f Ó; PI. ersM 'àhÊI-? s ever ch
' -: í.-: ,.- Tr , , 
ndr comes_ x ~ , ,

x
u' s": 4 _ J. 

. < à. . , ~

' ' J" . _...
Number 2:
e Players compÍefiíexto develgpe
a meélievajelLFjxençh towmt. ' q¡
, E/ 'Àagx ' 

l “ «N
, a

o Players píãííííkworker í...
Nulíflbíeír 3K
e In thisgamíe01É_E”íyp_tiáLfQ Mytlrroílbggy players
pulli GITÍÍÍÉÍIÍOmw a ¡bag tó c0!_| Íe; c›: Ít. Apieces. ;

/ 
l

é B...
,Ms
; ,1,__
l

ñ 

rsítaáirti à: 

 
  

__ _ '-: =›. ¡; T>x: ::í_ 2°. /

. 1*! 

' _ A , ,.c›<. '-.5>. ' . Sfrzãfí  í g_ ” -Jç 
...
l_ l ___- y. 
 àsters iê simàai _É_
tquarrlors_; but*wlth ble "WT s

z' . gr'

 Ma fel y M

C

o. 

collect¡

  
 ...
DE" 

I Ú com
,AoADJ l 

 

com _ s
@éy/ 'vriâ a
d hei' l
.  &à;  '
px_ _SET_ . . v_
“
“n°431
ll
*l

›. '
. .P

t0
34.5192.: 

l
/,
- Players draw¡ fro_r_n a 996103
woglgers to developtheir towns

 andfarmlañds. a 

Í  l l j

  
  

  

O .
Õ. . - 7- - ? à

at* 4-. 
l
, k

¡ o . a
k_ 4 n¡ O ” É e»
_ . _~_. › " ' '  ›
'  EC I-rlõs e 
'q' 4;! ? L - . af: ...
' , /' a V, l V ' ” _

 ›) ¡ p) 4 4 4,) N' ' _A_ L «fa» _ m. a _ r I

, _e A , .4_-X71'~S. tyIV_-_e; gangeéwlnere ali,...
¡Nmmnaríüs
Space @adets

. Çrf . 

à'

'l P _&_w. o

Q, 
s'

3332.
I ¡' ' = 
. P
-'-. 'x' z , › '-; _=. 
'v' ' * -›'_p-› -

. r . '- . 45:# '
IN' “ “u-w/ :Fà-f : saw-tuas

 Atcofíofberatiííe gahãe wh...
. N. , v

' 1o~ Gsm. . c. . . ..g , 
, QGEW, [Bam/ vb
G-SGEM» Í. 'H~. 'AV 7
3-5 Gun. , Cvuv. 6

_ o-zczm [J -AVJS Í

t» ...
f. lêuzezlgensltlfike-Simtulates ; a fjg htjynggrgajme
! like S_t'r. ee“tl'Fi*gÍht'eÍnê : suor: g ' “ t, 

l L
* x - _ a...
original artiçIe iouçnd @[9
v m A V_ , ;

. D” D_ _. o
Intnz/ Iwvm. nnardgampgncesicom
! Games-mag ownull-stutí-o
10 Games where you pull stuff out of a bag.
10 Games where you pull stuff out of a bag.
10 Games where you pull stuff out of a bag.
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

10 Games where you pull stuff out of a bag.

99 visualizações

Publicada em

10 Games where you pull stuff out of a bag.

Article: http://www.boardgameprices.com/articles/Games-where-you-pull-stuff-out-of-a-bag

Picture Links:

https://boardgamegeek.com/image/1530564/eclipse
https://boardgamegeek.com/image/172421/ra
https://boardgamegeek.com/image/2474033/dominant-species
https://boardgamegeek.com/image/935363/puzzle-strike
https://cf.geekdo-images.com/images/pic1459169_md.jpg
http://www.plus1gaming.com
https://cf.geekdo-images.com/images/pic2387895_md.jpg
https://cf.geekdo-images.com/images/pic1840937_md.jpg
http://blog-bgp.rhcloud.com/wp-content/uploads/2015/04/Marvel-Dice-Masters.jpg

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

10 Games where you pull stuff out of a bag.

 1. 1. f Ó; PI. ersM 'àhÊI-? s ever ch ' -: í.-: ,.- Tr , , ndr comes_ x ~ , , x u' s": 4 _ J. . < à. . , ~ ' ' J" . _. âaãfgftõgpa a ga , .. . 1 l à na A¡ . , _ _ r' u* _ j', , Í. , v . l 7'. . 'f' f 4,_ À . ' '. ' " ' y / _ *x flu : UFP 1 nn : - ¡JMJQ la---a ¡iacom " Iasa|5êa th%e tu * V , I _q_ Playgrspujl chltg_ outíof ' 'a' . .. ' ! i5 ' à; domnatepàj
 2. 2. Number 2:
 3. 3. e Players compÍefiíexto develgpe a meélievajelLFjxençh towmt. ' q¡ , E/ 'Àagx ' l “ «N , a o Players píãííííkworker íâíêêymíse out 0.1: a bag tofeeríeate their wonkforce. .
 4. 4. Nulíflbíeír 3K
 5. 5. e In thisgamíe01É_E”íyp_tiáLfQ Mytlrroílbggy players pulli GITÍÍÍÉÍIÍOmw a ¡bag tó c0!_| Íe; c›: Ít. Apieces. ; / l é Bidíyowr-way'to»ewi nka. uc. fibmese iem. Ameciemt 57934131:: f”
 6. 6. ,Ms ; ,1,__
 7. 7. l ñ rsítaáirti à: __ _ '-: =›. ¡; T>x: ::í_ 2°. / . 1*! ' _ A , ,.c›<. '-.5>. ' . Sfrzãfí í g_ ” -Jç . ag: bLIWl: t|F'W›@tC_, ,h, P->Qm fgnáplan ~ l- «sas r” niñtf. * . “ <. . *agf , --= _, . / a¡ ~ ? jà-V : t -. l kelifêl “ ' _wc-apt_ v ffurunl-, IMKI í . _ ' t' |36| _v no s_ r x ; r FN. »cf
 8. 8. l_ l ___- y. àsters iê simàai _É_ tquarrlors_; but*wlth ble "WT s z' . gr' Ma fel y M C o. collect¡ y. . - x -- * . ¡x'~QN , . 15.4335' ; - . . , v a o, "t *J _ f _ . (à. .' ' ' À. <_ : ÇJNQ : _ Y . «. ^ _ g xxx» __. x. I ~ sx. : '_ a* . w . . ' Í) ' 'f' , qlíg Wçt). O* e *Ã * '*' “ . «k _. “No ~ Q . of ; atá -_v '. “ as. - 6-, - . x qu' QQÍW<§. ÕÇ_ *Àsêemble mm? tea N¡ sfheroes o az. . o v to dõjbettlegalnst your opponent. . às mxmwàb* NN# J ›~ l
 9. 9. DE" I Ú com
 10. 10. ,AoADJ l com _ s @éy/ 'vriâ a d hei' l . &à; ' px_ _SET_ . . v_ “ “n°431 ll *l ›. ' . .P t0 34.5192.: l
 11. 11. /,
 12. 12. - Players draw¡ fro_r_n a 996103 woglgers to developtheir towns andfarmlañds. a Í l l j O .
 13. 13. Õ. . - 7- - ? à at* 4-. l , k ¡ o . a k_ 4 n¡ O ” É e» _ . _~_. › " ' ' › ' EC I-rlõs e 'q' 4;! ? L - . af: *N P < *f , J . @À 3;: '. :. J.r-n, i . JJ *a n (j '
 14. 14. ' , /' a V, l V ' ” _ ›) ¡ p) 4 4 4,) N' ' _A_ L «fa» _ m. a _ r I , _e A , .4_-X71'~S. tyIV_-_e; gangeéwlnere ali, /enlsra*g_e. srllf¡ght K l ' d' 1 A. ; mçu K . ›.-f". ..». ^' 4. . , u __ . at- . .Q A". Í2C°. mqus s¡e¡¡. PMÉÚÊHÊXÉ - o @a í i Í . « K. ~- vzl_a_, › - _t . . - f¡ -a/ yw A ; - Xi n** PPR** s *2 ' Ô Playeràsxypull lçjnfferemt teemnolqgnessàamgclrbattle rswparrçcdssífioñw *bràgsa for' ràndsomizatiõnra e *à
 15. 15. ¡Nmmnaríüs Space @adets . Çrf . à' 'l P _&_w. o Q, s' 3332. I ¡' ' = . P
 16. 16. -'-. 'x' z , › '-; _=. 'v' ' * -›'_p-› - . r . '- . 45:# ' IN' “ “u-w/ :Fà-f : saw-tuas Atcofíofberatiííe gahãe where; playielrsífseargchgior objects K ingajlíagpn arrace against 'l l l _A -_ _tj R_ _A N_ ' _ 4 . n ›' ' *'$J x › q I'M¡ , w . N . ','. ,' - _ ¡nl IN I le_ 1,121; f. . 33s. , l_____ __ V . _ 'vi - Í É ›. ¡›'_'x' a_ u ' m_ «finõ t* J ' É “r 'c"-- V . l ~ _A_› «Y ; Qi ' n A _ . gh V Ç" -- l ' N' "E45. Í: : h á ~ Q -, c' “w . .a “i3 . jk-é “ . 1; I _ a pa? :- . x «e - ” N". - a¡ f. - ° r , z;-. «.Q= '.. ' _ l; giga -- - '-': ?"1'? ,*_'1_'; .
 17. 17. . N. , v ' 1o~ Gsm. . c. . . ..g , , QGEW, [Bam/ vb G-SGEM» Í. 'H~. 'AV 7 3-5 Gun. , Cvuv. 6 _ o-zczm [J -AVJS Í t» ~ M: í . n *x ~ o 15.» lg. " ° 1'_ . . *lá íwí? u; ONGOING CHIPsítl" a . .É. . _tl_ , l _À_; gLl; .._í___? -pI| ç'ÊÊ lí'
 18. 18. f. lêuzezlgensltlfike-Simtulates ; a fjg htjynggrgajme ! like S_t'r. ee“tl'Fi*gÍht'eÍnê : suor: g ' “ t, l L * x - _ a¡ , A.differentâtakerxohythe deraçãkpuiílclinçg: fgenre ywhejre' p. Iayej? s.üs*e. léñ ¡pys inàsteaçlgfr carçlsy. ,e f . _ «› x A _ v V _ 3. “ _ _' x x- , f y-. L, à¡ 'a z W r 3:. 5:22. . ..'. _=-_ ist-Lt mc. ?- 'I x r ' : n _r _um 41h: _u, ¡.. ›-. m,-. : ', í ' I 35 _ ) - u». tâuJJ -, ' ' “ l t t v5 ' 'A _ J 1 . y j
 19. 19. original artiçIe iouçnd @[9 v m A V_ , ; . D” D_ _. o Intnz/ Iwvm. nnardgampgncesicom ! Games-mag ownull-stutí-o

×