O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Bli lyst bi - informasjonsmøter

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 26 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Bli lyst bi - informasjonsmøter (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Bli lyst bi - informasjonsmøter

 1. 1. Studieprogram i næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling i SMB
 2. 2. Frode Solberg <ul><li>Et konsentrat av krabatens bakgrunn: </li></ul><ul><ul><ul><li>Leder for etter - og videreutdanningen ved BI Trondheim </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Høyskolelektor / foreleser ved Handelshøyskolen BI – TØH – Handelshøyskolen I Bodø. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sammenhengende arbeid i lederstillinger som mellomleder og toppleder privat og offentlig sektor siden 1982. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Styreleder i en rekke bedrifter innenfor ulike bransjer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>I tillegg startet 4 egne bedrifter. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4 års arbeid i internasjonale prosjekter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Økonom fra TØH, Bachelor of Management BI, Master of Management BI +++ </li></ul></ul></ul>Frode Solberg
 3. 3. Bakgrunn Spørsmål om tilbud på kompetanseheving for lokale / regionale ressurspersoner har jevnlig kommet i den senere tid. Blilyst uttrykte i mars et ønske om et program for målgruppen.
 4. 4. Målgruppe <ul><li>Programmets målgruppe er lokale og regionale ressurspersoner som arbeider med næringsutvikling – bedriftsutvikling og entreprenørskap, både i offentlige og private virksomheter. </li></ul>
 5. 5. Hva handler det om?
 6. 7. Noen ”nye” og økende utfordringer i ledelse av virksomheter <ul><li>Generasjonsutfordringer (X og Y.) </li></ul><ul><li>Lojalitet og turnover hos arbeidstakerne </li></ul><ul><li>Medarbeidernes kompetanse og krav til egen utvikling </li></ul><ul><li>Kundene blir mer krevende </li></ul><ul><ul><li>Fra episoder til relasjoner, noe som er en ren organisatorisk og ledelsesmessig utfordring </li></ul></ul><ul><li>Ca. 85 % av all produksjon er i dag tjenesterelatert – dette bare øker </li></ul><ul><ul><li>Suksess er knyttet til ledelse og organisatoriske utfordringer </li></ul></ul><ul><li>Tjenesteinnovasjoner, innovasjon i prosesser og forretningsmodeller er det som dominerer. Dette vil bare øke! </li></ul><ul><ul><li>Dette krever høy organisatorisk og ledelsesmessig kompetanse </li></ul></ul><ul><li>Organisasjonsstrukturer utfordres og prosjektorientering blir mer dominerende </li></ul><ul><li>Kommunikasjonsarenaen er i konstant og rivende forandring </li></ul><ul><ul><li>Dette krever løpende endringer i organisasjon og kompetanse </li></ul></ul><ul><li>Endringshastigheten og krav til fornying – innovasjon </li></ul><ul><li>Internasjonalisering - globalisering </li></ul><ul><li>Teknologi versus menneske </li></ul><ul><li>Økende eksternt fokus på virksomheten </li></ul><ul><ul><li>Bedriftens omdømme og attraktivitet som avgjørende faktor for å rekruttere og beholde arbeidskraften </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunder og leverandører osv. likedan </li></ul></ul>Frode Solberg - Handelshøyskolen BI
 7. 8. Virksomheten i et helhetsperspektiv Frode Solberg - Handelshøyskolen BI Ledelsen skal utvikle – forvalte – drifte – kontrollere bedriften i et helhetsperspektiv Organisasjon og Adm. - HR – støtte.. Ledelse (strategisk og operativ) Kunde / Marked Daglig drift og produksjon Økonomi
 8. 9. Å utvikle aktive gode lokale og regionale innovasjonssystemer og innovasjonsressurser / kompetanse er et nødvendig tilbud til bedriftene. De gode hjelperne! Utdannings – og forskningsinstitusjoner Offentlig virkemiddelapparat Offentlige tjenester Banker og kapitaltilbydere Leverandører Kunder Kunder Entreprenør - Bedrift Lokalt – Nasjonalt - Internasjonalt Internasjonalt – Nasjonalt - Lokalt Infrastruktur Lover og regler Kapitalmarked Kultur og holdninger Arbeidsmarked Kunnskap og kompetanse
 9. 10. Et kunnskapsbasert Norge (Reve oktober 2011) <ul><li>Skal norske bedrifter lykkes i en stadig tøffere internasjonal konkurranse, må de sette kunnskap høyt på styreagendaen. </li></ul><ul><li>Dette blir et spørsmål om bedriften har: </li></ul><ul><ul><li>En overordnet helhetlig langsiktig strategi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Noen klar markedsstrategi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Noen klyngestrategi – alliansestrategi ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Noen utdanningsstrategi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Noen FoU- og innovasjonsstrategi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Noen talentstrategi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Noen eierskapsstrategi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Noen miljøstrategi? </li></ul></ul>
 10. 11. Hva? Praktisk rettet studieprogram i næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling
 11. 12. Overordnet om programmet <ul><li>Utvikle og styrke kompetansen til ressurspersoner innenfor strategisk næringsutvikling, og kunnskapsbasert utvikling i eksisterende og nye virksomheter. </li></ul><ul><li>Hvordan </li></ul><ul><ul><li>Gjennom en målrettet prosess, som skal bidra til å styrke den enkeltes kompetanse innenfor consulting – innovasjon – strategi og strategisk ledelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Dette innrettet mot det å være en viktig ressursperson for lokale virksomheter i forhold til å bidra til vekst og utvikling. </li></ul></ul><ul><li>Hva </li></ul><ul><ul><li>Bidra til ny kompetanse relatert til næringsutvikling </li></ul></ul><ul><li>Fokus på utvikling av effektive og velfungerende lokale innovasjonssystemer </li></ul><ul><li>Kunnskaps - / kompetansebasert fokus som strategisk konkurransefortrinn vil være et sentralt bærende element i programmet. </li></ul>
 12. 13. Omfang <ul><li>Programmets omfang er på 30 studiepoeng over 2 – 3 semester </li></ul><ul><li>5 samlinger hver på 3 dager </li></ul><ul><li>Eksamen er utarbeidelse av en prosjektoppgave relatert til fagets tematikk og den enkelte deltager / gruppes spesifikke utfordringer knyttet til temaet. </li></ul>
 13. 14. Målsetting <ul><li>Programmets mål er å utvikle og styrke kompetansen innenfor strategisk næringsutvikling og kunnskapsbasert utvikling i eksisterende og nye virksomheter. </li></ul><ul><li>Dette gjennom en målrettet prosess, som skal bidra til å styrke den enkeltes kompetanse innenfor consulting – innovasjon – strategi og strategisk ledelse, innrettet mot å være en viktig ressursperson for lokale virksomheter i forhold til å bidra til vekst og utvikling. </li></ul><ul><li>Å bidra til ny kompetanse relatert til næringsutvikling, med fokus på utvikling av effektive og velfungerende lokale innovasjonssystemer og kunnskaps - / kompetansebasert fokus som strategisk konkurransefortrinn vil være et sentralt bærende element i programmet. </li></ul>
 14. 15. Hovedtema <ul><li>Samling 1 </li></ul><ul><ul><li>Næringsutvikling – innovasjon og kompetanseutvikling </li></ul></ul><ul><li>Samling 2 </li></ul><ul><ul><li>Strategi og strategisk ledelse </li></ul></ul><ul><li>Samling 3 </li></ul><ul><ul><li>Ledelse – utvikling og innovasjon i SMB – bedrifter og utvikling av nye bedrifter (entreprenørskap) </li></ul></ul><ul><li>Samling 4 </li></ul><ul><ul><li>Rollen som veileder – rådgiver og prosessleder i virksomheter </li></ul></ul><ul><li>Samling 5 </li></ul><ul><ul><li>Kompetanseanalyser og kompetanseutvikling i virksomheter </li></ul></ul>
 15. 16. Rammeverk og samlinger for programmet
 16. 17. Samling 1 Næringsutvikling – innovasjon og kompetanseutvikling <ul><ul><li>Introduksjon til, og rammeverk for programmet </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskaps – næringsutvikling og innovasjonspolitikk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva – hvorfor og hvordan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Et nasjonalt – regionalt og lokalt perspektiv </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Næringsstrukturen som utgangspunkt for næringsutvikling </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksisterende virksomheter og utvikling av nye virksomheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjon og utviking av regionale / lokale innovasjonssystemer </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetanse som konkurransefortrinn i lokalt / regionalt næringsliv </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strategisk kompetanseutvikling i virksomheter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utfordringer i ledelse – og utvikling av virksomheter </li></ul></ul></ul>
 17. 18. Samling 2 Strategi og strategisk ledelse <ul><ul><li>Strategisk ledelse og utvikling i et dynamisk perspektiv knyttet til kontinuerlig og rask endringstakt, usikkerhet i virksomhetens omgivelser / forretningsmiljø, internasjonalisering og globalisering. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetanse som konkurransefortrinn og kampen om den kompetente arbeidskraften </li></ul></ul><ul><ul><li>Fremtidens krav til ledelse og ledelsesutfordringene i virksomheter fremover </li></ul></ul><ul><ul><li>Styret som ledelses – og utviklingsressurs </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokale / regionale innovasjonsaktørers rolle i virksomhetenes strategiske utvikling </li></ul></ul>
 18. 19. Samling 3 Ledelse – utvikling og innovasjon i SMB – bedrifter og utvikling av nye bedrifter (entreprenørskap) <ul><ul><li>SMB’enes betydning for verdiskapingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva kjennetegner denne typen virksomheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Ledelse og utvikling av SMB </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvikling av entreprenører og entreprenørskap </li></ul></ul><ul><ul><li>Fra ”industrielt” fokus til tjeneste – og kunnskapsfokus som konkurransefortrinn </li></ul></ul><ul><ul><li>Internasjonalisering og internasjonal forretningsutvikling </li></ul></ul><ul><ul><li>Finansielle utfordringer for SMB og nye virksomheter </li></ul></ul>
 19. 20. Samling 4 Rollen som veileder – rådgiver og prosessleder i virksomheter <ul><ul><li>Veileder – coach – mentor – rådgiver </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva ligger i begrepene, hva innebærer rollene, og hvordan bidra til gode utviklingsprosesser i virksomheter </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Metoder, teknikker og verktøy for gjennomføring av eksterne prosesser i virksomheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedriftsutvikling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Begrepsavklaring og rammeverk for iverksettelse og gjennomføring av bedriftsutviklingsprosesser </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Entreprenørskap </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strukturelle og relasjonelle prosesser for utvikling av entreprenørskap og entreprenørielle ferdigheter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Foretningsplanprosessen som metodisk rammeverk </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lederutvikling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva er ledelse? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva er lederutvikling? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lederutdanning versus lederutvikling </li></ul></ul></ul>
 20. 21. Samling 5 Kompetanseanalyser og kompetanseutvikling i virksomheter <ul><ul><li>Virksomheten i et helhetsperspektiv, og rammeverk for forståelse av kompetanse og kompetanseutvikling </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetanseutvikling som strategisk konkurransefaktor </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetanseanalyser, gapanalyser, blueprinting og ressursanalyser - verktøy og metodikk for effektiv kompetansekartlegging i virksomheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategisk kompetanseutvikling </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppsummering og veien videre </li></ul></ul>
 21. 22. Eksamen <ul><li>Prosjektoppgave med fokus på fagets tematikk og utgangspunkt i eget valgt case helst fra egen arbeidssituasjon / virksomhet </li></ul><ul><ul><li>Inntil 3 personer pr. gruppe </li></ul></ul><ul><li>Individuell hjemmeeksamen 72 timer </li></ul><ul><ul><li>Alle hjelpemidler </li></ul></ul>
 22. 23. Gjennomføring og samlingsdatoer <ul><li>Programmet strekker seg over 3 semestre med 15 undervisningsdager fordelt på 5 samlinger, noe som gjør at utdanningen lar seg kombinere med full jobb. </li></ul><ul><li>Programmet gjennomføres i et samspill mellom teori og praksis med fokus på prosessbasert læring. </li></ul><ul><li>Programmet gir for de som tar eksamen 30 studiepoeng. </li></ul><ul><ul><li>Samling 1 28 – 30. mars 2012 </li></ul></ul><ul><ul><li>Samling 2 9 – 11. mai 2012 </li></ul></ul><ul><ul><li>Samling 3 12 – 14.september 2012 </li></ul></ul><ul><ul><li>Samling 4 14 – 16. november 2012 </li></ul></ul><ul><ul><li>Samling 5 16 – 18. januar 2013 </li></ul></ul>
 23. 24. Diverse <ul><li>Opptakskrav </li></ul><ul><ul><li>Det er ingen spesielle opptakskrav til dette programmet ut over det å ha yrkeserfaring og noe innsikt / erfaring fra virksomhetsutvikling. </li></ul></ul><ul><li>Pris </li></ul><ul><ul><li>Prisen p.r. deltager er satt til kr 32.700,- inklusive eksamensavgifter, oppgave veiledning og tilgang til elektroniske læringsressurser, Lærebøker og eventuelle reise / oppholdskostnader kommer i tillegg. </li></ul></ul><ul><li>Gjennomføringssted </li></ul><ul><ul><li>Regionale samlinger i Blilyst – området. </li></ul></ul>
 24. 25. Hvis man ikke prøver skjer det i alle fall ikke noe positivt! Frode Solberg
 25. 26. Lykke til videre, og ta gjerne kontakt. Join me on

Notas do Editor

 • Frode Solberg Innovasjon og Forretningsutvikling
 • Styret og verdiskapingen Styreakademiet Trøndelag 11.11.09.
 • Frode Solberg Innovasjon og Forretningsutvikling
 • Frode Solberg - Handelshøyskolen BI Trondheim Det innovative styret

×