O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

TOÁN LỚP 6 - CHƯƠNG 2 - PHÂN SỐ (BÀI 1) - KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT PHÂN SỐ

7.315 visualizações

Publicada em

TOÁN LỚP 6 - CHƯƠNG 2 - PHÂN SỐ (BÀI 1) - KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT PHÂN SỐ. HỌC TOÁN LỚP 6 TRỰC TUYẾN. LIÊN HỆ - THẦY THÍCH: 0919.281.916

Publicada em: Educação
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

TOÁN LỚP 6 - CHƯƠNG 2 - PHÂN SỐ (BÀI 1) - KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT PHÂN SỐ

 1. 1. Nâng cao phát triển và Bồi dưỡng Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 Bồi dưỡng Toán lớp 6 www.ToanIQ.com CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ Bài 1: Khái niệm – Tính chất phân số Giáo viên giảng dạy: Thầy Thích Tel: 0919.281.916 Email: doanthich@gmail.com Website: www.ToanIQ.com DẠNG 1: TÌM ĐIỀU KIỆN TỒN TẠI PHÂN SỐ Bài 1: Cho phân số M = , n Z. a. Chứng tỏ rằng phân số M luôn tồn tại. b. Tìm phân số M, biết n = 0, n = 5, n = -5 Bài 2: Cho phân số A = . a. Tìm điều kiện n để A là một phân số. b. Với n bằng bao nhiêu thì phân số A không tồn tại? c. Tính A, biết n = 0, n = 1, n = -2. Bài 3: Cho phân số A = . a. Tìm điều kiện n để A là một phân số. b. Với n bằng bao nhiêu thì phân số A không tồn tại? c. Tính A, biết n = 0, n = 1, n = -2.
 2. 2. Nâng cao phát triển và Bồi dưỡng Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 Bồi dưỡng Toán lớp 6 www.ToanIQ.com DẠNG 2: CHỨNG MINH MỘT PHÂN SỐ LÀ PHÂN SỐ TỐI GIẢN Bài tập: Chứng tỏ rằng các phân số sau tối giản với mọi số tự nhiên n. a. b. c. d. e. f. DẠNG 3: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT PHÂN SỐ LÀ PHÂN SỐ TỐI GIẢN – SỐ NGUYÊN Bài 1: Tìm các số tự nhiên n để các phân số sau là phân số tối giản: a. b. c. d. e. f. Bài 2: Cho các phân số: .
 3. 3. Nâng cao phát triển và Bồi dưỡng Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 Bồi dưỡng Toán lớp 6 www.ToanIQ.com Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để các phân số trên tối giản. Bài 3: Cho các phân số: . Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để các phân số trên tối giản. Bài 4: Tìm số tự nhiên n để phân số A = . a. Có giá trị là số tự nhiên b. Là phân số tối giản Bài 5: Tìm số tự nhiên n để phân số sau là số nguyên: a. b. c. d. Bài 6: Cho biểu thức C = , x thuộc Z. a. Tìm các số nguyên x để C là phân số. b. Tìm các số nguyên x để C là số nguyên. DẠNG 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ Bài tập: Rút gọn các phân số sau: a. (20 chữ số 9 ở tử và 20 chữ số 9 ở mẫu) b. c.
 4. 4. Nâng cao phát triển và Bồi dưỡng Toán lớp 6 Liên hệ đăng ký học: 0919.281.916 Bồi dưỡng Toán lớp 6 www.ToanIQ.com d. e. f. DẠNG 5: TÌM PHÂN SỐ Bài 1: Cộng cả tử và mẫu phân số 17/22 với cùng một số tự nhiên a rồi rút gọn ta được 4/5. Tìm a. Bài 2: Tìm phân số, biết phân số đó bằng phân số 16/17 và UCLN của tử và mẫu là 25. Bài 3: Tìm phân số, biết phân số đó bằng phân số 4/11 và BCNN của tử và mẫu là 220. Bài 4: Tìm các phân số a/b có giá trị bằng: a. 36/45, biết BCNN (a, b) = 300. b. 21/35, biết UCLN (a, b) = 30. c. 15/35, biết UCLN (a, b).BCNN (a, b) = 3549. Bài 5: Tìm các phân số lớn hơn 1/5 và khác số tự nhiên biết rằng: Nếu lấy mẫu nhân với một số, lấy tử cộng với số đó thì giá trị của phân số không đổi.

×