Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a 200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village(20)

Anúncio

Mais de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie(20)

Anúncio

200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village

 1. Hubert Linssen Delft, 11 februari 2020 Manager operations The Green Village Hubert Linssen Delft, 11 februari 2020 Manager operations The Green Village WELKOM OP THE GREEN VILLAGE
 2. © Broer van den Boom Renovatie gebouwde omgeving Klimaat- adaptatie Hernieuwbare energie Intelligente mobiliteit De transitie naar een duurzame toekomst kent onzekere stappen die veel inspanning vereisen
 3. En in de stad van de toekomst raakt alles steeds meer geïntegreerd… Wonen Mobiliteit Werken Publieke ruimte Energie Circulariteit
 4. In de stad van de toekomst raakt alles steeds meer geïntegreerd… Voorbeelden Verwacht 2019: ROCSYS : automatisch laden automatische voertuigen MOR (TU Solar Decathlon) Energy Pile Hemels Water Onderzoek LIDAR in regen op Waterstraat Gebouwen Energiesystemen Autonoom vervoer (RADD) Klimaat- adaptatie Waterstraat
 5. Is het praktisch? What about privacy? Te riskant? Wat is het business model? Niet in Bouwbesluit Is het betrouwbaar? In jouw achtertuin? Werkt het? Is het altijd veilig?
 6. …dus succesvolle opschaling van dit soort innovaties vereisen verandering in ons maatschappelijke systeem TECHNOLOGIE & SYSTEMEN BUSINESS MODEL WET- & REGELGEVING OMARMING MAATSCHAPPIJ Ingenieurs PubliekOverheid Ondernemers
 7. The Green Village brengt als integraal platform alle stakeholders bijeen TECHNOLOGIE & SYSTEMEN BUSINESS MODEL WET- & REGELGEVING OMARMING MAATSCHAPPIJ Ingenieurs PubliekOverheid Ondernemers Wonen Mobiliteit Werken Publieke ruimte Energie Circulariteit
 8. Bij The Green Village leren alle belanghebbenden wat nodig is om grootschalige toepassing van innovaties te versnellen Technologie Systeemvragen ➔ Lokaal betrouwbaar ➔ Robuuste technologie Business model Geen verdienmodel ➔ Business case ➔ Business model Omarming maatschappij Zorgen ➔ Lokale interesse ➔ Brede omarming Wet- & regelgeving Framework n.v.t. ➔ Uitzonderingen ➔ Passende kaders Theorie & Lab Vroeg en integraal op The Green Village Pilot locaties Markt Grootschalige toepassing Hink Stap Sprong
 9. 275 Besluit van 13 juni 2017 t ot w ijziging en aanvulling van het Besluit uit voering Crisis- en herst elw et (Besluit uit voering Crisis- en herst elw et vijf t iende t ranche) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 13 maart 2017, nr. IenM/BSK-2016/260276, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze minister voor St aat sblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 0 2017 Echte bewoners Bouwbesluit ‘uitgezet’ Publiek toegankelijk Flexibele infrastructuur Dataplatform Workshops & matchmaking Het platform biedt een ideale, veilige omgeving om te onderzoeken, leren, ontdekken en demonstreren
 10. Realisatie gestart in 2019 Het Co-Creation Centre is een verzameling experimentele innovaties en demonstraties Klimaattoren Energy piles Dynamische zonwering Glazen draagconstructie Circulaire fundering
 11. PZH CHALLENGE TECHNISCHE INNOVATIES OP HET GEBIED VAN ENERGIE, CIRCULARITEIT EN KLIMAATADAPTIE
 12. Overheden werken actief mee in The Green Village
 13. Bij The Green Village hebben overheden een duale rol als het gaat om wet- en regelgeving TGV als lab voor overheden » Alle technologie en activiteiten zijn toegestaan bij The Green Village… » …mits veilig en schoon Vrijheid en flexibiliteit om innovatieve concepten te ontwikkelen Participatie in innovatie en ontwikkeling van passende kaders » Identificeren van knelpunten in regulering » Formuleren van nieuwe, structurele oplossingen om toepassing te versnellen Green Deal ✔ Publieke partners Pionieren met de Omgevingswet ✔ Verschillende wetten en regels zijn ‘uitgezet’, inclusief de meeste artikelen in het Bouwbesluit
 14. De Green Deal Green Village richt zich op structurele oplossingen voor grootschalige toepassing van innovaties
 15. 4 INNOVATIE PROGRAMMA’S 4 INNOVATIE PROGRAMMA’S
 16. Systeemintegratie Digitalisering Circulariteit The Green Village Basis Infra Fysieke infrastructuur /Dataplatform / Onderhoud en beheer / Co-creatie en kennisdeling / Communicatie / Hospitality Programma 1 Klimaat adaptieve steden Programma 2 Nieuwe energie- systemen (smart multi- commodity grid) Programma 3 Verduurzaming en Renovatie van gebouwde omgeving Programma 4 Toekomstige mobiliteit en energie- infrastructuur Project X 1 Project Y1 Project Z1 Project X 2 Project Y2 Project Z2 Project X3 Project Y3 Project Z3 Project X 4 Project Y4 Project Z4 Matchmaking Business development Proces ondersteuning Onderzoekers en ondernemers worden door The Green Village ondersteund bij eigen projecten
 17. The Energy Pile – project in TU Delft’s Thermo-X programme The WaterStraat is a collaboration between VP Delta, Delft Water Authority & The Green VIllage De WaterStraat is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap van Delfland, VP Delta & The Green VIllage
 18. The Energy Pile – project in TU Delft’s Thermo-X programme De WaterStraat biedt oplosingen voor urban flood risk en hitte stress als gevolg van toenemende piekbuien en perioden van droogte
 19. En adresseert technische en niet-technische issues die innovaties belemmeren bij de opschaling
 20. ENERGIE-FUNCTIES licht verhitting voedsel warm tapwater warmte koude koeling voedsel ventilatie Lampen APPARATEN/ INSTALLATIES CV-ketel (aardgas) Radiator BRONNEN Kolen- centrales Aardgas- productie DISTRIBUTIE AC 220Vaardgas-net Gasfornuis Koelkast Warmte- pomp PV-paneel Elektrisch koken warmtenet H2 door net DC net rest-warmtegeo-thermie brandstof- cellen buurt- batterij wind- molens … auto’s als batterij blockchain Slimme aansturing Traditionele oplossing (fossiele energie) Nieuwe mogelijkheden (duurzame energie) NIET UITPUTTEND Zonne- boiler Installateurs Netbeheerder Energieleverancier Aannemers Corporaties Gemeenten Fossielvrije energievoorziening vereist een nieuw integraal perspectief op de inrichting van energiefuncties
 21. Op The Green Village ontstaat de Energieweg – een plug-&-play multigrid voor systeemonderzoek en demonstratie De infrastructuur wordt stapsgewijs gerealiseerd – Aanwezig zijn een net voor aardgas en waterstof, DC en AC. Gepland is een lage temperatuur open warmtenet
 22. DC Testbed: De DC-infrastructuur onstaat bottom-up
 23. DC Testbed: De DC-infrastructuur onstaat bottom-up
 24. DC Testbed: De DC-infrastructuur onstaat bottom-up
 25. H2 TESTBED: WaterstofStraat faciliteert onderzoek naar de rol van waterstof in de energietransitie
 26. H2 TESTBED: WaterstofStraat faciliteert onderzoek naar de rol van H2 in de energietransitie Alliander, Enexis Groep en Stedin hebben een aardgasnet gebouwd om onderzoek mogelijk te maken naar de rol van waterstof in de energietransitie. De netbeheerders willen ervaring opdoen met de distributie van waterstof en hun rol hierin onderzoeken. Het basisnet moet daarnaast bijdragen aan opleiding en enthousiasmeren van monteurs en technische medewerkers. Ook derde partijen mogen de “waterstofstraat” gebruiken om onderzoek te doen. Zo moet een systeem ontstaan met productie, transport en gebruik van waterstof. The Green Village wil alle relevante stakeholders samenbrengen om in co- creatie te werken aan de energietransitie.
 27. Renovatiewijk: testen van duurzame renovatieconcepten voor betaalbaar, gebruikvriendelijk en comfortabel wonen - 3 jaren ‘70 rijtjeswoningen - Testbed voor renovatieoplossingen - Echte, representatieve bewoners, testen de oplossingen - Corporatie schaalt op bij bewezen nut
 28. Laadplein: onderzoek naar de toekomst van mobiliteit in relatie tot het energiesysteem, woningen en openbare ruimte - Slimme koppeling mobiliteit met gebouwde omgeving en echte gebruikers - Testbeds voor laden en ‘ontladen’ van voertuigen - Slim laden van (zelfrijdende) voertuigen en fietsen
 29. Green Village Digital: de fysieke en de digitale wereld verbonden
 30. De faciliteiten voor Digital zijn grotendeels beschikbaar en worden verder versterkt i.s.m. de eerste projectgebruikers A Dataplatform Techniek en governance om data te delen  Ontwikkeld met/door Surf en TU Delft  Hosting door Surf; in toekomst mogelijk naar TU Delft  Aansluiting van meer projecten vereist  Inhuur datamanager tijdelijk via Surf (in begroting TGV) - Structurele invulling wordt gezocht B Geavanceerde infrastructuur Hardware, incl. glasvezel en 5G (verwacht)  Glasvezel beschikbaar  5G te realiseren binnen project MRDH/RNE (2020 ev) C Digitaal model Digitale versie van de fysieke situatie  Bestaande situatie in 3D beschikbaar  Voor nieuwe projecten wordt 3D standaard
 31. Naast specifieke innovatie-partijen trekt TGV steeds meer mensen die de integrale aanpak omarmen Kasja Ollongren, min BZK & Adri Bom- Lemstra, ged. Prov. Z-H Bezoekers (niet uitputtend) ≫ EC Frans Timmermans & Carlos Moedas ≫ Ministers van I&W, BZK, EZK ≫ Leden van Europees en NL parlement ≫ Deltacommissaris, Dijkgrafen ≫ Bestuurders van Provincies en gemeenten Green Deal Workshops
 32. Naast specifieke innovatie-partijen trekt TGV steeds meer mensen die de integrale aanpak omarmen Bezoekers (niet uitputtend) ≫ EC Frans Timmermans & Carlos Moedas ≫ Ministers van I&W, BZK, EZK ≫ Leden van Europees en NL parlement ≫ Deltacommissaris, Dijkgrafen ≫ Bestuurders van Provincies en gemeenten Green Deal Workshops Eric Wiebes, min EZK
 33. The Green Village is open voor het publiek. Sinds de opening in juni 2017 ~25.000 bezoekers Organisaties inspireren met events hun B2C / B2B relaties ≫ Royal Haskoning DHV ≫ ABN AMRO & Rabobank ≫ Rexel ≫ VNO NCW ≫ Aedes en woningbouwcorporaties Bewoners, studenten en bedrijven ontmoeten elkaar tijdens open dagen en workshops ≫ TU Delft, meerdere faculteiten ≫ WUR student exchange ≫ Climate KIC Summerschool ≫ Duurzame huizen route en Weekend van de Wetenschap ≫ Open dagen (1x per maand op zaterdag)
 34. TOURTOUR
 35. WERKSESSIEWERKSESSIE
 36. Hoe kunnen innovatieve partijen The Green Village benutten? Technologie Systeemvragen ➔ Lokaal betrouwbaar ➔ Robuuste technologie Business model Geen verdienmodel ➔ Business case ➔ Business model Omarming maatschappij Zorgen ➔ Lokale interesse ➔ Brede omarming Wet- & regelgeving Framework n.v.t. ➔ Uitzonderingen ➔ Passende kaders Theorie & Lab Vroeg en integraal op The Green Village Pilot locaties Markt Grootschalige toepassing Hink Stap Sprong » Faciliteren van innovators (corporates, startups, institutes) door gte verwijzen naar TGV » Deel en Leer met anderen over toepassing van duurzame innovatiess » Test innovaties bij TGV voordat ze worden toegepast in projecten » Scout innovaties vn anderen voor locale toepassing » Deel systeemuitdagingen en sluit aan bij projecten om oplossingen te identificeren
 37. Profile of site visitors TGV-SITE Visitors of site (cumulative) EVENTS Relation marketing & events (YTD)In 2019  Meer dan 6.500 bezoekers met verschillende achtergronden  197 events (vergeleken met 141 in 2018)  11 newsletters  40 news items on website HIGHLIGHTS Co-creation Centre event, June 27 TGV Network event, November 20 Diederik Samon, 10 januari 2020 Province & City of Utrecht July 30 Tweede Kamer 50+, Sept 23 0 20 40 jan feb mrt apr mei jun juli aug sept okt nov dec Relation-marketing & Events (YTD) 0 10000 jan feb mrt apr mei jun juli aug sept okt nov dec TGV-site Visitors @The Green Village site… Werkbezoek Min BZK, Oct 15
 38. Profile of site visitors TGV in cijfersInnovatieprojecten In 2019  Meer dan 6.500 visitors met verschillende achtergronden  197 events (vergeleken met 141 in 2018) Bezoekers Co-creation Centre event, June 27 TGV Network event, November 20 Diederik Samon, 10 januari 2020 Province & City of Utrecht July 30 Tweede Kamer 50+, Sept 23 Werkbezoek Min BZK, Oct 15 In 2020  €10M aan geïnvesteerde assest t.b.v. duurzame innovaties en onderzoek  4 Innovatieprogramma’s  60+ Innovatieprojecten Van 2015 tot nu  Onderzoeksterrein van 1,4 ha  Start in maart 2015  Opening in juni 2017  Gestart met team van 5FTE, nu >12FTE  11 bewoners
 39. The Green Village platform TGV verantwoordelijkheid Gemeenschappelijke testbeds Partner verantwoordelijk voor inhoud TGV verantwoordelijk voor faciliteiten Projecten van gebruikers Kennisinstellingen en bedrijven voeren hun eigen projecten uit op The Green Village
 40. H2@Home  O.a. gAvilar, Beute, Het Internethuis, Enexis, Flamco, PIA Automation, Apator Metrix  2019-2021 Battolyser  Battolyser BV, Proton Ventures ,(TU Delft)  2020- Smart Multi Commodity Grid Operations  O.a. Haagse Hogeschool, TU Delft, CityTec, ATOS, DC Opportunities R&D, St. Gelijkspanning, Accenda  2020-2023 Verscheidene partijen zijn bezig met de voorbereiding van projecten die gebruik maken van de Waterstofstraat Voorbeelden
 41. Bron, o.a.: Green Deal Workshop ‘Renovatiewijk’, 1 december 2017 Nieuwe oplossingen kampen echter met technische, economische en maatschappelijke belemmeringen  Technische haalbaarheid onbekend  Effectiviteit tijdens gebruiksfase onvoldoende bewezen  Samenhang in praktijk onduidelijk (bijv. impact op net)  …  Hoge investeringen in onderzoek en productontwikkeling  Business cases nog onzeker  Financieringsoplossingen nog onaantrekkelijk  …  Beperkt bewustzijn van noodzaak  Voordelen voor bewoners zijn onduidelijk  Bewoners willen geen proefkonijn zijn  Zorgen over veiligheid en privacy  …  Oplossingen mogen niet volgens Bouwbesluit, Energiewet of normen  Lokale uitzonderingen niet toepasbaar in andere gemeenten  …
 42. Wijken/ gebouwen The Green Village ROBUUSTHEID FYSIEKE SCHAAL Kennisinstellingen, onderwijs Bron ondernemers Gebieden en hubs in binnen- en buitenland als klanten/opdrachtgevers voor ondernemers en werkgelegenheid Een compleet ecosysteem heeft alles om duurzame en maatschappelijke thema’s aan te jagen
 43. In 2018 creëerden nieuwe projecten en programma’s meer zichtbaarheid – Het jaar 2019 draait om duurzame positionering 2013-2014 SHAPING 2015 SETTING SCENE 2016 TAKING OFF » Ideeën » Partners » Groeiend commitment » Eerste initiatieven en programma’s » Aanscherping concept » “Offsite” impact » Funding (EFRO) » Uitdagingen regelgeving » Professionali- seringteam » Aanleg basis infrastructuur » Aantrekken projecten » Aantrekken publiek » Aantrekken beleidsmakers 2017 YES, WE’RE OPEN! » Opening terrein » Office & Residential labs » Groei in projecten en diversiteit » Groei in bezoekers en zichtbaarheid » Start ontwikkeling Co-Creation Centre 2018 GROWING IMPACT » Opening Waterstraat » Uitbreiding Living Lab » 1e fase Waterstofstraat » Commitment Renovatiewijk » Groei in projecten en diversiteit » Groei in innovatie projecten » Propositie voor ’early adopters’ » Realisatie Co- Creation Centre » Opening ingebruik- name woningen en Energieweg » Robuust team en processen 2019 SUSTAINABLE VALUE
 44. Intake Preparation Live@TGV Moved on Letter of Intent Overeenkomst incl. dekkingsbijdrage Verkenning haalbaarheid project  Identificeren ontwikkeldoelen en uitdagingen, fit met TGV-scope  Condities, technische vereisten, veiligheid, planning Detaillering project plan voor volgende fase  Matchmaking wensen  Technische voorbereidingen  Communicatie  Finale condities en afspraken Onderzoek, test & demonstrate, bijv.  Connectie met TGV-data platform  Workshops over relevante onderwerpen  PR & Communicatie, incl. tours, events en demonstraties Follow-up  Introductie bij potentiële early adopters  Potentiële spin-off projecten & activiteiten  PR & Communicatie Het proces voor een project op TGV bestaat uit vier fases – De onderzoeker/ondernemer blijft projecteigenaar
 45. © Broer van den Boom Actie van ondernemers, organisaties en burgers Inspiratie: aantrekkelijk beeld van de toekomst Perspectief op een route die waarde creëert bij elke stap Zetje: Ontzorging bij het eerste begin Vertrouwen dat structurele opschalingsknelpunten worden weggenomen
Anúncio