O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Платформа Блоктину за визуално по C/C++ за микроконтролери

Платформа Блоктину за визуално обучение по програмиране на C/C++ и разработка на приложен софтуер за микроконтролери.

Платформата Блоктину решава проблем в конкретна област, а по-точно създаване на приложни програми за микроконтролери ATtiny85 [2] и по-специално за платформата Tinusaur. Това обуславя и конкретните цели и изисквания, представени в доклада.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Платформа Блоктину за визуално по C/C++ за микроконтролери

 1. 1. Платформа Блоктину за визуално обучение по програмиране на C/C++ и разработка на приложен софтуер за микроконтролери Научна конференция на факултет "Математика и информатика" на младите изследователи 29.5.2017 г., факултет „Математика и информатика”, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
 2. 2. Области на приложениеОбласти на приложение ● Обучение – Основи на програмирането – Програмиране на C/C++ – Микроконтролери – Вградени устройства – Роботика ● Хоби – Електроника, вградени устройства – Домашна автоматизация – Смарт системи
 3. 3. ПроблемътПроблемът ● При обучение – Трудности при бързото изучаване на понятията – Невъзможност или неспособност за усвояване на знанията ● Хоби – Непознаване на основни понятия в областта ● Причини – Липса на предварителни познания по програмиране – Липса на други предварително необходими познания – Нужда от бързо навлизане в материята – Прекалена сложност на материята – Възраст
 4. 4. РешениетоРешението ● Визуална среда за програмиране – Блокове и връзки – Интуитивен интерфейс ● Компилиране в облака – Независимост от SDK ● Работа в среда на уеб браузър ● BG10xEU хакатон – За 24 часа на 12-13 май 2017 г. в София Тех Парк – Полуфиналист
 5. 5. История и настоящеИстория и настояще ● В миналото ... – АЛГОЛ – Други визуални системи ● Scratch ● Google: App Inventor for Android ● Blocklyduino ● ... и много други ● Недостатъци: – Не се разработват активно – Не са предназначени за конкретната хардуерна платформа
 6. 6. Постановка и изискванияПостановка и изисквания ● Изучаване на програмиране и езика C/C++ – За микроконтролери – За абсолютно начинаещи – За широк възрастов диапазон: 10 ... 60+ г. – Обвързан с платф. Тинузавър ● Технически параметри – Платформа Atmel ATtiny85 – Език за програмиране C (опц. C++) – Среда за работа PC, Mac, Linux ● Всички основни понятия в процедурното програмиране ● Видимост на изходния код на програмния език – C/C++ ● Създаване на реални работещи програми ● Минимални изисквания към работната среда
 7. 7. Как работи: Визуална средаКак работи: Визуална среда
 8. 8. Как работи: ХардуерКак работи: Хардуер
 9. 9. Как работи: Генериране на кодКак работи: Генериране на код
 10. 10. Компилиране и изгражданеКомпилиране и изграждане
 11. 11. Инсталиране и стартИнсталиране и старт H E X f i l e - - - - - - - - B 8 9 A B 9 9 A C 0 9 A C 1 9 8 8 F E 4 9 3 E C 0 1 9 7 F 1 F 7 0 0 C 0 0 . . . Backend SDK, GCC-AVR, AVR-LibC, Make, etc. Backend SDK, GCC-AVR, AVR-LibC, Make, etc. Web browserWeb browser Browser extensionBrowser extension Host applicationHost application AVRDUDEAVRDUDE
 12. 12. Предимства и особеностиПредимства и особености ● Обучение – Включва всички важни езикови конструкции – Генерира предварително подготвен добре написан код – Може да се разглежда генерирания код – Може да се ползва за самообучение ● За децата – Забавно е да се учи програмиране с Блоктину ● Удобства – Работи и на български – Подходящо е за всякакви възрасти ● Възможност за развитие – Може да се премине лесно към „истинско“ програмиране – Не създава грешни навици
 13. 13. Предимства и особеностиПредимства и особености ● Инсталация 1. Браузър разширение 2. Хост-приложение + Драйвер ● SDK, Toolchain, etc. – Не се инсталират => не се обновяват ● Софтуер – Свободен лиценз – Отворен код ● Хардуер – Свободен лиценз – Отворен код – Популярен – Ардуино съвместим ● Работи и на мобилни платформи – телефони, таблети и др.
 14. 14. Бъдещи плановеБъдещи планове ● За довършване – Връзката hosting-app <=> avrdude – Подобрения за мобилната версия – Добавка за Firefox ● Ново – Blocktinu Box – Самостоятелна система – Базирана на Raspberry Pi – Вграден Wi-Fi – Независимост от интеренет ● Ще се използва в лятно училище по електроника, програмиране и роботика.
 15. 15. ЗаключениеЗаключение ● Първоначалната идея за проекта доведе до практическо изпълнение ● Съществуващите технически проблеми са решими ● Нужно е практическото прилагане на платформата за да се направят изводи
 16. 16. Контакти и информацияКонтакти и информация ● Невен Боянов e-mail: neven@boyanov.org ● Георги Маринов email: gmtyrnovo@gmail.com ● Blocktinu Project https://tinusaur.org/projects/blocktinu/ ● Tinusaur Project https://tinusaur.org
 17. 17. END

×