Divisió per diferències

C
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Gerbert d’Orlhac
(~945 – 1003)
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Calculem la
diferència a 100
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
Preparem la taula
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
Preparem la taula
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
Separem el 5
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5
Multipliquem
5 x 21 = 105
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
Completem amb
dos zeros
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
Sumem
2736 + 10500 = 13236
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
Separem l’1
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1
Multipliquem
1 x 21 = 21
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
Completem amb
dos zeros
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
Sumem
3236 + 2100 = 5336
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
Separem el 5
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5
Multipliquem
5 x 21 = 105
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
Completem amb
un zero
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
Sumem
336 + 1050 =1386
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
Separem l’1
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1
Multipliquem
1 x 21 = 21
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
Completem amb
un zero
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Sumem
386 + 210 = 596
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Separem el 5
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Multipliquem
5 x 21 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Sumem
96 + 105 = 201
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Separem el 2
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Multipliquem
2 x 21 = 42
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Sumem
1 + 42 = 43
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
Sumem
1 + 42 = 43
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21 5+1 → 6 (600)
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
5+1 → 6 (600)
5+1 → 6 (60)
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
5+1 → 6 (600)
5+1 → 6 (60)
5+2 → 7
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
5+1 → 6 (600)
5+1 → 6 (60)
5+2 → 7
Quocient 600+60+7 = 667
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
5+1 → 6 (600)
5+1 → 6 (60)
5+2 → 7
Quocient 600+60+7 = 667 Residu
1 de 32

Recomendados

Algoritme transvasaments por
Algoritme transvasamentsAlgoritme transvasaments
Algoritme transvasamentscalaix2ie
107 visualizações15 slides
Algoritme de Conway para el problema del Joc de Penney por
Algoritme de Conway para el problema del Joc de PenneyAlgoritme de Conway para el problema del Joc de Penney
Algoritme de Conway para el problema del Joc de Penneycalaix2ie
246 visualizações25 slides
Construcció diagrames del Joc de Penney por
Construcció diagrames del Joc de PenneyConstrucció diagrames del Joc de Penney
Construcció diagrames del Joc de Penneycalaix2ie
205 visualizações24 slides
Sèries de quadrats por
 Sèries de quadrats Sèries de quadrats
Sèries de quadratscalaix2ie
356 visualizações29 slides
Sèries de quadrats por
Sèries de quadratsSèries de quadrats
Sèries de quadratscalaix2ie
147 visualizações29 slides
Resta amb àbac (justificació) por
Resta amb àbac (justificació)Resta amb àbac (justificació)
Resta amb àbac (justificació)calaix2ie
601 visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de calaix2ie

Multiplicacio egipcia por
Multiplicacio egipciaMultiplicacio egipcia
Multiplicacio egipciacalaix2ie
3K visualizações23 slides
Producte fulminia 2 por
Producte fulminia 2Producte fulminia 2
Producte fulminia 2calaix2ie
564 visualizações12 slides
Producte piràmide i creueta comparats por
Producte piràmide i creueta comparatsProducte piràmide i creueta comparats
Producte piràmide i creueta comparatscalaix2ie
547 visualizações6 slides
Producte creueta 2 por
Producte creueta 2Producte creueta 2
Producte creueta 2calaix2ie
535 visualizações7 slides
Producte piramide 3 por
Producte piramide 3Producte piramide 3
Producte piramide 3calaix2ie
521 visualizações10 slides
Producte piramide 2 por
Producte piramide 2Producte piramide 2
Producte piramide 2calaix2ie
557 visualizações11 slides

Mais de calaix2ie(20)

Multiplicacio egipcia por calaix2ie
Multiplicacio egipciaMultiplicacio egipcia
Multiplicacio egipcia
calaix2ie3K visualizações
Producte fulminia 2 por calaix2ie
Producte fulminia 2Producte fulminia 2
Producte fulminia 2
calaix2ie564 visualizações
Producte piràmide i creueta comparats por calaix2ie
Producte piràmide i creueta comparatsProducte piràmide i creueta comparats
Producte piràmide i creueta comparats
calaix2ie547 visualizações
Producte creueta 2 por calaix2ie
Producte creueta 2Producte creueta 2
Producte creueta 2
calaix2ie535 visualizações
Producte piramide 3 por calaix2ie
Producte piramide 3Producte piramide 3
Producte piramide 3
calaix2ie521 visualizações
Producte piramide 2 por calaix2ie
Producte piramide 2Producte piramide 2
Producte piramide 2
calaix2ie557 visualizações
Producte fulminia por calaix2ie
Producte fulminiaProducte fulminia
Producte fulminia
calaix2ie2K visualizações
Producte creueta por calaix2ie
Producte creuetaProducte creueta
Producte creueta
calaix2ie2K visualizações
Producte piramide por calaix2ie
Producte piramideProducte piramide
Producte piramide
calaix2ie2.1K visualizações
Divisio diferencies por calaix2ie
Divisio diferenciesDivisio diferencies
Divisio diferencies
calaix2ie513 visualizações
Algoritme alineacio por calaix2ie
Algoritme alineacioAlgoritme alineacio
Algoritme alineacio
calaix2ie353 visualizações
Pas especial de l'algoritme de Vives per a l'arrel quadrada por calaix2ie
Pas especial de l'algoritme de Vives per a l'arrel quadradaPas especial de l'algoritme de Vives per a l'arrel quadrada
Pas especial de l'algoritme de Vives per a l'arrel quadrada
calaix2ie1.3K visualizações
Algoritme vives por calaix2ie
Algoritme vivesAlgoritme vives
Algoritme vives
calaix2ie1.2K visualizações
Algoritme xines arrel quadrada por calaix2ie
Algoritme xines arrel quadradaAlgoritme xines arrel quadrada
Algoritme xines arrel quadrada
calaix2ie1K visualizações
Algoritme tradicional por calaix2ie
Algoritme tradicionalAlgoritme tradicional
Algoritme tradicional
calaix2ie1.2K visualizações
Divisió per galera 7 por calaix2ie
Divisió per galera 7Divisió per galera 7
Divisió per galera 7
calaix2ie439 visualizações
Divisió per galera 6 por calaix2ie
Divisió per galera 6Divisió per galera 6
Divisió per galera 6
calaix2ie453 visualizações
Divisió per galera 5 por calaix2ie
Divisió per galera 5Divisió per galera 5
Divisió per galera 5
calaix2ie424 visualizações
Divisió per galera 4 por calaix2ie
Divisió per galera 4Divisió per galera 4
Divisió per galera 4
calaix2ie490 visualizações
Divisió per galera 3 por calaix2ie
Divisió per galera 3Divisió per galera 3
Divisió per galera 3
calaix2ie413 visualizações

Divisió per diferències

 • 1. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Gerbert d’Orlhac (~945 – 1003)
 • 2. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Calculem la diferència a 100
 • 3. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U Preparem la taula
 • 4. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 Preparem la taula
 • 5. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 Separem el 5
 • 6. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 Multipliquem 5 x 21 = 105
 • 7. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 Completem amb dos zeros
 • 8. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 Sumem 2736 + 10500 = 13236
 • 9. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 Separem l’1
 • 10. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 Multipliquem 1 x 21 = 21
 • 11. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 Completem amb dos zeros
 • 12. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 Sumem 3236 + 2100 = 5336
 • 13. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 Separem el 5
 • 14. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 Multipliquem 5 x 21 = 105
 • 15. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 Completem amb un zero
 • 16. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 Sumem 336 + 1050 =1386
 • 17. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 Separem l’1
 • 18. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 Multipliquem 1 x 21 = 21
 • 19. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 Completem amb un zero
 • 20. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Sumem 386 + 210 = 596 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6
 • 21. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Separem el 5 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6
 • 22. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Multipliquem 5 x 21 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5
 • 23. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Sumem 96 + 105 = 201 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1
 • 24. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Separem el 2 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1
 • 25. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Multipliquem 2 x 21 = 42 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2
 • 26. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Sumem 1 + 42 = 43 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3
 • 27. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 Sumem 1 + 42 = 43
 • 28. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 5+1 → 6 (600) DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3
 • 29. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 5+1 → 6 (600) 5+1 → 6 (60)
 • 30. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 5+1 → 6 (600) 5+1 → 6 (60) 5+2 → 7
 • 31. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 5+1 → 6 (600) 5+1 → 6 (60) 5+2 → 7 Quocient 600+60+7 = 667
 • 32. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 5+1 → 6 (600) 5+1 → 6 (60) 5+2 → 7 Quocient 600+60+7 = 667 Residu