O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
e-Services
CUPRINS <ul><li>INTRODUCE RE </li></ul><ul><li>Abord ări conceptuale ale e-Services </li></ul><ul><li>Deosebirea dintre Gu...
INTRODUCERE <ul><li>ABORD ĂRI CONCEPTUALE </li></ul><ul><li>Guvernarea electronică  </li></ul><ul><li>Constă în interacţ...
INTRODUCERE <ul><li>DEOSEBIREA DINTRE GUVERNANŢĂ ŞI GUVERNARE </li></ul><ul><li>Guvernanţa înseamnă unirea forţelor a mai...
INTRODUCERE <ul><li>COMPONENTELE e-GOVER N MENT </li></ul><ul><li>Fig. 1 Componentele Guvernării Electronice </li></ul>G2G...
INTRODUCERE <ul><li>Fig. 2 CENTRUL e-CITIZEN SINGAPORE </li></ul>
SERVICII ELECTRONICE <ul><li>Serviciul public on-line reprezint ă transpunerea serviciului public tradi ţ ional î n med...
SERVICII ELECTRONICE <ul><li>CARACTERISTICI LE GENERALE ALE SERVICIILOR PUBLICE </li></ul><ul><ul><li>Intangibilitate a ...
SERVICII ELECTRONICE <ul><li>AVANTAJELE SERVICIILOR ELECTRONICE </li></ul><ul><li>Reducerea cheltuielilor publice ; </li><...
SERVICII ELECTRONICE <ul><li>DEZAVANTAJELE SERVICIILOR PUBLICE </li></ul><ul><li>Inegalit ăţ i de ş an s e pentru anumite...
SERVICII ELECTRONICE <ul><li>ELEMENTELE STANDARD ALE e-SERVICES </li></ul><ul><li>Data Center </li></ul><ul><li>Gateway na...
e-SERVICES LA NIVEL EUROPEAN – CAP GEMINI <ul><li>INDICATORI </li></ul><ul><li>Sofisticare online 75% </li></ul><ul><li>Di...
e-SERVICES LA NIVEL EUROPEAN – CAP GEMINI <ul><li>CLASIFICAREA e-SERVICES </li></ul>Servicii pentru cetăţeni Servicii pen...
e-SERVICES LA NIVEL EUROPEAN – CAP GEMINI <ul><li>TOPUL PRIMELOR 10 ŢĂRI EUROPENE ÎN PERFOMANŢELE </li></ul><ul><li>e-SER...
e-SERVICES LA NIVEL EUROPEAN – CAP GEMINI <ul><li>TENDINŢE (2007) </li></ul><ul><li>Furnizarea pe canale multi+acces </li>...
e-SERVICES LA NIVEL EUROPEAN – CAP GEMINI SOFISTICAREA e-SERVICES Modelul ilustrează al cincilea nivel de sofisticare a e...
e-SERVICES ÎN ROMÂNIA <ul><li>PREMISELE ŞI CAUZELE INFORMATIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE </li></ul><ul><li>PREMISE </li></ul...
e-SERVICES ÎN ROMÂNIA <ul><li> www.e-guvernare.ro </li></ul><ul><li>D ezvoltarea acestui  portal marcheaz ă începutul &...
e-SERVICES ÎN ROMÂNIA <ul><li>CAP GEMINI PRIVIND STADIUL ACTUAL AL </li></ul><ul><li>e-SERVICES ÎN ROMÂNIA </li></ul><ul>...
e-SERVICES ÎN ROMÂNIA <ul><li>STUDIUL ANIAP 2007 </li></ul><ul><li>Din 2.225 UAT analizate, 1015 au raportat o adresă pro...
e-SERVICES ÎN ROMÂNIA <ul><li>PROIECTE ROMÂNEŞTI PRIVIND e-SERVICES </li></ul><ul><li>e-Administra ţie </li></ul><ul><li>e...
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI <ul><li>CONCLUZII </li></ul><ul><li>. e-Services reprezint ă revoluţionarea procesului de guverna...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

E Services

3.574 visualizações

Publicada em

Despre E Services

Publicada em: Negócios, Turismo
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

E Services

 1. 1. e-Services
 2. 2. CUPRINS <ul><li>INTRODUCE RE </li></ul><ul><li>Abord ări conceptuale ale e-Services </li></ul><ul><li>Deosebirea dintre Guvernanţă şi Guvernare </li></ul><ul><li>Componentele e-Goverment </li></ul><ul><li>SERVICII ELECTRONICE </li></ul><ul><li>Caracteristici </li></ul><ul><li>Avantaje şi dezavantaje </li></ul><ul><li>Elementele standard ale e-services </li></ul><ul><li>e-SERVICES LA NIVEL EUROPEAN – CAP GEMINI </li></ul><ul><li>Tipuri de servicii elecronice </li></ul><ul><li>Caracteristici </li></ul><ul><li>Analiza pe ţări </li></ul><ul><li> e-SERVICES ÎN ROMÂNIA </li></ul><ul><li>Premisele şi cauzele informatizării serviciilor publice </li></ul><ul><li>Cap Gemini şi Studiul ANIAP </li></ul><ul><li>Proiecte româneşti privind e-Services </li></ul><ul><li>CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI </li></ul>
 3. 3. INTRODUCERE <ul><li>ABORD ĂRI CONCEPTUALE </li></ul><ul><li>Guvernarea electronică </li></ul><ul><li>Constă în interacţiunea dintre Guvern, Parlament şi alte instituţii publice cu cetăţenii prin intermediul mijloacelor electronice. Informarea asupra proiectelor de lege aflate în discuţie şi emiterea de păreri de către cetăţeni, plata taxelor de către contribuabili, completarea unor plângeri şi petiţii online reprezintă mijloace eficiente puse la dispozitie de către stat pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. </li></ul><ul><li>Aşadar, sensul implementării guvernării electronice este de sus în jos (de la stat la cetăţean). </li></ul>
 4. 4. INTRODUCERE <ul><li>DEOSEBIREA DINTRE GUVERNANŢĂ ŞI GUVERNARE </li></ul><ul><li>Guvernanţa înseamnă unirea forţelor a mai multor actori (ţări, instituţii publice etc.) în vederea guvernării unei părţi a lumii, sau chiar a lumii ca pe un întreg. </li></ul><ul><li>Guvernarea este exerciţiul operaţional prin care se realizează guvernanţa. Guvernarea este exercitarea autorităţii economice, politice şi administrative în gestionarea afacerilor unei ţări la toate nivelurile. </li></ul><ul><li>Guvernarea electronică reprezintă procesul de reinvenţie a sectorului public prin digitalizare şi noi tehnici de management a informaţiei, proces al cărui scop final este creşterea gradului de participare politică a cetăţenilor şi eficientizarea aparatului administrativ. </li></ul>
 5. 5. INTRODUCERE <ul><li>COMPONENTELE e-GOVER N MENT </li></ul><ul><li>Fig. 1 Componentele Guvernării Electronice </li></ul>G2G Guvern-Guvern G2E (Employee) Guvern-Func ţ ionar Public G2C Guvern-Cet ăţ ean G2B Guvern-Business Încredere, Confidenţialitate, Siguranţă Infrastructura asigurată de comunicaţii şi tehnologia informaţiei
 6. 6. INTRODUCERE <ul><li>Fig. 2 CENTRUL e-CITIZEN SINGAPORE </li></ul>
 7. 7. SERVICII ELECTRONICE <ul><li>Serviciul public on-line reprezint ă transpunerea serviciului public tradi ţ ional î n mediul virtual. </li></ul><ul><li>CARACTERISTICILE GENERALE ALE e-SERVICES </li></ul><ul><ul><li>Acces facil, prietenos, permanent </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicare direct ă </li></ul></ul><ul><ul><li>Actualitate ş i consisten ţă a informa ţ iilor </li></ul></ul>
 8. 8. SERVICII ELECTRONICE <ul><li>CARACTERISTICI LE GENERALE ALE SERVICIILOR PUBLICE </li></ul><ul><ul><li>Intangibilitate a </li></ul></ul><ul><ul><li>imaterialitatea serviciul - nu poate fi văzut, simţit, nu este palbabil </li></ul></ul><ul><ul><li>I nseparabilitate a </li></ul></ul><ul><ul><li>serviciile sunt mai întâi vândute, ulterior produse şi consumate </li></ul></ul><ul><ul><li>Variabilitate a </li></ul></ul><ul><ul><li>dată de influenţa personalului asupra calităţii serviciilor furnazate, în consecinţă imposibilitatea repetării identice a prestaţiei aceluiaşi serviciu </li></ul></ul><ul><ul><li>Perisabilitate a </li></ul></ul><ul><ul><li>caracterisitica serviciilor de a nu putea fi stocate pentru o vânzare sau utilizare ulterioară. </li></ul></ul>
 9. 9. SERVICII ELECTRONICE <ul><li>AVANTAJELE SERVICIILOR ELECTRONICE </li></ul><ul><li>Reducerea cheltuielilor publice ; </li></ul><ul><li>Combaterea birocra ţ iei ş i a corup ţ iei la nivelul institu ţ iilor publice ; </li></ul><ul><li>Cre ş terea gradului de transparen ţă a modului de utilizare ş i administrare a fondurilor publice ; </li></ul><ul><li>Î mbun ă t ăţ irea accesului la informa ţ ii ş i servicii publice ; </li></ul><ul><li>Reducerea ş i eficientizarea contactului direct î ntre func ţ ionarul de la ghi ş eu ş i cet ăţ eanul sau agentul economic ; </li></ul><ul><li>Promovarea utiliz ă rii Internetului ş i a tehnologiilor de v â rf î n cadrul institu ţ iilor publice . </li></ul>
 10. 10. SERVICII ELECTRONICE <ul><li>DEZAVANTAJELE SERVICIILOR PUBLICE </li></ul><ul><li>Inegalit ăţ i de ş an s e pentru anumite categorii sociale vulnerabile ; </li></ul><ul><li>Riscul pentru securitate şi confidenţialitate, parcurgând drumul de la expeditor la destinatar, trec prin unul sau mai multe noduri de reţea în care există posibilitatea apariţiei unui acces neautorizat; </li></ul><ul><li>Feed-back gre oi . </li></ul>
 11. 11. SERVICII ELECTRONICE <ul><li>ELEMENTELE STANDARD ALE e-SERVICES </li></ul><ul><li>Data Center </li></ul><ul><li>Gateway national </li></ul><ul><li>Portal </li></ul><ul><li>Arhitectura de tip Front Office – Back Office </li></ul><ul><li>Identitatea electronică </li></ul><ul><li>Case Management </li></ul>
 12. 12. e-SERVICES LA NIVEL EUROPEAN – CAP GEMINI <ul><li>INDICATORI </li></ul><ul><li>Sofisticare online 75% </li></ul><ul><li>Disponibilitate intregrală online 50% </li></ul><ul><li>NIVELURILE INFORMATIZĂRII </li></ul><ul><li>Informarea (0%- 25%) </li></ul><ul><li>Interacţiunea unidirecţională (25%-50%) </li></ul><ul><li>Interacţiunea bidirecţională (50%-75%) </li></ul><ul><li>Gestiunea complet electronică (75%+100%). </li></ul>
 13. 13. e-SERVICES LA NIVEL EUROPEAN – CAP GEMINI <ul><li>CLASIFICAREA e-SERVICES </li></ul>Servicii pentru cetăţeni Servicii pentru firme Impozit pe venit Contribuţii pt angajaţi Căutarea unui loc de muncă Impozit pe profit Securitate socială TVA Documente personale Înregistare firme Autorizaţii de construcţii Transmitere date statistice Declaraţii poliţie Declaraţii vamale Biblioteci publice Autorizaţii de mediu Certificate Achiziţii publice Înscriere în învăţământ Schimbarea adresei Servicii legate de sistemul sanitar
 14. 14. e-SERVICES LA NIVEL EUROPEAN – CAP GEMINI <ul><li>TOPUL PRIMELOR 10 ŢĂRI EUROPENE ÎN PERFOMANŢELE </li></ul><ul><li>e-SERVICES (CAP GEMINI, 2006) </li></ul><ul><li>Austria </li></ul><ul><li>Malta </li></ul><ul><li>Estonia </li></ul><ul><li>Suedia </li></ul><ul><li>Norvegia </li></ul><ul><li>Marea Britanie </li></ul><ul><li>Slovenia </li></ul><ul><li>Danemarca </li></ul><ul><li>Finlanda </li></ul><ul><li>Franţa </li></ul>
 15. 15. e-SERVICES LA NIVEL EUROPEAN – CAP GEMINI <ul><li>TENDINŢE (2007) </li></ul><ul><li>Furnizarea pe canale multi+acces </li></ul><ul><li>Mediere şi suport </li></ul><ul><li>Pro-activitate </li></ul><ul><li>Integrarea serviciului </li></ul><ul><li>Urmărirea serviciului </li></ul><ul><li>Accesibilitatea </li></ul>
 16. 16. e-SERVICES LA NIVEL EUROPEAN – CAP GEMINI SOFISTICAREA e-SERVICES Modelul ilustrează al cincilea nivel de sofisticare a e-Services cu toate componentele acestuia. Fig. 3 – Sofisticarea serviciilor online
 17. 17. e-SERVICES ÎN ROMÂNIA <ul><li>PREMISELE ŞI CAUZELE INFORMATIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE </li></ul><ul><li>PREMISE </li></ul><ul><ul><li>elaborarea unei analize detaliate a fluxurilor de lucru şi de date ; </li></ul></ul><ul><ul><li>reingeneering-ul activităţilor curente din institu ţ ii . </li></ul></ul><ul><ul><li>CAUZE ALE APARIŢIEI e-SERVICES </li></ul></ul><ul><ul><li>creşterea cererii de servicii publice, </li></ul></ul><ul><ul><li>restricţiile bugetare, </li></ul></ul><ul><ul><li>costurile de personal , </li></ul></ul><ul><ul><li>noile facilităţi oferite de tehnologia informaţiei. </li></ul></ul>
 18. 18. e-SERVICES ÎN ROMÂNIA <ul><li> www.e-guvernare.ro </li></ul><ul><li>D ezvoltarea acestui portal marcheaz ă începutul &quot;reformei la ghi ş eu&quot;, un program de anvergur ă prin care Guvernul României î ş i propune s ă promoveze transparen ţ a, s ă eficientizeze administra ţ ia prin reducerea costurilor ş i a birocra ţ iei, s ă asigure accesibilitatea larg ă la informa ţ iile ş i serviciile publice, indiferent de timp ş i de loc, s ă previn ă ş i s ă combat ă corup ţ ia prin mijloace electronice . </li></ul><ul><li>Fig. 4 Portalul </li></ul><ul><li>www.e-guvernare.ro </li></ul>
 19. 19. e-SERVICES ÎN ROMÂNIA <ul><li>CAP GEMINI PRIVIND STADIUL ACTUAL AL </li></ul><ul><li>e-SERVICES ÎN ROMÂNIA </li></ul><ul><li>Fig. 5 Disponibilitatea online şi gradul de sofisticare e-services în România comparativ cu UE </li></ul><ul><li>Disponibilitate online 35% ; </li></ul><ul><li>Gradul de sofisticare 57% (bussiness 84%, cetăţeni 40% ); </li></ul><ul><li>Bussiness e-Services au atins nivelul 5 ; </li></ul><ul><li>P ortalul naţional www.gov.ro nu oferă acces direct pentru serviciile electronice de bază şi nu a re acces personalizat pentru cetăţeni şi mediul de afaceri (exemplul oferit de studiu) . </li></ul>
 20. 20. e-SERVICES ÎN ROMÂNIA <ul><li>STUDIUL ANIAP 2007 </li></ul><ul><li>Din 2.225 UAT analizate, 1015 au raportat o adresă proprie de Internet; </li></ul><ul><li>186 UAT furnizează cel puţin un serviciu electronic; </li></ul><ul><li>Creşterea furnizării serviciilor electronice este de 1.47%; </li></ul><ul><li>Tradiţionalismului în furnizarea e-Services; </li></ul><ul><li>C reşterea numărului de site-uri actualizate ; </li></ul><ul><li>M enţinerea tendinţei de a raporta existenţa unei adrese de web, chiar dacă aceasta nu este actualizată sau există doar formal ; </li></ul><ul><li>Nivelurile 1 şi 2 caracteristic ă generală a nivelurilor ; </li></ul><ul><li>P rincipalul serviciu electronic cu nivel 4 plata impozitelor şi taxelor locale . </li></ul><ul><li>*UAT – Unităţi Administrativ-Teritoriale </li></ul>
 21. 21. e-SERVICES ÎN ROMÂNIA <ul><li>PROIECTE ROMÂNEŞTI PRIVIND e-SERVICES </li></ul><ul><li>e-Administra ţie </li></ul><ul><li>e-Job </li></ul><ul><li>Info-chioşc </li></ul><ul><li>e-Referendum </li></ul><ul><li>AEL - Asistentul educaţional pentru licee </li></ul><ul><li>e-Market - sistem electronic de achiziţii de bunuri şi servicii </li></ul><ul><li>Plata taxelor şi impozitelor prin mijloace electronice </li></ul><ul><li>e-Procurement, licitaţii pentru achiziţii publice </li></ul><ul><li>Identificarea unică a funcţionarilor publici prin semnătura electronică şi smart card </li></ul><ul><li>E-Facturi </li></ul><ul><li>DECWEB </li></ul>
 22. 22. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI <ul><li>CONCLUZII </li></ul><ul><li>. e-Services reprezint ă revoluţionarea procesului de guvernare </li></ul><ul><li>Facilitator de transparenţă </li></ul><ul><li>Procesul greoi de implementare a e-Service </li></ul><ul><li>RECOMANDĂRI </li></ul><ul><li>Programe de educare a cetăţeniilor, în scopul apropierii l or de domeniul e-Services </li></ul><ul><li>Constituirea unei unităţi de decizie la nivel naţional </li></ul>

×