O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
1
| ISSUE 31
From Mr Michael Deveney - Principal
Thông điệp từ thầy Michael Deveney - Hiệu trưởng
You may recall that Mr P...
2
Communication
In the Primary School we have had
a particular focus upon home/school
communication this year. To remind
y...
3
From Mr Oliver Sargent, Assistant Head of Primary
Thông điệp từ Thầy Oliver Sargent, Trợ lý Hiệu trưởng Tiểu học
Communi...
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Issue 13
Issue 13
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Mais de bvisvietnam (16)

Anúncio

Mais recentes (20)

Issue31

 1. 1. 1 | ISSUE 31 From Mr Michael Deveney - Principal Thông điệp từ thầy Michael Deveney - Hiệu trưởng You may recall that Mr Peeter Mehisto provided staff training for us back in January, the focus being ‘bilingual education’. I am pleased to announce that he will be returning in June with colleague, Fred Genesee (a specialist in bilingual education based at McGill University, Canada). Together they will conduct a dual-language audit for us. The aim will be to identify where we are in our development as a school, where we would like to be, and then to help us to create a road map of how to get there. Prior to the audit we will be asking ourselves basic questions so that we are quite clear about our language- goals in both English and Vietnamese. We will also focus on how we measure language proficiency; on what teachers and students need to know about language learning in a bilingual context, and on professional development opportunities that can support bilingual learning. We are all looking forward to the audit. Chắc hẳn Quý vị còn nhớ, vào tháng 1, Thầy Peeter Mehisto đã đến Trường để đào tạo cho đội ngũ giáo viên và nhân viên của Trường về chủ đề “giáo dục song ngữ”. Tôi rất vui được thông báo là Thầy sẽ trở lại Trường vào tháng 6 cùng cộng sự là Thầy Fred Genesee (chuyên gia giáo dục song ngữ, hiện đang công tác tại Đại học McGill, Canada). Hai thầy sẽ tham gia đánh giá mô hình giáo dục song ngữ của Trường. Mục đích của quá trình đánh giá là để xem xét chỗ đứng hiện tại cũng như mục tiêu phát triển của Trường. Từ đó, các thầy sẽ hỗ trợ Trường vạch ra hướng đi để đạt được mục tiêu. Trước khi triển khai đánh giá, Trường sẽ tự trả lời một số câu hỏi để đảm bảo có sự thống nhất về mục tiêu giảng dạy tiếng Anh và tiếng Việt. Trường cũng sẽ tập trung vào phương pháp đánh giá trình độ ngôn ngữ; những kiến thức mà giáo viên và học sinh cần có về quá trình học ngôn ngữ trong môi trường song ngữ, cũng như những cơ hội phát triển chuyên môn để hỗ trợ việc dạy và học song ngữ. Trường đang rất mong chờ đến thời điểm triển khai đánh giá. Contents From Mr Michael Deveney 1 From Ms Rosy Clark 2 From Mr Oliver Sargent 3 Communication in the Primary School 3-4 EAL 5 From Mr Paul Holyome 6 From Ms Catharine Keen 7 From Miss Louisa Angus 8 From Mr Steve Kenny 9 From Mr Robert Duff 9 Communications 10 23 MAY 2014 Summer School Recently, we have received quite a few requests from parents to open more classes as there are a number of students on the waiting list. In response to these requests, the school has opened two more classes. Please contact the Admissions Office for more details at (08) 3758 0709 – 888/111 or email Admissions@bvisvietnam. com. Khóa Học hè Gần đây, Nhà Trường nhận được một số yêu cầu của phụ huynh về việc mở thêm lớp học Hè cho các em do học sinh trong danh sách chờ còn nhiều. Để đáp ứng nguyện vọng này, chúng tôi đã tăng cường thêm một số lớp học mới. Quý vị có thể liên hệ Văn phòng Tuyển sinh theo (08) 3758 0709 – 888/111 hoặc email Admissions@ bvisvietnam.com để biết thêm chi tiết.
 2. 2. 2 Communication In the Primary School we have had a particular focus upon home/school communication this year. To remind you, we have developed and currently use these forms of communication about your child’s learning at BVIS: 1. Home/school diaries 2. Weekly news letters about the learning in your child’s year group 3. Weekly BVIS newsletter about school events and developments 4. Blogs about your child’s year group and learning at BVIS 5. Parents Evenings in Terms 1 and 2 6. Written reports towards the start of the year and at the end of the year 7. Coffee Mornings which enable you to learn more about the curriculum and experience how your child learns at school 8. Class assemblies – a celebration of learning in the Main Hall. Your child’s class assembly involves the presentation of a unit of learning or an aspect of the curriculum. 9. Information meetings held at key times in your child’s school life, such as Residential Trips or Transition to the Secondary School. 10. Publications such as the termly “Kaleidoscope” magazine and annual Year Book for an overview of the life of the school As Mr Oliver explains below, we would now like some feedback from you about these various forms of communication as we plan ahead for next academic year. Thank you in advance for this as we do want to ensure that our communication between home and school is as useful as possible. Liên lạc Năm học này, khối Tiểu học đặc biệt quan tâm đến mối liên kết giữa gia đình/Nhà Trường. Như Quý vị đã biết, Trường đã xây dựng và triển khai các hình thức liên lạc sau để cập nhật về quá trình học tập của học sinh tại Trường BVIS: 1. Sổ liên lạc 2. Tuần báo về việc học tập của mỗi khối lớp 3. Tuần báo BVIS về các hoạt động và sự kiện đang diễn ra tại Trường 4. Nhật ký trực tuyến về việc học tập của mỗi khối lớp tại Trường BVIS 5. Họp Phụ Huynh vào cuối Học kỳ 1 và Học kỳ 2 6. Phiếu điểm vào đầu và cuối mỗi năm học 7. Chương trình Cà phê Sáng để giúp phụ huynh tìm hiểu thêm về chương trình học và trải nghiệm cách học của các em tại Trường 8. Sinh hoạt lớp – hoạt động tôn vinh việc học tại Hội trường. Các buổi sinh hoạt lớp là dịp để học sinh thuyết trình về một chủ đề hoặc một lĩnh vực trong chương trình học. 9. Buổi thông tin được tổ chức ở những cột mốc quan trọng trong quá trình học tập của các em, ví dụ: Chuyến tham quan/dã ngoại hoặc Quá trình chuyển tiếp lên khối Trung học. 10. Các ấn phẩm như tạp chí “Kaleidoscope” cuối mỗi học kỳ và Kỷ yếu để tổng kết lại những sự kiện đã diễn ra ở Trường Như Thầy Oliver đã giải thích bên dưới, Trường rất mong nhận được đóng góp của Quý phụ huynh về các hình thức liên lạc trên để có thể lên kế hoạch cho năm học sau. Trường luôn muốn đảm bảo mối liên hệ giữa gia đình và Nhà Trường đạt hiệu quả tốt nhất có thể. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý phụ huynh. From Ms Rosy Clark - Head of Primary School Thông điệp từ Cô Rosy Clark - Hiệu trưởng Tiểu học Dates for your diary Những ngày cần ghi nhớ May - June Thursday 29th May – Year 4 Sleepover Wednesday 11th June – Y6‘s “taster day” in the Secondary School Thursday 12th June – Music concert in the Main Hall. Friday 13th June – EYFS and Primary end of year reports are issued Monday 16th June – Meeting for Y6 parents about transition to Year 7 Tuesday 24th June – Y6 production of “Oliver” in the Main Hall Friday 27th June – End of year assembly in the Main Hall at 09:00 Tháng 5 – 6 Thứ Năm 29 tháng 5 – Ngày Ngủ lại Trường của lớp 4 Thứ Tư 11 tháng 6 – “Buổi trải nghiệm” ở khối Trung học của lớp 6 Thứ Năm 12 tháng 6 – Buổi hòa nhạc ở Hội trường Thứ Sáu 13 tháng 6 – Phát Phiếu điểm tổng kết của khối Mầm non và Tiểu học Thứ Hai 16 tháng 6 – Họp phụ huynh lớp 6 về quá trình chuyển tiếp lên lớp 7 Thứ Ba 24 tháng 6 – Lớp 6 trình diễn vở “Oliver” ở Hội trường Thứ Sáu 27 tháng 6 – Lễ tổng kết ở Hội trường lúc 9:00
 3. 3. 3 From Mr Oliver Sargent, Assistant Head of Primary Thông điệp từ Thầy Oliver Sargent, Trợ lý Hiệu trưởng Tiểu học Communication Survey for Parents We would like your feedback as to which forms of communication you prefer so we can ensure information about the children’s learning reaches all our BVIS families. Please help us by completing this short survey. Click the link to access. http://kwiksurveys.com/s.asp?sid=b3zilxsd97b2pot364001 Thank you for your support. Khảo sát về các hình thức liên lạc Trường rất mong nhận được phản hồi của Quý phụ huynh về các hình thức liên lạc mà Quý vị thường sử dụng để Trường có thể đảm bảo thông tin về quá trình học tập của các em đến được với mọi gia đình. Xin Quý vị vui lòng hỗ trợ Trường bằng cách hoàn thành một khảo sát ngắn ở đường dẫn dưới đây. http://kwiksurveys.com/s.asp?sid=b3zilxsd97b2pot364001 Xin cảm ơn sự hỗ trợ của Quý vị. 3 1 | ISSUE 31 From Mr Michael Deveney - Principal Thông điệp từ thầy Michael Deveney - Hiệu trưởng It is always a pleasure for me to attend primary assemblies for the simple reason that I never know what to expect. Sometimes they are in English, sometimes in Vietnamese, sometimes in both languages. But what they all have in common is the sheer enthusiasm for performance that is always shown by all the children on stage. Today’s assembly by Year 3 was typical in this respect, and I am sure parents left the main hall feeling very proud. The topic, which was how to create a brand of sweets and market it, was hugely popular with the young audience - and made the staff chuckle too Each group has their own interpretation of the task, all of them being creative, witty and ,dare I say, persuasive! Congratulations to Ms Ha and her team. Tôi luôn mong chờ được tham dự những buổi sinh hoạt của khối Tiểu học đơn giản vì tôi không thể đoán trước được điều gì. Đôi khi buổi sinh hoạt được dẫn dắt bằng tiếng Anh, đôi khi bằng tiếng Việt, đôi khi cả hai thứ tiếng được sử dụng. Tuy nhiên, điểm chung của tất cả các buổi sinh hoạt là tinh thần hào hứng của các học sinh nhỏ tuổi khi trình diễn trên sân khấu. Buổi sinh hoạt hôm nay của các học sinh lớp 3 là một ví dụ tiêu biểu và tôi tin chắc là tất cả phụ huynh đã ra về với cảm giác vô cùng tự hào. Chủ đề hôm nay là tạo ra một nhãn hiệu kẹo và tìm cách quảng bá cho nó. Mỗi nhóm lại có hướng tiếp cận vấn đề khác nhau nhưng tất cả đều rất sáng tạo, dí dỏm và phải nói là rất thuyết phục! Xin chúc mừng Cô Hà cùng tập thể giáo viên, trợ giảng và học sinh lớp 3. Contents From Mr Michael Deveney 1 From Ms Rosy Clark 2-3 Year 2 Trip 4 From Mr Oliver Sargent 5 Vietnamese Support 6 From Mr Paul Holyome 7 From Mr Alan Trenberth 8 From Mr George Shoesmith 9 From Mr Steve Kenny 10 From Mr Mathew Williams 11 Communications 12 23 MAY 2014 Summer School Recently, we have received quite a lot requests from parents to open more classes as there are a number of students on the waiting list. In response to this request, the School has made a two more classes become available. Please contact the Admissions office for more details at (08) 3758 0709 – 888/111 or email Admissions@ bvisvietnam.com. Khóa Học hè Gần đây, Nhà Trường nhận được một số yêu cầu của phụ huynh về việc mở thêm lớp học Hè cho các em do học sinh trong danh sách chờ còn nhiều. Để đáp ứng nguyện vọng này, chúng tôi đã tăng cường thêm một số lớp học mới. Quý vị có thể liên hệ Văn phòng Tuyển sinh theo (08) 3758 0709 – 888/111 hoặc email Admissions@ bvisvietnam.com để biết thêm chi tiết. Secondary School Reports Phiếu điểm khối Trung học Years 8 & 9 were issued with Full Reports today Year 7 & 10 were issued with Grade Reports today Học sinh lớp 8 & 9 đã nhận Phiếu điểm tổng kết hôm nay Học sinh lớp 7 & 10 đã nhận Bảng điểm hôm nay Newsletter Yearbook Blog Class Newsletter 1 | ISSUE 31 From Mr Michael Deveney - Principal Thông điệp từ thầy Michael Deveney - Hiệu trưởng It is always a pleasure for me to attend primary assemblies for the simple reason that I never know what to expect. Sometimes they are in English, sometimes in Vietnamese, sometimes in both languages. But what they all have in common is the sheer enthusiasm for performance that is always shown by all the children on stage. Today’s assembly by Year 3 was typical in this respect, and I am sure parents left the main hall feeling very proud. The topic, which was how to create a brand of sweets and market it, was hugely popular with the young audience - and made the staff chuckle too Each group has their own interpretation of the task, all of them being creative, witty and ,dare I say, persuasive! Congratulations to Ms Ha and her team. Tôi luôn mong chờ được tham dự những buổi sinh hoạt của khối Tiểu học đơn giản vì tôi không thể đoán trước được điều gì. Đôi khi buổi sinh hoạt được dẫn dắt bằng tiếng Anh, đôi khi bằng tiếng Việt, đôi khi cả hai thứ tiếng được sử dụng. Tuy nhiên, điểm chung của tất cả các buổi sinh hoạt là tinh thần hào hứng của các học sinh nhỏ tuổi khi trình diễn trên sân khấu. Buổi sinh hoạt hôm nay của các học sinh lớp 3 là một ví dụ tiêu biểu và tôi tin chắc là tất cả phụ huynh đã ra về với cảm giác vô cùng tự hào. Chủ đề hôm nay là tạo ra một nhãn hiệu kẹo và tìm cách quảng bá cho nó. Mỗi nhóm lại có hướng tiếp cận vấn đề khác nhau nhưng tất cả đều rất sáng tạo, dí dỏm và phải nói là rất thuyết phục! Xin chúc mừng Cô Hà cùng tập thể giáo viên, trợ giảng và học sinh lớp 3. Contents From Mr Michael Deveney 1 From Ms Rosy Clark 2-3 Year 2 Trip 4 From Mr Oliver Sargent 5 Vietnamese Support 6 From Mr Paul Holyome 7 From Mr Alan Trenberth 8 From Mr George Shoesmith 9 From Mr Steve Kenny 10 From Mr Mathew Williams 11 Communications 12 23 MAY 2014 Summer School Recently, we have received quite a lot requests from parents to open more classes as there are a number of students on the waiting list. In response to this request, the School has made a two more classes become available. Please contact the Admissions office for more details at (08) 3758 0709 – 888/111 or email Admissions@ bvisvietnam.com. Khóa Học hè Gần đây, Nhà Trường nhận được một số yêu cầu của phụ huynh về việc mở thêm lớp học Hè cho các em do học sinh trong danh sách chờ còn nhiều. Để đáp ứng nguyện vọng này, chúng tôi đã tăng cường thêm một số lớp học mới. Quý vị có thể liên hệ Văn phòng Tuyển sinh theo (08) 3758 0709 – 888/111 hoặc email Admissions@ bvisvietnam.com để biết thêm chi tiết. Secondary School Reports Phiếu điểm khối Trung học Years 8 & 9 were issued with Full Reports today Year 7 & 10 were issued with Grade Reports today Học sinh lớp 8 & 9 đã nhận Phiếu điểm tổng kết hôm nay Học sinh lớp 7 & 10 đã nhận Bảng điểm hôm nay BVIS HO CHI MINH CITY Unit 7, 6B, Pham Hung St, Binh Chanh, Saigon South, HCMC Tel: (08) 3758 0709 Fax: (08) 3758 0708 Website: www.bvisvietnam.com NHỊP CẦU THẾ G IỚI BRITISH VIETNAMESE INTERNATIONAL Bridging the World - Vietnamese Foundations BVIS HO CHI MINH CITY Unit 7, 6B, Pham Hung St, Binh Chanh, Saigon South, HCMC Tel: (08) 3758 0709 Fax: (08) 3758 0708 Website: www.bvisvietnam.com NHỊP CẦU THẾ GIỚI BRITISH VIETNAMESE INTERNATIONAL SCHOOL Bridging the World - Vietnamese Foundations Number 23 16 th May 2014 Term 3 F1 EYFS NEWSLETTER F1 Busy Dinosaurs! F1 children have been very interested in dinosaurs this week! They used markers and crayons to scribble on large sheets of paper, commenting that they were drawing dinosaurs. They painted and decorated their own dinosaurs in the Creative Area using coloured liquid glue and sequins and said that they were making “rainbow dinosaurs.” The children looked at photographs of different kinds of dinosaurs as they made their own models using plasticine. They looked for the hidden dinosaurs in the story, “Hide and Seek Dinosaurs” by Andy Elkerton. The children joined in singing the song, “Dinosaur Family” about the different family members. They have also been interested in the song, “Twinkle, Twinkle, Little Star”. The children explored soft and plastic stars in the Investigation Area. They compared the sizes and texture of the stars and the children used words such as „hard‟, „soft‟, „big‟ and „small‟. They named the colours of the different stars whilst singing the nursery rhyme. The children have been practising their fine motor skills as they punched holes in recycled paper and threaded pipe cleaners. During our assembly, the children participated as they listened to the story, “Playtime Teddy”. They learnt the importance of taking turns and listening ears as they followed Teddy‟s instructions. Next week… The children will continue to have stories and activities about dinosaurs as part of their interest. They will also be having stories and songs about family members as part of our topic, “I Love My Family!” Please send in a family photo that the children can decorate. Khai For settling in very well and for trying his best to use his listening ears in following instructions. Congratulations to our Star of the Week! Fundinotots is open at BVIS. There are now three sessions a week, each one from 8.00 am to 10.00 am, on Tuesday, Wednesday and Thursday each week, in the Early Learning Centre in the Early Years Foundation Stage Department. For more information please see the school website or call into the Primary Office. Nguyen and Phuong Nhi concentrated hard in making a model of a dinosaur whilst looking at a picture. They looked at the details closely and copied it. Gia Han threaded fuzzy wires after using a hole punch to create holes on paper. Khai found an orange star and used it as a prop whilst singing the song, “Twinkle, Twinkle, Little Star”. Bill fed the dinosaur with plants during outdoor play. Have a lovely weekend! Ms Tara, Ms Thanh, Ms Nha, Ms Uyen and Ms Karissa Please follow the link for the game that we played in class: https://hwb.wales.gov.uk/cms/hwbcontent/Shared%20Documents/vtc /nursery_rhymes/eng/Introduction/mainsessionpart1.htm The British Vietnamese International School Friday 9th Next week… Literacy: we will be starting our new story, ‘It’s too noisy’ and making our very own zig- zag book.Science: we will be going on a treasure hunt in the dark with torches to find stars and thinking about why we can find some and can’t see others. Lien Ket: we will be painting pictures of our favourite toys so we know what to make when we become toy makers. Mục tiêu bài học tuần sau kỳ nghỉ Lễ: Học vần: Các em sẽ học vần “ong, ông” và ôn tập. Tiếng Việt: Tập lập dàn ý truyện cổ tích. Toán: Biểu đồ Liên Kết: Các em nói về đồ chơi yêu thích.Well done to our Stars of the Week! 1B - Nhat Khang – for not only having lots of great ideas but for using his Phonics to share these as super written sentences. 1V - Y Ngan – for making great progress with her reading and speaking and for having an excellent attitude to her learning. 1I - Sisi - for speaking confidently in Vietnamese and English. We are very, very proud of you! 1S - Bach– for fantastic story writing in English and excellent behaviour. Year 1 Newsletter In Year 1 we have had lots of fun finishing our very own versions of the traditional story, ‘The Little Red Hen’. In Lien Ket we loved it when our parents came in to help us with our Entry Point. A big thank you to the parents who came in to share their favourite toys with us and kicked off our new topic ‘Toy Makers’. Tuần này:Tiếng Việt: Các em tìm hiểu về sự thay đổi bối cảnh t cổ tích. Các em học về những vấn đề xảy ra trong truyệ thiện giải quyết vấn đề như thế nào? Toán: Các em học mối quan hệ giữa phép cộng và phép t chưa biết trong phép cộng (số hạng tổng) và phép trừ (số t Liên Kết : Để mở đầu chủ đề “Đồ chơi”, một số Quý phụ h được mời vào trường chia sẻ đồ chơi yêu thích và trò chơi dâ Việt Nam. Các em cực kỳ hứng thú và đã đặt nhiều câu hỏi. Year 6 Newsletter Friday 25th April 2014 Stars of the Week! 6B 6V This week’s English curriculum This week’s Vietnamese curriculum Tuần sau, BVIS sẽ tổ chức chương trình vì màu xanh của trái đất với tên gọi “Ngày Môi trường Xanh”. Thông qua các hoạt động thiết thực như làm đồ tái chế, trồng cây… chương trình sẽ giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường sống và làm cho trái đất càng ngày càng xanh. Các em lớp 6 sẽ tìm hiểu những vấn đề cấp bách về môi trường, đặc biệt là về tác hại của khí thải từ ô tô và sự lạm dụng túi ni lon trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Qua đó, các em cũng sẽ nói lên tiếng nói của mình, kêu gọi mọi người hạn chế sử dụng túi ni lon và xe hơi cá nhân khi không thật sự cần thiết. Ngữ Văn: các em đã lập dàn ý và đang viết một truyện ngắn có yếu tố hài hước. Toán: các em đã giải toán có lời văn liên quan đến tỷ lệ; đọc hiểu bảng biểu, thu thập và trình bày dữ liệu trên các loại bảng biểu và các loại biểu đồ khác nhau. Liên Kết: các em đang tìm hiểu tại sao suy nghĩ tích cực giúp việc học đạt hiệu quả cao hơn; các em cũng chia sẻ và giải thích những tình huống đáng sợ mà các em đã trải qua. Next week’s English curriculum Next week’s Vietnamese curriculum Khang Ngân In Literacy we have been writing horror stories. In our reading comprehension work we have been answering questions that make us think about the reasons for a character’s behaviour. In Science we have been learning about the properties of materials; highlighting the key properties of everyday objects and why they are useful. In Lien Ket we have been looking at different learning styles and identified which was our preferred style. We also did a multiple intelligence quiz to see how ‘smart’ we are in different areas. We will continue our Literacy, Science and Lien Ket work after the holiday to make time for our second BVIS ‘Green Day’. We will be learning about environmental issues, especially focusing on how to reduce waste and pollution. We will be writing arguments, acting out plays and reciting speeches to raise our awareness of how our actions affect the environment and how we can be better global citizens. Dặn dò • Chương trình “Ngày Môi trường Xanh”: thứ Ba ngày 29.04, các em cần đến trường trong trang phục màu xanh lá cây. • Nghỉ lễ: các em sẽ nghỉ từ ngày 30.04- 02.05.2014. • Học bơi: từ ngày 05.05 các em sẽ học bơi theo lịch bình thường. As part of Green Day on Tuesday, we will be singing a special song in assembly. Please practise the song at home over the weekend, so that it sounds really wonderful on Tuesday afternoon. You can find the song on Ms Fiona’s weebly page and her blog: http://msfionamusic.weebly.com/ http://bvisprimarymusic.blogspot.com/
 4. 4. 4
 5. 5. 5 KS1 EAL Update Thông tin từ Khoa Tăng cường tiếng Anh – KS1 Year 1 This half term, Year 1 have been practising telling and creating their own Traditional Tales. Students in Mr Jamie and Ms Gillie’s EAL withdrawal groups created videos and story maps of their tales. Before the end of term, all of Year 1 will conduct a writing assessment, which will be a recount of a past event. In preparation for this, EAL withdrawal groups are revising past tense verbs. Ms Gillie’s group visited Mr Jamie’s group at ask what each student did or saw at the weekend. Students are encouraged to use past tense verbs to retell what they did at school each day to their families this week to help reinforce the use of the past tense when giving a recount. Lớp 1 Giữa học kỳ này, các học sinh lớp 1 đang rèn luyện kỹ năng kể chuyện và sáng tác câu chuyện cổ tích của riêng mình. Các học sinh trong lớp Hỗ trợ tăng cường của Thầy Jamie và Cô Gillie đã cùng làm các đoạn phim và sơ đồ tình tiết cho câu chuyện của mình. Trước khi kết thúc học kỳ, tất cả học sinh lớp 1 sẽ làm bài kiểm tra viết với chủ đề kể lại một sự kiện trong quá khứ. Để chuẩn bị cho bài kiểm tra, các nhóm Hỗ trợ tăng cường đang ôn lại các động từ thì quá khứ. Nhóm của Cô Gillie đã đến thăm lớp của Thầy Jamie để hỏi các bạn đã làm gì hoặc thấy gì vào dịp cuối tuần vừa qua. Các học sinh được khuyến khích sử dụng động từ thì quá khứ để kể cho gia đình nghe về những việc mình đã làm ở Trường trong tuần này để rèn luyện kỹ năng sử dụng thì quá khứ khi kể lại một câu chuyện. Year 2 In Year 2 we have been learning about Explanation Texts. We have been learning the format of Explanation Texts using an introduction, the steps and a conclusion. We have been learning to use time connectives: first, next, then, after that, and finally to help us sequence the process. We have also been using the connectives because and so to explain why we follow a step in the process. This week, we are also doing a Writing Assessment to see how the students’ writing abilities have progressed. Lớp 2 Lớp 2 đang được học về Văn bản Giải thích. Cả lớp đang tìm hiểu về cấu trúc của thể loại văn bản này, trong đó có mở bài, các công đoạn và kết bài. Các học sinh đang học cách sử dụng từ nối chỉ thời gian: đầu tiên, tiếp theo, sau đó, và cuối cùng để giúp sắp xếp trình tự các bước. Các em cũng đang tập sử dụng từ nối vì và vì thế để giải thích lý do mình phải làm theo một bước trong trình tự. Tuần này, các em đang làm một bài thi viết để đánh giá sự tiến bộ của mình trong kỹ năng viết. Stars of the Week Ngôi sao EAL tuần này Rosy (1S) – for retelling a traditional tale using actions and correct pronunciation. Em đã dùng các động tác và cách phát âm chuẩn để kể lại một câu Bảo Trân (1V) – for using past tense verbs to recount our journey throughout BVIS. Em đã sử dụng động từ thì quá khứ để kể lại chuyến khám phá quanh trường BVIS. Fundinotots Fundinotots is now open at BVIS. There are two sessions, from 8.00 am to 10.00 am on Tuesday and Thursday each week, in the Early Learning Centre in the Early Years Foundation Stage Department. The sessions are open to children aged 0 to 36 months, accompanied by an adult. For more information please see the school website or call into the Primary Office at BVIS. Chương trình Fundinotots đã được mở tại Trường BVIS. Lớp học diễn ra vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, từ 8:00 đến 10:00 tại Phòng chơi Phức hợp ở khối Mầm Non. Chương trình dành cho bé từ 0 đến 36 tháng đi cùng người lớn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Trường hoặc liên lạc Văn phòng Tiểu học, Trường BVIS.
 6. 6. 6 The Year 11, 12 and 13 examinations continued this week and we still have 3 more weeks of examinations to complete. The students have continued to work hard for these external tests and the teachers are continuing to support the students in their preparation. On Tuesday and Thursday this week we hosted Parent Conferences for Year 7-11. I was delighted to see that a large number of parents attended and afforded themselves an opportunity to speak with subject teachers about the progress of their child this year. I was also pleased to see so many positive reports and comments about the progress of individuals this year and this bodes well for their studies next year. From 3rd June to 6th June, Year 7,8,9 and 10 students will be sitting their end of year internal examinations here at BVIS. These are internally devised, set and assessed tests for each of their subjects. This week the students have been shown their timetable and have copied the dates and subjects into their diaries. I wish them luck with their examinations. Kỳ thi của lớp 11, 12 và 13 vẫn tiếp tục diễn ra trong tuần này và sẽ kết thúc trong 3 tuần nữa. Các học sinh đã nỗ lực ôn tập cho các môn thi dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của giáo viên. Thứ Ba và Năm tuần này, Trường đã tổ chức buổi Họp Phụ Huynh cho học sinh lớp 7-11. Thật vui khi thấy nhiều vị phụ huynh đã dành thời gian đến họp và nhân cơ hội này để trò chuyện với giáo viên bộ môn về sự tiến bộ của các em trong năm vừa qua. Tôi cũng rất hài lòng khi nhận được nhiều báo cáo và nhận xét tích cực về sự tiến bộ của các học sinh trong năm học này. Kết quả này là dự báo tốt cho sự phát triển của các em trong năm học sau. Từ ngày 3 đến 6 tháng 6, các học sinh lớp 7, 8, 9 và 10 sẽ bước vào kỳ thi cuối kỳ tại Trường BVIS. Đây là kỳ thi nội bộ do giáo viên Trường ra đề và chấm điểm. Tuần này, các học sinh đã được xem và chép lịch thi của mỗi môn học vào nhật ký học tập. Tôi xin chúc các em thật nhiều may mắn. From Mr Paul Holyome - Head of Secondary School Thông điệp từ Thầy Paul Holyome - Hiệu phó Trung học 6
 7. 7. 7 In 2001, UNESCO adopted the Universal Declaration on Cultural Diversity and in December 2002, the UN General Assembly, declared May 21 to be the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. The purpose of this day is to: • To raise awareness worldwide about the importance of intercultural dialogue, diversity and inclusion. • To build a world community of individuals committed to support diversity with real and every day-life gestures. • To combat polarization and stereotypes to improve understanding and cooperation among people from different cultures. (UNESCO website) This week, the English Department hosted our first BVIS celebration of Cultural Diversity. KS3 classes have been exploring a range of cultures, including Aborigine, Maori and British in their English lessons, in preparation for the film viewing on Wednesday. The Year 7s watched the British classic film ‘Bend it Like Beckham’, Year 8s viewed ‘Rabbit Proof Fence’ set in the Australian outback and the Year 9s enjoyed learning about New Zealand’s Maori culture through the ‘The Whale Rider’ . In Year 9 classes the students enjoyed a very informative talk from guest speaker, and expert on ‘Kiwi Culture’, Mr Trenberth. The aim of Cultural Diversity Day was to encourage our students at BVIS to embrace, empathise with and understand different cultures and their histories. The slogan of the day is, after all, do one thing… Vào năm 2001, Tổ chức UNESCO đã thông qua Tuyên bố Toàn cầu về Đa dạng Văn hóa và vào tháng 12 năm 2002, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã quyết định lấy ngày 21 tháng 5 làm Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hoá vì Đối thoại và Phát triển với mục đích: • Tăng cường nhận thức của thế giới về tầm quan trọng của đối thoại liên văn hóa, sự đa dạng và hòa nhập. • Xây dựng một cộng đồng các cá nhân cam kết ủng hộ sự đa dạng văn hóa thông qua các hành động thực tế trong cuộc sống hàng ngày. • Đấu tranh chống lại sự phân biệt và định kiến nhằm nâng cao hiểu biết và hợp tác giữa người dân từ các nền văn hóa khác nhau. (Trích thông tin từ trang web của UNESCO) Tuần này, Khoa Tiếng Anh đã tổ chức Ngày hội Đa dạng Văn hóa đầu tiên ở Trường BVIS. Các học sinh lớp KS3 đã có cơ hội khám phá nhiều nền văn hóa khác nhau như Aborigine, Maori và Anh trong giờ tiếng Anh để chuẩn bị cho buổi xem phim vào thứ Tư. Các học sinh lớp 7 đã được xem bộ phim Anh nổi tiếng “Bend it Like Beckham”. Trong khi đó, lớp 8 có dịp thưởng thức tác phẩm “Rabbit Proof Fence” lấy bối cảnh một vùng hẻo lánh của nước Úc, còn lớp 9 có cơ hội tìm hiểu về nền văn hóa Maori ở New Zealand qua bộ phim “The Whale Rider”. Ngoài ra, các học sinh lớp 9 còn được tham gia một buổi trò chuyện lý thú cùng Thầy Trenberth, một chuyên gia về nền văn hóa của xứ sở “Kiwi” (tên gọi khác của người New Zealand). Ngày hội Đa dạng Văn hóa được tổ chức với mục đích khuyến khích các học sinh trường BVIS trân trọng, cảm thông và nâng cao hiểu biết về đặc điểm cũng như lịch sử của các nền văn hóa khác nhau. Khẩu hiệu của ngày hội năm nay chính là “hãy làm một điều gì đó”… From Ms Catharine Keen, Head of English Thông điệp từ Cô Catherine Keen, Trưởng môn Anh văn
 8. 8. 8 End of Year Internal Examinations All students from Year 7 to 10 will sit end of year examination during the week beginning June 2nd. These exams will generally cover all the work studied over the last academic year. Students will have received from their subject teachers what areas the exams will cover. It is very important that all students are preparing thoroughly for these exams over the next two weeks. There are many different revision techniques that can be used, to help keep the students motivated. • Have an aim for each session – by the end of this session I will have..... • Identify what you already know and the parts you need more time on – self testing or using an internet test will help with this. • Break all topics into do-able chunks and don’t just read at this stage but do something active with it. • Short bursts of 20-25 mins are more effective. Your concentration will lapse after an hour. Take short breaks. • Find a suitable quiet place – refuse to be interrupted or distracted. • Produce notes – which get shorter at each session as you remember more and need less prompts. Read notes out loud. • Use different techniques – key word cards, flashcards, post-its, posters, learning maps, recordings, highlighting, chants and songs. • Test yourself or get someone to help test you. • Tick off what you have done so you can see your progress. • Revisit notes after a day, a week and a month really works. 5 repeats on different occasions to remember. • Ask for help when you need it – friends, parents, teachers. • Don’t get stressed and do eat and sleep properly • Believe in yourself, be positive. If you think you can succeed you will – if you convince yourself that you will fail then you probably will. With the support of staff and family, along with adequate preparation and hard work, I hope the students are able to reach their potential in the upcoming exams. They must ensure over the next week they are proactive in seeking out help with any areas they are struggling with. Good luck to all our students! Kỳ thi cuối năm của Trường Học sinh lớp 7-10 sẽ bước vào kỳ thi cuối năm trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 2 tháng 6. Kỳ thi bao gồm toàn bộ kiến thức và dạng bài đã học trong năm. Giáo viên sẽ thông báo cho học sinh về những chủ đề được nói đến trong bài thi. Trong vòng hai tuần tới, các học sinh phải tập trung ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi. Dưới đây là một số phương pháp ôn tập mà các em có thể áp dụng. • Luôn đặt mục tiêu cho mỗi phần ôn tập – sau giờ ôn tập này, mình sẽ nắm được….. • Nhận biết những phần các em đã nắm vững và những phần cần ôn luyện thêm – qua việc tự kiểm tra hoặc làm các bài thi trên mạng. • Chia tất cả các chủ đề thành từng phần nhỏ, dễ ôn tập. Trong giai đoạn này, đừng chỉ đọc mà hãy ứng dụng các phương pháp ôn tập năng động. • Chia giờ ôn tập thành những khoảng 20-25 phút. Khả năng tập trung của các em sẽ giảm sau một giờ. Hãy sắp xếp nhiều khoảng giải lao ngắn trong lúc ôn tập. • Tìm một nơi yên tĩnh – đừng để bị gián đoạn hoặc phân tâm trong lúc ôn tập. • Ghi chép và hệ thống lại những điều cần ghi nhớ – sau mỗi giờ ôn tập, ghi chép của các em sẽ ngắn hơn vì các em đã nắm vững kiến thức và không cần nhiều gợi ý nữa. Hãy đọc lớn ghi chép của các em. • Sử dụng nhiều phương pháp ôn tập khác nhau – thẻ từ vựng, thẻ ghi chú, giấy ghi chú, áp phích, sơ đồ kiến thức, ghi âm, tô đậm, đồng dao và bài hát. • Tự kiểm tra hoặc nhờ người khác kiểm tra những phần đã ôn. • Đánh dấu những phần đã ôn để theo dõi tiến độ ôn tập của mình. • Các em nên xem lại bài vở sau mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng. Hãy ôn lại 5 lần vào các dịp khác nhau để nắm vững bài. • Hãy hỏi bạn bè, phụ huynh và gia đình khi cần giúp đỡ. • Đừng quá lo lắng và hãy ăn uống, nghỉ ngơi điều độ Hãy tin tưởng vào bản thân và luôn lạc quan. Nếu các em tin mình sẽ thành công thì thành công sẽ đến – nếu các em cho là mình sẽ thất bại thì sẽ khó tránh khỏi thất bại. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực ôn luyện của các em, cộng với sự hỗ trợ của thầy cô và gia đình, tôi tin chắc các học sinh sẽ đạt được thành tích tương xứng với khả năng của mình trong kỳ thi sắp tới. Trong tuần tới, các em nhớ chủ động tìm gặp giáo viên để được hỗ trợ ở những phần From Miss Louisa Angus, Key Stage 4 Coordinator Thông điệp từ Cô Louisa Angus, Điều phối KS4
 9. 9. 9 Students in Year 9 have this week been reading newspapers and researching issues of interest in preparation for next week’s live panel show, Question Time. Next week in the theatre, students will have the opportunity to produce a question to which a panel will give their views. The students have chosen topics that are of interest to them and are likely to generate debate. The panel will consist of three Year 9 students plus; Mr Reid, Mr Williams and Miss Hickinbottom - and will be chaired by Mr Morris. Audience members will also have the chance to respond in the form of questions or comments and may even be asked to vote in a straw poll. Arsenal Soccer Schools Vietnam delivered their first session of the Dynamic Youth Award on Tuesday. The course is not only an opportunity for students to improve their football skills, but they will plan a U14 football tournament in June. On completion of the course the students will earn an internationally recognised certificate from Arsenal Football club approving them as responsible young sports leaders. Thứ Ba tuần này, Trung tâm Bóng đá Arsenal đã khởi động buổi tập đầu tiên trong chương trình Giải thưởng Thiếu niên Năng động. Khóa học không chỉ là cơ hội để học sinh phát triển kỹ năng bóng đá mà còn là dịp để các em lên kế hoạch cho giải bóng đá U14 vào tháng 6. Khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ được trao chứng chỉ quốc tế của Câu lạc bộ bóng đá Arsenal, công nhận các em là thế hệ lãnh đạo trẻ có trách nhiệm trong lĩnh vực thể thao. Tuần này, các học sinh lớp 9 đã tập trung đọc báo và tìm hiểu về các vấn đề đáng quan tâm để chuẩn bị cho giờ Hỏi Đáp nhóm sẽ diễn ra vào tuần tới. Tuần tới, ở Nhà hát, các học sinh sẽ có cơ hội đặt một câu hỏi cho nhóm tranh luận. Các học sinh đã chọn ra các chủ đề mà mình quan tâm và có thể đưa ra tranh luận. Nhóm tranh luận bao gồm 3 học sinh lớp 9 cùng Thầy Reid, Thầy Williams và Cô Hickinbottom. Thầy Morris sẽ chủ trì phiên tranh luận. Khán giả cũng có thể tham gia đóng góp bằng cách đặt câu hỏi hoặc nhận xét và tham gia bình chọn khi được yêu cầu. Year 9 Students Prepare For ‘QUESTION TIME’ During PSHE Học sinh lớp 9 chuẩn bị cho giờ “Hỏi Đáp” trong tiết GDCD From Mr Steve Kenny, Head of PE Thông điệp của Thầy Steve Kenny, Trưởng môn Thể dục Richard Harcus, Arsenal’s Vietnam Head International Coach and Project Manager said, ‘It was great first session, the students were very welcoming and eager to begin.’ Richard also said, ‘He can’t wait to come back and work with our students next week.’ Thầy Richard Harcus – Huấn luyện viên Trưởng kiêm Quản lý Dự án của Trung tâm Arsenal tại Việt Nam – chia sẻ: “Chúng tôi đã có một khởi đầu tuyệt vời, các học sinh rất cởi mở và hào hứng.” Richard còn nói Thầy “rất mong chờ được trở lại trường BVIS để tập luyện cùng các học sinh vào tuần sau”. For many of our students, the upcoming Public Speaking Competition – this year called ‘The Orator’- is the academic year’s final chance to put their speaking skills to the test: using only the power of their voices, competitors will attempt to captivate, move and perhaps even inspire an audience of their peers, in front of a jury of their teachers. Certainly no easy task, but we have seen many rise to the challenge in recent years, and this time we are offering a greater range of formats from which competitors can choose their preferred medium, from poignant poem to heart-rending soliloquy, moving monologue to stirring speech. The only condition is they have only three minutes to work their magic on us! Với rất nhiều học sinh, cuộc thi Thuyết trình mang tên “Nhà Diễn Thuyết” sắp tới là cơ hội cuối cùng trong năm học để các em thử thách kỹ năng nói của mình: chỉ với sức mạnh đến từ giọng nói của mình, các thí sinh phải nỗ lực thu hút sự chú ý, khơi gợi cảm xúc và truyền cảm hứng cho các bạn cùng Trường trước ban giám khảo là giáo viên Trường. Đây là một việc không hề đơn giản, nhưng Trường đã chứng kiến nhiều học sinh mạnh dạn đương đầu với thử thách. Năm học này, Trường sẽ mở rộng các thể loại tranh tài để thí sinh có thể tự do lựa chọn hình thức diễn thuyết mà mình yêu thích, từ thơ cảm thán, đoạn độc thoại nội tâm dằn xé, tiết mục độc diễn cảm động đến một đoạn diễn thuyết hùng hồn. Điều kiện duy nhất là các em chỉ có 3 phút để hớp hồn chúng tôi! From Mr Robert Duff, EAL Teacher Thông điệp từ Thầy Robert Duff, Giáo viên EAL BVIS presents (the)oratorNOUN [COUNTABLE] /ˈɒrətə(r)/ someone who makes speeches in public, especially someone who is good at doing this The challenge: Make a speech, give a talk, recite a poem or deliver a monologue. The challenge is to capture your audience’s attention and hold it for three minutes, using only your voice. Your performance can be in either English or Vietnamese. The Topics:  Year 7-9: Heroes  Year 10 and 11: Colours  Year 12 and 13: Intelligence The Prizes: There will be one overall winner for English and one for Vietnamese in each Key Stage. The Final: 25th June 2014 9
 10. 10. 10 Communication Good communication is important to us and we would like to ensure that you have the correct contact information in order for you to call the school: School Number: Primary: (08) 37580709 Secondary: (08) 37580717 Extention number: Receptionist: 0 (For all general enquiries) Principal’s Office: 203 (If you wish to contact the School Principal) Deputy General Director’s Office: 110 huongngo@bvisvietnam.com (If you wish to contact the Deputy General Director) Primary Office: 111 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding the Primary Section) Secondary Office: 0/211 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding the Secondary Section) Admissions Department: 888 hangnguyen@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Admissions) Marketing Department: 118 anhbui@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Marketing) Finance Department: 220 (For all enquiries regarding school fees) Medical Room: 109 trangnguyen@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding Medical Issues) Uniform Shop: 106 (For all enquiries regarding School Uniform) School Buses: (08) 35141714/15 vinhlinh@vinhlinhcorp.com or School contact: 111 bvis@bvisvietnam.com (For all enquiries regarding School Buses) Thông tin liên hệ với nhà trường: Mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là điều rất quan trọng, và nhà trường muốn đảm bảo rằng các bậc phụ huynh có được các kênh liên hệ chính xác để gọi tới khi cần thiết: Số điện thoại Trường Quốc tế BVIS Hồ Chí Minh: Tiểu học: (08) 37580709 Trung học: (08) 37580717 Số máy lẻ: Lễ tân: 0 (Đối với những câu hỏi chung) Văn phòng Hiệu trưởng: 203 (Nếu Quý vị muốn liên hệ với Văn phòng Hiệu trưởng – thông qua thư ký Hiệu trưởng) Văn phòng Phó Tổng Giám đốc: 110 huongngo@bvisvietnam.com (Nếu Quý vị muốn liên hệ với Phó Tổng Giám đốc - thông qua Thư ký PTGĐ) Văn phòng khối Tiểu học: 111 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Tiểu học) Văn phòng khối Trung học: 0/211 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Khối Trung học) Phòng Tuyển sinh: 888 hangnguyen@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Tuyển sinh) Phòng Marketing: 118 anhbui@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Marketing) Phòng Kế toán: 220 (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến đóng học phí) Phòng y tế: 109 trangnguyen@bvisvietnam.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến y tế) Cửa hàng đồng phục: 106 (Đối với tất cả những câu hỏi về Đồng phục học sinh) Phụ trách xe Buýt đưa đón học sinh: (08) 35141714/15 vinhlinh@vinhlinhcorp.com hoặc số máy lẻ của Trường: 111 bvis@bvisvietnam.com (Đối với tấtcả những vấn đề liên quan đến xe buýt đưa đón học sinh)

×