O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Fw סיפור מדהים איטליה

בשנת 1945, לאחר תום מלחמת העולם השנייה, נדדו באירופה מאות אלפי ניצולי שואה,
ששוכנו
במחנות עקורים, בעיקר בגרמניה אוסטריה ואיטליה ,
שכן הבריטים לא אפשרו לאוניות מעפילים להגיע לחופי הארץ
כמה אלפים מהם הגיעו בדרך לא דרך לפינה הדרומית ביותר באיטליה, לעיירת קיט בשם
Leuca

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Fw סיפור מדהים איטליה

 1. 1. ‫מדהים‬ ‫סיפור‬ ‫מהגיהינום‬-‫עדן‬ ‫לגן‬! ‫בשנת‬5491,‫שואה‬ ‫ניצולי‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫באירופה‬ ‫נדדו‬ ,‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫תום‬ ‫לאחר‬ , ‫ששוכנו‬ ‫ואיטליה‬ ‫אוסטריה‬ ‫בגרמניה‬ ‫בעיקר‬ ,‫עקורים‬ ‫במחנות‬, ‫הארץ‬ ‫לחופי‬ ‫להגיע‬ ‫מעפילים‬ ‫לאוניות‬ ‫אפשרו‬ ‫לא‬ ‫הבריטים‬ ‫שכן‬ ‫בשם‬ ‫קיט‬ ‫לעיירת‬ ,‫באיטליה‬ ‫ביותר‬ ‫הדרומית‬ ‫לפינה‬ ‫דרך‬ ‫לא‬ ‫בדרך‬ ‫הגיעו‬ ‫מהם‬ ‫אלפים‬ ‫כמה‬ Leuca
 2. 2. ‫מפוארות‬ ‫וטירות‬ ‫וילות‬ ,‫אחוזות‬ ‫עשרות‬ ‫בכמה‬ ‫שם‬ ‫שוכנו‬ ‫הם‬.
 3. 3. ‫בארץ‬ ‫כמו‬ ‫קיבוץ‬ ‫חיי‬ ‫במתכונת‬ ‫בה‬ ‫חיו‬ ‫וחבריה‬ ‫קיבוץ‬ ‫של‬ ‫שם‬ ‫קיבלה‬ ‫וילה‬ ‫כל‬. ‫בתמונה‬-‫"אודים‬ ‫קיבוץ‬ ‫חברי‬‫שלהם‬ ‫הווילה‬ ‫בפתח‬ "
 4. 4. ‫וכאן‬-‫"השבים‬ ‫קיבוץ‬ ‫חברי‬".
 5. 5. ‫המנדט‬ ‫נגד‬ ‫ובהפגנות‬ ‫תוססים‬ ‫חברה‬ ‫בחיי‬ ,‫עברית‬ ‫בלימוד‬ ‫זמנם‬ ‫העבירו‬ ‫הקיבוצים‬ ‫חברי‬ ‫הבריטי‬
 6. 6. ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫נישאו‬ ‫בעיירה‬ ‫היהודיים‬ ‫החיים‬ ‫שנות‬ ‫שלושת‬ ‫במהלך‬013‫זוגות‬. ‫המיועדת‬ ‫לכלה‬ ‫בעיירה‬ ‫המשפחות‬ ‫לאחת‬ ‫בת‬ ‫העניקה‬ ‫הראשונה‬ ‫החתונה‬ ‫לפני‬‫שמלת‬ ‫את‬ ‫שנישאו‬ ‫מהכלות‬ ‫רבות‬ ‫בין‬ ‫עברה‬ ‫זאת‬ ‫כלה‬ ‫שמלת‬ .‫בחזרה‬ ‫אותה‬ ‫לקבל‬ ‫וסירבה‬ ,‫שלה‬ ‫הכלה‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬. ‫נוצר‬ ‫בהמשך‬‫גדול‬ ‫חשש‬‫בשל‬ ,‫להיריון‬ ‫כשנכנסו‬ ‫הכלות‬ ‫אצל‬‫הצפויה‬ ‫הלידה‬. ‫פתוחות‬ ‫בזרועות‬ ‫אותן‬ ‫קיבל‬ ‫קתוליות‬ ‫נזירות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנוהל‬ ‫המקומי‬ ‫החולים‬ ‫בית‬
 7. 7. ‫שנהינו‬ ‫התינוקות‬ ‫עם‬ ,‫העיירה‬ ‫ברחובות‬ ‫מטיילות‬ ‫הצעירות‬ ‫האימהות‬ ‫היו‬ ‫הלידה‬ ‫ולאחר‬ ‫המקום‬ ‫תושבי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כמתנה‬ ‫שניתנו‬ ‫טיול‬ ‫מעגלות‬
 8. 8. ‫ל‬ ‫מעל‬033‫רופאי‬ ‫לטיפול‬ ‫נזקקו‬ ‫וכשהם‬ ,‫במקום‬ ‫נולדו‬ ‫יהודיים‬ ‫ילדים/ות‬-‫הנזירות‬ ‫בהם‬ ‫טיפלו‬ ‫רב‬ ‫וחום‬ ‫חמלה‬ ‫באהבה‬ ‫שבמקום‬ ‫של‬ ‫בקשר‬ ‫לליבם‬ ‫אותם‬ ‫שאימצו‬ ,‫המקומיים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫לחיות‬ ‫העקורים‬ ‫החלו‬ ‫לאט‬ ‫לאט‬ ‫וחמלה‬ ‫באהבה‬ ‫שאופיין‬ ‫גורל‬.‫אהבה‬ ‫סיפורי‬ ‫מעט‬ ‫ולא‬ ,‫הוקמו‬ ‫משותפים‬ ‫עסקים‬ ‫גם‬ ‫ולבלבו‬ ‫פרחו‬ ‫והעקורים/ות‬ ‫המקומיים/ות‬ ‫בין‬....
 9. 9. ‫מכבסה‬ ‫בה‬ ‫והקים‬ ‫לעיירה‬ ‫הגיע‬ ,‫באושוויץ‬ ‫ובנו‬ ‫אשתו‬ ‫את‬ ‫שאיבד‬ ‫מילר‬ ‫צבי‬ :‫בתמונה‬. ‫שבתמונה‬ ‫בסימון‬-‫באידיש‬ ‫מכבסה‬ ,"‫"וועשריי‬ ‫המילה‬. ‫אצלו‬ ‫שעבדה‬ ‫המקום‬ ‫מבנות‬ ‫לאחת‬ ‫צבי‬ ‫נישא‬ ‫זמן‬ ‫לאחר‬. ‫בסדרת‬ ‫הקיבוצים‬ ‫חברי‬ ‫נפרדו‬ ,‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫הבריטים‬ ‫עזיבת‬ ‫של‬ ‫הצפוי‬ ‫המועד‬ ‫וכשנודע‬ ‫בארי‬ ‫הנמל‬ ‫לעיר‬ ‫ועברו‬ ,‫האיטלקיים‬ ‫העיירה‬ ‫מבני‬ ‫מרגשים‬ ‫אירועים‬, ‫שתיקח‬ ‫המעפילים‬ ‫לאוניית‬ ‫המתינו‬ ‫שם‬‫לישראל‬ ‫אותם‬. ‫צלחה‬ ‫ב"דרך‬ ‫אותם‬ ‫לברך‬ ‫בארי‬ ‫של‬ ‫הבישוף‬ ‫הגיע‬ ‫לעלות‬ ‫זמנם‬ ‫כשהגיע‬".
 10. 10. ‫כמעט‬ ‫עברו‬03‫נשכח‬ ‫הסיפור‬ ,‫שנים‬.... ‫בשנת‬ ‫באיטליה‬ ‫בטיול‬0334‫בזמנו‬ ‫במקום‬ ‫שנולדה‬ ‫ליפשיץ‬ ‫שוני‬ ‫לעיירה‬ ‫הגיע‬, ‫ההם‬ ‫בזמנים‬ ‫בעיירה‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫שאפיינו‬ ‫היהודיים‬ ‫הסממנים‬ ‫שכל‬ ‫ומצאה‬- ‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫במשך‬ ‫המקומיים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בקפידה‬ ‫נשמרו‬!
 11. 11. ‫העקורים‬ ‫היהודים‬ ‫בעיירה‬ ‫גרו‬ ‫בהם‬ ‫השנים‬ ‫לזכר‬ ‫מוזיאון‬ ‫במקום‬ ‫הקימו‬ ‫המקומיים‬, ‫אחר‬ ‫שהשאירו‬ ‫רבים‬ ‫יהודיים‬ ‫סממנים‬ ‫הועברו‬ ‫אליו‬‫העקורים‬ ‫יהם‬. ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫מבקרים‬ ‫במוזיאון‬‫רבים‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬.
 12. 12. ‫לאושוויץ‬ ‫פעם‬ ‫מדי‬ ‫נוסעות‬ ‫מהעיירה‬ ‫נוצריים‬ ‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫משלחות‬, ‫המיליונים‬ ‫ששת‬ ‫לזכר‬ ‫נר‬ ‫להדליק‬.... ‫בתמונה‬-‫בשנת‬ ‫במקום‬ ‫העקורים‬ ‫שיצרו‬ ‫יזכור‬ ‫לוח‬5491, ‫המקומיים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הזה‬ ‫היום‬ ‫עצם‬ ‫עד‬ ‫במקומו‬ ‫שנשמר‬.
 13. 13. ‫דבר‬ ‫סוף‬: ‫במקום‬ ‫בזמנו‬ ‫שנולדו‬ ‫נשים‬ ‫שלוש‬ ‫בזכות‬-‫הרצוג‬ ‫ואסתר‬ ‫ליפשיץ‬ ‫שוני‬ ‫כהן‬ ‫רבקה‬, ‫ו‬ ,‫הקהילות‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫לאחרונה‬ ‫חודש‬‫מרגשים‬ ‫מפגשים‬ ‫בעיירה‬ ‫נערכו‬! ‫למזכרת‬ ‫כלה‬ ‫שמלת‬ ‫המקומי‬ ‫למוזיאון‬ ‫ואסתר‬ ‫שוני‬ ‫רבקה‬ ‫מישראל‬ ‫הביאו‬ ‫לאחרונה‬, ‫כמעט‬ ‫לפני‬ ,‫במתנה‬ ‫שלהן‬ ‫האימהות‬ ‫שקיבלו‬ ‫הכלה‬ ‫שמלת‬ ‫לזכר‬03‫שנים‬!... ‫הוליוודי‬ ‫לסרט‬ ‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫המתאים‬ ‫סיפור‬ ‫זהו‬.....

×