คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf

Bangkok University
Bangkok UniversityLecturer at Bangkok University em Bangkok University
เที่ยวชิดติดกรุง
# พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ย่ า น ค ล อ ง ห ล ว ง
KEY
IDENTITY
คลองหลวงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่สีเขียวอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถ
เดินทางได้ง่ายและข้าวของราคาถูก
เที่ยวชิดติดกรุง
+มองทาง
•เมือง •ลำลูกกา
•สามโคก •ธัญบุรี
เเบรน์ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
•ลาดหลุมเเก้ว •หนองสือ
สิ่งที่เหมือนเรา
เป็นอำเภอ
ในจังหวัดปทุมธานี
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และวัฒนธรรม มีปัญหาด้านระบบน้ำประปา
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่อง
เที่ยวในอำเภอมีน้อยไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
มองคู่เเข่ง
ชอบ ไม่ชอบ
•เมือง
•ลำลูกกา
•สามโคก
•ธัญบุรี
•ลาดหลุมเเก้ว
•หนองสือ
อาหารราคาถูกมีให้เลือกมากมาย , มีสถานที่หลากหลาย
อย่างครบวงจร
พื้นที่การจราจรติดขัดแออัด
มีเมืองเก่าแก่เมืองโบราณ,มีตลาดริมน้ำ
,สถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
เป็นอำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดของจังหวัดปทุมธานี
มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดให้บริการที่สถานีคูคตสะดวกแก่
การเดินทาง,เป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านจัดสรรและทาวน์โฮมเยอะ
มีพื้นที่สีเขียวไม่มากนัก
เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมากกว่าอำเภอเมืองปทุมธานี การจราจรแน่นมาก
มีลำคลองไหลผ่านตลอดสายเหมาะแก่การทำการ
เกษตร
การจราจรติดขัดเป็นบางช่วง ความ
เจริญยังเข้าไม่ถึงในหลายพื้นที่
มีความเงียบสงบรถไม่ติด การจราจรแน่นมาก
+เตรียมทาง
แบรนด์ที่อยู่บนเส้นทางร่วมกันกับเรา
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพื้นที่สีเขียว,สาธารณูปโภค,นายกเทศมนตรี,อบจ.,
อบต.,สำสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
หลัก กลุ่มวัยทำงาน ตั้งเเต่ 23-39 ปี
รอง กลุ่มวัยนักเรียน นักศึกษา ตั้งเเต่ 10-22 ปี
ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ
วัดและร้านอาหารอร่อย
เต็มไปหมด เช่นวัดปัญญา
นันทาราม พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ wisdom
farm เป็นต้น
คลองหลวงจะเน้นความ
หลากหลายเนื่องจาก
คลองหลวงเป็นพื้นที่ขนาด
ใหญ่มีพื้นที่สีเขียวเยอะ
สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
คลองหลวงนั้นยังเป็นพื้นที่
ผสมระหว่างความเป็นเมืองและ
ความเป็นธรรมชาติที่ลงตัวอย่าง
มาก มีรถประจําทาง สามารถเดิน
ทางได้สะดวกแม้ไม่มีรถส่วนตัว
STEP1
STEP2
STEP3
Keyvisual
history
branding
คลองหลวงของเราจะเน้นสร้างภาพจำ
ไปที่ ช่องทางการท่องเที่ยวเเบบ
ธรรมชาติ ไม่ต้องขับรถไปไกลแต่ก็มี
พื้นที่สีเขียวให้เที่ยวได้ภายใน
คลองหลวง สร้างภาพลักษณ์ของสถาน
ที่ท่องเที่ยวในคลองหลวงให้น่าสนใจ
และคุ้มค่าที่จะมาท่องเที่ยว เกาะกลุ่มเป้า
หมายไปที่นักท่องเที่ยวโดยการ โปรโมท
ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
+INFLUENCER
LOGO
สีเขียว : สื่อถึงพื้นที่สีเขียว เเละธรรมชาติของคลองหลวง
สีพื้นหลัง : สื่อถึงความเรียบง่าย สบายๆ
โลโก้ : สื่อถึงความทันสมัย ความเรียบง่าย
ความเป็นกันเอง และมีความเป็นธรรมชาติ
สวนทุ่งสวรรค์ตะวันใส
เรือนไทย 4 ภาค
พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ
เรือนปลาทูคาเฟ่
M Melon Farm
วัดปัญญานันทาราม
ONE DAY TRIP
สถานที่แรกหลังออกมาจากกรุงเทพ
ตอนเช้าไปสูดอากาสบริสุทธิ์ เติมความสงบ
ให้จิตใจกับ "วัดปัญญานันทาราม"
พร้อมถ่ายรูปกับทางเดินขึ้นเจดีย์ที่ทำให้
รู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ สนุกกับภาพ
ปริศนาธรรม 3 มิติ ถ่ายรูปสนุกแฝงข้อคิด
พิกัด: ตำบลคลองหก
วัดปัญญานันทาราม
ONE DAY TRIP
ตามด้วย
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
เรียนรู้วิถีเกษตร พร้อมแวะจิบกาแฟอร่อยๆ
ที่ Wisdom Farm คาเฟ่กลางทุ่ง
บรรยากาศดี
พิกัด: ตำบลคลองหนึ่ง
พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ
ONE DAY TRIP
ไม่ต้องไปไหนไกล แวะกันต่อที่
เรือนไทย 4 ภาค
ซึ่งอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เช่นกัน
ชมบ้านทรงไทย และเรียนรู้วิถีชีวิตคนไทย
จากทั่วทั้ง 4 ภาค
พิกัด: ตำบลคลองหนึ่ง
เรือนไทย 4 ภาค
ONE DAY TRIP
ถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้สวยๆที่
สวนทุ่งสวรรค์ตะวันใส
อยู่ภายในวัดธรรมกาย โดยจะเปิดให้เข้าชม
ช่วงเดือนมกราคม ถ่ายรูปเสร็จก็ไหว้พระ
ทำบุญ เติมแต้มบุญให้ชีวิตแจ่มใส
พิกัด: ตำบลคลองสอง
สวนทุ่งสวรรค์ตะวันใส
ONE DAY TRIP
หิวแล้วแวะต่อกันที่
เรือนปลาทูคาเฟ่
ทานเมนูน้ำพริกปลาทูควาย
ปลาทูตัวใหญ่ๆเคียงผักออแกนิคและน้ำ
พริกสุดแซ่บ ล้อมรอบด้วยบ่อน้ำและต้นไม้
ให้ฟิลเหมือนกลับบ้านมากินข้าว
พิกัด: ตำบลคลองสี่
เรือนปลาทูคาเฟ่
ONE DAY TRIP
สุดท้ายก่อนกลับกรุงเทพ
แวะเที่ยวชมสวนเมล่อน ทานขนม น้ำปั่ นให้
ชื่นใจ พร้อมซื้อของฝากกลับกรุง ไม่ว่าจะ
เป็นเมล่อนจากฟาร์ม เมล่อนอบกรอบ แยม
เมล่อน รวมถึงเครื่องสำอางจากเมล่อนด้วย
พิกัด: ตำบลคลองสาม
M Melon Farm
+เดินทาง
สรุปคุณค่าของเเบรนด์
BRAND KEY ESSENCES
พื้นที่สีเขียวย่านคลองหลวง
BRAND PROMISE
เที่ยวชิดติดกรุง
BRAND POSITTIONING
เหมาะกับคนที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติแต่ไม่อยาก
เดินทางไกลจากกรุงเทพมากนัก
BRAND PERSONALILTIES
เป็นพื้นที่สีเขียวที่น่าท่องเที่ยวอยู่ใกล้
กับกรุงเทพมหานครเดินทางสะดวก
บรรยากาศดี
เป้าหมายในอีก 1 ปี
-เพิ่มความน่าสนใจของเมืองในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลากหลาย
+ปลายทาง
-เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยปรับปรุง
ให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
-มุ่งเน้นไปที่การสร้างพื้นที่สีเขียวและความสะอาด ทำให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น
เป้าหมายในอีก 3 ปี
-สร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี
- สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น
-ให้ผู้คนที่เข้ามาเยือนได้มีการเข้าร่วมการอนุรักษ์การท่องเที่ยว
พื้นที่สีเขียวมากขึ้น
-พัฒนาด้านการเดินทางขนส่งทางรถ ให้มีความทันสมัย
ปรับรถเมล์ รถสาธารณะให้มีความสะดวกและดูดีมากขึ้น
เป้าหมายในอีก 5 ปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
เพิ่มจุดแข็งของชุมชนด้วยเรื่องราว สร้างเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์
และสามารถบอกเล่าเรื่องราวให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
มุ่งเน้นความยั่งยืนมีการผสมผสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
และความเป็นไทยเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวทำให้เกิด
การเดินทางท่องเที่ยวกระจายไปยังชุมชนต่างๆ
เพิ่มงานอาร์ต สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
มีทรัพยากรในเรื่องธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็น
ทุนเดิม
ทรัพยากร
ความสามารถ
สามารถเริ่มต้นที่จะเป็น แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สี
เขียวใกล้กรุง
ความสามารถหลัก
เพิ่มเติมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
รวมไปถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่น และ
ร้านค้าหรือคาเฟ่ต่างๆที่ทำให้รู้สึกว่าอยู่ใกล้กับ
ธรรมชาติ
ความสามารถในการแข่งขัน
เชิงกลยุทธ์
เป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพทำให้เดินทางง่าย
กว่าการออกไปสัมผัสธรรมชาติในจังหวัดไกลๆ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
เพราะว่ามีทรัพยากรที่ดีอยู่แล้วทำให้ดึงดูด
ความน่าสนใจได้อย่างดี
สรุป
หัวใจของทุกธุรกิจ
มีแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย
เดินทางไม่ไกลมากนัก ข้าวของราคาถูกผู้คน
เป็นกันเอง
แอลเลน เจน กุจช์ เลขที่3
กิญาดา ลากุล เลขที่ เลขที่ 9
ปลายฟ้า เจริญเนตร เลขที่22
อัญธิกา บัวทองสิงห์ เลขที่23
ศิวพร พรหมประดิษฐ์ เลขที่ 31
อธิป ใยดี เลขที่39
ธนวัฒน์ แจ้งใจ เลขที่ 40
รายชื่อสมาชิก
1 de 22

Recomendados

ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdf por
ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdfภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdf
ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdfBangkok University
6 visualizações30 slides
Holistic Pet Food por
Holistic Pet FoodHolistic Pet Food
Holistic Pet FoodBangkok University
4 visualizações18 slides
BD032 ดูดวง.pdf por
BD032 ดูดวง.pdfBD032 ดูดวง.pdf
BD032 ดูดวง.pdfBangkok University
6 visualizações31 slides
Edtech.pdf por
Edtech.pdfEdtech.pdf
Edtech.pdfBangkok University
2 visualizações23 slides
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdf por
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdfการใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdf
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdfBangkok University
7 visualizações34 slides
ศัลยกรรม.pdf por
ศัลยกรรม.pdfศัลยกรรม.pdf
ศัลยกรรม.pdfBangkok University
5 visualizações33 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Bangkok University

Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf por
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdfBrand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdfBangkok University
16 visualizações15 slides
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf por
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdfLat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdfBangkok University
12 visualizações1 slide
Lat Lum Kaeo Mapping.pdf por
Lat Lum Kaeo Mapping.pdfLat Lum Kaeo Mapping.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping.pdfBangkok University
6 visualizações13 slides
Re-U Pitching por
Re-U PitchingRe-U Pitching
Re-U PitchingBangkok University
9 visualizações12 slides
Jelly bug por
Jelly bugJelly bug
Jelly bugBangkok University
13 visualizações20 slides
beyonder por
beyonderbeyonder
beyonderBangkok University
6 visualizações13 slides

Mais de Bangkok University(20)

Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf por Bangkok University
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdfBrand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Bangkok University16 visualizações
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf por Bangkok University
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdfLat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Bangkok University12 visualizações
Lat Lum Kaeo Mapping.pdf por Bangkok University
Lat Lum Kaeo Mapping.pdfLat Lum Kaeo Mapping.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping.pdf
Bangkok University6 visualizações
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf por Bangkok University
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdfผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
Bangkok University95 visualizações
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf por Bangkok University
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdfKlaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Bangkok University5 visualizações
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf por Bangkok University
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdfKlaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Bangkok University9 visualizações
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf por Bangkok University
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdfPITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf
Bangkok University12 visualizações

คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf