O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Caldera İle Saldırı Simülasyonu

Caldera İle Saldırı Simülasyonu @BGASecurity | BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. Ömer Günal

 • Entre para ver os comentários

Caldera İle Saldırı Simülasyonu

 1. 1. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU Stajyer: ÖmerGünal Baskı:2018
 2. 2. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity İÇİNDEKİLER: Giriş.................................................................................................................................. 3 Hak Yükseltme ......................................................................................................................... 3 Kimlik Bilgilerine Erişim ............................................................................................................ 3 Tarama .................................................................................................................................... 3 Komut Çalıştırma...................................................................................................................... 3 ATT&CK ............................................................................................................................ 4 Caldera............................................................................................................................. 6 Caldera Kurulumu .................................................................................................................... 6 Caldera Server Kurulumu............................................................................................................................... 7 Caldera Agent Kurulum.................................................................................................................................. 8 Operasyon Başlatma...................................................................................................................................... 9 Saldırı Hakkında Bilgi için Sysmon ................................................................................... 12 Çalışan Görevleri Listeleme ......................................................................................................................... 13 Sistem Bilgilerini Toplama ........................................................................................................................... 15 Zaman Bilgisi Öğrenme................................................................................................................................ 17 Sonuç ............................................................................................................................. 19 Kaynaklar ....................................................................................................................... 19
 3. 3. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Giriş Saldırganlar genellikle sistemlere sızdıktan sonra orada bulunmakla yetinmez daha fazlası ve mevcut konumunu korumak için işlemlerine devam ederler. Sisteme erişim sağlandıktan sonra yapılabileceklerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Hak Yükseltme Sistemin yanlış yapılandırılmasından faydalanılarak üst seviye haklara erişilmesi olarak tanımlanmaktadır. Hak yükseltmeye neden olabilecek bazı eksik yapılandırmalar; zayıf servis izinleri, güvensiz kayıt defteri izinleri, dosya izinleri gibidir. Kimlik Bilgilerine Erişim Sistemde bulunan kullanıcılara ait parola ve hash bilgileri ele geçirilerek kırma girişimi gösterilebilir. Örnek senaryoda mimikatz ile ram üzerinden Windows kullanıcılarının şifrelenmiş parolaları ele geçirilir ve brute force yöntemi ile parola bulunur. Tarama Ortamda ulaşılabilecek ve ele geçirilebilecek olası cihazların tespiti için tarama gerçekleştirilebilir. Bir virüsün bir bilgisayardan diğerine atlaması örnek olarak gösterilebilir. Komut Çalıştırma Ele geçirilmiş sistem üzerinde komutlar çalıştırılabilir. Hazırlanmış bir powershell scripti aktifleştirilerek sistem yedeğinin düzenli olarak saldırgana aktarılması mümkündür.
 4. 4. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity ATT&CK MITRE Att&ck; saldırgan taktik ve teknikleri kullanarak oluşturulmuş siber saldırılara yönelik davranışların analiz edilmesini sağlayan bir bilgi tabanı ve modeldir. ATT&CK ile entegre çalışan açık kaynak kodlu projelerin bazıları: Mitre Caldera, Endgame Red Team Automation, Uber Metta ve Red Canary Atomic Red’dir. ATT&CK ın kullandığı saldırı teknik ve taktikleri aşağıdaki görsellerdeki gibidir.
 5. 5. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity
 6. 6. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Caldera Caldera, ATT&CK tabanlı otomatik saldırı simülasyonudur. Saldırı simülasyonları belli bir çizelgede ilerlemek yerine dinamik olarak değişkenlik gösterir, böylece daha gerçekçi bir ortam oluşturulmuş olunur. Caldera Kurulumu Caldera kurulumu server ve agent olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Ayrıca bir domain yapısının hazırlanması gerekir. Bu bölümde aşağıdaki yapı oluşturularak anlatım sağlanacaktır.
 7. 7. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Caldera Server Kurulumu Caldera server Linux ve Windows makinelerde çalışabilmektedir. Kolaylık olması açısından docker ile kurulum gerçekleştirilebilir. root@bga:~# git clone https://github.com/mitre/caldera Cloning into 'caldera'... remote: Counting objects: 613, done. remote: Compressing objects: 100% (3/3), done. remote: Total 613 (delta 0), reused 1 (delta 0), pack-reused 610 Receiving objects: 100% (613/613), 7.15 MiB | 1.07 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (184/184), done. Checking connectivity... done. root@bga:~# cd caldera root@bga:~/caldera# docker-compose build Building server Step 1/10 : FROM python:3.6 ---> d49c41b6e6c4 Step 2/10 : LABEL maintainer="MITRE" ---> Using cache ---> 5afc175a980e Step 3/10 : ARG crater=https://github.com/mitre/caldera- crater/releases/download/v0.1.0/CraterMainWin8up.exe ---> Using cache ---> c5b013605d41 . . . root@bga:~/caldera# docker-compose up Starting caldera_db_1 ... Starting caldera_db_1 ... done Recreating caldera_server_1 ... Recreating caldera_server_1 ... done Attaching to caldera_db_1, caldera_server_1 . . . Kurulumun ardından “https://localhost:8888” adresinen calderanın web ara yüzüne erişilebilir.
 8. 8. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity (Caldera web arayüzü) NOT: Varsayılan giriş bilgileri “admin:caldera” dır. NOT: Caldera server, domaine bağlı OLMAMALIDIR. Caldera Agent Kurulum Burada yapılacak olan işlemler simülasyona katılacak olan tüm cihazlar için uygulanmalıdır. Ayrıca makineler server ile iletişim kurabiliyor olmalıdır. NOT: Desteklenen işletim sistemleri: Windows 7, 8, 8.1, 10 ve 64 bit 1. Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 kurulur. 2. Son sürüm “cagent.exe” indirilir. 3. “C:Program Files cagent” içerisine taşınır. (Klasör manuel olarak oluşturulmalıdır.) 4. “C:Program Files cagent” içerisine “conf.yml” dosyası taşınmalıdır. 5. “Conf.yml” dosyası “https://CALDERE_SERVER_IP:8888/conf.yml” adresi üzerinden indirilebilir. 6. Admin haklarıyla çalıştırılmış olan cmd üzerinde aşağıdaki komutlar girilir. cagent.exe --startup auto install cagent.exe start İlgili işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasının ardından web arayüzünde “Debug > Connected Agents” sekmesi ile bağlantılı makineler listelenir.
 9. 9. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity NOT: Eğer işlemler yapıldığı halde bağlantı sağlanmıyorsa “conf.yml” dosyası bir text editörü ile açılarak “url_root” verisi IP adresi ile değiştirilir. Operasyon Başlatma Server ve Agent kurumlumlarının tamamlanmasının ardından saldırı simülasyonu için birkaç adım daha uygulanmalıdır. İlk olarak saldırıyı gerçekleştirecek saldırganın modellenmesi gerekir, bunun için "Threat > Create Adversary" sekmesi seçilir. Name: Oluşturulan yapıya verilecek isim Steps: Uygulanması istenen adımlar Ardından saldırı simülasyonun gerçekleştirileceği ağın belirtilmesi gerekir. “Network > Create Network” sekmesine gidilir ve ilgili domain ve hostlar ağa dahil edilir.
 10. 10. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Son olarak operasyon oluşturulur. Bu bölümde daha önce oluşturulmuş olan ağ ve saldırgan modeli hostlar ile ilişkilendirilecektir. Adversary: Saldırgan modelinin seçileceği bölümdür. Network: Saldırı simülasyonun hangi ağ üzerinde gerçekleşeceğini belirler. Starting Host: Simülasyonun hangi host üzerinden başlayacağını belirtir.
 11. 11. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity (Saldırıya uğrayan makinenin sistem bilgileri)
 12. 12. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Saldırı Hakkında Bilgi için Sysmon Sysmon, üzerine kurulmuş olduğu sistemde oluşan aktiviteleri kayıt altına alan araçtır. Araç ile alakalı kurulum, konfigürasyon ve daha detaylı bilgi için “Windows Sistemlerde Sysmon İle Log Analizi” bağlantısından faydalanılabilir. Bu bölümde daha önce hazırlanmış olan test ortamındaki Windows 7 makineye Sysmon kurulmuştur. Amaç, yapılan saldırı simülasyonu sonrasında üretilen logları incelemek ve sistem eksikliklerini tespit etmektir. (Test ortamına ait ağ topolojisi)
 13. 13. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Çalışan Görevleri Listeleme Gerçekleşen saldırı sonrasında Windows 7 makine üzerinde çalışan görevler “tasklist /FO CSV /V” komutu ile elde edilmiştir.
 14. 14. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Sysmon loglarında Event ID değeri 1 olan kayıtlar incelendiğinde “tasklist.exe” üzerinde “tasklist /FO CSV /V” komutunun çalıştırıldığı görülür. (Görev listelemesine karşı Sysmon un ürettiği log) Tasklist.exe nin çağrılması ile log üretiminin yapılmasını sağlayan kural;
 15. 15. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Ağ bağlantı loglarına bakıldığında Windows 7 makinenin Caldera Server kurulu olan Ubuntu makine ile iletişim halinde olduğu görülür. Sistem Bilgilerini Toplama Systeminfo.exe kullanılarak hedefe ait sistem bilgileri toplanır.
 16. 16. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Saldırı detayına bakıldığında hedef üzerinde “systeminfo.exe /fo csv” komutunun çalıştırıldığı görülür. Saldırıyı tespit etmek için “systeminfo.exe” izlemeye alınmalıdır ve Sysmon üzerinde Event ID değeri 1 olan (Proses oluşturma) loglar incelenmelidir. (Sysmon için gerekli kural) (Saldırıya karşı sysmonun ürettiği log)
 17. 17. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Zaman Bilgisi Öğrenme “net time” komutu hedefte çalıştırılarak sistemin zaman bilgisi öğrenilebilir. “net.exe” Sysmon ile izlemeye alınarak çalıştırıldığı zaman log üretimi sağlanabilir. (Sysmon kuralı) Sysmon logları incelendiğine ATT&CK saldırısında olduğu gibi “net time win7machine.bga.local” komutu çalıştırıldığı görülür. (Sysmon un ürettiği log)
 18. 18. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Ayrıca Caldera üzerinde saldırı simülasyonu başlatıldığında “Operation Details” bölümünde bulunan “Jobs” sekmesi üzerinden gerçekleştirilen adımların detayları incelenerek gerekli önlemler alınabilir.
 19. 19. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity Sonuç Caldera ile sistem ve ağ üzerinde içeride gerçekleşen saldırı simülasyonu gerçekleştirilerek temel düzeyde siber saldırılara karşı zayıflıklar belirlenebilir. Böylece olası bir iç saldırı veya içeri sızmış bir saldırgan için alınması gereken önlemler hakkında fikir sahibi olunur. Kaynaklar https://caldera.readthedocs.io https://attack.mitre.org/wiki/Main_Page https://github.com/mitre/caldera https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon
 20. 20. [CALDERA İLE SALDIRI SİMÜLASYONU] BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. | www.bgasecurity.com | @BGASecurity BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. Hakkında BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. 2008 yılından bu yana siber güvenlik alanında faaliyet göstermektedir. Ülkemizdeki bilgi güvenliği sektörüne profesyonel anlamda destek olmak amacı ile kurulan BGA Bilgi Güvenliği, stratejik siber güvenlik danışmanlığı ve güvenlik eğitimleri konularında kurumlara hizmet vermektedir. Uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalı 50 kişilik teknik ekibi ile, faaliyetlerini Ankara ve İstanbul ve USA’da sürdüren BGA Bilgi Güvenliği’nin ilgi alanlarını “Sızma Testleri, Güvenlik Denetimi, SOME, SOC Danışmanlığı, Açık Kaynak Siber Güvenlik Çözümleri, Büyük Veri Güvenlik Analizi ve Yeni Nesil Güvenlik Çözümleri” oluşturmaktadır. Gerçekleştirdiği başarılı danışmanlık projeleri ve eğitimlerle sektörde saygın bir yer edinen BGA Bilgi Güvenliği, kurulduğu günden bugüne alanında lider finans, enerji, telekom ve kamu kuruluşlarına 1.000'den fazla eğitim ve danışmanlık projeleri gerçekleştirmiştir. BGA Bilgi Güvenliği, kurulduğu 2008 yılından beri ülkemizde bilgi güvenliği konusundaki bilgi ve paylaşımların artması amacı ile güvenlik e-posta listeleri oluşturulması, seminerler, güvenlik etkinlikleri düzenlenmesi, üniversite öğrencilerine kariyer ve bilgi sağlamak için siber güvenlik kampları düzenlenmesi ve sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok konuda gönüllü faaliyetlerde bulunmuştur. BGA Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ Hakkında BGA Bilgi Güvenliği A.Ş.’nin eğitim ve sosyal sorumluluk markası olarak çalışan Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ, siber güvenlik konusunda ticari, gönüllü eğitimlerin düzenlenmesi ve siber güvenlik farkındalığını arttırıcı gönüllü faaliyetleri yürütülmesinden sorumludur. Bilgi Güvenliği AKADEMİSİ markasıyla bugüne kadar “Siber Güvenlik Kampları”, “Siber Güvenlik Staj Okulu”, “Siber Güvenlik Ar- Ge Destek Bursu”, ”Ethical Hacking yarışmaları” ve “Siber Güvenlik Kütüphanesi” gibi birçok gönüllü faaliyetin destekleyici olmuştur.

×