O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
‫פראג‬ ‫סמינר‬-‫טרזין‬:‫צ‬ ‫יהדות‬'‫הקשות‬ ‫ובשעותיה‬ ‫בתפארתה‬ ‫אירופה‬ ‫ומרכז‬ ‫כיה‬.
‫להכרת‬ ‫מיוחד‬ ‫סמינר‬ ‫מארגנים‬ ...
‫ה‬ ‫יום‬'8.1.8570‫פראג‬
‫ב‬ ‫מיוחדים‬ ‫באתרים‬ ‫לסיור‬ ‫ננצל‬ ‫הבוקר‬ ‫את‬‫פראג‬ ‫עיר‬,‫יו‬ ‫עם‬ ‫נפגש‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬"‫...
‫ה‬ ‫יום‬'72.1.8570‫פראג‬
‫פראג‬ ‫בעיר‬ ‫מיוחדים‬ ‫באתרים‬ ‫לסיור‬ ‫ננצל‬ ‫הבוקר‬ ‫את‬,‫יו‬ ‫עם‬ ‫נפגש‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬"‫ה...
1
‫טופס‬‫הרשמה‬‫לסיור‬
‫פרטים‬‫אישיים‬:
‫שם‬‫משפחה‬‫(בעברית‬)
‫שם‬)‫(בעברית‬ ‫פרטי‬
‫שם‬‫(בלועזית‬ ‫משפחה‬-‫כפי‬
‫שמופיע‬‫...
2
‫תשלום‬:
‫אני‬‫החתו‬ ,‫ם/מה‬‫מטה‬,‫מאשר‬‫/ת‬‫בזה‬‫טרזין‬ ‫לבית‬‫לחייב‬‫שלי‬ ‫האשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬)‫ישראכרט‬ ‫או‬ ‫(ויזה‬...
3
‫וביטול‬ ‫הרשמה‬ ‫תנאי‬
‫סך‬ ‫על‬ ‫מקדמה‬252$‫התאריך‬ ‫עד‬ ‫להעביר‬ ‫יש‬ ‫בטיול‬ ‫המקום‬ ‫להבטחת‬‫בתכנית‬ ‫המפורסם‬
‫התא...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

תוכנית וטופס הרשמה טרזין פראג

Baixar para ler offline

תוכנית המסע וטופס הרשמה

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

תוכנית וטופס הרשמה טרזין פראג

  1. 1. ‫פראג‬ ‫סמינר‬-‫טרזין‬:‫צ‬ ‫יהדות‬'‫הקשות‬ ‫ובשעותיה‬ ‫בתפארתה‬ ‫אירופה‬ ‫ומרכז‬ ‫כיה‬. ‫להכרת‬ ‫מיוחד‬ ‫סמינר‬ ‫מארגנים‬ ‫בטרזין‬ ‫והמוזיאון‬ ‫בפראג‬ ‫היהודי‬ ‫המוזיאון‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫טרזין‬ ‫בית‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫של‬ ‫וסיפורו‬ ‫אירופה‬ ‫מרכז‬ ‫יהודי‬ ‫תולדות‬,‫שהקימו‬ ‫הדופן‬ ‫יוצאי‬ ‫הגטאות‬ ‫אחד‬ ‫אירופה‬ ‫אדמת‬ ‫על‬ ‫הגרמנים‬.‫מיועד‬ ‫הסמינר‬‫ו‬ ‫ותרבות‬ ‫היסטוריה‬ ‫לחובבי‬‫ו‬ ‫חינוך‬ ‫לאנשי‬‫הדרכה‬. ‫סמינר‬I‫חינוך‬ ‫ואנשי‬ ‫למורים‬ ‫טיסות‬:‫ת‬"‫א‬–‫א‬ ‫יום‬ ‫פראג‬'82‫יוני‬,‫על‬ ‫אל‬2521‫המראה‬:51:70‫נחיתה‬75:05 ‫פראג‬–‫ת‬"‫ו‬ ‫יום‬ ‫א‬'0‫ביולי‬,‫על‬ ‫אל‬1630‫המראה‬:11:40‫נחיתה‬16:30 ‫א‬ ‫יום‬'82.2.8570‫פראג‬ ‫איש‬ ‫עם‬ ‫במפגש‬ ‫במלון‬ ‫ההתארגנות‬ ‫לאחר‬ ‫הסמינר‬ ‫את‬ ‫נפתח‬ ‫בצ‬ ‫ישראל‬ ‫שגרירות‬'‫על‬ ‫שיספר‬ ‫כיה‬‫ישראל‬ ‫יחסי‬-‫צ‬'‫צ‬ ‫ויהודי‬ ‫כיה‬'‫כיה‬ ‫כיום‬.‫בפראג‬ ‫ראשוני‬ ‫לסיור‬ ‫נצא‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬. ‫ב‬ ‫יום‬'81.2.8570‫פראג‬ ‫פראג‬ ‫של‬ ‫היהודית‬ ‫להיסטוריה‬ ‫יוקדש‬ ‫היום‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫חלקו‬.‫ונסייר‬ ‫פראג‬ ‫יהדות‬ ‫על‬ ‫הרצאה‬ ‫נשמע‬ ‫פאבלט‬ ‫ליאו‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫בהדרכתו‬ ‫המוזיאון‬ ‫באתרי‬‫המוזיאון‬ ‫מנהל‬.‫ללידיצ‬ ‫נצא‬ ‫הצהרים‬ ‫ארוחת‬ ‫לאחר‬'‫ה‬, ‫הצ‬ ‫הכפר‬'‫היידריך‬ ‫רצח‬ ‫בעקבות‬ ‫הנאצים‬ ‫שהחריבו‬ ‫כי‬.‫צ‬ ‫פאב‬ ‫במסעדת‬ ‫ערב‬ ‫בארוחת‬ ‫נסיים‬'‫כית‬ ‫טיפוסית‬. ‫ג‬ ‫יום‬'05.2.8570‫טרזין‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫של‬ ‫לסיפורו‬ ‫יוקדש‬ ‫זה‬ ‫יום‬.‫של‬ ‫בעקבותיהם‬ ‫נלך‬ ‫השונ‬ ‫באתריו‬ ‫ונבקר‬ ‫לגטו‬ ‫שגורשו‬ ‫היהודים‬‫ים‬–‫ששמשו‬ ‫הקסרקטינים‬ ‫למגורים‬,‫בשנת‬ ‫רק‬ ‫שנתגלה‬ ‫החבוי‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬7110,‫החומות‬, ‫ועוד‬ ‫הקרמטוריום‬.‫בתערוכות‬ ‫אותנו‬ ‫ידריכו‬ ‫טרזין‬ ‫הזיכרון‬ ‫אתר‬ ‫אנשי‬ ‫עבודתם‬ ‫על‬ ‫ויספרו‬ ‫במקום‬.‫המלחמה‬ ‫אחרי‬ ‫שנשאר‬ ‫הגטו‬ ‫מניצולי‬ ‫אחד‬ ‫עם‬ ‫נפגש‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬ ‫בצ‬'‫כוסלובקיה‬.‫ב‬ ‫ולינה‬ ‫ערב‬ ‫לארוחת‬ ‫נחזור‬‫בפראג‬ ‫מלון‬. ‫ד‬ ‫יום‬'7.1.8570‫טרזין‬ ‫לטרזין‬ ‫שוב‬ ‫נצא‬ ‫הבוקר‬ ‫ארוחת‬ ‫לאחר‬.‫ב‬ ‫בגטו‬ ‫שצולם‬ ‫התעמולה‬ ‫סרט‬ ‫בעקבות‬ ‫הפעם‬-7111.‫ידריך‬ ‫מרגרי‬ ‫קרל‬ ‫ההיסטוריון‬ ‫אותנו‬‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫שחקר‬.‫ב‬ ‫נסייר‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬"‫הקטן‬ ‫מבצר‬" ‫לטרזין‬ ‫הסמוך‬,‫פרדיננד‬ ‫העצר‬ ‫יורש‬ ‫רוצח‬ ‫נכלא‬ ‫בו‬ ‫הכלא‬ ‫בית‬(‫מלחמת‬ ‫לפרוץ‬ ‫האמתלה‬ ‫שהיה‬ ‫הרצח‬ ‫הראשונה‬ ‫העולם‬)‫מלחה‬ ‫בתקופת‬ ‫הגסטפו‬ ‫של‬ ‫לכלא‬ ‫והפך‬"‫השנייה‬ ‫ע‬.
  2. 2. ‫ה‬ ‫יום‬'8.1.8570‫פראג‬ ‫ב‬ ‫מיוחדים‬ ‫באתרים‬ ‫לסיור‬ ‫ננצל‬ ‫הבוקר‬ ‫את‬‫פראג‬ ‫עיר‬,‫יו‬ ‫עם‬ ‫נפגש‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬"‫הקהילה‬ ‫ר‬ ‫בצ‬ ‫היהודית‬'‫כיה‬,‫פפושק‬ ‫מר‬.‫צ‬ ‫פולקלור‬ ‫בערב‬ ‫הסמינר‬ ‫את‬ ‫נסיים‬'‫כי‬. ‫ו‬ ‫יום‬'0.1.8570‫פראג‬-‫התעופה‬ ‫לשדה‬ ‫ונסיעה‬ ‫פרידה‬ ‫סמינר‬II ‫טיסות‬:‫ת‬"‫א‬–‫א‬ ‫יום‬ ‫פראג‬'78‫יולי‬,‫על‬ ‫אל‬2521‫המראה‬:51:70‫נחיתה‬75:05 ‫פראג‬–‫ת‬"‫ו‬ ‫יום‬ ‫א‬'71‫יולי‬,‫על‬ ‫אל‬1630‫המראה‬:11:40‫נחיתה‬16:30 ‫א‬ ‫יום‬'78.1.8570‫פראג‬ ‫שגריר‬ ‫עם‬ ‫במפגש‬ ‫במלון‬ ‫ההתארגנות‬ ‫לאחר‬ ‫הסמינר‬ ‫את‬ ‫נפתח‬ ‫בצ‬ ‫ישראל‬'‫כיה‬,‫קורן‬ ‫גרי‬ ‫מר‬,‫ישראל‬ ‫יחסי‬ ‫על‬ ‫שיספר‬-‫צ‬'‫ויהודי‬ ‫כיה‬ ‫צ‬'‫כיום‬ ‫כיה‬.‫בפראג‬ ‫ראשוני‬ ‫לסיור‬ ‫נצא‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬. ‫ב‬ ‫יום‬'57070.1.8‫פראג‬ ‫פראג‬ ‫של‬ ‫היהודית‬ ‫להיסטוריה‬ ‫יוקדש‬ ‫היום‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫חלקו‬.‫ונסייר‬ ‫פראג‬ ‫יהדות‬ ‫על‬ ‫הרצאה‬ ‫נשמע‬ ‫המוזיאון‬ ‫מנהל‬ ‫פאבלט‬ ‫ליאו‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫בהדרכתו‬ ‫המוזיאון‬ ‫באתרי‬.‫ללידיצ‬ ‫נצא‬ ‫הצהרים‬ ‫ארוחת‬ ‫לאחר‬'‫ה‬, ‫הצ‬ ‫הכפר‬'‫היידריך‬ ‫רצח‬ ‫בעקבות‬ ‫הנאצים‬ ‫שהחריבו‬ ‫כי‬.‫נ‬‫צ‬ ‫פאב‬ ‫במסעדת‬ ‫ערב‬ ‫בארוחת‬ ‫סיים‬'‫כית‬ ‫טיפוסית‬. ‫ג‬ ‫יום‬'71.1.8570‫טרזין‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫של‬ ‫לסיפורו‬ ‫יוקדש‬ ‫זה‬ ‫יום‬.‫של‬ ‫בעקבותיהם‬ ‫נלך‬ ‫השונים‬ ‫באתריו‬ ‫ונבקר‬ ‫לגטו‬ ‫שגורשו‬ ‫היהודים‬–‫ששמשו‬ ‫הקסרקטינים‬ ‫למגורים‬,‫בשנת‬ ‫רק‬ ‫שנתגלה‬ ‫החבוי‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬7110,‫החומות‬, ‫ועוד‬ ‫הקרמטוריום‬.‫בתערוכות‬ ‫אותנו‬ ‫ידריכו‬ ‫טרזין‬ ‫הזיכרון‬ ‫אתר‬ ‫אנשי‬ ‫עבודתם‬ ‫על‬ ‫ויספרו‬ ‫במקום‬.‫המלחמה‬ ‫אחרי‬ ‫שנשאר‬ ‫הגטו‬ ‫מניצולי‬ ‫אחד‬ ‫עם‬ ‫נפגש‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬ ‫בצ‬'‫כוסלובקיה‬.‫בפראג‬ ‫במלון‬ ‫ולינה‬ ‫ערב‬ ‫לארוחת‬ ‫נחזור‬. ‫ד‬ ‫יום‬'70.1.8570‫פילזן‬ ‫לפילזן‬ ‫נצא‬ ‫הבוקר‬ ‫ארוחת‬ ‫לאחר‬,‫המפואר‬ ‫הכנסת‬ ‫מבתי‬ ‫אחד‬ ‫שוכן‬ ‫בה‬‫באירופה‬ ‫ביותר‬ ‫ים‬.‫נבקר‬ ‫פילזנר‬ ‫המפורסמת‬ ‫הבירה‬ ‫מבשלת‬ ‫את‬ ‫נפספס‬ ‫ולא‬ ‫בעיר‬ ‫נוספים‬ ‫ובאתרים‬ ‫הכנסת‬ ‫בבית‬.‫ערב‬ ‫עם‬ ‫למלון‬ ‫נחזור‬.
  3. 3. ‫ה‬ ‫יום‬'72.1.8570‫פראג‬ ‫פראג‬ ‫בעיר‬ ‫מיוחדים‬ ‫באתרים‬ ‫לסיור‬ ‫ננצל‬ ‫הבוקר‬ ‫את‬,‫יו‬ ‫עם‬ ‫נפגש‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬"‫הקהילה‬ ‫ר‬ ‫בצ‬ ‫היהודית‬'‫כיה‬,‫פפושק‬ ‫מר‬.‫צ‬ ‫פולקלור‬ ‫בערב‬ ‫הסמינר‬ ‫את‬ ‫נסיים‬'‫כי‬. ‫ו‬ ‫יום‬'71.1.8570‫פראג‬-‫התעופ‬ ‫לשדה‬ ‫ונסיעה‬ ‫פרידה‬‫ה‬ ‫טכניים‬ ‫ופרטים‬ ‫עלויות‬ ‫במחיר‬ ‫כלול‬ ‫אל‬ ‫טיסות‬-‫על‬ ‫מלון‬1**** ‫פנסיון‬ ‫חצי‬-‫במסעדות‬ ‫חלק‬ ‫מופעים‬ ‫בתכנית‬ ‫המופעים‬ ‫האתרים‬ ‫לכל‬ ‫כניסות‬ ‫סמינר‬-‫המרצים‬ ‫כולל‬ ‫בית‬ ‫מנהלת‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫ליווי‬‫טרזין‬ ‫ציבורית‬ ‫ותחבורה‬ ‫אוטובוס‬ ‫הש‬ ‫לנותני‬ ‫טיפים‬‫י‬‫רותים‬ ‫זוגי‬ ‫בחדר‬ ‫לאדם‬ ‫מחיר‬-85‫משתתפים‬-7550$ ‫זוגי‬ ‫בחדר‬ ‫לאדם‬ ‫מחיר‬-80‫משתתפים‬-115$ ‫יחיד‬ ‫לחדר‬ ‫תוספת‬-25$ ‫תשלום‬ ‫תנאי‬- ‫של‬ ‫מקדמה‬805$‫לסמינר‬I‫תאריך‬ ‫עד‬85.0.70 ‫עד‬ ‫והיתרה‬7.2.70-‫ב‬ ‫אפשרי‬-8‫ריבית‬ ‫ללא‬ ‫תשלומים‬‫נוספים‬ ‫בתשלומים‬ ‫או‬ ‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫של‬ ‫בריבית‬8% ‫של‬ ‫מקדמה‬805$‫לסמינר‬II‫תאריך‬ ‫עד‬75.1.70 ‫עד‬ ‫והיתרה‬70.2.70-‫ב‬ ‫אפשרי‬-8‫נוספים‬ ‫בתשלומים‬ ‫או‬ ‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫ריבית‬ ‫ללא‬ ‫תשלומים‬ ‫של‬ ‫בריבית‬8%. ‫ל‬ ‫לפנות‬ ‫נא‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬‫טרזין‬ ‫בית‬51-2021070‫או‬‫אופקים‬-"‫ושבילים‬ ‫שורשים‬"50-1275202 .ibterezin.org@jenniSefarad@ofakim.co.il@ofakim.co.ilerezk
  4. 4. 1 ‫טופס‬‫הרשמה‬‫לסיור‬ ‫פרטים‬‫אישיים‬: ‫שם‬‫משפחה‬‫(בעברית‬) ‫שם‬)‫(בעברית‬ ‫פרטי‬ ‫שם‬‫(בלועזית‬ ‫משפחה‬-‫כפי‬ ‫שמופיע‬‫בדרכון‬) ‫שם‬‫(בלועזית‬ ‫פרטי‬-‫כפי‬ ‫בדרכון‬ ‫שמופיע‬) ‫תאריך‬‫לידה‬: ‫מין‬ ‫ת.ז‬ ‫דרכון‬ ‫מספר‬ ‫דרכון‬ ‫תוקף‬ ‫מגורים‬ ‫כתובת‬ ‫נייד‬ ‫טלפון‬ ‫בבית‬ ‫טלפון‬ ‫מייל‬ ‫כתובת‬ ‫הערות‬ ‫אוכל‬‫בטיסות‬: ‫רגיל‬/ ‫צמחוני‬ /‫כשר‬_________________________________________ _____________________‫המבוקש‬ ‫החדר‬ ‫סוג‬ ‫מועדוני‬‫תעופה‬: ‫תעופה‬ ‫חברת‬_________________________‫מס‬‫נוסע‬ '‫מתמיד‬_________________________ ‫תעופה‬ ‫חברות‬‫מתמיד‬ ‫נוסע‬ ‫מספר‬ ________________________________________________ ‫הטיול‬ ‫במהלך‬ ‫ארוחות‬: ___ ‫רגיל‬‫צמחוני‬____
  5. 5. 2 ‫תשלום‬: ‫אני‬‫החתו‬ ,‫ם/מה‬‫מטה‬,‫מאשר‬‫/ת‬‫בזה‬‫טרזין‬ ‫לבית‬‫לחייב‬‫שלי‬ ‫האשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬)‫ישראכרט‬ ‫או‬ ‫(ויזה‬‫עבור‬ ,‫הסיור‬ :‫הבאים‬ ‫הפרטים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫בר‬ ‫(אם‬‫צונך‬‫לשלם‬)‫מרבי‬ ‫פירוט‬ ‫עם‬ ‫כאן‬ ‫לציין‬ ‫נא‬ ‫במזומן‬ ‫או‬ ‫בצ'קים‬ ‫של‬ ‫היא‬ ‫הריבית‬ , ‫תשלומים‬ ‫ביותר‬ ‫מעונינים‬ ‫שהנכם‬ ‫במידה‬2%.–___________ ‫תשלומים‬ ‫כמה‬ ‫לציין‬ ‫נא‬ ‫סוג‬_______________________________ :‫כרטיס‬ ‫מספר‬____________ /___________ /____________ /___________ : 3‫הס‬‫פרות‬‫האחרונות‬_______________ ‫הכרטיס‬ ‫בגב‬ ‫תוקף‬___________ /___________ : ‫שם‬_______________________ :‫הכרטיס‬ ‫בעל‬ ‫מספר‬____________________________ :‫ת.ז‬ ‫כתובת‬______________________ :‫טלפון‬ __________________________________ : ‫כמו‬‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫כן‬‫קראתי‬‫פרטי‬ ‫את‬‫הביטול‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫והבנתי‬ ‫המסלול‬. ‫חתימת‬__________________ :‫הכרטיס‬ ‫בעל‬________________
  6. 6. 3 ‫וביטול‬ ‫הרשמה‬ ‫תנאי‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫מקדמה‬252$‫התאריך‬ ‫עד‬ ‫להעביר‬ ‫יש‬ ‫בטיול‬ ‫המקום‬ ‫להבטחת‬‫בתכנית‬ ‫המפורסם‬ ‫התאריך‬ ‫עד‬ ‫להעביר‬ ‫יש‬ ‫הסופי‬ ‫התשלום‬ ‫את‬‫בתכנית‬ ‫המפורסם‬‫תשלו‬ ‫בשני‬‫ריבית‬ ‫ללא‬ ‫מים‬ ‫ב‬ ‫או‬ ‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬‫של‬ ‫מקרה‬‫של‬ ‫בקרדיט‬ ‫תשלומים‬ ‫משני‬ ‫יותר‬2%. ‫ביטול‬ ‫תנאי‬ ‫עד‬ ‫השתתפותו‬ ‫את‬ ‫שיבטל‬ ‫משתתף‬56‫בסך‬ ‫ביטול‬ ‫בדמי‬ ‫יחויב‬ ‫לטיול‬ ‫היציאה‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬56$. ‫למטייל‬ ‫מ‬ ‫החל‬ ‫השתתפותו‬ ‫את‬ ‫שיבטל‬ ‫משתתף‬-55‫עד‬02‫לטיול‬ ‫היציאה‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬‫בסך‬ ‫ביטול‬ ‫בדמי‬ ‫יחויב‬522$‫וכן‬ ‫למטייל‬ .‫ופנים‬ ‫בינלאומיות‬ ‫בטיסות‬ ‫ההזמנות‬ ‫ביטול‬ ‫ובעלות‬ )‫הונפקו‬ ‫(אם‬ ‫הכניסה‬ ‫אשרות‬ ‫במחיר‬ ‫מ‬ ‫החל‬ ‫השתתפותו‬ ‫את‬ ‫שיבטל‬ ‫נוסע‬-91‫עד‬7‫בסך‬ ‫ביטול‬ ‫בדמי‬ ‫יחויב‬ ‫לטיול‬ ‫היציאה‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬522$‫במחיר‬ ‫וכן‬ ‫למטייל‬ .‫פנים‬ ‫ובטיסות‬ ‫בינלאומיות‬ ‫בטיסות‬ ‫ההזמנות‬ ‫ביטול‬ ‫ובעלות‬ )‫הונפקו‬ ‫(אם‬ ‫הכניסה‬ ‫אשרות‬ ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫בתוך‬ ‫השתתפותו‬ ‫את‬ ‫שיבטל‬ ‫מטייל‬-7‫ואילך‬ ‫לטיול‬ ‫היציאה‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬‫הטיול‬ ‫מחיר‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫ישלם‬‫מחיר‬ ‫כולל‬ , ‫ב‬ ‫ההזמנות‬ ‫ביטול‬ ‫ועלות‬ )‫הונפקו‬ ‫(אם‬ ‫הכניסה‬ ‫אשרות‬.‫פנים‬ ‫ובטיסות‬ ‫בינלאומיות‬ ‫טיסות‬ ‫ביטול‬ ‫של‬ ‫במקרה‬,‫הטיול‬‫להשבתם‬ ‫זכאי‬ ‫שהמטייל‬ ‫הכספים‬ ‫כל‬ ‫יוחזרו‬,‫ב‬ ,‫התשלום‬ ‫יום‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יורו‬ ‫בערכי‬‫תוך‬02‫מתאריך‬ ‫יום‬ ‫ה‬‫הודע‬‫על‬ ‫ה‬.‫הביטול‬ ‫הל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ששולמו‬ ‫כפי‬ ,‫השקלי‬ ‫בערכם‬ ‫האשראי‬ ‫חברות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יוחזרו‬ ‫אשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫באמצעות‬ ‫ששולמו‬ ‫סכומים‬.‫קוח‬ ‫הביטול‬ ‫מועד‬ ‫לגבי‬ ‫הבהרה‬‫המשתתף‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫בכתב‬ ‫למשרדנו‬ ‫למסור‬ ‫יש‬ ‫ביטול‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ :.)‫בפקס‬ ‫(אפשר‬ ‫העבודה‬ ‫בשעות‬ , "‫עבודה‬ ‫"ימי‬ ‫לגבי‬ ‫הבהרה‬:'‫ה‬ ‫עד‬ '‫א‬ ‫הימים‬ ‫הם‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬-.‫חג‬ ‫ערב‬ ‫או‬ ‫חג‬ ‫להוציא‬ ‫והשתתפות‬ ‫הרשמה‬ ‫תנאי‬:‫ה‬ ‫של‬ ‫הרשמתו‬‫משתתף‬‫"תנא‬ ‫להלן‬ ‫(ראה‬ ‫המקדמה‬ ‫תשלום‬ ‫או‬ ‫לטיול‬‫עצם‬ ‫או‬ )"‫התשלום‬ ‫י‬ ‫של‬ ‫והמפורשת‬ ‫המלאה‬ ‫הסכמתו‬ ‫את‬ ‫מבטאים‬ ‫ממנו‬ ‫בחלק‬ ‫או‬ ‫בטיול‬ ‫המטייל‬ ‫של‬ ‫השתתפותו‬‫הנוסע‬‫התנאים‬ ‫לכל‬ ‫זה‬ ‫עמוד‬ ‫בהמשך‬ ‫המפורטים‬‫היציאה‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫שיימסרו‬ ‫לעדכונים‬ ‫כפוף‬ ,‫באתר‬ ‫הטיולים‬ ‫ובמסלולי‬ ‫כמו‬‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫כן‬‫קראתי‬.‫הביטול‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫והבנתי‬ ‫המסלול‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫חתימ‬________________________‫תאריך‬ _____________________‫הנוסע‬ ‫ת‬ ‫לפקס‬ ‫חתום‬ ‫להחזיר‬ ‫נא‬24-7373633 ‫לפרטים‬:‫האוג‬ ‫ג'ני‬-‫קינברג‬ ‫תמי‬ ,‫יפת‬‫להרשמה‬:‫האוג‬ ‫ג'ני‬-‫יפת‬ :‫טלפון‬24-7373634:‫נייד‬054-4398928:‫טלפון‬24-7373535 Email:jenni@bterezin.org.il ‫מומלץ‬‫להזמין‬.‫לטיול‬ ‫ההרשמה‬ ‫עם‬ ‫מקיף‬ ‫נסיעות‬ ‫ביטוח‬ ‫למשלמים‬‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬–.‫המצורף‬ ‫הטופס‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫יש‬ ‫למשלמים‬‫בהעברה‬‫בנקאית‬-‫ההעברה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫העתק‬ ‫אלינו‬ ‫להעביר‬ ‫יש‬‫מהבנק‬. ‫יש‬‫לפחות‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ ‫לפחות‬ ‫שנה‬ ‫לחצי‬ ‫בתוקף‬ ‫שהדרכון‬ ‫לוודא‬2‫עמודים‬‫נקיים‬.‫מחותמות‬

תוכנית המסע וטופס הרשמה

Vistos

Vistos totais

621

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

4

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×