Nota menjawap soalan UPSR SN 2014

Bryan Tee
Bryan TeeEducation em Kementerian Pelajaran Malaysia

Nota menjawap soalan UPSR SN 2014

Wt/.{
7,^'
.tI,
L.
7ltl
* +'L'.i+IAfr, *,11'r|tfrte64ji*ttat a hl, t aY,aA4:t&,4c$,i44p1,{&4i*!b,
+#,Ex-x!krlx.
i',lp#ffiiTi
t. +,)r,**!6+,r'rfrre,A-a#'F.4e'v..lfr,F*/ ' lXaaF4',.
2. 6 frtf4FEnx,
li, h TntX / )Ri! / 1ns[/ 4s:€(,A1frtk-*at144) fu
z-tq6zJ*6.
( 'Y;rfit)1,41/ iNAak+'^)
(ii,x7ryn / i6i+ / ifrnAt 4pn6-(.tl'Lfitk4.ffi+4 ) 4"lt ,+")"6( ,)trnlILE/ )nl&
'*f,trfi: 'xiA#'rlf$Et,
,L,&E ''x'tniiLtfr6:4"
^
" Lt^tt]F.
nl*6{JF4'*r"rJ+4"
&4'n),,
r}#f, dd4irr,44f1, 'v'tnh,&E"'v;rn*--h!t1'A",,
yN,; T frak$ fl1titi+&&
^
h # #t6 4AEr+ Rah&-t zn ah+ A,
v -hLitt&& ( x)
#iird.rdifi ( km1)
(a) g,r4
h 7 ztXh^t#t tu4x+"2E #r{LA
zq6h*^.,
it,
,1-fqn lr+l& 6 4R4"14:rj"6t+ k
h *4,
&E*h+,Y;rfrtLflffi-#6
te'Y,j.rfltL#/ fi'l'tffi+'^ ,
Et"#t+href," 4, "*h
fie&" " <-,6,i&l+*f
-4+n{,ft8..
@ Tuias Pelangi S.lh. Bh.l. :,itllt9..
"r::
fl+6+e En12
1. uL+rfn &)Lx'l'lat4, 1 frlYr+E7r.H{1+:p1"a *-ttjt />* , +eL*rylrr
t'*ilt:tEh E-,
G:t]lt.*btt1HfiLft2,l
Xt€&, hlqnF*tu#*tE>-t4hlL?t. x
*XQ, *1qnf * Pt Q4v5+tt*h119t1L<-tq&+4,.x
E+-@, k t q n + +Ef'a'fi ErEt"Ht t-i,t,aa1E4Ez n #r+ 4, /
ay:.$ry,$,r)
8*(}
* tn* Fa14 4 h,v.:1frlrLE-it F.'AE&4 n#,
eF@
'v" t*"F-*14l']."ft*p h Q" +^Ek, &Bh+X p !? Q4l6J
TAAklbn, ey"fttfillahtrA .
2. ii*tEwla -LlEh2+6+4n{149t.tK,, T FflA4*I 't+,thattiEfi
ras *ASfitEl (t<s) #AtffJEE*(cm)
P 2.0 180
0 2.5 160
R 3.0 140
B"i *4f i,,E1A1;L1+2|
tJ*O, h-l rtl,1+r,iP. Q5 Rfu1gri-ttth&nE&<-nfiNi-.,x
;{to, t T 6'tii.iL:,-fiqt4ft **t.kig46lJEr 2.,161+.4 ,/
E*@' lt'l ttii,4+tltth6"t''fi V,frr4ti'ttAffilEA,, '/
t
+*o
'Ylrfrtt4.at9' .."1b:l-
RZPJTn#r)&,i, Fl
P.Q5R +4i'1k,
"4&tira|6.&"
.i,r. | ., .
EE *'#rt' P, Q Yl
A TunaP.lr t!1Sdn.Bhrl
Wffi7t
".
:(
-f -.7
7E*+a+q afi
3. T tuhl++tth.l AE6!etia€r,+ P, Q, R4"SE:.+h4t frFtr41t*,fij84,.
nE,ts(kn)
(a) d4444
5+O
z-*o
a*o
6ftO
PQI(S
h1a h1;L1+A'l
h 1 qriiE,g,furtrat,Lfrlit+*zlqA1 A 4., X
;/.17r.t'it"'-rtrr:+rthft *;L6 *t)'h/t'itr-+!fi" =)-t>41')^1rtii!&a7
iE6,. X
h 1 r,trt
^&t-.F,
E 1+ h41t^1r)itrir,LiltjrEtI tl,td aj'l-itr/l jl€a rril
]ii! r11
hkl,, /
,t 'f tffri,",L&t:.fufr/.j{!+4"1tit)'h*,.ifii-.!).ft 2+ h4'l,rhi4iltLhlnF
$,/
E-RO
')tr ikXAt+ 4 4 n*, iXfrFAr'kay"EAftl+ /zffirE,$,/! € di""{€
r+ E 1+ hFttFttrix{tn}E&",
59t 0
E4+E'" af.l' f/iFlx4F.i,T.qn "ft-6i|'A" , ehEitli*b
nl,'v.;rf!&qffiF'fl IL+V,A,t"rf,t*-fi+q,.
O TunatI'?lLIsi sdn.8h.1.
* *,* *h+'l;rnlL4.al+tnfu,;trfrrnvu/ )r.l&a11+1fr2n$*4 , iit"ft-4Fa rei.,
* 11,i.-ft)-*l!l6?;!b{4,€ixl+E LFM $il1i.-i:taA,rf€{*4f+iE*,
4E8#rt
1. h4"hq9t+ 'v.'rtk-fial+44",y;rf,xtLF/ inlEht+4.,
2. &lt B4liLEt, ,ft4{nh1fij*tS'Arnft:'.rftJ61.
3. 4+8n
^O,t$-,
rFi*cs
(Atftk*-AhFq ) N (*t*ia ) , ('v,.rfrvLtF/,,r,1€&F'n) &(ry'Ei4),,
^ ^)t4i7
-I4*tt, ,t.frfif A4'4n14hlp-kt4,Ketrl {4.t814,4s
&X^H&rlt'fi, +&Kh Ut6k*+, i$,ns,,T j-q-i.'*brtltL.X,
ftfr fiHHtrtrt(t* ) *BftrfifrHt*tiHE(cm)
I 2 18
K 4 10
E b,ii,k th &fr*-EtuXthErh6 6tr+ k €rEztqffi-+ -i 4"
trF,kY4tE#t{:k€tu?, *nik Ut6al* h
*et
ENa&,"
I
"F['
esus&'
4,nL*b+'br^|"*&Fqtu,xrntn'*/ t€fi#ry., Ef"u16&$k
&" tu "*t*)ek6a4r+4€tE" , ,l.Elr.Mqhhrr*X,n
-......rd....., . ...e....." t.rfs.
A TuMsPekMEi5.1n.Bh.l.
'':
:.:
r,
(i) -!i'R......, ii,t,..
. {rlr f in-r-Fl 1b'trTl't flrJ+Anhln'A+-+tftAMnfi€h ' '{,|'r*++l'{t€e
'" :-]+h118 FL
IX ++u+a fi r{'f .tita!.f K't)
niB
1tr+lril4b 4a$
xe+*r,i1 lEtfrh
Gt E * rttfithAlni+4"*Mh E..tqh-+ 4ft.,,
+ R1t.a),446,it',ilt+1NE&'4l,|14Elh,i,l-tllll4.ltjt',iZrx, .r Arujriti
v+rya&r;
+,W!494hfini*L^itil'l€{t+'ri, Errtlfr;+l"*"R "' ii}i" " f<
4F+,
(ii)...../.F], " rn
..,M..T +.:ai::'4'l
^
ntth ilifffth -
6 ttkhknl+4"*4+l+*"-Hfr1+2 L^'l
t k trl4+x
^
t;4,-Fi !! i g rL-!:n,.J:!: WftL{!v*|AFfi ! tr'l!: r+6
s i,t.+i6rt
r;9.rc.q&&;,
+lhA|4txtu4++i**r{^q,,r',|€fis'n, h+ FtF"fth,rt+'v"EA1
++khtr+*&frT4tffirt{'*' Btt*tdArn" "rH' '
4H" +1f-4,
O Tnas PelansiS.h. tsht1
14+6+4 F fstf .<Plvt+4 t'tlit) i&
7. -ta+,]-&1i7 -4.*4t. 4tt1tulrxTqAt+ie, ,,r,lrid;.+,i4'+E14fir&ir.
w. x 4."v -9. lt 4t14+]AfiE 4tE , te+it!frlf,,€ff $ r'"1., T j-fl,FXLtk2+.K"
.ll
5 11
X 15 I
Y 25 5
lal E il lhti 9*F!&r+tti.&4peFle&i+a1!tF-lziE fi-f X lF"
E* OI tAfrs iFffitfr4k&&E-4,ft4€6',r BrEie2-I
a+-@,&fr:Y**k!! 4eaaFr_,_4,e4)+r,t!lt'1,9,jr4"_l
E* @: "rh.t4s-*,re.AY_E4t,4 &r+Eil1n+E&ti./
- ":frot"h?.::::.dtl:-€Jx 4.'JI Lt.rl
6*O
&&.fuEtFJh1Jflt*F6 frtk
" Eizv "9"
L)r"-K"i.l "e" *v*Etn"
aF8
*1f F.
2. **tt'fh&tt *,#j'frr* E ahjl!.&,,
(a tl.lE_r-d-AliLaA, E * #,i+hk€s4xtu* Etl{ti:q 1t4ah-t* 4-,
E*O. +EatL&*E',*4t6i6tr'i&n.x
t:,+_@,{p,+Attuiy,t!,X,*EfrXt&tu9.,/
I
nx")'" *xt **t& ,
"...'..
^Fl,
. ..'.6 161"
f1$,'6nP'89
**o
t *,q " 'Y:rfr*-{:AhF4", tE "'v"t ill&h|F'n" "
1':::lt9 .::,: A TanasPelahgiS.ln.Bh.l.
s itli-4*#8, xILEc.lb+
4L"tntiL'F.aFtztfial+T+,
",A-t!r,E / nl'kil144" E*!bfr4'*4bka1E
4Ek*#&rEX"
1.
2,
tjt* +g+r' ,/.;4c|f_# ;'..1ft6.1F4
4F*i^a*'
EE,Et[r*)
(il dj*ll+8,4, 6h,
^e+
#1ft*e E+ ET *, r fi nux&M ffi# rt"4++Jfrg'
AfiiL4fi -4*h;' tn'86 6'ris -l-*'Y, f&EtLt^6AikB-EEtsah
*i. TK
. E.AAE
€f
t**Elid *9A.,E*_+rr-E,,
tu6,LAW+3e,i.,'
. :l l.
&4 *4sf 4'lmraKit$,x€"e 6,ii't61t-",fiiLx
4. j[..f6r]:rr.r/{Kf sI&r&/t4lF.41]-gSlB fre A*'q.'(
{,
(a)
+w-4+ft
*te,F "
,#iF'
@TutusPekMBiSdn.Bhll 'rt.r?1.1r
v&
(a,
(i)
4++al, vL4i+Ehiifitf tf ;niirr{.+:
atn "ytt"d, "!b4i" at+Ew+E.
;F.!J')T E,E'i,4,fiM€'ft4hfi n.)*"
^--^:
tw-q
,tr,r,,l-
,f-a' tJ
tu
Trik P
irlE-Ljd44f , 5 s -trrl-tr.
4tnn
"*
Pw6tr 4hru,&nn,aQfth
d"
EJfln'E pM.6'ft4h,b*ifi h , &-nn )* e $1€7!*h,u,*i-+?.t's,,
#i* *4S+6.ifi^,i+)n:
O 4hnn* PilAr.'eNk rilrfr h ,,
a 4F-nn'* QM;eKlhrbl'''.#,ts"
v "l*-fii')* P." . Nb4s..nr,& Q
&.....,4hnn.*Q....!b+{....."
r+#64]9..q.*1&
...." 9t""4&nni*P .,"..ru
#rnAIFE-.
a
git &,atv*tE *,ftr+tin,
.{t),, EAtfr&4tT-4*rt,, aeL{qtLI f.i6'r-"r+, f*Ete,6a K w+,,
- NfrA 1tuKiLE-EM*L,. TA.ts:ir4i,6, @@,1tuKA|rM's.,.
9$I * rr,P.a6htix,F.
K rtfr"qrL
f.4t):4*h, € *-+tri.S.
tuAl hkt tu*'tL^e-La4re,E.,
tua,K#r+fr'lL6 TiL..
&*,*b+,Y;rfrrL*
frFq, Et "ttKh
fra+frht{4L".
u "641 ....., @&,
K...." ffin{4++.
A TunasPeLanciSdn.8tu1.
I
"ti*
Q
-25
IEr++e+a 'cf
(i) 'lt,sl"ff." ht+a,P.,1", P&"", sf( "'
;EHSfi: v;litff'^it 5fi. Lr[4& te&trr'f,|r. tr{Ettl?E r'('!)
6 4-"ri42 {r + r;r.}4,t
(ii) /€/fl ",b" {t +sf<, 4o: P tb Q, R 4Fs '
',tH6rfi: r'{ja*&a^ 1SSB, L'lULn'}L*.-vfrFrd'f ++15 f K
,.!A T+F-++A +veFi+ladk4X-+, 4)u+" r00mitlifiiJ*-iFvof .
" ttlY{trneft.
J +&
*i'lt+4. 70
ILEA1p4, 75
j* 6 if-,J'
u1E+'t' 80
lk+EliL*lt ' E *-+tJL'tx
I4ig+:U14$ftl8it?t'{t'tfr-e,U'"1friE-f,4,&F:l:"!3"6}F+)f"iLt!'F"'t
6 ii !+rEff.re,
tAlk+ 4'Al4 X-+)tutrt,E-r.f?B#rEt16l!b4,,1+ 4'. $aA+' t'4"Ei + n'ffi+
x-+K,
vHr,s,l.&,
N,&,&+t*"*,y,tfrfr{&fi s4, sr "4&-* t*"iL*,a.r4,#6?rr+rE" . /^
*-46f"r*d**4f f itq/l',i+)n| P+w+4.rt*&-*4(44,*.t4,s{t,ft}
t[&+atlLaA94"k{; t46FA'hF,effiz.FA#.+4'ffi4K,*t*iL*
,€.t4,66t$r',1&*,.
@Tunas Pelansi 5.1n.Bh,L
v-l5l
t4#64* 'r.* la
7. 4iit4&4i'r-tnclf . 1u.ae+rr4.4Tflfiii.kl4"Ks, +Mx4,1atrJ6hhfu"
i'&kh #lt let+^a4an6h+, |ett)&.fifle'i+h'E z^trEr4. TE.u'i & 1--cf.x
E, t'c#lf'/ p€/c6.1l*.tf ;t
:l"Lhl
iklg}id,At#*+, E*,.-+rr,tr "
:t* ot I akf.l+, x atg-14,,x
EROt ft.ht a.rNft.i(4+fi,+").
E-* O, p-AKhkhfr,x.l+B-rf-,,x
4* @, f-h rA1fi 1LX4+E#, filit &.Kakhlt trl+,$-ia",/
E-*@, P-a-I aifitrttr4+vbt-hKfrfift,&4+,,/
(a)
F*O
v,E"l' "K" 'sr+'ft "B-s{", E-*-*^fr,#"
&$.,n44if +..fs 1+M)r-,4eE* 7&e & f - *fIt n-. 11Fatrt
tF*.tu-4it.+lefr&.1+.{.+r€d.+,
IT,EK
A 1'unasPelanEi Srln. 8h.1.
i& a+a+n n'*
2. f tuh1+fltnrlE &;kue4hL+E 8:00a.m.,lLjri p E t€ar,+iQttf 6!F.tr.dl.
rlr"t(j)
f"
,'
,>/'o
^
&ttt):iL'ft++,
+*o, e+
Eh-+tLE
w 4ft"6Ah/,JNLr)i',,{iA{J$ titlif"-+e, X
5* O,
a* @,
E + tvJ.r.itt{htLi+.E4'1rlir.yL!LX rlti I
s_t x l4,t F!{rtul1jfi.!!1t-)q4r!f.j?.,e,+ w}(jt H{/rrr!,},t,J;itH+j,l
qi_f
-
L
A* O, s+,rt.i,tjrEjirgltllfjJ!.i!lf:r$.g:_xj54, rIt{i{ ltuql
F.t:..!-
n9. o' -g-r /jg4!qf ,&l.i+[i-rltfi].tLe,-+,:L y 1,,J)tiLyl ttli :t;j1
at)la'1+a,,/
a*o
4"*1*Jfi"&" 6.r+ny+,X,,,y..)frj$q6r+ft4+,Etiikleff._ttu$,,r61ft++,,
a*o
4,+&-n "ru."ffi+ilf.4F8,it,n'rtue,wi1"tF.)x,*fE* F,.
zr*@
1liA T4+.ii#jrro+.
a htn1 Pdutit . BhJ.
* lr4r4c6?',Ftt)k&t1h1ft+, h'*#t+ X4+4 ffi#,
* ttlt * hfi+++'A)^ft+ry€+fr4++lL4614t.
1. ,.N*xntAt!t*, +E+ "h 1+2/s,'|:{i+t+n? " 6nr +ih+++Ete4Ftj
+e6h)ttw"
z. 4uK-'A',tfit4,fr44-q.itrt4+*eit-^,,iJi,';^)fr4t* vbr*,rtit,n "rP-"4 "&"
al+sk.
3.E4+r*Al, F'YIE"trk" =+,
;gl, 7. T AF.it-t)<r&.Etd*_L#L- EfifttF+A"
(at4ltt&*,t.Ak'ltm,E h-f JF.e(#.w) ,,
An +ahteE4/rE&*F--L&* ft,?fti.
M-M, h4+^-
+E$E&*Aazr#-
fr+Bw*,p-,+
+]'a6'aah,641
+4*48#rffi"fr+.
T*eea+ I fuK),r4 r'1ilr&a/^,ri.r t!,4.u l,f#6tslrE.
ra
r{u,..z.
(at4Itl*stttY, E *,-+R|4 ()EBt ,,
i"1+Il|er*.aliLB'ltrl.+( 6i'li.
n+{lfteiEE+F
"h,k+4ejLa6ttuFt
g{tF}rE".E}b,i{
a€i€r(rt"+s&6
la$ir+r,iu4itH6tlu
nlH*;
I K
1 1.5
.;:i::.!9.il] @Twas PelansiS.ln.Bh.l.
i2 t++a+* Ea t lttt t
'::.-,
/l
l
IN
L.'
(
1. +4i,8+ f r4r-1.r&tr€-+A,{Andi,+raittLih. Tiia6 rlr6it4.&1ri!R.,
6) 4ttfr]?'l .L'.+.rrl'!,?i,
'KR{trtit, u*-1,p14 (trliDi) ,
A*S, rtAEitl:!1.r'tt.l
1+*E : t' * +,1.p1lx,....1_
6+ @, tAFl{'r,l]i;jl f;!!jj,$, yL.
2i+ S: rt A Eq6il3Rie:.ilali$;a1 s 4;4 4 '
54@
^6t9,
)"*-4r;T rrr, A-A ril€
^
rl<n {'t,f'4L4)Lus)K
6'F9
4rt,#, ELnlhi)LrA"'k46th )tq<.r,tits*dl)Tg.r},ttX"
^2oos
+{!h, )44 Pfl,r)6ft.&*r'€{-f lq"
(a)iKi,ts,Lrtttt4,5*-f/ftl{ (4Ert/r)
5* {b, ,,&,tt+{*,4ii_ul!
A* O, 4€ 'a16'lb!t!'4:Ya11t!!!'.x
'++ 6, ;+B'"Phti'+A.:nill!*.1Vt114+:./,.
^a(rAnnFl.a''
a* {b
^At-{,
tnASr,nsttFlts,,
E*@
x AiA++'i-++,+ifr E* EA" tnqil + rL.A4t+t8. (.t+@'60l$lL
4talfeitt) rt.F.E , ,'.42K4+l ti;F.
-?tkhl+Ati"tlE ./
&4r:tB;tzRRE!X{
a TLn.t Peldi slln. BL.l . 34.i
N+6+e /fE (l,ei) 'i&
-ta+ +-nlaA&h EETAW ]hfrItk x,*. -F
^E-i.x[thlttX"
::::]].il:,,ir,iaa:i+&ln' -ti,( it Nt
E*Ff#dtAieEB(m)r 16 74 10
(at1+tl.x_ttNED't&,Fft&AfrvE#., E*-+E_E (tq4t)
"
X+ O, E it'lLWF.riqt# {t h EvY.E+ b,}hi"X*LWx:J&rt fi frth E 4'. )(
+* 8t N-tt'rtl*tui, !&,tuz^iEH" x
+*- O I i)'tuA1tb,tu&+tr*€,ar*5 }i!-6rttF L& EE h &-K",/
BfrO
ALHe,it,aA"n fun $ h 8", EtNrt#"n Ahh E-''!!tfrHE6t4
q, AtflFt4ta abnE&h h an wh N*-4 x A"
**o
ix61+xtEU'rLWx.t&&il,# *ft +teahM+.
+'EitfT "ff84k4*lt&ah*ti" +&,ls-+ KrN+nf,h lA, 4l+rlf4E r-at6t
XrXhhfrl&t&.Ffr200m1aizKat4-731fux9, *.*xl)p).,20s tu 2oogah
t,, T
(a)4ir,t'6.€*K E-t.^h hlr,ltn,€*-+,FE (jErj,t),,
**"ot EX K 96h/-rLh atrS".6#-+1.)(
4*@, itkE4hr"i|E"att El,t'^&n E.e , /
rFl
fparF{rre4*O
.#it'n*!d.f , a€3/ 6'( Eit,ra k f"ft /En,
frE^^h it'li)xatft.w.
l':l 9!flr
,t vt&R),h- t
@TunasPelanSiS.lk.Bh.l.
*** I K
,FJ(tsHtfr)t AAF"A 4et+k*
3
1k+e*brtfK, ,rfrEts+ tt 'f
ik il1iL+EhT&-C-d''l+''"$ E.-lt',v:t'thtiL*F4LL):
+ (Wr'). T14-(;4,,')di.tF++f4"
,.ft*#n.
r. At h,L-rf!1^.8/ u'l&it +4, h L ET
^
h AEfr &ILijJe"
2.4+En
^.'$, I+ / rgJtt
$r Tl+ / ',B'','
(iii)1Xj+6a
3.
^l?,&n
gU, 1'
,.frJr z.
@TunasPelangiSdnBhd
"N*N" 6t+sK'*-4F8.
T &Ah* fr tn+ B9.+' tE+ E&.in6t+Ntt +e-fr+'4 )LI E 1e80+ E
+4t
191J0 1991)
(a)rl' 1es0+e 2010+ , h )LI hhtk&F4N-frt
^ft:El+ht1?
2o1o+ft&& .
&lt(x)
'lb,iktsv+ fr&4F,ArLr4#Er+#I, +
iL+1+&1F&-Ah+-E-.T
^flfi+gt#tt*'
G E * t4&lFF'k k E-al4'4N'fi?v.
L+, &&6F
'1.1ii:.19.
g.SrrlS.fu
"h )LIffi$r&"&]v.'rn
u,J&it+'n,*flithnl
atr1'LlEe+ &)LI rt&&
t'biN'W'c,
vewq&p
i+€jf&fieaM
hr*&f'x&ahWrs
fiiwr'. tE th#J
lft&W)pE zoke
Fi, r+fr1f&fix
an'l.r+.t+^4.
l.i.:,
0.5 1 2.0
1.5 3.0 4.5 4.5
lE i++u+a
1. TK
ihJt O
i! 4b P
T +-F":,F'*4tA1t!K ,
(a)
[esttEtlortrimiI i-- T
-t
i- t'' l''---'-1 --t I - -l
i ff4t3$srrE!)1*{ry1I _1 L-. n _L 6 )
)k!k{rf 1Y-'V
^;LEt+a'!*'k 8, h,)1
4*O+"@
z^h|n"h'" 4F"+I^,U itr+EL&
rc.8,,
2:+6, -'t&+,t&,/
'sF-o, Llt /
2. T +iLi- lillh x 'rl.leeo-F{ zoto4-6,t t4.*t/.11'litrlr.ti6/rJt:rir-
(a)./.,f1ee5+ai.200s+, tlNlhx A1+k'irtX4Lfrt
^:L,bf+A.t'l*'* {1, Tl'f . 1+]+6a ' -L-tl-,Y
5+ E, Trh, 1:Ft+4 ar/
*1'6Tfi!Wi::i,;
a*&
4F*aI atfrh)t F-t4tg,
rhq_4v.ry
^..
iii*6x,€5 *rt lees+E 2t)05+A74i:r*
Anaa t'.lunsiSdn.Rtlt
* ian,l,t1tr.l-^4 +k,L& q-rc,
,ta'n)
^1F+
(.bkit)
",
; t'F&+ix5,'
(D
&1,$E6 44t4,t#aI*L#iL.tih,0.t ( ++4hah
ww
*hlfi+L&ttFlt
t nik+ ,ri+:+ni"(4', /p. ,.d,.4c.rA) JddA*,
x€rtl E @,btnqt+Bii i r,tf.+/i,
,...81..4tR$4i'f "'^*yn,, ArEn_+.F+{q}}iA h&4tr)atr4h,6,+it -&)iri
" th1tt*h'jh, T Ffl++bt!.K.
Mft*itrl (t<s) 1 2 3
tir)+rtrFfm$i,(N) 5 10
(at 4"Kihh,ahft'Eft aky,,.lfr.alazh|tt4t-Ft,#fih
20N
r;g'p$art
4+/4tt9,r*f^,+Xi4&A M4+ilt* thh 6lt t#tuWns,
--_",/ *-r7
+5 +5
4h6*tfi&&Nharkg, li.h *hI+Ft# akhnLw)vsN, gMrtifiifr
fr&-tu.g,brh*h&!4!F#rr€ 1sN+5N=20N.
A Tunas P.lansiStlh. Bhtl.
fl61fr'++itafiiEq.
7&+++u+*.nol
ct 4L+t'lL1+tu'{4L
".
iir,n;i *+ * i++n
^
t{lilEF"
* -,{t}fi €"1--f E'9^' ++++fr+Jt+zl4'
* oa*t "r'rf" "tit" "+r-i-"'Xl..J,""Lfr" ++flq''"
* E+.aE tuir"fiE-LiH* 6tT'.l€+11'
,61::,h E4llfl]afla1hEEt' 'i^flh{'+'tuHFA-ffi 6ElaF Att'++"
' q +n y-E l9dt$Jt8
n7
$X,nkr6)L++&4i*h,
25cm
$, tn++tft4tahnE6.,
sGa&
h.ft''+; tutg{:'64EE-+t t"r'tu ** h 4n' aju'tn'* +Eh
;:;+ ;fr;t;'^ht;s,i tnx-B"^
z s0crnz Flit*t46'
$t': 'r*,nminU
* 4i*nt, tv'"N4+"1+i'Q'A++ '
Grr T K E fr-rqrllrl':F iUS * t.
v
Pa*T.fritt?St+"
rd 4p4.}K fi6otiMLKEEifiT &id'.'.' ffiilar-E'&+atl'ft.'
i+eil'+4.4hF'+"
*
*i'Gf,il *++*ibK'rd'nr'jR'r4r+.fatEf-t<tria'K
+qn, LAP#t'e4'$t-dE+'
@TutusPel1neiSdn Bhd
48
4+64fr ifnt 7E
't. 4-1+iL1i7-1 '+4f .tL.lr.i.,t.,lHt;]#:iL$ x, y 4n7, vt +17 1. s4"E jlRli
4.4",r"Ji,fBr,161frt,4!.;,rr-kt-+ EHIhfi ii,nb.nLTtsla^-+nE. fi)t Atl
41.'hi;n.
i
-;^
l- ---i- ----1-
: I
ilt@XlY/,,
-lB=E#ftEr+f1*:e.! i,i'* i ,41_ i lttt ]
(a)rixjAJ+i-L,r'z 9h,6tx.+ift,, ifr)ttkif,+fr:.+ n filLi,l+rL,
t:':F-& , xtl +:trti ElE I
5.;€&, fiit#rJt,i.).,i|!..!1tlrr.+.1+1y]f.4.:x
t:;' &t ?1itr6tr+/^Y<lifr,t, t
_*'2,?titdF,
""FW1fdjiti'n'ltll' ,6;'flt,n 'r'tt" tlr+',.''-
t+'k&
1j:!h'ltir],l|l+, 4 ';1:iitl|l + tklt LfL.L l nE,
riii;U.iltlir'--J^ i:rJan.t[,F+
--/i-'F.;ff2ooti-yt,Hl1]tfilj?::13,r1,)r,^r]ri6lE6!6ilrir,
l* Elsltij,i ir.,lr,-ti'.r/^+'}{r] r,lfr,l,Jr-,FT.i-ra-,-rril.t i'f /f rriiI.;|l/.rr.ltil
2.
H+FbtAE(s)
Etrsl(x )
ra, l'(i)r:1'1 i Ili juE. fl ,.irl{
t Irtrriifii{rl]trril
+ * &, ,,rt_{,ltt r
6 F*r, ,rs,t_+!_r{
- .13. r- y t-.lll F:!-:::t x
Y.+'&, ||
t:+ &, s,- '/
1fs t^,'rlnt, 6 rf]{rfl "n&
^+t"
",lsit" ",,t-t.. ..
att " 5.:iB&,t'#E*_
t4t,|[ rrJ|,rt,l-E-F11',,
5*&
t:+'Y:tn'4).iN:A+rL.
O lnna Ptldngi Stln Bhtl
ik
f, rttt,tJF-'{ *C+il ''l'i*.,
4E#ffiA :
tii) lktrE4+i+rtts4+.+
...0r1.. T Kil,i'ir1fc t'tit lia - 4Afi* h h* trt'
p)
)i ra.
lJ^ o
o,|'o!oo}7e
b
(a),nirj^ *lrf + ijL+ fi4+/a't!1t'!
) h?tLgih)#4tthhaztftt.
ffi
1.
2.
(A)
(i)
?.ri!if,+ E AtiintL;Lt! i. ' tt t'fr rl[F4liiLh !'Ij,..laq
'
+E-n^Ut.
-$s,lF)E
(-/:'.Nk:Ie.F'fr)i{ !z}14 ) , 1r!'ri!'t+:/l!:e.,'j'r-+"ilit' (nt',si4)'
.Fl . f;.tith':-+ }.4'iEFllr"it'G.Y+dt'l'1 tik?ikl) lth#' tt6 *' lt -'+l''-XtY
'"
$tl)fi l,L4*h--=ain Fli'rrK -t'-.lAfn ' $-EiLift.-'i'v'hylth
'
a+J';h)g
T tsF"i.*tt/!').k
P a R
dEit{lt {{ ) 2 4 6
.8ff:Hfr.1*riHE(cm) 10 7 4
(a)
1i4u,ifltY+g3 t ):. :)4frE?&!1!!:aEle4* /
-:"L
vF,,rdzff*.,'
if .fl'i, tLfrlLftsth'hlk&l,lqhi' *tta Ut6ah+h"#.ErL
It'+,in6, f v&-Fv..''...."t&
"
"
't&
"" AhnX4+E"
tt;**WAltkX, tf.
lEe,tpt4++h.tY,
E * *rtti,i_,tr"
A lnho I'eldngi S,lL 8tu1
g,4ry-.g*,br',
(B)
(i)
u+a+a r:* 12
s4ffi),r
tj'*ttt!!
-*;t 6tfi,ii,rr-L#r,lii.{.sl, 'fltifl ",a,. ii, "rrr..i!+nR+.tf 3,
FJ -t &fi+f,jtn l ts.86-J6rn.Er.+^r.^r"tfl.r+f16ihf 14,#6.10i)."1,,
qt I6t ( s )
(a);ndrf *4f 'f iE4+i, 1+Alt /t.l
ll9.r.rf ;r 4,6 pL*1 + rrljiiilljt rE:r.4 i in+ +
^),7 tuRiH.f t r,f,J;nl!t rlrtfi
F,
vs'r,F&,*,
lLiElIIAt!X, t lrLr.+rljnJ!+ r,uj+ *.dsifr.Ttt,il:g ntrEt*[6 F.]
44'*!t)'t tt tl'.al+i)Li{i$,4f]', FtvD."!t'-"6tr+nk4+X,)fq *,
nkwfx?t" i&)' tl fr*I
'i1' f iiLi.tvt+ahl'n
^,t
fi,iiti lrl4'li+nry ,tsh!.l)i+$>rfK!rl., nlltlfl ,.......61i:;l
...
F -F+,-t/.i)L ltlh (14i,.tr+)k
;r'E6,)l
(a),rl.{'d*,1f,l ijLlt * +t2 !+h,I
+ 4hhtl + 4 13),+ltl+ *,L 4 Fl.
lk ELeffifr4t, aift*k*fr rFr hrL.ftrir, r,,i{1+*,yu,{,1}),n
4+IAeftAlth, v1uD."......4fl, .....,{t4"fin^ft8.,
1-)rj
55 r' A TurutsPdanBi.lh Bhtl.
'i&*+u+* e*
3 4+L&4i7-4+4f , .lt,'iir
'1f
Fliii*.jxiny, !xiJi?'+io'|i-30xtfft6irt
,"1T *."..r.i.rr1:-{'
tat
EF O. I t:LtJt t44tt'F Slla{-{
+* A, hi jf-tl:!!Uuq,j!4!{tii4ilu]5jqi,:!l4E3]_l} t', l
8jk O. + Lr',ttatJ'*-Ai&'Iri,rAi,_!!jKr,tF;i/r_!trE4j[:l
6*O
E*rsAnla, rlLif,FA"tba30 rF.r,t,#6rJ!+16l" ,
ER@
FnEalftA ill,
^
fttt1t,,
1+4t:4i7 -44!b.. L,E&1 frlh4EH611k+3..I4"K, 4^E&*r^I.Lih-r-it1K
1r-8 , t.8&+"!^il1'lln T l<ei.xy'.r5lF..
(a)
E-+O, &*r.r4&+ffi44h| f$l
frY,'d[P$O
E+@,
kfrrTtf"-,.x
+h'-+l{tlh 4|.6,./
a:*O
,trE6kL&*A4ffialtq.tr
&4*b&thtd.
,,61F
iaE {s)
P ,f* 20
a ++ 25
It ,]E 30
a lunds PelansiSln. Bh.l.
14+6+tk tr* 1&
f E.u,i ?ii^it1f6tr-q*!t;. le,1LE-ifrA,ft+a,Xh+6vr4,&*4+Arfirr*{"
(a) /,Ui r^,t 4f f fig4F* 1+tztt tt'l
6:* (l: * TJilt+rrB*t|tdt{t,ktth 4'&#4+Aahrr*.ztqahXA,,x
8* o, I*lt ji? S*{(a{'R._!:61glta4ai44$l*/
EF @t .{* 4t4t'kilt,klk&)', a,&4t4t4takl:,ltkr|*,, x
Z-k OI k&tuf+AA4r)h-!k&t, 4'&##A ffi,klk&9 " /
6*O
nEhLaffi, Tht*ib,.
**o
r-avItn"'w"&
. **o
..,W..+V ** #* a rk;kik,,
tl{
{
l/
gvjffi
Af 69'f+f ,l'S+b**'A*i A*({rli+
1 1.5
2 3
3
4 6
A TunasPekMgiS.ln.Bh.l.

Recomendados

Std6 science notes por
Std6 science notesStd6 science notes
Std6 science notesKathleen Ong
1.1K visualizações38 slides
KSSR 456年级 根据课本的单元成语加解释 por
KSSR 456年级 根据课本的单元成语加解释KSSR 456年级 根据课本的单元成语加解释
KSSR 456年级 根据课本的单元成语加解释慈心 Chan
2.7K visualizações72 slides
Upsr chinese trial por
Upsr chinese trialUpsr chinese trial
Upsr chinese trialKathleen Ong
326 visualizações28 slides
耳から覚える語彙N2 - Từ Vựng ÔN THi JPLT N2 por
耳から覚える語彙N2 - Từ Vựng ÔN THi JPLT N2耳から覚える語彙N2 - Từ Vựng ÔN THi JPLT N2
耳から覚える語彙N2 - Từ Vựng ÔN THi JPLT N2Huyền Khánh
1.3K visualizações286 slides
Japan Nursing Educators Journal por
Japan Nursing Educators JournalJapan Nursing Educators Journal
Japan Nursing Educators JournalPaul Allison
312 visualizações10 slides
islamic book amharic por
islamic book amharicislamic book amharic
islamic book amharicAbdrehman Ahmed
741 visualizações18 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Azkar por
AzkarAzkar
AzkarMuhammad Nabeel Musharraf
860 visualizações54 slides
Surah Yaseen (Gift By Dr Asad Gulzar) por
Surah Yaseen (Gift By Dr Asad Gulzar)Surah Yaseen (Gift By Dr Asad Gulzar)
Surah Yaseen (Gift By Dr Asad Gulzar)ڈاکٹر محمد اسلم عطاری
292 visualizações19 slides
Complete_Al_quran_with_bangla_spelling_imomins por
Complete_Al_quran_with_bangla_spelling_imominsComplete_Al_quran_with_bangla_spelling_imomins
Complete_Al_quran_with_bangla_spelling_imominsMd Mominul Islam
2.4K visualizações454 slides
Hasil UN Program IPS Smanta Hal-2 por
Hasil UN Program IPS Smanta Hal-2Hasil UN Program IPS Smanta Hal-2
Hasil UN Program IPS Smanta Hal-2Tunis Ratri
251 visualizações1 slide
Tafseere namoonavol1 por
Tafseere namoonavol1Tafseere namoonavol1
Tafseere namoonavol1سید محمد نقی نقوی
835 visualizações714 slides
Biomedical Circuits & Networks - Transient Analysis and Two Port Networks por
Biomedical Circuits & Networks - Transient Analysis and Two Port NetworksBiomedical Circuits & Networks - Transient Analysis and Two Port Networks
Biomedical Circuits & Networks - Transient Analysis and Two Port NetworksMathankumar S
581 visualizações33 slides

Mais procurados(18)

Complete_Al_quran_with_bangla_spelling_imomins por Md Mominul Islam
Complete_Al_quran_with_bangla_spelling_imominsComplete_Al_quran_with_bangla_spelling_imomins
Complete_Al_quran_with_bangla_spelling_imomins
Md Mominul Islam2.4K visualizações
Hasil UN Program IPS Smanta Hal-2 por Tunis Ratri
Hasil UN Program IPS Smanta Hal-2Hasil UN Program IPS Smanta Hal-2
Hasil UN Program IPS Smanta Hal-2
Tunis Ratri251 visualizações
Biomedical Circuits & Networks - Transient Analysis and Two Port Networks por Mathankumar S
Biomedical Circuits & Networks - Transient Analysis and Two Port NetworksBiomedical Circuits & Networks - Transient Analysis and Two Port Networks
Biomedical Circuits & Networks - Transient Analysis and Two Port Networks
Mathankumar S581 visualizações
Muslim Korean 16 por Helmon Chan
Muslim Korean 16Muslim Korean 16
Muslim Korean 16
Helmon Chan762 visualizações
Nasb o Nisbat e Fareed por Shakeel Ahmad Anjum
Nasb o Nisbat e FareedNasb o Nisbat e Fareed
Nasb o Nisbat e Fareed
Shakeel Ahmad Anjum791 visualizações
двойна съдебно медицинска експертиза por Kristiyan Petroff
двойна съдебно медицинска експертизадвойна съдебно медицинска експертиза
двойна съдебно медицинска експертиза
Kristiyan Petroff566 visualizações
내 친구를 소개합니다 por Kyung Mi Kim
내 친구를 소개합니다내 친구를 소개합니다
내 친구를 소개합니다
Kyung Mi Kim285 visualizações
二年级华文教师指南 por Siawee Gan
二年级华文教师指南二年级华文教师指南
二年级华文教师指南
Siawee Gan12.1K visualizações
النص الكامل لحكم محكمة القضاء الادارى الخاص بجنسية والدة حازم صلاح أبواسماعيل por مصري حقيقي
النص الكامل لحكم محكمة القضاء الادارى الخاص بجنسية والدة حازم صلاح أبواسماعيلالنص الكامل لحكم محكمة القضاء الادارى الخاص بجنسية والدة حازم صلاح أبواسماعيل
النص الكامل لحكم محكمة القضاء الادارى الخاص بجنسية والدة حازم صلاح أبواسماعيل
مصري حقيقي1.6K visualizações

Destaque

Presentacion por
Presentacion Presentacion
Presentacion ladyycardenas2015
63 visualizações7 slides
Presentacion vicky por
Presentacion vickyPresentacion vicky
Presentacion vickyvicky251
94 visualizações8 slides
Perforacion Diamandina y toma de Muestras por
Perforacion Diamandina y toma de MuestrasPerforacion Diamandina y toma de Muestras
Perforacion Diamandina y toma de MuestrasJOHNNY JARA RAMOS
483 visualizações38 slides
Dublin mngmt140120 por
Dublin mngmt140120Dublin mngmt140120
Dublin mngmt140120ICT PRISTINE
913 visualizações41 slides
Novináři a média jako součást podnikání por
Novináři a média jako součást podnikáníNovináři a média jako součást podnikání
Novináři a média jako součást podnikáníMichal Kaderka
406 visualizações10 slides
03 columna que-retiene-empleados_gptw-2013 por
03 columna que-retiene-empleados_gptw-201303 columna que-retiene-empleados_gptw-2013
03 columna que-retiene-empleados_gptw-2013PTF
174 visualizações2 slides

Destaque(18)

Presentacion por ladyycardenas2015
Presentacion Presentacion
Presentacion
ladyycardenas201563 visualizações
Presentacion vicky por vicky251
Presentacion vickyPresentacion vicky
Presentacion vicky
vicky25194 visualizações
Perforacion Diamandina y toma de Muestras por JOHNNY JARA RAMOS
Perforacion Diamandina y toma de MuestrasPerforacion Diamandina y toma de Muestras
Perforacion Diamandina y toma de Muestras
JOHNNY JARA RAMOS483 visualizações
Dublin mngmt140120 por ICT PRISTINE
Dublin mngmt140120Dublin mngmt140120
Dublin mngmt140120
ICT PRISTINE913 visualizações
Novináři a média jako součást podnikání por Michal Kaderka
Novináři a média jako součást podnikáníNovináři a média jako součást podnikání
Novináři a média jako součást podnikání
Michal Kaderka406 visualizações
03 columna que-retiene-empleados_gptw-2013 por PTF
03 columna que-retiene-empleados_gptw-201303 columna que-retiene-empleados_gptw-2013
03 columna que-retiene-empleados_gptw-2013
PTF 174 visualizações
Dossier amacca1 por franckmd29
Dossier amacca1Dossier amacca1
Dossier amacca1
franckmd29296 visualizações
Chewing TV Final por narae kim
Chewing TV FinalChewing TV Final
Chewing TV Final
narae kim375 visualizações
Planificador de proyectos piedad y diego por clemencia lopez
Planificador de proyectos piedad y diegoPlanificador de proyectos piedad y diego
Planificador de proyectos piedad y diego
clemencia lopez260 visualizações
Práctica dirigida (estequiometria )_) por Elias Navarrete
Práctica dirigida  (estequiometria )_)Práctica dirigida  (estequiometria )_)
Práctica dirigida (estequiometria )_)
Elias Navarrete2.8K visualizações
Inspiracje nr 2 | Najlepszefoto por najlepszefoto
Inspiracje nr 2 | NajlepszefotoInspiracje nr 2 | Najlepszefoto
Inspiracje nr 2 | Najlepszefoto
najlepszefoto100 visualizações
Artefactos tecnológicos por Dayana Gamboa
Artefactos tecnológicosArtefactos tecnológicos
Artefactos tecnológicos
Dayana Gamboa156 visualizações
Lista: Mec suspende 68 vestibulares por Maria Santos
Lista: Mec suspende 68 vestibularesLista: Mec suspende 68 vestibulares
Lista: Mec suspende 68 vestibulares
Maria Santos269.3K visualizações
Shaking Information sheet por Alan Charlton
Shaking Information sheetShaking Information sheet
Shaking Information sheet
Alan Charlton130 visualizações
Présentation Xpert Eye por AmaSAFrance
Présentation Xpert EyePrésentation Xpert Eye
Présentation Xpert Eye
AmaSAFrance536 visualizações
German y hector planificador de proyectos v2 por germanhoyoscali
German y hector planificador de proyectos v2German y hector planificador de proyectos v2
German y hector planificador de proyectos v2
germanhoyoscali156 visualizações
21 Guia turistica Recorriendo Copahue - Caviahue 2015 por quijadarosa
21 Guia turistica Recorriendo Copahue - Caviahue 201521 Guia turistica Recorriendo Copahue - Caviahue 2015
21 Guia turistica Recorriendo Copahue - Caviahue 2015
quijadarosa131 visualizações

Nota menjawap soalan UPSR SN 2014

 • 1. Wt/.{ 7,^' .tI, L. 7ltl * +'L'.i+IAfr, *,11'r|tfrte64ji*ttat a hl, t aY,aA4:t&,4c$,i44p1,{&4i*!b, +#,Ex-x!krlx. i',lp#ffiiTi t. +,)r,**!6+,r'rfrre,A-a#'F.4e'v..lfr,F*/ ' lXaaF4',. 2. 6 frtf4FEnx, li, h TntX / )Ri! / 1ns[/ 4s:€(,A1frtk-*at144) fu z-tq6zJ*6. ( 'Y;rfit)1,41/ iNAak+'^) (ii,x7ryn / i6i+ / ifrnAt 4pn6-(.tl'Lfitk4.ffi+4 ) 4"lt ,+")"6( ,)trnlILE/ )nl& '*f,trfi: 'xiA#'rlf$Et, ,L,&E ''x'tniiLtfr6:4" ^ " Lt^tt]F. nl*6{JF4'*r"rJ+4" &4'n),, r}#f, dd4irr,44f1, 'v'tnh,&E"'v;rn*--h!t1'A",, yN,; T frak$ fl1titi+&& ^ h # #t6 4AEr+ Rah&-t zn ah+ A, v -hLitt&& ( x) #iird.rdifi ( km1) (a) g,r4 h 7 ztXh^t#t tu4x+"2E #r{LA zq6h*^., it, ,1-fqn lr+l& 6 4R4"14:rj"6t+ k h *4, &E*h+,Y;rfrtLflffi-#6 te'Y,j.rfltL#/ fi'l'tffi+'^ , Et"#t+href," 4, "*h fie&" " <-,6,i&l+*f -4+n{,ft8.. @ Tuias Pelangi S.lh. Bh.l. :,itllt9.. "r::
 • 2. fl+6+e En12 1. uL+rfn &)Lx'l'lat4, 1 frlYr+E7r.H{1+:p1"a *-ttjt />* , +eL*rylrr t'*ilt:tEh E-, G:t]lt.*btt1HfiLft2,l Xt€&, hlqnF*tu#*tE>-t4hlL?t. x *XQ, *1qnf * Pt Q4v5+tt*h119t1L<-tq&+4,.x E+-@, k t q n + +Ef'a'fi ErEt"Ht t-i,t,aa1E4Ez n #r+ 4, / ay:.$ry,$,r) 8*(} * tn* Fa14 4 h,v.:1frlrLE-it F.'AE&4 n#, eF@ 'v" t*"F-*14l']."ft*p h Q" +^Ek, &Bh+X p !? Q4l6J TAAklbn, ey"fttfillahtrA . 2. ii*tEwla -LlEh2+6+4n{149t.tK,, T FflA4*I 't+,thattiEfi ras *ASfitEl (t<s) #AtffJEE*(cm) P 2.0 180 0 2.5 160 R 3.0 140 B"i *4f i,,E1A1;L1+2| tJ*O, h-l rtl,1+r,iP. Q5 Rfu1gri-ttth&nE&<-nfiNi-.,x ;{to, t T 6'tii.iL:,-fiqt4ft **t.kig46lJEr 2.,161+.4 ,/ E*@' lt'l ttii,4+tltth6"t''fi V,frr4ti'ttAffilEA,, '/ t +*o 'Ylrfrtt4.at9' .."1b:l- RZPJTn#r)&,i, Fl P.Q5R +4i'1k, "4&tira|6.&" .i,r. | ., . EE *'#rt' P, Q Yl A TunaP.lr t!1Sdn.Bhrl
 • 3. Wffi7t ". :( -f -.7 7E*+a+q afi 3. T tuhl++tth.l AE6!etia€r,+ P, Q, R4"SE:.+h4t frFtr41t*,fij84,. nE,ts(kn) (a) d4444 5+O z-*o a*o 6ftO PQI(S h1a h1;L1+A'l h 1 qriiE,g,furtrat,Lfrlit+*zlqA1 A 4., X ;/.17r.t'it"'-rtrr:+rthft *;L6 *t)'h/t'itr-+!fi" =)-t>41')^1rtii!&a7 iE6,. X h 1 r,trt ^&t-.F, E 1+ h41t^1r)itrir,LiltjrEtI tl,td aj'l-itr/l jl€a rril ]ii! r11 hkl,, / ,t 'f tffri,",L&t:.fufr/.j{!+4"1tit)'h*,.ifii-.!).ft 2+ h4'l,rhi4iltLhlnF $,/ E-RO ')tr ikXAt+ 4 4 n*, iXfrFAr'kay"EAftl+ /zffirE,$,/! € di""{€ r+ E 1+ hFttFttrix{tn}E&", 59t 0 E4+E'" af.l' f/iFlx4F.i,T.qn "ft-6i|'A" , ehEitli*b nl,'v.;rf!&qffiF'fl IL+V,A,t"rf,t*-fi+q,. O TunatI'?lLIsi sdn.8h.1.
 • 4. * *,* *h+'l;rnlL4.al+tnfu,;trfrrnvu/ )r.l&a11+1fr2n$*4 , iit"ft-4Fa rei., * 11,i.-ft)-*l!l6?;!b{4,€ixl+E LFM $il1i.-i:taA,rf€{*4f+iE*, 4E8#rt 1. h4"hq9t+ 'v.'rtk-fial+44",y;rf,xtLF/ inlEht+4., 2. &lt B4liLEt, ,ft4{nh1fij*tS'Arnft:'.rftJ61. 3. 4+8n ^O,t$-, rFi*cs (Atftk*-AhFq ) N (*t*ia ) , ('v,.rfrvLtF/,,r,1€&F'n) &(ry'Ei4),, ^ ^)t4i7 -I4*tt, ,t.frfif A4'4n14hlp-kt4,Ketrl {4.t814,4s &X^H&rlt'fi, +&Kh Ut6k*+, i$,ns,,T j-q-i.'*brtltL.X, ftfr fiHHtrtrt(t* ) *BftrfifrHt*tiHE(cm) I 2 18 K 4 10 E b,ii,k th &fr*-EtuXthErh6 6tr+ k €rEztqffi-+ -i 4" trF,kY4tE#t{:k€tu?, *nik Ut6al* h *et ENa&," I "F[' esus&' 4,nL*b+'br^|"*&Fqtu,xrntn'*/ t€fi#ry., Ef"u16&$k &" tu "*t*)ek6a4r+4€tE" , ,l.Elr.Mqhhrr*X,n -......rd....., . ...e....." t.rfs. A TuMsPekMEi5.1n.Bh.l.
 • 5. '': :.: r, (i) -!i'R......, ii,t,.. . {rlr f in-r-Fl 1b'trTl't flrJ+Anhln'A+-+tftAMnfi€h ' '{,|'r*++l'{t€e '" :-]+h118 FL IX ++u+a fi r{'f .tita!.f K't) niB 1tr+lril4b 4a$ xe+*r,i1 lEtfrh Gt E * rttfithAlni+4"*Mh E..tqh-+ 4ft.,, + R1t.a),446,it',ilt+1NE&'4l,|14Elh,i,l-tllll4.ltjt',iZrx, .r Arujriti v+rya&r; +,W!494hfini*L^itil'l€{t+'ri, Errtlfr;+l"*"R "' ii}i" " f< 4F+, (ii)...../.F], " rn ..,M..T +.:ai::'4'l ^ ntth ilifffth - 6 ttkhknl+4"*4+l+*"-Hfr1+2 L^'l t k trl4+x ^ t;4,-Fi !! i g rL-!:n,.J:!: WftL{!v*|AFfi ! tr'l!: r+6 s i,t.+i6rt r;9.rc.q&&;, +lhA|4txtu4++i**r{^q,,r',|€fis'n, h+ FtF"fth,rt+'v"EA1 ++khtr+*&frT4tffirt{'*' Btt*tdArn" "rH' ' 4H" +1f-4, O Tnas PelansiS.h. tsht1
 • 6. 14+6+4 F fstf .<Plvt+4 t'tlit) i& 7. -ta+,]-&1i7 -4.*4t. 4tt1tulrxTqAt+ie, ,,r,lrid;.+,i4'+E14fir&ir. w. x 4."v -9. lt 4t14+]AfiE 4tE , te+it!frlf,,€ff $ r'"1., T j-fl,FXLtk2+.K" .ll 5 11 X 15 I Y 25 5 lal E il lhti 9*F!&r+tti.&4peFle&i+a1!tF-lziE fi-f X lF" E* OI tAfrs iFffitfr4k&&E-4,ft4€6',r BrEie2-I a+-@,&fr:Y**k!! 4eaaFr_,_4,e4)+r,t!lt'1,9,jr4"_l E* @: "rh.t4s-*,re.AY_E4t,4 &r+Eil1n+E&ti./ - ":frot"h?.::::.dtl:-€Jx 4.'JI Lt.rl 6*O &&.fuEtFJh1Jflt*F6 frtk " Eizv "9" L)r"-K"i.l "e" *v*Etn" aF8 *1f F. 2. **tt'fh&tt *,#j'frr* E ahjl!.&,, (a tl.lE_r-d-AliLaA, E * #,i+hk€s4xtu* Etl{ti:q 1t4ah-t* 4-, E*O. +EatL&*E',*4t6i6tr'i&n.x t:,+_@,{p,+Attuiy,t!,X,*EfrXt&tu9.,/ I nx")'" *xt **t& , "...'.. ^Fl, . ..'.6 161" f1$,'6nP'89 **o t *,q " 'Y:rfr*-{:AhF4", tE "'v"t ill&h|F'n" " 1':::lt9 .::,: A TanasPelahgiS.ln.Bh.l.
 • 7. s itli-4*#8, xILEc.lb+ 4L"tntiL'F.aFtztfial+T+, ",A-t!r,E / nl'kil144" E*!bfr4'*4bka1E 4Ek*#&rEX" 1. 2, tjt* +g+r' ,/.;4c|f_# ;'..1ft6.1F4 4F*i^a*' EE,Et[r*) (il dj*ll+8,4, 6h, ^e+ #1ft*e E+ ET *, r fi nux&M ffi# rt"4++Jfrg' AfiiL4fi -4*h;' tn'86 6'ris -l-*'Y, f&EtLt^6AikB-EEtsah *i. TK . E.AAE €f t**Elid *9A.,E*_+rr-E,, tu6,LAW+3e,i.,' . :l l. &4 *4sf 4'lmraKit$,x€"e 6,ii't61t-",fiiLx 4. j[..f6r]:rr.r/{Kf sI&r&/t4lF.41]-gSlB fre A*'q.'( {, (a) +w-4+ft *te,F " ,#iF' @TutusPekMBiSdn.Bhll 'rt.r?1.1r
 • 8. v& (a, (i) 4++al, vL4i+Ehiifitf tf ;niirr{.+: atn "ytt"d, "!b4i" at+Ew+E. ;F.!J')T E,E'i,4,fiM€'ft4hfi n.)*" ^--^: tw-q ,tr,r,,l- ,f-a' tJ tu Trik P irlE-Ljd44f , 5 s -trrl-tr. 4tnn "* Pw6tr 4hru,&nn,aQfth d" EJfln'E pM.6'ft4h,b*ifi h , &-nn )* e $1€7!*h,u,*i-+?.t's,, #i* *4S+6.ifi^,i+)n: O 4hnn* PilAr.'eNk rilrfr h ,, a 4F-nn'* QM;eKlhrbl'''.#,ts" v "l*-fii')* P." . Nb4s..nr,& Q &.....,4hnn.*Q....!b+{....." r+#64]9..q.*1& ...." 9t""4&nni*P .,"..ru #rnAIFE-. a git &,atv*tE *,ftr+tin, .{t),, EAtfr&4tT-4*rt,, aeL{qtLI f.i6'r-"r+, f*Ete,6a K w+,, - NfrA 1tuKiLE-EM*L,. TA.ts:ir4i,6, @@,1tuKA|rM's.,. 9$I * rr,P.a6htix,F. K rtfr"qrL f.4t):4*h, € *-+tri.S. tuAl hkt tu*'tL^e-La4re,E., tua,K#r+fr'lL6 TiL.. &*,*b+,Y;rfrrL* frFq, Et "ttKh fra+frht{4L". u "641 ....., @&, K...." ffin{4++. A TunasPeLanciSdn.8tu1. I "ti* Q -25
 • 9. IEr++e+a 'cf (i) 'lt,sl"ff." ht+a,P.,1", P&"", sf( "' ;EHSfi: v;litff'^it 5fi. Lr[4& te&trr'f,|r. tr{Ettl?E r'('!) 6 4-"ri42 {r + r;r.}4,t (ii) /€/fl ",b" {t +sf<, 4o: P tb Q, R 4Fs ' ',tH6rfi: r'{ja*&a^ 1SSB, L'lULn'}L*.-vfrFrd'f ++15 f K ,.!A T+F-++A +veFi+ladk4X-+, 4)u+" r00mitlifiiJ*-iFvof . " ttlY{trneft. J +& *i'lt+4. 70 ILEA1p4, 75 j* 6 if-,J' u1E+'t' 80 lk+EliL*lt ' E *-+tJL'tx I4ig+:U14$ftl8it?t'{t'tfr-e,U'"1friE-f,4,&F:l:"!3"6}F+)f"iLt!'F"'t 6 ii !+rEff.re, tAlk+ 4'Al4 X-+)tutrt,E-r.f?B#rEt16l!b4,,1+ 4'. $aA+' t'4"Ei + n'ffi+ x-+K, vHr,s,l.&, N,&,&+t*"*,y,tfrfr{&fi s4, sr "4&-* t*"iL*,a.r4,#6?rr+rE" . /^ *-46f"r*d**4f f itq/l',i+)n| P+w+4.rt*&-*4(44,*.t4,s{t,ft} t[&+atlLaA94"k{; t46FA'hF,effiz.FA#.+4'ffi4K,*t*iL* ,€.t4,66t$r',1&*,. @Tunas Pelansi 5.1n.Bh,L
 • 10. v-l5l t4#64* 'r.* la 7. 4iit4&4i'r-tnclf . 1u.ae+rr4.4Tflfiii.kl4"Ks, +Mx4,1atrJ6hhfu" i'&kh #lt let+^a4an6h+, |ett)&.fifle'i+h'E z^trEr4. TE.u'i & 1--cf.x E, t'c#lf'/ p€/c6.1l*.tf ;t :l"Lhl iklg}id,At#*+, E*,.-+rr,tr " :t* ot I akf.l+, x atg-14,,x EROt ft.ht a.rNft.i(4+fi,+"). E-* O, p-AKhkhfr,x.l+B-rf-,,x 4* @, f-h rA1fi 1LX4+E#, filit &.Kakhlt trl+,$-ia",/ E-*@, P-a-I aifitrttr4+vbt-hKfrfift,&4+,,/ (a) F*O v,E"l' "K" 'sr+'ft "B-s{", E-*-*^fr,#" &$.,n44if +..fs 1+M)r-,4eE* 7&e & f - *fIt n-. 11Fatrt tF*.tu-4it.+lefr&.1+.{.+r€d.+, IT,EK A 1'unasPelanEi Srln. 8h.1.
 • 11. i& a+a+n n'* 2. f tuh1+fltnrlE &;kue4hL+E 8:00a.m.,lLjri p E t€ar,+iQttf 6!F.tr.dl. rlr"t(j) f" ,' ,>/'o ^ &ttt):iL'ft++, +*o, e+ Eh-+tLE w 4ft"6Ah/,JNLr)i',,{iA{J$ titlif"-+e, X 5* O, a* @, E + tvJ.r.itt{htLi+.E4'1rlir.yL!LX rlti I s_t x l4,t F!{rtul1jfi.!!1t-)q4r!f.j?.,e,+ w}(jt H{/rrr!,},t,J;itH+j,l qi_f - L A* O, s+,rt.i,tjrEjirgltllfjJ!.i!lf:r$.g:_xj54, rIt{i{ ltuql F.t:..!- n9. o' -g-r /jg4!qf ,&l.i+[i-rltfi].tLe,-+,:L y 1,,J)tiLyl ttli :t;j1 at)la'1+a,,/ a*o 4"*1*Jfi"&" 6.r+ny+,X,,,y..)frj$q6r+ft4+,Etiikleff._ttu$,,r61ft++,, a*o 4,+&-n "ru."ffi+ilf.4F8,it,n'rtue,wi1"tF.)x,*fE* F,. zr*@ 1liA T4+.ii#jrro+. a htn1 Pdutit . BhJ.
 • 12. * lr4r4c6?',Ftt)k&t1h1ft+, h'*#t+ X4+4 ffi#, * ttlt * hfi+++'A)^ft+ry€+fr4++lL4614t. 1. ,.N*xntAt!t*, +E+ "h 1+2/s,'|:{i+t+n? " 6nr +ih+++Ete4Ftj +e6h)ttw" z. 4uK-'A',tfit4,fr44-q.itrt4+*eit-^,,iJi,';^)fr4t* vbr*,rtit,n "rP-"4 "&" al+sk. 3.E4+r*Al, F'YIE"trk" =+, ;gl, 7. T AF.it-t)<r&.Etd*_L#L- EfifttF+A" (at4ltt&*,t.Ak'ltm,E h-f JF.e(#.w) ,, An +ahteE4/rE&*F--L&* ft,?fti. M-M, h4+^- +E$E&*Aazr#- fr+Bw*,p-,+ +]'a6'aah,641 +4*48#rffi"fr+. T*eea+ I fuK),r4 r'1ilr&a/^,ri.r t!,4.u l,f#6tslrE. ra r{u,..z. (at4Itl*stttY, E *,-+R|4 ()EBt ,, i"1+Il|er*.aliLB'ltrl.+( 6i'li. n+{lfteiEE+F "h,k+4ejLa6ttuFt g{tF}rE".E}b,i{ a€i€r(rt"+s&6 la$ir+r,iu4itH6tlu nlH*; I K 1 1.5 .;:i::.!9.il] @Twas PelansiS.ln.Bh.l.
 • 13. i2 t++a+* Ea t lttt t '::.-, /l l IN L.' ( 1. +4i,8+ f r4r-1.r&tr€-+A,{Andi,+raittLih. Tiia6 rlr6it4.&1ri!R., 6) 4ttfr]?'l .L'.+.rrl'!,?i, 'KR{trtit, u*-1,p14 (trliDi) , A*S, rtAEitl:!1.r'tt.l 1+*E : t' * +,1.p1lx,....1_ 6+ @, tAFl{'r,l]i;jl f;!!jj,$, yL. 2i+ S: rt A Eq6il3Rie:.ilali$;a1 s 4;4 4 ' 54@ ^6t9, )"*-4r;T rrr, A-A ril€ ^ rl<n {'t,f'4L4)Lus)K 6'F9 4rt,#, ELnlhi)LrA"'k46th )tq<.r,tits*dl)Tg.r},ttX" ^2oos +{!h, )44 Pfl,r)6ft.&*r'€{-f lq" (a)iKi,ts,Lrtttt4,5*-f/ftl{ (4Ert/r) 5* {b, ,,&,tt+{*,4ii_ul! A* O, 4€ 'a16'lb!t!'4:Ya11t!!!'.x '++ 6, ;+B'"Phti'+A.:nill!*.1Vt114+:./,. ^a(rAnnFl.a'' a* {b ^At-{, tnASr,nsttFlts,, E*@ x AiA++'i-++,+ifr E* EA" tnqil + rL.A4t+t8. (.t+@'60l$lL 4talfeitt) rt.F.E , ,'.42K4+l ti;F. -?tkhl+Ati"tlE ./ &4r:tB;tzRRE!X{ a TLn.t Peldi slln. BL.l . 34.i
 • 14. N+6+e /fE (l,ei) 'i& -ta+ +-nlaA&h EETAW ]hfrItk x,*. -F ^E-i.x[thlttX" ::::]].il:,,ir,iaa:i+&ln' -ti,( it Nt E*Ff#dtAieEB(m)r 16 74 10 (at1+tl.x_ttNED't&,Fft&AfrvE#., E*-+E_E (tq4t) " X+ O, E it'lLWF.riqt# {t h EvY.E+ b,}hi"X*LWx:J&rt fi frth E 4'. )( +* 8t N-tt'rtl*tui, !&,tuz^iEH" x +*- O I i)'tuA1tb,tu&+tr*€,ar*5 }i!-6rttF L& EE h &-K",/ BfrO ALHe,it,aA"n fun $ h 8", EtNrt#"n Ahh E-''!!tfrHE6t4 q, AtflFt4ta abnE&h h an wh N*-4 x A" **o ix61+xtEU'rLWx.t&&il,# *ft +teahM+. +'EitfT "ff84k4*lt&ah*ti" +&,ls-+ KrN+nf,h lA, 4l+rlf4E r-at6t XrXhhfrl&t&.Ffr200m1aizKat4-731fux9, *.*xl)p).,20s tu 2oogah t,, T (a)4ir,t'6.€*K E-t.^h hlr,ltn,€*-+,FE (jErj,t),, **"ot EX K 96h/-rLh atrS".6#-+1.)( 4*@, itkE4hr"i|E"att El,t'^&n E.e , / rFl fparF{rre4*O .#it'n*!d.f , a€3/ 6'( Eit,ra k f"ft /En, frE^^h it'li)xatft.w. l':l 9!flr ,t vt&R),h- t @TunasPelanSiS.lk.Bh.l. *** I K ,FJ(tsHtfr)t AAF"A 4et+k*
 • 15. 3 1k+e*brtfK, ,rfrEts+ tt 'f ik il1iL+EhT&-C-d''l+''"$ E.-lt',v:t'thtiL*F4LL): + (Wr'). T14-(;4,,')di.tF++f4" ,.ft*#n. r. At h,L-rf!1^.8/ u'l&it +4, h L ET ^ h AEfr &ILijJe" 2.4+En ^.'$, I+ / rgJtt $r Tl+ / ',B'',' (iii)1Xj+6a 3. ^l?,&n gU, 1' ,.frJr z. @TunasPelangiSdnBhd "N*N" 6t+sK'*-4F8. T &Ah* fr tn+ B9.+' tE+ E&.in6t+Ntt +e-fr+'4 )LI E 1e80+ E +4t 191J0 1991) (a)rl' 1es0+e 2010+ , h )LI hhtk&F4N-frt ^ft:El+ht1? 2o1o+ft&& . &lt(x) 'lb,iktsv+ fr&4F,ArLr4#Er+#I, + iL+1+&1F&-Ah+-E-.T ^flfi+gt#tt*' G E * t4&lFF'k k E-al4'4N'fi?v. L+, &&6F '1.1ii:.19. g.SrrlS.fu "h )LIffi$r&"&]v.'rn u,J&it+'n,*flithnl atr1'LlEe+ &)LI rt&& t'biN'W'c, vewq&p i+€jf&fieaM hr*&f'x&ahWrs fiiwr'. tE th#J lft&W)pE zoke Fi, r+fr1f&fix an'l.r+.t+^4. l.i.:, 0.5 1 2.0 1.5 3.0 4.5 4.5
 • 16. lE i++u+a 1. TK ihJt O i! 4b P T +-F":,F'*4tA1t!K , (a) [esttEtlortrimiI i-- T -t i- t'' l''---'-1 --t I - -l i ff4t3$srrE!)1*{ry1I _1 L-. n _L 6 ) )k!k{rf 1Y-'V ^;LEt+a'!*'k 8, h,)1 4*O+"@ z^h|n"h'" 4F"+I^,U itr+EL& rc.8,, 2:+6, -'t&+,t&,/ 'sF-o, Llt / 2. T +iLi- lillh x 'rl.leeo-F{ zoto4-6,t t4.*t/.11'litrlr.ti6/rJt:rir- (a)./.,f1ee5+ai.200s+, tlNlhx A1+k'irtX4Lfrt ^:L,bf+A.t'l*'* {1, Tl'f . 1+]+6a ' -L-tl-,Y 5+ E, Trh, 1:Ft+4 ar/ *1'6Tfi!Wi::i,; a*& 4F*aI atfrh)t F-t4tg, rhq_4v.ry ^.. iii*6x,€5 *rt lees+E 2t)05+A74i:r* Anaa t'.lunsiSdn.Rtlt
 • 17. * ian,l,t1tr.l-^4 +k,L& q-rc, ,ta'n) ^1F+ (.bkit) ", ; t'F&+ix5,' (D &1,$E6 44t4,t#aI*L#iL.tih,0.t ( ++4hah ww *hlfi+L&ttFlt t nik+ ,ri+:+ni"(4', /p. ,.d,.4c.rA) JddA*, x€rtl E @,btnqt+Bii i r,tf.+/i, ,...81..4tR$4i'f "'^*yn,, ArEn_+.F+{q}}iA h&4tr)atr4h,6,+it -&)iri " th1tt*h'jh, T Ffl++bt!.K. Mft*itrl (t<s) 1 2 3 tir)+rtrFfm$i,(N) 5 10 (at 4"Kihh,ahft'Eft aky,,.lfr.alazh|tt4t-Ft,#fih 20N r;g'p$art 4+/4tt9,r*f^,+Xi4&A M4+ilt* thh 6lt t#tuWns, --_",/ *-r7 +5 +5 4h6*tfi&&Nharkg, li.h *hI+Ft# akhnLw)vsN, gMrtifiifr fr&-tu.g,brh*h&!4!F#rr€ 1sN+5N=20N. A Tunas P.lansiStlh. Bhtl.
 • 18. fl61fr'++itafiiEq. 7&+++u+*.nol ct 4L+t'lL1+tu'{4L ". iir,n;i *+ * i++n ^ t{lilEF" * -,{t}fi €"1--f E'9^' ++++fr+Jt+zl4' * oa*t "r'rf" "tit" "+r-i-"'Xl..J,""Lfr" ++flq''" * E+.aE tuir"fiE-LiH* 6tT'.l€+11' ,61::,h E4llfl]afla1hEEt' 'i^flh{'+'tuHFA-ffi 6ElaF Att'++" ' q +n y-E l9dt$Jt8 n7 $X,nkr6)L++&4i*h, 25cm $, tn++tft4tahnE6., sGa& h.ft''+; tutg{:'64EE-+t t"r'tu ** h 4n' aju'tn'* +Eh ;:;+ ;fr;t;'^ht;s,i tnx-B"^ z s0crnz Flit*t46' $t': 'r*,nminU * 4i*nt, tv'"N4+"1+i'Q'A++ ' Grr T K E fr-rqrllrl':F iUS * t. v Pa*T.fritt?St+" rd 4p4.}K fi6otiMLKEEifiT &id'.'.' ffiilar-E'&+atl'ft.' i+eil'+4.4hF'+" * *i'Gf,il *++*ibK'rd'nr'jR'r4r+.fatEf-t<tria'K +qn, LAP#t'e4'$t-dE+' @TutusPel1neiSdn Bhd 48
 • 19. 4+64fr ifnt 7E 't. 4-1+iL1i7-1 '+4f .tL.lr.i.,t.,lHt;]#:iL$ x, y 4n7, vt +17 1. s4"E jlRli 4.4",r"Ji,fBr,161frt,4!.;,rr-kt-+ EHIhfi ii,nb.nLTtsla^-+nE. fi)t Atl 41.'hi;n. i -;^ l- ---i- ----1- : I ilt@XlY/,, -lB=E#ftEr+f1*:e.! i,i'* i ,41_ i lttt ] (a)rixjAJ+i-L,r'z 9h,6tx.+ift,, ifr)ttkif,+fr:.+ n filLi,l+rL, t:':F-& , xtl +:trti ElE I 5.;€&, fiit#rJt,i.).,i|!..!1tlrr.+.1+1y]f.4.:x t:;' &t ?1itr6tr+/^Y<lifr,t, t _*'2,?titdF, ""FW1fdjiti'n'ltll' ,6;'flt,n 'r'tt" tlr+',.''- t+'k& 1j:!h'ltir],l|l+, 4 ';1:iitl|l + tklt LfL.L l nE, riii;U.iltlir'--J^ i:rJan.t[,F+ --/i-'F.;ff2ooti-yt,Hl1]tfilj?::13,r1,)r,^r]ri6lE6!6ilrir, l* Elsltij,i ir.,lr,-ti'.r/^+'}{r] r,lfr,l,Jr-,FT.i-ra-,-rril.t i'f /f rriiI.;|l/.rr.ltil 2. H+FbtAE(s) Etrsl(x ) ra, l'(i)r:1'1 i Ili juE. fl ,.irl{ t Irtrriifii{rl]trril + * &, ,,rt_{,ltt r 6 F*r, ,rs,t_+!_r{ - .13. r- y t-.lll F:!-:::t x Y.+'&, || t:+ &, s,- '/ 1fs t^,'rlnt, 6 rf]{rfl "n& ^+t" ",lsit" ",,t-t.. .. att " 5.:iB&,t'#E*_ t4t,|[ rrJ|,rt,l-E-F11',, 5*& t:+'Y:tn'4).iN:A+rL. O lnna Ptldngi Stln Bhtl
 • 20. ik f, rttt,tJF-'{ *C+il ''l'i*., 4E#ffiA : tii) lktrE4+i+rtts4+.+ ...0r1.. T Kil,i'ir1fc t'tit lia - 4Afi* h h* trt' p) )i ra. lJ^ o o,|'o!oo}7e b (a),nirj^ *lrf + ijL+ fi4+/a't!1t'! ) h?tLgih)#4tthhaztftt. ffi 1. 2. (A) (i) ?.ri!if,+ E AtiintL;Lt! i. ' tt t'fr rl[F4liiLh !'Ij,..laq ' +E-n^Ut. -$s,lF)E (-/:'.Nk:Ie.F'fr)i{ !z}14 ) , 1r!'ri!'t+:/l!:e.,'j'r-+"ilit' (nt',si4)' .Fl . f;.tith':-+ }.4'iEFllr"it'G.Y+dt'l'1 tik?ikl) lth#' tt6 *' lt -'+l''-XtY '" $tl)fi l,L4*h--=ain Fli'rrK -t'-.lAfn ' $-EiLift.-'i'v'hylth ' a+J';h)g T tsF"i.*tt/!').k P a R dEit{lt {{ ) 2 4 6 .8ff:Hfr.1*riHE(cm) 10 7 4 (a) 1i4u,ifltY+g3 t ):. :)4frE?&!1!!:aEle4* / -:"L vF,,rdzff*.,' if .fl'i, tLfrlLftsth'hlk&l,lqhi' *tta Ut6ah+h"#.ErL It'+,in6, f v&-Fv..''...."t& " " 't& "" AhnX4+E" tt;**WAltkX, tf. lEe,tpt4++h.tY, E * *rtti,i_,tr" A lnho I'eldngi S,lL 8tu1
 • 21. g,4ry-.g*,br', (B) (i) u+a+a r:* 12 s4ffi),r tj'*ttt!! -*;t 6tfi,ii,rr-L#r,lii.{.sl, 'fltifl ",a,. ii, "rrr..i!+nR+.tf 3, FJ -t &fi+f,jtn l ts.86-J6rn.Er.+^r.^r"tfl.r+f16ihf 14,#6.10i)."1,, qt I6t ( s ) (a);ndrf *4f 'f iE4+i, 1+Alt /t.l ll9.r.rf ;r 4,6 pL*1 + rrljiiilljt rE:r.4 i in+ + ^),7 tuRiH.f t r,f,J;nl!t rlrtfi F, vs'r,F&,*, lLiElIIAt!X, t lrLr.+rljnJ!+ r,uj+ *.dsifr.Ttt,il:g ntrEt*[6 F.] 44'*!t)'t tt tl'.al+i)Li{i$,4f]', FtvD."!t'-"6tr+nk4+X,)fq *, nkwfx?t" i&)' tl fr*I 'i1' f iiLi.tvt+ahl'n ^,t fi,iiti lrl4'li+nry ,tsh!.l)i+$>rfK!rl., nlltlfl ,.......61i:;l ... F -F+,-t/.i)L ltlh (14i,.tr+)k ;r'E6,)l (a),rl.{'d*,1f,l ijLlt * +t2 !+h,I + 4hhtl + 4 13),+ltl+ *,L 4 Fl. lk ELeffifr4t, aift*k*fr rFr hrL.ftrir, r,,i{1+*,yu,{,1}),n 4+IAeftAlth, v1uD."......4fl, .....,{t4"fin^ft8., 1-)rj 55 r' A TurutsPdanBi.lh Bhtl.
 • 22. 'i&*+u+* e* 3 4+L&4i7-4+4f , .lt,'iir '1f Fliii*.jxiny, !xiJi?'+io'|i-30xtfft6irt ,"1T *."..r.i.rr1:-{' tat EF O. I t:LtJt t44tt'F Slla{-{ +* A, hi jf-tl:!!Uuq,j!4!{tii4ilu]5jqi,:!l4E3]_l} t', l 8jk O. + Lr',ttatJ'*-Ai&'Iri,rAi,_!!jKr,tF;i/r_!trE4j[:l 6*O E*rsAnla, rlLif,FA"tba30 rF.r,t,#6rJ!+16l" , ER@ FnEalftA ill, ^ fttt1t,, 1+4t:4i7 -44!b.. L,E&1 frlh4EH611k+3..I4"K, 4^E&*r^I.Lih-r-it1K 1r-8 , t.8&+"!^il1'lln T l<ei.xy'.r5lF.. (a) E-+O, &*r.r4&+ffi44h| f$l frY,'d[P$O E+@, kfrrTtf"-,.x +h'-+l{tlh 4|.6,./ a:*O ,trE6kL&*A4ffialtq.tr &4*b&thtd. ,,61F iaE {s) P ,f* 20 a ++ 25 It ,]E 30 a lunds PelansiSln. Bh.l.
 • 23. 14+6+tk tr* 1& f E.u,i ?ii^it1f6tr-q*!t;. le,1LE-ifrA,ft+a,Xh+6vr4,&*4+Arfirr*{" (a) /,Ui r^,t 4f f fig4F* 1+tztt tt'l 6:* (l: * TJilt+rrB*t|tdt{t,ktth 4'&#4+Aahrr*.ztqahXA,,x 8* o, I*lt ji? S*{(a{'R._!:61glta4ai44$l*/ EF @t .{* 4t4t'kilt,klk&)', a,&4t4t4takl:,ltkr|*,, x Z-k OI k&tuf+AA4r)h-!k&t, 4'&##A ffi,klk&9 " / 6*O nEhLaffi, Tht*ib,. **o r-avItn"'w"& . **o ..,W..+V ** #* a rk;kik,, tl{ { l/ gvjffi Af 69'f+f ,l'S+b**'A*i A*({rli+ 1 1.5 2 3 3 4 6 A TunasPekMgiS.ln.Bh.l.