O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
9 Ապրիլի, 2011<br />Ինչպեսգրել Cosmo-ի համարԴասընթաց<br />ՇուշանՀարությունյան<br />
Ինչ է լրագրությունը<br />
Ով է լրագրողը<br />
Լրագրությունըսկսվում է նորությունից<br />Նարություննայն, ինչիմասինդեռչենքլսել…<br />Նորությունըկարող է նորությունչլինել, ե...
Նորություն<br />N – news worthiness (արժեքըորոշվում է` հրատապությամբ)<br />E – emphasis (շեշտադրությունը` լուսաբանմանանկյո...
Նորություններըլինումեն… <br />
Նորություններըհետաքրքիրեն, երբ…<br />Իրադարձություն է<br />Վատլուր է<br />Սկեպտիզմով է ներկայացված<br />Գրելավոճըպարզ է, զ...
Նորությանգործոնները<br />Այնդեպքերիմասին, որոնքներգործությունենունենումմեծթվովմարդկանցվրա<br />Նկարագրումենանսովոր, բացառի...
Նորությանգործոնները<br />
Լուրեր VS Ամսագրայինլրագրություն<br />Երկրաշարժ<br />VS <br />ԲրիտնիՍպիրսիտատը <br />կամ<br />ՄայքլՋեկսոնիմահը<br />VS<br...
Ինֆորմացիայիաղբյուրներ<br />
Տեղեկատվությանհավաքագրում, մշակում, տարածում… <br />
Գրումենք…<br />Միայնայնդեպքում, երբինչ-որբանունենքասելու<br />Այնպես, ինչպեսխոսումենք, բոլորինհասկանալի<br />Խելամտորենօգտ...
Նորություն, կառուցվածք, պարադիրշարքից<br />
Լրագրությունը… հացիխնդիր ա <br />Մանրամասներիարվեստ - Ընտրությանարվեստ<br />
էթիկա<br />Աղբյուրների, տեղեկատվությանճշմարտացիությանապահովվում<br />Ապակողմնորոշողուբեմադրվածիրադարձություններիխուսափում,...
“Պրոֆեսիոնալ” լրագրություն, միքիչէլ Fun ;)<br />
Շնորհակալություն<br />shushan.harutyunyan@cosmo.am<br />www.cosmo.am <br />
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

How to write for Cosmopolitan Armenia

1.492 visualizações

Publicada em

Being presented at Cosmopolitan Armenia staff training. More at www.cosmo.am and blog.cosmo.am

Publicada em: Notícias e política
 • Thank you for sharing this interesting information here. Great post. And I agree with you that it is really hardly to find a student who enjoys executing college assignments. All these processes require spending much time and efforts, that is why i recommend all the students use the professional writing service HelpWriting.net Good luck.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

How to write for Cosmopolitan Armenia

 1. 1. 9 Ապրիլի, 2011<br />Ինչպեսգրել Cosmo-ի համարԴասընթաց<br />ՇուշանՀարությունյան<br />
 2. 2. Ինչ է լրագրությունը<br />
 3. 3. Ով է լրագրողը<br />
 4. 4. Լրագրությունըսկսվում է նորությունից<br />Նարություննայն, ինչիմասինդեռչենքլսել…<br />Նորությունըկարող է նորությունչլինել, եթեիրմեջնորույթչիպարունակում<br />և/ կամ<br />Նորությունըայն է, ինչիհասարակությունըպիտիստանա, որովհետևայնկարևոր է:<br />Նարությունըայննյութն է, որըզվարճացնում է և որըկարդալըհետաքրքիր է <br />Ըստ Մ. Մենչերի<br />
 5. 5. Նորություն<br />N – news worthiness (արժեքըորոշվում է` հրատապությամբ)<br />E – emphasis (շեշտադրությունը` լուսաբանմանանկյունն է, կարևորությանընդգծումը)<br />W – 5 w (who, where, when, what, why)<br />S – Source of information (վկայակոչմանանհրաժեշտությունը )<br />Մարդըկծել ա շանը))))))<br />
 6. 6. Նորություններըլինումեն… <br />
 7. 7. Նորություններըհետաքրքիրեն, երբ…<br />Իրադարձություն է<br />Վատլուր է<br />Սկեպտիզմով է ներկայացված<br />Գրելավոճըպարզ է, զերճ է բարոյախրատականտոնայնությունից…<br />
 8. 8. Նորությանգործոնները<br />Այնդեպքերիմասին, որոնքներգործությունենունենումմեծթվովմարդկանցվրա<br />Նկարագրումենանսովոր, բացառիկիրավիճակներկամդեպքեր<br />Շատհայտնիմարդկանցմասինեն<br />
 9. 9. Նորությանգործոնները<br />
 10. 10. Լուրեր VS Ամսագրայինլրագրություն<br />Երկրաշարժ<br />VS <br />ԲրիտնիՍպիրսիտատը <br />կամ<br />ՄայքլՋեկսոնիմահը<br />VS<br />ՄայքլՋեկսոնիկյանքը<br />
 11. 11. Ինֆորմացիայիաղբյուրներ<br />
 12. 12. Տեղեկատվությանհավաքագրում, մշակում, տարածում… <br />
 13. 13. Գրումենք…<br />Միայնայնդեպքում, երբինչ-որբանունենքասելու<br />Այնպես, ինչպեսխոսումենք, բոլորինհասկանալի<br />Խելամտորենօգտագործելովածականներնումակբայերը<br />Ցույցտվեք, միպատմեք<br />Օգտագործեքայնպիսիբառեր, որոնցիմաստըհասկանումեք<br />Երբեքմիտվեքխմբագրինայնպիսինյութը, որըհղկմանկարիքունի<br />
 14. 14. Նորություն, կառուցվածք, պարադիրշարքից<br />
 15. 15. Լրագրությունը… հացիխնդիր ա <br />Մանրամասներիարվեստ - Ընտրությանարվեստ<br />
 16. 16. էթիկա<br />Աղբյուրների, տեղեկատվությանճշմարտացիությանապահովվում<br />Ապակողմնորոշողուբեմադրվածիրադարձություններիխուսափում, լուրի և քարոզչությանտարբերակում<br />Գրագողությանմասնակիկամամբողջականդրսևորմանմերժում<br />Փաստի և կարծիքիհստակտարանջատում<br />Վիրավորմանկամպիտակավորմանոչմիդրսևորում<br />Մարդկանցանձնականկյանքիգաղտնիությանիրավունքիպահպանում` բացառությամբհանրայինգերակաշահիդեպքերից<br />Մասնագիտականսոլիդարություն<br />
 17. 17. “Պրոֆեսիոնալ” լրագրություն, միքիչէլ Fun ;)<br />
 18. 18. Շնորհակալություն<br />shushan.harutyunyan@cosmo.am<br />www.cosmo.am <br />

×