O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 18 Anúncio

Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)

Baixar para ler offline

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 nieuwe kansen zonne-energie

VERSLAG
03 internationale bouwbeurs

NIEUWS
05 ontwerpfabriek indes
08 bouwkunde bedrijvendagen
09 brug over de zouthaven
11 getordeerde gevels
13 thema booosting 2005

BOOOSTING
08 antwoordkaart
14 boook
15 participanten
16 agenda, colofon, bestuur

SPECIAL
17 toekomstplannen booosting
18 bijeenkomst bouwinnovaties

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 nieuwe kansen zonne-energie

VERSLAG
03 internationale bouwbeurs

NIEUWS
05 ontwerpfabriek indes
08 bouwkunde bedrijvendagen
09 brug over de zouthaven
11 getordeerde gevels
13 thema booosting 2005

BOOOSTING
08 antwoordkaart
14 boook
15 participanten
16 agenda, colofon, bestuur

SPECIAL
17 toekomstplannen booosting
18 bijeenkomst bouwinnovaties

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005) (20)

Mais de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)

 1. 1. AANKONDIGING 31 03 05 Zonne-energie heeft toekomst! waarbij films op glas worden gecoat. Zo ontstaat ee HOEWEL IN DE NEDERLANDSE MARKT DOOR HET WEGVALLEN VAN volledig geïntegreerd bouwproduct dat eenvoudig en FINANCIELE ONDERSTEUNINGSREGELINGEN, HET MOMENTUM VOOR HET breed toepasbaar is . TOEPASSEN VAN ZONNE-ENERGIESYSTEMEN TIJDELIJK MINDER IS, GAAN DE NTWIKKELINGEN NATIONAAL EN INTERNATIONAAL ONVERMIN QERD.D:QOR. De toekomst van de innovatie van zonnepanelen zit ' volgens Dennis Gieselaar, directeur van Oskomera Sola n Op deze middag wordt u een actueel oveF jcht geoudc ., Power Solutions (OS PS) in de integratie van elemente koplopers uit de vakgebieden Industrie en O nderzoçk tot één bquwproduct. Zoals bijvoorbeeld wire free PV Het thema van Booosting in 2005 iS:l re~ovatie te,: : !: ", i ';;:;Jrbij een ' ajuminium draagconstructie als geleide ~ Harm Boomsma zal het jaarthema vary,däag illustrl'ic functioneert. Zij,n insteek richt zich tevens op het project nkele PV-systemen, waaronder een uniyersele PVd ;,' :." . " .• ;: ;n wij vandaçig te gast zijn ; Diergaarde Blijdorp, waa kan worden voor upgrading van woonco~plexen, O SPS op he1tlak het grootste Nederlandse zonne- '': i oomsys,t,eém (5000 m' ) de draagconstructie heeft kzo Nobel heeft de ro l-naar-rolprocessen' voor di'; fb . ontwikkeld en zorg gedragen voor de complete modules ontwikkeld en met succes een proeflijn ~dor,d e montage van het systeem : Sunport Oceanium . Het belangrijkste van Helianthos is de dunne-filmdepQs itiek chn()!ngie, aarbij tijdens het productieproces een extreem dunne film worch gebrcriKt, Vertegenwoordiger van het wetenschappelijk onderzoe o x dunner dan een mensenhaar. De folie is op elke ondergrond te plakken , is Wouter Borsboom . Hij geeft zijn visie op het onderzoe~ 'De integratie van zonnecellen in de gebouwschil' . De Het van oorsprong glasproductiebedrijf Scheuten Solar is zes jaar gelden tegenlezing wordt verzorgd door /wan van Bochove va gestart met de ontwikkel ing een gebouw geïntegreerde celtechniek: BIPV Ecofys, adviesbureau op het gebied van duurzam (Builded Integrated Photo Voltage) , Een nieuwe generatie celtechniek, energie en onlangs aangesloten bij Booosting . ...... . Zie ook pagina 15 van deze nieuwsbrief
 2. 2. Ontvangst in de Haaienzaal van Diergaarde Blijdorp te Rotterdam Welkomstwoord & inleiding door Harm Boomsma, voorzitter Booosting ' Helianthos: roll-to-roll flexibele zonnecellen' door Leonie Stigter, manager markt- en toepassingsontwikkeling van zonnecellen bij Akzo Nobel Chemicals 4:45 'De integratie van zonnecellen in de gebouwschil' door Wouter Borsboom, wetenschappelijk medewerker bij TNO Ruimte en Infrastructuur ' BIPV (Builded Integrated Photo Voltage)' door Frans van den Heuvel, directeur van Scheuten Solar 'Sunport Oceanium' door Dennis Gieselaar, directeur van Oskomera Solar Power Solutions oc'' mML _ . - , _____ > U kunt, voorafgaand aan deze bijeenkomst, tussen 12.3°-14.00 uur een bezoek brengen aan het Oceanium van Diergaarde Blijdorp. Uw entreebewijs is alleen geldig in het Oceanium. • •: . . •• • .. Voor niet bij Booosting aangesloten organisaties bedragen de deelname- en entreekosten € 30,00 per persoon. •• • .. . « > N.B. Parkeren en entree aan de Oceaniumzijde. Parkeerkaart vóó~ aanvang van de meeting zélf aanschaffen bij afdeling Bezoekersinformatie. Direct links achter de kassa. « ,. . .... ,
 3. 3. c ,11 r 'I r I;' ,. ~;~~ 1 ,·~U i L.~ L ~ ~ 1 ~ ~ iJ BOOOSTING, PLATFORM VOOR KOPLOPERS IN BOUWINNOVATIE HEEFT OP DE 1E DAG VAN DE INTERNATIONALE BOUWBEURS, MAANDAG 21 FEBRUARI, HAAR ------_~ . _-- _-.- --- TOEKOMSTPLAN GEPRESENTEERD AAN EEN GROTE GROEP TOEHOORDERS. ---.------ _._...__.. _ ... _--_ .. _.. _... _... .... De nieuwe plannen kunnen in het kort worden samengevat: Dit jaar start een Looop voor de VMRG met als onderwerp Intelligente gevel s met geïntegreerde installaties ; welke een groot aantal voordelen vOO t • Booosting als sectorbreed aanspreekpunt voor opdrachtgevers die beter gebouwen zullen opleveren . De Looop zal een praktisch ad vies geven ove ~ onderbouwd en dus kansrijker, innovatietrajecten kunnen starten. • Zorgen voor kennisoverdracht van innovators naar de andere partijen de bouwsector il hoe deze innovatie breed in de bouw kan worden opgepakt en ingevoerd . Booosting zit volop plannen voor een sterker innoverende en concurrerende • Versterken van de positie en kansen van de koplopers in bouwinnovatie bouwsector. Onontbeerlijk daarbij is actieve betrokkenheid van de • Zorgen voor doorstroming van innovaties naar de gehele bouwsector en a:angeslotenen. Bovendien worden nieuwe koplopers gezocht om dit met versterken het concurrerend vermogen van de sector. Booosting waar te maken! Studenten Bouwkunde van TU Delft en Eindhoven zijn hier 21 februari reeds mee gestart. Een van de diensten is de Looop: het in opdracht adviseren over relevante Onder het thema ' Bent u al onder de Looop innovatievraagstellingen . Op korte termijn brengt Booosting een aantal va genomen door Booosting?' zijn acht studenten een plm . acht innovatie-experts op het gebied van de betreffende probleem oektocht gestart naar innovatieve koplopers in stelling samen . De situatie van de opdrachtgever wordt in kaart gebracht en ouwinnovatie. Getooid in labjas en met een de gefaciliteerde brainstormbijeenkomst neemt twijfels weg, maakt risico 's looopje speurden zij naar vernieuwende bouw- hanteerbaar en geeft inzicht in technische knelpunten of toepassings- rganisaties. Het zal u als standhouder of bezoeker mogelijkheden. niet ontgaan zijn . wordt vervolgd!
 4. 4. ') )~) • ~ ~~~----.--~
 5. 5. , ; ' I::; , 'UI, ~f~:. J ~ / ," • !~ ( j/ ..'; ~~; .~ 1 ','; f, I ! t' I I I , .,' :-~~ , ~, IJ j '. i. Cl ~) -') ' ,,, .1 [i .. 1 I J i-( ï J " c I i 'i' i .J Cs:' ,i ,:~I Ll'Y I: J ::.)) ; SYMBIOSE TUSSEN RUIMTE EN ENERGIE INDES IS EEN ONTWERPBEDRIJF DAT GEAVANCEERDE INDUSTRIËLE PRODUCTEN ONTWERPT EN ENGINEERT. ZE DOET DIT ZO SUCCESVOL DAT MEN NAAR EEN NIEUW PAND MOEST OMZIEN . VANWEGE DE VEELVULDIGE BETREKKINGEN MET DE TU TWENTE LAG DE VESTIGING OP HET NABIJ · GELEGEN BUSINESS & SCIENCEPARK VOOR DE HAND.
 6. 6. 'Een vi sitekaartje voor ontwerpers' is het motto van het gebouw. Aan de buitenzijde straalt het gebouw de trots van het bedrijf uit. De hoge rug aan het spoor vormt de visuele entree van Enschede. Met teksten en projecties fungeert deze zij de als een bi llboard voor het bedrij f. Bin nen kenmerkt het gebouw zich door de open werkruimte met veel mogelijkheden van ontmoeten. Rondom een hoge vide li ggen de verschillende werkru imten . Voortdurend wissel lende doorzichten en telkens vera nderend dag li cht maken deze ruimte zeer dynami sch. Het enthous iasmeert ook de communicatie tussen de werknem ers. In des noemt zijn nieuwe gebouw 'De ontwerpfabriek' . Het wil daarmee de realistische focus van het ontwerpbedri j f weergeven. maar het is ook een passende benam in g omda t de gebru ik te bouwtechnieke n vooral uit de fabr ieksbouw stammen . Een stalen ske let (dak en gevels), betonnen vloeren en li chte inv ulpanele n met min imale afwe rking op de bouwplaats. Zo kan snel gebouwd worden voor een scherp budget. Door zijn vorm. maar ook door extra aandacht voor de essentiële detaillering ontstij gt het gebouw de middelmatigheid van het reguliere fabrieksgebouw
 7. 7. Hoewel de vorm sterk bijdraagt aan de herkenbaarheid, heeft ze ook een BEWUST OMGAAN MET ENERGIE IS EEN energetische betekenis. De hoge ruimte veroorzaakt een natuurlijke trek INTEGRAAL ONDERDEEL VAN HET CONCEPT EN waardoor de ventilatielucht eenvoudig af te voeren is. Via een warmte- MAAKT OP TERUGHOUDENDE WIJZE DEEL UIT wisselaar wordt de warmte uit de afgezogen lucht herwonnen en toegevoegd VAN HET ONTWERP . HET KANTOOR VAN INDES aan de verse lucht alvorens deze het gebouw wordt ingeblazen. Een IS DOOR EEN AANTAL ONOPVALLENDE aanvullende warmtepomp, dat zijn energie uit de grond haalt, verwarmt het MAATREGELEN ENERGIEZUINIG. gebouw in de winter en koelt het in de zomer. De geschatte energiebesparing d bedraagt circa 50 procent. In de toekomst kunnen er op het hoge topdek PV- zonnecellen worden aangebracht voor extra energielevering om zo het energieverbruik nog verder terug te dringen. Een mooie symbiose tussen ruimtelijkheid en energieconcept. a Warmtepomp met aardwarmte voor verwarming in de winter en koeling in de zomer. Ruimten worden met vloerverwarming verwarmd/gekoeld b Vorm gebouw versterkt de ventilatie van het gebouw. Terugwinning ? warmte via een warmteterugwin unit Arconi ko Arch itec ten c Inblazen van koude of warme lucht door middel van textiele ventilatie- T 0 10 4123 181 buizen met lage luchtsnelheden E arcon iko@arcon iko.com cl Optie voor plaatsing zonnecellen op zuidzijde I www.arcon iko.com , c , -- t-~ !--~- ! ,
 8. 8. ...J W <.9 w 0J rY"'I ooostin 25 05 05 C ----- N f- (IJ V) > E ~ 0 CL ra s::. -0 ra ...... BOUWKUNDE Vl ...... (IJ ......, I :J=I]iJ8W@~llr!tê1@~ 1 (IJ ......, ~ 0 Ol) c ra E 0:: BEDRIJVEN STANDS BESCHIKBAAR OP ......, 0... en Vl 0 0 0 (IJ (IJ s::. u > TUlE BOUWKUNDE en Vl 0 rY"'I BEDRIJVENDAGEN OP WOENSDAG 25 MEI ORGANISEREN DE OPLEIDINGEN BOUWKUNDE EN INSTALLATIETECHNOLOGIE VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN '- ::l ::l WEER DE BOUWKUNDE BEDRI)VENDAGEN . 0 0 ~ Op deze dag presenteren verschillende bouw- en installatiebedrijven zich aan de studenten. Voor studenten dus een ideale gelegenheid om zich te oriënteren op de mogelijkheden voor een stage- of afstudeerplek of zelfs een baan. Tevens worden er tijdens de bedrijvendag lezingen gehouden. De hoofd- lezing van dit jaar zal in het teken staan van Het huis van de toekomst; de spreker zal niemand anders zijn dan Chriet Titulaer. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een stand op de Bouwkunde Bedrijvendagen kunnen de ontwikkelingen volgen op onze site: www.bouwkundebedrijvendagen.nl. Mocht u gebruik willen maken van deze ideale gelegenheid om bekendheid te verwerven onder studenten, mail dan voor meer informatie naar: info@bouwkundebedrijvendagen.nl. ? Bouwkunde Bedrijvendagen Onno Noordijk T 040-247 3220 E o.noordijk@studenuue.nl I www.bouwkundebedrijvendagen.nl <
 9. 9. ooostin ,De uitvoering van het muziekcentrum, aan de Oostelijke Handelskade te 'Amsterdam nadert zijn einde, de gedempte Zouthaven zal binnenkort weer" worden uitgegraven. Om de voetgangersverbinding van het muziekcentrum en het promenadedek naar de Oostelijke Handelskade en IJtram te maken, is de brug over de Zouthaven bedacht. De brug is een onderspannen ligger van ongeveer 60 meter. Aan de ,hoofdligger zijn span ten gelast die de overspanning verdelen in 20 se cti es n 3 meter , de rug gengraat van de brug, De ze wordt op spanning ouden door 12 staa lkabels van 60mm di k, De kabels, die van het locked "., type zijn, waaieren uit waardoor de brug stabiel en stijf wordt. De ngen van de kabels hebben een Z·vorm waardoor deze in elkaar passen n de doorsnede van de kabels met ongeveer 30 procent wordt uceerd. hoofdopzet van de brug is eenvoudig. De uitwerk in g echter is complex, kade en het muziekcentrum, de beide aanlandingen, zijn niet even hoog
 10. 10. n liggen niet evenwijdig aan elkaar. De brug is grotendeels a·symmetrisch In het ontwerp en de deta illering van de brug komt de samenwerking tusse de kabel knopen goed te detailleren is een model gemaakt en is de arch itect en de constructeur goed naar voren. Waar het staa l constructi rloop van de kabels in 3D getekend. Deze tekeningen zijn zowe l aan iet nod ig was , is het weggehaald. Echter we l op een manier zodat er ee nstructeur als aan de aannemer geleverd , die op basis daarva elend ver loop is ontstaa n dat recht doet aan de situatie en he ijvoorbeeld de spanten uit plaatstaal kon snijbranden . ontwerpidee. dat de brug al een zeer expressieve vorm heeft is hij in een speciaal doo Ontwerpen is deta illeren en deta illere n is ontwe rpen . andleven Coatings ontwikkelde blauwgrijs metallic kleur gecoat. 0 roudering tegen te gaan, voor het onderhoud én om de brug een chi Ontwerp Hans van Heeswij k archi tecten (Hans va n HeeswUk , Jeroen va iterlijk te geven is een UV remmende transparante toplaag aangebracht. uizen, Aden Honig en Riek Than i) i.s.m. Ma /co /m Aa lstein (I BA) et brugdek is door BRS Staalwerken u itgevoerd in blank geanodi itvoer ing: Bam Civie l um inium dekdelen waarin zwart granulaat is opgenomen. Om de brug aa pdrachtgever: OCA Amsterdam e lichten zijn Erco lampen onder de brug gehangen. De lampen zij nvoud ig te verw isselen doordat de armen kante lbaar zijn. De monteur ka aarb ij achter de balustrade bl ijven staan. Om het dek aan te lichten zijn i e dubbel uitgevoerde balusters lampen opgenomen. De doorvaa rlichting is gelntegreerd in het ontwerp.
 11. 11. TE REALISEREN: GEVELS MET TE OPENEN RAMEN! IN 2001 IS AAN KAREL VOLLERS DE ALUMINIUM PRIJS VOOR ARCHITECTUUR TOEGEKEND VOOR HET MET ALCOA ARCHITECTUURSYSTEMEN (HET TOENMALIGE REYNOLDS) ONTWIKKELDE ALUMINIUM GEVELSYSTEEM VOOR GETORDEERDE GEVELS. De vier op elkaar aansluitende getordeerde Stopsol isolatieruiten van het showroommodel waren warm gebogen door Van Tetterode Glasatelier. Met modellen illustreerden we toepassingsmogelijkheden in bijvoorbeeld 'twisters '. Dat zijn gebouwen met om een vertikale rotatie·as gedraaide verdiepingen . Door bouwlagen in de hoogte te herhalen kunnen mallen meermaals gebru ikt worden, wat de kosten aanzienlijk beperkt. De rechte lijnen in getordeerde vlakken vereenvoud igen de maatvoering en
 12. 12. HOGE TWISTERS GETORDEERD EN GEBOGEN PROFIELEN Hoewel wij helaas geen van onze ontwerpen realiseerden, lukt dat Net als het eerste showroom model, is deze inmiddels anderen wel. De 90° draaiende 190 m hoge Turning Torso toren nieuwe door de Nederlandse buigspecialist in Malmö (Zweden) van Calatrava wordt dit jaar opgeleverd. Prijsvragen voor Van Campen Aluminium Productie b.v. de nieuwe Europese Centrale Bank in Frankfurt en een kantoortoren op het geassembleerd. Het torderen van profielen te herontwikkelen beursterrein Fiera in Milaan zijn door Coöp Himmelb(l)au, werd tot nu toe vermeden . Maar hier moest respectievelijk een combinatie met Daniel Libeskind en Zaha Hadid het profiel niet alleen getordeerd worden , gewonnen met vergelijkbaar hoge twisters. Zij gebruiken nog niet maar ook meteen gebogen. Met de nieuw getordeerd glas, alleen vlakke ruiten , maar het concept van herhalende ontwikkelde tools is het proces in controle. onderdelen in een gebogen totaalvorm slaat aan. Het profiel is een variant binnen het voor vele toepassingen ontwikkelde AAlOOQ VLAKKE RUITEN gevel systeem . De onvermijdelijke meerkosten Bij hoge torens kan vanwege de geringe verdraaiing per paneel volstaan door extra bewerkingen kunnen beperkt worden door het toepassen van worden met vlakke ruiten, maar bij sterke buigingen is het facetteren met herhaling, of door het in omvang beperken van vervormde delen . Zo kan het vlakke delen opties storend. een verbijzondering zijn binnen een groot vlak van eenvoud iger geometrie. DUBBELE WERELDPRIMEUR ? Op de bouwbeurs 2005 presenteerde Alcoa Architectuursystemen met een TU Delft Bouwkunde/ afd . Bouwtechniek showroom model een dubbele wereldprimeur. Daarmee is de volgende stap Karel Vol/ers gezet in het dichten van de kloof tussen het ontwerpen van gebouwen met T 015 278 4297 vrij gebogen gevels en het op industriële wijze materialiseren ervan. In vrij E abck.vollers@planet.nl gebogen gevels komen in principe geen rechte lijnen meer voor; alle profielen ontmoeten elkaar onder een andere hoek en zijn verschillend van Met dank voor het tekenwerk aan R. Wilcke en TOCi(1 van de Faculteit maat. Bouwkunde TAATSEND OPENEND BOLLENDE RAAM Het voor de Europese markt ontwikkelde aluminium AAlOOQ gevelsysteem is met de 'Twist' ~~ariant uitgevoerd als vrij gebogen vlak met een paneelvullii1g van Stopsol Silverlight Privablue blauw reflecterend isolatie· glas. De ruiten gemaakt door Glasbuigerij Bruini,ng: zijn warm gebogen op door Komplot Mechanics uit cellenbeton gefreesde mallen . De onderste regel van het kozijn is recht, de stijlen en bovenregel hebben een radius van 4m. Klap op de vuurpijl is het taatsend openend bollende raam. De scharnier· assen zijn uiteraard op elkaar uitgelijnd , maar staan scheef op zowel de profielen als het bollende vlak. >
 13. 13. NIEUWS - - --- . ",",---- , - . ....-- - ~ BOOOSTING STELT DE KOMENDE JAREN ELK JAAR EEN INNOVATIETHEMA Booosting kiest dit jaar voor renovatie· en transformatietechnologie omdat CENTRAAL. DIT JAAR IS GEKOZEN VOOR DE RENOVATIE- EN TRANSfORMATIE- de laatste jaren , vergeleken met nieuwbouw veel minder energie is gestoken TECHNOLOGIE. EEN ACTUEEL THEMA VOOR DE KOMENDE JAREN MET VEEL in innovatie en technische vernieuwing. Bovendien is samenwerking tussen MOGELI JKHEDEN TOT WEZENLIJKE VERNIEUWING. disciplines een vereiste om oplossingen voor de ingewikkelde problematiek te kunnen realiseren . ~enovatie dient echter ruim te worden geïnter- preteerd . Niet alleen het verbouwen maar vooral KENNISCENTRUM ook het hergebruiken en het transformeren van Samen met kenniscentrum Nehem is een gebouwen. Veel beleggers worstelen met hun kennispositiesubsidie aangevraagd voor leegstaande kantoren: wacht men op betere ·een gedegen onderzoek naar dit thema . He tijden , moeten ze gerenoveerd worden of is trans- doel is om de uiteindelijke resultaten van formatie tot woningen de beste optie. Corporaties dit project een vervolg te geven in proe~ toeien met een vergelijkbaar dilemma 'Wat te projecten met marktpartijen . De aange· doen met de naoorlogse wijken '. slotenen zullen worden geïnformeerd over Grootschalige sloop was de teneur, maar door mogelijke participatie in dit project. druk van bewoners en door een veranderend Beoogde startdatum: economisch klimaat wordt een groter hergebruik april 2005. wan de oude woningen steeds meer overwogen . Daarbij gaat het er ook om renovatie-oplossingen Booosting, platform te ontwikkelen die een hoge aanpasbaarheid van voor koplopers in kantoor- en woonruimte in de toekomst bewerk- bouwinnovatie. . telligen .
 14. 14. STEEL AND BEYOND NEW STRATEGIES FOR MET ALS IN ARCHITECTURE ,..,.--- - ---'. Staal biedt fascinerende mogelijkheden voor de heden- daagse architectuur. Aan de hand van uitge breide tudie naar een zeer groot aantal internationa le o ntwerpen in staa l, besch rijft LeCuyer in haar boek de nieuwste ontwikkeli ngen in ontwerp- en fabricage- processen met dit materi aa l. t I eel voorbeelden , van in funct ie uiteenlopende ont- and beyond werpen, worden systematisch weergegeven. Bijvoor- beeld het Experience Music Proj ect (Seattle) van Frank O. Gehry's, The Mil lennium Bridge van Norman Foster, Sendai Mediatheque van Toyo Ito , de bib liotheek (Seattle) en Prada Tower (San Francisco) van O MA, Glasgow Tower van Richard H orden Associates, Centre Pompidou van Re nzo Pi ano and Richard Rogers en het Museum van Amerikaanse Volkskunst van Tod iYIilliams en Bi ll ie Tsien . Elk project wordt uitgebreid geïllustreerd , met focus op het innovatieve ontwerp, de fabricage en assemblage van de gebruikte staalsystemen . De nieuwe technische mogelijkheden, al dan niet overgenomen uit scheeps- bouw enjof luchtvaartindust rie, worden beschreven. Titel: Steel and Beyond iYIarm aan bevolen doo r best uurslid Th ijs Verburg, architect te Amsterdam . Auteur: Annette LeCuyer ' Het boek geeft een goede doorsnede van het huidige gebruik van st aal in ISBN: 3-7643-6494-7 (Ie architectuur_ De kritische visie van LeCuyer is nieuw en bijzonder. Een Uit gever: Birkhäuser Verlag/Artemis collectersitem voor Booosters.' iTaal: Engels Prijs: € 60,70
 15. 15. PARTICIPANTEN ~m!D[j!lfiiU[f;JI!IlDi.1]]m > A+ Bureau voor ouwproduktontwikkeling > ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek > Aldus ouwinnovatie > BDA Groep > Boomsma Innovations > Corsmit Raadgeven Ingenieursbureau > D3BN C.I. > dgmr raadgevende ingenieurs > ing. Karel H. Dekker > dorsserblesgraaf > Ecofys > Façade Consulting al: Engineering > GeNie Consult en Partners > IBS Consultants > RaDELL engineering > RGD, directie Advies en Architecten > Schoonderbeek al: Partners Advies > ngenieursbureau Zonneveld > Els Zijlstra < : I I - > Alcaa Architectuursystemen > Bayards Aluminium Constructies > BRS Staalwerken > Corus Colors > Doorwin > Eaton Holec Laagspanning > Hobone > Holonite > Hunter EcofYs Douglas > Limelight > Mat AJbouw > MBI > De Meeuw Oirschot > Octatub ontactp'ersoon: Iwan van Boc pace Structures > Oskomera > Van Oudenallen Prefab Betonbouw > Postbus 8408, 3503 RK Utrecht Plastica Plaat > Platinox Special Products > Polyblock > Poly Products > RC Kanaalweg 16G, Utrecht System > Rockwool > SAB-Profiel > Slavenburgs Bouwbedrijven> Somfy 0302808300 Nederland > Trespa International > Ubbink Nederland > Wagenbouw JAccommodaties > Wentzei > ZNS Van Dam Geveltechniek < F 030 280 8301 E info@ecofys.nl > Archipel Ontwerpers > Architectenbureau I www.ecofYs.com en www.e·c Boesten-van Vliet > Het Architecten Consort > Arconiko Architecten> Atelier is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van duurzame energie PRO> Van den Berg Van der Breggen Architecten > Böhtlingk architectenbureau> jan Brouwer> CEPEZED > EGM Architecten> Henket ,enerl~ielbe~;p'lring. Zo'n 200 medewerkers in zes landen leveren en partners architecten> jMDS > MAS architectuur> Mei Architecten en duurzame energieoplossingen. Ecofys maakt deel uit van tedenbouwers> MoveYou > MUA, Maurer United Architects > Piode> IEc,o",cern groep met de missie 'een duurzame energievoorziening youke Post> Royal Haskoning Architecten > RPHS architecten> jan Ecofys is in 1984 gestart als een onderzoek- en adviesbureau immers > Verburg Hoogendijk Architecten < :enerl~ielbe!;pélrirlg en duurzame energietoepassingen. In de loop der jaren > Friso Kramer> jaap Koning > palet van activiteiten uitgebreid met productontwikkeling. Ecofys Neonis Designers> Nippellnventions > Robin Hood Produkties > TNO grote kennis opgebouwd over onderwerpen als zonne-erlerl7le Industrie> Marcel Vroom < ndenergie, bio-energie, waterstof technologie, energievoorziening : • • I • maatbeleid. > Bouwen met Staal Centrum Hout> VMRG < Econcern holding is opgericht om aanverwante activiteiten in onder Il1 rE!n~en. Tot de Econcern groep behoren naast Ecofys ook de I I' > TU Delft, vakgroep Bouwtechnologie > I Ec,osl:re:~m, Evelop en Ecoventures. Sinds 1984 heeft Ecofys ta TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde < < en projecten uitgevoerd voor energiebedrijven, ' oroluaties. bouwbedrijven, overheden en eindgebruikers. c ook pagina 01-02.
 16. 16. (jonderdag 31 maart Zonne-energie, Diergaarde Blijdorp A Rotterdam (zie pagina 01-02) «< A (jonderdag 21 april La Fenêtre, Den Haag A > Houtinnovaties Onderzoek Renovatietechnologie
 17. 17. PLATFORM VO >KOPLOPERS IN BOUWINNOVATIE TOENEMENDE BEHOEFTE AAN BOUWINNOVATIE - booosting MOBILISEERT KENNIS GOED GEIN FORM EERDE OPDRACHTGEVERS
 18. 18. BENT u AL ONDER DE LOOOP GENOMEN DOOR PLATFORM VOOR I<OPLOPERS IN BOUWINNOVATIE? Als i n novatie I n de bouw voor uw 15:30 Ontvangst en registratie in de foyer van de julianazaal organisatie van wezenlijk belang IS, 16:00 Zaal open 16:15 Presentatie over bouwinnovatie door dr j.CM. Hovers, dan bent u van harte welkom op voorzitter Regieraad Bouw 16:35 Presentatie van het toekomstplan de Booosting bijeenkomst over 'Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie' door drs ir Harm Boomsma, voorzitter Booosting bouwi nnovatles. 16:.55 Presentatie over Booosting-bouwinnovaties door prof dr ir Mick Eekhout, directeur Octatube Space Structures, oprichter Booosting 1 T15 Discussie maandag 21 februari 2005 lT30 Borrel 18:00 Einde Internationale Bouwbeurs Utrecht Julianazaal, naast Hal 5 Gratis toegankelijk! > A

×