Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Com impulsar la medicina personalitzada a Catalunya / Dr. Joan Salgado, director de Gestió de Projectes de Gendiag(20)

Mais de Biocat, BioRegion of Catalonia(20)

Anúncio

Com impulsar la medicina personalitzada a Catalunya / Dr. Joan Salgado, director de Gestió de Projectes de Gendiag

 1. Com impulsar la medicina personalitzada a Catalunya Joan Salgado Director de Gestió de Projectes, Gendiag 24 d’Octubre de 2011
 2. Visió des de Catalunya y Sector Salut com a element estratègic ... Centres de Universitats Recerca d’Excel·lència Farma R+D Economia i E i Empresa i E Coneixement Ocupació Empreses Administració CROs Dx D Salut Hospitals Tothom és necessari Tothom ha de participar p p Tothom ha d’obtenir un retorn
 3. Visió des de Catalunya y ...i de Projecte de País: j Creació de coneixement Desenvolupament de nous productes i serveis Creació d’ocupació Mecanismes d’eficiència en l’atenció sanitària l atenció Consolidació d’un teixit empresarial basat en el coneixement i productiu Millora de la salut de les persones Millora de la societat en que vivim q Internacionalització de les experiències d’èxit a Catalunya d èxit
 4. Model Gendiag Centre de de desenvolupament en xarxa Excel·lència / Hospitals R&D •Selecció biomarcadors Biotec •Desenvolupament clínic Universitat SERVEI •Consell Genètic R&D • Plantejament inicial i desenvolupament projecte • Disseny plataforma tecnològica l f lò • Extensions de línia Laboratori Genètic SERVEI R&D • Logística i marketing • Validació analítica SERVEI Comercialitzador • Laboratori centralitzat R&D / SERVEI • Fabricant plataforma Proveïdor Tecnològic
 5. Reflexions per a l’impuls p p 1. La Medicina Personalitzada ja és aquí, a nivell assistencial. Per tant, hem d’actuar d’immediat. 2. La Medicina Personalitzada incorpora aspectes tecnològics i biològics de certa complexitat en Biologia Molecular Per tant, hem de ser capaços d’incrementar el nivell de formació i de comunicar el valor de la MP. 3. La Medicina Personalitzada necessita transversalitat en el seu d desenvolupament i comercialització l t i lit ió Per tant, impliquem-nos-hi tots
 6. 1. La Medicina Personalitzada ja és aquí j q • A t l Actualment, l MP ens ve d f t la de fora. “C i “Creiem-nos” que som un ” clúster potent i que podem fer front als reptes en salut al nostre país. p • Potenciem les nostres biotecs per crear un sector sòlid en p sortir de la crisi actual. Cal donar suport sobretot a les empreses naixents (sinó superen la crisi d’aquí a uns anys haurem de tornar a començar la bioincubadora) • Iniciem “referents d’èxit” al nostre país que permetin una referents d èxit internacionalització dels nostres desenvolupaments i productes
 7. 1. La Medicina Personalitzada ja és aquí j q 3 tipus d’oferta en Medicina Personalitzada: d oferta i. Farmacogenòmica: se’n deriven fàrmacs i tests diagnòstics (companion) que seleccionen els pacients que respondran al tractament – Ja hi ha exemples en l’àmbit oncològic com l’Herceptin La seva implantació l àmbit l Herceptin. en el sistema sanitari te relativament pocs mecanismes de control. – Suposa grans inversions, només a l’abast de “big pharmas”. La participació del cluster català es factible sobretot en les fases inicials de recerca. – De gran valor per a tots els que hi participin, d’alt preu per al pagador. ii. Farmacogenètica: se’n deriven tests “òmics” que permeten seleccionar fàrmac i/o règim de dosificació dosificació. – No vinculats directament al desenvolupament d’un fàrmac en paral·lel. El sistema sanitari pot tenir tot el control en la seva implantació. – Suposa inversions a l’abast d’empreses biotec La participació del clúster l abast d empreses biotec. català es factible en totes les seves fases. – De gran valor, de cost assequible pel sistema i permet mesures d’estalvi i ap o ta e t aprofitament de l’arsenal terapèutic actual. a se a te apèut c actua
 8. 1. La Medicina Personalitzada ja és aquí j q 3 tipus d’oferta en Medicina Personalitzada: iii. Tests pronòstics/predictius: se’n deriven tests “òmics” que permeten seleccionar mesures terapèutiques i/o canvis d’estil de vida. – No vinculats directament al desenvolupament d’un fàrmac en paral·lel. El p p sistema sanitari pot tenir tot el control en la seva implantació. – Suposa inversions a l’abast d’empreses biotec. La participació del clúster català es factible en totes les seves fases. – De gran valor, de cost assequible pel sistema i permet mesures preventives que han de millorar l’eficiència del sistema sanitari.
 9. 2. Complexitat de la Medicina Personalitzada p • Històricament, l M di i Hi tò i t la Medicina es “ “personalitzava” en f lit ” funció d criteris com: ió de it i edat, pes, sexe, funció renal/hepàtica,... • Actualment, disposem d’eines que ens permeten “agrupar pacients en base a característiques genètiques comuns” b t í ti èti ” • La Medicina Personalitzada arribarà a definir individus, però encara estem en el camí. • Medicina 4P (Personalitzada – Preventiva – Predictiva - Participativa) Crea cert “vertigen” gestionar aquesta variabilitat entre individus dins d’un vertigen d un mateix diagnòstic: Gran volum de dades, evita situacions de prova-error Impuls de les eines de gestió de la informació per poder donar resposta a tota la casuística Tenim les capacitats dins del clúster per formar-nos en les tecnologies implicades, implicades en el seu valor i utilitat a nivell assistencial assistencial.
 10. 3. Transversalitat en Medicina Personalitzada • Identifiquem ara l persones que seran pacients d à Id tifi les i t demà. Medicina Preventiva Personalitzada. • Potenciem la Planificació Sanitària i identifiquem les necessitats a mig i llarg termini de la nostra societat. Desenvolupem les eines del demà • Donem transversalitat a la recerca i desenvolupament biotecnològic Creem “referents d’èxit” amb la participació de tots referents d èxit Impliquem també a l’Administració en totes les seves vessants des del principi (Indústria, Universitats, Salut) en la definició del producte, en la selecció, impuls, finançament i utilització de projectes i solucions que responguin a p , ç p j q p g necessitats concretes del nostre país. Impliquem a l’Administració en el seguiment, valoració i avaluació contínua dels nous desenvolupaments.
 11. www.gendiag.com
Anúncio