t B n. Với công ngh luôn đư c với ngh và ch t lư ng sản ph m đư c nâng lên hàng đầu chúng tôi tự tin r ng s đáp ng đư c yêu c u . Nhà máy của ANOFA đư c xây d ng trên m t di n tích l n t i KCN Quang Minh - m t trong nh ng khu công ngh p hi n đ ở Tây B c Hà N i. V phương châm "Ch t lư ng - Giao hàng - Chi phí", ANOFA đã liên t c n l c đ Nam v các s n ph m b ng nhôm và b m anodizing b ng tên và danh ti ng c a mình!
  3. 3. •ANODIZING & HARD ANODE anodized như : • • • • • •ANODIZING & HARD ANODE
  4. 4. •ANODIZING & HARD ANODE • Khi dung dịch anodized được làm l nh đ n đi m đông nư c và s lư ng dòng đi n tăng đáng k , thì quá trình đó đư c g i là Hard anodizing (đi n phân m nh). • Hard anodizing c ng cung c p cho s n ph m kh năng ch ng l i các tác đ ng c a th i ti t x u, mu i, và các tác đ ng cơ h c mài mòn. Có th nói nhôm hard anodizing ch y u hơn đôi chút so v i lo i kim cương c ng nh t. • •ANODIZING & HARD ANODE
  5. 5. •NIKEL ELECTRO PLATING Xi m như :
  6. 6. • CROMATE SURFACE ch t không Crom 3+ N .
  7. 7. • ANODIZING & HARD ANODE • NIKEL ELECTRO PLATING • CROMATE SURFACE • ANODIZING & HARD ANODE • NIKEL ELECTRO PLATING • CROMATE SURFACE Company : ANOFA CO.;LTD Address : Vang Village,Co Loa Commune, Dong Anh Dist, Ha Noi, Viet Nam. Factory : Lot N46, Quang Minh Industrial Parks, Me Linh, Ha Noi. Tell : 0944975286 E-mail : anofa.sales@gmail.com Website : http://www.anofa.vn , ANOFA . Ch t lư ng của chúng tôi là s t m , ngăn n p và an toàn, đáp ng toàn b các quy định c a chính ph ,tuân th đ y đ ho t đ ng v i địa phương,và hư ng d n b o v môi trư ng. Ghé thăm chúng tôi, chúng tôi ngh r ng b n s th y chúng tôi cung c p ch t lư ng và giá trị t t nh t - b t c nơi nào.
  8. 8. • ANODIZING & HARD ANODE • NIKEL ELECTRO PLATING • CROMATE SURFACE • ANODIZING & HARD ANODE • NIKEL ELECTRO PLATING • CROMATE SURFACE Company : ANOFA CO.;LTD Address : Vang Village,Co Loa Commune, Dong Anh Dist, Ha Noi, Viet Nam. Factory : Lot N46, Quang Minh Industrial Parks, Me Linh, Ha Noi. Tell : 0944975286 E-mail : anofa.sales@gmail.com Website : http://www.anofa.vn , ANOFA . Ch t lư ng của chúng tôi là s t m , ngăn n p và an toàn, đáp ng toàn b các quy định c a chính ph ,tuân th đ y đ ho t đ ng v i địa phương,và hư ng d n b o v môi trư ng. Ghé thăm chúng tôi, chúng tôi ngh r ng b n s th y chúng tôi cung c p ch t lư ng và giá trị t t nh t - b t c nơi nào.

×