O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
‫הקולנוע‬
‫של‬‫טרזין‬
‫הזמנה‬
‫שנה‬ 70 ‫במלאת‬
‫הנאצי‬ ‫התעמולה‬ ‫סרט‬ ‫להפקת‬
‫טרזיינשטאט‬ ‫בגטו‬ ‫היהודים‬ ‫חיי‬ ‫על‬
‫י...
24.12.14 ‫רביעי‬ ‫יום‬
10:00 ,2 ‫אולם‬  		 ‫למרחקים‬ ‫המסע‬ 
1947 ,‫צ’כוסלובקיה‬ ,‫רדוק‬ ‫אלפרד‬ :‫בימוי‬
11:00 ,3 ‫אולם...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

2014 12-02 final program

הקולנוע של טרזין
24-26/12/2014
תוכנייה

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

2014 12-02 final program

  1. 1. ‫הקולנוע‬ ‫של‬‫טרזין‬ ‫הזמנה‬ ‫שנה‬ 70 ‫במלאת‬ ‫הנאצי‬ ‫התעמולה‬ ‫סרט‬ ‫להפקת‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫בגטו‬ ‫היהודים‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫יקיים‬ ‫תלאביב‬ ‫סינמטק‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫טרזין‬ ‫בית‬ .”‫טרזין‬ ‫של‬ ‫“הקולנוע‬ ,‫ייחודי‬ ‫אירוע‬ ‫דצמבר‬ ‫בחודש‬ ‫ימים‬ ‫שלושה‬ ‫במשך‬ ,‫ותיעודיים‬ ‫עלילתיים‬ ‫סרטים‬ ‫יוקרנו‬ .‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫על‬ ,‫לעברית‬ ‫בתרגום‬ 24-26.12.2014 ‫קרפל‬ ‫דליה‬ :‫אומנותי‬ ‫יעוץ‬ ‫גדיש‬ ‫ואנונו‬ ‫סיגל‬ :‫הפקה‬ ‫טרזין‬ ‫בית‬ :‫תוכן‬ ‫ועריכת‬ ‫תחקיר‬ ‫משקיעים‬ ‫וקשרי‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫ומיכל‬ ‫עדי‬ :‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫תל-אביב‬ ‫לסינמטק‬ ‫מיוחדת‬ ‫תודה‬ www.cinema.co.il ‫מרגרי‬ ‫קארל‬ ‫גולן‬ ‫קוזלובסקי‬ ‫איבון‬ ‫ד"ר‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ ,‫תרבות‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ - ‫מור‬ ‫איריס‬ ‫הצ’כי‬ ‫המרכז‬ ‫גתה‬ ‫מכון‬ ‫ואמנות‬ ‫תרבות‬ ‫לסרטי‬ ‫הבינלאומי‬ ‫הפסטיבל‬ - ‫אפוס‬ ‫בפראג‬ ‫הסרטים‬ ‫ארכיון‬ ‫ליר‬ ‫ואן‬ ‫הסרטים‬ ‫ארכיון‬ ‫ורשה‬ ‫הלאומי‬ ‫ארכיון‬ 7art ‫קשת‬ ‫ששי‬ ‫בק‬ ‫אלדד‬ ‫טרזין‬ ‫של‬ ‫הקולנוע‬ ‫תודות‬‫מיוחדים‬ ‫ארועים‬ ‫ותיקים‬ ‫לאזרחים‬ ‫המשרד‬ ‫יוצאי‬ ‫התאחדות‬ ‫צ'כוסלובקיה‬ ‫גטו‬ ‫על‬ ‫תעמולה‬ ‫סרט‬ ‫הנאצים‬ ‫הפיקו‬ 1944 ‫ספטמבר‬ ‫באוגוסט‬ ‫הגטו‬ ‫מאסירי‬ ‫מאות‬ .‫אירופה‬ ‫מרכז‬ ‫ליהודי‬ ‫הריכוז‬ ‫מחנה‬ ,‫טרזיינשטאט‬ ‫היהודי‬ ‫השחקן‬ ‫הופקד‬ ‫הבימוי‬ ‫על‬ .‫בהפקה‬ ‫כורחם‬ ‫בעל‬ ‫השתתפו‬ .‫בגטו‬ ‫אסיר‬ ‫שהיה‬ ‫גרון‬ ‫קורט‬ ‫הברלינאי‬ ‫הגרמנים‬ .‫עדן‬ ‫כגן‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫בגטו‬ ‫היהודים‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ ‫הסרט‬ ‫גינתר‬ ‫הנס‬ ‫הגטו‬ ‫וניצול‬ ‫ההסטוריון‬ ,‫מושלם‬ ‫צילומים‬ ‫כאתר‬ ‫בו‬ ‫בחרו‬ ‫הגטו‬ ‫אסירי‬ ‫רוב‬ .”‫ההשמדה‬ ‫מחנות‬ ‫של‬ ‫“הוליווד‬ ‫אותו‬ ‫כינה‬ ‫אדלר‬ ‫שוביהם‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫שנאלצו‬ ,‫וגברים‬ ‫ילדים‬ ‫נשים‬ ,‫היהודים‬ .‫בשואה‬ ‫נספו‬ ,‫הנאצים‬ ‫זכו‬ ‫(חלקם‬ ,‫ותיעודיים‬ ‫עלילתיים‬ ‫סרטים‬ ‫יוצגו‬ ’‫טרזין‬ ‫של‬ ‫‘הקולנוע‬ ‫באירוע‬ ‫המתארים‬ )‫האוסקר‬ ‫לפרס‬ ‫ובמועמדויות‬ ‫קולנוע‬ ‫בפסטיבלי‬ ‫לפרסים‬ ‫העשירים‬ ‫התרבותיים‬ ‫החיים‬ ‫ואת‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫של‬ ‫סיפורו‬ ‫את‬ ‫האירוע‬ ‫במשך‬ .‫בחיים‬ ‫יאחזו‬ ‫שכך‬ ‫תקווה‬ ‫מתוך‬ ‫לקיים‬ ‫התעקשו‬ ‫שאסיריו‬ ‫בהשתתפות‬ ‫ודיונים‬ ‫הרצאות‬ ‫בסינמטק‬ ‫יתקיימו‬ ,’‫טרזין‬ ‫של‬ ‫‘הקולנוע‬ ‫הנאצי‬ ‫התעמולה‬ ‫בסרט‬ ‫שיתמקדו‬ ‫בינלאומיים‬ ‫והיסטוריונים‬ ‫חוקרים‬ .‫קודם‬ ‫שנתיים‬ ‫במחנה‬ ‫שצולם‬ ‫תיעודי‬ ‫ובסרט‬ 1944-‫מ‬ ‫סינמטק‬ ‫אתר‬ ,‫טרזין‬ ‫בית‬ ‫באתר‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ .‫טרזין‬ ‫בית‬ ‫ובאפליקצית‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ )‫משמאל‬ ‫הקוד‬ ‫סריקת‬ ‫ע"י‬ ‫(להורדה‬ 19:30 ,3 ‫אולם‬ ,24.12.2014 ,‫רביעי‬ ‫יום‬ ‫הפתיחה‬ ‫ארוע‬ ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫יו"ר‬ ,‫אביטל‬ ‫קולט‬ ‫במעמד‬ ‫קשת‬ ‫ששי‬ :‫מנחה‬ ‫התרסה‬ ‫של‬ ‫רקוויאם‬ - ‫הסרט‬ ‫הקרנת‬ ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 85 2012 ,‫צ'כיה‬ ,‫הברית‬ ‫ארצות‬ ,‫שולץ‬ ‫דאג‬ :‫בימוי‬ 19:30 ,3 ‫אולם‬ ,25.12.2014 ,‫חמישי‬ ‫יום‬ ”‫בטרזין‬ ‫“המוזיקה‬ ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ ‫וולפה‬ ‫מיכאל‬ '‫פרופ‬ :‫מנחה‬ ‫שוורץ‬ ‫איבו‬ ‫מר‬ ‫בישראל‬ ‫צ'כיה‬ ‫שגריר‬ ‫במעמד‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫מלחיני‬ ‫מאת‬ ‫ועיבודים‬ ‫יצירות‬ :‫בתוכנית‬ ‫וולפה‬ ‫ומיכאל‬ ‫שליט‬ ‫זיו‬ ‫בביצוע‬ 2014 ,‫הקצר‬ ‫התיעודי‬ ‫לסרט‬ ‫האוסקר‬ ‫פרס‬ ‫זוכה‬ ‫הסרט‬ ‫הקרנת‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫הצילה‬ ‫המוסיקה‬ - 6 ‫במספר‬ ‫הליידי‬ ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 36 2014 ,‫הברית‬ ‫ארצות‬ ,‫קלארק‬ ‫מלקולם‬ :‫בימוי‬ 10:00 ,3 ‫אולם‬ ,26.12.2014 ,‫ששי‬ ‫יום‬ "1944 ,1942 ‫בטרזין‬ ‫"הקולנוע‬ ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ :‫בגטו‬ ‫הקולנוע‬ ‫סיפור‬ ?‫טרזיינשטאט‬ ‫בגטו‬ ‫קולנוע‬ ‫צולם‬ ‫מדוע‬ ?‫בכך‬ ‫מיוחד‬ ‫ומה‬ ‫בעשייתו‬ ‫היהודים‬ ‫האסירים‬ ‫אולצו‬ ‫כיצד‬ ?‫שצולמו‬ ‫הסרטים‬ ‫בגורל‬ ‫עלה‬ ‫מה‬ ?‫הסרטים‬ ‫בעשיית‬ ‫המעורבים‬ ‫בגורל‬ ‫עלה‬ ‫מה‬ ?‫הגרמנית‬ ‫בתעמולה‬ ‫בקולנוע‬ ‫השתמשו‬ ‫כיצד‬ :‫ישתתפו‬ ‫בדיון‬ ‫הולנד‬ ,‫אוטרכט‬ ,‫היסטוריון‬ ,‫מרגרי‬ ‫קארל‬ ‫גולן‬ ‫קוזלובסקי‬ ‫איבון‬ ‫ד"ר‬ ‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫הקולנוע‬ ‫בתרבות‬ ‫שני‬ ‫לתואר‬ ‫התכנית‬ ‫ראש‬ ‫בק‬ ‫אלדד‬ :‫מנחה‬ "‫אחרת‬ ,‫"גרמניה‬ ‫הספר‬ ‫מחבר‬ ,‫בברלין‬ ”‫אחרונות‬ ‫“ידיעות‬ ‫סופר‬ .‫מהצוות‬ ‫הסברים‬ ‫עם‬ ,‫בגטו‬ ‫שצולמו‬ ‫סרטים‬ ‫יוקרנו‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬ www.bterezin.org.il :‫לאירועים‬ ‫לרישום‬ 04-6369515 ,‫טרזין‬ ‫בית‬ :‫לסרטים‬ ‫כניסה‬ ‫תל-אביב‬ ‫סינמטק‬ 03-6060800 www.cinema.co.il ‫ובאתר‬ ‫ובאתר‬
  2. 2. 24.12.14 ‫רביעי‬ ‫יום‬ 10:00 ,2 ‫אולם‬  ‫למרחקים‬ ‫המסע‬  1947 ,‫צ’כוסלובקיה‬ ,‫רדוק‬ ‫אלפרד‬ :‫בימוי‬ 11:00 ,3 ‫אולם‬  ‫עדן‬ ‫בגן‬ ‫אסיר‬  ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ )2002 ,‫גרמניה‬ ,‫בריטניה‬ ,‫(ארה”ב‬ ,‫סנדר‬ ‫סטוארט‬ ,‫קלארק‬ ‫מלקולם‬ :‫בימוי‬ 12:30 ,2 ‫אולם‬  ‫עדן‬ ‫מגן‬ ‫טרנספורט‬  1962 ,‫צ’כוסלובקיה‬ ,’‫בריניץ‬ ‫זבינק‬ :‫בימוי‬ 19:30 ,3 ‫אולם‬  ‫ה‬‫הפתיח‬ ‫ארוע‬  ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫יו"ר‬ ,‫אביטל‬ ‫קולט‬ ‫במעמד‬ ‫קשת‬ ‫ששי‬ :‫מנחה‬ ‫התרסה‬ ‫של‬ ‫רקוויאם‬ - ‫הסרט‬ ‫הקרנת‬ 2012 ,‫צ'כיה‬ ,‫הברית‬ ‫ארצות‬ ,‫שולץ‬ ‫דאג‬ :‫בימוי‬ 25.12.14 ‫חמישי‬ ‫יום‬ 11:00 ,3 ‫אולם‬  ‫עדן‬ ‫בגן‬ ‫אסיר‬  ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ )2002 ,‫גרמניה‬ ,‫בריטניה‬ ,‫(ארה”ב‬ ,‫סנדר‬ ‫סטוארט‬ ,‫קלארק‬ ‫מלקולם‬ :‫בימוי‬ 17:00 ,2 ‫אולם‬  ‫האחרון‬ ‫הפרפר‬  )1991 ,‫וצרפת‬ ‫בריטניה‬ ,‫(צ’כוסלובקיה‬ ‫קצ’ינה‬ ‫קארל‬ :‫בימוי‬ 19:30 ,3 ‫אולם‬  ‫בטרזין‬ ‫המוסיקה‬  ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ ‫וולפה‬ ‫מיכאל‬ '‫פרופ‬ :‫מנחה‬ ‫שוורץ‬ ‫איבו‬ ‫מר‬ ‫בישראל‬ ‫צ'כיה‬ ‫שגריר‬ ‫במעמד‬ ‫בביצוע‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫מלחיני‬ ‫מאת‬ ‫ועיבודים‬ ‫יצירות‬ :‫בתוכנית‬ ‫וולפה‬ ‫ומיכאל‬ ‫שליט‬ ‫זיו‬ 2014 ,‫הקצר‬ ‫התיעודי‬ ‫לסרט‬ ‫האוסקר‬ ‫פרס‬ ‫זוכה‬ ‫הסרט‬ ‫הקרנת‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫הצילה‬ ‫המוסיקה‬ - 6 ‫במספר‬ ‫הליידי‬ ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 36 2014 ,‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫קלארק‬ ‫מלקולם‬ :‫בימוי‬ 26.12.14 ‫שישי‬ ‫יום‬ 10:00 ,3 ‫אולם‬  1944 ,1942 ‫בטרזין‬ ‫הקולנוע‬  ‫טרזין‬ ‫בבית‬ ‫ברישום‬ ‫מותנה‬ ,‫חופשית‬ ‫הכניסה‬ :‫ושואה‬ ‫קולנוע‬ ‫מומחי‬ ‫צוות‬ ‫באמצעות‬ ‫בגטו‬ ‫הקולנוע‬ ‫סיפור‬ ‫הולנד‬ ,‫מרגרי‬ ‫קארל‬ ‫חיפה‬ '‫אונ‬ ,‫גולן‬ ‫קוזלובסקי‬ ‫איבון‬ .‫דר‬ ‫בק‬ ‫אלדד‬ :‫מנחה‬ 10:00 ,4 ‫אולם‬  ‫ם‬‫למרחקי‬ ‫המסע‬  1947 ,‫צ’כוסלובקיה‬ ,‫רדוק‬ ‫אלפרד‬ :‫בימוי‬ 12:00 ,3 ‫אולם‬  ‫במוזיקה‬ ‫מפלט‬  )‫גרמניה‬ ,2013( ‫מירו‬ ‫בנדיקט‬ ,‫בינדינג‬ ‫דורותי‬ :‫בימוי‬ 12:00 ,4 ‫אולם‬  ‫לטביה‬ :‫נשכחים‬ ‫משלוחים‬  )2007 ‫(צ’כיה‬ ‫פריביל‬ ‫לוקאש‬ :‫בימוי‬ 14:00 ,3 ‫אולם‬  ‫רגינה‬  )2013 ,‫גרמניה‬ ,‫בריטניה‬ ,‫(הונגריה‬ ‫גרו‬ ‫דיאנה‬ :‫בימוי‬ ‫למרחקים‬ ‫המסע‬  ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫צ'כית‬ ,‫דקות‬ 78  1949 ,‫צ'כוסלובקיה‬  ‫ראדוק‬ ‫אלפרד‬ :‫בימוי‬  ‫עובדים‬ ‫שניהם‬ ,‫וארי‬ ‫יהודיה‬ ‫בין‬ ‫אהבה‬ ‫קשר‬ ‫עומד‬ ‫בפראג‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ ‫באותו‬ ‫כרופאים‬ ‫לצ'כיה‬ ‫הנאצים‬ ‫פלישת‬ ‫לאחר‬ ‫למבחן‬ ‫להינשא‬ ‫נאלצים‬ ‫השניים‬ .1939 ‫במרץ‬ ‫הגלויה‬ ‫האנטישמית‬ ‫הרדיפה‬ ‫בגלל‬ ‫בסתר‬ ,‫מפראג‬ ‫הגירוש‬ ‫כשמתחיל‬ .‫היהודים‬ ‫של‬ ‫הישרדות‬ ‫למסע‬ ‫הופכים‬ ‫החיים‬ ‫במחנה‬ .‫טרזין‬ ‫לגטו‬ ‫נשלחים‬ ‫משפחתה‬ ‫ובני‬ ‫הרופאה‬ ‫רבות‬ ‫סצנות‬ ‫צילם‬ ,‫בטרזיינשטאט‬ ‫נספו‬ ‫משפחתו‬ ‫שבני‬ ‫למחצה‬ ‫יהודי‬ ,‫הבמאי‬ .‫מייאש‬ ‫תעמולה‬ ‫מסרטי‬ ‫ארכיון‬ ‫קטעי‬ ‫הבמאי‬ ‫שילב‬ ‫האסורה‬ ‫האהבה‬ ‫לדרמת‬ ‫במקביל‬ .‫במחנה‬ ‫צולם‬ ‫הסרט‬ .‫וגבלס‬ ‫היטלר‬ ‫של‬ ‫מונולוגים‬ ‫ובהם‬ ‫גרמניים‬ ‫חדשות‬ ‫ומיומני‬ )‫ריפנשטאל‬ ‫(לני‬ ‫לאחר‬ .‫שנה‬ 40 ‫למשך‬ ‫להקרנה‬ ‫נאסר‬ '49-‫ב‬ ‫אך‬ ‫בצ'כיה‬ ‫הקומוניסטי‬ ‫השלטון‬ ‫עליית‬ ‫עם‬ ‫לראשונה‬ ‫הוקרן‬ ‫והסרט‬ ‫החרם‬ ‫הוסר‬ ,‫הקומוניסטית‬ ‫הממשלה‬ ‫והדחת‬ ‫הקטיפה‬ ‫מהפכת‬ .'‫המכני‬ ‫'התפוז‬ ‫בסרטו‬ ‫ממנו‬ ‫קטעים‬ ‫שיבץ‬ ‫קיובריק‬ ‫סטנלי‬ .‫מופת‬ ‫כיצירת‬ ‫והוכתר‬ 1991-‫ב‬ ‫עדן‬ ‫מגן‬ ‫טרנספורט‬  ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫צ'כית‬ ,‫דקות‬ 92  1962 ,‫צ'כוסלובקיה‬  '‫בריניץ‬ ‫זבינק‬ :‫בימוי‬  ‫במתנה‬ ‫עיר‬ ‫העניק‬ ‫הפיהרר‬ ‫"האם‬ ‫אס‬ ‫האס‬ ‫קצין‬ ‫מתפעל‬ "?‫ליהודים‬ ‫בסמטאות‬ ‫ראשון‬ ‫היכרות‬ ‫סיור‬ ‫בתום‬ ‫ששימש‬ ‫במחנה‬ .‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫הגרמנים‬ ‫של‬ ‫התעמולתי‬ ‫הראווה‬ ‫חלון‬ ‫קהילה‬ ‫של‬ ‫כוזבת‬ ‫תמונה‬ ‫להציג‬ ‫במטרה‬ ‫הצלב‬ ‫נציגי‬ ‫של‬ ‫ביקורם‬ ‫לקראת‬ ‫תעמולה‬ ‫סרט‬ ‫מצלמים‬ ,‫ומאושרת‬ ‫אוטונומית‬ ‫יהודית‬ ‫במציאות‬ ‫ארע‬ ‫כך‬ .‫האורחים‬ ‫את‬ ‫להרשים‬ ‫כדי‬ ‫וספורט‬ ‫תרבות‬ ‫במופעי‬ ‫ומשתמשים‬ ‫האדום‬ ‫החיים‬ ‫מציאות‬ ‫לבין‬ ‫הפסאדה‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫שמחדד‬ '‫עדן‬ ‫מגן‬ ‫'טרנספורט‬ ‫בדרמה‬ ‫וכך‬ ‫שמחים‬ ‫ולהיראות‬ ‫בצילומים‬ ‫להשתתף‬ ‫נאלצים‬ ‫מאסיריו‬ ‫מאות‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ .‫במחנה‬ ‫הנוראה‬ ‫והם‬ ‫לאסירים‬ ‫מזרחה‬ ‫הגירוש‬ ‫צווי‬ ‫את‬ ‫בקצב‬ ‫מנפיקים‬ ‫הגרמנים‬ ,‫האחר‬ ‫הצד‬ ‫ומן‬ ‫לב‬ ‫וטובי‬ ,‫הצווים‬ ‫על‬ ‫לחתום‬ ‫מסרב‬ ‫במחנה‬ ‫היהודים‬ ‫מועצת‬ ‫יו"ר‬ ‫כאשר‬ .‫המוות‬ ‫למחנות‬ ‫נשלחים‬ ‫הסופר‬ ‫הופקד‬ ‫התסריט‬ ‫על‬ .‫לחתום‬ ‫ונאלץ‬ ‫הפקודה‬ ‫אחר‬ ‫ממלא‬ ‫מחליפו‬ .‫למוות‬ ‫נורה‬ ‫הוא‬ ‫הסרט‬ ‫זכה‬ 1963-‫ב‬ .‫במחנה‬ ‫האישיות‬ ‫חוויותיו‬ ‫על‬ ‫שנסמך‬ ‫לוסטיג‬ ‫ארנושט‬ ‫יהודי‬ ‫הצ'כי‬ .‫בשוויץ‬ ‫לוקארנו‬ ‫פסטיבל‬ ‫של‬ ‫הבימוי‬ ‫בפרס‬ ‫האחרון‬ ‫הפרפר‬  ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 110  1991 ,‫צ'כוסלובקיה/בריטניה/צרפת‬  ‫קצ'ינה‬ ‫קארל‬ :‫בימוי‬  ‫נהנה‬ ,‫הסרט‬ ‫גיבור‬ ,‫מורו‬ ‫אנטון‬ ‫הפנטומימאי‬ ‫שקציני‬ ‫רגע‬ ‫אותו‬ ‫עד‬ ‫בפריז‬ ‫נינוחים‬ ‫מחיים‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫כדי‬ ‫דלתו‬ ‫על‬ ‫הלמו‬ ‫הגסטאפו‬ ‫הוא‬ .‫נאצית‬ ‫האנטי‬ ‫במחתרת‬ ‫שפעילה‬ ‫אהובתו‬ ‫חירותו‬ ‫את‬ ‫בחזרה‬ ‫לרכוש‬ ‫שהדרך‬ ,‫התבשר‬ ‫ובסופה‬ ‫הגסטאפו‬ ‫במטה‬ ‫לחקירה‬ ‫נלקח‬ ‫ולביים‬ ,‫יהודים‬ ‫מתגוררים‬ ‫שבה‬ ‫פראג‬ ‫ליד‬ ‫מקסימה‬ ‫עיירה‬ ,‫לטרזיינשטאט‬ ‫בנסיעה‬ ‫מותנית‬ ‫במחנה‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫בחלוף‬ .‫נאה‬ ‫שכר‬ ‫תמורת‬ ‫המקום‬ ‫ילדי‬ ‫בהשתתפות‬ ‫מופע-פנטומימה‬ ‫האדום‬ ‫הצלב‬ ‫נציגי‬ ‫את‬ ‫להרשים‬ ‫נועדה‬ ,‫עליו‬ ‫שהוטלה‬ ‫שהמשימה‬ ‫למד‬ ‫מורו‬ ‫הריכוז‬ ‫של‬ ‫התעמולה‬ ‫קמפיין‬ ‫תחת‬ ‫לחתור‬ ‫מחליט‬ ‫הוא‬ .‫הילדים‬ ‫מצב‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫למחנה‬ ‫שיגיעו‬ ‫הבמה‬ ‫על‬ .)‫גרים‬ ‫(האחים‬ '‫וגרטל‬ ‫ל'הנזל‬ ‫תיאטרלי‬ ‫עיבוד‬ ‫ולהעלות‬ ‫הנאצים‬ ‫המחנה‬ ‫מפקדי‬ ‫להשליך‬ ‫מצליחה‬ ‫גרטל‬ ‫אולם‬ ‫בתנור‬ ‫צלייתם‬ ‫לקראת‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫מפטמת‬ ‫המכשפה‬ ‫כתבו‬ ‫התסריט‬ ‫את‬ .‫מורו‬ ‫של‬ ‫גורלו‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫החתרני‬ ‫הביצוע‬ .‫הלוהט‬ ‫לכבשן‬ ‫אותה‬ .‫קנדי‬ ‫ובמאי‬ ‫סופר‬ ,‫זקוט‬ ‫מיכאל‬ ‫של‬ ‫סיפור‬ ‫לפי‬ ‫הופמן‬ ‫ואוטה‬ ‫קצ'ינה‬ ‫קארל‬ ‫הבמאי‬ .)‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 110( ‫טרזיינשטאט‬ - ‫במוסיקה‬ ‫מפלט‬  ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 60  2013 ,‫גרמניה/ישראל‬  ‫מירו‬ ‫בנדיקט‬ ,‫בינדינג‬ ‫דורותי‬ :‫בימוי‬  ‫למוסיקאים‬ ‫מחווה‬ ‫סרט‬ ‫ליצור‬ ‫שהמשיכו‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫מביא‬ ‫הסרט‬ .‫המוות‬ ‫בצל‬ ‫הפסנתרנית‬ ‫של‬ ‫העדויות‬ ‫הרץ‬ ‫אליס‬ ‫הקלאסית‬ ‫קוקו‬ ‫הג'ז‬ ‫ומוסיקאי‬ ‫זומר‬ ‫ומספרים‬ ‫ששרדו‬ ‫שומאן‬ ‫שלהם‬ ‫ההופעות‬ ‫על‬ ‫בקרב‬ ‫תקווה‬ ‫שזרעו‬ ‫במחנה‬ ‫לנגן‬ ‫נדרש‬ ‫שומאן‬ .‫האסירים‬ ‫במיוחד‬ ‫שנבנה‬ ‫הקפה‬ ‫בבית‬ ‫במחנה‬ .‫אומר‬ ‫הוא‬ ,"‫חיי‬ ‫את‬ ‫שהצילה‬ ‫למוזיקה‬ ‫תודה‬ ‫אסיר‬ ‫"אני‬ .‫התעמולה‬ ‫סרט‬ ‫לצילומי‬ ‫שם‬ ‫כתב‬ ‫אולמן‬ ‫ויקטור‬ ‫הצ'כי‬ ‫המלחין‬ .‫ומקהלות‬ ‫תזמורות‬ ‫ופעלו‬ ‫וקונצרטים‬ ‫אופרות‬ ‫הועלו‬ ‫למקהלת‬ ‫ויצירות‬ ‫סימפוניה‬ ‫הלחין‬ ‫האס‬ ‫פאוול‬ ."‫אטלנטיס‬ ‫"קיסר‬ ‫האופרה‬ ‫את‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫יצירות‬ ‫וניגן‬ ‫כתב‬ ‫קליין‬ ‫וגדעון‬ ;"‫"ברונדיבר‬ ‫הילדים‬ ‫אופרת‬ ‫את‬ ‫העלה‬ ‫קראסה‬ ‫הנס‬ .‫גברים‬ ‫פון‬ ‫סופי‬ ‫אן‬ :‫המוסיקאים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בסרט‬ ‫מבוצעות‬ ‫ואחרות‬ ‫הללו‬ ‫היצירות‬ .‫ועוד‬ ‫לפסנתר‬ )‫(פסנתר‬ ‫פורסברג‬ ‫בנט‬ )‫(בריטון‬ ‫גרהאר‬ ‫כריסטיאן‬ )‫(כינור‬ ‫הופ‬ ‫דניאל‬ )‫סופרן‬ ‫(מצו‬ ‫אוטר‬ .‫לצדקה‬ ‫נתרמו‬ ‫התקליטור‬ ‫ממכירת‬ ‫ההכנסות‬ ‫כל‬ .)‫(אקורדיון‬ ‫ריזנפורס‬ ‫באב‬ ‫לטביה‬ - ‫נשכחים‬ ‫משלוחים‬  ‫לאנגלית‬ ‫תרגום‬ ,‫צ'כית‬ ,‫דקות‬ 85  2007 ,‫צ'כיה‬  ‫פריביל‬ ‫לוקאש‬ :‫בימוי‬  .‫מזרחה‬ ‫מטרזיינשטאט‬ ‫יוצאים‬ ‫צ'כים‬ ‫יהודים‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫ראשונים‬ ‫משלוחים‬ ‫שני‬ ,1942 ‫בינואר‬ ‫של‬ ‫מושלג‬ ‫באזור‬ .‫לטביה‬ ‫של‬ ‫הבירה‬ ,‫לריגה‬ ‫מגיעות‬ ‫הרכבות‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫מסע‬ ‫אחרי‬ ‫בנייר‬ ‫עטופות‬ ‫אבנים‬ .‫במהרה‬ ‫עזבו‬ ‫כאילו‬ ‫שנראה‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רכוש‬ ‫מוצאים‬ ‫הם‬ ‫העיר‬ ‫עוקב‬ ‫הסרט‬ ."‫האחרונים‬ ‫הניצולים‬ ‫אנחנו‬ .‫משפחותינו‬ ‫כמו‬ ,‫תיהרגו‬ ‫"כולכם‬ :‫כתוב‬ ‫שעליו‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫לסוף‬ ‫ועד‬ ‫לריגה‬ ‫שלהם‬ ‫ההגעה‬ ‫מיום‬ ‫אנשים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫גורלם‬ ‫אחר‬ ‫של‬ .‫הגרדום‬ ‫על‬ ‫תלויות‬ ‫גופות‬ ‫כשבדרך‬ ‫לביה"ס‬ ‫שהולכים‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫סיפורם‬ - ‫השנייה‬ .‫מחתרתיות‬ ‫בנסיבות‬ ‫שמתאהבים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫ושל‬ ‫הגטו‬ ‫בכיכר‬ ‫כדורגל‬ ‫שמשחקים‬ ‫נערים‬ ‫אנוכית‬ ‫התנהגות‬ ‫רק‬ ‫ששם‬ ‫למחנה‬ ‫נשלחים‬ ‫מהגברים‬ ‫חלק‬ .‫הכול‬ ‫למרות‬ ‫ממשיכים‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מנסים‬ ‫ובעקשנות‬ ‫יחד‬ ‫נאחזים‬ ‫אחרים‬ ‫אבל‬ ,‫להישרדות‬ ‫סיכוי‬ ‫מציעה‬ ‫ואכזרית‬ .‫הזוועה‬ ‫מעשי‬ ‫בין‬ ‫נורמאליות‬ ‫של‬ ‫עין‬ ‫מראית‬ .‫ההקרנה‬ ‫בתום‬ ‫הבמאי‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬ ‫רגינה‬  ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 63  2013 ,‫הונגריה/בריטניה/גרמניה‬  ‫גרו‬ ‫דיאנה‬ :‫בימוי‬  ‫אמיצה‬ ‫אורתודוכסית‬ ‫יהודיה‬ ,‫יונס‬ ‫רגינה‬ ‫של‬ ‫חייה‬ ‫סיפור‬ ‫הייתה‬ 1935-‫וב‬ ‫הרבני‬ ‫הממסד‬ ‫על‬ ‫תיגר‬ ‫שקראה‬ ‫מגרמניה‬ .‫רפורמי‬ ‫רב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לרבנות‬ ‫שהוסמכה‬ ‫בעולם‬ ‫הראשונה‬ ‫להעסיק‬ ‫שתסכים‬ ‫קהילה‬ ‫למצוא‬ ‫הצליחה‬ ‫לא‬ ‫יונס‬ ‫אולם‬ ‫לטרזיינשטאט‬ ‫שנשלחה‬ ‫לפני‬ 1942-‫ב‬ .‫כרבה‬ ‫אותה‬ ‫בשחור‬ ‫יחיד‬ ‫אחד‬ ‫תצלום‬ ‫ובו‬ ‫שלה‬ ‫הארכיון‬ ‫את‬ ‫הפקידה‬ ‫עשרות‬ ‫ונשאה‬ ‫ציבור‬ ‫כשליחת‬ ‫תיפקדה‬ ‫במחנה‬ .‫לבן‬ ,‫פרנקל‬ ‫ויקטור‬ ‫הפסיכולוג‬ ‫של‬ ‫מהצוות‬ ‫כאחת‬ .‫דרשות‬ 1944-‫ב‬ .‫במחנה‬ ‫לאסירים‬ ‫תקווה‬ ‫ולהעניק‬ ‫לעודד‬ ‫ידעה‬ ‫בודד‬ ‫תצלום‬ ‫אותו‬ .‫ונספתה‬ ‫לאושוויץ‬ ‫אמה‬ ‫עם‬ ‫נשלחה‬ ‫שביימה‬ ‫חייה‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫לסרט‬ ‫הפתיחה‬ ‫נקודת‬ ‫היה‬ ,‫שלה‬ .‫קלפק‬ ‫אליזה‬ ‫שכתבה‬ ,‫יונס‬ ‫של‬ ‫הביוגרפיה‬ ‫בהשראה‬ ‫גרו‬ .2013-‫ב‬ ‫בירושלים‬ ‫הקולנוע‬ ‫בפסטיבל‬ ‫ליר‬ ‫ון‬ ‫ליה‬ ‫בפרס‬ ‫זכה‬ ‫הסרט‬ ‫עדן‬ ‫בגן‬ ‫אסיר‬  ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 100  2002 ,‫גרמניה‬ ,‫בריטניה‬ ,‫הברית‬ ‫ארצות‬  ‫סנדר‬ ‫סטוארט‬ ,‫קלארק‬ ‫מלקולם‬ ‫בימוי‬  ‫הקברטים‬ ‫ובדרן‬ ‫הבמה‬ ‫שחקן‬ ,‫גרון‬ ‫קורט‬ ‫של‬ ‫חייו‬ ‫סיפור‬ ‫הבכורה‬ ‫בהצגת‬ ‫שהשתתף‬ ,20-‫ה‬ ‫משנות‬ ‫ברלינאי‬ ‫היהודי‬ ‫בפרסומו‬ ‫וזכה‬ ‫סרטים‬ 72-‫ב‬ ‫הופיע‬ ,'‫בגרוש‬ ‫'אופרה‬ ‫של‬ '‫הכחול‬ ‫ב'המלאך‬ ‫דיטריך‬ ‫מרלן‬ ‫לצד‬ ‫קוסם‬ ‫כאמרגן‬ ‫התחנות‬ ‫בעקבות‬ ‫נע‬ ‫גרון‬ ‫על‬ ‫התיעודי‬ ‫הסרט‬ .)1930( ‫ואמסטרדם‬ ‫פראג‬ ,‫פריס‬ ,‫ברלין‬ :‫עבר‬ ‫שבהן‬ ‫השונות‬ ‫נשלח‬ ‫הוא‬ .‫להולנד‬ ‫הגרמנים‬ ‫פלישת‬ ‫לאחר‬ ‫נתפס‬ ‫שם‬ ‫המחנה‬ ‫על‬ ‫תעמולה‬ ‫סרט‬ ‫לביים‬ ,‫לטרזיינשטאט‬ 1944-‫ב‬ ‫ההשמדה‬ ‫את‬ ‫ולהסתיר‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫להטעות‬ ‫בכוחו‬ ‫שיהיה‬ ‫אס‬ ‫קציני‬ ‫של‬ ‫לפיקוחם‬ ‫נתון‬ ‫היה‬ ‫גרון‬ ,‫ההפקה‬ ‫צוות‬ ‫כראש‬ .‫במחנות‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫השיטתית‬ ‫הסרט‬ ,2003-‫ב‬ .‫לאושויץ‬ ‫אותו‬ ‫שנשאה‬ ‫לרכבת‬ ‫עלה‬ ‫הוא‬ ‫הצילומים‬ ‫שהסתיימו‬ ‫לאחר‬ .‫אס‬ .‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הארוך‬ ‫התיעודי‬ ‫הסרט‬ ‫בקטגוריית‬ ‫האמריקאי‬ ‫האוסקר‬ ‫לפרס‬ ‫מועמד‬ ‫היה‬ 6 ‫במספר‬ ‫הליידי‬  ‫חיי‬ ‫את‬ ‫הצילה‬ ‫המוסיקה‬ ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 36  2014 ,‫הברית‬ ‫ארצות‬  ‫קלארק‬ ‫מלקולם‬ :‫בימוי‬  ‫השואה‬ ‫וניצולת‬ ‫הקלאסית‬ ‫הפסנתרנית‬ ,2014 ‫בפברואר‬ ‫מתה‬ ‫הרץ-זומר‬ ‫אליס‬ ‫'הליידי‬ ‫שהסרט‬ ‫לפני‬ ‫חודש‬ ,110 ‫בגיל‬ ‫פראג‬ ‫ילידת‬ ‫זומר‬ .‫הקצר‬ ‫התיעודי‬ ‫הסרט‬ ‫בקטגוריית‬ ‫האוסקר‬ ‫בפרס‬ ‫זכה‬ '6 ‫במספר‬ .‫הצ'כית‬ ‫הפילהרמונית‬ ‫התזמורת‬ ‫כסולנית‬ ‫שימשה‬ ,‫משכילה‬ ‫חילונית‬ ‫יהודית‬ ‫למשפחה‬ ‫נשלחו‬ ‫הם‬ 1943 ‫כשבשנת‬ ‫שש‬ ‫בן‬ ‫שהיה‬ ,‫בנם‬ ‫את‬ ‫וילדה‬ ‫זומר‬ ‫ליאופולד‬ ‫לכנר‬ ‫נישאה‬ ‫היא‬ ‫בסרט‬ ‫שהונצחה‬ "‫"ברונדיבר‬ ‫הילדים‬ ‫באופרת‬ ‫ראשי‬ ‫בתפקיד‬ ‫הופיע‬ ‫הילד‬ .‫לטרזיינשטאט‬ ‫והופיעה‬ ‫לנגן‬ ‫הפסיקה‬ ‫לא‬ ‫זומר‬ ‫הרץ‬ .‫הנאצית‬ ‫התעמולה‬ ‫של‬ ‫לשימושה‬ ‫שנוצר‬ ‫התעמולה‬ ‫נציגי‬ ‫בפני‬ ‫וגם‬ ‫במחנה‬ ‫והרעבים‬ ‫החולים‬ ‫האסירים‬ ‫בפני‬ ‫מקומית‬ ‫מוסיקאים‬ ‫קבוצת‬ ‫עם‬ ‫לשמור‬ ,‫בסרט‬ ‫מספרת‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ,‫זומר‬ ‫של‬ ‫הסוד‬ .‫במחנה‬ ‫לבקר‬ ‫שנהגו‬ ‫האדום‬ ‫הצלב‬ ‫כשאסונות‬ ‫וכך‬ ‫בטרזיינשטאט‬ ‫כאסירה‬ ‫כך‬ .‫בחלקה‬ ‫שמחה‬ ‫ולהיות‬ ‫אופטימיות‬ ‫על‬ ‫תמיד‬ ‫בקונסרבטוריון‬ ‫מיתולוגית‬ ‫למורה‬ ‫ונחשבה‬ ‫בישראל‬ ‫חייתה‬ ‫זומר‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ .‫חייה‬ ‫את‬ ‫פקדו‬ ‫צולם‬ ‫הסרט‬ .‫בה‬ ‫וחי‬ ‫עבד‬ ,‫מוערך‬ ‫ומנצח‬ ‫צ'לן‬ ,‫כשבנה‬ ‫ללונדון‬ ‫עברה‬ ‫היא‬ .‫בירושלים‬ .‫הלונדונית‬ ‫בדירתה‬ ‫התרסה‬ ‫של‬ ‫רקוויאם‬  ‫לעברית‬ ‫תרגום‬ ,‫אנגלית‬ ,‫דקות‬ 85  2012 ,‫צ'כיה‬ ,‫הברית‬ ‫ארצות‬  ‫שולץ‬ ‫דאג‬ :‫בימוי‬  ‫ונוכח‬ ‫בטרזיינשטאט‬ ‫הקשים‬ ‫החיים‬ ‫בתנאי‬ ‫למחנות‬ ‫מזרחה‬ ‫בגירוש‬ ‫התמידי‬ ‫האיום‬ ‫מלחמת‬ ‫ומוסיקאים‬ ‫אמנים‬ ‫ניהלו‬ ,‫המוות‬ ‫"רקוויאם‬.‫ומוסיקה‬ ‫אמנות‬ ‫באמצעות‬ ‫הישרדות‬ ‫והנסיבות‬ ‫הרקע‬ ‫את‬ ‫מגולל‬ "‫התרסה‬ ‫של‬ 15-‫מ‬ ‫פחות‬ ‫בלא‬ ,‫ורדי‬ ‫של‬ ‫הרקוויאם‬ ‫לביצוע‬ '43 ‫נובמבר‬ ‫בין‬ ‫בטרזיינשטאט‬ ‫קונצרטים‬ ‫הכבירה‬ ‫הכוראלית‬ ‫היצירה‬ ‫את‬ .'44 ‫לאוקטובר‬ ,‫האחרונה‬ ‫בדרכו‬ ‫המת‬ ‫את‬ ‫שמלווה‬ ,‫וסולנים‬ ‫מקהלה‬ ‫לתזמורת‬ ,1873-‫מ‬ ‫ורדי‬ ‫ג'וזפה‬ ‫של‬ ‫"המטרה‬ ,‫בחזרות‬ ‫ואמר‬ ‫שחזר‬ ‫שכטר‬ ‫רפאל‬ ‫של‬ ‫בניצוחו‬ ‫אסירים‬ 150-‫כ‬ ‫של‬ ‫מקהלה‬ ‫ביצעה‬ ‫הטרנספורטים‬ ‫באחד‬ ‫נשלח‬ ‫שכטר‬ ."‫להם‬ ‫לומר‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לגרמנים‬ ‫לשיר‬ ‫שלנו‬ ‫"הצלב‬ ‫נציגי‬ ‫נכחו‬ ‫הרקוויאם‬ ‫של‬ ‫האחרון‬ ‫בקונצרט‬ .‫נספה‬ 1944 ‫ובאוקטובר‬ ‫לאושוויץ‬ ‫המלחין‬ ‫ניגן‬ ‫בו‬ ,‫בפסנתר‬ ‫הסתפקו‬ ‫תזמורת‬ ‫במקום‬ .‫אס-אס‬ ‫וקציני‬ ‫וורמאכט‬ ‫חיילי‬ ,"‫האדום‬ ‫הרקוויאם‬ ‫צילומי‬ ‫לבין‬ ,‫במחנה‬ '43 ‫של‬ ‫הרקוויאם‬ ‫שחזור‬ ‫בין‬ ‫נע‬ ‫הסרט‬ .‫קליין‬ ‫גדעון‬ ‫הצ'כי‬ .2012-‫ב‬ ‫ישראל‬ ‫בפסטיבל‬ ‫שהתקיים‬ ‫חגיגי‬ ‫בקונצרט-מופע‬ .‫ואמנות‬ ‫תרבות‬ ‫לסרטי‬ ‫הבינלאומי‬ ‫הפסטיבל‬ - ‫אפוס‬ ‫באדיבות‬

×