O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

деление с двуцифрено число урок №99

35.246 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

деление с двуцифрено число урок №99

 1. 1. Пресметнете в тетрадките си и свържете равните части. 815 : 5 2 853 : 9 28 530 : 90 48 320 : 80 4 832 : 8 8 150 : 50 6 420 : 30 7 105 : 35 14 210 : 70 9 768 : 88 4 884 : 44 12 840 : 60
 2. 2. б) Извършете пресмятанията в тетрадките си и направете проверка. 6 2 9 5 5 6 : 6 9 = 9 6 2 1 – 8 5 ? – ? – ? 5 5 6 5 0 : 5 3 = 1 0 5 3 – 2 6 5 ? – ? ? – 0 Проверка: 9 124 . 69 82116 54744 + 629 556 Проверка: 1050 . 53 3150 5250 + 55 650 б)а) ? ? ?1 6 9 2 1 6 5 4 1 3 8 2 7 6 2 7 6– ?5 2 6 5 ? 0 0 0 0
 3. 3. Площта на правоъгълна овощна градина е 35 518 кв.м , а едната к страна е 86 м. а) Колко метра е другата страна на градината? 35 518 кв. м 86 м 35 518 : 86 = 413 (м)
 4. 4. Площта на правоъгълна овощна градина е 35 518 кв.м , а едната к страна е 86 м. б) Ако тракторист направи обиколка на тази градина, ще измине ли 1 километър? 35 518 кв. м 86 м (86 + 413) . 2 = 998 (м) 413 м 998 м 1 км< Отговор: Трактористът ще измине по-малко от 1 км.
 5. 5. в) Броят на дръвчетата в градината е 732. Във всеки ред има по 61 дръвчета. В колко реда са засадени тези дръвчета? 732 : 61 = 12 (реда) Отговор: Дръвчетата са засадени в 12 реда.
 6. 6. г) Четвъртината от всички дръвчета са черешови. От всяко дръвче са получили приблизително по 48 кг череши. Общо колко килограма череши са набрали? Колко тона и колко килограма са това? 732 : 4 = 183 (бр.черешови дръвчета) 183 . 48 = 8 784 (кг череши) 8 784 кг = 8 т 784 кг череши
 7. 7. Ще узнаете: а) преди колко години фасулът е пренесен в България, като частното на числата 720 и 40 съберете с разликата на числата 500 и 218. (720 : 40) + (500 – 218) = = 18 + 282 =300 г. Отговор: Фасулът е пренесен в България преди 300 г.
 8. 8. Ще узнаете: б) през коя година захарното цвекло започва да се отглежда в България, като разликата на числата 41 110 и 14 594 разделите с 14. (41 110 – 14 594) : 14 = = 26 516 : 14 = 1894 г. Отговор: Захарното цвекло се отглежда в България от 1894 г.
 9. 9. Ще узнаете: в) преди колко години картофът е пренесен у нас, като от произведението на числата 56 и 12 извадите частното на числата 585 и 15. (56 . 12) – (585 : 15) = = 672 – 39 = 633 г. Отговор: Картофът е пренесен в България преди 633 г.
 10. 10. а) Открийте колко вида колибри са познати в света, като пресметнете израза: ( 1 000 . 20 + 735) : 65 = = ( 20 000 + 735) : 65 = = 319 (вида) б) За 1 час едно птиче колибри размахва 252 000 пъти крилете си. Колко пъти колибрито размахва крилете си за 1 минута? А за 1 секунда? 252 000 : 60 = 4 200 (пъти) 4 200 : 60 = 70 (пъти) Отговор: Колибрито размахва крилете си за 1 мин. 4 200 пъти, а за 1 сек. 70 пъти.
 11. 11. Шивашка фирма трябвало да произведе 356 детски комплекта. През първите 5 дни ушивали по 25 комплекта, а през останалите дни започнали дневно да произвеждат с 8 комплекта повече. За колко дни са изпълнили тази поръчка? 5 . 25 = 125 бр. (костюми за 5 дни) 356 – 125 = 231 бр. (костюми, останали за произвеждане) 25 + 8 =33 бр. (костюми на ден) 231 : 33 = 7 дни 5 + 7 = 12 дни ( общо дни за изпълнение на поръчката)

×