O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kanada Ormancılığı

2.437 visualizações

Publicada em

Esengül Yıldız'ın 37.nci Fikir Bahçesi konferansında yaptığı sunum

Publicada em: Meio ambiente
 • Entre para ver os comentários

Kanada Ormancılığı

 1. 1. BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 2. 2. Kanada Ormancılığı • Siyasi ve idari yapı • Coğrafi yapı ve iklim • Yönetim ve mülkiyet • Doğal kaynaklar ve çevre • Ormancılık endüstrisi • Silvikültürel uygulamalar • Orman koruma • Yangın yönetimi • Odun dışı orman ürünleri • Parklar ve rekreasyon • Orman yönetiminde uzaktan algılama • Kanada ormanlarının izlenmesi • Kanada ve Türkiye ormanlarının izlenmesi İçerik
 3. 3. Siyasi ve idari yapı 1 Temmuz 1867 tarihinde İngiltere’den ayrılarak Federal yapıda bağımsızlığını ilan eden Kanada’da İngiltere Kraliçesine bağlı bir anayasal monarşi yönetim biçimi benimsenmiştir. Kanada Hükümeti’nin önerisi ile Kraliçe tarafından atanan Genel Vali, Kraliçenin ülkedeki temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Ülkenin iki meclisli parlamenter sistemi , 308 üyeli Avam kamarası ile 105 üyeli Senato’dan oluşmaktadır. Avam Kamarası üyeleri dört yılda bir yapılan seçimlerle belirlenirken Senato üyeleri Başbakan’ın önerisiyle Genel Vali tarafından atanmaktadır.
 4. 4. Siyasi ve idari yapı Eyaletler 1.Alberta, 2.British Columbia, 3.Manitoba, 4.New Brunswick, 5.Newfoundland, 6.Northwest, 7.Nova Scotia, 8.Nunavut, 9.Ontario, 10.Prince Edward Adası Bölgeler 1.Quebec, 2.Saskatchewan, 3.Yukon 10 eyalet 3 bölgeden oluşan federal bir yapıya sahiptir.
 5. 5. Siyasi ve idari yapı Yönetim yetkileri; Merkezi Hükümet (Federal Hükümet), Eyalet Hükümetleri (Provincial Hükümet) ve Yerel Hükümetler/Belediyeler (Regional Hükümet) arasında paylaşılmaktadır. Eyalet ve Bölgesel Hükümetler anayasa çerçevesinde belirlenmiş kapsamda bağımsızdır. Kanada Devletinin Başkenti Ottava’dır. Yüzölçümü 9.976.139 km² dir. Nüfusu 2012 yılı rakamlarına göre 33.500.000’dir.
 6. 6. . Coğrafi yapı ve iklim
 7. 7. . Coğrafi yapı ve iklim Kanada, Kuzey Amerika’nın büyük bir kısmını (yaklaşık %41) sınırları içerisinde bulunduran, güneyde ABD, kuzeybatıda ABD’nin Alaska eyaleti, Kuzeyde Kuzey Buz Denizi, Kuzeydoğuda Greenland ile komşu olan ve doğu batı istikametinde Atlantik okyanusundan Pasifik Okyanusuna uzanan bir ülkedir.
 8. 8. Rusya’dan sonra dünyanın ikinci en büyük, toplam alanına sahip olan Kanada, Rusya, Çin ve ABD’nin ardından dünyanın dördüncü büyük kara alanına sahiptir. . Coğrafi yapı ve iklim Batıda dağlık ovalar, güneydoğuda alçak düzlükler çoğunluktadır. Deniz seviyesinden yükseklik Atlas okyanusu kıyısında 0 metre, Logan Dağlarında ise 5.959 metredir. Logan Dağlarından bir görünüm.
 9. 9. . Coğrafi yapı ve iklim Akarsular ve göller: Kanada’da doğan bütün akarsular, sularını denize dökerler. Bu nehirlerin çoğu hem ulaşım yolu, hem enerji kaynağı olarak kullanılırlar. Ülkenin en önemli nehirleri, kayalık dağların doğusundan doğan, Kuzey Buz Denizine, Atlas Okyanusuna ve Hudson Körfezine dökülen nehirlerdir. Kanada dünyanın en fazla göle ve içme suyuna sahip ülkesidir. Bölgeler arasında iklim bakımından büyük farklılıklar görülür. Kuzey bölgelerinde kışlar uzun ve soğuk, batı ve güneydoğuda ise daha yumuşak geçer. Temmuz ayında ısı ortalaması 16°C’dir.
 10. 10. İklimi etkileyen en önemli faktörler denize ve Kuzey Kutbu’na olan uzaklık ve yakınlık derecesidir. Kuzey Kutbu kuşağı içinde kalan bölgelerde, kışın ısı ortalaması -37°C’dir. Yazın ise ancak +6°C’ye çıkar. Yağmur, kar yağışı da denizden olan uzaklığa bağlı olarak değişiklik gösterir. . Coğrafi yapı ve iklim
 11. 11. Kanada’nın toprağı ve bitki örtüsü iklime çok bağlıdır. Orman kuşağı, Mackenzie Irmağı ağzından Hudson Körfezinin güney sahillerine ve Ungaua yarımadasına kadar uzanır. Bu kuşağın kuzeyinde verimsiz topraklar üzerinde yalnızca tundralara rastlanır. Güneyde ise çayırlık dışındaki bütün alanlar ormanlıktır. . Coğrafi yapı ve iklim
 12. 12. .
 13. 13. . Ormanların yönetimi ve mülkiyeti
 14. 14. Kanada Ormancılığı Leif ERİCSON’un Kanadayı ilk bulduğu zaman olan 11.YY’a kadar gider. Ülke 18.YY ve 19.YY’da aşırı büyüyen nüfus nedeniyle önemli oranda ormansızlaşma problemini yaşadı. . Ormanların yönetimi ve mülkiyeti Alberta ormanlarında ‘’katran kumu’’ sahalarını açığa çıkarmak için orman örtüsünün kaldırılması. 20. ve 21. YY’daki yönetim stratejileri içindeki değişiklikler, ormansızlaşmaya doğru gidişi durdurabildi.
 15. 15. Orman ürünleri üreten ülkelerin başında gelmesine rağmen yıllık üretim alanı ormanlarının %1’inden daha azdır. . Ormanların yönetimi ve mülkiyeti Rusya, Brezilya, ABD ve Çin ile birlikte ormanları en geniş olan ülkelerden biridir. Bu ülkeler dünyanın ormanlık alanlarının yarıdan fazlasını kontrol eder. Ülke Ormanlık alan miktarı (km²) Rusya 7.635.000 Brezilya 5.100.000 Kanada 3.480.000 ABD 2.809.000 Çin 1.133.000
 16. 16. Bu değerli kaynağın önemini takdir etmek için ormanların ekstra faydalarına bakmak gerekir. -Ormanlar suyu temizler, toprağı stabilize eder ve besin döngüsünü korur. -Ormanlar iklimi yumuşatır ve karbon depolar. . Ormanların yönetimi ve mülkiyeti -Vahşi yaşam için alan yaratır. -Zengin bir biyolojik çeşitlilik yaratır.
 17. 17. -Ulusal çapta orman ürünleri endüstrisini destekler ve bu ülke çapında yüzbinlerce iş yaratarak ülkenin ekonomik refahına milyarlarca dolar katkı sağlar. . Ormanların yönetimi ve mülkiyeti -Kanada ormanları peyzaj sağlar ve rekreasyonel, kültürel, geleneksel amaçlar ve ruhsal yenilenme için kaynaktır.
 18. 18. Ormanların yönetimi ve mülkiyeti Bütün bu sebepler için ülkenin ormanlarını korumak ve onların sağlıklı olmasını sağlamak, Federal Hükümetin baş önceliğidir. Kanada Doğal Kaynaklarının Orman Servisi, ulusun orman kaynaklarının sürdürülebilir olması ve faydalarından optimum faydalanabilmek için; eyaletlerle, bölgelerle yakın olarak çalışır.
 19. 19. Ormanların yönetimi ve mülkiyeti Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı; Doğal Kaynak konularını kontrol eder. Kanada Orman Servisi ; Araştırmaları yürütür ve ormancılık politikasını ulusal seviyede koordine eder. Kanada’da ormanlar ve ormancılık; Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kanada Orman Servisi tarafından diğer birkaç organizasyonla işbirliği şeklinde yönetilir. Bu birkaç organizasyonunun içinde, hükümet yetkilileri, siyasi uzmanlar ve birçok diğer paydaşlar bulunur. .
 20. 20. Ormanların yönetimi ve mülkiyeti Her eyalet, bir ormancılık ajansına sahiptir. Bu ajanslar normal olarak geniş çapta ormancılık konularıyla ilgilidir. Bunlar Orman Yönetimi ve Silvikültür, Yeniden Ormanlaştırma ve Orman Araştırma, Orman Yangınlarına Böceklere ve Hastalıklara Karşı Koruma, Kereste Hasadı, Yabani Hayat Yönetimi, Orman Envanteri ve Bilgi Servisleridir. .
 21. 21. Ormanların yönetimi ve mülkiyeti . Kanada’nın alanı (su alanı hariç), neredeyse 922 milyon ha’dır. Bunun 348 milyon ha’ı orman alanıdır. Kanada Ormanlarının çoğuna Eyalet hükümetleri sahiptir ve Eyalet hükümetleri tarafından yönetilir.
 22. 22. Ormanların yönetimi ve mülkiyeti Bu orman alanının yaklaşık yarısı ticari orman (uygun zaman periyodunda üretim yapılan orman)’dır . Bu alanlar park gibi diğer kullanımlar için ayrılmaz. Eyalet hükümeti ticari olarak ayrılmamış orman alanlarının %80’inden, Federal hükümet %10’undan ve özel orman sahipleri %10’undan sorumludur. Özel olarak işletilen orman alanları (%80’i Doğu Manitoba’da bulunur) sahipleri tarafından yönetilir. Ama Eyalet yönetimi bazen Federal yardımın eşliğinde özel orman yönetimini bazı bölgelerde destekleyebilir ve bazen de vergilendirme politikaları ve koruma yönetmelikleriyle etkili olabilir.
 23. 23. . Ormanların yönetimi ve mülkiyeti Federal Hükümet; sorumluluğu altında bulunan orman alanlarını (askeri yerleşimler ve ulusal parklar) yönetir.
 24. 24. .
 25. 25. . Doğal kaynaklar ve çevre
 26. 26. Doğal kaynaklar ve çevre Kanada dünya ormanlarının %10’una sahip ve topraklarının yarısı ormanlarla kaplı bir ülkedir. Bu ormanların %65’i verimli olarak kabul edilmektedir. Ormanları çoğunlukla Ladin, Göknar, Kavak, Çam, Akçaağaç oluşturur.
 27. 27. Doğal kaynaklar ve çevre Kanada toprakları ve su kaynaklarının %12’lik kısmı, kanun gereği federal ve bölgesel hükümetler tarafından milli park, vahşi yaşam alanı veya ekolojik rezerv olarak korunmaktadır. Ayrıca doğal kaynakların tüketilmesini engellemek amacıyla, hükümet tarafından finanse edilen belirli geri dönüşüm ve doğal hayatın yenilenmesi programları uygulanmaktadır. Ülkenin üç ana bölgesi ve Prens Edward Adası’nda, birincil tarımsal faaliyetler önem taşıyor olmakla beraber, başta British Columbia ve Quebec olmak üzere Kanada’nın tüm bölgelerinde madencilik ve ormancılık çok büyük önem taşımaktadır.
 28. 28. Doğal kaynaklar ve çevre Federal Hükümet, Aralık 2002’de sera gazı emisyonunu azaltmak amaçlı Kyoto protokolünü onaylamıştır. Ancak anlaşma gereği 2010 yılı itibari ile ulaşılması gereken sera gazı emisyon oranlarının gerçekleştirilemeyeceği ortaya çıkmıştır. Her ne kadar Protokolün hedeflerine ulaşmak için çeşitli önlemler uygulanmaya çalışılmış olsa da mevcut sera gazı emisyon oranları arzu edilen düzeyin çok üstündedir. Özellikle konvansiyonel petrol çıkarma tekniklerine kıyasla üç kat daha fazla sera gazı salınımına yol açan, Alberta’daki petrol çıkarma sektörünün güçlü lobisi, protokolün uygulanmasının bölge için mali felakete yol açacağını ifade etmektedir .
 29. 29. .
 30. 30. Ormancılık Endüstrisi .
 31. 31. Ormancılık Endüstrisi Ormancılık Endüstrisi Kanada ekonomisine büyük bir katkı sağlar. Ülke dünyadaki en büyük kereste, odun hamuru ve gazete kağıdı ihracatçısıdır. Ormancılık sanayi geleneksel olarak ABD inşaat ve basın sektörlerine aşırı derecede bağımlı olup, bu sektörlerdeki gelişmelerden şiddetle etkilenmektedir. Ham ağaçların üçte birinden fazlası British Colombia’da kesilmekle beraber kerestenin büyük kısmı Ontario, Quebec ve kısmende New Brunswick’te üretilmektedir. .
 32. 32. Her yıl yaklaşık 10 milyar Kanada doları tutarındaki yumuşak kereste ABD’ye ihraç edilmektedir. Bu tutar Kanada kereste üretiminin yaklaşık üçte ikisini ve toplam kereste ihracatının yüzde seksenini oluşturmaktadır. . Ormancılık Endüstrisi
 33. 33. . Ormancılık Endüstrisi Ormancılığın kışın yapıldığı ülkede kütüklerin fabrikalara ulaştırılması için daha çok akarsulardan faydalanılır.
 34. 34. Ormancılık 2010 yılında Kanada daki endüstriye 23 milyar dolar katkı sağlayan büyük bir endüstridir . Aynı yıl 190.000’in üzerinde insan direkt olarak ormancılık endüstrisinde işe alındı, bunun toplam iş içindeki yeri %1,3 tür. . Ormancılık Endüstrisi
 35. 35. . Ormancılık Endüstrisi Orman işçilerinin çoğu Quebec,Britisch Columbia ve Ontario’da bulunur. 2010 yılında Kanada dünyada ormancılık ürünlerinin ikinci en büyük ihracatçısı olmasından dolayı, Kanada’nın ticari dengesinde önemli bir artışa neden oldu.
 36. 36. . Ormancılık Endüstrisi Bu ihraç edilen ürünler; Dünya kereste ihtiyacının %20’si kağıt hamurunun %18’i, kağıt ve mukavvanın %8’i, sanayi odununun %5’i , tahta tabanlı panellerin %5,5’ini karşılamaktadır. Ormanlarının her yıl %1’inden azı üretime ayrılır.
 37. 37. Silvikültürel Uygulamalar Kanada’da ekolojik konular ve de aynı zamanda ormanda üretim yapmak silvikültür konularıyla bağlantılıdır. Kanada’nın çeşitli ormanları genellikle üç silvikültür sisteminden biri yada bunların karmasıyla yönetilir. Silvikültür; erken planlama döneminden , hasada kadar bütün yönetim aktivitelerini kapsar. .
 38. 38. Silvikültürel Uygulamalar Silvikültür yöntemlerden yaygın kullanılanları; Tıraşlama Kesimi, Siper yöntemi ve Seçme Yöntemidir. Tıraşlama ve siper sistemleri aynı yaşlı ormanları yönetmek için kullanılır. . Tıraşlama Yöntemi Siper Yöntemi
 39. 39. . Silvikültürel Uygulamalar Seçme yöntemi değişik yaşlı ormanları yönetmek için kullanılır. Seçme işletmesinde ormandaki ağaçlar farklı gelişme çağlarındadır. Bu işletme şekli gölgede büyüyebilen türler için uygundur. Seçme Yöntemi
 40. 40. . Silvikültürel Uygulamalar CPRS (Cuts with protection of regeneration and soil) Tekniği: 1980 lerin sonunda uygulanmaya başlayan bir doğal gençleştirme tekniğidir. Toprağın ve alanda bulunan mevcut gençliğin üretim sırasında en üst düzeyde korunması esasına dayanır. Doğal gençleştirmeye uygun olmayan sahalarda dikim de bir gençleştirme yöntemi olarak kullanılır.
 41. 41. Silvikültürel Uygulamalar . Bakım çalışmaları genç ormanlarda gençlikle rekabet eden vejetasyonu kontrol altına almak için kullanılır. Bakım çalışmaları; Seyrekleştirme ve Aralık Verme: Sağlıklı büyümeyi sağlamak için ağaçlardan bazılarını kaldırarak kalanların hızlıca büyümelerine izin vermek için ağaç yoğunluğuna müdahaleler yapmaktır. Yabani Otları Temizlemek ve Arındırmak:Rekabet eden bitkileri, mekanik kesim yöntemleri kullanarak veya herbisidlerle gençlik alanından uzaklaştırmak ve gençliğin daha sağlıklı büyümesine izin vermek.
 42. 42. . Silvikültürel Uygulamalar Herbisidler: Genç ormanlarda, gençlikle rekabet eden vejetasyonu kontrol etmek için kullanılır. Federal hükümet tarafından kayıt edilir ve Eyaletlerde kullanımı için Çevre Bakanlığı tarafından onaylanır. Yerden veya havadan sıkı kontroller altında uygulanabilir. Fidanların büyüyüp sağlıklı bir ormana dönüşmesi için çok hızlı ve etkili bir yoldur.
 43. 43. Orman Koruma Kanada orman yönetimleri; ormanları böcekler, hastalıklar, orman yangınlarından korumak için; orman sağlığını etkileyen faktörleri gözlemler ve buna göre orman yönetimi ve zararlılarla mücadele yönetimini planlar. Süreklilik ve biyolojik çeşitliliği destekler. Değerli orman kaynaklarını ve yörede yaşayan toplulukları korumak için yangın önlenmesine yönelik tedbirler alır. Binlerce hastalık ve böcek türleri Kanada ormanlarında zarara sebep olmakta ve orman alanlarını yok etmektedir. Bu hastalık ve böcek türleri ülke genelinde, orman türüne göre farklılık göstermektedir. .
 44. 44. Orman Koruma Mountain pine beetle (Dendroctonus ponderosae) zararından bir görüntü 2012 yılında, 8,6 milyon hektar orman alanında böcek zararı meydana gelmiştir.
 45. 45. . Orman Koruma Böcek ve hastalıkların orman ekosistemine etkileri. Olumlu etkileri: Yaşlı veya diğer savunmasız ağaçları kaldırarak ormanların yenilenmesine yardımcı olur. Ölü ağaçları ve diğer bitki materyallerini parçalayarak toprak oluşumuna yardımcı olur. Vahşi yaşam için, yeni yaşam alanları oluşturur. Tozlaşmaya Yardımcı olur. Olumsuz Etkileri: Çap, boy ve hacim artımı kayıplarına neden olur. Zarar nedeniyle bireysel ağaçları veya bütün ormanı öldürebilir. Mevcut ormanın geniş çapta ölmesiyle var olan ağaç türlerinin değişimine sebep olabilir.
 46. 46. . Orman Koruma Böcek ve hastalıklarla mücadelede, yapılan risk analizi sonrasında uygulama yöntemlerine karar verilerek çalışmalar yapılmaktadır. Kullanılan yöntemler arasında; Feromonlar, pestisit (böcek öldürücü) püskürtme, kuruyan ağaçların hızlı bir şekilde üretim yapılarak alandan uzaklaştırma, biyolojik mücadele vb. yöntemler uygulanmaktadır.
 47. 47. Yangın Yönetimi: İyi ve Kötünün Dengesi .
 48. 48. Yangın Yönetimi: İyi ve Kötünün Dengesi Orman yönetimi içinde, orman yangınları zorlu bir süreçtir. Çünkü hem zararlı hem de faydalı olabilirler. -Orman yangınları bir taraftan toplulukları tehdit edebilir ve çok maliyetli kayıplarla geniş miktarda kereste kaynaklarına zarar verebilir. - Diğer taraftan orman yangınları orman ekosisteminin doğal bir kısmıdır ve Kanada’nın çoğu kısımları içinde ormanların sağlığını ve çeşitliliğini sürdürebilmek için önemlidir.
 49. 49. Yangın Yönetimi:İyi ve Kötünün Dengesi . Son 25 yılda, Kanada’da orman yangınları her yıl ortalama 2,3 milyon ha’lık alanı yok etti.
 50. 50. Yangın Yönetimi:İyi ve Kötünün Dengesi . Bu yangınlar ormanlık alanlarda, çalılık alanlarda ve otlak alanlarda meydana gelir. Yangınların bazıları yıldırım yada insanların dikkatsizliği nedeni ile başlar. Az sayıda orman yangını ise; yetkili orman idarecileri tarafından yenilenme ve sağlıklı ekosistemi sürdürmek amacı ile, doğal yangınlara benzetilmek sureti ile çıkarılır. Bu şekilde tanımlanan orman yangınları; ekolojik koşulları arttırmak ve aşırı yakıt birikimini ortadan kaldırmak için değerli bir kaynak yönetimi aracını oluşturur.
 51. 51. Yangın Yönetimi:İyi ve Kötünün Dengesi . Orman ajansları onun ekolojik faydalarını almaya ve aynı zamanda onun potansiyel zarar ve maliyetlerini sınırlamaya çalışırken bir taraftan da yangınların gücünü dizginlemeye çalışır. Bu Kanada’da yangın kontrol stratejisini orman yönetimi ve tehlike yönetiminin hayati bir tamamlayıcısı yapar. Bu kompleks olguyu anlamak, yangının ormanlar içinde ve diğer vahşi tabiat alanları içindeki ekolojik ve somut rolünü anlamakla başlar. Kanada’da yangın durumunun giderek doğru olarak değerlendirmesinin artmasıyla yangın risklerini düşürmek ve faydalarını artırmak mümkün olmaktadır.
 52. 52. .
 53. 53. Odun Dışı Orman Ürünleri .
 54. 54. . Odun Dışı Orman Ürünleri Kanada’da elde edilen odun dışı orman ürünleri; Akçaağaç Şurubu Noel Ağacı ve Çelenk İnce Dal Sürgünlerinden Yapılan Süs Eşyaları Balsam Sakızı Mantarlar Gingseng Ökse Otu
 55. 55. Odun Dışı Orman Ürünleri . Başlıca Quebec eyaletinde olmak üzere, Kanada Akçaağaç Şurubunun dünyada başta gelen üreticisidir. Akçaağaç Şurubu Kanada için tarihi bir öneme sahiptir. Başlıca Şeker Akçaağacı (Acer saccharum) olmak üzere Siyah Akçaağaç (Acer nigrum) ve Kırmızı Akçaçağaç (Acer rubrum) türlerinden üretilir. Akçaağaç üzerinde delikler açılır. Açılan deliklere oluklar yerleştirilir ve yaklaşık %98’i su %2’si şeker ve diğer mineral ve besin maddelerini ihtiva eden bitki özsuyu bir kap içine süzülür. Saf Akçaağaç Şurubu yapmak için suyun çoğunun kaynatılıp buharlaştırılır. Sonuçta %67’si şeker %33’ü su olan şurup elde edilir.
 56. 56. . Odun Dışı Orman Ürünleri
 57. 57. Odun Dışı Orman Ürünleri Kanada her yıl Akçağaç şurubu ihracatından 130,5 milyon doları . aşan gelir elde eder.
 58. 58. . Parklar ve Rekreasyon
 59. 59. Parklar; Uluslararası Park, Ulusal Parklar ve Eyalet Parkları olmak üzere üç grupta toplanır. Parkların amacı hem bu doğa harikası bölgelerin ekosistemini korumak hem de ziyaretçilerin beğenisini kazanmaktır. Uluslararası park: Waterton-Glacier İnternational Park Kanada ve USA sınırları içerisinde kalan iki parkın birleşmesi ile oluşmuş olup toplam 4606 km² alana sahiptir. UNESCO tarafından biyosfer rezerv alanı olarak Dünya Miras Listesine alınmıştır. Ulusal parklar: Eşsiz doğal manzaraların ve doğa olaylarının şekillenmesi ile oluşan ve Kanada üzerinde 39 doğal bölgeye ayrılan alanlar üzerinde yaşam alanlarını, vahşi yaşam ve ekosistemini . korur, her eyalette ve bölgede bulunur. Parklar ve Rekreasyon
 60. 60. Dağlık alanlar ve düzlüklerden kuzey ormanlarına, tundralara, göllere, buzullara kadar uzanır. . Parklar ve Rekreasyon
 61. 61. Kanada genelinde 37 ulusal park, 8 Ulusal park rezervi bulunmakta olup 303571 km² lik bir alanı kapsamakta buda Kanada alanının %3 üne karşılık gelmektedir. . Parklar ve Rekreasyon Ulusal Park Sistemi adı verilen bir sistem ile Federal Hükümet tarafından yönetilmektedir.
 62. 62. . Parklar ve Rekreasyon Eyalet Parkları; Eyalet sınırları içerisinde bulunan park alanlarıdır. Eyalet hükümetleri tarafından yönetilmektedir.
 63. 63. . Parklar ve Rekreasyon Parklar içerisinde yapılan faaliyetler Çadır ve karavan kampları Vahşi yaşam turları Mağara turizmi Tırmanış Bisiklet Dağ yürüyüşü Off-road Yamaç Paraşütü Bungee jumping Nehir ve göl balıkçılığı Kano ve su sporları Rafting Kış sporları Heli kayak Buz tırmanışı Köpekli kızak aktiviteleri v.b .
 64. 64. .
 65. 65. .
 66. 66. .
 67. 67. .
 68. 68. .
 69. 69. .
 70. 70. .
 71. 71. .
 72. 72. .
 73. 73. .
 74. 74. .
 75. 75. .
 76. 76. .
 77. 77. Orman Yönetiminde Uzaktan Algılama .
 78. 78. Orman Yönetiminde Uzaktan Algılama Kanada Orman Servisi uzmanları, uzaktan algılama teknolojilerinin kullanımıyla orman bilgilerini depolamak ile ilgili uzun bir önderlik hikayesine sahiptir. Ormancı H.E Seely 1930’larda hava fotoğraflarının kullanılmasıyla, ağaç türlerinin tanınması ve odun hacimlerinin hesaplanması işini tanımladığı zaman ormancılıkta yeni bir yol açtı. Bugün H.E.Seely’nin meslektaşları, Kanada’da uydu ve hava Fotoğrafı verilerini haritalara ve sınıflandırılan orman alanlarına aktarmak ve ormanların sağlığını, yapısını, biokütlesini , doğal rahatsızlıklarını izlemek için; Kanada Uzay Ajansı, Kanada Uzaktan Algılama Merkezi, NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Japon Uzay Keşif Ajansı, aynı zamanda Eyaletler, Üniversiteler ve Endüstrilerle işbirliği yapıyor. .
 79. 79. Kanada Ormanlarının İzlenmesi . Doğal Ormanlar :%53 Gençleştirilmiş Ormanlar : %44 Dikim : %3
 80. 80. Kanada ve Türkiye Ormanlarının İzlenmesi . Ormancılık sektörü Kanada’da 2011’de ekonomiye 19,8 milyar dolar gelir sağladı. Bu yaklaşık olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın %1,2’sidir. Ormancılık sektörü Türkiye’de ekonomiye 2011’de 5,6 milyar dolar gelir sağladı. Bu Gayri Safi Milli Hasılanın yaklaşık 0,8’idir. 2011 FAO bilgilerine göre Kanada’da, 234 bin insan direkt olarak ormancılık sektörü tarafından işe alındı. 2011 FAO bilgilerine göre Türkiye’de, 152 bin insan direkt olarak ormancılık sektörü tarafından işe alındı.
 81. 81. Kanada ve Türkiye Ormanlarının izlenmesi . Kanada, yaşayan orman kütlesi içinde 13.908.000.000 ton karbon stokuna sahip. Türkiye, yaşayan orman kütlesi içinde 1.565.139.456 ton karbon stokuna sahip.
 82. 82. .
 83. 83. .
 84. 84. .
 85. 85. .
 86. 86. .
 87. 87. .
 88. 88. .

×