O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

מחברה ייצואנית לחברת גלובלית התחזקות השקל כהזדמנות אסטרטגית

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Call 4 t13_eng
Call 4 t13_eng
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (16)

Anúncio

מחברה ייצואנית לחברת גלובלית התחזקות השקל כהזדמנות אסטרטגית

  1. 1. מחברה יצואנית לחברה גלובלית – התחזקות השקל כהזדמנות אסטרטגית<br />Committed to Your Success<br />בעז דנילוב, שותף אביב אסטרטגיה ושיווק<br />
  2. 2. התחזקות השקל כהזדמנות אסטרטגית<br />שערי הדולר והיורו, מטבעות הייצוא העיקריים של ישראל, מתקרבים לרמתם הנמוכה מזה שנים. קווי המגמה ארוכי הטווח מצביעים על סבירות גבוהה להמשך מגמה של התחזקות השקל ביחס למטבעות הייצוא העיקריים. <br />מקור: נתוני בנק ישראל<br />שילוב בין גורמים חיצוניים למשק הישראלי והתפתחויות כלכליות מקומיות מביאים להערכה כי מגמת התחזקות השקל עשויה להימשך בשנים הקרובות:<br /><ul><li>פגיעה נמוכה יחסית המשבר הכלכלי העולמי במשק הישראלי ויציאה מהירה,יחסית לשווקים מערביים, מהתנהלות משברית.
  3. 3. גילוי מקורות בהיקף משמעותי של גז טבעי בישראל צפוי להביא להכנסות משמעותיות במטבע חוץ מייצוא גז ולהגדיל במקביל את הכנסות המדינה ממסים.
  4. 4. המדיניות המוניטארית והפיסקאלית הנוכחית של ארה"ב צפויה להביא לחולשה מתמשכת של הדולר.</li></ul>שקל חזק לאורך זמן, מציב אתגר משמעותי עבור יצואנים ישראליים עד כדי איום על עצם קיומם וההיתכנות להמשך ייצור בישראל.<br />
  5. 5. בצד האיום המשמעותי מציבה התחזקות השקל הזדמנות אסטרטגית לשדרוג המעמד התחרותי העולמי של יצרנים ישראליים.<br />אינטגרציה לפנים על פני שרשרת הערך הענפית עשויה לאפשר לתעשיינים ישראלים התבססות וצמיחה עסקית על ידי התקרבות ללקוח המערבי ויצירת יתרון תחרותי שיאפשר המשך ייצור בישראל. התחזקות השקל "מוזילה" באופן יחסי מספר צעדים אסטרטגיים אפשריים:<br />רכישת מפיץ<br />כניסה לשותפות או אף רכישה של מפיץ מקומי בשוק יעד עיקרי מערבי תאפשר, מחד,התקרבות ללקוחות והגברת שליטה בשוק יעד, ומאידך תגדיל את הערך המוסף העסקי ותשנה את תמהיל ההוצאות כך שיכלול יותר הוצאות במטבע חוץ.<br />רכישת חברה <br />רכישה של חברה עם סל מוצרים משלים ו/או אחיזה בשווקי יעד ומיזוג הפעילות העסקית (M&A), תאפשר, מחד, התבססות וצמיחה עסקית, ומאידך צפויה לאפשר הסטת מרכיב הוצאות גדול יותר, מעלות יצירת הערך, להוצאות במטבע חוץ.<br />משרד הנדסה בקרבת הלקוחות<br />הקמה או רכישה של משרד הנדסה בקרבה מידית ללקוחות תעשייתיים תאפשר יצירת יתרון תחרותי משמעותי למול "יצרן זול מהמזרח" על ידי חיזוק יכולות התאמה מדויקת לצרכי הלקוח (customization) יחד עם יכולות תמיכה צמודה ו"זולה" במונחי ₪ והגברה משמעותית של הבנה מדויקת של צרכי הלקוח.<br /> <br />
  6. 6. מחברה יצואנית לחברה גלובלית<br />מו"פ<br />ייצור<br />שיווק<br />מכירה<br />הפצה<br />שירות<br />הנדסה<br />ערך מוסף<br />לקוחות<br />מיקום<br />חברה יצואנית<br />בעלות / שליטה<br />ערך מוסף<br />מו"פ<br />ייצור<br />שיווק<br />מכירה<br />הפצה<br />שירות<br />הנדסה<br />הנדסה<br />לקוחות<br />חברה גלובלית<br />מיקום<br />בעלות / שליטה<br />
  7. 7. חברות ישראליות שנקטו באסטרטגיה של אינטגרציה לפנים, הראו תשואה מצטברת עודפת על פני חברות שבחרו באסטרטגיה אחרת.<br />ניתוח שנערך על ידי קבוצת הייעוץ אביב בחן את התשואה המצטברת ואסטרטגית הפעילות הבינלאומית של חברות תעשייתיות ישראליות (מדד מניות התעשייה של הבורסה בתל אביב), ששוקי היעד העיקריים שלהם הם במדינות מפותחות (צפון אמריקה, אירופה ואוסטרליה).<br />מהניתוח עולה כי חברות תעשייתיות ישראליות אשר נקטו באסטרטגיה של רכישה או הקמת חברות בנות בשווקי יעד מערביים (חברות ייצור, שיווק, שרות ותמיכה) הראו תשואה מצטברת עודפת מאז החלה מגמת התחזקות השקל ב 2005 בהשוואה לחברות שנקטו באסטרטגיה מעורבת של הקמת חברות בנות הן בשווקים מערביים והן אתרי ייצור זולים במזרח ותשואה מצטברת עודפת משמעותית לעומת חברות שבחרו להעביר את הייצור למדינות Low Cost.<br />מקור: ניתוח קבוצת הייעוץ אביב של תשואות מניות ענף התעשייה בבורסה של תל אביב על פי האסטרטגיה בה נקטו.<br />

×