Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Działania marketingowe(20)

Anúncio

Działania marketingowe

 1. Marketing-mixMarketing-mix
 2. Działania marketingowe , czyliDziałania marketingowe , czyli jak sprzedać produktjak sprzedać produkt Bożenna Stanisławska
 3. Sukces = gotowośćSukces = gotowość XX okazjaokazja
 4. Marketing internetowyMarketing internetowy
 5. Social networking
 6. Mobile marketingMobile marketing
 7. Marketing szeptanyMarketing szeptany
 8. Makrootoczenie i otoczenie konkurencyjne,Makrootoczenie i otoczenie konkurencyjne, model pięciu sił Porteramodel pięciu sił Portera
 9. Co to jest marketing?Co to jest marketing? • WszelkieWszelkie działaniadziałania zmierzające dozmierzające do zaspokojeniazaspokojenia potrzeb klientapotrzeb klienta i jednocześniei jednocześnie przynosząceprzynoszące zysk firmiezysk firmie. Dlatego firma musi. Dlatego firma musi mieć strategię, tzw.mieć strategię, tzw. MARKETING – MIX:MARKETING – MIX: • Właściwy produkt ( product) • Oferowany po odpowiedniej cenie ( price) • Przy odpowiedniej dystrybucji ( place) • Przy odpowiedniej promocji ( promotion) • Działania marketingowe zawsze zaczynamy od zbadania rynku, na którym firma chce oferować swój produkt i kto ma być odbiorcą tego produktu. 4P
 10. Podział marketinguPodział marketingu 1. Marketing wewnętrzny (marketing personalny, kadrowy) skierowany do „wewnętrznego klienta” firmy. 2. Marketing zewnętrzny, skierowany do „zewnętrznego klienta” firmy. Stanowi mieszankę marketingową składającą się z „4 P.”, a mianowicie:  produktu (product),  ceny (price),  dystrybucji (place),  promocji (promotion). 3. Marketing relacji – tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji z klientem. 4 P
 11. Elementy składowe marketinguElementy składowe marketingu Planowanie produktu: marketing mix Informowanie rynku o produkcie Aktywizacja sprzedaży Dystrybucja SegmentacjaSegmentacja rynku:rynku: Identyfikacja klienta, nabywcy konsumenta
 12. Segmentacja- kryteriaSegmentacja- kryteria • Segmentacja - podział klientów na jednolite grupy. • Geograficzne( miejsce zamieszkania , miasto , wieś) • Demograficzne( wiek , płeć, wykształcenie, stan cywilny) • Ekonomiczne ( źródła i wielkość dochodów, zawód) • Społeczne ( styl życia, osobowość klasa społeczna)
 13. 1P. Struktura produktu1P. Struktura produktu Sposób zapłaty cena opakowanie Marka, nazwa, brandingwygląd gwarancja Usługi posprzedażowe produkt Rdzeń produktu
 14. Cykl życia produktuCykl życia produktu • Okres, w którym produkt jest obecny na rynku. Innymi słowy jest to rynkowy cykl życia produktu. • Cykl ten składa się z czterech faz: • wprowadzeniewprowadzenie • wzrostwzrost • nasycenie / dojrzałośćnasycenie / dojrzałość • spadekspadek
 15. Cykl życia produktu
 16. Boston Consulting Group -macierz BCG • -to analiza portfela produktów. • -to zdroworozsądkowe spojrzenie, czy to co robisz utrzyma Twoją firmę w przyszłości. To co dzisiaj utrzymuje Twoją firmę, w przyszłości wcale nie musi przynosić takiego dochodu.
 17. Macierz portfolio dla handlu detalicznegoMacierz portfolio dla handlu detalicznego 2.Gwiazdy Towary, które generują duże przychody, wymagają pierwszoplanowego miejsca w sklepie dla „zwabienia” klientów, są nieustabilizowane, zwłaszcza jak chodzi o produkty modne. 1.Znaki zapytania Towary nowe, wymagające atrakcyjnych powierzchni na półkach i promocji dla umocnienia swojej pozycji. Generują małe przychody. 3.Dojne krowy Towary, które przynoszą stałe, wysokie przychody, zajmują drugoplanowe miejsce na półkach, wymagają niewielkich działań promocyjnych. np. coca cola 4.Psy Towary, które generują małe przychody. Potencjalni kandydaci do wycofania ze sprzedaży, mogą być wspierane przez produkty: gwiazdy lub dojne krowy. Okupują „cenne” miejsca na półkach.
 18. 2P. Czynniki warunkujące ustalanie2P. Czynniki warunkujące ustalanie cenyceny • Popyt • Zasobność portfeli potencjalnych klientów • Koszt wyprodukowania • Polityka marketingowa ( opakowanie) • Konkurencja na rynku • Dobra komplementarne i substytucyjne, czy są i na jakim poziomie cenowym
 19. 3P. Dystrybucja3P. Dystrybucja • Dystrybucja to proces planowania , organizowania i kontroli dostarczania produktów na rynek, tak aby zadowolić konsumentów, a producentom dawało maksymalny przychód ( logistyka ) • Liczy się właściwy czas i właściwe miejsce
 20. Planowanie procesu dystrybucjiPlanowanie procesu dystrybucji Rodzaj i wielkość sklepów oraz ich lokalizacja Formy sprzedaży i ekspozycji towaru ( sprzedaż samoobsługowa czy zza lady) Szerokość ( różnorodność) asortymentu w danym sklepie
 21. 4P. Promocja – elementy:4P. Promocja – elementy: Promocja sprzedaży: promocje cenowe, próbki, konkursy, zdrapki, gratisy, przedłużona gwarancja Public relations: promocja firmy na zewnątrz przez gazetki, ulotki ,fora – facebook, konferencje , targi, sponsoring, artykuły w prasie Sprzedaż osobista (Avon, Oriflame) Reklama na bilbordach , ulotki, plakaty, spoty reklamowe w TV
 22. ReklamaReklama • Reklama – płatna i bezosobowa forma prezentacji produktu komercyjna • Reklama społeczna
 23. Funkcje reklamyFunkcje reklamy • Informacyjna, najlepsze cechy produktu • Nakłaniająca, przewaga konkurencyjna • Przypominająca o dobrej decyzji • Edukacyjna ( nowy sposób zaspokojenia potrzeby) • Konkurencyjna
 24. Model oddziaływania reklamy naModel oddziaływania reklamy na klientaklienta
 25. AIDAAIDA • Attention- uwagaAttention- uwaga przyciągnięcie uwagi klienta • Interest - zainteresowanieInterest - zainteresowanie klienta właściwościami produktu • DDesire -pożądanieesire -pożądanie przekonanie klienta, że produkt jest mu potrzebny i może zaspokoić jego potrzeby • AAction -działaniection -działanie właściwe przekonywanie klienta do zakupu tego właśnie produktu; zmotywowanie klienta do działania, czyli zakupu.
 26. Plasowanie (Plasowanie (pozycjonowaniepozycjonowanie) oferty) oferty • Pozycjonowanie polega na opracowaniu sposobu wyróżnienia własnej oferty. • Celem plasowania jest zdobycie dla oferty wyróżniającego i wysoko ocenianego miejsca w świadomości odbiorców, tak aby postrzegali oni tę ofertę jako wyjątkowy sposób zaspokojenia swojej potrzeby.
 27. Marketing wczoraj i dziśMarketing wczoraj i dziś • Marketing wczoraj: • Sztuka sprzedawania produktówSztuka sprzedawania produktów • Marketing dziś: Celem specjalisty ds. marketingu jest nawiązanie z klientami wzajemnie korzystnychkorzystnych stosunkówstosunków długofalowychdługofalowych,, a nie jedynie sprzedaż jakiegoś produktu
 28. Dzisiejszy marketingDzisiejszy marketing „„Marketing jest toMarketing jest to sztukasztuka ii nauka wybierania rynkównauka wybierania rynków docelowych orazdocelowych oraz pozyskiwania, utrzymywaniapozyskiwania, utrzymywania ii rozwijania klientów poprzezrozwijania klientów poprzez tworzenie, przekazywanie itworzenie, przekazywanie i dostarczanie dla nich większejdostarczanie dla nich większej wartości.”wartości.”
 29. Najcenniejsze marki według magazynu Forbes: • czołówka najwyżej wycenionych brandów na świecie ( 2011r.): • 1. Apple - 57,4 mld USD 2. Microsoft - 56,6, mld USD 3. Coca - Cola - 54,4 mld USD 4. IBM - 43 mld USd 5. Google 39,7 mld USD Dzisiejszy marketing robi MARKA a nie PRODUKT
 30. Nowe technologie marketingowe • reklama wizualno - dźwiękowa zamieszczona w rosyjskim magazynie Voque • Shopdropping (często zamiennie używanym określeniem jest droplifting) to działania polegające na zostawianiu różnych przedmiotów na sklepowych półkach lub wystawach, bądź też modyfikowaniu przedmiotów oferowanych w sklepach. • atrakcyjna oferta na jednym z portali prowadzących sprzedaż grupową (grupon.pl czy gruper.pl - dwa czołowe portale w polskiej sieci).
 31. Nowe technologie marketingowe cd. • Rebranding- zmiana wizerunku i skierowanie oferty do nowej grupy docelowej. • Radia Zet –”Siła muzyki” „Czujesz i wiesz”. • Era zmieniła zmienić szyld na T-Mobile • nowe logo Pepsi Co, PZU • Podobno przynajmniej raz na 5 lat silną markę trzeba odświeżyć, bo zmienia się i firma, i rynek, i klienci.
 32. Product placementProduct placement • Umiejscowienie reklamy w filmach, programach rozrywkowych itp. • „Audycja zawierała lokowanie produktu”
 33. Reklama społecznaReklama społeczna • Ideą tego rodzaju reklamy - przekaz mający skłonić do myślenia, a następnie do zmiany dotychczasowego postępowania. • Najlepszą reklamą społecznościową 2010 roku została okrzyknięta ta, nakłaniająca do zapinania pasów. • ( film)
 34. Zwrócenie uwagi na problem ginącychZwrócenie uwagi na problem ginących gatunków zwierzątgatunków zwierząt..
 35. nacobezunacobezu • Istota marketingu • Marketing-mix ( składowe) • otoczenie konkurencyjne i makrootoczenie • Segmentacja , kryteria • Macierz BCG (cykl życia produktu) • funkcje reklamy • cel oddziaływania reklamy AIDA • Pojęcie „pozycjonowanie”

Notas do Editor

 1. Własciwa dystrybucja oznacza ,że produkt musi być dostępny we własciwym czasie i miejscu, a więc tam gdzie jest klient Promocja oznacza że klient musi dowiedzieć się o istnieniu tego produktu
 2. Philip Kotler- guru strategii marketingowej, autorytet w dziedzinie marketingu, twórca teorii 4P
 3. Jakim segmentem docelowym są soki owocowe „Kubuś”. Podaj inne przykłady segmentacji rynku
 4. HORECAPA
 5. Marketing - mix
 6. Przykładem dojnej krowy jest coca cola, hamburgery w MC Donalds
 7. Chodzi o to ,żeby w swiadomości klientów nasz produkt zajmował pierwsze miejsce . Jak chce mi się pić to myślę o coca coli , jeść – Mac Donald. Pozycjonowanie , to także pierwsza strona w wyszukiwarce, a nie 20 -ta
 8. dzisiaj handluje się marką a nie produktem
 9. brand o znacza markę
 10. W naszym kraju we wrześniu ubiegłego roku grupa niezależnych designerów GRÜPPA, podążając za ideologią i estetyką firmy IKEA  - niespodziewanie i w tajemnicy wdrożyła do warszawskiego sklepu IKEA własny produkt: Dziadka Dekoracyjnego OPPÄ. 
 11. pokazać film
 12. Zazwyczaj w kampaniach społecznych wykorzystuje się konotacje emocjonalne: szok, oburzenie, wzruszenie, i może właśnie dlatego są one tak interesujące. Do moich ulubionych należy seria plakatów przygotowanych przez agencję Saatchi & Saatchi dla WWF – jej celem jest zwrócenie uwagi na problem ginących gatunków zwierząt. Na polskich ulicach pojawiły się również żółte billboardy z czarnym napisem: Jestm trzewy, nogę jechać. Ten bełkot idealnie oddaje istotę problemu prowadzenia pod wpływem alkoholu
Anúncio