O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Unitats de mesura. Factors conversió.

Extracte de continguts elementals sobre les unitats de mesura més comuns del Sistema Internacional i mètodes de fer la conversió entre les diferents unitats d'aquestes magnituds.

  • Entre para ver os comentários

Unitats de mesura. Factors conversió.

  1. 1. !1 CANVIS D’UNITATS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL ! FACTORS DE CONVERSIÓ ml ldalkl hl dl cl
  2. 2. Canvis d’unitats en el Sistema Internacional mmmdamKm hm dm cm X 10 X 10 X 10 X 10X 10X 10 mdamKm hm dm cm mm :10 : 10 : 10 : 10: 10: 10 • Quan volem passar d’una unitat més gran a una unitat més petita hem de multiplicar x 10 cada cop que saltem d’un grau a un altre (movem la coma o afegim zeros cap a la dreta tants llocs com salts haguem de fer). • Quan volem passar d’una unitat més petita a una unitat més gran hem de dividir : 10 cada cop que pugem d’un grau a un altre. (movem la coma o afegim zeros cap a l’esquerra tants llocs com bots enrera haguem de fer). 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000
  3. 3. mm mdamKm hm dm cm X 10 X 10 X 10 X 10X 10X 10 mdamKm hm dm cm mm :10 : 10 : 10 : 10: 10: 10 Unitats de longitud
  4. 4. mg gdagkg hg dg cg X 10 X 10 X 10 X 10X 10X 10 gdagKg hg dg cg mg :10 : 10 : 10 : 10: 10: 10 Unitats de massa
  5. 5. !5 ldalKl hl dl cl ml :10 : 10 : 10 : 10: 10: 10 ml ldalkl hl dl cl X 10 X 10 X 10 X 10X 10X 10 Unitats de capacitat o volum
  6. 6. !6 ml ldalkl hl dl cl 1 ml = 1 c.c. (1 cm3) 1 l = 1.000 cm3 1 Kl= 1 M3 = 1.000 l 1l H2O = 1 Kg 1M3 H2O = 1.000 l = 1.000 Kg = 1 Tonelada (Tm) 1 ml H2O = 1 g Equivalències entre diferentes unitats de mesura
  7. 7. !7 Una altra manera de canviar unitats de mesura: Els factors de conversió ! • Els factors de conversió ens ofereixen una fòrmula per a efectuar un canvi entre dues unitats de mesura relatives a la mateixa magnitud, com per exemple podrien ser el metre i el quilòmetre (ambdues es refereixen a la magnitud de longiitud però una és més gran que l’altra). A dalt ha de quedar la unitat a la que volem convertir la mesura A baix ha de quedar la unitat més grossa amb el nombre 1 a) Primer hem de tenir ben clara l’equivalència que hi ha entre ambdues unitats de mesura, per ex., si volem passar de Km a m (d’unitat gran a petita): ! 1 Km = 1.000 m ho expressarem amb una fracció com aquesta ! b) Per exemple: Passar 8 Km a m ! 8 Km x = = = 8.000 m 1.000 m 1 Km 8 Km x 1.000 m 1 Km 8.000 m 1 RECORDEM!: Quan passem d’unitat gran a petita!!:
  8. 8. !8 A dalt ha de quedar la unitat a la que volem convertir la mesura, que ara serà la més gran i es m o s t r a a m b e l nombre 1 A baix ha de quedar la unitat de la qual partim, més petita a) Primer hem de tenir ben clara l’equivalència que hi ha entre ambdues unitats de mesura, per ex., si volem passar de ml a hl (d’unitat petita a gran): ! 1 hl = 100.000 ml ho tornaarem a plantejar amb una fracció ! b) Per exemple: Passar 600 ml a hl ! 600 ml x = = = 0’006 hl 1 hl 100.000 ml 600 ml x 1 hl 100.000 ml 600 hl 100.000 100.000 ml 1 hl RECORDEM!: Quan passem d’unitat petita a gran!!:

×