O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Đặt mua tài liệu Liên hệ| Cô...
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Đặt mua tài liệu Liên hệ| Cô...
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Đặt mua tài liệu Liên hệ| Cô...
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Đặt mua tài liệu Liên hệ| Cô...
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Đặt mua tài liệu Liên hệ| Cô...
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Đặt mua tài liệu Liên hệ| Cô...
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Đặt mua tài liệu Liên hệ| Cô...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

TUYỂN TẬP HƠN 900 BÀI TOÁN HỎI VÀ ĐÁP LỚP 5 QUA 21 CHUYÊN ĐỀ

29.830 visualizações

Publicada em

TUYỂN TẬP HƠN 900 BÀI TOÁN HỎI VÀ ĐÁP LỚP 5 QUA 21 CHUYÊN ĐỀ

Publicada em: Educação
 • Visit this site: tinyurl.com/sexinarea and find sex in your area for one night)) You can find me on this site too)
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area for one night is there tinyurl.com/hotsexinarea Copy and paste link in your browser to visit a site)
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Girls for sex are waiting for you https://bit.ly/2TQ8UAY
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Meetings for sex in your area are there: https://bit.ly/2TQ8UAY
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Best site for flirting and sex in your area you can find there: https://bit.ly/2SlcOnO
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

TUYỂN TẬP HƠN 900 BÀI TOÁN HỎI VÀ ĐÁP LỚP 5 QUA 21 CHUYÊN ĐỀ

 1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đặt mua tài liệu Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 1 TỔNG HỢP HƠN 900 BÀI TOÁN HỎI - ĐÁP LỚP 5 QUA 21 CHUYÊN ĐỀ (CÓ HDG CHI TIẾT – Tách riêng đề và đáp án) CHUYÊN ĐỀ 1 - CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ CHỮ SỐ CHUYÊN ĐỀ 2 - CÁC BÀI TOÁN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG CHUYÊN ĐỀ 3 - CÁC BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ CHUYÊN ĐỀ 4 - CÁC BÀI TOÁN HIỆU – TỈ CHUYÊN ĐỀ 5 – CÁC BÀI TOÁN TỔNG – TỈ CHUYÊN ĐỀ 6 – CÁC BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU HAI SỐ CHUYÊN ĐỀ 7 – CÁC BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CHUYÊN ĐỀ 8 – DẠNG TOÁN TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI CHUYÊN ĐỀ 9 – CÁC BÀI TOÁN VỀ TỈ LỆ THUẬN – TỈ LỆ NGHỊCH CHUYÊN ĐỀ 10 – CÁC BÀI TOÁN VỀ PHÉP CHIA HẾT – CHIA CÓ DƯ CHUYÊN ĐỀ 11 – CÁC BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ - TỈ SỐ PHẦN TRĂM CHUYÊN ĐỀ 12 – CÁC PHÉP TÍNH CHUYÊN ĐỀ 13 – DÃY SỐ THEO QUY LUẬT CHUYÊN ĐỀ 14 – CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ THẬP PHÂN CHUYÊN ĐỀ 15 – CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC CHUYÊN ĐỀ 16 - CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ 17 – TOÁN TRÔNG CÂY CHUYÊN ĐỀ 18 – CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI CHUYÊN ĐỀ 19 – CÁC BÀI TOÁN VỀ CÔNG VIỆC CHUNG CHUYÊN ĐỀ 20 – GIẢ THIẾT TẠM CHUYÊN ĐỀ 21 – SUY LUẬN LÔGIC
 2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đặt mua tài liệu Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 2 CHUYÊN ĐỀ 1 - SỐ VÀ CHỮ SỐ. Bài 1: Cho các chữ số:0; 1; 2; 3. Lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau. Trả lời: Lập được …. số. Bài 2: Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5? Trả lời: Có …. số Bài 3: Cho năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5. a) Có thể lập được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà mỗi số chia hết cho 5? b) Tính tổng các số vừa lập được Bài 4: Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn. Bài 5: Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đều bằng 4. Bài 6: Hãy cho biết trong dãy số tự nhiên liên tiếp: 1; 2; 3; 4; ...; 2017 có tất cả bao nhiêu chữ số 5. Bài 7: Hãy cho biết trong dãy số tự nhiên liên tiếp 1; 2; 3....; 2017 có tất tất cả nhiêu chữ số 0. Bài 8: Cho T = 2 x 2 x 2 x … x 2 x 2 (tích có 2017 thừa số 2). T có chũa số tận cùng là mấy? Bài 9: Để đánh số trang của một quyển sách người ta cần dùng 143 chữ số. Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang? Bài 10:Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà các chữ số của các số đó đều lẻ. Bài 11: Tìm số a và b để số a09b̅̅̅̅̅̅̅ là số có 4 chữ số nhỏ nhất mà khi chia cho 2; 3 và 5 đều dư 1?
 3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đặt mua tài liệu Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 3 Bài 12: Tìm số a và b để số a45b̅̅̅̅̅̅̅ là số có 4 chữ số lớn nhất mà khi chia cho 2; 3 và 5 đều dư 1? Bài 13: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết số đó chia cho tổng các chữ số của nó được 7 dư 9? Bài 14: Tổng của bốn số tự nhiên là 2235. Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ hai, xóa chữ số hàng đơn vị của số thứ hai ta được số thứ ba, xóa chữ số hàng đơn vị của số thứ ba ta được số thứ tư. Tìm số thứ nhất. Bài 15: Cho 4 chữ số khác nhau và khác 0. Tính tổng tất cả các số có 4 chữ số khác nhau lập được từ 4 chữ số đó, biết tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số lập được bằng 9889. Bài 16: Tổng hai số là 43. Nếu đem số thứ nhất gấp lên 4 lần và số thứ hai gấp lên 2 lần thì được tổng mới là 122. Tìm hai số đó. Bài 17: Từ các chữ số 0; 1; 2; 6; 9 hãy viết số bé nhất có 4 chữ số khác nhau, chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 Bài 18: Tìm 4 số tự nhiên có tổng bằng 2013. Biết rằng nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ 2. Nếu xóa bỏ chữ số hàng đơn vị của số thứ 2 ta được số thứ 3. Nếu xóa bỏ chữ số hàng đơn vị của số thứ 3 ta được số thứ 4. Bài 19: Tìm số tự nhiên. Biết nếu viết thêm chữ số 7 vào bên phải thì được số mới hơn số phải tìm 1807 đơn vị. Bài 20:Tìm số tự nhiên. Biết nếu xóa chữ số 8 ở hàng đơn vị thì nó giảm đi 1808 đơn vị.
 4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đặt mua tài liệu Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 4 CHUYÊN ĐỀ 9 - CÁC BÀI TOÁN VỀ QUAN HỆ TỈ LỆ NGHỊCH, TỈ LỆ THUẬN Câu 1: Có 10 người làm 80 sản phẩm hết 4 giờ. Hỏi nếu có 7 người làm 70 sản phẩm như thế thì hết mấy giờ? (Năng suất của mọi người như nhau). Trả lời: 7 người làm 70 sản phẩm hết ……..giờ Câu 2: Có 12 người nhận dệt 735m vải trong 7 giờ. Hỏi muốn dệt 840m vải trong 6 giờ thì cần có bao nhiêu người? (Năng suất của mọi người như nhau). Trả lời: Dệt 840m vải trong 6 giờ cần …………người. Câu 3: Một tổ 15 người dự định làm xong một công việc trong 20 ngày, mỗi ngày làm 8 giờ. Hỏi nếu có thêm 5 người nữa cùng làm mỗi ngày 10 giờ thì làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày? (Năng suất của mọi người như nhau). Câu 4: Có 8 người làm 2 ngày được 32 sản phẩm. Hỏi nếu có 9 người làm 5 ngày thì được bao nhiêu sản phẩm như thế? (Năng suất của mọi người như nhau). Trả lời: 9 người làm 5 ngày thì được ……….. sản phẩm. Câu 5: Một tổ 12 người làm 3 ngày được 72 sản phẩm. Hỏi nếu muốn làm được 80 sản phẩm trong 5 ngày thì cần phải có bao nhiêu người làm? (Năng suất của mọi người như nhau). Trả lời: Làm 80 sản phẩm trong 5 ngày cần ……người Câu 6: Nhà bếp chuẩn bị đủ thực phẩm cho 75 người ăn trong 8 ngày. Vì có thêm 1 số người mới đến thêm nên số thực phẩm đó chỉ đủ ăn trong 6 ngày. Hỏi có bao nhiêu người đến thêm? (Mức ăn của mọi người như nhau). Trả lời: Số người đến thêm là: …….người Câu 7: Đội công nhân dự định làm xong một công việc trong 60 ngày. Nhưng vì có 8 người chuyển đi nên số người còn lại phải làm thêm 12 ngày nữa mới xong công việc. Hỏi đội còn lại bao nhiêu người? (Mức làm của mọi người như nhau)
 5. 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đặt mua tài liệu Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 5 Trả lời: Đội còn lại …………….người. Câu 8: Nhà bếp chuẩn bị đủ gạo cho 60 người ăn trong 28 ngày. Sau 8 ngày có 10 người chuyển đi. Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Các suất ăn như nhau). Trả lời: Số gạo còn lại đủ ăn trong…………….ngày. Câu 9: Nhà bếp chuẩn bị đủ thực phẩm cho 120 người ăn trong 50 ngày. Sau 3 ngày nhà bếp có thêm một số người nữa mới đến nên số gạo đó đã hết sớm hơn dự định là 7 ngày. Hỏi có bao nhiêu người mới đến thêm? (Các suất ăn như nhau). Trả lời: có ………người đến thêm. Câu 10: Một đơn vị chuẩn bị đủ gạo cho 40 người ăn trong 12 ngày. Sau 3 ngày có thêm 5 người nữa đến đơn vị. Hỏi số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày nữa? (Các suất ăn như nhau). Trả lời: Số gạo còn lại đủ ăn trong…………..ngày.
 6. 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đặt mua tài liệu Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 6 CHUYÊN ĐỀ 21 – SUY LUẬN LÔGIC Bài 18: Tất cả các bạn trong lớp đều thích môn Tiếng Việt hoặc môn Toán, biết tổng số học sinh của lớp là 26 bạn, trong đó số học sinh thích môn Tiếng Việt là 18 bạn và số học sinh thích môn Toán là 17 bạn. Hỏi số học sinh thích cả hai môn bao nhiêu bạn? Bài 19: Trong hội nghị quốc tế, người ta huy động một số người phiên dịch tiếng Anh và tiếng Nga, biết số cán bộ phiên dịch tiếng Anh là 25 người, số cán bộ phiên dịch tiếng Nga 10 người, số cán bộ phiên dịch được cả hai thứ tiếng là 3 người. Hỏi tổng số cán bộ phiên dịch là bao nhiêu người? Câu 20: Cảnh sát bắt giữ 4 nghi phạm có quen biết nhau. Các nghi phạm biết một trong số chúng đã ăn trộm chiếc ví, nhưng cảnh sát không thể tìm được chiếc ví trên những người nghi phạm. Sơn: Tôi không ăn trộm nó Tùng: Sơn đang nói dối. Tiến: Tùng mới là kẻ ăn trộm Dũng: Tùng đang nói dối. Nếu như chỉ có một trong các nghi phạm khai đúng sự thật thì ai là kẻ đã ăn cắp chiếc ví? Câu 21: Trong một giải cờ vua, mỗi đấu thủ sẽ lần lượt đấu với các đấu thủ khác một trận. có năm kì thủ, Alvaro, Ben, Calvin, Diego và Elise đã tham gia giải. Đến thời điểm hiện tại, mỗi người đều đã chơi ít nhất một trận và số trận mà Alvaro, Ben, Calvin, Diego đã chơi đôi một khác nhau. Hỏi Elise đã chơi bao nhiêu trận? Câu 22: John đến cửa hàng thú cưng để mua một chú chó. Có năm chú chó có tên là Mix, Fofo, Mickey, Tom và Wendy. Mỗi chú chó có một trong các màu long đen hoặc trắng (nhưng không có cả hai màu). a) Có ba chú chó màu đen và hai chú chó màu trắng. b) Fofo và Wendy có cùng màu long. c) Mickey và Tom có màu lông khác nhau.
 7. 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đặt mua tài liệu Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) 7 d) Có 3 chú chó đực và 2 chú chó cái. e) Mix và Mickey cùng giống f) Tom và Wendy khác giống. John đã chọn mua một chú chó cái màu trắng, hỏi tên của nó là gì?

×