O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kien slide cstmqt chuong 7 bookbooming

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kien slide cstmqt chuong 7 bookbooming

 1. 1. CHÍ H SÁCH CHÍ SÁ THƯƠ G MẠI QUỐC TẾ MẠ QUỐ TẾ CHƯƠ G 7: CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ THƯƠ G MẠI QUỐC TẾI. MỘT SỐ KHÁI IỆMII. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KI H TẾ - XÃ HỘI 1. Các mô hình chiến lược phát triển KT-XH 2. Chiến lược phát triển KT-XH 2001 - 2010III. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ TMQT 1. Các mô hình chiến lược phát triển TMQT 2. Chiến lược PT TMQT của Việt am 2001 – 2010 3. Các quan điểm cơ bản chỉ đạo hoạt động TMQT I. MỘT SỐ KHÁI IỆM MỘ SỐ KHÁ IỆ1. Chiến lược:- là đường hướng, cách thực hiện mục tiêu, giải quyết nhiệm vụ đặt ra mang tính toàn cục, tổng thể và trong thời gian dài- là sự bố trí tổng thể các nguồn lực, các giải pháp để đạt được mục đích, mục tiêu- là một hệ thống những mục tiêu khái quát, những quan điểm, định hướng và chính sách cơ bản ở tầm tổng thể, dài hạnChiến lược quốc gia? Doanh nghiệp? Cá nhân?
 2. 2. I. MỘT SỐ KHÁI IỆM MỘ SỐ KHÁ IỆHãy dành 1 phút để suy nghĩ:Chiến lược có phải là một bản kế hoạch dài hạn? I. MỘT SỐ KHÁI IỆM MỘ SỐ KHÁ IỆ2. Chiến lược phát triển KT-XH là một bản luận cứ có cơ sở khoa học xác định mục tiêu và đường hướng phát triển cơ bản của đất nước trong khoảng thời gian 10 năm hoặc dài hơn, là căn cứ để hoạch định các chính sách và kế hoạch phát triển- Tầm nhìn- Nhất quán về đường hướng và giải pháp cơ bản- Cơ sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch I. MỘT SỐ KHÁI IÊM MỘ SỐ KHÁTại sao cần phải có Chiến lược phát triển KT-XH?
 3. 3. I. MỘT SỐ KHÁI IỆM MỘ SỐ KHÁ IỆ Phát triển không phải là một quá trình tự phát Định hướng Phối hợp một tốt nhất các nguồn lực khan hiếm Cơ chế thị trường có những hạn chế, không chỉ lấy thị trường làm căn cứ ra các quyết định và phương hướng phát triển Cung cấp một tầm nhìn xa, một khuôn khổ rộng cho việc thiết lập các quan hệ quốc tế Chủ động hội nhập và phát triển II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-1. Các mô hình chiến lược phát triểna. Tại sao phát triển lại có các mô hình chiến lược khác nhau? II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-Vì các quốc gia khác nhau về- Chế độ chính trị và con đường phát triển- Hoàn cảnh lịch sử và trình độ phát triển- Mục tiêu chính cần đạt tới của chiến lược
 4. 4. II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-Các mô hình phát triển rất đa dạng:- Căn cứ vào nguồn lực- Căn cứ vào cơ cấu kinh tế- Căn cứ vào chức năng II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-b. Các mô hình chiến lược phát triển theo UNIDO- Tăng trưởng nhanh- Dựa trên cơ sở nguồn lực trong nước- Nhằm vào nhu cầu cơ bản- Tập trung vào tạo việc làm II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-(1) Mô hình chiến lược phát triển tăng trưởng nhanh:Nội dung: Tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có mức hoàn vốn cao (XK)Yêu cầu:- Hiệu quả cao: lợi thế cạnh tranh, hội nhập, quản lý…- Thu hút được FDI, công nghệ và bí quyết nước ngoài,- Có thị trường trong và ngoài nước- Nhập khNu phi cạnh tranh nhiều- N hanh chóng tạo lập kết cấu hạ tầng (KT&XH) hỗ trợ
 5. 5. II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-(1) Mô hình chiến lược phát triển tăng trưởng nhanh:Hạn chế:- Để tăng trưởng nhanh phải giảm bớt nhân lực trong các ngành sản xuất (không xuất khNu) và chấp nhận thất nghiệp cao- Bố trí sản xuất tập trung tại một số vùng có kết cấu hạ tầng phát triển dẫn đến chênh lệch giữa các vùng- Chênh lệch lớn về thu nhập giữa các bộ phận dân cư, các ngành, các lĩnh vực II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-(2) Mô hình chiến lược phát triển dựa trên cơ sở nguồn lực trong nước:N ội dung: Dựa trên thế mạnh về tài nguyên, khai thác và chế biến cho cả trong và ngoài nướcYêu cầu:- ĐNy mạnh thăm dò khai thác, đặc biệt là dầu khí- Chú trọng sản xuất nông sản hàng hóa- Điều tra chi tiết, xây dựng cơ sở đánh bắt và nuôi cá (cont...) II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-(2) Mô hình chiến lược phát triển dựa trên cơ sở nguồn lực trong nước:Yêu cầu:- Điều tra chi tiết, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến về rừng và trồng rừng quy mô lớn và thích hợp- Ưu tiên đầu tư cho chế biến tài nguyên trong nước- Hợp tác quốc tế để có công nghệ, tài chính và thị trường cho các mặt hàng chế biến- Định hướng xuất khNu cho các ngành dựa trên tài nguyên- Yêu cầu cao về trình độ chế biến nguồn tài nguyên Các dự án đầu tư lớn- N ăng lượng điện lớn- Đặc biệt lưu ý bảo vệ môi trường sinh thái
 6. 6. II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-(2) Mô hình chiến lược phát triển dựa trên cơ sở nguồn lực trong nước:Hạn chế:- N guồn tài nguyên không phải nước nào cũng có, nếu có thì rồi cũng cạn kiệt- Các SMEs không thể phát triển Việc làm cũng hạn chế, trình độ nguồn nhân lực phát triển chậm II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-(3) Mô hình chiến lược phát triển nhằm vào các nhu cầu cơ bản:N ội dung: Tập trung các nguồn lực vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa về các nhu yếu phNm phục vụYêu cầu:- Ưu tiên nguồn lực cho các SP liên quan đến nông nghiệp- Đầu tư cho hệ thống sản xuất và phân phối có hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu cơ bản trong nước- Các chính sách vĩ mô phải hướng tới kích cầu- Công nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp nông thôn có vai trò quan trọng II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-(3) Mô hình chiến lược phát triển nhằm vào các nhu cầu cơ bản:Hạn chế:- Hiệu quả không cao, tính cạnh tranh kém- Phát triển mạnh công nghiệp thỏa mãn nhu cầu nội địa cũng phải nhập khNu máy móc thiết bị, nguyên liệu…- Thị trường nội địa thường không đủ lớn để kích thích sản xuất
 7. 7. II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-(4) Mô hình chiến lược phát triển tập trung vào tạo việc làm:N ội dung: Tập trung vào quá trình sản xuất dùng nhiều lao độngYêu cầu:- Thiết lập vị trí chủ yếu của các ngành CN quy mô nhỏ- Không khuyến khích hợp tác quốc tế trừ khi thành lập JV- Định hướng xuất khNu có lựa chọn ở những ngành dùng nhiều lao động và dây chuyền lắp ráp linh kiện N K- Trừ các nhà máy lắp ráp hàng XK, các ngành SX dùng công nghệ thấp hoặc thích hợp- Công nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn được phát triển II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-(4) Mô hình chiến lược phát triển tập trung vào tạo việc làm:Hạn chế:- Hiệu quả không cao, tính cạnh tranh kém- Phát triển mạnh công nghiệp thỏa mãn nhu cầu nội địa cũng phải nhập khNu máy móc thiết bị, nguyên liệu…- Thị trường nội địa thường không đủ lớn để kích thích sản xuất II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-VIỆT AM nên lựa chọn mô hình chiến lược phát triển nào?
 8. 8. II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-- Một quốc gia không thể theo chỉ đuổi duy nhất một mô hình chiến lược riêng biệt nào trong suốt quá trình phát triển.- Với mục tiêu “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phat triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghieepjtheo hướng hiện đại…” Việt N am phải áp dụng mô hình chiến lược hỗn hợp, kết hợp các mô hình trên để đạt tới sự phát triển đáp ứng 3 yêu cầu: Phát triển nhanh - Hiệu quả - Bền vững II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-2. Chiến lược phát triển KT-XH của Việt amĐặc điểm chiến lược phát triển KT-XH 2001-2010:- Phát triển nhanh gắn với ổn định xã hội, đảm bảo bảo vệ môi trường tự nhiên và sinh thái- Cùng với tăng trưởng nhanh xuất khNu, đNy mạnh sản xuất thỏa mãn nhu cầu trong nước, không sản xuất sản phNm tiêu dùng trong nước với bất cứ giá nào mà phải có sự lựa chọn trên cơ sở thế mạnh về nguồn nhân lực, tài nguyên trong nước, sản xuất với giá rẻ, có khả năng cạnh tranh- Tận dụng triệt để nguồn lực trong nước song đồng thời sử dụng tối đa nguồn lực bên ngoài về cả vốn và công nghệ II. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ KT-XH CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ KT-2. Chiến lược phát triển KT-XH của Việt am- Đọc Bàn về Chiến lược phát triển kinh tế - xã họi của Việt am trong thời kỳ mới- Đọc Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX- Đọc Bối cảnh trong nước, quốc tế và việc nghiên cứu xây dựng chiến lược 2011 - 2020
 9. 9. III. CHIẾ LƯỢC PHÁT TRIỂ TMQT CHIẾ LƯỢ PHÁ TRIỂ1. Các mô hình chiến lược phát triển TMQT(1) Chiến lược xuất khNu sản phNm thô(2) Chiến lược thay thế hàng nhập khNu(3) Chiến lược sản xuất hướng về xuất khNu 1. CHIẾ LƯỢC XUẤT KHẨU SẢ CHIẾ LƯỢ XUẤ KHẨ SẢ PHẨM THÔ PHẨHoàn cảnh áp dụng: - Thực hiện khi trình độ sản xuất còn thấp, khả năng tích luỹ vốn của nền kinh tế hạn chế ội dung: - Dựa vào việc khai thác các nguồn tài nguyên sẵn có và các điều kiện thuận lợi trong nước về các sản phNm nông nghiệp và khai khoáng 1. CHIẾ LƯỢC XUẤT KHẨU SẢ CHIẾ LƯỢ XUẤ KHẨ SẢ PHẨM THÔ PHẨ N−íc 50-60s 70s Hµng ho¸ Indonesia 100% 97% DÇu löa, cao su, cµ phª, thiÕc, gç Thailand 98% 74% G¹o, cao su, ng«, thiÕc, s¾n Philippines 96% 65% Cïi dõa, ®−êng, ®ång, gç dÇu, dÇu dõa Ên §é 55% 39% DÇu löa, cao su Nguån: “Lùa chän SP vµ TT trong NT thêi kú CNH cña c¸c nÒn KT §«ng ¸”, NXB CTQG, 2000
 10. 10. 1. CHIẾ LƯỢC XUẤT KHẨU SẢ CHIẾ LƯỢ XUẤ KHẨ SẢ PHẨM THÔ PHẨƯu điểm: - Tạo điều kiện phát triển kinh tế theo chiều rộng, tăng dần quy mô của nền kinh tế - N hanh chóng tạo nguồn vốn ban đầu cho quá trình CN H: xuất hiện nhu cầu thu hót vốn đầu tư nước ngoài; tăng tích lũy trong nước - Giải quyết công ăn việc làm, tăng đội ngũ công nhân lành nghề 1. CHIẾ LƯỢC XUẤT KHẨU SẢ CHIẾ LƯỢ XUẤ KHẨ SẢ PHẨM THÔ PHẨ hược điểm: - Không ứng dụng và phát triển được KHCN - Làm cạn kiệt nguồn tài nguyên trong nước, dẫn đến mất cân bằng sinh thái - Thu nhập từ xuất khNu sản phNm thô thường không ổn định do: + Cung, cầu không ổn định + Giá cả sản phNm thô có xu hướng giảm so với hàng công nghiệp 2. CHIẾ LƯỢC SẢ XUẤT THAY CHIẾ LƯỢ SẢ XUẤ THẾ HẬP KHẨU THẾ HẬ KHẨ Hoàn cảnh ra đời: - ChiÕn l−îc nµy ®· ®−îc hÇu hÕt c¸c n−íc ph¸t triÓn hiÖn nay theo ®uæi trong thÕ kû XIX. - Trong c¸c n−íc §PT, chiÕn l−îc IS ®−îc thö nghiÖm ®Çu tiªn ë c¸c n−íc Mü La tinh, sau ®ã lan réng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë c¸c n−íc §PT, ®¨c biÖt lµ c¸c n−íc ch©u ¸ vµ ch©u Phi vµo gi÷a thÕ kû XX (1950s-1960s).
 11. 11. 2. CHIẾ LƯỢC SẢ XUẤT THAY CHIẾ LƯỢ SẢ XUẤ THẾ HẬP KHẨU THẾ HẬ KHẨ Nội dung:- Cố gắng tự sản xuất để đáp ứng đại bộ phận nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ cho thị trường nội điạ, thay thÕ dÇn nh÷ng s¶n phÈm tiªu dïng ph¶i nhËp khÈu, ®i ®Õn chç hoµn toµn kh«ng ph¶i nhËp khÈu.- §¶m b¶o cho c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n−íc cã thÓ lµm chñ ®−îc kü thuËt s¶n xuÊt; hoÆc c¸c nhµ §TNN cung cÊp c«ng nghÖ, vèn vµ qu¶n lý h−íng vµo viÖc cung cÊp cho thÞ tr−êng néi ®Þa lµ chÝnh.- Cuèi cïng lËp c¸c hµng rµo b¶o hé ®Ó hç trî cho s¶n xuÊt trong n−íc cã l·i, khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t− trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp lµ môc tiªu ph¸t triÓn. 2. CHIẾ LƯỢC SẢ XUẤT THAY CHIẾ LƯỢ SẢ XUẤ THẾ HẬP KHẨU THẾ HẬ KHẨ Biện pháp thực hiện - Thuế quan cao - Hàng rào phi thuế quan chặt chẽ: hạn ngạch nhập kh u, giấy phép nhập kh u, duy trì tỷ giá hối đoái cao, quản lý chặt chẽ ngoại hối - Trî cÊp, −u ®·i ®Çu t− Ưu điểm - Trong giai đoạn đầu đã đem lại sự mở mang nhất định cho các cơ sở sản xuất - Giải quyết được công ăn việc làm - Các ngành kinh tế phát triển tương đối cân đối - ền kinh tế tương đối ổn định, không bị những tác động xấu từ bên ngoài 2. CHIẾ LƯỢC SẢ XUẤT THAY CHIẾ LƯỢ SẢ XUẤ THẾ HẬP KHẨU THẾ HẬ KHẨ hược điểm: - Ngo¹i th−¬ng kh«ng ®−îc coi träng hạn chế việc khai thác có hiệu quả tiềm năng của đất nước - ThiÕu nguån lùc ®Çu vµo cho ph¸t triÓn kinh tÕ. - Tốc độ phát triển kinh tế không cao (thường chỉ 1-2%) - Cán cân thương mại ngày càng thiếu hụt - Làm cho các doanh nghiệp thiếu năng động, thiếu cơ hội cạnh tranh
 12. 12. 2. CHIẾ LƯỢC SẢ XUẤT THAY CHIẾ LƯỢ SẢ XUẤ THẾ HẬP KHẨU THẾ HẬ KHẨ VÝ dô:Hµn Quèc thùc hiÖn ISI trong giai ®o¹n tõ 1962-1966.§µi Loan: tõ 1953 – 1964.- C¶ 2 n−íc ®Òu tËp trung khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c ngµnh CN cÇn nhiÒu SL§, Ýt vèn nh−ng ®¹t hiÖu qu¶ nhanh: chÕ biÕn l−¬ng thùc, dÖt may, giµy dÐp, giÊy, kÝnh, nhùa v.v .- Hä ¸p dông mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p −u ®·i, hç trî CN néi ®Þa nh− miÔn gi¶m thuÕ kinh doanh, cho vay víi l·i suÊt thÊp vµ c¸c kho¶n trî cÊp kh¸c.- Mét sè ngµnh CN nÆng còng ®−îc ®Çu t− x©y dùng ban ®Çu nh−: CN chÕ t¹o, khai kho¸ng, VLXD, ph©n bãn, läc dÇu, .. 2. CHIẾ LƯỢC SẢ XUẤT THAY CHIẾ LƯỢ SẢ XUẤ THẾ HẬP KHẨU THẾ HẬ KHẨ VÝ dô:Hµn Quèc thùc hiÖn ISI trong giai ®o¹n tõ 1962-1966.§µi Loan: §Õn ®Çu 60s, s¶n phÈm CN kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng TG, ThÞ tr−êng trong n−íc søc mua rÊt h¹n chÕ do thu nhËp thÊp. ViÖc NK c¸c ®Çu vµo cÇn thiÕt cho CNH vÉn tiÕp tôc t¨ng lªn th©m hôt mËu dÞch ngµy cµng trÇm träng. Tèc ®é t¨ng cña CN b¾t ®Çu gi¶m dÇn, tõ 20% 9,8% vµo n¨m 1961. (Ngµnh CN chÕ biÕn: tõ 14,4% -1960 8,1% -1962).Hµn Quèc:T−¬ng tù nh− ë §µi Loan, c¬ cÊu KT kh«ng thay ®æi tÝch cùc. N¨m 1966, tû träng n«ng nghiÖp trong GDP vÉn cßn rÊt lín, chiÕm tíi 35% so víi 25,6% cña CN. 3. CHIẾ LƯỢC SẢ XUẤT HƯỚ G CHIẾ LƯỢ SẢ XUẤ HƯỚ VỀ XUẤT KHẨU XUẤ KHẨ ội dung:- Tích cực tham gia phân công lao động quốc tế, bằng cách mở cửa nền kinh tế để thu hút vốn và kỹ thuật vào khai thác tiềm năng lao động và tài nguyên của đất nước. LÊy thÞ tr−êng n−íc ngoµi lµ träng t©m ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt.- ThuyÕt lîi thÕ so s¸nh cña Ricardo vÉn th−êng ®−îc coi lµ c¬ së lý luËn cña m« h×nh chiÕn l−îc nµy.
 13. 13. 3. CHIẾ LƯỢC SẢ XUẤT HƯỚ G CHIẾ LƯỢ SẢ XUẤ HƯỚ VỀ XUẤT KHẨU XUẤ KHẨ ISI EOI Singapore 1961 1965 Indonesia 1967 1982 Thailand 1962 1972 Malaysia 1958 1968 Philippines 1946 1970 3. CHIẾ LƯỢC SẢ XUẤT HƯỚ G CHIẾ LƯỢ SẢ XUẤ HƯỚ VỀ XUẤT KHẨU XUẤ KHẨBiện pháp thực hiện - Giảm bớt bảo hộ công nghiệp trong nước, giảm bớt các hàng rào thuế quan và phi thuế quan, - Khuyến khích, nâng đỡ và hỗ trợ cho các ngành sản xuất hàng xuất khNu - Đảm bảo môi trường đầu tư cho tư bản nước ngoài - Mở rộng quan hệ với các nước để khai thác thị trường bên ngoài 3. CHIẾ LƯỢC SẢ XUẤT HƯỚ G CHIẾ LƯỢ SẢ XUẤ HƯỚ VỀ XUẤT KHẨU XUẤ KHẨ Ưu điểm - Tốc độ tăng trưởng cao (2 con số) - Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của đất nước, ®ång thêi tËn dông ®−îc c¸c nguån lùc tõ bªn ngoµi (vốn và công nghệ) - Một số ngành công nghiệp đạt trình độ kỹ thuật cao và có khả năng cạnh tranh cao trªn tr−êng quèc tÕ, lµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng tr−ëng (t¸c ®éng lan to¶) - Giải quyết được công ăn việc làm - Giúp kinh tế trong nước hoà nhập với kinh tế khu vực và thế giới
 14. 14. 3. CHIẾ LƯỢC SẢ XUẤT HƯỚ G CHIẾ LƯỢ SẢ XUẤ HƯỚ VỀ XUẤT KHẨU XUẤ KHẨ hược điểm - Dẫn đến tình trạng mất cân đối giữa các ngành xuất khNu và không xuất khNu - Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng nền kinh tế phát triển không ổn định, gắn chặt vào kinh tế thế giới và khu vực, dễ bị tác động xấu của bên ngoài 3. CHIẾ LƯỢC SẢ XUẤT HƯỚ G CHIẾ LƯỢ SẢ XUẤ HƯỚ VỀ XUẤT KHẨU XUẤ KHẨ§Æc tr−ng cña EOI so víi ISI:- EOI ®Æt träng t©m ph¸t triÓn nh÷ng lÜnh vùc cã LTSS cßn ISI h−íng tíi XD mét c¬ cÊu KT vµ CN hoµn chØnh.- Toµn bé chÝnh s¸ch cña EOI lµ nh»m khuyÕn khÝch XK cßn ISI lµ h−íng vµo thÞ tr−êng néi ®Þa tèc ®é t¨ng tr−ëng bÞ h¹n chÕ.- EOI tÝch cùc thu hót vèn §TNN: FDI, ODA- EOI lo¹i bá c¸c hµng rµo b¶o hé, thùc hiÖn tù do ho¸ vµ hç trî XK.

×