O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

TEACHING DEMO2.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
kabihasnan ng japan.pptx
kabihasnan ng japan.pptx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 34 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

TEACHING DEMO2.pdf

 1. 1. KABABAIHAN MULA NOON HANGGANG NGAYON ARALING PANLIPUNAN 7
 2. 2. PAKSA:KARANASANATBAHAGING GINAMPANANNGMGAKABABAIHAN TUNGOSAPAGKAPANTAY-PANTAY, PAGKAKATAONGPANG-EKONOMIYAAT KARAPATANGPAMPOLITIKA KASANAYANGPAGKATUTOMULASAMELCS: Nasusuriangkaranasanatbahagingginampananngmga kababaihantungosapagkakapantay-pantay, pagkakataongpang-ekonomiyaatkarapatangpampolitika.
 3. 3. Angadhikainngpagkapantay-pantayng karapatanatpapelsalipunanngmga kababaihanaymaihahangosaisangmahabang kasaysayan,ditoayitatalakayangkahalagahan ngkababaihansakaunlaranngmgabansasa SilanganatTimogSilangangAsya. Nagkaroonngbosesangmgakababaihannoong ika19hanggangsakasalukuyan,pinapakitadito angidentidadngmgakababaihanatnagingmga mahalagangkontribusyonnilasasistemang ekonomikatpolitikalalonasapanahongtungo sakasarinlan. LAYUNIN Naangkopdinsatalakayanangmganagingkaranasanng kababaihansapakikipaglabansakarapatanngkasarianat pantaonahalosnaranasanngpagkatagalngpanahonmula sakolonyalismotungosanasyonalismo.
 4. 4. PANIMULANGGAWAIN
 5. 5. FOOTBINDING
 6. 6. TRADISYON
 7. 7. VIETNAM
 8. 8. angpagsunodsaama, pagsunodsaasawaat pagsunodsa panganaynalalaki kungsakalingmabalo.
 9. 9. ARRANGEDMARRIAGE
 10. 10. ANGGEISHASAJAPAN KAPALITNGASAWA? ABORTION KABIT KATULONG
 11. 11. haloswalangkarapatanangkababaihanang mgalalakiangnasusunodatwalasilangnaging bosesperomagkakaroonngpagbabagomula nangmagkaroonngkaisipannaangkababaihan aymaymgakarapatanatitoaynaginglakas parasamithiinnamakawalasamgaKanluraning mananakop.
 12. 12. PANGALAWANGGAWAIN
 13. 13. MitsuTanaka Haponesananagsilbingbosesngmga kababaihanukolsaabortionat karapatangpambabae.
 14. 14. CorazonAquino nagingunangbabaengpresidentengPilipinas,
 15. 15. AungSanSuuKyi BurmesenanagtayongNationalLeague forDemocracylabansamga Kanluraningmananakop,
 16. 16. MegawatiSukarnoputri pinakaunangpangulongbabaengIndonesiaatnagkaroon ngpagbabagosaIndonesiaparasakababaihannagkaroon ngkarapatanangmgababaenabumotoatmag-aral. Binigyangrinsilangkarapatanmagtrabahoatpumiling asawa.
 17. 17. KARAPATANNGKABABAIHAN PAGKATAPOSNGKOLONYALISMO
 18. 18. PAGTATAYA Igrugrupo kayosa3bawatgrupoatiguguhit ninyogamitangmanilapaperatpentelpenng3 larawannanagpapakitangdipantaynatratosa babaeatlalaki.
 19. 19. EBALWASYON: IsulatangletrangTkungangpangungusapay tama,atletrangMkungitoaymali.
 20. 20. 1.Angkababaihannoonayhindinakakahawakngtungkulinsa pamahalaanatsamgasektornglipunan. 2.SaChinaayhindigaanongpinapahalagahanangmga kababaihandahilsilaangnagbibigayngdowrykapagikinakasal. 3.SaChinaaymaykarapatangpumilingmapapangasawaang mgakababaihan.
 21. 21. 1.Angkababaihannoonayhindinakakahawakngtungkulin sapamahalaanatsamgasektornglipunan. 2.SaChinaayhindigaanongpinapahalagahanangmga kababaihandahilsilaangnagbibigayngdowrykapag ikinakasal. 3.SaChinaaymaykarapatangpumilingmapapangasawa angmgakababaihan.
 22. 22. 7.Angmgakababaihanaymapagmahal,maasikasosa pamilyaatmarunonggumawangmgagawaingbahay. 8.SiLiuYangangnagsulatnglibrong“BeyondSilence”. 9.SiGloriaMacapagalArroyoangtinaguriangkauna- unahangbabaengpangulongPilipinas. 10.SiHidilynDiazayikinararangalngPilipinasdahilsa kaniyangtibaysaboksing.
 23. 23. TAKDANGARALIN Gagawakayongisangslogannanagpapakitang kalakasanngisangbabae.Isulatitosaisangbond paperatibibigayninyosaakinsasusunodnating pagkikita.
 24. 24. Thank Thank Thank you! you! you!

×