Catfee.pdf

Bangkok University
Bangkok UniversityLecturer at Bangkok University em Bangkok University
CA FEE
LOVE YOUR CAT, LOVE YOUR WORLD
PROBLEM SOLUTION
ทรายแมวทั่วไป ไม่สามารถนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
กากกาแฟที่เหลือใช้แล้วนำไปทิ้ง
ทำให้ไม่เกิดประโยชน์
อึน้องแมวส่งกลิ่นเหม็น
ไม่มีเวลามากพอในการทำความ
สะอาดห้องน้ำแมวได้ทุกวัน
ทรายแมวออแกนิค ที่นำกาก
กาแฟที่เหลือใช้ แล้วนำมาทำเป็น
ผลิตภัณฑ์ทรายแมว อีกทั้งยัง
สามารถนำมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ย
อินทรีย์แก่เกษตรกรได้
Reuse & recycle
สร้างรายได้
ลดต้นทุนเกษตรกร
เป็นมิตรกับแมวขี้แพ้
1.
2.
3.
4.
PRODUCT
TARGET
MARKET
คนที่เลี้ยงแมว แต่ไม่ค่อยได้มี
เวลาในการทำความสะอาดเป็น
ประจำ
คนที่เลี้ยงแมว และอยากเป็น
ส่วนหนึ่งในการที่ช่วยอนุรักษ์
โลก
TARGET
AUDIENCE
ผลิตภัณฑ์ catfee ผลิตจาก
กากกาแฟที่เหลือจากการทำ
กาแฟ วิธีใช้ แกะถุงสินค้าเทลง
ในกระบะทรายแมวได้เลย โดย
ทรายแมว CATFEE จะจับตัว
เป็นก้อนเหมือนทรายทั่วไปแต่
สิ่งที่ไม่เหมือนคือทรายแมว
catfee สามารถนำกลับไปใช้
เป็นปุ๋ยเพื่อนำขายต่อให้กับ
เกษตรกรได้
ธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยง เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจากคน
เลี้ยงแมวเป็นอย่างมาก เนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดู
ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่อยากเลี้ยง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่สามารถเลี้ยง
ได้อย่างเดียว มันจำเป็นที่จะต้องมีกำลังทรัพย์และมีการศึกษา
ทำความเข้าใจให้น้องแมวและเจ้าของมีความสุขไปพร้อมๆกัน ซึ่ง
สิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงดูน้องแมว มันก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้
นอกจากทรายแมวหรือห้องน้ำแมว ซึ่งตลาดทรายแมวทั่วโลกโต
เฉลี่ยร้อยละ 4.0 ต่อปี มีสัดส่วนตลาดสูงสุด คิดเป็น 3 ใน 4 ของ
ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงทั้งหมด และร้านค้าส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงตรง
จุดนี้ จึงผลิตทรายแมวที่เป็นมิตรกับโลก ใช้วัสดุที่สามารถย่อย
สลายได้ตามธรรมชาติ และก็มีผู้คนอีกหลายคนที่อยากเป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยโลกใบนี้ เลยทำให้ธุรกิจนี้สามารถเติบโตได้เป็น
อย่างดี
MARKET VALIDATION
ลูกค้ากลุ่มที่มีสัตว์เลี้ยง
เลี้ยงแมว
ลูกค้าที่รักสัตว์
ลูกค้าที่เลี้ยงสัตว์ภายในบ้าน
คอนโด
ลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลาให้สัตว์
เลี้ยง
กลุ่มลูกค้าที่รักษ์โลก รักสิ่ง
แวดล้อม
ลูกค้าที่ต้องการความสะอาด
เป็นทรายแมวที่มีคุณภาพ
เทียบเท่าที่มีอยู่ในท้องตลาด
ราคาไม่แพงไม่ถูกไป ราคา
ตลาด
สามารถใช้เก็บอึฉี่ทรายแมว
ได้จริง
สามารถช่วยลดกลิ่นอึฉี่แมว
ได้ดี
ทรายแมวที่ใช้แล้วสามารถ
นำมาย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อได้
แบรนด์ของคนไทยสนับสนุน
สินค้าไทย
ปุ๋ยที่ผลิตจากทรายแมวใช้
แล้วจะนำไปขายต่อ
เกษตรกรในราคาถูก
เป็นการช่วยลดต้นทุนของ
เหล่าเกษตรกร
social media
หน้าร้านของแบรนด์
สื่อโฆษณาต่างๆ
ระบบสะสมพ้อยท์เพื่อนำมา
เป็นส่วนลดในรอบการสั่งซื้อ
ต่อไป
โปรโมชั่นทางการตลาดต่างๆ
ภาพลักษ์ของแบรนด์ที่มีส่วน
ช่วยโลก
social media
รายได้จากการขายทรายแมว
รายได้จากการขายของเล่นแมว
รายได้จากการขายปุ๋ยทรายแมวให้
เกษตรกร
หน้าร้านของแบรนด์
พนักงานในร้าน
ช่องทาง social media
ของแบรนด์
สินค้าของแบรนด์
เงินทุน
การขยายฐานลูกค้าและร้าน
ค้า
การพัฒนาทรายแมวให้ดีขึ้น
เรื่อยๆ
การทำการตลาดของแบรนด์
แหล่งวัตถุดิบกากกาแฟ
ฟาร์มใหญ่
เกษตรกรรายย่อย
บริษัทขนส่ง
ฟาร์มแมว
คาเฟ่แมว
แบรนด์ของเล่นแมว
ต้นทุนค่าที่ดิน
ต้นทุนการเปิดหน้าร้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ
ต้นทุนการโฆษณา
เงินเดือนพนักงาน
เงินทุนขยายสาขา
ต้นทุนค่าผลิตสินค้า
BUSINESS
MODEL
จัด Promotion เพิ่มปริมาณทรายแมว แต่ราคาเท่าเดิม
เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์
ออกบูธตามห้างสรรพสินค้าที่นำสัตว์เข้าได้ เช่น เซ็นทรัลอีสวิล พาราไดซ์ปาร์ค เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รู้จักแบรนด์มากขึ้น
เดือน เมษายน
โปรโมทสินค้าที่งานรักษ์แมวปาร์ตี้ เป็นกิจกรรมที่หาบ้านให้น้องแมว รวมถึงตรวจสุขภาพน้องแมว
เพื่อโปรโมทกากกาแฟสำหรับแมวเเพ้ง่าย
MARKET ADOPTION
Event
Partnership
ฝากขายที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เป็นการขยายตลาดสินค้าให้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนตั้งสถาน
ที่จำหน่ายสินค้ามากเกินไป
เชื่อมต่อกับ Shopee Lazada เพื่อจำหน่ายสินค้า
ยิงแอดทางSocail media และเว็บไซส์
E-commerce
COMPETITION
ทรายแมวไม้แท่งคุณภาพดี การันตีจากวัตถุดิบในการใช้ แม้ไม่
ได้ตักนานถึง 7 วันก็ยังไร้ปัญหาเรื่องกลิ่น มีให้เลือกถึง 3
แบบ สำหรับแมวธรรมดา แมวที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ และ
สำหรับแมวที่ต้องการดูแลเรื่องกลิ่นเป็นพิเศษ ซึ่ง ทรายแมว
20 ลิตรแต่ละสูตรของ Cature ล้วนให้คุณสมบัติที่จับตัวเป็น
ก้อนได้ดี หมดปัญหากวนใจเรื่องกลิ่นต่างๆ
CATURE
499 - 799 BATH
COMPETITION
Pettosan ดับกลิ่นได้ดีมาก แทบจะไม่มีกลิ่นต่อให้ผ่านไปหลาย
วันแล้วก็ตาม เม็ดทรายหนากำลังดี อุ้มน้ำ ซับน้ำได้ดีมากอีก
ด้วย มีกลิ่นให้เลือกหลากหลาย
PETTOSAN
65 - 250 BATH
COMPETITION
เป็นทรายแมวที่หาซื้อได้ง่าย ตามร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง และตาม
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มาในราคาสุดคุ้ม ตัวทรายแมว 10 ลิตรนี้
เม็ดใหญ่กำลังพอดี มีเม็ดฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่นอยู่ในทราย
KATTO
135 - 350 BATH
CATURE
PATTERSON
ราคาสูง
ราคาต่ำ
คุณภาพต่ำ คุณภาพสูง
KATTO
CA FEE
FINANCIAL
300K 378K
26%
INITIAL INVESTMENT
OPPORTUNITY OVER 12 MONTHS
LEAN
CANVAS
ต้นทุนหลัก : กากกาแฟ สารเบนโทไนท์ อุปกรณ์
ต้นทุนคงที่ : เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าสถานที่
ต้นทุนผันแปร : ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าส่วนผสมหลัก
ยอดขายสินค้ามากขึ้นในทุกๆ
เดือนไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี
สามารถขยายสาขาไปทุก
จังหวัด
สามารถตีขึ้นไปเป็นแบรนด์
ตลาดได้
สามารถเพิ่มพาร์ทเนอร์กับ
ฟาร์มในการขายปุ๋ยได้
สามารถใช้แทนทราย
แมวที่มีอยู่ตามท้อง
ตลาดได้
ช่วยลดกลิ่น จากอึแมว
ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย
ได้
ทรายแมวจากกากกาแฟ
เนื่องจากร้านกาแฟสมัย
นี้ มีกากกาแฟเหลือใช้จึง
อยากนําตรงนี้มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ แถมมี
กลิ่นหอม ช่วยลดกลิ่นอึ
แมวได้
บ้านเลี้ยงน้องแมว
แล้วน้องอึไม่เป็นที่
ไม่มีเวลาในการ
ทำความสะอาดห้องน้ำ
แมวบ่อยๆ จึงเกิดกลิ่น
เหม็น
กำจัดกลิ่นอึแมว และ
ช่วยอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม
กลุ่มคนรักสัตว์ รัก
แมว
ลูกค้าที่เลี้ยงสัตว์
ภายในคอนโด
Social Media
หน้าร้าน
website
มาจากการขายผ่านทางหน้าร้าน
ช่องทางโซเชียลมิเดีย Instagram Facebook
เป็นการนําสิ่งที่คนส่วนใหญ่
คิดว่าไม่มีประโยชน์ อย่าง
เช่น กากกาแฟ แต่จริง ๆ
แล้วมันมีประโยชน์มากกว่า
นั้นเลยนํากากกาแฟมา
พัฒนาให้กลายเป็นทราย
แมวโฮมเมด อีกทั้งยัง ช่วย
ลดกลิ่นอึน้องและกลายเป็น
ปุ๋ยสําหรับใส่ต้นไม้ได้
VALUE
PROPOSITION CANVAS
Gain Ceators
Product &
Services
Pain Relievers
Gains
Pains
Customer
Jobs
มีความออแกนิกดี
ต่อสภาพแวดล้อม
ลูกค้าใช้แล้วรู้สึกดี
นอกจากจะช่วยดับกลิ่นได้ดีแล้ว
ยังปลอดภัยต่อคน ต่อแมว
ทรายแมวจับตัวไว ไม่เป็นฝุ่น
มีกลิ่นให้เลือกหลากหลาย
ทรายแมวดูดซึมช้า ส่งผลให้มีกลิ่น
ของเสีย เป็นฝุ่นไม่จับตัวเป็นก้อน
อึกับฉี่น้องจะไม่จับตัวเป็นก้อน
ทำให้ทำความสะอาดลำบาก
มีโปรโมชั่น เพิ่มปริมาณทราย
แมว แต่ราคาเท่าเดิม
แพ็คเกจสะดวกต่อการเท และ
เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป
ปรับสูตรใหม่ ให้อึและฉี่น้องแมวจับตัว
เป็นก้อน ง่ายต่อการทำความสะอาด
ทรายแมวที่ทำมา
จากกากกาแฟ
BRAND PLATFORM
Brand Mission
Brand Vision
Brand Purpose
Brand Postioning
Brand Values
แบรนด์เราเชื่อว่าทรัพยากรสามารถใช้ได้แบบไม่มีที่สุดสุดเพื่อความคุ้มค่าที่สุด (SDG12)
ต้องการให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยการที่เราจะใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่า เนื่องจากกาก
กาแฟเป็นทรัพยากรที่เหลือจากการทำกาแฟทางแบรนด์จึงเห็นข้อดีตรงนี้เลยนำกากกาแฟที่
เป็นของเหลือเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแมว
เป็นทรายแมวที่สามารถใช้ได้จริงเทียบเท่าทรายแมวที่เคยมีมาในห้องตลาดสามารถดูดซับและ
กักเก็บได้จริง
เป็นทรายแมวที่เป็นมิตรต่อโลก สัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยง
เป็นแบรนด์ออแกนิกตอบโจทย์คนที่เลี้ยงแมวและอยากส่งเสริมให้มีทรัพยากรโลกที่ดีขึ้น
สามารถช่วยลดต้นทุนด้านปุ๋ยของเกษตรกรได้จริง
คนที่จะทำงานกับแบรนด์ต้องเป็นคนที่รักสัตว์เข้าอกเข้าใจสัตว์ มีความกระตือรือร้นและรักษ์
โลกอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
สำหรับคนเลี้ยงแมว CATFFEE เป็นแบรนด์ทรายแมวออร์แกนิคที่นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์โลกและให้เกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยที่ดีและราคาถูก
เพราะแบรนด์เรานำกากกาแฟที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่จริงและเอาไปทำเป็นปุ๋ยในราคาถูกเพื่อลด
รายจ่ายของเกษตรกร
BRAND
ARCHETYPES
BRAND
ARCHETYPES
25
เจ้าของกิจการ
อารีย์ , กรุงเทพ , ประเทศไทย
สถานะโสด เลี้ยงแมว
ภีมพล คณาธิป เจ้าของกิจการร้านเบเกอรี่
อายุ 25 ปี เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แถวอารีย์
ร้านเปิดเวลา 10:00 - 20:00
เปิดร้าน 6 วัน/สัปดาห์ ร้านหยุดทุกวันจันทร์
ร้านเบเกอรี่เปิดอยู่ในตัวบ้านเป็นชั้นล่าง
ชั้นบนเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและมีแมวอยู่
ร้านมีลูกค้าเข้าตลอด ทำให้ไม่ค่อยมีช่วงเวลา
แวะไปดูแลแมว
"เต๋า" เศรษฐพงศ์ เพียงพอ
Instragram / facebook / line / tiktok
ทำให้สัตว์เลี้ยงและเจ้าของมีความสุข
สัตว์เลี้ยงได้มีห้องน้ำที่สะอาดเป็นหลักแหล่ง
เจ้าของได้ทรายแมวที่ช่วยดับกลิ่น
และห้องน้ำของแมว
การเปิดร้านเบเกอรี่ในบ้านตัวเอง
และเป็นร้านทีอยู่ในโซนใจกลางเมืองที่มีลูกค้า
เข้าออกตลอดทำให้ค่อนข้างยุ่ง
และไม่ได้มีเวลาว่างในระหว่างวันพอที่จะไปดูแล
เปลี่ยนทรายแมวในห้องน้ำแมว
ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอับ
ไม่มีเวลามากพอที่จะมาคอยเก็บอึฉี่แมว
ต้องการทรายแมวที่เก็บกลิ่นได้ดีเยี่ยม
แมวเหงาเพราะเจ้าของไม่ค่อยมีเวลาให้
กากกาแฟอาจทําให้อึกับฉีน้องไม่ค่อย
เกาะตัวเปนก้อนทําให้การเก็บกวาด
ยากขึนเล็กน้อย
"เต๋า" เศรษฐพงศ์ เพียงพอ
PERSONA CANVAS
CUSTOMER
JOURNEY
Advocacy
Retention
Purchase
Consideration
Awareness
Advertising
Social Media
Google Ads
Review
Research
Product
Platform
Ecommerce
Product
Website
Shop
Saleperson
Promotion
Product
Voucher
Review
Social Media
Event
TEAM
Customize Specifications
นางวิชุดา วงวัฒนสุวรรณ
Packaging Design
นายเมธี วงศ์ษา
Transport
นายกวินทร์ อครศิลป์
Manufecturer
นายกมลเดช ศรีโสพล
กำหนดรูปแบบและโครงสร้าง
ของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและ
สัมพันธ์กับตัวสินค้า เพื่อป้องกัน
ไม่ให้สินค้าเสียหายจากการเคลื่อน
ย้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ระบบขนส่ง และเพิ่มคุณค่าด้าน
จิตวิทยาต่อผู้บริโภค
ออกแบบ พัฒนาขนาด และ
คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เช่น รูปแบบ
ทรายแมว กลิ่นทรายแมวต่างๆ และ
คุณสมบัติอื่นๆที่พึงประสงค์
เคลื่อนย้ายคน สินคัา
(Goods) จากตำแหน่งหนึ่ง
ไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งเพื่อไม่
ให้สินค้าเสียหาย และรวดเร็ว
ที่สุด
เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรให้เป็น
สินค้าและบริการ ผู้บริโภคเป็น
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้
สินค้าและบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการ อีกทั้งทรัพยากรมี
ปริมาณจำกัด ควรใช้อย่าง
ประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด
Pet Shop
จัดวางจำหน่ายสินค้า และ
กระจายสินค้าไปยังตัวแทนจัด
จำหน่าย พาร์ทเนอร์
และออกบูธ เพื่อโปรโมท
สินค้า และรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่
ใช้แล้วคืน
1 de 19

Recomendados

ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdf por
ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdfภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdf
ภาพยนต์ไทยใน Netflix.pdfBangkok University
6 visualizações30 slides
Holistic Pet Food por
Holistic Pet FoodHolistic Pet Food
Holistic Pet FoodBangkok University
4 visualizações18 slides
BD032 ดูดวง.pdf por
BD032 ดูดวง.pdfBD032 ดูดวง.pdf
BD032 ดูดวง.pdfBangkok University
6 visualizações31 slides
Edtech.pdf por
Edtech.pdfEdtech.pdf
Edtech.pdfBangkok University
2 visualizações23 slides
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdf por
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdfการใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdf
การใช้บริการฟิตเนสของกลุ่มคนรักสุขภาพ.pdfBangkok University
7 visualizações34 slides
ศัลยกรรม.pdf por
ศัลยกรรม.pdfศัลยกรรม.pdf
ศัลยกรรม.pdfBangkok University
5 visualizações33 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Bangkok University

Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf por
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdfBrand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdfBangkok University
16 visualizações15 slides
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf por
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdfLat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdfBangkok University
12 visualizações1 slide
Lat Lum Kaeo Mapping.pdf por
Lat Lum Kaeo Mapping.pdfLat Lum Kaeo Mapping.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping.pdfBangkok University
6 visualizações13 slides
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf por
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdfคลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdfBangkok University
9 visualizações22 slides
Re-U Pitching por
Re-U PitchingRe-U Pitching
Re-U PitchingBangkok University
9 visualizações12 slides
Jelly bug por
Jelly bugJelly bug
Jelly bugBangkok University
13 visualizações20 slides

Mais de Bangkok University(20)

Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf por Bangkok University
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdfBrand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Brand guidelines อำเภอเมืองปทุมธานี.pdf
Bangkok University16 visualizações
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf por Bangkok University
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdfLat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping_Infographic.pdf
Bangkok University12 visualizações
Lat Lum Kaeo Mapping.pdf por Bangkok University
Lat Lum Kaeo Mapping.pdfLat Lum Kaeo Mapping.pdf
Lat Lum Kaeo Mapping.pdf
Bangkok University6 visualizações
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf por Bangkok University
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdfคลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf
คลองหลวง เที่ยวชิดติดกรุง.pdf
Bangkok University9 visualizações
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf por Bangkok University
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdfผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
ผลิตภัณฑ์สบู่ใบชา.pdf
Bangkok University95 visualizações
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf por Bangkok University
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdfKlaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Bangkok University5 visualizações
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf por Bangkok University
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdfKlaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Klaum_PITCHING_Sec.411C.pdf
Bangkok University9 visualizações
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf por Bangkok University
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdfPITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf
PITCH DECK (THE NEXT FARMER).pdf
Bangkok University12 visualizações

Catfee.pdf

 • 1. CA FEE LOVE YOUR CAT, LOVE YOUR WORLD
 • 2. PROBLEM SOLUTION ทรายแมวทั่วไป ไม่สามารถนำ กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก กากกาแฟที่เหลือใช้แล้วนำไปทิ้ง ทำให้ไม่เกิดประโยชน์ อึน้องแมวส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีเวลามากพอในการทำความ สะอาดห้องน้ำแมวได้ทุกวัน ทรายแมวออแกนิค ที่นำกาก กาแฟที่เหลือใช้ แล้วนำมาทำเป็น ผลิตภัณฑ์ทรายแมว อีกทั้งยัง สามารถนำมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ย อินทรีย์แก่เกษตรกรได้ Reuse & recycle สร้างรายได้ ลดต้นทุนเกษตรกร เป็นมิตรกับแมวขี้แพ้ 1. 2. 3. 4.
 • 3. PRODUCT TARGET MARKET คนที่เลี้ยงแมว แต่ไม่ค่อยได้มี เวลาในการทำความสะอาดเป็น ประจำ คนที่เลี้ยงแมว และอยากเป็น ส่วนหนึ่งในการที่ช่วยอนุรักษ์ โลก TARGET AUDIENCE ผลิตภัณฑ์ catfee ผลิตจาก กากกาแฟที่เหลือจากการทำ กาแฟ วิธีใช้ แกะถุงสินค้าเทลง ในกระบะทรายแมวได้เลย โดย ทรายแมว CATFEE จะจับตัว เป็นก้อนเหมือนทรายทั่วไปแต่ สิ่งที่ไม่เหมือนคือทรายแมว catfee สามารถนำกลับไปใช้ เป็นปุ๋ยเพื่อนำขายต่อให้กับ เกษตรกรได้
 • 4. ธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยง เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจากคน เลี้ยงแมวเป็นอย่างมาก เนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดู ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่อยากเลี้ยง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่สามารถเลี้ยง ได้อย่างเดียว มันจำเป็นที่จะต้องมีกำลังทรัพย์และมีการศึกษา ทำความเข้าใจให้น้องแมวและเจ้าของมีความสุขไปพร้อมๆกัน ซึ่ง สิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงดูน้องแมว มันก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจากทรายแมวหรือห้องน้ำแมว ซึ่งตลาดทรายแมวทั่วโลกโต เฉลี่ยร้อยละ 4.0 ต่อปี มีสัดส่วนตลาดสูงสุด คิดเป็น 3 ใน 4 ของ ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงทั้งหมด และร้านค้าส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงตรง จุดนี้ จึงผลิตทรายแมวที่เป็นมิตรกับโลก ใช้วัสดุที่สามารถย่อย สลายได้ตามธรรมชาติ และก็มีผู้คนอีกหลายคนที่อยากเป็นส่วน หนึ่งในการช่วยโลกใบนี้ เลยทำให้ธุรกิจนี้สามารถเติบโตได้เป็น อย่างดี MARKET VALIDATION
 • 5. ลูกค้ากลุ่มที่มีสัตว์เลี้ยง เลี้ยงแมว ลูกค้าที่รักสัตว์ ลูกค้าที่เลี้ยงสัตว์ภายในบ้าน คอนโด ลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลาให้สัตว์ เลี้ยง กลุ่มลูกค้าที่รักษ์โลก รักสิ่ง แวดล้อม ลูกค้าที่ต้องการความสะอาด เป็นทรายแมวที่มีคุณภาพ เทียบเท่าที่มีอยู่ในท้องตลาด ราคาไม่แพงไม่ถูกไป ราคา ตลาด สามารถใช้เก็บอึฉี่ทรายแมว ได้จริง สามารถช่วยลดกลิ่นอึฉี่แมว ได้ดี ทรายแมวที่ใช้แล้วสามารถ นำมาย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อได้ แบรนด์ของคนไทยสนับสนุน สินค้าไทย ปุ๋ยที่ผลิตจากทรายแมวใช้ แล้วจะนำไปขายต่อ เกษตรกรในราคาถูก เป็นการช่วยลดต้นทุนของ เหล่าเกษตรกร social media หน้าร้านของแบรนด์ สื่อโฆษณาต่างๆ ระบบสะสมพ้อยท์เพื่อนำมา เป็นส่วนลดในรอบการสั่งซื้อ ต่อไป โปรโมชั่นทางการตลาดต่างๆ ภาพลักษ์ของแบรนด์ที่มีส่วน ช่วยโลก social media รายได้จากการขายทรายแมว รายได้จากการขายของเล่นแมว รายได้จากการขายปุ๋ยทรายแมวให้ เกษตรกร หน้าร้านของแบรนด์ พนักงานในร้าน ช่องทาง social media ของแบรนด์ สินค้าของแบรนด์ เงินทุน การขยายฐานลูกค้าและร้าน ค้า การพัฒนาทรายแมวให้ดีขึ้น เรื่อยๆ การทำการตลาดของแบรนด์ แหล่งวัตถุดิบกากกาแฟ ฟาร์มใหญ่ เกษตรกรรายย่อย บริษัทขนส่ง ฟาร์มแมว คาเฟ่แมว แบรนด์ของเล่นแมว ต้นทุนค่าที่ดิน ต้นทุนการเปิดหน้าร้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ต้นทุนการโฆษณา เงินเดือนพนักงาน เงินทุนขยายสาขา ต้นทุนค่าผลิตสินค้า BUSINESS MODEL
 • 6. จัด Promotion เพิ่มปริมาณทรายแมว แต่ราคาเท่าเดิม เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ออกบูธตามห้างสรรพสินค้าที่นำสัตว์เข้าได้ เช่น เซ็นทรัลอีสวิล พาราไดซ์ปาร์ค เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รู้จักแบรนด์มากขึ้น เดือน เมษายน โปรโมทสินค้าที่งานรักษ์แมวปาร์ตี้ เป็นกิจกรรมที่หาบ้านให้น้องแมว รวมถึงตรวจสุขภาพน้องแมว เพื่อโปรโมทกากกาแฟสำหรับแมวเเพ้ง่าย MARKET ADOPTION Event Partnership ฝากขายที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เป็นการขยายตลาดสินค้าให้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนตั้งสถาน ที่จำหน่ายสินค้ามากเกินไป เชื่อมต่อกับ Shopee Lazada เพื่อจำหน่ายสินค้า ยิงแอดทางSocail media และเว็บไซส์ E-commerce
 • 7. COMPETITION ทรายแมวไม้แท่งคุณภาพดี การันตีจากวัตถุดิบในการใช้ แม้ไม่ ได้ตักนานถึง 7 วันก็ยังไร้ปัญหาเรื่องกลิ่น มีให้เลือกถึง 3 แบบ สำหรับแมวธรรมดา แมวที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ และ สำหรับแมวที่ต้องการดูแลเรื่องกลิ่นเป็นพิเศษ ซึ่ง ทรายแมว 20 ลิตรแต่ละสูตรของ Cature ล้วนให้คุณสมบัติที่จับตัวเป็น ก้อนได้ดี หมดปัญหากวนใจเรื่องกลิ่นต่างๆ CATURE 499 - 799 BATH
 • 8. COMPETITION Pettosan ดับกลิ่นได้ดีมาก แทบจะไม่มีกลิ่นต่อให้ผ่านไปหลาย วันแล้วก็ตาม เม็ดทรายหนากำลังดี อุ้มน้ำ ซับน้ำได้ดีมากอีก ด้วย มีกลิ่นให้เลือกหลากหลาย PETTOSAN 65 - 250 BATH
 • 9. COMPETITION เป็นทรายแมวที่หาซื้อได้ง่าย ตามร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง และตาม ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มาในราคาสุดคุ้ม ตัวทรายแมว 10 ลิตรนี้ เม็ดใหญ่กำลังพอดี มีเม็ดฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่นอยู่ในทราย KATTO 135 - 350 BATH
 • 12. LEAN CANVAS ต้นทุนหลัก : กากกาแฟ สารเบนโทไนท์ อุปกรณ์ ต้นทุนคงที่ : เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ ต้นทุนผันแปร : ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าส่วนผสมหลัก ยอดขายสินค้ามากขึ้นในทุกๆ เดือนไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี สามารถขยายสาขาไปทุก จังหวัด สามารถตีขึ้นไปเป็นแบรนด์ ตลาดได้ สามารถเพิ่มพาร์ทเนอร์กับ ฟาร์มในการขายปุ๋ยได้ สามารถใช้แทนทราย แมวที่มีอยู่ตามท้อง ตลาดได้ ช่วยลดกลิ่น จากอึแมว ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย ได้ ทรายแมวจากกากกาแฟ เนื่องจากร้านกาแฟสมัย นี้ มีกากกาแฟเหลือใช้จึง อยากนําตรงนี้มาใช้ให้ เกิดประโยชน์ แถมมี กลิ่นหอม ช่วยลดกลิ่นอึ แมวได้ บ้านเลี้ยงน้องแมว แล้วน้องอึไม่เป็นที่ ไม่มีเวลาในการ ทำความสะอาดห้องน้ำ แมวบ่อยๆ จึงเกิดกลิ่น เหม็น กำจัดกลิ่นอึแมว และ ช่วยอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม กลุ่มคนรักสัตว์ รัก แมว ลูกค้าที่เลี้ยงสัตว์ ภายในคอนโด Social Media หน้าร้าน website มาจากการขายผ่านทางหน้าร้าน ช่องทางโซเชียลมิเดีย Instagram Facebook เป็นการนําสิ่งที่คนส่วนใหญ่ คิดว่าไม่มีประโยชน์ อย่าง เช่น กากกาแฟ แต่จริง ๆ แล้วมันมีประโยชน์มากกว่า นั้นเลยนํากากกาแฟมา พัฒนาให้กลายเป็นทราย แมวโฮมเมด อีกทั้งยัง ช่วย ลดกลิ่นอึน้องและกลายเป็น ปุ๋ยสําหรับใส่ต้นไม้ได้
 • 13. VALUE PROPOSITION CANVAS Gain Ceators Product & Services Pain Relievers Gains Pains Customer Jobs มีความออแกนิกดี ต่อสภาพแวดล้อม ลูกค้าใช้แล้วรู้สึกดี นอกจากจะช่วยดับกลิ่นได้ดีแล้ว ยังปลอดภัยต่อคน ต่อแมว ทรายแมวจับตัวไว ไม่เป็นฝุ่น มีกลิ่นให้เลือกหลากหลาย ทรายแมวดูดซึมช้า ส่งผลให้มีกลิ่น ของเสีย เป็นฝุ่นไม่จับตัวเป็นก้อน อึกับฉี่น้องจะไม่จับตัวเป็นก้อน ทำให้ทำความสะอาดลำบาก มีโปรโมชั่น เพิ่มปริมาณทราย แมว แต่ราคาเท่าเดิม แพ็คเกจสะดวกต่อการเท และ เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป ปรับสูตรใหม่ ให้อึและฉี่น้องแมวจับตัว เป็นก้อน ง่ายต่อการทำความสะอาด ทรายแมวที่ทำมา จากกากกาแฟ
 • 14. BRAND PLATFORM Brand Mission Brand Vision Brand Purpose Brand Postioning Brand Values แบรนด์เราเชื่อว่าทรัพยากรสามารถใช้ได้แบบไม่มีที่สุดสุดเพื่อความคุ้มค่าที่สุด (SDG12) ต้องการให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยการที่เราจะใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่า เนื่องจากกาก กาแฟเป็นทรัพยากรที่เหลือจากการทำกาแฟทางแบรนด์จึงเห็นข้อดีตรงนี้เลยนำกากกาแฟที่ เป็นของเหลือเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแมว เป็นทรายแมวที่สามารถใช้ได้จริงเทียบเท่าทรายแมวที่เคยมีมาในห้องตลาดสามารถดูดซับและ กักเก็บได้จริง เป็นทรายแมวที่เป็นมิตรต่อโลก สัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยง เป็นแบรนด์ออแกนิกตอบโจทย์คนที่เลี้ยงแมวและอยากส่งเสริมให้มีทรัพยากรโลกที่ดีขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุนด้านปุ๋ยของเกษตรกรได้จริง คนที่จะทำงานกับแบรนด์ต้องเป็นคนที่รักสัตว์เข้าอกเข้าใจสัตว์ มีความกระตือรือร้นและรักษ์ โลกอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง สำหรับคนเลี้ยงแมว CATFFEE เป็นแบรนด์ทรายแมวออร์แกนิคที่นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์โลกและให้เกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยที่ดีและราคาถูก เพราะแบรนด์เรานำกากกาแฟที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่จริงและเอาไปทำเป็นปุ๋ยในราคาถูกเพื่อลด รายจ่ายของเกษตรกร
 • 17. 25 เจ้าของกิจการ อารีย์ , กรุงเทพ , ประเทศไทย สถานะโสด เลี้ยงแมว ภีมพล คณาธิป เจ้าของกิจการร้านเบเกอรี่ อายุ 25 ปี เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แถวอารีย์ ร้านเปิดเวลา 10:00 - 20:00 เปิดร้าน 6 วัน/สัปดาห์ ร้านหยุดทุกวันจันทร์ ร้านเบเกอรี่เปิดอยู่ในตัวบ้านเป็นชั้นล่าง ชั้นบนเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและมีแมวอยู่ ร้านมีลูกค้าเข้าตลอด ทำให้ไม่ค่อยมีช่วงเวลา แวะไปดูแลแมว "เต๋า" เศรษฐพงศ์ เพียงพอ Instragram / facebook / line / tiktok ทำให้สัตว์เลี้ยงและเจ้าของมีความสุข สัตว์เลี้ยงได้มีห้องน้ำที่สะอาดเป็นหลักแหล่ง เจ้าของได้ทรายแมวที่ช่วยดับกลิ่น และห้องน้ำของแมว การเปิดร้านเบเกอรี่ในบ้านตัวเอง และเป็นร้านทีอยู่ในโซนใจกลางเมืองที่มีลูกค้า เข้าออกตลอดทำให้ค่อนข้างยุ่ง และไม่ได้มีเวลาว่างในระหว่างวันพอที่จะไปดูแล เปลี่ยนทรายแมวในห้องน้ำแมว ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอับ ไม่มีเวลามากพอที่จะมาคอยเก็บอึฉี่แมว ต้องการทรายแมวที่เก็บกลิ่นได้ดีเยี่ยม แมวเหงาเพราะเจ้าของไม่ค่อยมีเวลาให้ กากกาแฟอาจทําให้อึกับฉีน้องไม่ค่อย เกาะตัวเปนก้อนทําให้การเก็บกวาด ยากขึนเล็กน้อย "เต๋า" เศรษฐพงศ์ เพียงพอ PERSONA CANVAS
 • 19. TEAM Customize Specifications นางวิชุดา วงวัฒนสุวรรณ Packaging Design นายเมธี วงศ์ษา Transport นายกวินทร์ อครศิลป์ Manufecturer นายกมลเดช ศรีโสพล กำหนดรูปแบบและโครงสร้าง ของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและ สัมพันธ์กับตัวสินค้า เพื่อป้องกัน ไม่ให้สินค้าเสียหายจากการเคลื่อน ย้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ระบบขนส่ง และเพิ่มคุณค่าด้าน จิตวิทยาต่อผู้บริโภค ออกแบบ พัฒนาขนาด และ คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เช่น รูปแบบ ทรายแมว กลิ่นทรายแมวต่างๆ และ คุณสมบัติอื่นๆที่พึงประสงค์ เคลื่อนย้ายคน สินคัา (Goods) จากตำแหน่งหนึ่ง ไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งเพื่อไม่ ให้สินค้าเสียหาย และรวดเร็ว ที่สุด เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการ เปลี่ยนแปลงทรัพยากรให้เป็น สินค้าและบริการ ผู้บริโภคเป็น บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้ สินค้าและบริการเพื่อตอบสนอง ความต้องการ อีกทั้งทรัพยากรมี ปริมาณจำกัด ควรใช้อย่าง ประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด Pet Shop จัดวางจำหน่ายสินค้า และ กระจายสินค้าไปยังตัวแทนจัด จำหน่าย พาร์ทเนอร์ และออกบูธ เพื่อโปรโมท สินค้า และรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ ใช้แล้วคืน