O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Отворена система за управление на потребителите

Тема: Отворена система за управление на потребителите

Цел: Да се доразвие съществуващата вече система за управление на потребителите като се направи анализ на нуждите от подобен вид системи и съвременните изискванията поставени при изграждане на клиент-сървър приложения. Системата да служи като база за изграждане на други системи изискващи управление на потребители, на техните ресурси и на предоставяните им услуги. Да се предостави възможност на трети страни да разработват системи базирани на настоящата разработка.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Отворена система за управление на потребителите

 1. 1. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Дипломна работа Тема: Отворена система за управление на потребителите Дипломант: Научен ръководител: Невен Боянов Боянов доц. д-р Валентин Бакоев сп.: „Математика и информатика” Велико Търново 201319 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 1
 2. 2. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Цели на разработката ● Доразвиване софтуера ● Анализ на клиент-сървър решенията ● Създаване база за изграждане на приложения ● Предоставяне на разработката за ползване19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 2
 3. 3. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Основни задачи ● Изследване на теоретичните постановки ● Преглед на съществуващи решения ● Описание на компонентите на системата ● Проектиране на нови компоненти ● Разработка на нови компоненти ● Преглед на практически и комерсиални продукти19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 3
 4. 4. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Структура ● Увод ● Теоретични постановки и изследвания ● Проектиране ● Разработка ● Примерни продукти ● Заключение ● Използвана литература ● Приложения19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 4
 5. 5. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Система за управление на потребителите – ОСУП ● Защо? ● Нужда от контрол режима на достъп ● Нужда от управление на ресурсите ● Като фундамент за надграждане ● Взаимодействие с външни системи19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 5
 6. 6. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Уеб-базирани клиент-сървър приложения ● Датират от 1970 ● Силно свързани системи ● Слабо свързани системи ● Управление на достъпа ● Управление на ресурсите на системата ● Интернет19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 6
 7. 7. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Преглед на съществуващи решения ● Отворени системи и системи с отворен код – С общо предназначение – Специализирани (CMS, и др.) ● Затворени системи ● OAuth системи (facebook, twitter, и др.) ● Други специализирани решения19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 7
 8. 8. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Проектиране и разработка ● ОСУП = Отворена система за управление на потребителите UMS = User Management System ● История: ОСУП (UMS) започва 2001 ● Лиценз: свободен софтуер с отворен код ● Три основни версии: UMS1, UMS2, UMS3 ● Платформа, AMP: Apache, MySQL, PHP ● Други: HTML, JavaScript, CSS19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 8
 9. 9. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Основни принципи и концепции ● База данни, основен градивен елемент ● Проблеми при изграждането – Усложняване на структурата – Усложняване на заявките – Намаляване на производителността – Трудна поддръжка на кода – Неуниверсален код19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 9
 10. 10. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Вертикална параметризация ● Примерни данни за илюстрация ● Промяна в структурата води до промяна в данните ● Предимства – по-опростени и лесни за разбиране таблици и полета – по-лесни за конструиране SQL заявки – по-добре структуриран резултат от изпълнението на заявките – по-оптимално дефиниране на ключове и индекси в таблиците – по-лесно разширяване на структурата на базата от външни модули19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 10
 11. 11. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Изходен код ● Основни проблеми – Дълга история – Съвместимости – Усложняване на структурата – Усложняване на зависимостите – Затруднена поддръжка19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 11
 12. 12. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Отделяне на проблемите ● Прото-обекти ● Изолиране на грижите ● Предоставяне необходимите ресурси „наготово“ на процедурно ниво ● Лека инициализация ● Предварителна инициализация и процедурно инжектиране на зависимостите19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 12
 13. 13. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Процедурно инжектиране на зависимостите ● Основни принципи ● Предварителна инициализация, лека инициализация ● Инжектиране на инициализирани прото- обектите вместо инициализация на място или при нужда19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 13
 14. 14. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Управление на привилегиите ● Схема PSU (Public/Shared/User) за привилегии – Публични (Public) – Споделени (Shared) – Потребителски (User) ● Четене, запис и др.19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 14
 15. 15. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Интерфейси за достъп ● Потребителски интерфейси – Шаблони – HTML – JavaScript & CSS19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 15
 16. 16. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Машини интерфейси ● XML/RPC ● SOAP ● Тестови19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 16
 17. 17. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” REST/RPC ● REST – Използване на протокола HTTP ● Кодиране на данните – JSON19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 17
 18. 18. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Слоеве в архитектурата на системата ● База данни и структура на базата данни ● Библиотека за работа с база данни ● Бизнес логика ● Инструментална библиотека ● Сървърна библиотека и програмен интерфейс19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 18
 19. 19. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Приложение клиент ● Клиентска библиотека за връзка с програмния интерфейс ● Логика на клиентското приложение ● Потребителски интерфейс ● Други клиентски библиотеки19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 19
 20. 20. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Разработка на системата ● Структура на базата ● profiles profile_parameters данни ● ● profile_parameter_forms – Таблици, 12 на бр. ● profile_parameter_form_sections – Релации ● profile_parameter_sections ● profile_parameter_types ● profile_public_privileges ● profile_shared_privileges ● profile_user_privileges ● users ● user_notes ● user_sessions19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 20
 21. 21. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика”19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 21
 22. 22. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Основни единици ● Потребители ● Релации ● Сесии – Потребители и сесии – Потребители и профили ● Профили – Параметри и типове – Типове, секции и форми19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 22
 23. 23. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Процедури ● Създаване на запис ● Четене на запис ● Изтриване на запис – Поле active=0 ● Поддръжка19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 23
 24. 24. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Примерни данни ● Практическо приложение на вертикалната параметризация ● Модул за работа с базата данни – Основни функции19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 24
 25. 25. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Бизнес логика на системата ● Удостоверяване и вписване – Потребителско име и парола – Сесия и токън – Връзка с външни системи, OAuth (fb, t, etc.) ● Профили – Типове и параметри – Секции и форми19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 25
 26. 26. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Инструментална библиотека ● Помощни функции и средства ● Средства за разширяване и вграждане в други приложения19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 26
 27. 27. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Програмен интерфейс – API ● Users/Profiles ● Authentication – user.list – authentication.signin – user.update – authentication.verify – userprofile.list – authentication.signout – userprofile.update – userprofiles.create ● System – usersessions.list – system.about – profileparameters.list – restrpc.info – profileparameters.update – restrpc.methods – users.lookup – restrpc.method19 февруари 2013 – Отворена система за управление на потребителите 27
 28. 28. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Разширени интерфейси ● Commerce – commerceservice.request – commerceservice.activate ● Други – sociable.* – custom.*19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 28
 29. 29. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Приложение клиент ● Стандартна имплементация PHP ● Клиентска библиотека – Връзка със сървъра ● Логика на клиентското приложение ● Потребителски интерфейс – Графичен интерфейс ● Други имплементации – Java, J2ME, C/C++, C# – JavaScript, jQuery & jQueryMobile19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 29
 30. 30. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Зависимости от външен код ● Common2 ● Phlex2 ● Опционални – Commerce2 – Sociable19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 30
 31. 31. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Достъп до изходния код ● UMS1 – http://sourceforge.net/projects/ums/ ● UMS2 – http://svn.appletworks.net/appletworks/ums2 ● UMS3 – https://bitbucket.org/appletworks/ums3 ● Допълнителни и външни модули – достъпни в Интернет19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 31
 32. 32. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Примерни разработки ● Картотека на студентите – Потребители=студенти – Профили: лични данни, снимки и др. – Права за достъп до ресурсите – Допълнителни модули: учебни програми, изпити, оценки и др.19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 32
 33. 33. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Комерсиални разработки ● Interlecta, от 2007 ● Управление на ресурсите и услугите ● Платформи: Android, BlackBerry, J2ME, Symbian, Windows, Linux, Mobile-web; ● Награди Общо потребители близо 420 00019 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 33
 34. 34. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Други разработки ● FonMatch ● AppletWorks ● Lobut Network – Geos1 ● BGJournal – ListMailer ● BCBINZ ● TransClick ● RantNetwork Общо регистрирани ● Comcel потребители близо 500 000 души от цял ● GlobalCrossing свят19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 34
 35. 35. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Заключение ● Управлението на потребителите е сложна задача ● Свободен софтуер с отворен код ● Комерсиални реализации ● Бъдещи планове – Нови функции, нужда появила се в практиката – Нов модул мултимедия: изображения, аудио, видео и др. – Преминаване към напълно обектно-ориентиран код – Разширяване на документацията на кода – Документация за интегриране на продукта в други системи19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 35
 36. 36. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - Факултет “Математика и Информатика” Благодаря за вниманието Допълнителна информация Автор: Невен Боянов Уебсайт: http://www.boyanov.org/ Имейл: neven@boyanov.org19 февруари 2013 Отворена система за управление на потребителите 36

×