O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Use Zing Mail In Microsoft Outlook 2007

3.447 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

Use Zing Mail In Microsoft Outlook 2007

  1. 1. Làm thế nào để nhận thư Zing từ Outlook Có thể thiết lập địa chỉ máy chủ POP3 và SMTP như sau: MailboxPOP3 server (port 110) SMTP server (port 25) zing.vn pop.zing.vn smtp.zing.vn Máy chủ SMTP đòi hỏi công đoạn kiểm chứng. Thiết lập phần mềm thư điện tử thông dụng Bạn có thể sử dụng phần mềm thư điện tử hỗ trợ giao thức POP3 (Foxmail hoặc Outlook) để gửi và nhận thư. Hãy cấu hình phần mềm thư điện tử để có thể tải thư trong hộp thư Zing. Thiết lập Outlook Bước 1: Nhấp vào quot;Tài khoảnquot;/ Email Accounts dưới danh sách quot;Công cụquot;/Tool. Bước 2:Nhấpquot;Add a new email accountquot; và chọn quot;Next”
  2. 2. Bước 3: Tại bảng Server Type, nhấp chọn POP3  Next
  3. 3. Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết trong bảng “Internet Email Settings (POP3) sau:
  4. 4. - Tên/ địa chỉ thư điện tử - Địa chỉ POP3 và SMTP của hộp thư Zing Mail của bạn - Nhập tên người dùng (chỉ yêu cầu phần tên trước ký hiệu @) và mật khẩu (Bạn có thể lưu mật khẩu “Remember password” nếu bạn muốn sau khi cài đặt POP3 thành công, Outlook tự động gửi/ nhận email từ hộp thư Zing Mail của bạn mà không cần nhập mật khẩu). Nhấp quot;Nextquot; để lưu lại thiết lập của bạn. Ngoài ra bạn có thể thiết lập thêm 1 số yêu cầu khi nhận/ gửi email bằng Outlook bằng cách: - Nhấp chọn “More settings….” - Trong cửa sổ thiết lập thuộc tính “More setting”, chọn các tab quot;Generalquot;, “Outgoing server”, “Connection”, “Advanced” và đánh dấu vào tùy chọn theo ý muốn của bạn. VD: quot;Máy chủ đòi hỏi thao tác kiểm chứngquot;, và nhấp vào quot;Thiết lậpquot; bên cạnh mục tùy chọn. Ở cửa sổ thiết lập hiện ra, chọn quot;sử dụng cùng thiết lập như máy chủ thư đang nhậnquot; để đăng nhập thông tin và nhấp vào quot;Đồng ýquot; để quay về.
  5. 5. Nếu bạn muốn lưu dự phòng thư trên máy chủ, chọn quot;Cao cấpquot;/ (Advanced) trong cửa sổ thiết lập thuộc tính. Và đánh dấu vào tùy chọn quot;Lưu dự phòng thư trên máy chủquot;/ (Leave a copy of messages on the server) và có thể thiết lập các phương pháp lưu dự phòng chi tiết hơn tùy vào nhu cầu thực tế của bạn. Bước 5: Nhấn Finish- Hoàn tất việc cài đặt Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn có thể gửi và nhận thư từ Zing Mail bằng phần mềm thư tín Outlook kể từ lúc này.
  6. 6. Sau khi cài đặt thành công để nhận/ gửi email từ Zing Mail bằng Outlook. Bạn có thể thay đổi hoặc tạo thêm tài khoản email trong Outlook bằng cách ở bước 2- nhấp chọn “View or change existing email accounts”, chọn Account bạn muốn thay đổi, và chọn các tính năng “Thay đổi”/ Change, “Tạo account mới”/ Add, “Xóa account”/ Remove, “Thiết lập email mặc định”/ Set as default” v.v… theo ý thích.

×