Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Sistemi linearnih jednačina sa dve nepoznate

  1. Postupak: izabrati jednu od dve date jednačine i iz nje izraziti jednu od nepoznatih preko druge nepoznate, a zatim tu nepoznatu u drugoj jednačini zameniti dobijenim izrazom. Savet: izabrati nepoznatu koja ispred sebe ima koeficijent (broj) koji olakšava račun.
  2. Rešenje sistema je uređeni par brojeva (-2,3).
  3. Postupak: pomnožiti jednačine odgovarajućim brojem kako bi koeficijenti ispred nepoznatih u obe jednačine bili suprotni brojevi, a zatim sabrati date jednačine. Savet: izabrati nepoznatu ispred koje su koeficijenti (brojevi) "laki" za račun.
  4. Rešenje sistema je (x,y)=(-2,3)
  5. Postupak: nepoznate u svakoj od jednačina sistema su linearno zavisne, pa možemo svaku od njih predstaviti grafički. To znači da je potrebno konstruisati grafike (prave) za svaku od datih jednačina. Savet: radi jednostavnijeg konstruisanja grafika treba nepoznatu y izraziti iz datih jednačina.
  6. 1 -2 1 3
  7. -1 0 0 -3
  8. Rešenje sistema je tačka nastala u preseku pravih – (-2,3).
Anúncio