O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

SEPSİS VE SEPTİK ŞOK aralık-2022 SUNUM.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 64 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a SEPSİS VE SEPTİK ŞOK aralık-2022 SUNUM.pptx (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

SEPSİS VE SEPTİK ŞOK aralık-2022 SUNUM.pptx

 1. 1. SEPSİS VE SEPTİK ŞOK ASİST DR MEHMET EMİN ÇAKAR GAÜN İÇ HASTALIKLARI A.D. 21.12.2022 1
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. SEPSİSTE SAĞ KALIM KAMPANYASI 2021 REHBERİ • Klavuzda 93 öneri mevcut: 15 Güçlü öneri 54 Zayıf öneri 15 En iyi uygulama bildirimi (BPS) 9 Tavsiye verilmeyen 4
 5. 5. SEPSİSTE SAĞ KALIM KAMPANYASI 2021 REHBERİ TARAMA, TANI VE ERKEN TEDAVİ İLK RESÜSİTASYON ENFEKSİYON TANISI HEMODİNAMİ YÖNETİMi- SIVI TEDAVİSİ HEMODİNAMİ YÖNETİMi- VAZOAKTİF AJANLAR KORTİKO- STEROİDLER KAN ÜRÜNÜ İMMÜNGLO- BÜLİNLER VTE PROFLAKSİSİ RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ GLUKOZ KONTROLÜ NÜTRİSYON BAKIM HEDEFLERİ TABURCLUK SONRASI İZLEM VENTİLASYON STRES ÜLSER PROFLAKSİSİ ANTİBİYOTİK ZAMANI KAYNAK KONTROLÜ 5
 6. 6. TANIM • Sepsis: Konağın enfeksiyona karşı disregüle (düzensiz) yanıtının neden olduğu hayatı tehdit eden organ disfonksiyonudur • Organ disfonksiyonu: SOFA skorunda ≥ 2 puan artış • Hastane içi mortalite %10'dan yüksek • Şiddetli Sepsis: Tanım tekedildi 6
 7. 7. 7 ″Birkaç durum haricinde, hastalar enfeksiyondan ziyade, vücudun enfeksiyona cevabından dolayı ölürler.” Sir William Osler-1904
 8. 8. SOFA 8
 9. 9. 9
 10. 10. quickSOFA (qSOFA) skoru: • 3 değişkenden 2’sinin varlığı pozitif kabul edilir 10
 11. 11. quickSOFA (qSOFA) skoru: Organ disfonksiyonun ileri değerlendirilmesinin yapılması Mortalite ve YBU kalış süresini öngörülmesi Uygun tedavinin başlatılması ya da değiştirilmesi Hastanın YBÜ’ye transfer edilmesi ya da daha sık monitorize edilmesi Sepsis olasılığı olan hastaların erken yakalanmasını sağlamak için tarama amaçlı 11
 12. 12. TANIM • Septik şok: Sepsisin özellikle dolaşımsal, hücresel ve metabolik anormalliklerin tek başına sepsise göre daha yüksek mortalite riski ile ilişkili olduğu bir alt kümesi • Klinik tanımı: Hipovolemi olmadan aşağıdaki şartları sağlamak için vazopresör (norepinefrin) gereksinimi olması: • OAB ≥65 mmHg ve • Serum laktat ≤ 2 mmol/L • %40'ın üzerinde hastane mortalite oranları ile ilişkilidir. 12
 13. 13. TANI 13 SEPSİS BELİRTİLERİ (ateş, taşikardi vb) OLASI KAYNAK (akciğer, üriner vb) LAB. TESTLERİ (crp, pct..) MİKROBİYOLOJİ (kültür..) ENFEKSİYON ORGAN DİSFONKSİYONU SEPSİS
 14. 14. RİSK FAKTÖRLERİ • Yaşlı, hamile ve yenidoğan • Hastane yatışı • DM • İmmunsupresyon(KT, Steroid, Malignite) • Splenektomi • Major organ yetmezlikleri • Otoimmün hastalıklar • Travma, cerrahi • Yanıklar 14
 15. 15. SEPSİS NEDEN ÖNEMLİ • Dünyadaki ölümlerin 1/5i (11milyon kişi/yıl) Yoğun bakımdaki sepsis hastalarının yaklaşık yarısı (%49) hastanede enfeksiyon kapmaktadır • Sepsisin mortalite oranı: Hastanede %27 YBU’de %42 15
 16. 16. 16 Rank CCS principal diagnosis category Hospital costs, $ millions National costs, % Number of hospital stays, thousands Hospital stays, % 1 SEPTİCEMİA 23,663 6.2 1,297 3.6 2 Osteoarthritis 16,520 4.3 1,023 2.9 3 Liveborn 13,287 3.5 3,765 10.6 4 Complication of device, implant or graft 12,431 3.3 632 1.8 5 Acute myocardial infarction 12,092 3.2 602 1.7 6 Congestive heart failure 10,218 2.7 882 2.5 7 Spondylosis, intervertebral disc disorders, other back problems 10,198 2.7 555 1.6 8 Pneumonia 169,501 2.5 961 2.7 9 Coronary atherosclerosis 9,003 2.4 458 1.3 10 Acute cerebrovascular disease 8,840 2.3 585 1.6 The 20 most expensive conditions treated in U.S. hospitals, 2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK368492/tabl e/sb204.t1/?report=objectonly
 17. 17. TÜRKİYE YOĞUN BAKIMLARINDA NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI 17 94 hastane 134 YBU Toplam 1499 hasta 863 hastada en az 1 enfeksiyon odağı (% 57.5) PREVALANS MORTALİTE SEPSİS % 17,3 % 55,8 SEPTİK ŞOK % 13,5 % 71,1 TOPLAM % 30.8 % 62.6 Baykara N, Akalın H, Arslantaş MK, Hancı V, Çağlayan Ç, Kahveci F, et al. Sepsis study group. Epidemiology of sepsis in intensive care units in Turkey: A multicenter, point-prevalence study. Crit Care. 2018 Apr;16;22(1):93. doi: 10.1186/s13054-018-2013-1.
 18. 18. SSKK 2021 REHBERİ QSOFA, SIRS, NEWS, MEWS? • Gerekçe: • qSOFA enfeksiyon kaynaklı organ disfonksiyonunun erken teşhisi için 2/4 SIRS kriterine sahip olmaktan daha spesifik ancak daha az sensitif • Hastaların yalnızca %24'ünün qSOFA skoru 2-3 olup, bu hastalar kötü sonuçların %70'inden sorumlu • NEWS ve MEWS ile karşılaştırıldığında da benzer bulgular bulunmuştur ÖNERİ 2(Yeni) Sepsis veya septik şok için tek bir tarama aracı olarak SIRS, NEWS veya MEWS'ye kıyasla qSOFA'nın kullanılmasını önermiyoruz Güçlü öneri, orta kalitede kanıt 18
 19. 19. SIRS KRİTERLERİ 1) VÜCUT SICAKLIĞI ˃ 38 VEYA ˂ 36 2) KALP HIZI ˃ 90/DK 3) SS ˃ 20/DK veya PaCO2 ˂ 32 mmHg 4) WBC ˃12.000 veya ˂4000 veya ˃ %10 immatür nötrofil 19
 20. 20. 20 AVPU scale (“alert, voice, pain, unresponsive”)
 21. 21. NEWS SKORU 21 https://www.rcplondon .ac.uk/sites/default/files/ Documents/national-early-warning-score-standardising- Assessment-acute-illness-severity-nhs.pdf Toplam puan ≤4 DÜŞÜK RİSK Toplam puan 5-6 veya tek bir parametrenin puanı 3 ORTA RİSK Toplam puan ˃ 6 YÜKSEK RİSK
 22. 22. SSKK 2021 REHBERİ LAKTAT DÜZEYİ • Gerekçe: • Sepsis şüpheli hastalarda laktat seviyesi mortalite ile ilişkili • Sepsis-3: septik şok tanımının bir parçası • Cut-off değeri 1,6−2,5 mmol/L • Yüksekse tanı olasılığını arttırır • Tek başına tanı koyacak veya ekarte edecek kadar duyarlı veya spesifik değil ÖNERİ-3: Sepsis olduğundan şüphelenilen yetişkinler için kan laktatını ölçmenizi öneririz Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt 22
 23. 23. SSKK 2021 REHBERİ SIVI RESÜSİTASYONU • Gerekçe: • Acil servise sepsis veya septik şok ile başvuran yetişkinlerin retrospektif bir analizi , sepsis başlangıcından sonraki 3 saat içinde 30 mL/kg kristalloid sıvı tedavisi almamanın daha yüksek hastane içi mortalite ile ilişkili olduğunu göstermiştir ÖNERİ-5: Sepsis kaynaklı hipoperfüzyon veya septik şoklu hastalarda resüsitas yondan sonraki ilk 3 saat içinde en az 30 mL/kg IV kristalloid sıvı verilmesini öneriyoruz Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt 23
 24. 24. SSKK 2021 REHBERİ SIVI RESÜSİTASYONUNA REHBERLİK Gerekçe: Denge gözetilmelidir Sıvı yüklenmesi: • Uzamış MV • ABY ve • Mortalite artışı Dinamik parametreler: • Atım hacmi (SV) • Atım hacmi varyasyonu (SVV) • Nabız basıncı varyasyonu (PPV) • EKO kullanılarak pasif bacak kaldırmaya veya sıvı bolusuna yanıt ÖNERİ-6: Sepsis veya septik şoklu yetişkinlerde, sıvı resüsitasyonuna rehberlik etmesi için dinamik ölçümlerin, yalnızca fizik muayene veya statik parametreler yerine kullanılmasını öneriyoruz Zayıf öneri, çok düşük kaliteli kanıt 24
 25. 25. SSKK 2021 REHBERİ SIVI RESÜSİTASYONUNA REHBERLIK • ÖNERİ-7: Sepsis veya septik şoklu yetişkinler için, laktat düzeyi yükselmiş hastalarda serum laktat düzeyini kullanmama yerine serum laktatını azaltmanın resüsitasyona rehberlik etmesini öneriyoruz. • Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt • Açıklama: Akut resüsitasyon sırasında serum laktat düzeyi, klinik durum ve laktat yüksekliğinin diğer nedenleri göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır • Öneri-8: Septik şoklu yetişkinler için, diğer perfüzyon önlemlerine ek olarak resüsitasyona rehberlik etmesi için kapiller dolum süresinin kullanılmasını öneriyoruz Zayıf öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi 25
 26. 26. SSKK 2021 REHBERİ KRİSTALLOİD SEÇİMİ Gerekçe: Salin(%0,9NaCl): Hiperkloremik Met. Asidoz Renal vazokonstriksiyon Sitokin sekresyonu ABH 14 RKÇ Dengeli solüsyonlar (ör:Ringer Laktat) saline kıyasla mortalite ÖNERİ-33: Sepsis veya septik şoklu yetişkinlerde resüsitasyon için normal salin yerine dengeli kristaloid kullanılmasını öneriyoruz Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt 26
 27. 27. SSKK 2021 REHBERİ KOLLOİDLER Öneri-34: Albumin, fazla miktarda kristaloid alan hastalarda tercih edilmelidir (Başlangış tedavisinde kullanımına ilişkin yeterli veri yok, pahalı) Öneri-35: HES, resüsitasyon sıvısı olarak kullanılmamalı (RRT ihtiyacı ve mortalite artıyor, pahalı) Öneri-36: Jelatin, resüsitasyon sıvısı olarak kullanılmamalıdır (RRT artışı, mortalite?, anaflaksi, pahalı) 27
 28. 28. SSKK 2021 REHBERİ YBU KABUL Gerekçe: Mortalite, MV süresi, YBU’de ve Hastanede kalış süresi artıyor Acil servisten YBÜ'ye transferde her bir saatlik gecikme mortalitede %1.5 artış ÖNERİ-10: YBU kabul edilmesi gereken sepsis veya septik şoklu hastaların 6 saat içinde YBU’ye kabul edilmesini öneriyoruz Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt 28
 29. 29. SSC 2021 GU ANTİBİYOTİK ZAMANI Gerekçe: ÖNERİ-12: Olası septik şoku olan veya sepsis olasılığı yüksek olan yetişkinler için antimikrobiyalleri hemen, ideal olarak 1 saat içinde uygulamayı öneriyoruz Güçlü öneri, düşük kaliteli kanıt (Septik şok) Güçlü öneri, çok düşük kaliteli kanıt (Şoksuz sepsis) 29
 30. 30. SSKK 2021 REHBERİ ANTİBİYOTİK ZAMANI Öneri-25. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için, beta- laktamların idame tedavisinde (ilk bolustan sonra) geleneksel bolus tedavi yerine uzun süreli infüzyon tedavisinin kullanılmasını öneriyoruz. Zayıf öneri, orta kalitede kanıt düzeyi Öneri-26. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için, farmakokinetik/farmakodinamik (PK/PD) prensiplere ve spesifik ilaç özelliklerine dayalı olarak antimikrobiyallerin dozlama stratejilerinin optimize edilmesini öneriyoruz. En İyi Uygulama Bildirimi Renal doz ayarı! 30
 31. 31. SSKK 2021 REHBERİ 31
 32. 32. Sepsis Düşündüren Bulgular Vücut sıcaklığı >38 veya <36˚C CRP ve prokalsitonin artışı Hipotansiyon (sistolik KB<90) Taşikardi >100/dakika Takipne >20/dakika Bilinç bozukluğu (GKS) Akut oligüri Deri perfüzyonunun bozulması Trombositopeni Koagülasyon bozukluğu Açıklanamayan hiper-/hipoglisemi Hiperbilirübinemi Açıklanamayan hipoksemi WBC>12000 veya ˂4000 Laktat artışı 32
 33. 33. SSKK 2021 REHBERİ ANTİBİYOTİK Gerekçe:3 RKÇ meta-analizi ( n= 1.769 YBÜ hastası) kısa dönemde: Mortalite YBÜ kalış süresi FARK YOK Hastanede kalış süresi ÖNERİ-16. Antimikrobiyallere ne zaman başlanacağına karar vermede, tek başına klinik değerlendirmeye kıyasla, prokalsitonin artı klinik değerlendirmenin kullanılmasını önermiyoruz Zayıf öneri, düşük kaliteli kanıt 33
 34. 34. ANTİBİYOTİK SEÇİMİ Öneri-17:MRSA açısından yüksek riski olan hastalarda bu kapsama sahip ampirik antimikrobiyallerin kullanılmasını öneriyoruz. En İyi Uygulama Bildirimi Not: Kritik hastaların %5inin kültüründe MRSA üremesi olmaktadır • MRSA riski: • Bilinen MRSA enfeksiyonu veya kolonizasyonu öyküsü • Yakın zamanda IV abx kullanımı • Tekrarlayan deri enf./kronik yara • İnvaziv cihazların varlığı • Hemodiyaliz • Yakın zamanda hastane yatışı • Hastalığın ciddiyetini 34
 35. 35. ANTİBİYOTİK SEÇİMİ Öneri 18: MRSA riski düşük hastalarda bu kapsama sahip ampirik antimikrobiyallerin kullanılmasını önermiyoruz. Zayıf öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi Standart tedaviye Ampirik anti-MRSA eklenmesi Ölüm riski 1.4 kat Böbrek hasarı 1,4 kat Sekonder C .Diff enf. 1,6 kat VRE enfeksiyonu 1.6 kat 35
 36. 36. ÇOKLU İLAÇ DİRENCİ (MDR) • Öneri-19. Sepsis veya septik şoklu ve MDR organizmalar için yüksek risk taşıyan yetişkinler için gram-negatif kapsama sahip iki antimikrobiyal kullanılmasını öneriyoruz. Zayıf öneri, çok düşük kalitede kanıt düzeyi • Öneri-21. Etken patojen ve duyarlılıklar bilindikten sonra çift gram-negatif kapsamın kullanılmasını önermiyoruz. Zayıf öneri, çok düşük kalitede kanıt düzeyi 36
 37. 37. MDR RİSKİ • Son 1 yıl içinde kanıtlanmış direnç • Antibiyotiğe dirençli organizmaların yerel prevalansı • Hastane kaynaklı enfeksiyon • Ülke içinde geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı • Son 90 gün içinde geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı • Son 90 gün içinde endemik bir ülkeye seyahat 37
 38. 38. SSKK 2021 REHBERİ ANTİFUNGAL • Öneri-22. Fungal enfeksiyon riski yüksek olan sepsis veya septik şoklu yetişkinler için ampirik antifungal tedavinin başlanmasını öneriyoruz Zayıf öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi • Öneri-23. Fungal enfeksiyon riski düşük olan sepsis veya septik şoklu yetişkinler için antifungal tedavinin ampirik kullanımını önermiyoruz Zayıf öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi • Öneri-24. Antiviral ajanların kullanımı konusunda herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz • NOT: Ampirik antifungal tedaviye başlama kararı, mantar enfeksiyonlarının lokal epidemiyolojisi ile birlikte risk faktörlerinin tipine ve sayısına bağlıdır 38
 39. 39. SSKK 2021 REHBERİ KANDİDA SEPSİSİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ 39 ˃1 Bölgede Candida Kolonizasyonu Serum Beta-D-Glukan vb Nötropeni İmmünsüpresyon Hastalık Şiddeti (Yüksek APACHE) Uzun Yoğun Bakım Kalış Süresi Santral Venöz Kateter vb i.v araç İ.V. Uyuşturucu Kullananlar TPN Geniş spektrumlu antibiyotik GIS perforasyonları ve anastomoz kaçakları Acil GIS/Hepatobiliyer cerrahi ABY, Hemodiyaliz Şiddetli termal yanık Operasyon öyküsü
 40. 40. SSKK 2021 REHBERİ KAYNAK KONTROLÜ Öneri-27. Kaynak kontrolü en kısa sürede sağlanmalı En iyi uygulama bildirimi Öneri-28. Sepsis veya septik şokun olası kaynağı olan i.v kateterlerin başka damaryolu sağlandıktan sonra çıkarılması önerilir En iyi uygulama bildirimi Gerekçe: ilk 6-12 saatte kaynak kontrolü sağlanamazsa mortalite oranı artıyor 40
 41. 41. SSKK 2021 REHBERİ KAYNAK KONTROLÜ 41 • Apse, Enfekte nekrotik doku • Enfekte cihazlar • Karıniçi apse, GIS perforasyonu • iskemik bağırsak, volvulus • Kolanjit, kolesistit • Obstrüksiyon veya apse ile ilişkili piyelonefrit • Nekrotizan YDE • Derin kavite enfeksiyonları (örn:ampiyem, septik artrit)
 42. 42. SSKK 2021 REHBERİ ANTİBİYOTİK DOZLARININ AZALTILMASI 42 Öneri-29. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için, antimikrobiyal dozlarının azaltılmasında günlük değerlendirmeyi öneriyoruz Zayıf öneri, çok düşük kalitede kanıt düzeyi Öneri-31. Yeterli kaynak kontrolü sağlanan, optimal tedavi süresi belirsiz hastalarda, antibiyotik tedavisinin sonlandırılmasında prokalsitonin ve klinik değerlendirmenin birlikte kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Zayıf öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi
 43. 43. TABLO 4. - Klinik Sendroma Göre Daha Kısa ve Daha Uzun Tedavi Süreli RKÇ'lerde Ampirik Antimikrobiyal Tedavinin Planlanan Süresi 43 ABX SÜRESİ? RCT/Sistemik İnceleme (Verilerden Çıkarılan Veriler) Daha Kısa Süre Daha Uzun Süre Sonuçlar PNÖMONİ Kapellier 2012 ( 301 ) 8 gün 15 gün Fark yok Chastre 2003 ( 301 , 302 ) 8 gün 15 gün Fark yok El Musavi 2006 ( 302 ) 3 gün 8 gün Fark yok Fekih Hassen 2009 ( 301–303 ) 7 gün 10 gün Fark yok Dosya 2007 ( 302 , 303 ) 5 gün 7 gün Fark yok Koleksiyon 2012 ( 302 , 303 ) 7 gün 10 gün Fark yok Leophonte 2002 ( 302 , 303 ) 5 gün 10 gün Fark yok Medine 2007 ( 301 ) 8 gün 12 gün Fark yok Siegel 1999 ( 302 , 303 ) 7 gün 10 gün Fark yok Tellier 2004 ( 302 , 303 ) 5 gün 7 gün Fark yok BAKTERİYEMİ 2000 ( 302 ) 5 gün 10 gün Fark yok Runyon 1991 ( 302 ) 5 gün 10 gün Fark yok Yahav 2018 ( 304 ) 7 gün 14 gün Fark yok BATIN İÇİ ENFEKSİYON Montravers 2018 ( 305 ) 8 gün 15 gün Fark yok 2015 ( 293 ) Maks. 5 gün Maks. 10 gün Fark yok İYE Peterson 2008 ( 290 ) 5 gün 10 gün Fark yok
 44. 44. SSKK 2021 REHBERİ VAZOAKTİF AJANLAR • Öneri-37. Septik şok hastalarında, ilk seçenek olarak noradrenalin kullanılmasını öneriyoruz. Güçlü öneri • Öneri-38. Norepinefrin kullanan septik şoklu ve yetersiz MAP seviyeleri olan yetişkinler için , norepinefrin dozunu artırmak yerine vazopressin eklenmesini öneriyoruz . Zayıf öneri, orta kalitede kanıt. • Norepinefrin dozu 0,25−0,5μg/kg/dk vazopressin başla • Vazopressin Türkiye’de yok TERLİPRESSİN? 44
 45. 45. SSKK 2021 REHBERİ VAZOAKTİF AJANLAR • Öneri 39. Norepinefrin ve vazopressin ile yeterli OAB sağlanamayorsa, tedaviye adrenalin eklenmesi öneriliyor Zayıf öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi • Öneri-41. Kardiyak disfonksiyonu olan septik şok hastalarında yeterli sıvı replasmı ve OAB sağlanmasına rağmen hipoperfüzyon bulguları devam ederse • Noradrenaline+Dobutamin eklenmesi ya da Adrenalinin tek başına kullanılması öneriliyor Zayıf öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi 45
 46. 46. SSKK 2021 REHBERİ VAZOAKTİF AJANLAR 46
 47. 47. SEPSİS DEMETİNİN ZAMANLA DEĞİŞİMİ 47
 48. 48. SEPSİSTE SAĞKALIM REHBERİ İLK 1-SAAT DEMETİ 2018 GÜNCELLEMESİ 48
 49. 49. VENTİLASYON HNFO/NIV • Öneri-47. Sepsis ilişkili hipoksemik solunum yetmezliğide NIV yerine HFNO tedavisinin kullanılması önerilir Zayıf öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi • Gerekçe: • Kullanım kolaylığı • Entübasyonu azaltır Öneri-48. Sepsis kaynaklı hipoksemik solunum yetmezliğinde invaziv ventilasyona kıyasla NIV kullanımına ilişkin bir öneride bulunmak için yeterli kanıt yoktur. 49
 50. 50. ARDS’DE KORUYUCU VENTİLASYON • Öneri 49. Sepsis ilişkili ARDS’li hastalarda düşük tidal hacim (6 mL/kg) stratejisi öneriyoruz. Güçlü öneri, yüksek kalitede kanıt düzeyi • Öneri 50. Sepsis ilişkili ağır ARDS’de üst limit olarak 30 cmH20 basıncın kullanılmasını öneriyoruz. Güçlü öneri, orta kalitede kanıt düzeyi • Öneri 51. Sepsis ilişkili orta ve ağır ARDS’li hastalarda yüksek PEEP değerlerinin kullanılması öneriyoruz Zayıf öneri, orta kalitede kanıt düzeyi • Gerekçe:Daha üşük mortalite 50
 51. 51. VENTİLASYON • Öneri 52. Sepsis ilişkili ARDS dışı solunum yetmezliğinde düşük tidal hacim (4-8 mL/kg) stratejisi öneriyoruz. Zayıf öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi Rekruitment manevraları • Öneri 53. Sepsis ilişkili orta ve ağır ARDS’ li hastalarda geleneksel rekruitment manevraları öneriyoruz • (Ör: 30-40 cmH2O) Zayıf öneri, orta kalitede kanıt düzeyi • Öneri 54. Rekruitment manevraları yapılırken artan PEEP titrasyonunun kullanılmasını önermiyoruz. Güçlü öneri, orta kalitede kanıt düzeyi • Gerekçe:Mortalite! 51
 52. 52. VENTİLASYON YÜZÜSTÜ (PRONE) VENTİLASYON • Öneri-55. Sepsis kaynaklı • orta-şiddetli ARDS’li yetişkinler için günde 12 saatten fazla • pron ventilasyon öneriyoruz. Güçlü öneri, orta kalitede kanıt düzeyi • Gerekçe:Daha iyi oksijenizasyon, daha az mortalite! 52
 53. 53. VENTİLASYON EXTRAKORPOREAL MEMBRAN OKSİJENASYONU (ECMO) • Öneri-57. Sepsis kaynaklı şiddetl ARDS’li yetişkinler için, deneyimli ve kullanımını destekleyecek altyapıya sahip merkezlerde geleneksel MV başarısız olduğunda veno-venöz (VV) ECMO kullanılmasnı tavsiye ediyoruz Zayıf öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi 53
 54. 54. KORTİKOSTEROİD • Öneri-58. Septik şok tablosunda olan yetişkinlerde vazopressör tedavinin devamı gerekiyorsa iv kortikosteroid kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Zayıf öneri, orta kalitede kanıt düzeyi • Açıklama: • Hidrokortizon 6 saatte bir 50 mg iv veya 200 mg/gün doz sürekli iv infüzyon • Bunun, en az 4 saattir ≥ 0.25 μg/kg/dak. dozunda norepinefrin veya epinefrin alan hastalarda başlanması tavsiye edilir 54
 55. 55. RBC TRANSFÜZYON HEDEFLERİ • Öneri-61. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için liberal transfüzyon stratejisi yerine kısıtlayıcı kan transfüzyon stratejisinin kullanmasını öneriyoruz. Güçlü öneri, orta kalitede kanıt düzeyi • Açıklama Kısıtlayıcı transfüzyon stratejisi tipik olarak HGB eşiği 7 • Hastanın genel klinik durumu • Akut MI • şiddetli hipoksemi • Akut kanama gibi durumlarla beraber değerlendirilmeli 55
 56. 56. VENÖZ TROMBOEMBOLİ PROFLAKSİSİ • Öneri-64. Kontrendikasyon yoksa farmakolojik VTE profilaksisi uygulanmasını öneriyoruz. Güçlü öneri, orta kalitede kanıt düzeyi • Öneri-65.DMAH kullanılmasını öneriyoruz Güçlü öneri, orta kalitede kanıt düzeyi • Gerekçe: YBÜ'de DVT insidansı %10 PE insidansı %2-%4 Doz: SC 1x150 IU/kg (1,5 mg/kg) veya 2x100 IU/kg (1 mg/kg) 56
 57. 57. RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ • Öneri-67. RRT gerektiren sepsis veya septik şoklu ve ABH’li erişkinlerde, sürekli veya aralıklı RRT uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Zayıf öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi • Öneri-68. Sepsis veya septik şok ve ABH olan erişkinlerde kesin endikasyon yoksa RRT kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Zayıf öneri, orta kalitede kanıt düzeyi 57
 58. 58. KAN ŞEKERİ KONTROLÜ • Öneri-69. Sepsis veya septik şoku olan yetişkinler için, ≥ 180 mg/dL glukoz seviyesinde insülin tedavisinin başlatılmasını öneriyoruz. Güçlü öneri, orta kalitede kanıt düzeyi 35 RKÇ meta-analizi:<110? 110-144? 144-180? >180? Hedef 144-180 mg/Dl C VİTAMİNİ Öneri-70. Sepsis veya septik şoklu yetişkinler için iv C vitamini kullanılmasını önermiyoruz. Zayıf öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi 58
 59. 59. BİKARBONAT TEDAVİSİ • Öneri-71. Septik şok ve hipoperfüzyona bağlı laktik asidemisi olan yetişkinler için, hemodinamiyi iyileştirmek veya vazopressör gereksinimlerini azaltmak için sodyum bikarbonat tedavisinin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Zayıf öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi • Öneri-72. Septik şok, şiddetli metabolik asidemi (pH ≤ 7.2)ve ABH (AKIN skoru 2 veya 3) olan yetişkinlerde NaHCO3 tedavisinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Zayıf öneri, düşük kalitede kanıt düzeyi 59
 60. 60. BESLENME • Öneri-73. Enteral beslenebilen sepsis veya septik şoklu erişkin hastalarda, enteral nütrisyonun erken (72 saat içinde) başlatılmasını tavsiye ediyoruz. Zayıf öneri, çok düşük kalitede kanıt düzeyi . 60
 61. 61. ENTERAL NÜTRİSYON AVANTAJLARI: • Daha fizyolojik, ekonomik ve güvenilir • Komple besin içerir • Hepatotoksisite yapmaz • GIS atrofisini önler • Metabolik komplikasyon az • Bakteriyel translokasyon az • Enfeksiyon riski az KONTRENDİKASYONLARI: • GIS kanama • Total barsak obstrüksiyonu • Barsak iskemisi • İleus • Hemodinamik şok (yüksek doz vazopressör alan) 61
 62. 62. SEPSİS TEDAVİSİ ÖZET 62
 63. 63. TEŞEKKÜRLER… 63
 64. 64. YARARLANILAN KAYNAKLAR • SSC Guideline 2021 • UpToDate • PUBMED • WHO WEB SITE • TYBD • TÜYUD 64

×