O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

6 деление на естествените числа

6.442 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

6 деление на естествените числа

  1. 2. През есента новооткрита тракийска гробница близо до гр.Казанлък за една седмица е посетена от 2 555 души. Средно по колко души на ден са посещавали този новооткрит исторически обект? В гробницата един пристигнали 336 души с автобус от Северна България. Във всеки автобус имало по 42 души. С колко автобуса са пристигнали тези посетители?
  2. 3. 320 : 8 = 15 : 15 = 3 200 : 8 = 450 : 15 = 32 000 : 8 = 4 500 : 15 = 3 672 : 9 = 10 270 : 5 = 280 600 : 2 = 40 400 4000 1 30 300 408 2 054 140 300 Пресметнете частните и направете проверка.
  3. 4. половината на 7 000лв., 5 000м Намерете: третината на 3 000 г , 360 сек. четвъртината на 1 кг 200 г
  4. 5. Попълнете таблиците: 0 70 140 290 480 240 120 60 Как се променя частното във всяка от тях? Обяснете защо. делимо 0 630 1 260 2 520 делител 9 9 9 9 частно делимо 1 440 1 440 1 440 1 440 делител 3 6 12 24 частно
  5. 6. Извършете делението с остатък.
  6. 7. Запишете четните числа, по големи от 89 995 и по-малки от 90 000. Разделете поне едно от тях с числото 2. Полученото частно четно число ли е?
  7. 8. Намерете числото, което е с 63 пъти по-малко от 37 926 .
  8. 9. От книжката си за здравословно хранене Леда прочела, че за една седмица човек трябва да консумира 2кг 800г мляко и млечни продукти и около 2кг 100г хляб. По колко грама от тези продукти са необходими на човек за денонощие? 2 80 0 : 7 = 400г мляко и млечни продукти 2 1 0 0 : 7 = 300г хляб

×