O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Kovalentna veza
Kovalentna veza
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Mais de Biljana Ristic (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Jonska veza

 1. 1. JONSKA VEZA Biljana Butorović
 2. 2. Osim kovalentne, postoji i JONSKA veza
 3. 3. KOVALENTNA - JONSKA
 4. 4. Šta je to JONSKA VEZA ? JONSKA VEZA JE ELEKTROSTATIČKO PRIVLAČENJE SUPROTNO NAELEKTRISANIH JONA.
 5. 5. Pozitivnih KATJONA i negativnih ANJONA
 6. 6. Ko gradi jonsku vezu ? METALI ( 1. i 2. grupa PSE) i NEMETALI (16. i 17. grupa PSE)
 7. 7. KAKO ? Metali u svom valentnom nivou imaju mali broj elektrona (1 ili 2). Da bi postali stabilni, oni otpuštaju te elektrone i postaju pozitivno naelektrisani joni – KATJONI. Nemetali u svom valentnom nivou imaju veći broj elektrona (6 ili 7). Oni imaju i veliku elektronegativnost, odnosno težnju da privuku sebi elektrone. Da bi postali stabilni, oni primaju elektrone koje su otpustili metali i postaju negativno naelektrisani joni - ANJONI
 8. 8. Suprotnosti se privlače
 9. 9. Natrijum otpušta e- i postaje Na+ Hlor prima taj e- i postaje Cl-
 10. 10. Na ( Z= 11) ima 11 p+ i 11 e-. Kada otpusti 1e-, ostaje mu 11 p+ i 10 e-, što znači nije više elektroneutralan atom, već jedanputa pozitivan jon, jer ima u višku 1 proton. Cl (Z=17) ima 17 p+ i 17 e-. Kada primi 1e- koji je otpustio atom Na, ima i dalje 17 p+, ali 18e-, tj. nije više elektroneutralan atom već jedanputa negativan jon, jer ima u višku 1e-.
 11. 11. Isto to samo u slici
 12. 12. Z A K LJ U Č A K ATOM METALA otpušta elektron postaje + KATJON JONSKA NEMETALA prima elektron postaje – ANJON VEZA

×